Обласній науковій медичній бібліотеці Житомирської обласної ради – 70 років

УДК 016:023(477.42)

 

Бібліографічний покажчик

 

Обласній науковій медичній бібліотеці Житомирської обласної ради –

70 років

 

 

Укладач:  Т.В. Домс, бібліограф відділу інформації

та бібліографії ОНМБ

Редактор: І.П. Смалюх, заст. директора ОНМБ

Відповідальна за випуск: А.В. Осика, директор  ОНМБ

Комп’ютерний набір: Домс Т.В., бібліограф ВНМІ

Від укладача

     Бібліографічний покажчик «Обласній науковій медичній бібліотеці Житомирської обласної ради – 70 років» продовжує цикл видань «З історії закладів охорони здоров’я Житомирщини». Він представляє документальні джерела з історії становлення і діяльності Житомирської обласної наукової медичної бібліотеки.

     Покажчик має наступну структуру:  перший розділ  містить історичний нарис про становлення та діяльність обласної наукової медичної бібліотеки Житомирської обласної ради. В матеріалах другого розділу покажчика – «Обласна наукова медична бібліотека: історія та сьогодення» представлені тези доповідей з матеріалів науково-практичних конференцій, публікації в центральній та місцевій пресі та ін. Третій розділ містить інформаційні та бібліографічні видання Житомирської обласної наукової медичної бібліотеки за 2005 – 2015 рр.  В другому та третьому розділах праці розміщені в алфавіті прізвищ авторів та назв документів.

      Покажчик містить бібліографічні описи документів, що знаходяться у фондах обласної наукової медичної бібліотеки Житомирської обласної ради.

     Бібліографічний опис здійснено відповідно до діючих стандартів.

      Побажання та зауваження медичної громадськості чекаємо за адресою: 10002,

м. Житомир,

вул. Пушкінська, 62.

Тел. (0412) 47-30-83.

 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ

ОБЛАСНОЇ НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

      Головній  медичній  книгозбірні  Житомирщини  виконується  70  років.

     Після виділення Житомирщини у вересні 1937 р. в самостійну область, за відомостями з автобіографії першого директора бібліотеки С.Л. Щедріної, в передвоєнні роки при обласному відділі охорони здоров’я функціонувала медична бібліотека, але ніяких документів про бібліотеку, її книжковий фонд, їх долю під час Великої Вітчизняної війни  немає.

     Офіційною датою заснування бібліотеки вважається 1 квітня 1945 р., (номера наказу в архівних документах не виявлено).  Цього ж року,  за наказом обласного відділу охорони здоров’я № 583 від 22.ХІ.1945 р. на посаду директора Житомирської обласної медичної бібліотеки було призначено Софію Львівну Щедріну. Бібліотека розміщувалася у приміщенні облздороввідділу, у 2-х кімнатах площею 70 м2, штат - 3 працівника. На 01.01.1946 р. книжковий фонд становив 729 прим., передплачувалося 23 назви періодики, число читачів – 70, книговидача - 220. 

     Становлення бібліотеки як інформаційно-бібліотечного, культурного і науково-методичного центру області важким тягарем лягло на плечі перших двох директорів - С.Л. Щедріної, яка очолювала її в період 1945 - 1960 рр., і В.П. Тартасюк, яка прийняла естафету і працювала в ній 20 років до виходу на відпочинок у 1981 р.

     Зусилля працівників ОНМБ в перші повоєнні роки були спрямовані на формування книжкового фонду, створення опорних медичних бібліотек в ЛПЗ, формування контингенту читачів. Книжковий фонд формувався за рахунок передачі книг з міської лікарні, з подарованих та отриманих з Київської та Харківської медичних бібліотек видань, пізніше – шляхом закупівлі в книготоргівельних організаціях, бібколекторах, за книгообміном. За п’ять років (на 1.01.1951 р.) бібліотека скомплектувала фонд 7511 прим., з них 5476 прим, з медицини і охорони здоров’я. Ним користувались 964 читачі-медики. Книжковий фонд відображався в алфавітному і систематичному каталогах.

     За ініціативи С.Л. Щедріної створено мережу бібліотек, що функціонували на громадських засадах при районних лікарнях. Комплектувала їх ОНМБ через облбібколектор за централізовані кошти, які виділяв відділ охорони здоров’я. Мережа в 1950 р. налічувала 38 бібліотек: обласна, 4 - в медучилищах, 33 при районних лікарнях, в яких спеціалістів обслуговували за дорученням головних лікарів книголюби з колективів лікарень. Таким чином, в ті важкі післявоєнні роки медична книга була доведена до робочого місця лікаря сільської місцевості.

     Позитивним важелем в житті медичних бібліотек в ці роки став наказ МОЗ СРСР № 880 від 6.10.1951 р. В розділі 10 «О работе медицинских библиотек» МОЗ затверджені положення про медичні бібліотеки всіх рівнів, в т.ч. ОНМБ, районних лікарень. Цим же наказом зобов’язано МОЗ союзних республік забезпечити бібліотеки необхідними приміщеннями та книжковими фондами, визначено зміст роботи та структуру бібліотек.

     На той час бібліотека знаходилась у підвальному приміщенні, котре займав відділ охорони здоров’я, кілька разів змінювала своє місце розташування. На 1.01.1956 р. бібліотека мала фонд 22820 прим. За типами видань: книг 14410 прим., журналів 8410 прим. Ними користувалось близько 1000 читачів, в основному медичні працівники. Обслуговував читачів колектив з 4 спеціалістів бібліотечної справи: С.Л. Щедріна, І.Т. Юзва, К.В. Гринцкевич, О.І. Табачник. За 15 років С.Л. Щедріна сформувала бібліотеку в 31694  одиниць зберігання.

     В 1960 р. бібліотека переїхала в нове приміщення за адресою К. Маркса,14 і була розміщена на 3-му поверсі 1-ї міської поліклініки; штат збільшився до 5 працівників. 

