МЕДИЧНІ ПРОБЛЕМИ КАТАСТРОФИ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

УДК   016: 614.8

 

МЕДИЧНІ ПРОБЛЕМИ КАТАСТРОФИ

НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Рекомендаційний покажчик

Вип. 6

 

                                          Укладач:                  Т.В. ДОМС                                                                                     

                                                                            бібліограф  ВНМІ ОНМБ                                                                  

 

                                          Редактор:                 І.П. СМАЛЮХ

                                                                            заступник  директора  ОНМБ

                                                                                                            

                                         Відповідальний       А.В. ОСИКА

                                          за   випуск:               директор  ОНМБ

 

                                        Комп’ютерний       Т.В. ДОМС                                                                                      

                                          набір :                      бібліограф  ВНМІ ОНМБ

                                                              

ВІД  УКЛАДАЧА

 

      Пройшло вже 30 років після аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) - найбільшої техногенної і екологічної катастрофи людства, що привела до довготривалого забруднення величезних територій радіонуклідами, які мають здатність накопичуватися в грунті, воді і організмах. Техногенна катастрофа в Чорнобилі за своїми масштабами не має аналогів. На Україну припало ¼ усіх випадків радіаційного ураження: забруднено 54,6 тис. км2 – 9% загальної площі країни. Усього постраждали  3 млн 363 тис. людей, з яких 1/3 – діти. Радіоактивне зараження зазнали 2,3 тис. населених пунктів в 12 областях України.

      Нашій країні довелося багато зробити для ліквідації наслідків лиха, у тому числі ціною героїчних зусиль сотень тисяч ліквідаторів аварії, які заплатили за це своїм життям і здоров'ям. Цього ніколи не можна забувати.

     При аваріях на АЕС найбільш тяжкими є медичні наслідки (кількість постраждалих та рівень їх ураження).  Сьогодні, через 30 років після події, ми знаходимося у віддаленому періоді після аварії на ЧАЕС, яка свого часу торкнулася буквально усіх жителів України. Медичні наслідки аварії проявилися у вигляді прямої дії радіації і непрямого впливу стресу на здоров'я людей. В першу чергу наслідки аварії на ЧАЕС відчули ті, хто брав участь в її ліквідації, були евакуйовані із зони або досі мешкають на радіаційно забруднених територіях.  

      Ефекти Чорнобильської катастрофи дуже багато в чому нагадують наслідки для здоров'я після бомбардування Хіросіми і Нагасакі. У Японії досі зберігається дещо підвищений рівень захворювання на лейкемію. Лейкемія відмічена також у учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. У нас пік захворюваності на лейкемію припав на перші 20 років після аварії на ЧАЕС, потім частота цього захворювання поступово знизилася, але зараз знову підвищується за рахунок вікового чинника у ліквідаторів.

     Серед захворювань, які розглядають як ранні радіаційно-індуковані форми раку, особливе місце займає рак щитовидної залози. Щороку діагностують 400 нових випадків цього захворювання у осіб, які під час аварії були дітьми.  Наступний серйозний наслідок - рак молочної залози, який теж відноситься до ранніх радіаційно-індукованих форм раку.  Ще одна проблема, що вимагає пильної уваги, - це серцево-судинні і цереброваскулярні захворювання, які складають дуже велику частину хвороб у ліквідаторів і постраждалих інших груп. Ці хвороби також пов'язані з дією опромінення. За 30 років ситуація змінилася: люди вийшли із стресового стану, багато хто відновився після руйнівної дії радіації, у деяких з часом проявилися радіаційно-індуковані захворювання. На жаль, багато людей вже змирилися з тим, що нічого зробити неможливо і ситуація тільки погіршуватиметься. З цим потрібно боротися, особливо у сфері медицини, хоча і медицина зараз знаходиться в такому ж важкому стані, як і уся країна. Наслідки аварії на ЧАЕС не закінчилися, і якщо їх ігнорувати, то проблеми швидко наростатимуть.

      Шостий  випуск  покажчика  «Медичні  проблеми  катастрофи  на  Чорнобильській  АЕС» складено на  допомогу  організаторам  охорони  здоров’я  і  практичним  лікарям  різних  профілів – всім,  хто  займається  медичними  аспектами  Чорнобильської  катастрофи,  питаннями  реабілітації  потерпілих  і  радіозахисного  харчування.

        При  підготовці  покажчика  використані  документальні  фонди    обласної  наукової  медичної  бібліотеки Житомирської обласної ради за період  2012 – 2016 рр.  Матеріал  розташований  за  алфавітом  авторів  і  назв. Кожен має  власний  номер. Для зручності  користування  в  кінці  представлено  авторський покажчик.

         З  вдячністю приймемо всі зауваження  та  пропозиції щодо структури  і наповнення покажчика від користувачів на адресу обласної наукової медичної бібліотеки: 10002,   м. Житомир, вул. Пушкінська, 62. ОНМБ ЖОР

 

ОФІЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

 

1. Україна. Закон. Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 5460-VІ від 16.10.2012; № 442-VІІ від 05.09.2013): Закон України № 15/98-ВР від 14.01.1998 р. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2013. - № 10. - С. 3-8.

2. Україна. Президент. Про додаткові заходи щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи: Указ № 141/2016 від 13 квітня 2016 р. // Урядовий кур’єр. – 2016. - № 74. – 19 квітня. – С. 12.

3. Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Постанова від 23 листопада 2016 р. № 854 // Урядовий кур’єр. – 2016. - № 223. – 26 листопада. – С. 9.

4. Україна. Кабінет Міністрів. Про  внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Постанова від 20 квітня 2016 р. № 311 // Урядовий кур’єр. – 2016. - № 85. – 6 травня. – С. 8.

5. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження плану заходів, пов’язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи: Розпорядження від 2 березня 2016 р. № 177-р // Урядовий кур’єр. – 2016. - № 53. – 19 березня. – С. 11-12.

6. Україна. Кабінет Міністрів. Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: постанова від 23 листопада 2011 р. № 1210 // Урядовий кур’єр. – 2011. - № 123. – С. 20.

7. Україна. Кабінет Міністрів.  Про  схвалення  Концепції  реалізації  державної  політики  у  сфері  розвитку  діяльності  в  окремих  зонах  радіоактивного  забруднення  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи:  Розпорядження  від  18  липня  2012  р. № 535-р.  //Урядовий  кур’єр. – 2012. - № 145. – С. 18.

8. Україна. Кабінет Міністрів.  Про  схвалення  Концепції  розвитку  ядерної  медицини  на  період  до  2017  року:  розпорядження  від  13  березня  2013 р. № 130-р  // Урядовий  кур’єр. – 2013. - № 62. – С. 9.

9. Україна. МОЗ. Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 441 від 14.06.2012.) : наказ МОЗ України № 150 від 17.05.1997 р. // Зб. норм.-директ. докум. з охорони здоров'я. - 2012. - № 10. - С. 8-15.

10. Україна. МОЗ, МНС. Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань утворення та функціонування центрів медико-психологічної реабілітації. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2010 р. за № 54/17349: Наказ МОЗ та Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 09.11.2009 №816/734. // Зб. норм.-директ. докум. з охорони здоров'я. - 2010. - № 3. - С. 3-5.

11. Україна. МОЗ, МНС, АМН України. Про вдосконалення ендокринологічної допомоги потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи: Наказ МОЗ, МНС, АМН України від 29.01.10 № 62/45/5 // Зб. норм.-директ. докум. з охорони здоров'я. - 2010. - № 5. - С. 3-5.

12. Україна. Держядерорегулювання. Про затвердження Порядку здійснення невідкладних заходів йодної профілактики серед населення України у разі виникнення радіаційної аварії : наказ Держядерорегулювання № 154 від 08.11.2011 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 р. за № 1353/20091 // Зб. норм.-директ. докум. з охорони здоров'я. - 2012. - № 1. - С. 68.

 

МАСШТАБИ КАТАСТРОФИ

 

13. Аміразян С.А. Низькі дози радіації: наукова полеміка або конфронтація поглядів / С.А. Аміразян, Є.Б. Радзішевська, Н.О. Гордієнко // Український радіологічний журнал. - 2016. - № 3. - С. 36-41. 

14. Артамонова Н.О. 30 років Чорнобильської катастрофи: наукометричний аналіз наукових публікацій / Н.О. Артамонова, Ю.В. Павліченко, А.Г. Шепелєв // Український радіологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 14-18.

