100 років Житомирській міській педіатричній службі

УДК 016 : 616-053.2

Бібліографічний покажчик

 

100 років Житомирській міській педіатричній службі

 

Укладач:  Л.В. Старикова, зав. відділом інформації

та бібліографії ОНМБ

Редактор: І.П. Смалюх, заст. директора ОНМБ

Відповідальна за випуск: А.В. Осика, директор ОНМБ

Комп’ютерний набір: Домс Т.В., бібліограф ВНМІ

 

Від укладача

            Бібліографічний покажчик «100 років Житомирській міській педіатричній службі», продовжує цикл видань „З історії закладів охорони здоров’я Житомирщини”. Він представляє документи з історії становлення і діяльності Житомирської міської педіатричної служби.

            Покажчик висвітлює наукову діяльність лікарів ДМЦЛ. Він містить монографії, статті з наукової медичної періодики, тези доповідей з матеріалів наукових конференцій, з’їздів, симпозіумів тощо.

Дане видання складається з 4-х розділів. В кожному з них праці розміщені в алфавіті прізвищ авторів та назв документів.

            Покажчик має наступну структуру: в першому розділі представлені наукові праці лікарів. В матеріалах другого розділу покажчика – «Конспект практичного лікаря», публікації медичної тематики в місцевій пресі. Третій розділ містить матеріали, присвячені дитячій центральній міській лікарні та колективу закладу, нариси про славетні імена історії і сучасності медичного закладу. В четвертому розділі представлені відомості про відзначення спеціалістів медичного закладу.

            Покажчик не претендує на вичерпне відображення документів. Він містить бібліографічні описи документів, що знаходяться у фондах обласної наукової медичної бібліотеки Житомирської обласної ради, та джерела інтернету.

             Бібліографічний опис здійснено відповідно до діючих стандартів.

             Побажання та зауваження медичної громадськості чекаємо за адресою:

 

10002,

м. Житомир,

вул. Пушкінська, 62

Тел. 37-30-83

 

 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПЕДІАТРИЧНОЇ СЛУЖБИ

               В одному з мальовничих куточків Житомира, на високому скелястому березі ріки розташувалось, поєднуючи давнє і нове, дитяче «лікувальне містечко»: корпуси стаціонару дитячої міської лікарні.

               Перші згадки про надання організованої допомоги дітям м. Житомира датовані 1776 р., коли при заснованому жіночому католицькому монастирі шарітками ордена святого Вікентія відкрито шпиталь сестер милосердя. В одній із кімнат цього шпиталю розмістили дитячий сирітський притулок, тут і надавали нескладну медичну допомогу хворим дітям.

              В 1840 році в місті була відкрита губернська лікарня, при ній функціонував дитячий притулок. Медична допомога дітям при необхідності надавалась лікарями лікарні у відділеннях терапевтичному та хірургічному. Відсоток пролікованих у лікарні дітей по відношенню до всіх хворих становив 7,5% (по даним звіту за 1868 рік).

            В 1913 р. населення міста становило 90 тис., дітей 18 тис.

            З 1914 року у Волинській губернській земській лікарні почала працювати племінниця відомого дослідника П.П. Семенова - Тян-Шанського Л.В. Семенова - педіатр за фахом, випускниця Петербурзького жіночого медичного інституту. Вона була першим педіатром у Волинській губернії. В тому ж таки 1914 році на базі дитячого притулку губернської земської лікарні нею було організовано "дитячу лікарню" (фактично відділення) для лікування дітей терапевтичного профілю захворювань. Одночасово, при сприянні завідуючої (по-теперішньому головного лікаря) Волинської губернської земської лікарні Олени Михайлівни Курманович, при лікарні були відкриті перші у Волинській губернії дитячі ясла, молочна кухня "Крапля молока" і консультативний пункт для матері та дитини, де було запроваджено обов'язкове медичне обстеження та огляд дітей до 3-х років. Всього за три роки (1913-1915 р.р.) завдяки активності "непосидючої", як жартома називали колеги О.М.Курманович, смертність серед дітей віком до 1 року, які народилися в лікарні, знизилась в два рази.

             На 1917 рік дитяча лікарня при Волинській губернській земській лікарні була координуючим центром по наданню медичної допомоги дітям повітових лікарень та амбулаторій та сільським фельдшерським пунктом всієї губернії.

              У важких умовах в кінці 10-х та початку 20-х років ХХ століття утверджувалась в країні радянська влада і радянська медицина. В квітні 1920 року зібрався з'їзд лікарів Волині. Було взято курс на відновлення роботи медичних закладів, ліквідації епідемій (тиф, холера, дизентерія). З 1922 року Волинський губздороввідділ особливу увагу приділяє вирішенню проблем материнства та дитинства.

              Особливо активізувалась робота з цієї проблеми після проведення в Харкові в 1922 році з'їзду Охматдиту( організації з проблем материнства та дитинства). Делегатом цього з'їзду була Л.В.Семенова, яка і очолила Охматдит Волинської губернії. Дитяча лікарня губернії, яка на той час (1920-1924 р.р.) перебувала в приміщенні по вул. Базарно-Садовій, стала центром цієї роботи. До роботи з дітьми залучались громадськість, кращі спеціалісти губернії.

              В 1924 році була відкрита перша дитяча поліклініка. Тут функціонували кабінети: антропометричний, педіатричний, офтальмологічний, вушний, дерматологічний та зубний.

             Дитяча лікарня (стаціонар) з 1924 року знову була переведена на територію в розпорядження "Першої Радянської лікарні" м. Житомира (так називалась Волинська губернська лікарня з 1920 року) і перебувала там до 1941 року - окупації міста Житомира німецько-фашистськими загарбниками.

              Таким чином, на кінець 20-х років в підпорядкуванні дитячої лікарні перебували: дитяча консультація, дитяча поліклініка, три молочні кухні, дитячі ясла, будинок дитини. При поліклініці (завідіючий Я.І. Гринштейн) було організовано 4 загони медичних сестер по проведенню профілактичних щеплень, були відкриті кабінети санітарно-освітньої роботи. Медичним дитячим закладам допомагали зарубіжні спонсори "АРА", "Джойнд" та інші.

              Дитяча лікарня мала 50 терапевтичних ліжок. Називалась в ті часи по різному: в звітах "дитяча лікарня", "підлікарня", в народі - "дитяча больниця", а фактично, була відділенням Волинської губернської лікарні, яка згодом називалась першою Радянською лікарнею. В дитячу лікарню госпіталізували дітей із всієї губернії. В цей же період було запроваджено медичний огляд дітей (середніми медпрацівниками) в школах, дитячих садках, нагляд за дітьми в літній період в піонерських таборах.

               В кінці 20-х на початок 30-х рр.в м. Житомирі знаходились: будинок матері та дитини, 5 дитячих будинків, 7 дитячих ясел, будинок малюка, молочна кухня, 7 роздаточних пунктів, дитячий колектор, дитяча поліклініка (кабінети - зубний, очний, вушний, дерматологічний), тубсанаторій, дитячі колонії, три консультації для матері та дитини, 10 оздоровчих таборів соціальної допомоги (згодом перейменовані в піонерські табори), стаціонар дитячої лікарні - 50 ліжок терапевтичних та 60 ліжок - інфекційних дитячих хвороб.

              Важкі випробовування випали на долю медичних працівників лікарні в 1932-1933 роках голодомору. Діти - "дистрофіки" поступали щоденно. Їх підкидали вночі голодуючі люди, вони самі добирались до лікарні. Працівники лікарні рятували їх, як могли. Насамперед за рахунок своєї позаробочої праці в навколишніх селах на земельних ділянках, що були відведені лікарні, та в свинарнику і корівнику, що були при лікарні.

              В 1937 році була організована Житомирська область, що сприяло більш цілеспрямованій і конкретній роботі, насамперед по організації охорони здоров'я дітей. В цьому ж році було побудовано новий терепевтичний корпус дитячої лікарні (на території Першої Радянської лікарні). Очолював дитячу лікарню і підпорядковані їй дитячі медичні заклади міста Марк Борисович Дубровський.

             Він був гарною доброзичливою людиною, хорошим авторитетним лікарем, був знаний в республіці. Вважався неперевершеним знавцем - лікарем дитячих інфекційних хвороб. Особливо вміло лікував дифтерію, поліомієліт, туберкульозний менінгіт, на які так часто страждали в ті роки діти. В 1936 році він очолив наукове товариство дитячих лікарів. Товариство проводило науково-медичні конференції, узагальнювало кращий досвід, впроваджувало нові починання.

            В ті роки дитяча лікарня в складі Радянської лікарні була однією із кращих. Спеціалізована стаціонарна медична допомога дітям надавалась у профільних відділеннях Першої Радянської лікарні. Знані лікарі- спеціалісти того часу : хірург Є.А.Байтман, ЛОР - лікар Б.Е. Сливко, окуліст С.М.Тер-Арутюнянц.

           З перших днів війни, з 26.06.1941 року, у всіх корпусах лікарні, в тому числі в дитячій, було розвернуто евакогоспіталь. Хворих дітей, яких не встигли забрати батьки, та дітей сиріт евакуйовували.

            В роки окупації Житомира німецько-фашистськими загарбниками дитяча лікарня не функціонувала. В Українській лікарні (як називалась Перша Радянська лікарня на той час) лікувались дорослі, в основному з невідкладними станами (поранені, гострохворі). Медичні послуги надавались за оплату, медична спеціалізовано-госпітальна допомога дітям надавалась по індивідуальному зверненню батьків.

             Після звільнення Житомира територія лікарні лежала в руїнах. Збитки, заподіяні медичним дитячим закладам, були величезні: не лишилось жодної молочної кухні, зруйнований корпус дитячої лікарні, поліклініки, із 5-ти консультацій залишилась одна.

             Але саме з 1944 року дитяча міська лікарня, виконуючи одночасно і надалі функції обласної, починає новий відлік часу. Остаточно відокремлена в самостійну, вона розмістилась на вулиці Комсомольській (на цьому місці тепер розташований кінотеатр "Жовтень"). В лікарні було всього 25 ліжок, які розміщувались у декількох кімнатах.