     Майже 20-річний період розвитку нашої установи пов’язаний з діяльністю Віри Павлівни Тартасюк, яка працюючи на посаді директора, багато зробила для вдосконалення і підвищення рівня бібліотечної справи у медичній галузі області.

        Ще в 60-ті роки, задовго до державної програми розвитку науково-технічної інформації в усіх галузях народного господарства, з її ініціативи у бібліотеці здійснювалось інформаційне забезпечення спеціалістів-медиків. При ОНМБ на громадських засадах працювала група з провідних лікарів і спеціаліста обласного аптекоуправління. Група популяризувала нові документи, які надходили до бібліотеки на засіданнях лікарських наукових товариств, семінарах. На них члени групи виступали з аналітичними, реферативними та бібліографічними оглядами. Щомісячні видання «Бюлетень нової літератури» і 16 тематичних списків із серії «На допомогу практичному лікарю» надсилались до ЛПЗ області.

      У 70-80-ті роки розвиток бібліотеки відбувався еволюційно: значно зросли основні показники обслуговування читачів, книжковий фонд поповнився майже вдвічі. Характерним для цих років став процес становлення усіх структурних підрозділів установи, пошук нових форм і методів обслуговування читачів. Відділ обслуговування став самостійним структурним підрозділом з 5 штатними одиницями. Наказом МОЗ УРСР № 212 від 13.04.1972 р. в бібліотеці створено відділ науково-медичної інформації, а в лікувально-профілактичних установах - групи НМІ на громадських засадах. У 80-ті роки інформаційна служба області налічувала 75 груп НМІ (понад 700 лікарів-інформаторів).

     Створення спеціальної структури дозволило вдосконалити такі комплексні форми інформування, як Дні інформації, Дні спеціаліста; запровадити нові форми індивідуального інформування: вибіркове розповсюдження інформації (ВРІ), диференційне обслуговування керівників (ДОК), режим «запит-відповідь» чи сигнальне інформування поточних надходжень. Працівники відділу вели тематичні картотеки, здійснювали довідково-бібліографічне обслуговування читачів. Тематика випусків оперативної інформації: інформаційних списків нових надходжень, досягла 36 медичних профілів. Списки розмножувалися на ротаторі і відсилалися у медичні заклади області. Проводилася спільна робота з обласними курсами підвищення кваліфікації лікарів: постійно діючий стенд до атестації; рекомендаційні списки літератури до атестації лікарів різних профілів, тощо. Велика увага приділялася розвитку медичного краєзнавства і краєзнавчої бібліографії.

     В 1977 р. бібліотека отримує приміщення в одному з корпусів обласної лікарні по вул. Червоного Хреста, 3 – архітектурній будівлі XIX ст. На цей раз дійсно були створені належні умови для повноцінного функціонування установи.

     Новий етап в розвитку бібліотечної справи галузі в кінці 70-х років бібліотека відкрила сторінкою часткової централізації бібліотек. На виконання наказу МОЗ УРСР № 48 від 31.01.77 р. «Про часткову централізацію бібліотек лікувально-профілактичних установ УРСР» і наказу обласного відділу охорони здоров’я № 54 від 9.04.79 р. «Про часткову централізацію бібліотек лікувально-профілактичних установ області» ОНМБ розробила перспективний план заходів. Згідно даних заходів на базі ОНМБ, як головної бібліотеки, були централізова­ні книжкові фонди 16 бібліотек—філіалів ЛПУ. Цьому передувала велика і кропітка робота в підготовці книжкових фондів бібліотек, приміщень, документації та бібліотечних працівників в умовах централізованої системи. 4 міські і 12 бібліотек ЦРЛ понад 20 років поспіль комплектувались ОНМБ, тут здійснювалася їх наукова і технічна обробка, інвентарний і сумарний облік. Процес централізації медичних бібліотек затягнувся на декілька років. Після В.П. Тартасюк з 1981 р. його продовжувала новий директор Г.Г.Проценко.

     За сприяння УОЗ придбано автомашину «Москвич», що значно полегшило організаційні та технічні заходи  здійснення централізації. Розширився штат бібліотеч­них працівників. В штатному розкладі з’явилась посада заступника дирек­тора, у відділі обслуговування виділено читальну залу з підсобним фондом і окремим працівником, створено науково-методичний відділ.

     В ці роки за досягненням показників в інформаційно-бібліотечному обслуговуванні спеціалістів галузі бібліотеку переведено з III-ї групи по оплаті праці в другу.

     У 1985 р. бібліотекою користувалось понад 5300 читачів, видача становила понад 108 тис. прим, друкованих одиниць, тираж видавничої продукції складав до двох тис. прим. на рік.

      В 1985 р. бібліотеку очолила К.Ф. Комінарець. Програма перебудови охорони здоров’я області, питання науково-технічного прогресу, раціоналізаторства та винахідництва в медицині і охороні здоров’я стали  пріоритетними в інформаційній роботі бібліотеки. Співпраця з бюро раціоналізаторства і винахідництва УОЗ та випуски бюлетеня «Рацпропозиції та винаходи медпрацівників області» триває уже  30 років. Використовуючи різні інформаційні режими, бібліотека диференційовано забезпечувала провідних спеціалістів охорони здоров’я новими досягненнями медичної науки і передового досвіду.

     Керуючись наказом МОЗ СРСР № 515 від 14.04.86 р., головні лікарі ЛПЗ ввели в штати посади працівників бібліотек. Мережа бібліотек зі штатним працівником збільшилась у 1,5 рази. В медичних училищах кількість працівників бібліотек зросла вдвічі (з 6 до 12). У всіх ЦРЛ працювали штатні бібліотекарі. Значно поліпшилась матеріально-технічна база бібліотек. У цей період ЦРЛ перейшли в нові типові будівлі, приміщеннями були забезпечені і бібліотеки. Централізація коштів, фондів, офіційне визначення в 1992 р. (наказ МОЗ УРСР №97 від 18.06. 1992) статусу бібліотекарів, як штатних одиниць ЛПЗ, дали позитивні зміни в їх діяльності. Проводилася змістовна робота в інформаційному забезпеченні спеціалістів охорони здоров’я області, підвищилась культура обслуговування, на понад 2 тис. зросла кількість читачів по регіону і книговидача на 53 тис. прим. документів.