15.  Базыка Д.А. 30 лет после аварии на ЧАЭС: новые времена - новые проблемы / Д.А. Базыка // Therapia. Український медичний вісник. - 2016. - № 4. - С. 3-7.

16. Богатирьова Р.В. Атомні опіки людства (антропосоціо-екоцентричний вимір атомної енергії) / Р.В. Богатирьова: монографія.– К.: ВД«Авіцена», 2013.–272с.(613.6)

17. Забезпечення біофізичного контролю доз внутрішнього опромінення під час виконання робіт з перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. Підсумки за період 2004-2012 роки / С.Ю. Нечаєв, І.А. Ліхтарьов, В.О. Сушко [та ін.] // Довкілля та здоров"я. - 2013. - № 1. - С. 39-42.

18.  Загальні збори Національної Академії медичних наук України та засідання комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради України "Медичні проблеми аварії на Чорнобильській АЕС" (Київ, 29 березня 2011 р.) // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. - 2011. - № 2. - С. 91-96.

19. Зеленський А.М. Чорнобильська катастрофа крізь призму  часу (спогади) / А.М. Зеленський // Український медичний часопис. - 2016. - № 2. - С. 95.

20. Ліхтарьов І.А. Опромінення різних контингентів населення, що постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи / І.А. Ліхтарьов // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. - 2011. - № 2. - С. 120-126.

21. Логановский К.Н. Атомная нейропсихиатрия: 25 лет после Чернобыльской катастрофы  / К.Н. Логановский // Новая медицина тысячелетия. - 2012. - № 2. - С. 26-41.

22.    Науково-практична конференція з міжнародною участю «30 років      з дня катастрофи на ЧАЕС: унікальний досвід та досягнення Харківського інституту медичної радіології у аварійному медичному реагуванні» (28-29 квітня 2016 р., м. Харків) // Український радіологічний журнал. - 2015. - № 4. - С. 85-90.

23. Постчорнобильський синдром: про події 25-річної давнини українцям нагадала Фукусіма – 1 // Медичний світ. – 2011. - № 7. – С. 1, 4.

24. Соціальні та медико-організаційні питання захисту населення зони спостереження АЕС / В.А. Прилипко, О.О. Петриченко, Ю.Ю. Озерова, О.В. Коцюбинський // Український радіологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 19-26.

25.  Стасенко Т. Чорнобильська катастрофа – нещадний урок, але не вирок / Т. Стасенко // Український медичний часопис. – 2016. - № 2. –С. 4-5.

26. Тарасюк О.Є. Рівень знань щодо радіаційного фактора та сприйняття радіаційного ризику молоддю міста Славутич / О.Є. Тарасюк, Н.Д. Шабуніна, Т.Є. Нездемовська // Довкілля та здоров"я. - 2013. - № 1. - С. 33-38.

27. Уроки Чернобыля в программе энергетического развития      Украины / А.М. Сердюк, И.П. Лось, С.Ф. Гончаров, Г.М. Аветисов // Довкілля та здоров’я. - 2011. - № 1. - С. 3-10.

28.  Устінов О. Між Україною та Республікою Корея налагоджено співпрацю в галузі радіологічної науки, радіаційної медицини та безпеки/ О. Устінов // Український медичний часопис. - 2012. - № 1. - С. 17.

 

МЕДИЧНІ НАСЛІДКИ АВАРІЇ

 

29. Власюк Н.В. Радійційно-гігієнічна оцінка радіотривожності населення України у пізній фазі Чорнобильської аварії / Н.В. Власюк// Довкілля та здоров’я. – 2016. - № 2. - С. 19-23; № 4-6. – С. 19-23.

30. Грищенко С.В. Гигиенические и социально-профессиональные аспекты инвалидности по причине цереброваскулярных заболеваний ликвидаторов последствий аварии на ЧАЕС, проживающих в неблагоприятных экологических условиях / С.В. Грищенко, Ю.А. Ищейкина // Довкілля та здоров"я. - 2010. - № 2. - С. 43-47.

31. Динаміка непухлинної захворюваності дорослих чоловіків, евакуйованих у дитячому і підлітковому віці із 30-кілометрової зони ЧАЕС, у віддаленому періоді після катастрофи / К.Є. Прикащикова, Г.В. Костюк, Ю.С. Шатоян [та ін.] // Довкілля та здоров"я. - 2013. - № 1. - С. 44-48.

32. Динаміка непухлинної захворюваності жінок, евакуйованих у  віці до 18 років із 30-кілометрової зони ЧАЕС, у віддаленому періоді після катастрофи / К.Є. Прикащикова, Ю.В. Антоненко, Г.В. Костюк [та ін.] // Довкілля та здоров"я. - 2011. - № 3. - С. 19-23.

33. Епідеміологічні дослідження ризиків розвитку непухлинної захворюваності дорослого населення, евакуйованого із зони відчуження Чорнобильської АЕС, за дії малих доз іонізуючого випромінювання / В.О. Бузунов, О.Я. Пирогова, В.А. Цуприков, Т.Є. Домашевська // Довкілля та здоров"я. - 2010. - № 4. - С. 33-38.

34. Епідеміологічні дослідження смертності через непухлинні хвороби у дорослого населення, евакуйованого із зони відчуження ЧАЕС. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання / О.Я. Пирогова, В.О. Бузунов, В.А. Цуприков, Т.Є. Домашевська // Довкілля та здоров"я. - 2011. - № 1. - С. 23-29.

35.   Лібанов Е.М. Демографічні наслідки Чорнобильської катастрофи/ Е.М. Лібанов // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. - 2011. - № 2. - С. 110-119.

36.  Наукометричний аналіз засобів наукової комунікації з проблем медичних наслідків Чорнобильської аварії / Н.О. Артамонова, А.Є. Горбань, Г.В. Кулініч [та ін.] // Український радіологічний журнал. - 2014. - № 3. - С. 48-52.

37.  Нефрологические, липидологические и нейрофизиологические маркеры преждевременного старения у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции / А.Л. Арьев, Л.В. Евстратова, Н.А. Овсянникова, Г.Т. Арьева // Нефрология. - 2011. - № 3. - С. 56-70.

38. Оцінка ролі Чорнобильської аварії населенням Рівненської  області серед найбільш значимих факторів можливого негативного впливу на здоров'я / О.Є. Тарасюк, І.П. Лось, Н.Д. Шабуніна [та ін.] // Довкілля та здоров"я. - 2012. - № 1. - С. 21-25.

39. Практично-організаційна та наукова діяльність Державної установи «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» з проблем медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / М.В. Красносельський, Л.О. Гайсенюк, Г.В. Кулініч, Л.Я. Васильєв: До 30-річчя Чорнобильської аварії // Український радіологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 5-10.

40.  Проявления преждевременного старения организма у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленные сроки после облучения малыми дозами / Н. Б. Холодова, И.А. Удельнова, Г.С. Пуртова[и др.] // Российский семейный врач. - 2011. - № 4. - С. 72-73.

41. Радіологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС крізь призму проблем протирадіаційного захисту населення України / А.М. Сердюк, Т.О. Павленко, М.М. Риган  [и др.] // Довкілля та здоров'я. - 2016. - № 1. - С. 22-30.

42. Римар В.В. Состояние слуховой, сердечно-сосудистой систем и мозгового кровообращения у жителей Украины, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы / В.В. Римар // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2013. - № 2. - С. 45-49.

43. Севальнев А.И. Оценка риска при облучении населения и радиационно-гигиенический мониторинг / А.И. Севальнев, М.И. Костецкий // Довкілля та здоров"я. - 2010. - № 2. - С. 48-49.

44.  Скалецький Ю.М. Досвід протирадіаційного захисту військово-службовців під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / Ю.М. Скалецький // Довкілля та здоров"я. - 2011. - № 1. - С. 11-16.

45. Узленкова Н.Є. Системний характер порушень у сполучній тканині органів щурів при дії іонізуючого випромінювання / Н.Є. Узленкова // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. - 2014. - № 2. - С. 172-179.

 

КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ КАТАСТРОФИ

 

46.  Антаков М.А. Новый класс псевдослучайных гексагональных конфигураций для кодирующих коллиматоров ионизирующих излучений / М.А. Антаков, С.А.  Терещенко, Г.А. Федоров // Медицинская техника. - 2014. - № 6. - С. 12-15.