            Згодом, у цьому ж таки році, вона була переведена в приміщення колишньої офтальмологічної лікарні по вул. Монастирській, 2 (нині вулиця Шевченка, 2) і розмістилась на першому поверсі (75 ліжок). На другому поверсі була станція переливання крові.

           Корпус офтальмологічної лікарні й церкви при ній був побудований на кошти князя В.В. Волконського та його сестри графині Н.В. Толстої в 1912 році. По 1941 рік тут було розташоване офтальмологічне відділення Першої Радянської лікарні.

             В охороні здоров'я дітей в 40-і та 50-і роки постали проблеми: зруйнована матеріальна база, нестача кадрів, транспорту, висока захворюваність (кір, скарлатина, дизентерія, туберкульоз, поліомієліт). Профіль лікарні був визначений як терапевтичний, але: 50 ліжок було відведено для госпіталізації з інфекційними хворобами: гепатит, туберкульоз, дизентерія, менінгіт, кашлюк, поліомієліт. Лікарня виконувала функції  обласної і міської лікарень.

            Труднощі роботи медперсоналу полягали в тому, що крім нестачі медикаментів, білизни, інструментарію, медичного обладнання, хворі діти з грудного віку госпіталізовувались без матерів. У місті не було жодної молочної кухні.

За 10 післявоєнних років у дитячій лікарні змінилось п'ять головних лікарів: М.Б. Дубровський, Е.Е. Розенфельд, Коняшкіна, О.Б. Степанська, С.Л. Ізаксон. На їх долю випала тяжка робота з відбудови дитячих медичних закладів, організації та становлення охорони здоров'я дітей міста.

             Сара Лазарівна Ізаксон була кваліфікованим педіатром, особливо по лікуванню дітей 1-го року життя. Як організатор - проявила волю та наполегливість, забезпечила в стаціонарі необхідний лікувальний процес тяжкохворих дітей.

              Міська дитяча поліклініка відновила роботу 16 лютого 1944р. і функціонувала як самостійний заклад. Вона обслуговувала дітей міста та прилеглих сіл. Розміщена була за адресою: К.Маркса, 40 (приміщення станції швидкої допомоги), в п'яти маленьких кімнатах, де було 3 кабінети, ізолятор з боксом та зал очікування, в якому розташовувалась і регістратура.

               На той час функціонувало 5 педіатричних дільниць з величезним радіусом обслуговування. Кожна дільниця включала 15-17 вулиць, автомашин не було: на виклики виїжджали гужовим транспортом.

Поліклініка обслуговувала дітей від 4 до 18 років. У штаті дитячої поліклініки було 13 лікарів: головний лікар, 5 дільничних педіатрів, 4 лікарі з обслуговування шкіл та дитячих дошкільних закладів, 3 лікарі вузьких спеціальностей. У районі обслуговування поліклініки діяли: 21 школа, 8 дитячих садків, 5 дитячих будинків.

            Діти від народження до 3-річного віку перебували на обліку в дитячій консультації, яка також була на самостійному бюджеті. Умови роботи дитячої консультації були надзвичайно складні й незадовільні. Завідувала консультацією А.Г.Дергальова.

            В 1948 році наказом МОЗ було проведено об'єднання дитячої поліклініки, консультації та стаціонару в єдиний заклад - дитячу лікарню, згодом вона стала називатись Житомирське дитяче територіальне медичне об'єднання - ДТМО.

             В 1950 році в місті, де проживало понад 17 тис. дитячого населення, було організовано 14 педіатричних дільниць; 10 з них обслуговувались дільничними педіатрами, решта - фельдшерами.

              В 1955 році головним лікарем дитячої лікарні призначається молодий спеціаліст, талановитий організатор Т.Ф. Лаврентьєва, яка очолювала колектив протягом 25 років. Спираючись на підтримку радянських та партійних органів, вміло підбираючи лікарів на відповідальні посади, керуючись засадами управлінських медичних структур області та республіки, вона зуміла досить швидко організувати працездатний колектив дитячої лікарні та націлити його на дійову лікувальну та профілактичну роботу.

              Основними питаннями в роботі в ті роки було: укомплектування лікарськими кадрами, поліпшення матеріальної бази, придбання транспорту. Було налагоджено зв'язок з провідними професорами кафедри педіатрії Київського медичного інституту, очолюваної членом-кореспондентом Академії наук України професором О.М. Хохол. В цьому ж таки 1955 році відновило роботу Наукове товариство педіатрів. Спочатку його очолив М.Б. Дубровський а, згодом - з 1959 р. та наступні 20 років - його незмінним головою була заслужений лікар України Т.Ф. Лаврентьєва.

                В 1958 році станція переливання крові була переведена в інше приміщення, що дало можливість збільшення ліжкового фонду лікарні до 150 ліжок. Інфекційні хворі госпіталізувались до Першої міської лікарні, а в дитячій - розгорнуто два відділення: для лікування дітей віком до 3-х років та старшого віку. Лікарня мала прийомний передпокій та 2 боксовані відділення.

                Завідуючими відділень були призначені З.В. Постнікова та Є.Д. Гришко, начмедом в стаціонарі працювала кваліфікований лікар, яка лікарем-хірургом пройшла фронтовими дорогами війни, К.І. Левкович. Чуйна та мудра жінка, Катерина Іванівна багатьох лікарів-педіатрів навчила особливостям лікарської інтуїції та такту в спілкуванні з рідними та близькими хворих дітей. Зінаїда Володимирівна Постнікова залишила теплий слід в душі кожного лікаря, кожної медсестри, котрі працювали з нею, а також у серці кожної матері, яка з дитиною перебувала в лікарні. Євгенія Давидівна Гришко - надзвичайно кваліфікований та талановитий лікар - педіатр, згодом довгий час обіймала посаду обласного педіатра області.

                Було поліпшено організацію по харчуванню дітей раннього віку в стаціонарі - в 1959 р. було відкрито першу молочну кухню в місті. Поліпшилась матеріальна база поліклініки.

В 1961 році поліклініка була переведена в більш просте приміщення по вул. К.Маркса, 33. У 2-поверховому будинку розмістились кабінети: спеціалізовані, дільничних лікарів, маніпуляційний та зуболікарський. Завідувачкою І-ї дитячої поліклініки працювала до 1972 року О.Ц. Левіт. Ольга Царівна - кваліфікований лікар, ціленаправлено та вміло координувала складну роботу медиків дільничної служби, налагодила послідовність у роботі дільничних лікарів - були визначені суботні чергування у поліклініці, нічні чергування в стаціонарі лікарні. В поліклініці були відкриті кабінети щеплень та інфекційних хвороб.

                Незмінно старшою медичною сестрою поліклініки на протязі 46 років самовіддано працювала жінка надзвичайної доброти, відповідальності й гуманізму Антоніна Миколаївна Янішевська.

На Богунії функціонувала 2-га дитяча поліклініка (за адресою вул. К. Лібкнехта - нині вул. Перемоги). У затишному приміщенні розміщувалися кабінети дільничих лікарів, маніпуляційний, щеплень. Прийоми спеціалістів проводились за графіком. Завідувачкою цього закладу до 1972 року працювала Марія Мойсеївна Альперіна - грамотний педіатр, доброзичлива жінка, наставниця молодих.

             Необхідно назвати імена тих лікарів та працівників медицини, які самовіддано працювали наприкінці 50-х - початку 60-х років. Це - А.С. Костромітінова, В.М. Темна, П.Д. Ларіонова (завідуючі педіатричними відділеннями), дільничі лікарі Л.М. Заславська, О.М. Фельдман, Є.О. Оліфіренко, А.І. Пономарьова, Ф.О. Виноградова А.Г. Фельдман; спеціалісти: Н.П. Гуральник, Б.Є. Сливко, Є.Б. Камінська, Ф.М. Покотило, М.М. Літінська, П.З. Хаїт; медсестри : М. Лагута, М. Демченко, Д. Леонтенко.

               В 60-х роках значно збільшилась кількість населення в м. Житомирі, від так і дітей. З кожним роком міцніла база дитячої лікарні. У 1964 році почала повноцінно функціонувати обласна лікарня, а при ній відкрились 2 дитячі відділення обласного значення для дітей молодшого та старшого віку. Було відкрито філіал поліклініки в районі Мальованки, Корбутівки, згодом Крошні; відкрились нові дитячі дошкільні заклади, школи. Збільшилась кількість дільниць, на яких дітей до 1-го року життя було від 80 до 100. Катастрофічно не вистачало лікарів-педіатрів, лікарів-спеціалістів. В педіатрію міста влилися педіатри - випускники вузів 60-х років, які творили обличчя охорони здоров'я дітей міста та області 60-70-х рр. Це - завідуючі педіатричними відділеннями: Л.С. Мальцер, В.І. Пащенко,Т.Т. Петренко, дільничні лікарі Г.В. Гончар, Г.Б. Захарченко, І.Е. Манзенюк, завідуюча дитячою поліклінікою Богунського району О.В. Бовсунівська, заст. головного лікаря з поліклінічної роботи Ю Д. Лєбєдєв.

                   У 1970 р. дитяча лікарня була затверджена базою інтернатури з педіатрії, керівниками інтернів у різний час були лікарі Є.Д. Гришко, К.І. Левкович, Р.І. Боцян, Л.С. Мальцер, І.І. Бондарчук, О.В. Бовсунівська. Близько 25років, починаючи  з 1974 р., провідним керівником інтернів у лікарні працювала Інна Іванівна Бондарчук - ініціативна, творча та інтелігентна людина, ерудований лікар. Вона, як міський педіатр, забезпечила інтернам всебічну практику з педіатрії у всіх медичних закладах міста та області, організовувала цікаві творчі науково-практичні конференції, наукові роботи.                       База інтернатури користувалась повагою кафедр-кураторів Київського,а згодом і Вінницького медінститутів, професорів П.М. Гудзенка та М.Б. Царюка, була базою передового досвіду республіки. Чимало випускників інтернатури стали науковцями, організаторами охорони здоров'я (А. Титаневич, Ю. Галінський, В. Лічман, Л. Бикова, В. Марченко, О. Карпишина, В. Галайба, М. Котонос, О. Чорній, М. Урсуленко).

