ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ 2017 РОКУ

 

 

Інформаційний лист є основним засобом наукової комунікації інноваційних процесів у галузі. Він зручний для використання, позбавлений інформаційного шуму, містить тільки ту інформацію, що має прикладний зміст.

 

Інформаційні листи,

 які надійшли  в обласну наукову медичну бібліотеку

за І квартал 2017 року

 

     Діагностика та лікування хілотораксу у дітей після хірургічного втручання з приводу вроджених вад серця / Д.В. Сердцев, О.М. Бойченко, С.С. Чернишук, В.А. Жовнір; ДУ  «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України». – К., 2016. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Хірургія серця і магістральних судин». Вип. 7 (616.2)

     Пропонується для впровадження в профільних закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) алгоритм діагностики та лікування хілотораксу після кардіохірургічного втручання з приводу вродженої вади серця в дитячому віці. Вирішення проблеми з діагностикою та лікуванням хілотораксу після кардіохірургічного втручання скоротить час перебування пацієнтів у стаціонарі, попередить інфекційні ускладнення, оптимізує витрати на лікування.

 

     Ємець Р.М. Діагностика та лікування патології трахеобронхіального дерева у пацієнтів із вродженими вадами серця і судин / Р.М. Ємець, С.С. Чернишук, В.А. Жовнір; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України». – К., 2016. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Хірургія серця і магістральних судин». Вип. 3 (616.23)

     Питання лікування вродженої вади серця і судин та супутньої патології органів дихальної системи на сьогоднішній день є дискутабельним з позиції об’єму оперативного втручання, термінів його проведення і ризику ускладнень. Впровадження оптимальних методів діагностики та лікування пацієнтів із патологічними змінами дихальних шляхів та ВВС дозволить поліпшити результати надання допомоги та уникнути ускладнень. Пропонується для впровадження в профільних закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) діагностика та лікування патології трахеобронхіального дерева у пацієнтів із вродженими вадами серця і судин.

 

     Заходи попередження ускладнень гестації у жінок групи високого ризику невиношування вагітності / І.І. Воробйова, Н.Я. Скрипченко, О.І. Висоцька та ін.; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»; Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. – К., 2015. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Акушерство і гінекологія». Вип. 29 (618)

     Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних закладах  практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) акушер-гінекологічного профілю заходи попередження ускладнень гестації у жінок групи високого ризику невиношування вагітності. Проведення молекулярно-генетичного обстеження у жінок із звичним невиношуванням дозволяє встановити персональні фактори ризику розвитку патології під час вагітності. Таким чином, визначення передумов майбутніх акушерських ускладнень дозволить покращити наслідки пологів для матері і плода, а також значно знизити витрати на виходжування немовлят, що потребують інтенсивної терапії і реанімації в умовах лікувального закладу та подальшої реабілітації дітей батьками.

     

      Лабінський А.В. Спосіб лікування транзиторних ішемічних атак, що є профілактикою мозкових інсультів за допомогою гірудо-, мануальної терапії та нутріціологічної корекції / Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. – К., 2016. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Нетрадиційні методи діагностики, лікування та реабілітації». Вип. 1 (616.8)

      Пропонується для впровадження в закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) реабілітаційних неврологічних відділеннях лікування транзиторних ішемічних атак і профілактика мозкових інсультів за допомогою гірудо-, мануальної терапії та нутріціологічної корекції. Ефективність застосування гірудотерапії в поєднанні з нутріціологічною корекцією та мануальною терапією за даними визначення кількості холестерину і зміни його значень при лікуванні транзиторних ішемічних атак є очевидною. Найбільш ефективна гірудотерапія мала місце у пацієнтів в яких виявляли підвищену в’язкість крові, виражені судинні порушення та при проведенні профілактичних заходів для попередження розладів гемоциркуляції, інсульту і ДВЗ-синдрому.