47. Іскра Н.І. Клініко-лабораторна характеристика хворих на контрактуру Дюпюітрена з патологією гепатобіліарної системи / Н.І. Іскра // Український журнал гематології та трансфузіології. - 2012. - № 3. - С. 16.

48. Чинники ризику розвитку фібропластичних процесів за  цукрового діабету 2-го типу у віддалені терміни після опромінення / О.М. Коваленко, І.М. Муравйова, І.Г. Чикалова [та ін.] // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2012. - № 3. - С. 66-73.

49.   Чумак Α.Α. Персистувальні вірусні інфекції як важливий чинник патогенезу віддалених наслідків Чорнобильської катастрофи / Α.Α. Чумак, І.В. Абраменко, П.К. Бойченко // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2012. - № 5/6. - С. 56-61.

50.   Швайко Л.І. Морфологічна характеристика слизової оболонки бронхів в осіб, які брали участь у виконанні робіт із перетворення об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему / Л.І. Швайко // Шпитальна хірургія. - 2012. - № 4. - С. 86-90.

51.   Яцкевич О.Я. Особливості ульцерогенезу в потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС із коморбідними пептичною виразкою гастродуоденальної зони та гіпертонічною хворобою / О.Я. Яцкевич // Український терапевтичний журнал. - 2013. - № 2. - С. 65-70.

52. Яцкевич О.Я.  Пептична виразка гастродуоденальної зони,        поєднана з гіпертонічною хворобою, у потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: клінічні, ендо- та мікроскопічні особливості / О.Я.  Яцкевич, О.О. Абрагамович // Сучасна гастроентерологія. - 2013. - № 5. - С. 38-44.

 

КРОВ. ОРГАНИ КРОВОТВОРЕННЯ

 

53. Алгоримт діагностики Ph-негативних хронічних мієло-проліферативних захворювань з визначенням мутації гена JAK2 в осіб, опромінених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС : (метод. реком.) / Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. - К., 2012. - 24 с. (616.15)

54. Влияние дикарбамина на костномозговое кроветворение в условиях экспериментального пострадиационного костномозгового синдрома  / И.Я. Моисеева, А.И. Зиновьев, Л.В. Ионичева [и др.]  // Вопросы онкологии. - 2012. - № 5. - С. 663-666.

55.  Ільєнко І.М. Довжина теломерних послідовностей та апоптоза  у лімфоцитах периферичної крові людини у ранній та віддалений періоди після опромінення  / І.М. Ільєнко, О.В. Лясківська, Д.А. Базика // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. - 2012. - № 1. - С. 115-119.

56.  Організація в Україні аналітичних епідеміологічних досліджень радіаційних ризиків розвитку лейкемій внаслідок Чорнобильської катастрофи / А.Є. Присяжнюк, А.Ю. Романенко, Д.А. Базика [та ін.] // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. - 2013. - № 4. - С. 482-489.

 

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

 

57.  Власенко М.А. Структурно-национальные особенности сердца у больных с хронической сердечной недостаточностью при гипотиреозе и воздействии радиационного фактора в профессиональных условиях / М.А. Власенко, В.С. Кулинич // Український терапевтичний журнал. - 2014. - № 1. - С. 50-59.

58. Габулавічене Ж.М. Порівняльний аналіз ефективності комбінованого антигіпертензивного лікування учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії хворих на гіпертонічну хворобу / Ж.М. Габулавічене   // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2012. - № 8. - С. 21-29.

59.    Горбань Е.Н. Влияние кораргина на реактивность изолированной аорты у взрослых и старых облученных крыс / Е.Н. Горбань, Н.В. Сыкало, Е.В. Подьяченко // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2012. - № 1/2. - С. 116-123.

60.  Горбачева Е.В. Лечение сосудистой патологии у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, больных сахарным диабетом 2-го типа / Е.В. Горбачева, Л.К. Орлова // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2011. - № 2. - С. 15-19.

61. Капустинська О.А. Епідеміологічні дослідження та аналіз динаміки розвитку хвороб системи кровообігу у дорослого населення, евакуйованого із зони відчуження ЧАЕС / О.А. Капустинська // Довкілля та здоров’я. - 2014. - № 4. - С. 49-54.

62.   Кулинич В.С. Кардиальное ремоделирование и диастолическая дисфункция при сочетании хронической сердечной недостаточности с аутоиммунным тиреоидитом в условиях действия ионизирующего излучения в малых дозах / В.С. Кулинич // Сімейна медицина. - 2014. - № 2. - С. 82-86.

63. Кулинич В.С. Эффективность селенита натрия у больных с хронической недостаточностью при ишемической болезни сердца и гипотиреозе на фоне действия ионизирующего излучения / В.С. Кулинич, Г.В. Кулинич // Сімейна медицина. - 2014. - № 5. - С. 53-57.

64.  Параметри варіабельності серцевого ритму у пацієнтів з пептичною виразкою гастродуоденальної зони, поєднаною з гіпертонічною хворобою, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / О.Я. Яцкевич, О.О. Абрагамович, А.Я. Яцкевич, А. П. Черкас // Львівський медичний часопис. - 2013. - № 1. - С. 12-20.

65.  Плескач Г.В. Асоціація поліморфізму гена фосфодіестерази 4D з ризиком розвитку інфаркту міокарда в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / Г.В.  Плескач, О.М. Настіна, Д.О. Білий // Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал=Ukrainian medical journal. - 2014. - № 3. - С. 126-130.

66.  Хомазюк І.М. Зміни структурно-функціонального стану лівого і правого шлуночків серця та їх взаємозалежність в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС із гіпертонічною хворобою / І.М. Хомазюк, О.М. Настіна, В.А. Хомазюк // Український терапевтичний журнал. - 2012. - № 3/4. - С. 40-45.

67.  Хомазюк І.М. Особливості екстрасистолічної аритмії в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії за даними добового моніторування електрокардіограми / І.М. Хомазюк, Ж.М. Златогорська, В.А. Хомазюк // Український терапевтичний журнал. - 2011. - № 3. - С. 52-56.

68. Хомазюк І.М. Перспективи застосування препарату Лоріста в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з м'якою та помірною артеріальною гіпертензією / І.М. Хомазюк, Ж.М. Златогорська, Н.В. Курсіна // Артеріальна гіпертензія. - 2011. - №  2. -  С. 30-37.

69. Хомазюк І.М. Структурно-функціональні зміни міокарда в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії з фібриляцією передсердь / І.М. Хомазюк, Ж.М. Габулавічене, В.А. Хомазюк // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2011. - № 5/6. - С. 18-24.

 

СИСТЕМА ОРГАНІВ ДИХАННЯ

 

70.  Состояние гормонального фона больных бронхиальной астмой ликвидаторов аварии на ЧАЭС / Л.Г. Селихова, А.А. Коломиец, О.А. Борзых [и др.] // Довкілля та здоров"я. - 2012. - № 1. - С. 26-29.

71. Швайко Л.І. Неонкологічні захворювання бронхолегеневої системи в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (результати довгострокового спостереження) / Л.І. Швайко // Український пульмонологічний журнал. - 2012. - № 4. - С. 64-66.

ІМУННА ТА ЕНДОКРИННА СИСТЕМИ

 

72.  Беляева Н.В. Исследование частоты TCR-мутантных Т-хелперов и уровня иммунокомпетентных клеток c mFasL-маркером апоптоза при воздействии ионизирующего излучения / Н.В. Беляева // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2010. - № 5/6. - С. 82-86.

73. Віддалені результати хірургічного лікування доброякісної вогнищевої патології щитоподібної залози / Ю.М. Таращенко, М.Ю. Болгов, О.М. Іванова [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. - № 3. – С. 133-139.

74.   Власенко М.А. Особенности сывороточного липидного профиля с тиреоидной патологией профессионально контактирующих с ионизирующей радиацией в малых дозах / М.А. Власенко, В.С. Кулинич // Клиническая медицина. - 2014. - № 2. - С. 38.

75. Горбань Є.М. Вікові особливості радіаційних змін інсулінорезистентності організму за умов гіпоксичного впливу / Є.М. Горбань, Н.В. Топольнікова, М.В. Осипов // Український радіологічний журнал. - 2010. - № 4. - С. 446-452.

76. Горбачева Е.В. Распространенность сахарного диабета и диабетической ретинопатии среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, проживающих в Харьковской области / Е.В. Горбачева // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2011. - № 1. - С. 15-19.