                  В лікарні в 1967-1974 рр. працювала начмедом Валентина Дмитрівна Давидова, яка значно розширила об'єм діагностичних і функціональних обстежень в стаціонарі, ввела нові методи лікування (в/в крапельні вливання, налагодила патолого-морфологічні дослідження померлих дітей). Головною медсестрою лікарні довгий час працювла Раїса Тимофіївна Волкова - хороший організатор, вона користувалась великою повагою серед колективу лікарні. Згодом цю посаду зайняла медсестра О.В. Романчук.

                  З 1972 року по 1975 рік заступником головного лікаря з поліклінічної роботі був призначений Ю.Д. Лєбєдєв. Талановитий організатор, мудра і чуйна людина, він багато зробив для становлення і утвердження поліклінічної роботи: цілеспрямованості дільничної служби, роздріблення дільниць, нагляду за дітьми груп ризику, диспансеризації дитячого населення, становлення спеціалізованої допомоги (прийом у поліклініці проводився по 22 спеціальностям), упорядочення проведення профілактичних щеплень та оглядів дітей.

                   Багато лікарів, середніх медичних працівників дитячої лікарні мають нагороди: медалі, ордени та знаки "Відмінник охорони здоров'я".

                    В 1973 році місто Житомир було поділено на райони - Корольовський та Богунський, але дитяче територіальне медичне об'єднання лишилось єдиним у місті.

                    З 1975 року по 1981 рік амбулаторно-поліклінічну службу міста очолював В.Ф. Марченко, нині заслужений лікар України, головний лікар Житомирської дитячої обласної клінічної лікарні. Думаючий, націлений на перспективу, на першорядність надання медичної допомоги дітям і матерям в системі охорони здоров'я, він багато сил віддавав упровадженню передового досвіду в практику амбулаторно-поліклінічної служби.

                    В ці роки в творчій співпраці адміністрації лікарні (головний лікар Т.Ф. Лаврентьєва, начмед А.В. Кузнєцова, заступник по поліклініці В.Ф. Марченко) з міськздороввідділом (міський педіатр І.І. Бондарчук) та облздороввідділом (обл. педіатр Ю.Д. Лєбєдєв, згодом - Л.О. Бикова) було наведено діловий контакт в роботі зі службами: неонатології, станції швидкої медичної допомоги, міським відділом народної освіти та обласним відділом освіти, міською СЕС (епідеміолог А.Ф. Шепель, зав. шкільним відділом Л.Г. Бабенко) та обласною СЕС (головний епідеміолог Г.К. Редькіна, Ю.М. Фельдман), впроваджено нові організаційні форми медичного обслуговування, створено фізіотерапевтичні бригади, осучаснено методи діагностики та лікування.

                     В зв'язку з проведенням об'єднання дитячих ясел та дитячих садків в єдині дитячі заклади (ДДЗ), в поліклініках були відкриті шкільно-дошкільні медичні відділення (ДШВ). Очолювали відділення молоді лікарі, подвижники та ініціатори. В свій час це були М.Д. Кокуріна, згодом О.Н. Войтенко, ст. медсестри Є. Прокопенко, М. Демченко, Є. Полікарпова. В дитячій поліклініці Богунського району - Л.А. Дяченко, Н.І. Горбаченко, ст. медсестри Г.Є. М’яновська та О.І. Пеєва.

                    В 1975 році на кошти, зароблені на «комуністичному суботнику», завершилось будівництво нового лікувального корпусу дитячої лікарні на 210 ліжок, харчоблоку та господарського корпусу, відкрито відділення: гастроентерологічне (завідуюча Т.Т. Петренко), кардіоревматологічне (завідуюча О.В. Бовсунівська), отоларингологічне (завідуючий Є.І. Вишневський), відділення дітей молодшого віку (завідуюча А.Б. Кармазіна та Л.А. Кучковська, згодом О.О. Башек та В.Б. Галайба). Начмедом лікарні почала працювати А. Кузнєцова.

                   Отоларингологічне  відділення лікарні очолював довгий час (по 1985 рік) В.П. Павлусенко, нині головний лікар ЦМЛ № 2 м. Житомира, заслужений лікар України. Нині відділення налічує 40 ліжок і очолює його В.М. Снідевич.

На базі міської лікарні організовується неонатальне відділення, яке виконує функції обласного, - очолив його досвідчений педіатр М.Л. Певний. Відкриття цього відділення сприяло зниженню смертності серед новонароджених майже вдвічі.

                   В 1977 році було введено в дію нову дитячу поліклініку № 2 Корольовського р-ну, яку очолив прекрасний організатор охорони здоров'я дітей Ю.Я. Галінський, нині заслужений лікар України. Поліклініка забезпечувала медичне обслуговування майже 20-тисячного дитячого населення, працювало 20 дільничних лікарів, прийом вівся за графіком усіма основними спеціалістами. Згодом поліклініку очолювали К.І. Богачук, В.О. Порохницький, О.Т. Перун. З 1998 року її очолює В.М. Лісовська.

                    В поліклініці, на дільницях, в стаціонарі активно трудились лікарі та середні медичні працівники: Д.Д. Ярмолюк, Г.Л. Марченко, Т.М. Кордюкевич, Р.І. Євтух, Д.І. Омельченко, Р.І. Боцян, Н.Є. Яіцька, О.С. Курієнко, Г.І. Фурман, М.Г. Риковська, Б.Х. Сандляренко, В.А. Станішевська, Є.М. Федоренко, А.І. Жабокрицький, Н.Ю. Фогель, Р.Т. Волкова, Н.І. Горбаченко, Л.Л. Дяченко, В.М. Лісовська, м/с Г.Є. М’яновська, Л.Ф.Остринська, Ф.А. Вайнштейн, О.В. Романчук, М.А. Фурман.

                    1979 року головним лікарем міської дитячої лікарні було призначено молодого, енергійного лікаря-педіатра В.Й.Башека, який до цього часу працював районним педіатром в Олевській ЦРЛ. Він відразу заслужив авторитет в управлінських структурах міських та області, здобув повагу колективу, зумівши націлити його на виконання основних завдань з охорони здоров'я дітей згідно вимог часу.

                   В 1980 р. у м. Житомирі були відмічені гарні здобутки в охороні здоров'я дітей. Коригованою була дитяча захворюваність інфекційними та респіраторними хворобами, знизилась дитяча смертність. У місті було 60 тис. дитячого населення  (в т.ч. дітей до 1-го року- 5 тис.), шкіл - 41, дитячих садків - 66, шкіл - інтернатів - 4. Прийом в дитячій поліклініці вівся з 25 спеціальностей.

                  Поліпшувалась матеріальна база дитячих медичних закладів: педіатричні дільниці, стаціонар були укомплектовані лікарями - педіатрами та спеціалістами. В лікарні працювало 40 лікарів.

                  З 9 вересня 1981 року на базі нового корпусу дитячої міської лікарні було організовано перше в області відділення реанімації та інтенсивної терапії, яке очолив кваліфікований дитячий реаніматолог Олександр Юхимович Місюров. Це відділення функціонувало до 1985 року як обласне, а з квітня 1985 року в цьому відділенні надавалась інтенсивна та реанімаційна допомога дітям міста. Очолювали відділення К.М. Сергійчук, П.О. Морозов, П.М.Степанов.

                 З 1985 р. починає функціонувати нова типова дитяча поліклініка по вул. 1-го Травня, 23. Першим очолив новозбудовану поліклініку № 1 Корольовського району заступник головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної служби Ю.Я. Галінський. При поліклініці функціонували: обладнане по вимогам часу фізіотерапевтичне відділення (зав. Р.Б. Матвієнко), плавальний басейн, де навчались плаванню діти перших місяців життя, клінічна, біохімічна лабораторія (зав. К.Д. Наружна), гельмінтний напівстаціонар, кабінет профілактичних щеплень (зав. В.І. Макаренко), маніпуляційний, було організовано відділення функціональної діагностики (зав. О.В. Борецька).

                  27 січня 1986 року тут організовано й відкрито перший на Україні і другий в Радянському союзі «хірургічний стаціонар одного дня», де щорічно проводиться до 350 планових операційних втручань з приводу хірургічної патології. Основоположником цього стаціонару став дитячий хірург О.К. Биков, а першим оперуючим хірургом був М.В.Тяжкий, операційною медичною сестрою В.М. Дехтяренко, згодом ст. медсестра З.Л. Калинович. Завідує нині хірургічним поліклінічним відділенням і денним стаціонаром М.П. Довгаль. З 1998 року тут функціонує денний офтальмологічний стаціонар, через який щорічно проходить до 130 дітей. Починала справу окуліст, молодий спеціаліст Н.З. Софінська, продовжує - лікар вищої категорії Р.А. Левченко.

                  До нового приміщення, яке розташоване на першому поверсі житлового будинку за адресою: проспект Миру, 11, переведено Богунську дитячу поліклініку. Завідуючою було призначено Галину Іванівну Губенко, згодом поліклініку очолив Володимир Борисович Галайба.

                  Філіал поліклініки мікрорайону Крошня також було переведено до нового приміщення. Його спочатку очолила Г.І. Губенко, а з 1988 року по теперішній час - М.Ф. Атаманчук.

                   З перших днів аварії на Чорнобильській АЕС в дитячій лікарні були організовані бригади медичних працівників для виїзду безпосередньо в зону аварії та в постраждалі райони області. Очолив роботу бригад головний лікар В.Й. Башек. Активну участь у виїздах з перших днів взяли лікарі В.О. Порохницький, Ю.Я. Галінський, Д. Конончук, С.С. Свиридов а також лаборанти, лікарі та водії.

                   З того часу в лікарні проводиться значна цілеспрямована робота з диспансеризації та оздоровлення дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС.