      1986-1990 рр. - період найвищого зростання бібліотечних фондів у медичних бібліотеках регіону. На 1.01.1991 р. він становив 738 тис. прим., в ОНМБ - 178 тис., ЛПУ - 371 тис., медичних училищах - 187 тис. прим.

     В цей період ОНМБ і бібліотеки ЛПУ впровадили нову систему класифікації медичної літератури - УДК.

     Останнє десятиріччя минулого століття для колективу бібліотеки стало досить складним. За рішенням обласної держадміністрації розпочалося будівництво нового корпусу обласної консультативної поліклініки на місці приміщення, в якому функціонувала ОНМБ. Книжкові фонди, устаткування і працівників розташовано у 6 корпусах обласної лікарні. Скорочення штату, коштів і фондів значно ускладнило життєдіяльність колективу. Відсутність нормальних умов праці для користувачів у відділах негативно позначилось на активності їх відвідування. Було відчутно труднощі в питаннях комплектування: значно зменшилися асигнування на придбання книг і періодичних видань та зросли ціни на літературу. З року в рік зменшується кількість надходжень: 1991 рік – 7661 прим., 1995 р. – 3423 прим., 2000 р. – 2003 прим. Через припинення надходження карток з бібліографічними описами від ВКП спеціалісти бібліотеки змушені були освоїти предметизацію статей за тезаурусом MESH.

     В 2002 р. колектив ОНМБ очолила А.В. Осика. За велінням часу, пріоритетним напрямом розвитку установи стало кардинальне покращення бібліотечного сервісу за рахунок впровадження нових комп’ютерних технологій.

     За підтримкою УОЗ бібліотека придбала перші 3 комп’ютери, принтер, сканер, ксерокс. Працівники самотужки освоювали  роботу з ПК, роботу в програмі ІРБІС і розпочали формування електронного каталогу бібліотеки. В 2002 р. працювали в демо-версії, в 2003 р. було придбано міні-ІРБІС. З січня 2004 року на базі сектора каталогізації створено відділ комп’ютеризації бібліотечних процесів з штатом 2 працівника. Відділ формує бази даних на документи, що надходили до ОНМБ з 2001 року: «Книги та періодичні видання ЖОНМБ»; забезпечує картками довідково-пошуковий апарат на паперових носіях.

     Житомирська ОНМБ  однією з перших приєдналася до започаткованої 2004 року науковою бібліотекою ВНМУ ім. М.І. Пирогова та Вінницькою ОНМБ Міжрегіональної корпоративної системи медичних бібліотек. Корпоративна  співпраця сформувала тісні професійні зв’язки, обов’язкове виконання єдиних правил та норм, колегіальне вирішення принципових питань та узгодження певних дій. Зараз в корпорації працюють 7 бібліотек (5 ОНМБ і 2 бібліотеки медичних ВНЗ). Спільними зусиллями бібліотек-партнерів розписується 157 назв медичних періодичних видань України і Росії, для нашої бібліотеки 2014 року кількість журналів склала 26 назв. Бібліотека самостійно аналітично обробляє  ще 52 назви медичних журналів. ОНМБ ЖОР працює в АБІС ІРБІС-64, з 2013 року разом з іншими бібліотеками корпорації ми перейшли на предметизацію медичної літератури за вбудованим рубрикатором МеSH. Наша бібліотека протягом 2014 року отримала 4560 бібліографічних записів від колег по корпорації; їм надіслано 6738 записів. За роки спільної роботи значно зріс обсяг електронного каталогу бібліотеки  і становить понад 133 тис. записів.

     Унікальний сегмент ЕК ОНМБ – його краєзнавчі БД : «Охорона здоров’я  Житомирщини», «Наукові праці лікарів Житомирщини», «Історія медицини Волинської Губернії» (до 1917 року) згідно розробленої схеми (матеріали з Обласного Державного Архіву, Обласного краєзнавчого музею, архівних джерел ОУНБ).

     У 2005 році ОНМБ відкрила в Інтернеті свій сайт, де міститься вичерпна інформація про історію створення бібліотеки, її структуру, ресурси та послуги, контакти; постійно триває його модернізація. За останні роки створено краєзнавчий сегмент сайту - «Житомирщина медична», сторінки: «Віртуальні виставки», «Нові надходження», «Сторінка методиста» тощо; працює «Віртуальна довідкова служба». ЕК виставлений на веб-сайті у вільному доступі.

    Протягом  2009 року нарешті, було вирішене питання окремого власного приміщення для ОНМБ. У червні УОЗ ОДА порушило клопотання перед сесією Житомирської обласної ради про передачу на баланс бібліотеки будівлі по вул. Пушкінській, 62 (господарської частини обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського). Питання розглядала постійна комісія з питань бюджету і комунальної власності Житомирської обласної Ради. Ми пройшли дуже нелегкий шлях від обґрунтування доцільності існування установи до можливого приєднання до ОУНБ. Хочеться відмітити розуміння і підтримку бібліотеки  тодішнім керівництвом УОЗ і особисто начальником управління Толстановим О.К. Згідно рішення сесії Житомирської обласної ради N968 від 13.11.09р. приміщення по вул. Пушкінській, 62 передано на баланс Житомирської ОНМБ. Будівля площею 346 м, 1913 р. побудови. Капітальний ремонт не проводився більше 20 років, воно знаходилося у край занедбаному стані. Після ремонтних робіт( при дуже обмежених коштах) до кінця 2010 р. усі відділи переїхали у нове приміщення.

