Структура ОНМБ

В бібліотеці функціонують підрозділи:

  • Відділ комплектування та каталогізації, який формує книжковий фонд бібліотеки;
  • Відділ обслуговування з підрозділами: абонемент, який видає медичну літературу для опрацювання поза бібліотекою  лікарям  та середнім медпрацівникам ЛПУ області; читальний зал, який обслуговує користувачів книгою на місці, виконує ксерокопії документів. 
  • Відділ наукової медичної інформації і бібліографії виконує довідки різного характеру на запити  користувачів; обслуговує організаторів охорони  здоров’я  та  лікарів, які займаються  науковою діяльністю, у режимі вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ), здійснює моніторинг творів друку, які надходять до бібліотеки, збирає документи з історії розвитку охорони здоров'я  Житомирщини, наукові праці лікарів області, документи щодо крайової патології тощо; формує  краєзнавчі  бази  даних,  проводить «Дні  інформації» та  «Дні спеціаліста»  в ЛПЗ області.
  • Відділ  комп’ютеризації  бібліотечних процесів формує бази даних електронного каталогу з  документів, що надходять до ОНМБ з 2002 р., працює  з  веб-сайтом  ОНМБ, здійснює пошук інформації в Інтернеті.