 

     Схема поліхіміотерапії РЕРС у паліативному лікуванні хворих на лімфоми / І.А. Крячок, І.Б. Титоренко, Т.В. Каднікова та ін.; Національний інститут раку. – К., 2016. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Онкологія». Вип. 12 (616-006)

     Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних закладах  практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) онкологічного та гематологічного профілю схема поліхіміотерапії РЕРС у паліативному лікуванні хворих на лімфоми. Курс ПХТ за схемою РЕРС, яка складається з щоденного перорального прийому чотирьох препаратів: преднізолон у дозі 20 мг, циклофосфамід у дозі 50 мг, етопозид у дозі 50 мг, прокарбазин у дозі 50 мг, є ефективним методом лікування вкрай несприятливої групи пацієнтів на рецидивні та рефрактерні форми неходжкінських лімфом та лімфоми Ходжкіна і має прийнятний профіль токсичності.

  

Інформаційні листи,

 які надійшли  в обласну наукову медичну бібліотеку

за ІІ квартал 2017 року

 

      Асанов Е.О. Спосіб терапії бронхіальної обструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку / Е.О. Асанов, І.А. Диба, Є.Д. Осьмак; ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». – К., 2017. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Геронтологія і геріатрія». Вип. 1 (616.24)

     Пропонується для впровадження в профільних лікувально-профілактичних закладах практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) спосіб терапії бронхіальної обструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку. Медикаментозні методи лікування у більшості пацієнтів часто погано переносяться і можуть викликати небажані явища. Тому важливого значення в лікуванні бронхіальної обструкції у хворих з ХОЗЛ набувають немедикаментозні способи лікування, зокрема, дихальні тренування з позитивним тиском наприкінці видиху. Перевагою таких дихальних тренувань над існуючими способами є безпечність, легкість та доступність у використанні в амбулаторних та стаціонарних умовах.

 

     Крупник А.-С.А. Спосіб оцінки мінеральної щільності альвеолярних відростків щелеп у дітей та підлітків / А.-С.А. Крупник, В.Ф. Макєєв, Н.М. Крупник; Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. – К., 2017. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 2 (616.7)

      Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних закладах  практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) стоматологічного профілю спосіб оцінки мінеральної щільності альвеолярних відростків щелеп у дітей та підлітків. Запропонований спосіб дозволяє з високою точністю визначити мінеральну щільність альвеолярних відростків щелеп на різних рівнях, що дає можливість рекомендувати його при плануванні дентальної імплантації у дітей та підлітків, для контролю при дентальній імплантації та сили переміщення зубів при ортодонтичному лікуванні, прогнозування можливих рецидивів дентальної імплантації та ортодонтичного лікування.

 

     Куроєдова В.Д. Ортодонтичний апарат на верхню щелепу / В.Д. Куроєдова, Л.Б. Галич, Л.В. Галич; ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України; Медичний інститут Сумського державного університету МОЗ України. – К., 2017. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 3 (616.31)

     Пропонується для впровадження в закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) стоматологічного профілю ортодонтичний апарат для лікування глибокого прикусу. Ортодонтичний апарат на верхню щелепу відрізняється тим, що перекидні петлі виконані з ортодонтичного дроту, що є мотивовано матеріально та технічно полегшеним.

   

     Підвищення ефективності лікування хворих з некротичним панкреатитом та хронічними обструктивними захворюваннями легень на фоні некротичного панкреатиту / О.О. Юхименко, А.О. Руденко, В.В. Поточилова та ін.; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України»; Комунальний заклад Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня», центральна клініко-діагностична лабораторія.– К., 2017. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Мікробіологія і вірусологія». Вип. 1 (616.37)

     Пропонується для впровадження в закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) терапевтичного, хірургічного профілю та в лікувальну практику інфекціоністів, терапевтів, хірургів, сімейних лікарів, які надають допомогу хворим з хронічними обструктивними захворюваннями легень, гнійними панкреатитами. Використання в комплексному лікуванні некротичного панкреатиту бактеріофагів зменшує тривалість антибактеріальної терапії в середньому на 4+1 доби, пришвидшує очищення рани на 6+2 доби, зменшує тривалість перебування в стаціонарі в середньому на 3+1 доби.