     Гордістю бібліотеки є довідково-пошуковий апарат. Система каталогів і картотек складається з 3-х каталогів на паперових носіях: центральний алфавітний (читацький), систематичний, предметний (законсервований з 2012 року) каталоги, картотеки персоналій, картотек «Охорона здоров’я Житомирської області», «Наукові праці лікарів Житомирщини», тощо. ДПА відображає весь наявний бібліотечний фонд і становить до 2 млн. карток. Його формувало не одне покоління бібліотекарів.

     Бібліотека намагається дедалі більше відходити від образу традиційної книгозбірні і виконувати функції бібліотечно-інформаційного центру. Постійно здійснюється технологічна модернізація установи, локальна мережа налічує 9 автоматизованих робочих місць, усі - з доступом до Інтернету. На абонементі та у читальному залі для користувачів обладнані окремі автоматизовані робочі місця. Проводиться опрацювання зібрання електронних ресурсів українського та російського сегментів Інтернету та мережевих матеріалів.

     Протягом 2011-2013 рр книжковий фонд бібліотеки майже не оновлювався, кошти виділялися тільки на передплату періодичних видань. Документальний фонд бібліотеки на 01.01. 2015 р. становить 208896 прим. За 2014 рік фонди поповнилися 1575 прим. друкованих видань. Виконання плану кошторису: на передплату періодичних видань використано 81445,83 грн., на придбання книг – 62637, 54 грн. Традиційно, в рамках проведення «Місячника наукової медичної інформації», в бібліотеці працює виставка-продаж нової медичної літератури.

     Забезпечуючи комфортність бібліотечного середовища, повноту і оперативність обслуговування та доступність послуг, бібліотека пропонує медичним фахівцям самим обрати найбільш зручний для них режим обслуговування: як у самій бібліотеці, так і поза нею, на робочому місці: за допомогою електронної пошти, засобів мережі Інтернет, телефону/факсу, тощо.

     Бібліотека успішно практикує послуги по дистанційному інформаційному обслуговуванню абонентів на їх e-mail; електронну доставку документів (цифрові копії). Протягом багатьох років зібрано унікальний фонд літератури з питань охорони здоров’я краю. Він налічує понад 800 назв інформаційних джерел. Використовуючи фонд, бібліотека готує краєзнавчу бібліографію. Повні тексти бібліографічних покажчиків розміщені на веб-сайті бібліотеки.

    В останнє десятиріччя ОНМБ велику увагу приділяє соціокультурній діяльності. Серед медичної спільноти є багато особистостей, котрі щиро полюбляють мистецтво, художнє слово, видають збірки власних творів. З такими медичними працівниками бібліотека спілкується, збирає їх для зустрічей з аудиторією любителів художнього слова, презентує їхні видання. Традиційними для ОНМБ стали виставки творчих робіт медиків Житомирщини: картин, вишивок, інших мистецьких витворів. В 2014 році бібліотека розпочала новий веб-проект: сайт «Світ захоплень» - блог ОНМБ ЖОР про творчість і хобі медиків Житомирщини. Блог представляє матеріали про творчих і захоплених улюбленою справою особистостей – представників медичної спільноти нашого краю; містить інформацію про творчі виставки та масові заходи бібліотеки. (http://svitzaxoplen.zt.ua/) Такі заходи, як «Лідер читання», «Місячник наукової медичної інформації», художні експозиції,презентації, які регулярно проводить ОНМБ, є чудовою нагодою прорекламувати себе, свої послуги, залучити до бібліотеки потенційних читачів, друзів і, звичайно, партнерів.

     Як методичний центр для мережі з 44 бібліотек медичних закладів області, в яких оновлення документальних фондів новою фаховою літературою недостатнє або повністю відсутнє, наша бібліотека допомагає задовольняти інформаційні потреби спеціалістів на периферії. З 2013 року в медичних закладах області, де функціонують бібліотеки, працює сервіс «пересувна медична бібліотека», ця нестаціонарна форма обслуговування довела свою ефективність.

     За цим невеликим літописом подій стоять люди, які творили цю історію і як працівники бібліотеки, і як користувачі її послуг. Здобутком декількох поколінь бібліотекарів-ентузіастів стали її становлення та розвиток. Хочеться згадати наших корифеїв Т.Ю. Музичук та Н.А. Волинець, які, нажаль, відійшли у вічність.

    Продовжують працювати ветерани бібліотечної справи та висококваліфіковані спеціалісти: Л.В. Старикова, Т.В. Домс, В.Г. Дородна, Л.І. Шараха, С.П. Комаренко та ін.

    В різні роки читачами бібліотеки були видатні постаті медицини України: О.Ф. Гербачевський, В.І. Мальцев, Ю.П. Спіженко, В.М. Пономаренко, М.П. Захараш, Ю.Ю. Вороний та багато інших.

       Для нашої установи дуже важливо бачити перспективу своєї справи. Формування галузевого інформаційного ресурсу та забезпечення комфортного інформаційного середовища є головним завданням бібліотеки, оскільки від рівня інформатизації медичних працівників залежать позитивні зрушення в галузі охорони здоров’я. Колектив бачить свою бібліотеку потрібною, корисною, успішною, відповідною завданням сьогодення і майбуття.

                                Ірина Смалюх,заступник директора ОНМБ ЖОР

 

ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА:

ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

      Архипчук Т. "Яке це щастя - просто жить!" / Т. Архипчук // Пульс. - 2007. - № 13. - С. 7.

       Зустріч з лікарем-хірургом-стоматологом міськстоматполіклініки № 2, поетесою М.Л. Скирдою-Морозовою, організована колективом Житомирської облмедбібліотеки.

      Білоус В.Й. Обласна наукова медична бібліотека в нашому житті// Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 64.