77. Йодный статус и дозы облучения щитовидной железы у пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, проживающих в северных регионах Украины (украинско-американское когортное исследование) / Н.Д. Тронько, К. Мабучи, В.И. Кравченко [и др.] // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. - 2013. - № 3. - С. 355-364.

78.  Камінський О.В. Зв'язок стану щитоподібної залози з гормо-нальним і метаболічним статусом у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС      / О.В. Камінський // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2012. - № 3. - С. 33-37.

79.    Камінський О.В. Характеристика порушень вуглеводного обміну  у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС / О.В. Камінський // Сімейна медицина. - 2012. - № 6. - С. 85-89.

80.   Килимчук В. Чорнобильська катастрофа та тиреоїдна патологія: 30 років потому / В. Килимчук  // Здоров’я України : Онкологія. – 2016. - № 4. – С. 22-23; Здоров’я України: Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади. – 2016. - № 2. – С. 19-20.

81. Коваленко А.Н. Дефекты синтеза и секреции инсулина у пострадавших в связи с аварией на ЧАЭС больных сахарным диабетом 2-го типа / А.Н. Коваленко, И.Г. Чикалова, И.Н. Муравьева // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2012. - № 3. - С. 18-22.

82.  Коваленко А.Н. Развитие синдрома инсулинорезистентности и его осложнений у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (по данным 24-летнего наблюдения после аварии на ЧАЭС) / А.Н. Коваленко // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. - 2012. - № 1. - С. 68-73.

83.  Ліпідний обмін і порушення гормональної регуляції маси тіла у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, хворих на цукровий діабет 2-го типу / О.М. Коваленко, І.М. Муравйова,  І.Г. Чикалова [и др.] // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2012. - № 2. - С. 45-49.

84.  Молчанов Д. Йодный дефицит и патология щитовидной железы в условиях радиационной угрозы: трагическое прошлое и тревожное настоящее Украины / Д. Молчанов // Здоров'я України. – 2011. - № 1. – С. 53-55.

85.  Незлоякісні захворювання ендокринної системи через 30 років після аварії на ЧАЕС / Камінський О.В., Копилова О.В., Афанасьєв Д.Є. [та ін.] // Проблеми ендокринної патології. – 2016. - № 3. – С. 22-32.

86.  Оцінка клітинних та генетичних показників апоптозу лейкоцитів при прогнозуванні віддалених ефектів опромінення імунної системи  / І.М. Ільєнко, Д.А. Базика, Н.А. Голярник, А.В. Кубашко  // Лабораторна діагностика. - 2014. - № 2. - С. 20-26.

87.  Рожко А.В. Чернобыльская катастрофа: медико-биологические закономерности формирования и прогнозирование тиреоидной патологии у населения  / А.В. Рожко // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2011. - № 4. - С. 84-93.

88.   Стан клітинного імунітету в учасників ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС із когнитивними розладами у віддалений період після аварії / Д.А. Базика, К.М. Логановський, А.В. Кубашко [та ін.] // Український неврологічний журнал. - 2015. - № 1. - С. 66-72.

89.    Уровень циркулирующих иммунных комплексов и фагоцитарной активности моноцитов у пациентов с заболеваниями щитовидной железы, которые проживают в регионах, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы / И.М. Хоменко, Л.В. Кузнецова, В.И. Литус  [и др.] // Сімейна медицина. - 2016. - № 2. - С. 99-102.

  

СИСТЕМА ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

 

90.  Данилаш М.М. Особливості лікувальної дії гідрокарбонатних натрієвих вод в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з ерозивно-виразковими ураженнями гастродуоденальної зони  / М.М. Данилаш, М.І. Завадяк, П.П. Ганинець // Сучасна гастроентерологія. - 2012. - № 2. - С. 57-63.

91.    Іскра Н.І. Основні аспекти патології шлунково - кишкового тракту  у пацієнтів поліклініки радіаційного реєстру з контрактурою Дюпюітрена у віддаленому періоді / Н.І. Іскра, Я.С. Кукуруз, В.Ю. Кузьмін // Український журнал екстремальної медицини ім.Г.О.Можаєва. - 2010. - № 3. - С. 93-95.

92.    Морфологічні зміни в тканинах печінки у хворих при контрактурі Дюпюітрена та хронічному гепатиті / Н.І. Іскра, К.М. Шатрова, С.О. Гур'єв [та ін.] // Клінічна хірургія. - 2013. - № 2. - С. 15-19.

 

НЕРВОВО-ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ

 

93.    Волобуев В.В. Клиническое обоснование медико-психологической помощи пострадавшим в следствие техногенных аварий и катастроф с превалированием тревожной и депрессивной симптоматики непсихотического регистра / В.В. Волобуев // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2014. - № 3/4. - С. 3-9.

94. Дисциркуляторная энцефалопатия и ее сочетание с другими заболеваниями нервной системы у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЕС (диагностические и терапевтические подходы)  / Т.В. Мироненко, В.А. Пеннер, Н.Л. Пицул [и др.] // Міжнародний неврологічний журнал. - 2010. - № 4. - С. 30-40.

95. Зданевич Н.А. Особливості церебральної гемодинаміки у постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції із посттравматичним стресовим розладом у віддалений період / Н.А. Зданевич      // Український медичний часопис. - 2011. - № 6. - С. 108-111.

96. Зданевич Н.А. Характеристика когнітивних порушень і нейрофізіологічних змін у постраждалих в результаті аварії на Чорнобильскій АЕС із посттравматичним стресовим розладом / Н.А. Зданевич // Український медичний часопис. - 2011. - № 3. - С. 106-109.

97.  Клінічні та епідеміологічні дослідження синдрому залежності  від алкоголю в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / В.М. Пострелко, К.М. Логановський, В.О. Бузунов [и др.] // Український медичний часопис. - 2012. - № 2. - С. 32-35.

98. Логановський К.М. Депресивні розлади при радіаційних надзвичайних ситуаціях / К.М. Логановський // Новая медицина тысячелетия. - 2012. - № 5. - С. 18-26.

99.   Логановский К.Н. Невостребованные Фукусимой психологические и нейропсихиатрические уроки Чернобыля / К.Н. Логановский, Т.К. Логановская // Український медичний часопис. - 2011. - № 2. - С. 18-21.

100.   Логановський К.М. Охорона психічного здоров'я при радіаційних надзвичайних ситуаціях / К.М. Логановський // Новая медицина тысячелетия. - 2013. - № 1. - С. 37-44.

101.  Логановський К.М. Психологічні і нейропсихіатричні ефекти іонізуючої радіації / К.М. Логановський // Новая медицина тысячелетия. - 2013. - № 1. - С. 30-36.

102.  Логановский К.Н. Самоубийства и малые дозы ионизирующей радиации / К.Н. Логановский, Д.Е. Афанасьев, В.Ф. Федько // Новая медицина тысячелетия. - 2012. - № 2. - С. 42-48.

103. Нарушения высших психических функций и когнитивных слуховых вызванных потенциалов у ликвидаторов Чернобыльской аварии / Л.А. Жаворонкова, А.П. Белостоцкий, Н.Б. Холодова [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2012. - № 5. - С. 62-69.

104.   Подсонная И.В. Биоэлектрическая активность головного мозга у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, страдающих дисциркуляторной энцефалопатией и артериальной гипертензией / И.В. Подсонная, Г.Г. Ефремушкин, Е.Д. Желобецкая // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2012. - № 10. - С. 33-38.

105. Посттравматичний стресовий розлад у постраждалих від надзвичайних станів як актуальна проблема медико-психологічної реабілітації / К.Д. Бабов, Г.О. Дмитрієва, Л.В. Тихохід, Л.В. Кубиніна: Науковий огляд // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. – 2015. - № 3-4. – С. 38-41.

106.  Терещенко В.М. Когортні епідеміологічні дослідження хвороб нервової системи у період спостереження протягом 1988-2007 років / В.М. Терещенко, В.О. Бузунов // Довкілля та здоров"я. - 2010. - № 4. - С. 38-42.

107.   Формирование пароксизмальной активности головного мозга у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС / И.В. Подсонная, Г.И. Шумахер, Г.Г. Ефремушкин, Е.Д. Желобецкая // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2015. - № 10. - С. 71-76.