                   З 1988 по 2002 рр. посаду заступника головного лікаря з поліклінічної роботи обіймала Тетяна Трифонівна Петренко, яка володіла прекрасними організаційними навичками. Вона вміло і цілеспрямовано організовувала колективи працівників трьох поліклінік на виконання завдань педіатрії з надання спеціалізованої допомоги дітям, по диспансеризації організованого дитинства (школи, ДДЗ), нагляду за дітьми, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, дітьми - інвалідами. Відповідально працювали завідуючі педіатричними відділеннями: Р.І. Боцян, О.С. Курієнко, І.І. Бондарчук, А.В. Чубінська, О.І. Карпішина, В.М. Лісовська, Г.І. Губенко, М.Ф. Атаманчук, дільничні лікарі: Л.Ф. Беренда, Н.С. Волинець, І.М. Вакарюк; медичні сестри: Л.С. Грінчук, Л.Ф. Остринська, В.А. Кошель, Ф.А. Вайнштейн, Г.Г. Забродська, С.Г. Зайцева, К.В. Левківська.

                    В 1998 році відкрито денний гінекологічний стаціонар, кабінет дитячої та підліткової гінекології, алергологічний кабінет (алерголог А.В. Чубінська).

                    При сприянні та підтримці управління у справах сім’ї та молоді охорони здоров’я в особах Р.М. Гулої та Ю.Я. Галінського під безпосереднім керівництвом головного лікаря ДТМО В.Й. Башека на базі дитячої поліклініки в грудні 1998 р. розпочав роботу Центр ранньої реабілітації дітей-інвалідів "Поклик" - один з перших в Україні. Організатором і керівником його стала досвідчений педіатр-фізіотерапевт Л.Ф. Шатило. Щорічно через цей Центр проходить реабілітаційне лікування близько 4,5 тисяч дітей.

                    В тисячному колективі лікарні працює 160 лікарів та 460 медичних сестер. Серед них: 2 заслужені лікаря України; 25 відмінників охорони здоров'я; 2 лікарі нагороджені орденами „Княгині Ольги III ст." та „За трудову доблесть"; 69 лікарів ЦДМЛ мають вищі кваліфікаційні категорії.

                     До складу закладу входить стаціонар, що має чітко виражену терапевтичну направленість (250 ліжок), педіатричне відділення з гастроенторологічним, неврологічним, нефрологічним, кардіологічним відділеннями, а також інфекційне відділення і відділення реанімації та інтенсивної терапії. Загалом же, в середньому щороку у стаціонарі лікарні проходять курс лікування більше 10 тисяч дітей Житомира.

                     Амбулаторно-поліклінічна служба представлена трьома дитячими поліклініками, чотирма філіями дитячих поліклінік на околицях міста. В центральній дитячій поліклініці прийом ведеться по 25 спеціальностях, в тому числі лікарем психіатром та психологом, а в двох інших – по основних спеціальностях.

                    В центрі уваги спеціалізованої педіатричної служби - питання медичних оглядів, диспансеризація дитячого контингенту, рання реабілітація хворих та їх оздоровлення.

                     Авторитетними в медичних колах міста є денні стаціонари поліклініки: хірургічний, офтальмологічний та гінекологічний. Тут у середньому оперується до 800 дітей за рік.

                      Великі надії по поліпшенню фізичного та психологічного здоров’я підлітків медики покладають на «Клініку, дружню до молоді», яка була відкрита в 2007 році. За консультаційною допомогою сюди звертаються понад 1500 дітей, на «телефон довіри» телефонують 300 підлітків.

                       В основі роботи поліклінік – дільнична служба, як форпост педіатрії в суспільстві й медицині. В її складі 8 педіатричних відділень, котрі охоплюють 67 дільниць, з кількістю дітей на кожній 820, до 1 року – 44 дитини.

Дільничні педіатри в нинішній час – перші лікарі і діагности, лікарі-консультанти і порадники, наставники і пропагандисти здорового способу життя, «цілителі» і психологи. Досвідчені та шановані в місті С.С. Попова, М.Ф. Атаманчук, Г.І. Губенко, В.М. Лісовська, В.В. Вишнівська, В.Б.Галайба, Т.В. Барлет, О.С. Варгалюк, Л.І. Зайцева, Н.С.Волинець, Л.І. Козіменко, Г.П. Забродська, Л.С. Грінчук, А.С. Михалець та ін.

                       Всі педіатри лікарні в роботі своїй опираються на достовірність й надійність проведення діагностичних обстежень та клінічних досліджень і завдячують цим спеціалістам: А.Н. Гонгальському, О.П.Бенедю, Р.Б. Ковтун, К.Д. Наружній.

                       Успішно працює перший в Україні хірургічний стаціонар одного дня, де щорічно проводиться до 400 планових хірургічних операцій.

                       З 2003 року заступником головного лікаря з питань амбулаторно-поліклінічної роботи працює М.О. Берегова, заступником з лікувальної роботи С. М. Довгаль.

                        Понад 30 років колектив ЦДМЛ очолює заслужений лікар України, лауреат премії ім. О.Ф. Гербачевського, Почесний громадянин міста Житомира - Башек Володимир Йосипович.

                        На базі дитячої лікарні організовані та плідно працюють школа цукрового діабету; астмошкола; нефрошкола; тіреошкола, де проходять навчання не тільки діти, а й їх батьки та родичі.

                       Спеціалістами ЦДМЛ щороку впроваджується у практичну діяльність близько 30 нових методик лікування та діагностики, до 10 раціоналізатор-ських пропозицій.

                       Колектив лікарні націлений на виконання основних завдань по поліпшенню надання медичної допомоги дітям стаціонарно та амбулаторно.

НАУКОВІ ПРАЦІ ЛІКАРІВ

               Бенедь О.П. Ультразвукові особливості гострих пієлонефритів у дітей / О.П. Бенедь // Практична медицина. – 1998. - № 5-6. – С. 100-102.

               Берегова М.О. Клініко-епідеміологічні особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у підлітків / М.О. Берегова // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2007. - № 4. - С. 101.

                Берегова М.О. Медико-соціальна допомога при деяких станах у дітей 

/ М.О. Берегова, Л.А. Благиня, О.В. Шевчук  // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2007. - № 4. - С.18.

                Биков О. К. 24-річний досвід роботи дитячого хірургічного стаціонару одного дня / О.К. Биков, М.П. Довгаль, С.В. Андреєв // Хірургія дитячого віку. - 2011. - № 1 . - С. 54-55.

                Быков О.К. Применение галаскорбина при лечении перитонитов у детей / О.К. Быков // Тезисы докл. на конференции. – Тбилиси, 1972.

                Благиня Л. А. Использование антигомотоксических препаратов в лечении детей с вегето-сосудистой дистонией и закрытой черепно-мозговой травмой / Л.А. Благиня // Перспективи застосування антигомотоксичних препаратів в клініці нервових хвороб : Тези доп. наук.-практ. симпозіума; 20 березня 2004 р. - Київ, 2004. - С.42-43.

                 Благиня Л.А. Клініко-епідеміологічна характеристика вегетативних дисфункцій у підлітків / Л.А. Благиня // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2007. - № 4. - С. 87.

                 Бродский Б.П. Диагностика и лечение острого деструктивного холецистита у детей / Б.П. Бродский, И.Я. Захарчук // Вестник хирургии. – 1978. - № 4.

                 Бродский Б.П. Лечение аппендикулярного инфильтрата у детей / Б.П. Бродский, И.Я. Захарчук // Хирургия. – 1984. - № 8.

                 Бродский Б.П. Лечение аппендикулярного перитонита у детей / Б.П. Бродский, И.Я. Захарчук // Хирургия. – 1979. - № 11.

                Бродский Б.П. Лечение послеоперационной спаечной кишечной непроходимости у детей / Б.П. Бродский, И.Я. Захарчук // Хирургия. – 1982. - № 12.

                     Бродский Б.П.  Нетипично протекающий острый апендицит у ребенка с незарощенным желчным протоком / Б.П. Бродский, И.Я. Захарчук // Клиническая хирургия. – 1978. - № 6.

                 Бродский Б.П. Острый апендицит в ущемленной гриже у недоношенного близнеца / Б.П. Бродский, И.Я. Захарчук // Вестник хирургии. – 1980. - № 2.

                Бродский Б.П. Панкреатоз у ребенка / Б.П. Бродский, И.Я. Захарчук // Вестник хирургии. – 1980. - № 3.

                Бродский Б.П. Разрыв верхней ягодичной артерии у ребенка/ Б.П. Бродский, И.Я. Захарчук // Вестник хирургии. – 1976. - № 8.

                 Бродский Б.П. Ранняя релапаротомия у детей / Б.П. Бродский, И.Я. Захарчук // Хирургия. – 1983. - № 2.

                 Бродский Б.П. Рецидив первичного перитонита у детей / Б.П. Бродский, И.Я. Захарчук // Вестник хирургии. – 1980. - № 2.

                  Бродский Б.П. Хроническая кишечная непроходимость и острая инвагинация у ребенка / Б.П. Бродский, И.Я. Захарчук // Вестник хирургии. – 1981. - № 7.

                  Бродский Б.П. Хирургические осложнения аскаридоза у детей / Б.П. Бродский, Л.Р. Козловский // Вестник хирургии. – 1979. - № 8.

                  Веклич В.В. Остеохондропатии головки бедра у детей после   острого   гематогенного остеомиелита / В.В. Веклич, В.Й. Шатило // Актуальные проблемы детской хирургии и анестезиологии : Тез. докл. Всесоюз. конф. – Ростов-на-Дону, 1979. – С. 72-79.

                  Ганчель Ф.Ф. Некоторые итоги улучшения медицинского обслуживания детей / Ф.Ф. Ганчель, Е.Д. Гришко // Научные труды врачей Житомирской области УССР. – Житомир, 1959. – С. 16-18.

                 Давидова В.Д. Диспансерне спостереження за дітьми з захворюваннями нирок / В.Д. Давидова, Н.Ю. Фогель // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1972. - № 3. – С. 24-25.