     Бронштейн Д. Допомагає  наукова  медична: Про роботу  Житомирської  обласної  наукової  медичної  бібліотеки  // Рад.  Житомирщина. – 1969. – 2  грудня.

     Ветерани Житомирської обласної наукової медичної бібліотеки (Софія Львівна Щедріна, Віра Павлівна Тартасюк, Галина Григорівна Проценко, Клара Федорівна Комінарець, Таїсія Юхимівна Музичук, Ганна Антонівна Надточій, Ніна Аврамівна Волинець, Людмила Василівна Старикова) // Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 47-62.

     Виговський  М.  День  лікаря – інформатора  // Рад.  Житомирщина. – 1982. – 14  липня.

     Вітання до 60-річчя заснування обласної наукової медичної бібліотеки// Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 63-68.

     Вітання колективу ОНМБ Колегії управління охорони здоров’я, обкому профспілки працівників охорони здоров’я, редакційної колегії “Медичного інформаційно-аналітичного вісника» // Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 2.

     Волинець Н.А. Історія відділу комплектування, обробки літератури та каталогізації // Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 14-18.

     Гріер  Н.  Медична  бібліотека  (м. Житомир)  // Рад.  Волинь. – 1930. – 10  червня.

    Дідковська Ю. Коли мистецтво бере за душу / Ю. Дідковська // Пульс. - 2013. - № 21. - 23 травня. - С. 5.

     Про виставку картин лікаря-ортопеда Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського І.Р. Опрелянського в облмедбібліотеці

     Дідковська Ю. "Лідер читання 2012" визначив переможців  / Ю. Дідковська // Пульс. - 2013. - № 12. - 21 березня. - С. 5.

     Про нагородження переможців конкурсу "Лідер читання" в облмедбібліотеці.

     Дідковська Ю. Мить, зупинися! Ти прекрасна!: Інтерв'ю з фельдшером соціальної допомоги облпсихлікарні № 1 Анатолієм Джігіреєм / Ю. Дідковська // Пульс. - 2012. - № 15. - 12 квітня. - С. 5.

     Про місячник медичної інформації в облмедбібліотеці та виставку фоторобіт "Миттєвості буття" А.Джігірея.

     Директори Житомирської обласної наукової медичної бібліотеки// Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 4.

    Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир: Полісся, 2005. – 82с.

    Зайченко  Н.  Освоюємо  автоматизовану  систему  “Ірбіс”...  // Пульс. – 2003. - № 20. – С.7.

    Заступник директора і завідувачі відділів ОНМБ // Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 5.

     Інформаційні та бібліографічні видання Житомирської обласної наукової медичної бібліотеки (1967-2005 рр.) // Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 72-80.

     Конопляста  О. Бібліотечних справ майстри: На днях Житомирська обласна наукова медична бібліотека (ОНМБ) відсвяткувала 65 років з дня свого заснування / О. Конопляста  // Пульс. - 2010. - № 40. - 7 жовтня. - С. 7.

     Кузьменко І. "Лідер читання-2012" / І. Кузьменко // Пульс. - 2013. - № 9. - 28 лютого. - С. 5.

      Про підсумки конкурсу "Лідер читання 2012" в Житомирській облмедбібліотеці.

      Кузьменко  І.  “Лицар  українського  слова”:  виставка  в  Житомирській  обласній  науковій  медичній  бібліотеці,  присвячена  170-річчю  від  дня  народження  С.В.  Руданського  // Пульс. – 2004. -  № 3.

     Кузьменко  І.  Медична  бібліотека  для  сімейного  лікаря  // Пульс. – 2004. - № 44.

     Кузьменко І. Нове приміщення для обласної медичної бібліотеки  / І. Кузьменко // Пульс. - 2010. - № 5 . - С. 7.

     Кузьменко І. Творча виставка лікаря / І. Кузьменко // Житомирщина. - 2013. - № 63-64. - 11 червня. - С. 16.

     Про виставку картин лікаря-ортопеда Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського І.Р. Опрелянського в облмедбібліотеці.

      Кузьменко І.Ю. Світ творчості медиків Житомира / І.Ю. Кузьменко // Пульс. – 2015. - № 24. – С. 5.

      Проведення виставок творчого доробку талановитих медиків вже стало доброю традицією для обласної наукової медичної бібліотеки.

     Кузьменко І.Ю. Страницы истории отдела обслуживания ОНМБ //Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 21-27.

     Кухарець А.Ю. Відвідали обласну науково-медичну бібліотеку: У місті Житомирі проводиться місячник наукової медичної інформації. Співробітники Бердичівської ЦМЛ на чолі з головним лікарем Л.М. Бабіковою та її заступниками взяли у ньому активну участь  / А. Ю. Кухарець // Пульс. - 2013. - № 17. - 25 квітня. - С. 4.

      Кухарець А.Ю. - зав. бібліотекою Бердичівської ЦМЛ.

       Моторнюк В.І. Сьогодення бібліотеки Коростишівської ЦРЛ// Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 69-70.

     Музичук  Т.  Бібліотеки  в  охороні  здоров’я:  До  Всеукраїнського  дня  бібліотек  // Пульс. - 1998. - № 40. – С.2;  Пульс. – 1998. - № 41. – С.5;  Пульс. – 1998. - № 42. – С.5.

      Музичук Т.Ю. Житомирська  ОНМБ  на  межі  ХХІ  століття  //Актуальні  питання  розвитку  бібліотечної  справи. – К.,  2000. – С. 127-129.

     Музичук Т. Лікар,  педагог,  науковець:  книжкова  виставка  в  обласній  науковій  медичній  бібліотеці  до  35-річчя  лікарської,  наукової  та  раціоналізаторської  діяльності  лікаря-офтальмолога  В.Й.  Білоуса  //Пульс. – 2005. - № 1. – С. 3.

     Музичук  Т.Ю.   Микола  Васильович  Скліфосовський:  До  160-річчя  від  дня  народження  // Пульс. – 1996. - № 14. – С.4.

