ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ 2017 РОКУ

 

 

Інформаційний лист є основним засобом наукової комунікації інноваційних процесів у галузі. Він зручний для використання, позбавлений інформаційного шуму, містить тільки ту інформацію, що має прикладний зміст.

 

Інформаційні листи,

 які надійшли  в обласну наукову медичну бібліотеку

за І квартал 2017 року

 

     Діагностика та лікування хілотораксу у дітей після хірургічного втручання з приводу вроджених вад серця / Д.В. Сердцев, О.М. Бойченко, С.С. Чернишук, В.А. Жовнір; ДУ  «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України». – К., 2016. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Хірургія серця і магістральних судин». Вип. 7 (616.2)

     Пропонується для впровадження в профільних закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) алгоритм діагностики та лікування хілотораксу після кардіохірургічного втручання з приводу вродженої вади серця в дитячому віці. Вирішення проблеми з діагностикою та лікуванням хілотораксу після кардіохірургічного втручання скоротить час перебування пацієнтів у стаціонарі, попередить інфекційні ускладнення, оптимізує витрати на лікування.

 

     Ємець Р.М. Діагностика та лікування патології трахеобронхіального дерева у пацієнтів із вродженими вадами серця і судин / Р.М. Ємець, С.С. Чернишук, В.А. Жовнір; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України». – К., 2016. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Хірургія серця і магістральних судин». Вип. 3 (616.23)

     Питання лікування вродженої вади серця і судин та супутньої патології органів дихальної системи на сьогоднішній день є дискутабельним з позиції об’єму оперативного втручання, термінів його проведення і ризику ускладнень. Впровадження оптимальних методів діагностики та лікування пацієнтів із патологічними змінами дихальних шляхів та ВВС дозволить поліпшити результати надання допомоги та уникнути ускладнень. Пропонується для впровадження в профільних закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) діагностика та лікування патології трахеобронхіального дерева у пацієнтів із вродженими вадами серця і судин.

 

     Заходи попередження ускладнень гестації у жінок групи високого ризику невиношування вагітності / І.І. Воробйова, Н.Я. Скрипченко, О.І. Висоцька та ін.; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»; Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. – К., 2015. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Акушерство і гінекологія». Вип. 29 (618)

     Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних закладах  практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) акушер-гінекологічного профілю заходи попередження ускладнень гестації у жінок групи високого ризику невиношування вагітності. Проведення молекулярно-генетичного обстеження у жінок із звичним невиношуванням дозволяє встановити персональні фактори ризику розвитку патології під час вагітності. Таким чином, визначення передумов майбутніх акушерських ускладнень дозволить покращити наслідки пологів для матері і плода, а також значно знизити витрати на виходжування немовлят, що потребують інтенсивної терапії і реанімації в умовах лікувального закладу та подальшої реабілітації дітей батьками.

     

      Лабінський А.В. Спосіб лікування транзиторних ішемічних атак, що є профілактикою мозкових інсультів за допомогою гірудо-, мануальної терапії та нутріціологічної корекції / Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. – К., 2016. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Нетрадиційні методи діагностики, лікування та реабілітації». Вип. 1 (616.8)

      Пропонується для впровадження в закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) реабілітаційних неврологічних відділеннях лікування транзиторних ішемічних атак і профілактика мозкових інсультів за допомогою гірудо-, мануальної терапії та нутріціологічної корекції. Ефективність застосування гірудотерапії в поєднанні з нутріціологічною корекцією та мануальною терапією за даними визначення кількості холестерину і зміни його значень при лікуванні транзиторних ішемічних атак є очевидною. Найбільш ефективна гірудотерапія мала місце у пацієнтів в яких виявляли підвищену в’язкість крові, виражені судинні порушення та при проведенні профілактичних заходів для попередження розладів гемоциркуляції, інсульту і ДВЗ-синдрому.

 

     Схема поліхіміотерапії РЕРС у паліативному лікуванні хворих на лімфоми / І.А. Крячок, І.Б. Титоренко, Т.В. Каднікова та ін.; Національний інститут раку. – К., 2016. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Онкологія». Вип. 12 (616-006)

     Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних закладах  практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) онкологічного та гематологічного профілю схема поліхіміотерапії РЕРС у паліативному лікуванні хворих на лімфоми. Курс ПХТ за схемою РЕРС, яка складається з щоденного перорального прийому чотирьох препаратів: преднізолон у дозі 20 мг, циклофосфамід у дозі 50 мг, етопозид у дозі 50 мг, прокарбазин у дозі 50 мг, є ефективним методом лікування вкрай несприятливої групи пацієнтів на рецидивні та рефрактерні форми неходжкінських лімфом та лімфоми Ходжкіна і має прийнятний профіль токсичності.

  

Інформаційні листи,

 які надійшли  в обласну наукову медичну бібліотеку

за ІІ квартал 2017 року

 

      Асанов Е.О. Спосіб терапії бронхіальної обструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку / Е.О. Асанов, І.А. Диба, Є.Д. Осьмак; ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». – К., 2017. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Геронтологія і геріатрія». Вип. 1 (616.24)

     Пропонується для впровадження в профільних лікувально-профілактичних закладах практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) спосіб терапії бронхіальної обструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку. Медикаментозні методи лікування у більшості пацієнтів часто погано переносяться і можуть викликати небажані явища. Тому важливого значення в лікуванні бронхіальної обструкції у хворих з ХОЗЛ набувають немедикаментозні способи лікування, зокрема, дихальні тренування з позитивним тиском наприкінці видиху. Перевагою таких дихальних тренувань над існуючими способами є безпечність, легкість та доступність у використанні в амбулаторних та стаціонарних умовах.