 

КІСТКОВО-СУГЛОБОВА СИСТЕМА

 

108.  Яцкевич О.Я. Ефективність локального ін'єкційного лікування кульшово-поперекового синдрому у пацієнтів, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС із супутніми ґастродуоденітами та пептичною виразкою  / О.Я. Яцкевич, А.Я. Яцкевич, У.О. Абрагамович // Практична медицина. - 2012. - № 2. - С. 21-30.

 

РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА

 

109.  Карпенко Н.О. Стан репродуктивної функції та резистентність  до радіації  самок - нащадків опромінених батьків / Н.О. Карпенко // Проблеми ендокринної патології. - 2012. - № 1. - С. 63-69.

 

ВПЛИВ НА ІНШІ ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ

 

110.  Борисова Л.І. Аналіз епідеміологічної ситуації з туберкульозу в зонах радіоекологічного контролю Вінницької області в період 1986-2010 роки / Л.І. Борисова, С.В. Зайков // Інфекційні хвороби. - 2014. - № 1. - С. 66-68.

111.  Борисова Л.І. Аналіз епідеміологічної ситуації з туберкульозу в зонах радіоекологічного контролю Вінницької області у період 1986-2000 років / Л.І. Борисова, С.В. Зайков // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2012. - №  3. - С. 42-46.

112.   Данилов Ю.В. Методи математичного моделювання у вирішенні проблеми морфологічної верифікації впливу Чорнобильського чинника на передміхурову залозу у шахтарів Донбасу ліквідаторів аварії на ЧАЕС / Ю.В. Данилов, К.В. Мотков, Т.І. Шевченко // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2014. - № 7/8. -  С. 28-34.

113.   Данилов Ю.В. Методи математичного моделювання у вирішенні проблеми морфологічної верифікації впливу Чорнобильського чинника на яєчка шахтарів Донбасу - ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС / Ю.В. Данилов, К.В. Мотков, Т.І. Шевченко // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2014. - № 1/2. - С. 20-26.

114. Данилов Ю.В. Проблеми морфологічної верифікації впливу Чорнобильського чинника на стан передміхурової залози шахтарів Донбасу - ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС / Ю.В. Данилов, К.В. Мотков, Т.І. Шевченко // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2013. - № 8. - С. 30-37.

115.  Особенности микробиоценоза кожи лабораторных животных после воздействия ионизирующей радиации / Л.И. Симонова-Пушкарь, Н.И. Скляр,  В.З. Гертман [и др.] // Український радіологічний журнал. - 2015. -                № 1. - С. 23-29.

116.    Юрах А.Е. Применение Канефрона Н у больных хроническими формами урологических заболеваний, возникших в условиях неблагоприятных постчернобыльских экологических факторов / А.Е. Юрах, A.M. Романенко // Медицинские аспекты здоровья мужчины. - 2012. - № 3. - С. 38-43.

 

ОНКОЛОГІЧНА ПАТОЛОГІЯ

 

117.  Захворюваність населення України на злоякісні новоутворення органів травного каналу після аварії на ЧАЕС / І.Б. Щепотін, З.П. Федоренко, Л.О. Гулак [та ін.] // Клінічна онкологія. - 2013. - № 2. - С. 12-17.

118. Зінвалюк О.В. Оцінка професійного радіаційного ризику виникнення онкологічної патології в осіб, що працюють у сфері дії іонізивного випромінення / О.В. Зінвалюк, Л.Л. Стадник // Український радіологічний журнал. - 2012. - № 4. - С. 421-424.

119. Медико-біологічні та організаційні аспекти смертності від злоякісних новоутворень органів травного каналу після аварії на ЧАЕС / І.Б. Щепотін, З.П. Федоренко, Л.О. Гулак [та ін.] // Клінічна онкологія. - 2013. - № 3. - С. 11-15.

120.  Миелодиспластические синдромы и ионизирующая радиация / Д.Ф. Глузман, Л.М. Скляренко, С.В. Коваль [и др.] // Онкология = Oncology. - 2014. - № 1. - С. 61-64.

121. Онкогематологические заболевания, связанные с действием радиации / Д.Ф. Глузман, Л.М. Скляренко, С.В. Коваль [и др.] // Лабораторна діагностика. - 2014. - № 1. - С. 58-62.

122.   Особливості розвитку захворюваності на рак сечостатевих органів в Україні після аварії на ЧАЕС  / З.П. Федоренко, Л.О. Гулак, А.Ю. Рижов [та ін.] // Клінічна онкологія. - 2013. - № 1. - С. 87-92.

123. Пилипенко І.М. Програма з освіти і навчання медсестер радіаційної онкології. Міжнародне агентство з атомної енергії, Відень, 2008  / І.М. Пилипенко, М.І. Пилипенко // Український радіологічний журнал. - 2010. -  № 1. - С. 22-45.

124. Повреждение регуляторов клеточного цикла в ткани конвенционного почечно-клеточного рака после аварии на ЧАЭС по сравнению с аналогичными новообразованиями в Испании / А.М. Романенко, С.А. Возианов, С.А. Бойко [и др.] // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. - 2015. - № 1. - С. 3-11.

125.    Про науково-практичну конференцію Українського товариства радіаційних онкологів за участю міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» // Український радіологічний журнал. - 2014. - № 3. - С. 126-128.

126. Риск развития рака молочной железы у женщин младших возрастных категорий в Украине / З.П. Федоренко, Л.О. Гулак, Е.Л. Горох [и др.] // Довкілля та здоров’я. – 2016. - № 1. – С. 36-41.

127. Смертность от злокачественных новообразований населения, проживающего вблизи крупного предприятия атомной индустрии / Д.Е. Калинкин, А.Б. Карпов, Р.М. Тахауов [и др.] // Вопросы онкологии. - 2014. -   № 1. - С. 41-46.

128.  Частота развития солидных опухолей у больных хронической лимфоцитарной лейкемией, пострадавших в результате Чернобыльской аварии / И.В. Абраменко, Н.И. Белоус, И.А. Крячок [и др.] //Терапевтический архив. - 2011. - № 10. - С. 18-22.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

 

129.  Аналіз вимог щодо порядку здійснення невідкладних заходів у разі виникнення радіаційних аварій та проведення йодної профілактики / І.П. Лось, О.Є. Тарасюк, Н.Д. Шабуніна, Н.Д. Семенюк // Довкілля та здоров"я. - 2013. - № 1. - С. 20-25.

130. Богдан О.В. Досвід застосування пересувних діагностичних лабораторій по проведенню медичного скринінгу населення, що постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, в рамках Міжнародної Чорнобильської Програми Червоного Хреста / О.В. Богдан, О.К. Толстанов // Україна. Здоров'я нації. - 2009. - № 3. - С. 34-37.

131.    Богдан О.В. Ефективність пересувних діагностичних лабораторій з обстеження населення потерпілого від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / О.В. Богдан // Магістр медсестринства. - 2009. - № 2. - С. 67-71.

132. Возможности совершенствования системы охраны здоровья персонала предприятий атомной индустрии / Н.В. Литвяков, Р.М. Тахауов, Е.О. Васильева, Н.В. Мамонова [и др.] // Здравоохранение Российской Федерации. - 2010. - № 6. - С. 19-23.

133. Парій В.Д. Результати соціологічних досліджень щодо оцінки діяльності пересувних діагностичних лабораторій по обстеженню населення, постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції / В.Д. Парій, О.В. Богдан, С.М. Грищук // Україна. Здоров'я нації. - 2009. - № 3. -  С. 42-46.

134.  Федоренко З.П. Стан організації онкологічної допомоги населенню областей, що зазнали впливу наслідків аварії на ЧАЕС / З.П. Федоренко, Ю.Й. Михайлович // Клінічна онкологія. - 2014. - №  3. - С. 4-8.

135.  Хоменко І.М. Стан протирадіаційного захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи у радіоактивно забруднених та незабруднених регіонах / І.М. Хоменко // Довкілля та здоров"я. - 2011. - № 2. - С. 51-54.

136.  Хороленко Л.  Визначення тривалості відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Л. Хороленко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - № 7. - С. 83-85.

 

РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА РАДІОЗАХИСНЕ ХАРЧУВАННЯ

 

137.  Гігієнічна оцінка використання нанорозмірних систем для дезактивації радіоактивно забруднених продуктів харчування у віддалений період після Чорнобильської катастрофи / І.М. Хоменко, В.В. Олішевський, О.В. Кочуба-Литвиненко [та ін.]  // Сімейна медицина. - 2014. - № 5. - С. 35-37.