                Даниленко М.В. Хирургическое лечение острах стафилококковых деструкций легких у детей / М.В. Даниленко, Д.Е. Бабляк, Е.Д. Щербенюк // Патология органов дыхания. – Ялта, 1973. – С. 186-189.

                Даниленко М.В. Протеолітичні ферменти і дімексид в комплексному лікування ускладнених стафілококових пневмоній у дітей / М.В. Даниленко, Є.Д. Щербенюк // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1973. - № 1. – С. 17-19.

                 Епідеміологічна характеристика парентеральних вірусних гепатитів. Медико-профілактичні технології і диспансерний нагляд за хворими: сборник / В.Й. Шатило, Л.А. Благиня, Берегова М.О., І.М. Киричук и др.// Актуальні питання сімейної медицини: ІV Міжрегіональна науково-практична конференція. - Житомир, 2006. -  С. 25-48.

                  Історія розвитку дитячої хірургічної служби Житомирщини // // О.М. Торбас, В.І. Лучків, П.С. Русак. Історія розвитку хірургічної служби Житомирщини : монографія. – Житомирщина, 2012. – С. 51-68.

                  Історичні  аспекти (віхи) розвитку педіатрії Житомирщини / О.К. Толстанов, О.Я. Гусак, В.Ф. Марченко, Т.В. Шевченко , І.І. Бондарчук // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2007. - №4. - С. 18-19.

                  К методике анализа сезонних колебаний детской смертности и их причин / Ю.Д. Лебедев, Ю.М. Фельдман, В.А. Пешко, В.А. Помазан // Сов. здравоохранение. – 1977. - № 8. – С. 44-49.

                 Киричук І. М. Особливості епідеміології парентеральних вірусних гепатитів в Житомирській області: научное издание / І.М. Киричук, М.О. Берегова, Л.А. Благиня, М.Д. Бобер  и др. // Українські медичні вісті. - 2007. - № 7. - С. 220-221.

                 Киричук І. М. Особливості парентеральних вірусних гепатитів в Житомирській області : доклад, тезисы доклада / І.М. Киричук, М.О. Берегова, Л.А. Благиня, М.Д. Бобер  и др. // ІХ з'їзд ВУЛТ. - Київ, 2007. - С. 220.

                 Кузнецова А.В. Гострий ретикуло-гістіоцитоз, хвороба Леттеразіве у дитини 11 місяців / А.В. Кузнецова // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1976. - № 3. – С. 31-32.

                 Лазебна Л.О. Особливості теплообміну у дітей в неактивній фазі ревматизму / Л.О. Лазебна // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1974. - № 1. – С. 20-22.

                 Лазебна Л.О. Теплообмен у детей при остром ревматизме / Л.О. Лазебна, Н.Б. Царюк // Педиатрия. – 1974. - № 4. – С. 60-61.

                 Мариенко Т.П. Особенности теплообмена при хронических инфекциях у детей / Т.П. Мариенко, Л.А. Лазебная, А.Т. Франовская // Теоретические и практические вопросы терморегуляции в норме и патологи. – Л., 1974. – С. 105.

                 Могилевская К.А. Лечение сосудистых опухолей головы у детей / К.А. Могилевская, Н.В. Зюнд, Ф.И.  Покотило // Тезисы научных докладов V областной конференции стоматологов Житомирской области. – Житомир, 1965. – С. 54-55.

                Опыт лечения осложненных стафилококковых пневмоний у детей // Вопросы гнойной хирургической инфекции / И.И. Митюк, А.М. Даниленко, И.И. Канюк, Е.Д. Щербенюк. – Львов, 1972. – С. 230.

                Особливості епідеміології парентеральних вірусних гепатитів в Житомирській області : научное издание / І.М. Киричук, М.О. Берегова, Л.А. Благиня, М.Д. Бобер та ін. // Українські медичні вісті. - 2007. - №7. - С. 220-221.

                Особливості парентеральних вірусних гепатитів в Житомирській області : доклад, тезисы доклада / І.М. Киричук, М.О. Берегова, Л.А. Благиня, М.Д. Бобер та ін. // ІХ з'їзд ВУЛТ. - Київ, 2007. - С. 220.

                Панков Н.В. Лечение детей с энтеробиозом пирвинием памоатом / Н.В. Панков // Педиатрия. – 1977. - № 1. – С. 64-65.

                Роль бронхоскопії в лікуванні стафілококових деструкцій у дітей / М.В. Даниленко, ІФ.Д. Тимчук, А.В. Жук, Є.Д. Щербенюк // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1972. - № 6. – С. 17.

               Толстанов О. К. Історичні  аспекти (віхи) розвитку педіатрії Житомирщини / О.К. Толстанов, О.Я. Гусак, В.Ф. Марченко, Т.В. Шевченко , І.І. Бондарчук  // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2007. - №4. - С. 18-19.

              Фогель Н.Е. Диспансерное наблюдение детей с заболеваниями почек в Житомирской области / Н.Е. Фогель // Урология. Вып. 10. – К., 1976. – С. 94-98.

              Фогель Н.Ю. Лікування дітей, хворих на дифузний гломерулонефрит, в умовах місцевого санаторію / Н.Ю. Фогель // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1973. - № 3. – С. 29.

                   Шатило В.Й. Содержание иммуноглобулинов трех основных классов С.М.А. у детей раннего возраста с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей / В.Й. Шатило // 22-ая Всесоюз. конф. НСО по детской хирургии : Тез. докл. – Махачкала, 1980. – С. 52.

               Шутенко А.Н. Из опыта лечебно-профилактического обслуживания детей в сельской местности Житомирской области / А.Н. Шатенко // Вопросы организации охраны здоровья населения УССР. Вып. 2. – К., 1968. – С. 57-61.

                Щербенюк Е.Д. К вопросу об осложненных стафилококковых пневмоніях у детей / Е.Д. Щербенюк // Вопросы острой гнойной хирургической инфекции. – Львов, 1972. – С. 253.

                Щербенюк Е.Д. Некоторые причины тяжелого течения и неэффективного лечения стафилококковых пневмоній у детей / Е.Д. Щербенюк // Патология органов дыхания. – Ялта, 1973. – С. 183-185.

                Щербенюк Е.Д. Комплексное лечение осложненной стафилококковой пневмонии у детей / Е.Д. Щербенюк, И.И. Митюк // Вопросы охраны материнства и детства. – 1973. - № 11. – С. 87-88.

 

ПУБЛІКАЦІЇ В МІСЦЕВІЙ ПРЕСІ. КОНСПЕКТ ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ

Берегова М. Медична реабілітація дітей в м. Житомирі / М. Берегова // Пульс. - 2003. - № 51. - С. 3.

                  Биць В.М. Фактори ризику вроджених вад серця у дітей / В.М. Биць // Пульс. – 2000. - № 2. – 13 січня. – С. 6.

                  Бондарчук І. І. Дитина і мати в історії часу і медицини Житомирщини/ І. І. Бондарчук // Пульс. - 2008. - № 11. - С. 7; Пульс. - 2008. - № 12. - С. 7.

                  Гнатюк М.В. Артеріальна гіпертензія у підлітковому віці / М.В. Гнатюк // Пульс. - 2010. - № 50. - 16 грудня. - С. 6.

                  Гонгальський А. М. Рентгенологічна діагностика сколіозу : традиційна плівкова рентгендіагностика сколіозу  / А. М. Гонгальський // Пульс. - 2010. - № 38. - 23 вересня. -  С. 6.

                 Губенко Т. Заболевания желудочно-кишечного тракта функционального происхождения / Т. Губенко // Пульс. – 1999. - № 28. – 15 липня. – С. 6.

                        Калинкина Н. Значение водолечения в комплексном реабилитационном лечении / Н. Калинкина // Пульс. - 2006. - № 49. - С. 6.

                  Калинкина Н. ЛФК и массаж. Их роль в реабилитации детей с поражением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата / Н. Калинкина // Пульс. – 2000. – 20 липня. – С. 6.

                 Калинкина Н. Е. Профилактика и лечение нарушений осанки у детей/ Н.Е. Калинкина // Пульс. - 2003. - № 47. - С. 6.

                       Кордюкевич Т. Коррекция дисфункции сфинктера Одди /Т. Кордюкевич // Пульс. – 2002. - № 45. – 7 листопада. – С. 3.

                 Кордюкевич Т. М. Синдром подразненої кишки / Т. М. Кордюкевич // Пульс. - 2007. - № 44. - С. 6.

                 Куриенко Е. Синдром внезапной смерти / Е. Куриенко // Пульс. – 1999. - № 38. – 23 вересня. – С. 3.

                 Марголіна Р. Попередження короткозорості у дітей / Р. Марголіна // Пульс. – 1999. - № 23. – 10 червня. – С. 3.

                Мариенко Г. Ревматизм у детей / Г. Мариенко // Пульс. – 1999. - № 39. – 30 вересня. – С. 3.

                Мельниченко С. Цукровий діабет - не хвороба, а спосіб життя / С. Мельниченко // Пульс. - 2003. - № 48. - С. 1.

                 Нечай О.Ю. Корекція домовленнєвого та передмовленнєвого розвитку дітей з органічним ураженням нервової системи / О.Ю. Нечай // Пульс. - 2003. - № 29. - .С.

                Николайчук В.М. Основные принципы лечения острых отравлений в детском возрасте / В.М. Николайчук, П.Н. Степанов   // Пульс. – 2001. - № 31. – 2 серпня. – С. 3.

               Очеретяна Л.С. Рецидивуючий обструктивний бронхіт у дітей / Л.С. Очеретяна // Пульс. - 2013. - № 6. - 7 лютого. - С. 6.

               Паскалова І.М. Реактивні артрити / І.М. Паскалова // Пульс. - 2008. - № 20. - С. 6.

               Попова С.С. Вирусный гепатит / С.С. Попова // Пульс. - 2004. - № 2.  - С. 3.

               Прінц О.М. Профілактика хронічного тонзиліту / О.М. Прінц // Пульс. - 2007. – № 38. - С. 6.

               Ревнюк Т. Неврозы у детей и подростков / Т. Ревнюк // Пульс. – 2000. - № 27. – 6 липня. – С. 3.