 

     Крупник А.-С.А. Спосіб оцінки мінеральної щільності альвеолярних відростків щелеп у дітей та підлітків / А.-С.А. Крупник, В.Ф. Макєєв, Н.М. Крупник; Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. – К., 2017. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 2 (616.7)

      Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних закладах  практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) стоматологічного профілю спосіб оцінки мінеральної щільності альвеолярних відростків щелеп у дітей та підлітків. Запропонований спосіб дозволяє з високою точністю визначити мінеральну щільність альвеолярних відростків щелеп на різних рівнях, що дає можливість рекомендувати його при плануванні дентальної імплантації у дітей та підлітків, для контролю при дентальній імплантації та сили переміщення зубів при ортодонтичному лікуванні, прогнозування можливих рецидивів дентальної імплантації та ортодонтичного лікування.

 

     Куроєдова В.Д. Ортодонтичний апарат на верхню щелепу / В.Д. Куроєдова, Л.Б. Галич, Л.В. Галич; ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України; Медичний інститут Сумського державного університету МОЗ України. – К., 2017. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 3 (616.31)

     Пропонується для впровадження в закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) стоматологічного профілю ортодонтичний апарат для лікування глибокого прикусу. Ортодонтичний апарат на верхню щелепу відрізняється тим, що перекидні петлі виконані з ортодонтичного дроту, що є мотивовано матеріально та технічно полегшеним.

   

     Підвищення ефективності лікування хворих з некротичним панкреатитом та хронічними обструктивними захворюваннями легень на фоні некротичного панкреатиту / О.О. Юхименко, А.О. Руденко, В.В. Поточилова та ін.; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України»; Комунальний заклад Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня», центральна клініко-діагностична лабораторія.– К., 2017. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Мікробіологія і вірусологія». Вип. 1 (616.37)

     Пропонується для впровадження в закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) терапевтичного, хірургічного профілю та в лікувальну практику інфекціоністів, терапевтів, хірургів, сімейних лікарів, які надають допомогу хворим з хронічними обструктивними захворюваннями легень, гнійними панкреатитами. Використання в комплексному лікуванні некротичного панкреатиту бактеріофагів зменшує тривалість антибактеріальної терапії в середньому на 4+1 доби, пришвидшує очищення рани на 6+2 доби, зменшує тривалість перебування в стаціонарі в середньому на 3+1 доби.

 

    Родінкова В.В. Профілактика сезонної алергії, викликаної пилком дерев / В.В. Родінкова, Л.В. Менська; Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. – К., 2017. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Гігієна навколишнього середовища». Вип. 3 (616-056.3)

     Пропонується для впровадження в закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) алергологічного профілю з метою покращення діагностики та профілактики сезонних алергічних захворювань, викликаних пилком дерев’янистих рослин. Наведені дані є першим узагальненням профілактичних заходів щодо ризику виникнення сезонної алергії до пилку деревних рослин в Україні. Вперше виділені роди деревних рослин, пилок яких знаходиться у повітрі одночасно і може провокувати, таким чином, перехресні реакції. Для адекватних контролю алергенної ситуації у атмосфері та діагностики сезонної алергії потрібна постійна взаємодія алергологічної та агробіологічної служб.

 

     Спосіб діагностики генетично-детермінованих інсулінорезистентності та атеросклерозу при гіпертонічній хворобі та супутньому цукровому діабеті 2 типу / О.М. Біловол, Л.Р. Боброннікова, А.С. Шалімова та ін.; Харківський національний медичний університет МОЗ України. – К., 2017. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Терапія». Вип. 4 (616.1)

     Пропонується для впровадження у лікувально-профілактичних установах  практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) терапевтичного, кардіологічного і ендокринологічного профілів. Запропонований спосіб дозволяє практичному лікарю діагностувати генетично-детерміновані інсулінорезистентні та атеросклероз при коморбідності гіпертонічній хворобі і цукрового діабету 2 типу в українській популяції без використання численних діагностичних методик.

 

     Спосіб лікування пацієнтів з гіпертонічною хворобою і супутнім цукровим діабетом 2 типу / О.М. Біловол, Л.Р. Боброннікова, А.С. Шалімова та ін.; Харківський національний медичний університет МОЗ України. – К., 2017. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Терапія». Вип. 3 (616.1)

      Пропонується для впровадження у лікувально-профілактичних установах  практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) терапевтичного, кардіологічного і ендокринологічного профілів. Запропонований спосіб є перспективним у лікуванні пацієнтів з коморбідністю ГХ і ЦК 2 типу та дозволяє практичному лікарю призначати медикаментозну терапію з урахуванням впливу препаратів на серцево-судинне ремоделювання, ендотеліальну дисфункцію і серцеву недостатність.

 

Коментарі