 

    Родінкова В.В. Профілактика сезонної алергії, викликаної пилком дерев / В.В. Родінкова, Л.В. Менська; Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. – К., 2017. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Гігієна навколишнього середовища». Вип. 3 (616-056.3)

     Пропонується для впровадження в закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) алергологічного профілю з метою покращення діагностики та профілактики сезонних алергічних захворювань, викликаних пилком дерев’янистих рослин. Наведені дані є першим узагальненням профілактичних заходів щодо ризику виникнення сезонної алергії до пилку деревних рослин в Україні. Вперше виділені роди деревних рослин, пилок яких знаходиться у повітрі одночасно і може провокувати, таким чином, перехресні реакції. Для адекватних контролю алергенної ситуації у атмосфері та діагностики сезонної алергії потрібна постійна взаємодія алергологічної та агробіологічної служб.

 

     Спосіб діагностики генетично-детермінованих інсулінорезистентності та атеросклерозу при гіпертонічній хворобі та супутньому цукровому діабеті 2 типу / О.М. Біловол, Л.Р. Боброннікова, А.С. Шалімова та ін.; Харківський національний медичний університет МОЗ України. – К., 2017. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Терапія». Вип. 4 (616.1)

     Пропонується для впровадження у лікувально-профілактичних установах  практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) терапевтичного, кардіологічного і ендокринологічного профілів. Запропонований спосіб дозволяє практичному лікарю діагностувати генетично-детерміновані інсулінорезистентні та атеросклероз при коморбідності гіпертонічній хворобі і цукрового діабету 2 типу в українській популяції без використання численних діагностичних методик.

 

     Спосіб лікування пацієнтів з гіпертонічною хворобою і супутнім цукровим діабетом 2 типу / О.М. Біловол, Л.Р. Боброннікова, А.С. Шалімова та ін.; Харківський національний медичний університет МОЗ України. – К., 2017. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Терапія». Вип. 3 (616.1)

      Пропонується для впровадження у лікувально-профілактичних установах  практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) терапевтичного, кардіологічного і ендокринологічного профілів. Запропонований спосіб є перспективним у лікуванні пацієнтів з коморбідністю ГХ і ЦК 2 типу та дозволяє практичному лікарю призначати медикаментозну терапію з урахуванням впливу препаратів на серцево-судинне ремоделювання, ендотеліальну дисфункцію і серцеву недостатність.

 

Інформаційні листи,

 які надійшли  в обласну наукову медичну бібліотеку

за ІІІ квартал 2017 року

 

     Громова А.М., Крутікова Е.І. Спосіб профілактики ускладнень після мікрохірургічного лікування у жінок з доброякісною патологією шийки матки / ВДНЗ «Українська стоматологічна академія». – К., 2016. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Акушерство та гінекологія». Вип. 24 (618)

     Пропонується для впровадження в закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) акушерсько-гінекологічного профілю застосування сучасного способу лікування доброякісної патології шийки матки в репродуктивному віці для попередження рецидивів та постопераційних ускладнень, зокрема, ендометріоїдних гетеротопій. Запропонований алгоритм дозволяє попередити післяопераційні ускладнення, що порушують функцію шийки матки і погіршують якість життя пацієнток репродуктивного віку.

 

     Каськова Л.Ф., Артем’єв А.В. Застосування нового комбінованого гелю для лікування травматичного стоматиту / ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія». – К., 2016. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 32 (616.31)

     Пропонується для впровадження у практику роботи профільних закладів охорони здоров’я (обласних, міських, районних) спосіб вивчення назубних відкладень. Авторами розроблений, апробований та запропонований спосіб вивчення, завдяки використанню якого, зростає точність та об’єктивність дослідження назубних нашарувань за рахунок отримання розміру не площини, а об’єму відкладень, яка слугує для подальшого аналізу. Метод може бути використаний при прогнозуванні заходів з метою профілактики карієсу зубів, що спрямовано на поліпшення стоматологічного статусу людини. Запопонований спосіб простий у застосуванні, економічний, ефективний, розроблений із урахуванням його використання для різних верств населення.