               Степанов П. Лекарство или яд: отравление детей лекарственными препаратами / П. Степанов // Пульс. – 1999. – № 12. – 25 березня. – С.6.

              Степанов П. Особливості лікування хворих на гострий круп / П. Степанов // Пульс. – 2000. - № 25. – С. 6.

              Степанов П. Отравление парацетамолом (ацетаминофеном) у детей / П. Степанов // Пульс. – 2002. - № 32. – 8 серпня. – С. 6.

              Степанов П. Утопление / П. Степанов // Пульс. – 2002. - № 31. – 1 серпня. – С. 6.

              Степанов П.М. Лікування гострих стенозуючих ларинготрахеїтів у дітей / П.М. Степанов // Пульс. – 2000. - № 21. – 25 травня. – С. 3.

               Степанов П.М. Сучасні погляди на лікування гострих крупів у дітей / П.М. Степанов // Пульс. – 2001. - № 32. – 9 серпня. – С. 3.

              Степанов П. Н. Неотложная помощь при крапивнице и отёке Квинке у детей / П.Н. Степанов // Пульс. – 2000. - № 37. – 14 вересня. – С. 3.

               Степанов П.Н. Острые аллергические реакции и анафилактический шок / П.Н. Степанов // Пульс. – 2002. - № 17. – 25 квітня. – С. 3.

               Степанов П. Н. Острые отравления алкоголем у детей / П.Н. Степанов // Пульс. - 2003. - № 46. - С. 6.

               Тарасюк Н. Влияние физических факторов на организм / Н. Тарасюк // Пульс. – 2000. - № 17. – 24 квітня.

               Таужнянська Т.М. Чим загрожує високий рівень цукру в крові? / Т.М. Таужнянська // Пульс. - 2007. - № 4. - С. 3.

              Фесенко К.М. Про небезпечність наркоманії / К.М. Фесенко // Пульс. – 1998. - № 26. – С. 7.

              Фогель Н. Пієлонефрит у дітей: конспект лікаря / Н. Фогель // Пульс. – 2000. - № 25. – С. 3; № 26. – С.3.

               Шанюк Н.Б. Втомлюваність у дітей / Н.Б. Шанюк // Пульс. - 2007. - № 40. - С. 3.

               Шатило Л. Рання медико-соціальна реабілітація дітей-інвалідів - шлях до їх  соціалізації / Л. Шатило // Пульс. - 2003. - № 51. - С. 3.

               Шатило Л.Ф. Основні завдання та напрямки медико-соціальної реабілітації в педіатрії / Л.Ф. Шатило // Пульс. - 2006. - № 49. - С. 6.

               Шевчук Л.В. Запальні захворювання зовнішніх  статевих  органів у дівчаток препубертатного віку / Л.В. Шевчук // Пульс. - 2005. - № 7. - С. 3.

               Шевчук Л.В. Збереження репродуктивного здоров'я нації / Л.В. Шевчук // Пульс. - 2008. - № 2 . - С. 3.

 Про стан гінекологчної захворюваності дівчат-підлітків м. Житомира.

               Шевчук О. Нові підходи в комплексному реабілітаційному лікуванні дітей з церебральним паралічем / О. Шевчук, Л. Шатило // Пульс. - 2007. –

 № 39. - С. 6.

МАТЕРІАЛИ, ПРИСВЯЧЕНІ ЦДМЛ

ТА КОЛЕКТИВУ ЗАКЛАДУ. ПЕРСОНАЛІЇ

               Бобровницька С. "Ми працюємо, аби рятувати людське життя!" : Подяка лікарям ЦДМЛ / С. Бобровницька // Пульс. - 2011. - № 22. - 2 червня. - С. 2.

               Бобровницька С. Співпраця заради здоров'я дітей: В центральній дитячій міській лікарні Житомира ввели в дію рентгенівський діагностичний комплекс із цифровою обробкою зображення / С. Бобровницька // Пульс. - 2011. - № 32. -11 серпня. - С. 2.

              Боднарук І. Із славної когорти дитячих лікарів : О.В. Бовсуновська – начмед міської дитячої лікарні / І. Боднарук // Пульс. – 1995. – 9 листопада. – С. 4.

              Бондарчук І.І. Велика Вітчизняна війна крізь біль та біду нашого краю / І.І. Бондарчук // Пульс. - 2008. - № 26. - С.7.

              Бондарчук І.І. Молодість і професія з автографом війни... / І.І. Бондарчук // Пульс. - 2008. - № 29 . – С

              Бондарчук І.І. Одного квітневого ранку...: Ессе / І.І. Бондарчук // Пульс. - 2008. - № 18. - С. 7.

              Бондарчук І.І. Триєдність життя і помислів / І.І. Бондарчук // Пульс. - 2006. - № 10. - С. 7.

              Бочковський О. "Сподіваюся, не за горами часи, коли і ми зможемо допомагати іншим країнам сучасним обладнанням" / О. Бочковський // Місто. - 2011. - № 29. - 4 серпня. -  С. 4.

               Будник Е. Дати надію дітям / Е. Будник // Пульс. - 2004. - № 9. - С. 2.

               Будник Е. З турботою про юних житомирян / Е. Будник // Пульс. - 2005. - № 23. - С. 2.

               Будник Е. Ми розпочинаємо КВК ! / Е. Будник // Пульс. - 2006. - № 14. - С. 7.

               Быков О.К. Детский хирургический стационар одного дня / О.К. Быков // 40 років дитячій хірургії Житомирщини : здобутки та перспективи : матеріали науково-практичної конференції (Житомир, 13 квітня 2001 р.). - Житомир, 2001. – С. 13-16.0

               Всі у суспільстві рівні: 22 травня у м. Житомирі відкрито центр соціальної реабілітації для дітей з інвалідністю в приміщенні центральної дитячої міської лікарні // Пульс. - 2012. - № 22. -31 травня. - С. 2.

               Галата О. Добра дитяча "фея" / О. Галата // Житомирщина. - 2011. - № 142-143. - 27 грудня. - С. 1.

               Герасимець Н. Здрастуйте, лікарю!: Про педіатра з дитячої міської лікарні м. Житомира Т.М. Кордюкевич / Н. Герасимець // Комс. зірка. – 1977. – 2 жовтня.

               Горлицький М. Добре ім’я : Про К.О. Могилевську – зав. відділом дитячої хірургії обл. лікарні / М. Горлицький // Рад. Житомирщина. – 1965. – 26 березня.

              Демусь Ю. Дитячі захворювання в Житомирі діагностуватимуть у новій лабораторії : В Житомирській дитячій міській лікарні вже працює сучасна лабораторія із новітнім обладнанням для діагностування захворювань у дітей /Ю. Демусь //20 хвилин. - 2013. - № 9. - 6 березня. - С. 3.

              Дем'янчук Т. Поліклінічні огляди - більш ефективні : інтерв'ю з заступником головного лікаря з поліклінічної роботи центральної дитячої міської лікарні м. Житомира Береговою М.О.  / Т.  Дем'янчук // Пульс. - 2010. - № 45. - 11 листопада. - С. 2.

              Дідківська С.П. Логопедична корекційна робота в реабілітаційному центрі "Поклик" центральної дитячої міської лікарні / С.П. Дідківська // Пульс. - 2004. - № 4. - С. 6.

             Дідковська Ю. Легко працювати з ангелами: Єдина жінка серед цьогорічних лауреатів премії ім. О.Ф. Гербачевського, Світлана Попова 32 роки поспіль працює у 1-й дитячій поліклініці Корольовського району, з них 16 років - очолює 4-те педіатричне відділення / Ю. Дідковська // Пульс. - 2012. - №43. - 25 жовтня. - С. 1.

             Дитяча міська лікрня м. Житомира // Історія розвитку охорони здоров'я на Житомирщині. - Житомир : Полісся, 2004. - с.220-230.

              Дитячій міській лікарні - якісне сучасне обладнання для діагностики зору / Управління по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради // Пульс. - 2012. - № 43. - 25 жовтня. - С. 2.

              З історії дитячої міської лікарні м. Житомира // Пульс. - 2005. - № 4. - С. 3.

              З турботою про щасливе дитинство // Пульс. - 2006. - № 25. - С. 7.

              Звіт педіатричної секції медичного товариства м. Житомира про роботу за 1938 рік // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1939. - № 4-5. – С. 78-80.

              Здобутки дитячої міської лікарні за 20 років Незалежності // Пульс. - 2011. - № 45. -10 листопада. - С. 3.

              Лясковський А. Усе життя – дітям : про зустріч педіатрів старших поколінь / А. Лясковський // Рад. Житомирщина. – 1994. – 1 січня.

               Малин Г. Новосілля для дітей і медиків: відкриття нового корпусу Житомирської міської дитячої лікарні / Г. Малин // Житомирщина. - 2012. - № 23 . - С. 2.

              Марухненко В. «Жизнь как жизнь, ничего особенного…» : о детском кардиологе Л.Т. Вахутинской / В. Марухненко // Пульс. – 1996. - № 46. – 14 листопада. – С. 2.

               Мельник Б.А. Розповідь про дитячу онкологічну службу Житомирської області / Б.А. Мельник // 40 років дитячій хірургії Житомирщини : здобутки та перспективи : матеріали науково-практичної конференції (Житомир, 13 квітня 2001 р.). -  Житомир, 2001. – С. 6-8.

              Мельниченко С. "Моє  покликання - допомагати людям" /С. Мельниченко, В. Кобилінська // Пульс. - 2003. - № 51. - С. 7.

              Мельничук Ю. «Мне в жизни всегда везло»: 60 лет хирургу Л.Ф. Козловскому/ Ю. Мельничук // Пульс. – 1997. - № 52. – С. 2.

              Мельничук Ю. Профессионал: о детском хирурге Б.Ф. Бродском в связи с 60-летием со дня рождения / Ю. Мельничук //Пульс. – 1999. - №11. – 18 березня. – С.7.

              Михалюк С. "Без жінки не цвіте весна": Ковальчук Л.М. - ст. медсестра педіатричного відділення Житомирської ЦДМЛ  / С. Михалюк // Пульс. - 2008. - № 10. - С. 2.