138.    Ежова Л. В. Эффективность санаторно-курортной реабилитации пациентов, проживающих в условиях антропогенного загрязнения / Л.В. Ежова // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2011. - № 4. -  С. 30-32.

139.    Качество жизни у больных, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в отдалённый период / Э.В. Зиновьев, А.И. Сердюк, И.В. Катаржнова [и др.]                     // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2012. - № 2. – С. 146.

140.  Матасар И.Т. О традициях в питании населения как элемента национальной культуры / И.Т. Матасар, В.И. Матасар, А.Г. Луценко // Сімейна медицина. - 2013. - № 5. - С. 111-113.

141.   Матяш М.М. Реабілітація хворих з наслідками черепно-мозкових травм, що перебували в зоні катастрофи на ЧАЕС / М.М. Матяш // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2012. - № 7. - С. 59-63.

142. Меркулова Г.А. Принципы и методы восстановительного лечения на курорте ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС с пострадиационным синдромом полисистемной патологии / Г.А. Меркулова // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2010. - № 4. - С. 105-116.

143. Омельянець М.І. Стан забезпечення радіоактивно чистими продуктами харчування та застосування контрзаходів у системі протирадіаційного захисту населення радіоактивно забруднених територій Рівненської області в Україні / М.І. Омельянець, І.М. Хоменко, В.Я. Бойко // Довкілля та здоров'я. - 2012. - № 2. - С. 12-16.

144. Павленко Т.А. Основные принципы новой системы противорадиационной защиты / Т.А. Павленко, О.А. Герман, В.Ф. Рязанцев    // Довкілля та здоров"я. - 2011. - № 1. - С. 17-22.

145.   Півень Н.В. Стан та проблеми виконання державної програми щодо організованого харчування дітей на радіоактивно забруднених територіях України / Н.В. Півень // Довкілля та здоров’я. - 2015. - № 3. - С. 56-60.

146.  Роздильская О.Н. Особенности гемодинамического действия радоновых ванн и актовегина у больных с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей и артериальной гипертензией, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции / О.Н. Роздильская, Е.В. Омельяненко // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2011. - № 3. - С. 45-48.

147. Фізичні чинники в відновлювальному лікуванні хворих з коморбідними захворюваннями, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції: метод. реком. / Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. - К., 2014. - 23 с. (615.8)

148. Ефективність Есміну при дії на організм іонізуючого випромінювання (огляд літератури та власних досліджень)  / Н.Є. Узленкова, Є.М. Мамотюк, Г.С. Григор'єва, Н.Ф.  Конахович // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. - 2013. - № 1. - С. 34-45.

149. Эффективность лазеротерапии и селективной фотохромо- терапии синим светом у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом, пострадавших вследствие  аварии на ЧАЭС / И.В. Кармазина, Н.Н. Каладзе, Ф.Е. Иванова // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2012. - № 2. - С. 38-39.

 

ВПЛИВ РАДІАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ОРГАНІЗМ ДІТЕЙ

 

150.  Вивчення впливу довкілля на здоров’я дитячого населення Чернігівської області / Н.П. Пономаренко, С.І. Гаркавий, М.М. Коршун, М.Ю. Антомонов // Довкілля та здоров’я. – 2015. - № 4. – С. 30-35.

151.   Дубова Н.Ф. Скринінгова оцінка фізичного розвитку сільських дітей, які проживають поблизу Чорнобильської зони / Н.Ф. Дубова, Ю.І. Бандажевський // Довкілля та здоров’я. – 2016. - № 1. – С. 31-35.

152. Иванина Е.Ю. Аллергические заболевания в структуре соматической патологии детей, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС / Е.Ю. Иванина // Астма та алергія. - 2011. - № 3. - С. 15-18.

153.    Кашина-Ярмак В.Л. Особливості розвитку нащадків батьків, що були опромінені в дитячому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС залежно від терміну перебування батьків на контрольованих територіях / В.Л. Кашина-Ярмак // Современная педиатрия. - 2011. - № 6. - С. 45-48.

154. Ковальова В.І. Роль спадкових факторів у розвитку мультифакторіальної патології у дітей, батьки яких зазнали радіаційного впливу в дитячому та підлітковому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / В.І. Ковальова // Здоровье ребёнка. - 2012. - № 5. - С. 13-15.

155.   Когнитивные нарушения у лиц, подвергшихся радиационному воздействию в период пренатального развития / Е.Ю. Буртовая, Т.Э. Кантина, М.В. Белова, А.В. Аклеев  // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2015. - Т. 115, № 4. - С. 20-23.

156.    Колодченко В.П. Стан фізичного здоров'я новонароджених дітей після аварії на Чорнобильській АЕС / В.П. Колодченко // Здоровье ребенка. - 2011. - № 7. - С. 129-131.

157.   Коренев H.M. Состояние здоровья детей, рожденных в семьях родителей, облученных вследствие аварии на Чернобыльской АЭС  / H.M. Коренев, Г.А. Бориско, В.А. Кашина-Ярмак // Здоровье ребенка. - 2012. - № 6. - С. 66-70.

158. Луценко О.Г. Аліментарні чинники підвищення опірності організму дітей дошкільного віку до дії іонізувального випромінювання / О.Г. Луценко // Сімейна медицина. - 2013. - № 6. - С. 96-99.

159.    Нестеренко З.В. Соматическая патология у детей, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на ЧАЭС, и их сиблингов / З.В. Нестеренко, Е.Ю. Иванина // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. - 2011. - № 4. - С. 98-101.

160.   Оцінка показників імунітету та вільнорадикальних процесів у дітей, які проживають на радіоактивно забрудненій території і народилися від осіб, опромінених у дитячому віці  / Є.Л. Степанова, В.Ю. Вдовенко, І.Є. Колпаков [та ін.] // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2010. - № 5/6. - С. 71-76.

161.   Плехова Е.И. Характеристика иммуногормональных взаимосвязей на этапе позднего полового созревания у здоровых подростков и потомков ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы / Е.И. Плехова, Н.В. Шляхова // Проблеми ендокринної патології. - 2011. - № 2. - С. 12-16.

162. Розвиток непухлинної захворюваності в осіб різної статі, евакуйованих із 30-км зони ЧАЕС у дитячому й підлітковому віці, у віддалений період після радіаційного опромінення за даними клініко-епідеміологічного спостереження (1992-2006 рр.) у НЦРМ / К.Є. Прикащикова, Ю.С. Шатоян, А.М. Варшавська [та ін.] // Довкілля та здоров"я. - 2009. - № 1. - С. 30-32.

163. Січінава Р.М. Захворюваність за окремими класами і нозологічними формами осіб мобілізаційного резерву, евакуйованих у підлітковому віці, у віддаленому періоді після аварії на ЧАЕС / Р.М. Січінава // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2015. - № 1. - С. 31.

164.   Состояние церебральной гемодинамики у детей, родившихся и постоянно проживающих на радиоактивно загрязненных территориях / В.Г. Кондрашова, В.Ю. Вдовенко, Е.Ю. Короткова [и др.] // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. - 2014. - № 3. - С. 50-54.

 

 

КРОВ. КРОВОТВОРНІ ОРГАНИ. СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

 

165.   Дисфункція ендотелію та стан серцево-судинної системи у дітей, які народилися та постійно проживають на радіоактивно забруднених територіях / Є.І. Степанова, В.Г. Кондрашова, В.Ю. Вдовенко [та ін.]                         // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2015. -     № 2. - С. 34-43.

166.    Кондрашова В.Г. Системне залучення сполучної тканини у дітей з різною локалізацією ізольованих аномальних хорд лівого шлуночка / В.Г. Кондрашова, Л.П. Шейко, Н.С. Кондрашова // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2014. - № 3/4. - С. 15-20.

167. Кондрашова В.Г. Якість життя дітей з малими аномаліями розвитку серця, які народилися від батьків, опромінених в дитячому віці в результаті аварії на ЧАЕС / В.Г. Кондрашова, Н.С. Домбровська // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2015. - № 1/2. - С. 17-22.

168.    Любарец Т.Ф. Лейкемия у детей после облучения малыми дозами ионизирующего излучения : на англ. / Т.Ф. Любарец // Клінічна онкологія. - 2014. - №  3. - С. 68-70.