     Музичук  Т.Ю.  Олександр  Олександрович  Богомолець:  До  115-річчя  від  дня  народження  // Пульс. – 1996. - № 22. – С.4.

    Музичук Т.Ю. Організаційно-методична діяльність ОНМБ //Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 37-45.

    Музичук  Т.Ю.  Підсумки  огляду  медичних  бібліотек  області,  присвяченого  Року  культури  в  Україні  // Пульс. – 2004. - № 14. – С.7.

     Музичук  Т.Ю.  Свято  працівників  бібліотек  галузі  // Пульс. – 2003. - № 11. – С.7.

     Новини з наукової медичної бібліотеки // Пульс. - 2006. - № 50. - С. 7.

      Інформація про Веб-сайт бібліотеки.

     Обласна  науково-медична  бібліотека  // Рад. Житомирщина. – 1947. – 3  січня.

     Обласні наукові медичні бібліотеки України // Робота медичних бібліотек України у 2012 році: Інформаційно - аналітичний огляд / Національна наукова медична бібліотека України; Авт.: О.О. Хміль, З.Т. Тиніна, С.М. Науменко О.М. Відп. ред. Остапенко Т.А. – К., 2013. – С. 6-16.

      Є дані про Житомирську ОНМБ.

     Обласні наукові медичні бібліотеки України // Робота медичних бібліотек України у 2013 році: Інформаційно-аналітичний огляд / Національна наукова медична бібліотека України; Авт.: О.М. Кірішева, С.М. Науменко, З.Т. Тиніна, О.О. Хміль; Відп. ред. Остапенко Т.А. – К., 2014. –С. 13-26.

      Є дані про Житомирську ОНМБ.

     Осика  А.В.  З  вдячністю  за  дарунок  //Пульс. – 2004. - № 17. – С.7.

     Осика А.В. Скарбниця медичних знань  / А.В. Осика // Ваше здоров'я. - 2006. - № 1. - 6-12 січня. - С.15.

       Про ОНМБ.

     Осика А.В., Музичук Т.Ю. Обласна наукова медична бібліотека в системі охорони здоров’я області // Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 6-13.

     Осика А.В., Смалюх І.П. Житомирська обласна наукова медична бібліотека. Віхи 70-річної історії // Бібліотечні цінності в епоху сучасних інформаційних технологій : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (Чернівці, 14-15 травня 2015 р.) / Національна наукова медична бібліотека України; Бібліотека Буковинського державного медичного університету. – К., 2015. - С. 180-188.

      Осика А.В., Смалюх І.П. З досвіду розвитку електронних інформаційних ресурсів і послуг Житомирської ОНМБ // Співпраця та партнерство медичних бібліотек України в сучасному інформаційному просторі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Вінниця, 15-16 травня 2013 р.) / Національна наукова медична бібліотека України; Наукова бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; Вінницька обласна наукова медична бібліотека; Українська бібліотечна асоціація. – К., 2013. – С. 40-43.

     Осика А.В., Смалюх І.П. Обласна наукова медична бібліотека Житомирської обласної ради в інформаційному просторі медичної галузі регіону // Медичні бібліотеки України в сучасному світі науки, культури, освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16-17 травня 2012 р.) / Національна наукова медична бібліотека України; Бібліотека вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»; Українська бібліотечна асоціація; Ред. колегія: Р.І. Павленко, Т.А. Остапенко, О.Б. Боровик та ін. – Полтава, 2012. – С. 82-84.

     Осина Е. Ода библиотеке // Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 71.

      Осіна О.В. Підведення підсумків огляду медичних бібліотек / О.В. Осіна // Пульс. - 2008. - № 17. - С. 7.

       До Року української книги.

      Осіна О.В. Працюємо на перспективу / О. В. Осіна // Пульс. - 2012. - №14. - 5 квітня. - С. 6.

     Паламарчук В. Чого хоче жінка... / В. Паламарчук // Пульс. - 2007. -                   № 44. -  С. 7.

      Творчій вечір лікарки і поетеси - зав. ревматологічним центром ОКЛ Л.С. Крикливець,організований працівниками облмедбібліотеки.

     Почесна грамота управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації // Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 3.

     Про обласну наукову медичну бібліотеку // Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 80-81.

     Робота медичних бібліотек України у 2014 році: Інформаційно-аналітичний огляд / Національна наукова медична бібліотека України; Авт.: С.М. Науменко; Відп. ред. Т.А. Остапенко. – К., 2015. – 46с.

      Є дані про діяльність Житомирської обласної наукової медичної бібліотеки.

     Савінська Н.А. Фінансова служба бібліотеки // Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 46.

     Смалюх  І.П.  Вітаємо  ювеляра!  (До  80-річчя  від  дня  народження  В.М.  Животаєва)  //Пульс. – 2005. - № 29. – С.7.

     Смалюх І.П.  Бібліотерапія : лікування книгою  /  І. П. Смалюх // Пульс. - 2009. - № 40 . - С. 7.

     Смалюх І.П. Краєзнавча і видавнича діяльність ОНМБ // Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 33-36.

     Смалюх І.П. Медичні бібліотеки: сьогодення і перспективи / І. П. Смалюх // Пульс. - 2013. - № 15. - 11 квітня. - С. 5.

      Про обласний семінар бібліотечних фахівців, присвячений питанням модернізації бібліотечно-інформаційної діяльності.

     Смалюх І.П. Новітні інформаційні технології - користувачам /  І. П. Смалюх // Пульс. - 2012. - № 7. - 16 лютого. - С. 4.

Смалюх І.П. - заст.директора ОНМБ про інформаційну діяльність, веб-сайт бібліотеки.

      Смалюх І.П. Обласній науковій медичній бібліотеці – 70 років! / І. П. Смалюх // Пульс. - 2015. - № 36. – С. 3.