                    Михалюк  С. "Без мрії не можна змінювати життя на краще": зав. педіатричним відділенням п-ки № 3 Богунського р-ну Г.І. Губенко /С. Михалюк // Пульс. - 2007. - № 22. - С. 3.

               Михалюк  С. Велика відповідальність за життя кожної дитини /С. Михалюк // Пульс. - 2007. - № 22. - С. 2.

               Михалюк  С.  "Діти - гарант самозбереження і розвитку нації":  виїзне засідання товариства педіатрів на базі Нов-Волинського міськрайТМО / С. Михалюк // Пульс. - 2007. - № 22. - С. 1.

               Михалюк С. Дитячий хірургічний стаціонар одного дня - єдиний в Україні / С. Михалюк // Пульс. - 2007. - № 5. - С. 1; 3.

               Михалюк С. Дякую за професію медичної сестри : медсестра дитячої п-ки № 2 Корольовського р-ну Г.В. Білошицька / С. Михалюк // Пульс. - 2007. - № 22. - С. 3.

               Михалюк С.  Завдяки єдності влади: про відкриття новозбудованого чотириповерхового корпусу Житомирської центральної дитячої міської лікарні /С. Михалюк // Ваше здоров'я. - 2012. - № 9 . - С. 1.

               Михалюк С. "Здоров'я - це передусім здорове покоління": заст. гол. лікаря з лікувальної роботи дитячої міської лікарні м. Житомира С.М. Довгаль / С. Михалюк // Пульс. - 2007. - № 22. - С. 3.

              Михалюк С. Із турботою про майбуття: До 60-річного ювілею Заслуженого лікаря України, гол. лікаря Житомирської міської дитячої лікарні В.Й. Башека / С. Михалюк // Пульс. - 2007. - № 41. - С. 1.

              Михалюк С. Лікар милістю божою : Заслужений лікар України, зав. кабінетом обліку та мед. статистики Житомирської дитячої міської лікарні  Л.О. Бикова отримала почесну нагороду - орден "Княгині Ольги ІІІ ступеня" 

 / С. Михалюк // Пульс. - 2006. - № 49. - С. 1.

              Михалюк С. Лише небайдуже серце здатне пройнятися чужим болем / С. Михалюк // Пульс. - 2006. - № 21. - С. 2.

              Михалюк С. Люди, що любов'ю й словом щирим повертають зорі в небеса...:  ст. медсестра першого інфекційного відділення Житомирської ЦДМЛ О.М. Вигівська  / С. Михалюк // Пульс. - 2008. - № 20. - С. 2.

              Михалюк С. Місія доброї волі : 28 лютого Житомирській міській дитячій лікарні Яном ван Бейстом було передане нове медичне обладнання: комплекс для бронхоскопії, 2 електрокардіографи,спірометр / С. Михалюк // Пульс. - 2007. - № 14. - С. 3.

                  Михалюк С. На варті здоров'я підростаючого покоління: інтерв'ю з головним лікарем центральної дитячої міської лікарні м. Житомира Башеком В.Й. / С. Михалюк // Пульс. - 2006. - № 29. - С.1.

             Михалюк С. Нове обладнання для лікування дітей із ДЦП:  Його отримали житомирські дитячі реабілітологи: медпрацівники міського центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями "Поклик" ЦДМЛ м. Житомира та обласного центру реабілітації дітей із органічними ураженнями нервової системи і порушенням психіки ОДЛ, виборовши грантову програму Міжнародного благодійного фонду "Україна-3000" і ТОВ "ТНК-ВР" / С. Михалюк // Пульс. - 2008. - № 8. - С. 6.

              Михалюк С. Подарунки від німецького Червоного Хреста: подарунки для Житомирської міської дитячої лікарні / С. Михалюк // Пульс. - 2007. - № 40. - С. 3.

             Михалюк С. Покращити якість життя дітей-інвалідів:  розмова з керівником реабілітаційного центру "Поклик" ЦДМЛ м. Житомира Л.Ф. Шатило / С. Михалюк // Пульс. - 2007. - № 22. - С. 2.

              Михалюк С. Проблеми йододефіцитних станів: науково-практична конференція "Йододефіцитні захворювання", яка відбулася на базі п-ки №1 ЦДМЛ м. Житомира / С. Михалюк // Пульс. - 2007. - № 51. - С. 2.

             Михалюк С. Світло душі Олени Василівни Бовсунівської / С. Михалюк // Пульс. - 2010. - № 45 , 11 листопада. - С. 2.

             Михалюк С. Свято завзяття та відзнаки: конкурс професійної майстерності в дитячій міській лікарні м. Житомира / С. Михалюк // Пульс. - 2007. - № 22. - С. 7.

             Михалюк С. Хай збудеться найзаповітніша мрія - бути здоровими : Центр медико-соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями "Поклик" на базі ЦДМЛ м. Житомира / С. Михалюк // Пульс. - 2007. - № 22. - С. 1.

             Михалюк С. 25-літній ювілей відділення реанімації для дітей / С. Михалюк, Я. Журавель // Пульс. - 2006. - № 38. - С. 2.

             Могилевська К.О. Дитячій хірургії Житомирщини – 40 років / К.О. Могилевська, О.К. Толстанов // 40 років дитячій хірургії Житомирщини : здобутки та перспективи: матеріали науково-практичної конференції (Житомир, 13 квітня 2001 р.). -  Житомир, 2001. – С. 4-6.

             Найкращі твори відзначено преміями: Профспілка працівників охорони здоров’я України вирішила пошукати літературні таланти у своїх лавах і не помилилася : У номінації “Кращий віршований твір» першу премію присуджено Інні Бондарчук (м. Житомир) // Ваше здоров’я. – 2002. – 2-8 серпня. – С. 3.

             Олександрова Є. На сторожі охорони здоров'я дітей / Є. Олександрова // Місто. - 2012. - № 23. - 14 червня. - С. 2.

             Осіння М. Для дітей, які не хочуть бути інвалідами: Про міський центр ранньої медико-соціальної реабілітації "Поклик", на базі центральної дитячої поліклініки по вул. 1 Травня м. Житомира / М. Осіння // 20 хвилин. - 2006. - 10 травня . - С. 15.

            Падалка Г. Шлях довжиною у 75 років: Про дитячу міську лікарню Житомира / Г. Падалка // Пульс. - 2012. - № 28. - 12 липня. - С. 4,6.

            Паламарчук В. Заради збереження здоров'я маленьких житомирян :  Звіт гол.лікаря комунальної установи "Центральна дитяча міська лікарня" В.Й. Башека про роботу закладу на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради / В. Паламарчук // Пульс. - 2007. - № 30. - С. 1.

                 Паламарчук В. "Ми потрібні людям": Гонгальський А.М. - зав. рентгенкабінету 1-ої дитячої поліклініки Корольовського району ЦДМЛ про професію медика / В. Паламарчук // Пульс. - 2011. - № 34. - 25 серпня. - С. 6.

             Паламарчук В. Як медицині підтримати армію: розмова з лікарем-анестезіологом центральної дитячої міської лікарні  м. Житомира Максимом Морозько / В. Паламарчук // Ваше здоров’я. – 2014. - № 42-43. – 17 жовтня. – С.16.

             Паламарчук В. Як медицині підтримати армію: розмова з лікарем-анестезіологом центральної дитячої міської лікарні м. Житомира Максимом Морозько / В. Паламарчук // Ваше здоров’я. – 2014. - № 42-43. – 17 жовтня. – С.16.

             Перглер М. Дякуючи долі : Лісовська В.М. - працює в Житомирській центральній дитячій міській лікарні  / М. Перглер // Пульс. - 2009. - № 24 . - С. 7.

             Перглер М. Нести людям добро - місія життя / М. Перглер // Пульс. - 2003. -  № 43. - С. 7.

             Подарунок "Червоного хреста" //Пульс. - 2011. - № 24. -16 червня. - С. 2.

             Поперечна А. Дитяча хірургія його покликання: до 65-річчя з дня народження Р.Л. Козловського / А. Поперечна // Пульс. – 2003. - № 3. – С. 2.

             Поперечна А. Людину красить діло : інтерв’ю з гол. лікарем ДТМО В. Башеком / А. Поперечна // Пульс. – 2000. - № 25. – 22 червня. – С. 1.

             Почесний громадянин м. Житомира: В.Й. Башек  // Пульс. - 2006. - № 37. - С. 1.

             Проніна Г. Діти мають бути здоровими: зустрич з головним лікарем дитячої ЦМЛ В.Й. Башеком / Г. Проніна // Житомирщина. - 2011. - № 33-34. - С. 6.

             Проніна Г. З любов’ю до дітей : Про заслуженого лікаря України Ю.Я. Галинського // Рад. Житомирщина. – 1994. – 26 липня.

             Проніна Г. З любов’ю до людей : Про зав. дитячою поліклінікою Корольовського району м. Житомира Т.Т. Петренко / Г. Проніна // Рад. Житомирщина. – 1995. – 18 липня. – С. 3.

             Проніна Г. Заради дитячої посмішки: Про головного лікаря Житомирського міського дитячого об’єднання В.Й. Башека і його коллег / Г. Проніна // Пульс. – 1997. - № 32. – 7 серпня. – С. 1.

             Проніна Г. Пожалійте дітей: Закликає керівник КУ "Житомирська міська центральна дитяча лікарня", заслужений лікар України В.Й. Башек, наводячи факти з досліджень учених / Г. Проніна // Житомирщина. - 2012. - № 120. - 2 листопада. -  С. 10.

            Проніна Г. Секрет його молодості: керівнику Житомирської дитячої центральної міської лікарні В.Й. Башеку - 60 / Г. Проніна // Житомирщина. - 2007. - № 115. - 20 жовтня. - С. 1.

            Проніна Г. Секрет її молодості: Про Тетяну Трифонівну Петренко – заст. головного лікаря ДТМО з поліклінічної роботи, лауреата премії ім. О.Ф. Гербачевського / Г. Проніна // Пульс. – 2002. - № 27. – 4 липня. – С. 1.