169.  Роль радіаційних та нерадіаційних факторів у розвитку та перебігу гострої лейкемії у дітей / В.Г. Бебешко, К.М. Бруслова, О.Є. Кузнєцова [та ін.] // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2012. - № 8. - С. 29-36.

170.  Стан кісткової структури у дітей, хворих на гостру лейкемію, які зазнають дії несприятливих факторів внаслідок аварії на ЧАЕС / В.Г. Бебешко, Д.А. Базика, К.М. Бруслова [та ін.] // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2011. - № 7/8. - С. 29-37.

171. Степанова Е.И. Особенности структуры цитомембраны эритроцитов и лимфоцитов периферической крови у детей, проживающих на радиоактивно загрязненной территории в отдалённый период Чернобыльской катастрофы / Е.И. Степанова, В.Ю. Вдовенко, О.М. Литвинец // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2013. - № 4. -  С. 3-7.

172.   Степанова Е.И. Ультраструктура лимфоцитов периферической крови у детей при длительном поступлении в организм радиоактивного цезия / Е.И. Степанова, О.М. Литвинец // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2013. - № 5. - С. 3-8.

 

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА

 

173. Оцінка фізичного розвитку дітей із захворюваннями бронхолегеневої системи, батьки яких були ліквідаторами аварії на Чорнобильській атомній електростанції / С.В. Вітріщак, О.В. Січанова, О.В. Саніна, К.В. Клименко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. - 2012. - № 1. - С. 144-147.

174.  Профілактичне застосування антиоксидантів і адаптогенів при захворюваннях бронхолегеневої системи у дітей, які народилися в сім'ях ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції в умовах метеоролого-синоптичних впливів у регіоні Луганської області / С.В. Жук, О.В. Січанова, С.В. Вітріщак, О.В. Саніна // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. - № 1. - С.136-138.

 

СИСТЕМА ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

 

175.  Кашіна-Ярмак В.Л. Особливості перебігу патології системи травлення в нащадків опромінених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС батьків / В.Л. Кашіна-Ярмак // Здоровье ребенка. - 2012. - № 5. - С. 54-57.

176.  Мікробіоценоз кишечника та стан імунної системи у дітей - мешканців радіоактивно забруднених територій / В.Г. Кондрашова, В.Ю. Вдовенко, І.Є. Колпаков [та ін.] // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. - 2013. - № 2. - С. 39-44.

177.    Особлівості структури захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей із сімей радіаційного ризику / З.В. Нестеренко, О.Ю. Іваніна, Г.В. Доброхотова [и др.] // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. - 2012. - № 1. - С. 148-151.

 

ОНКОЛОГІЧНА ПАТОЛОГІЯ

 

178. Клинико-морфологические особенности папиллярного рака щитовидной железы у детей и подростков в Республике Беларусь: анализ 936 постчернобыльских карцином / М.В. Фридман, С.В. Маньковская, О.В. Красько, Ю.Е. Демидчик  // Вопросы онкологии. - 2014. - № 2. - С. 43-46.

179. Сравнительный клинико-морфологический анализ «техно-генного» и «криптогенного» папиллярного рака щитовидной железы у детей и подростков / М.В. Фридман, С.В. Маньковская, О.В. Красько, Ю.Е. Демидчик // Архив патологии. - 2014. - № 5. - С. 20-25.

 

РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ.

РАДІОЗАХИСНЕ ХАРЧУВАННЯ

 

180.   Ефективність застосування сульфату цинку в терапії вегетативно-судинних дисфункцій у нащадків аварії на ЧАЕС / Н.О. Савельєва-Кулик, О.І. Сміян, О.П. Мощич [и др.] // Современная педиатрия. - 2011. - № 3. -                  С. 48-50.

181. Каладзе Н.Н. Особенности реабилитации детей с онко-гематологической патологией / Н.Н. Каладзе, И.В. Кармазина, Е.М. Мельцева // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2011. - № 4. - С. 47-57.

182.   Омельянець М.І. Гігієнічна оцінка організованого безплатного харчування потерпілих від Чорнобильської катастрофи дітей на радіоактивно забруднених територіях України для профілактики внутрішнього опромінення / М.І. Омельянець, Н.В. Півень, Н.В. Гунько // Довкілля та здоров’я. - 2015. - № 2. - С. 44-49.

183. Савельєва-Кулик Н.О. Вплив комплексного лікування із залученням рецептивної музикотерапії та селективної корекції мікроелементарного статусу на клінічний перебіг вегетативно-судинних дисфункцій у нащадків ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС / Н.О. Савельєва-Кулик, Л.М. Волгіна // Современная педиатрия. - 2011. - № 4. -                  С. 63-66.

 

АВТОРСЬКИЙ  ПОКАЖЧИК

 