 

     Кожина Г.М., Коростій В.І., Зеленська К.О. Метод лікування шизофренії та шизоафективного розладу / Харківський національний медичний університет. – К., 2017. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Психіатрія. Медична психологія» Вип. 8 (616.89)

     Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних закладах практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) психіатричного профілю. Показанням до застосування розробленого методу є шизофренія та шизоафективний розлад. Протипоказанням до застосування є підвищена чутливість до діючої речовини або будь-якого компонента препарату.

 

     Матвєєва С.Л.,  Шевченко О.С., Калмикова І.М. Спосіб лікування хворих на туберкульоз легенів з тиреопатіями / Харківський національний медичний університет. – К., 2016. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Пульмонологія і фтизіатрія». Вип. 2 (616-002.5)  

     Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних установах практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) фтизіатричного, пульмонологічного профілю спосіб лікування хворих на туберкульоз легень з тиреопатіями шляхом призначення селеніту натрію в перші 2 місяці з початку лікування. Визначення показника вмісту селену в периферійній крові хворих на туберкульоз легенів з тиреопатіями дозволяє виявити селенодефіцит. Застосування розробленого способу лікування забезпечує проведення своєчасної корекції функції щитоподібної залози, що дає можливість нормалізувати тиреоїдний статус та підвищити ефективність хіміотерапії туберкульозу. Спосіб є простим і доступним для практичного використання.

 

     Сорочан О.В., Стойкевич М.В., Шевцова З.І. Спосіб корекції нутритивної недостатності у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання кишечнику / Інститут гастроентерології НАМН України. – К., 2016. – 3 с. / Інформ. лист з проблеми «Гастроентерологія». Вип. 10 (616.34)

     Пропонується для впровадження в закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) гастроентерологічного профілю методика корекції нутритивної недостатності у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику (ХЗЗК). Використання в терапії хворих на ХЗЗК з нутритивною недостатністю на фоні базисної терапії збалансованої харчової суміші за запропонованою схемою сприяє зменшенню симптомів ХЗЗК, скорішому досягненню ремісії, покращенню антропометричних показників, корекції мікрофлори кишечнику та зменшенню запалення. Добра переносимість дозволяє тривало використовувати як додаткове харчування у хворих на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона.

 

     Спосіб корекції порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини у жінок з закритими переломами кісток дистального відділу передпліччя / Г.Г. Голка, М.А. Гаркуша, А.О. Олійник та ін.; Харківський національний медичний університет. – К., 2016. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Ортопедія і травматологія». Вип. 4 (616.7)

     Розроблено ефективний спосіб корекції порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини у жінок з закритими переломами кісток дистального відділу передпліччя, шляхом застосування комбінованого препарату кальцію та вітаміну D3 в поєднанні з гідроксиапатитним комплексом. Пропонується для впровадження в закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) ортопедичного і травматичного профілю. 

 

     Спосіб хірургічної корекції стенозу легеневих вен / А.В. Максименко, Ю.Л. Кузьменко, А.А. Довгалюк та ін.; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2016. – 4с. / Інформ. лист з проблеми «Хірургія серця і магістральних судин». Вип. 4 (617.5)

     Пропонується для впровадження в профільних закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) метод хірургічної корекції стенозу легеневих вен (СЛВ) у пацієнтів з високим ризиком субоптимального результату, який покращує ефективність проведення подальших ендоваскулярних втручань. Новизна запропонованого методу полягає у впровадженні вдосконаленої методики хірургічної корекції СЛВ шляхом створення артифіційного дефекту міжпередсердної перегородки та рентгеноконтрастним маркуванням краю дефекту та зони біля вустя легеневих вен з метою спрощення та підвищення ефективності подальшої балонної ангіопластики залишкових та рецидивних стенозів легеневих вен.

 

 

 

 

 

Коментарі