            Проніна Г. Теплом сердець зігріті : Про головного лікаря міської дитячої лікарні м. Житомира В.Й. Башека / Г. Проніна // Житомирщина. – 1997. – 31 травня.

             Романюк С. Вітаємо з перемогою ! / С. Романюк // Пульс. - 2007. – № 6. - С. 1.

             Романюк С. "Клініка, дружня до молоді": Цей незвичайний мед. заклад, який обслуговуватиме юнаків та дівчат на засадах конфіденційності, анонімності, з'явився в обласному центрі на базі 1-ї п-ки Житомирської центральної дитячої міської лікарні / С. Романюк // Пульс. - 2008. – № 23. -  С. 1.

             Смірнов В.В. Становлення дитячої тора кальної служби в області / В.В. Смірнов // 40 років дитячій хірургії Житомирщини : здобутки та перспективи : матеріали науково-практичної конференції (Житомир, 13 квітня 2001 р.). -  Житомир, 2001. – С. 8-12.

              Сокальська Ю. Про гострий зір дітей потурбувалися благодійники / Ю. Сокальська // Житомирщина. - 2012. - № 120. - 2 листопада. - С. 7.

              Стафійчук С., Бондарчук І.І. Перехрестя весни і любові / С. Стафійчук, І.І. Бондарчук // Пульс. - 2004. - № 8. - С. 7.

              Торенко В. Подарунок важить 13 тонн: Делегація німецького Червоного Хреста протягом 10 років привозить подарунки пацієнтам Житомирської дитячої міської лікарні / В. Торенко // Місто. - 2007. - № 40 . - С. 1.

              Трокоз О. Житомиру подарували хірургічне обладнання вартістю 12 тис. євро / О. Трокоз // 20 хвилин. - 2009. - № 32 . - С. 7.

              У задумі: (Фото і текст про Олександру Олексіївну Башек, зав. відділенням Житомирської міської дитячої лікарні) // Житомирщина. – 1997. – 24 червня.

             Хімич М. Індикатор усього суспільства / М. Хімич // Пульс. - 2010. - № 26. - 1 липня. -  С. 2.

             Юшков О. Рятівниця та наставниця : Про К.О. Могилевську / О. Юшков // Пульс. – 1996. - № 10. – 7 березня. – С. 2.

НАГОРОДИ

               СРСР. Верховна Рада. Президія. Указ від 11, 12, 15-18, 23, 24 березня 1976 р. про нагородження медаллю «За Трудову Доблесть» Волкову Раїсу Тимофіївну – старшу медичну сестру міської дитячої лікарні, м. Житомир // Рад. Житомирщина. – 1976. – 4 травня.

             СРСР. Верховна Рада. Президія. Указ від 11, 12, 15-18, 23, 24 березня 1976 р. про нагородження медаллю «За Трудову Доблесть» Лєбєдєва Юрія  Дмитровича – лікаря міської дитячої лікарні, м. Житомир // Рад. Житомирщина. – 1976. – 4 травня.

             СРСР. Верховна Рада. Президія. Указ від 26 червня 1981 р. про нагородження Орденом Дружби народів: Калинович Зою Лаврентіївну – медичну сестру дитячої лікарні, м. Житомир

             СРСР. Верховна Рада. Президія. Указ від 26 червня 1981 р. про нагородження медаллю «За Трудову Доблесть»: Петренко Тетяну Трифонівну – лікаря дитячої лікарні, м. Житомир

              СРСР. Верховна Рада. Президія. Указ від 26 червня 1981 р. про нагородження медаллю «За Трудову Відзнаку»: Станішевську Ветту Артемівну– лікаря дитячої лікарні, м. Житомир

              Україна. Житомирська облдержадміністрація. Про вручення обласної премії ім. О.Ф. Гербачевського: Марченко Галині Леонтіївні – лікарю-педіатру дитячого ТМО м. Житомира: Розпорядження голови облдержадміністрації № 373 від 15.06.1999 р. // Пульс. – 1999. - № 25. – 24 червня. – С. 1.

             Україна. Житомирська облдержадміністрація. Про нагородження медичних працівників: Нагородити Почесною грамотою: Задуму Василя Михайловича – зав. відділенням реанімації дитячої інфекції ТМО № 2: Розпорядження голови облдержадміністрації № 372 від 15.06.1999 р.// Пульс. – 1999. - № 25. – 24 червня. – С. 1.

             Україна. МОЗ. Наказ. Про відзнаку працівників охорони здоров’я до Дня медичного працівника: Нагородити Почесною грамотою МОЗ України: Бичковську Т.В. – дільничного педіатра ТМО м. Житомира: Наказ міністра охорони здоров’я № 203-0 від 04.06.1997 р. // Пульс. – 1997. - № 25. – С.2.

             Вітаємо з почесними званнями : Указом президента України почесне звання заслуженого лікаря України присуджено головному лікареві дитячого територіального медичного об’єднання м. Житомира Володимиру Йосиповичу Башеку // Житомирщина. – 1997. – 20 вересня.

            Вітаємо працівників охорони здоров’я з нагоди 10 річниці Незалежності України. Грамотою МОЗ нагороджено: Галайбу Володимира Борисовича – зав. дитячою поліклінікою № 2 Богунського району // Пульс. – 2001. - № 34. – 23 серпня. – С. 1.

             Житомир. Облдержадміністрація. Про нагородження медичних працівників : Шатило Ларису Федорівну – зав. відділенням дитячого ТМО м. Житомира: Розпорядження голови облдержадміністрації від 07.06.2000

№ 303 // Пульс. – 2000. - № 25. – С. 3.

             Житомир. Облдержадміністрація. Про нагородження медичних працівників : Нагородити Почесною грамотою Варгалюк Олену Степанівну – дільничного лікаря-педіатра дитячого ТМО м. Житомира: Розпорядження голови облдержадміністрації № 362 від 17.06.1998 р. // Пульс. – 1998. - № 26. – С. 1.

             За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток системи охорони здоров'я області, високий професіоналізм та з нагоди Міжнародного дня медичного працівника нагородити: Почесною грамотою облдержадміністрації: Астахову Тамару Василівну - дільничну медичну сестру 1-го педіатричного відділення дитячої поліклініки № 2 комунальної установи "Центральна дитяча міська лікарня" м. Житомира // Пульс. - 2010. - № 25. - 24 червня . - С. 1.

             За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята - Дня медичного працівника нагороджено : Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України: Гудзь Ніну Павлівну - старшу дільничну медсестру 8-го педіатричного відділення 1-ої Корольовської поліклініки; Грамотою обласної ради:  Галайбу Володимира Борисовича – зав. дитячою поліклінікою ТМО № 2 м. Житомира; Присуджено премію ім. О.Ф. Гербачевського: Петренко Тетяні Трифонівні – заст. головного лікаря по поліклінічній роботі Житомирського дитячого ТМО // Пульс. – 2002. - № 25. – 20 червня. – С. 1.

             Медпрацівники, нагороджені Грамотами Обл. ради: Башек Володимир Йосипович – головний лікар ЖДТМО // Пульс. – 1999. - № 25. – 24 червня. – С. 1.

              Нагорода держави : указом Президента України "Про відзначення державними нагородами України учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС " орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено  Бикову Лідію Олексіївну - зав. кабінетом обліку та медстатистики Житомирської центральної дитячої міської лікарні // Пульс. - 2006. - № 20. - С. 1.

               Нагороди до свята: Дипломом лауреата обласної премії імені О.Ф. Гербачевського нагородити:  Попову С.С. - завідувачку 4-го педіатричного відділення КУ "Центральна дитяча міська лікарня" м. Житомира // Пульс. - 2012. - № 25. - 21 червня. - С. 4; Житомирщина. - 2012. - № 70-71. - 10 липня. - С. 5.

               Нагороди тим, хто вірний своєму покликанню: За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток системи охорони здоров'я області, високий професіоналізм та з нагоди Міжнародного дня медичного працівника: Подяка Міністра охорони здоров'я України оголошується: Лісовській Валентині Миколаївні - завідувачці 1-го педіатричного відділення комунальної установи "Дитяча центральна міська лікарня м. Житомира" // Пульс. - 2010. - № 25. - 24 червня. - С. 1.

              Нагороди тим, хто вірний своєму покликанню: За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток системи охорони здоров'я області, високий професіоналізм та з нагоди Міжнародного дня медичного працівника: Подяка Міністра охорони здоров'я України оголошується: Снідевичу Володимиру Миколайовичу - завідувачу отоларингологічного відділення комунальної установи "Центральна дитяча міська лікарня" // Пульс. - 2010. - № 25. - 24 червня. - С. 1.

              Нагороди тим, хто вірний своєму покликанню: Почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я України:   Губенко Галину Іванівну - зав. 3-го педіатричного відділення п-ки Богунського району комунальної установи "Центральна дитяча міська лікарня"// Пульс. - 2010. - № 25. - 24 червня.- С. 2.

               Нагороди тим, хто вірний своєму покликанню: Почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я України: Пономаренко Марію Петрівну - фельдшера дитячої поліклініки № 1 Корольоваського району КУ "Центральна дитяча міська лікарня" м. Житомира // Пульс. - 2010. - № 25. - 24 червня. - С. 2.

               Про присвоєння медичним працівникам почесного звання Заслуженого лікаря Української РСР: Указ Президії Верховної Ради Української РСР: По Житомирській області: головному лікареві міської дитячої лікарні

м. Житомира Лаврентьєвій Тамарі Федорівні // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1969. - № 23. – С. 228.

 

100 років Житомирській міській педіатричній службі: Бібліографічний покажчик. – Житомир, 2014. – 34с.

 

Укладач: завідуюча відділу наукової медичної інформації та бібліографії Л.В. Старикова

Редактор: заступник директораОНМБ І.П. Смалюх

Відповідальна за випуск: директор ОНМБ А.В. Осика

Комп’ютерний набір: бібліографа відділу наукової медичної інформації та бібліографії Т.В. Домс