Абрагамович О.О. – 52, 64

Абрагамович У.О. – 108

Абраменко І.В.( И.В.)  – 49, 128

Аветисов Г.М. – 27

Аклеев А.В. – 155

Аміразян С.А. – 13

Антаков М.А. – 46

Антомонов М.Ю. – 150

Антоненко Ю.В. – 32

Артамонова Н.О. – 14, 36  

Арьев А.Л. – 37

Арьева Г.Т. – 37

Афанасьєв Д.Є. (Афанасьев Д.Е.) – 85, 102

Бабов К.Д. – 105

Базика Д.А. (Базыка Д.А.) 15, 55, 56, 86, 88, 170

Бандажевський Ю.І. – 151

Бебешко В.Г. – 169, 170

Белова М.В. – 155

Белостоцкий А.П. – 103

Белоус Н.И. – 128

Беляева Н.В. – 72

Білий Д.О. – 65

Богатирьова Р.В. – 16

Богдан О.В. – 130, 131, 133

Бойко В.Я. – 143

Бойко С.А. – 124

Бойченко П.К. – 49

Болгов М.Ю. – 73 

Борзых О.А. – 70

Бориско Г.А. – 157

Борисова Л.І. – 110, 111

Бруслова К.М. – 169, 170

Бузунов В.О. – 33, 34, 97, 106

Буртовая Е.Ю. – 155

Варшавська А.М. – 162

Васильєв Л.Я. – 39

Васильева Е.О. – 132

Вдовенко В.Ю. – 160, 164, 165, 171, 176

Вітріщак С.В. – 173, 174

Власенко М.А. – 57, 74  

Власюк Н.В. – 29

Возианов С.А. – 124

Волгіна Л.М. – 183                                                                                              

Волобуев В.В. – 93

Габулавічене Ж.М. – 58, 69

Гайсенюк Л.О. – 39

Ганинець П.П. – 90

Гаркавий С.І. – 150

Герман О.А. – 144

Гертман В.З. – 115

Глузман Д.Ф. – 120, 121

Голярник Н.А. – 86

Гончаров С.Ф. – 27

Горбань А.Є. – 36

Горбань Є.М.( Е.Н.)  – 59, 75

Горбачева Е.В. – 60, 76

Гордієнко Н.О. – 13

Горох Е.Л. – 126

Григор'єва Г.С. – 148

Грищенко С.В. – 30

Грищук С.М. – 133

Гулак Л.О. – 117, 119, 122, 126

Гунько Н.В. – 182

Гур'єв С.О. – 92

Данилаш М.М. – 90

Данилов Ю.В.  – 112, 113, 114

Демидчик Ю.Е. – 178, 179

Дмитрієва Г.О. – 105

Доброхотова Г.В. – 177

Домашевська Т.Є. – 33, 34

Домбровська Н.С. – 167

Дубова Н.Ф. – 151

Евстратова Л.В. – 37

Ежова Л. В. – 138

Ефремушкин Г.Г. – 104, 107

Жаворонкова Л.А. – 103

Желобецкая Е.Д. – 104, 107

Жук С.В. – 174

Завадяк М.І. – 90

Зайков С.В. – 110, 111

Зданевич Н.А. – 95, 96

Зеленський А.М. – 19

Зінвалюк О.В. – 118

Зиновьев А.И. – 54

Зиновьев Э.В. – 139

Златогорська Ж.М. – 67, 68

Иванина Е.Ю. (Іваніна О.Ю.)  – 152, 159, 177

Іванова О.М. – 73

Иванова Ф.Е. – 149

Ільєнко І.М. – 55, 86  

Ионичева Л.В. – 54

Іскра Н.І. – 47, 91, 92

Ищейкина Ю.А. – 30

Каладзе Н.Н. – 149, 181

Калинкин Д.Е. – 127

Камінський О.В. – 78, 79, 85

Кантина Т.Э. – 155

Капустинська О.А. – 61

Кармазина И.В. – 149, 181

Карпенко Н.О. – 109

Карпов А.Б. – 127

Катаржнова И.В. – 139

Кашина-Ярмак В.А. – 157

Кашина-Ярмак В.Л. – 153, 175

Килимчук В. – 80

Клименко К.В. – 173

Коваленко О.М. (А.Н.) – 48, 81, 82, 83

Коваль С.В. – 120, 121

Ковальова В.І. – 154

Колодченко В.П. – 156

Коломиец А.А. – 70

Колпаков І.Є. – 160, 176

Конахович Н.Ф. – 148

Кондрашова В.Г. – 164, 165, 166, 167, 176

Кондрашова Н.С. – 166

Копилова О.В. – 85

Коренев H.M. – 157

Короткова Е.Ю. – 164

Коршун М.М. – 150

Костецкий М.И. – 43

Костюк Г.В. – 31, 32

Коцюбинський О.В. – 24

Кочуба-Литвиненко О.В. – 137

Кравченко В.И. – 77

Красносельський М.В. – 39

Красько О.В. – 178, 179

Крячок И.А. – 128

Кубашко А.В. – 86, 88

Кубиніна Л.В. – 105

Кузнецова Л.В. – 89

Кузнєцова О.Є. – 169

Кузьмін В.Ю. – 91

Кукуруз Я.С. – 91

Кулинич В.С. – 57, 62, 63, 74

Кулініч Г.В. (Кулинич Г.В.)  – 36, 39, 63

Курсіна Н.В. – 68

Лібанов Е.М. – 35

Литвинец О.М. – 171, 172

Литвяков Н.В. – 132

Литус В.И. – 89

Ліхтарьов І.А. – 17, 20

Логановская Т.К. – 99

Логановський К.М. (Логановский К.Н.) – 21,88, 97, 98, 99, 100, 101, 102

Лось І.П. (И.П.) 27, 38, 129  

Луценко О.Г. (А.Г.) – 140,158

Любарец Т.Ф. – 168

Лясківська О.В. – 55

Мабучи К. – 77

Мамонова Н.В. – 132

Мамотюк Є.М. – 148

Маньковская С.В. – 178, 179

Матасар В.И. – 140

Матасар И.Т. – 140

Матяш М.М. – 141

Мельцева Е.М. – 181

Меркулова Г.А. – 142

Мироненко Т.В. – 94

Михайлович Ю.Й. – 134

Моисеева И.Я. – 54

Молчанов Д. – 84

Мотков К.В. – 112, 113, 114

Мощич О.П. – 180

Муравйова І.М. (Муравьева И.Н.) – 48, 81, 83

Настіна О.М. – 65, 66

Нездемовська Т.Є. – 26

Нестеренко З.В. – 159, 177

Нечаєв С.Ю. – 17

Овсянникова Н.А. – 37

Озерова Ю.Ю. – 24

Олішевський В.В. – 137

Омельяненко Е.В. – 146

Омельянець М.І. – 143, 182

Орлова Л.К. – 60

Осипов М.В. – 75

Павленко Т.О. (Т.А.) – 41, 144

Павліченко Ю.В. – 14

Парій В.Д. – 133

Пеннер В.А. – 94

Петриченко О.О. – 24

Півень Н.В. – 145, 182

Пилипенко І.М. – 123

Пилипенко М.І. – 123

Пирогова О.Я. – 33, 34

Пицул Н.Л. – 94

Плескач Г.В. – 65

Плехова Е.И. – 161

Подсонная И.В. – 104, 107  

Подьяченко Е.В. – 59

Пономаренко Н.П. – 150

Пострелко В.М. – 97

Прикащикова К.Є. – 31, 32, 162

Прилипко В.А. – 24

Присяжнюк А.Є. – 56

Пуртова Г.С. – 40

Радзішевська Є.Б. – 13

Риган М.М. – 41

Римар В.В. – 42

Рожко А.В. – 87

Рижов А.Ю. – 122

Роздильская О.Н. – 146

Романенко A.M. – 116, 124

Романенко А.Ю. – 56

Рязанцев В.Ф. – 144

Савельєва-Кулик Н.О. – 180, 183

Саніна О.В. – 173, 174

Севальнев А.И. – 43

Селихова Л.Г. – 70

Семенюк Н.Д. – 129

Сердюк А.И. – 139

Сердюк А.М. – 27, 41

Симонова-Пушкарь Л.И. – 115

Січанова О.В. – 173, 174

Січінава Р.М. – 163

Скалецький Ю.М. – 44

Скляр Н.И. – 115

Скляренко Л.М. – 120, 121

Сміян О.І. – 180

Стадник Л.Л. – 118

Стасенко Т. – 25

Степанова Є.І. (Е.И.) – 165, 171, 172

Степанова Є.Л. – 160

Сушко В.О. – 17

Сыкало Н.В. – 59

Тарасюк О.Є. – 26, 38, 129

Таращенко Ю.М. – 73

Тахауов Р.М. – 127, 132

Терещенко В.М. – 106

Терещенко С.А. – 46

Тихохід Л.В. – 105

Толстанов О.К. – 130

Топольнікова Н.В. – 75 

Тронько Н.Д. – 77 

Удельнова И.А. – 40

Узленкова Н.Є. – 45, 148

Устінов О. – 28

Федоренко З.П. – 117, 119, 122, 126, 134

Федоров Г.А. – 46

Федько В.Ф. – 102

Фридман М.В. – 178, 179

Холодова Н. Б. – 40, 103

Хомазюк В.А. – 66, 67, 69

Хомазюк І.М. – 66, 67, 68, 69    

Хоменко І.М. (И.М.)  – 89, 135, 137, 143

Хороленко Л. – 136

Цуприков В.А. – 33, 34

Черкас А. П. – 64

Чикалова І.Г. (И.Г.) – 48, 81, 83

Чумак Α.Α. – 49

Шабуніна Н.Д. – 26, 38, 129

Шатоян Ю.С. – 31, 162

Шатрова К.М. – 92

Швайко Л.І. – 50, 71

Шевченко Т.І. – 112, 113, 114

Шейко Л.П. – 166

Шепелєв А.Г. – 14

Шляхова Н.В. – 161

Шумахер Г.И. – 107

Щепотін І.Б. – 117, 119 

Юрах А.Е. – 116

Яцкевич О.Я. (А.Я.)  – 51, 52, 64, 108    

 

З М І С Т

Від  укладача........................................................................................................... 3                                                                                       

Офіційні  матеріали ................................................................................................5

Масштаби  катастрофи ...........................................................................................6

Медичні  наслідки  аварії .......................................................................................8

Клінічні  аспекти  катастрофи .............................................................................10

Кров.  Органи  кровотворення .............................................................................11

Серцево-судинна  система .................................................................................. 12

Система  органів  дихання ...................................................................................13

Імунна  та  ендокринна  системи .........................................................................14

Система  органів  травлення ................................................................................16

Нервово-психічні  розлади …………………………………………………..... 16

Кістково-суглобова  система ...............................................................................18 

Репродуктивна  система .......................................................................................18 

Вплив  на  інші  органи  та  системи .................................................................. 18

Онкологічна  патологія ........................................................................................19 

Організація  медичної  допомоги  населенню ...................................................21

Реабілітація  та  радіозахисне  харчування ........................................................22

Вплив  радіаційних  чинників  на  організм  дітей ............................................23

Кров.  Кровотворні  органи.  Серцево-судинна  система .................................25

Дихальна  система ................................................................................................26

Система  органів  травлення ................................................................................27

Онкологічна патологія..........................................................................................27

Реабілітація  дітей  і  підлітків. Радіозахисне харчування.................................27

Авторський  покажчик .........................................................................................29

 

Медичні  проблеми  катастрофи  на  Чорнобильській  АЕС:  Рекомендаційний  покажчик. Вип. 6. – Житомир, 2016. – 36с.

 

                                       Укладач:                Т.В. ДОМС                                                                                     

                                                                          бібліограф  ВНМІ ОНМБ

                                       Редактор:               І.П. СМАЛЮХ

                                                                          заступник  директора  ОНМБ

                                      Відповідальний     А.В. ОСИКА

                                          за   випуск:             директор  ОНМБ 

                                      Комп’ютерний      Т.В. ДОМС                                                                                     

                                          набір :                     бібліограф  ВНМІ ОНМБ