        Смалюх І.П. Покликання - лікар!: Про В.Й. Бистрицьку - лікаря-пульмонолога обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського /  І. П. Смалюх // Пульс. - 2009. - № 2 . - С. 7. 

     Старикова Л.В. Сторінки історії і діяльності відділу інформації та бібліографії // Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 27-32.

     Тартасюк  В.  Скарбниця  медичних  знань:  Про  роботу  обласної  наукової  медичної  бібліотеки  // Рад. Житомирщина. – 1962. – 8  травня.

     Тартасюк  В.П.  Скарбниця  медичних  знань  //Рад.  Житомирщина. – 1977. – 20 листопада.

     Про  роботу  обласної  наукової  медичної  бібліотеки.

     Турська Н.С. Становлення відділу комп’ютерних технологій //Житомирська обласна наукова медична бібліотека, 1945 – 2005: Історичний нарис. – Житомир, 2005. – С. 19-20.

    Федорова  Н.  Все  починається  з  жінки:  Вечір  поезії  лікарів-медиків  //Пульс. – 2004. - № 11.

     Вечір  було  проведено  обласною  науковою  медичною  бібліотекою.

     Федорова  Н.  Слова  любові  вічні  як  життя  // Пульс. – 2003. - № 8. – С.7.

      Літературний  вернісаж  “На  перехресті  весни  і  любові”  в  обл. лікарні   підготували  працівники  ОНМБ.

     Шульга О. У вільну хвилину - почитай!  / О. Шульга // Пульс. - 2011. - №44. - 3 листопада. - С. 7.

       В актовій залі Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського відбувся семінар для працівників медичних бібліотек установ і закладів області. Бібліотекарі за круглим столом узгоджували правила ведення внутрішньобібліотечних нормативних документів. Були презентовані збірки С.В. Кобилінського «Пам’ятаю смак твоїх губ»  та «Холодно влітку без тебе».

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ

2005 – 2015 рр.

      Анатолій Миколайович Чугрієв: лікарська, наукова та раціоналізаторська діяльність (до 60-річного ювілею): біобібліографічний покажчик / Укл.: Т.В. Домс, І.М. Іващенко. – Житомир, 2015. – 18с.

     Бистрицька   Валентина  Йосипівна ( 1938-2008): Біобібліографічний покажчик / Управління  охорони  здоров’я   Житомирської  обласної державної адміністрації; Обласна наукова медична бібліотека; Укладач: Старикова Л.В. - Житомир, 2008. – 11с.

    Воїн,  лікар,  науковець Володимир  Михайлович  Животаєв:  До  80-річчя  від  дня  народження:  Біобібліогр.  покажчик  /Управління  охорони  здоров’я   облдержадміністрації.  Обласний  консультативно-діагностичний  центр.  Обл. наук. мед.  бібліотека;  Укладач:  Л.В. Старикова. – Житомир, 2005. – 11с.

    Діагностичний центр – нова структура в системі охорони здоров’я: Бібліографічний   покажчик  / Управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації; обласна наукова медична бібліотека; Укладач: Старикова Л.В. - Житомир, 2006. – 14с.

    Житомирська  обласна  дитяча  лікарня: здобутки  та  перспективи: Бібліографічний  покажчик ( 1984 – 2006 ) / Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Житомирська обласна дитяча лікарня; Житомирська обласна наукова медична бібліотека; Укладач: Смалюх І.П.  – Житомир, 2006. – 34 с.  

    Левицький  Едуард Октовиянович - лікар,  науковець,  винахідник : Біобібліографічний  покажчик / Управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації; обласна наукова медична бібліотека;Укладач:    Л.В. Старикова. - Житомир, 2009 . – 11с.

     Мачерет Євгенія Леонідівна – всесвітньовідомий вчений-невропатолог (4.06.1929 - 9.09.2011): До 85-річчя від дня народження: Біобібліографічний покажчик / Департамент охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека Житомирської обласної ради; Укладач: Жадановська Т.В. - Житомир – 2014. – 15с.

    Медичні проблеми катастрофи на Чорнобильській АЕС: Бібліографічний покажчик.  Вип. 4 / Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласний медичний центр; Обласна наукова медична бібліотека; Укладач: Смалюх І.П. – Житомир, 2006. – 112с.

    Медичні проблеми катастрофи на Чорнобильській АЕС: Рекомендаційний покажчик. Вип. 5 / Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека Житомирської обласної ради; Укладач: Домс Т.В. – Житомир, 2011. – 77с.

    Наукові праці лікарів обласної клінічної лікарні ім. О.Ф.Гербачевського (1980-2005 рр.): Бібліографічний  покажчик / Управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації; обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського; обласна наукова медична бібліотека. – Житомир,   2006. - 30с.

    Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації Житомирської обласної ради: Бібліографічний покажчик / Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека Житомирської обласної ради; Старикова Л.В. – Житомир, 2011. – 9с.

    Обласний онкологічний диспансер Житомирської обласної ради(1947-2012 рр.) : Бібліографічний  покажчик  / Управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації; обласна наукова медична бібліотека; Укладач: Л.В.  Старикова : – Житомир,  2012. – 28с.

     Обласній науковій медичній бібліотеці Житомирської обласної ради – 70 років: Бібліографічний покажчик. –Житомир, 2015. – 27с.

     Патлай Віталій Федорович – засновник ортопедо-травматологічної служби Житомирщини:До 90-річчя від дня народження: Біобібліографічний покажчик / Департамент охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека Житомирської обласної ради; Укладач: Домс Т.В. - Житомир, 2013. – 9с.

     Плеяда  медиків – науковців  Житомирщини: Бібліографія  наукових  праць (1980 – 2012 рр.) / Департамент охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека Житомирської обласної ради; Укладач: Домс Т.В. – Житомир, 2013. – 119с.

    Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик рацпропозицій медпрацівників області, впроваджених  в  практику лікувально-профілактичних закладів у І півріччі 2005 року /Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека; Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2005.

     Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик  рацпропозицій  медпрацівників області, впроваджених в практику лікувально-профілактичних закладів у ІІ півріччі 2005 року /Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека; Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2005.

    Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик  рацпропозицій  медпрацівників області, впроваджених в практику лікувально-профілактичних закладів у І півріччі 2006 року /Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека;  Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2006.

    Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик рацпропозицій  медпрацівників області, впроваджених в  практику лікувально-профілактичних  закладів у  ІІ  півріччі  2006  року /Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека;  Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2006.

    Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик  рацпропозицій медпрацівників області, впроваджених в  практику лікувально-профілактичних закладів у І півріччі  2007 року /Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека; Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2007.

     Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик  рацпропозицій  медпрацівників  області, впроваджених  в  практику лікувально-профілактичних  закладів у  ІІ  півріччі  2007  року /Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека; Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2007.

    Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик  рацпропозицій медпрацівників області, впроваджених в  практику лікувально-профілактичних закладів у І  півріччі  2008 року /Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека; Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2008.

    Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик  рацпропозицій медпрацівників  області, впроваджених в практику лікувально-профілактичних  закладів у  ІІ  півріччі  2008  року /Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека;  Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2008.

    Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик рацпропозицій медпрацівників області, впроваджених  в  практику лікувально-профілактичних закладів у І півріччі  2009 року /Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека; Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2009.

    Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик  рацпропозицій медпрацівників області, впроваджених  в практику лікувально-профілактичних закладів у ІІ півріччі  2009 року /Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека; Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2009.

    Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик  рацпропозицій  медпрацівників  області, впроваджених в практику лікувально-профілактичних  закладів у І півріччі 2010 року /Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека; Укл.:С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2010.

    Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик  рацпропозицій  медпрацівників області, впроваджених в практику лікувально-профілактичних закладів у ІІ півріччі  2010 року /Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека; Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2010.

    Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик  рацпропозицій  медпрацівників області, впроваджених  в  практику лікувально-профілактичних закладів у І півріччі  2011  року /Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека;  Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2011.

    Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик  рацпропозицій  медпрацівників області, впроваджених в практику лікувально-профілактичних закладів у ІІ півріччі 2011 року /Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека; Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2011.

    Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик  рацпропозицій  медпрацівників області, впроваджених  в  практику лікувально-профілактичних закладів у І півріччі 2012 року /Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека; Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2012.

     Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик  рацпропозицій медпрацівників області, впроваджених в  практику лікувально-профілактичних закладів у  ІІ півріччі  2012 року /Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека;  Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2012.

    Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик  рацпропозицій  медпрацівників  області, впроваджених в практику лікувально-профілактичних закладів у І півріччі  2013 року /Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації: Обласна наукова медична бібліотека;  Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2013.

    Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик  рацпропозицій  медпрацівників  області, впроваджених  в  практику лікувально-профілактичних  закладів у  ІІ  півріччі  2013  року /Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації: Обласна наукова медична бібліотека;  Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2013.

    Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик  рацпропозицій  медпрацівників  області, впроваджених  в  практику лікувально-профілактичних  закладів у  І  півріччі  2014  року /Департамент охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації: Обласна наукова медична бібліотека;  Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2014.

     Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик  рацпропозицій  медпрацівників  області, впроваджених  в  практику лікувально-профілактичних  закладів у  ІІ  півріччі  2014  року /Департамент охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації: Обласна наукова медична бібліотека;  Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2014.

    Раціоналізація та винахідництво в медицині та охороні здоров’я: Покажчик  рацпропозицій  медпрацівників  області, впроваджених  в  практику лікувально-профілактичних  закладів у  І  півріччі  2015  року /Департамент охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації: Обласна наукова медична бібліотека;  Укл.: С.М. Швайковська, Л.В. Старикова. - Житомир, 2015.

     Розвиток медицини Житомирщини за часів незалежності України: Тематичний огляд літератури / Обласна наукова медична бібліотека Житомирської обласної ради; Підготувала Домс Т.В. – Житомир, 2011. – 10с.

      Свиридюк  Василь  Зіновійович: До  35-річчя  лікарської, наукової  та раціоналізаторської  діяльності (1972 – 2007): Біобібліографічний  покажчик / Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека; Укладач: Старикова Л.В. – Житомир, 2007. – 24с.

    100 років Житомирській міській педіатричній службі: Бібліографічний покажчик / Департамент охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека Житомирської обласної ради; Укладач: Старикова Л.В. – Житомир, 2014. – 33с.

     Трінус Федір Петрович (1924 – 2013 рр.) – відомий фармаколог і токсиколог: До 90-річчя  від дня  народження: Біобібліографічний покажчик / Департамент охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека Житомирської обласної ради; Укладач: Домс Т.В. – Житомир, 2013. – 16с.

     Фролькіс Володимир Веніамінович - видатний фізіолог та геронтолог (1924 – 1999 рр.): Біобібліографічний  покажчик / Управління охорони  здоров’я   Житомирської  облдержадміністрації; Обласна наукова медична бібліотека; Укладач: Домс Т.В. - Житомир, 2010. – 34с.

     „Хірургія – моє життя…” (Русак Петро Степанович – обласний дитячий хірург): Біобібліографічний покажчик / Управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації; Обласна наукова медична бібліотека; Укладач: Старикова  Л.В. - Житомир, 2010. – 18с.

      Шатило Віктор Йосипович – лікар, організатор, науковець: Біобібліографічний  покажчик  / Управління охорони здоров’я Житомирської  облдержадміністрації; Житомирський інститут медсестринства; Обласна наукова медична бібліотека; Укладач: Смалюх І. П. – Житомир, 2007. – 38с.

 

     Обласній науковій медичній бібліотеці Житомирської обласної ради – 70 років: Бібліографічний покажчик. –Житомир, 2015. – 27с.