Наукові праці лікарів Житомирщини 2010 - 2011

614 А437 Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. – Житомир: „Полісся”, 2011. – 288 с.

Биков, О.К. 24-річний досвід роботи дитячого хірургічного стаціонару одного дня/ О. К. Биков, М. П. Довгаль, С. В. Андреєв // Хірургія дитячого віку. - 2011. - №1 . - С. 54-55

61 Вісник Житомирського інституту медсестринства: приурочений до 135-ї річниці заснування інституту. – Житомир, 2010. – 577 с.

Гойда, Н.Г. Стан репродуктивного здоров'я населення Житомирської області та перинатальні репродуктивні втрати/ Н. Г. Гойда, В. Д. Парій, В. Є. Донець // Україна. Здоров'я нації. - 2010. - №1 .- С. 24-26

Гойда, Н.Г. Стан ресурсного забезпечення перинатальної допомоги в Житомирській області та шляхи його поліпшення/ Н. Г. Гойда, В. Д. Парій, В. Є. Донець // Україна. Здоров'я нації. - 2010. - №3 . - С. 29-31

Грищук, С.М. Оптимізація діяльності лікарняних кас: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. – К., 2009. – 24 с.

Гуз, М.В. Здоровий хребет - гармонія сили та краси/ М. В. Гуз, Б. Б. Марко. - Житомир, 2010. - 15 с.

Данилов, О.А. Дитяча хірургія в комплексі безперервного удосконалення лікаря/ О. А. Данилов, В. Ф. Рибальченко [и др.] // Хірургія дитячого віку. - 2010. - №2 . - С. 93-94

Данилов, О.А. Інноваційні технології в профілактиці та лікуванні ускладнень гострих хірургічних захворювань живота у дітей/ О. А. Данилов, Ю. П. Кукуруза [и др.] // Хірургія дитячого віку. - 2010. - №1 . - С. 66-69

Данилов, О.А. Клінічна ординатура з дитячої хірургії в контексті підготовки спеціаліста та викладача/ О. А. Данилов, В. Ф. Рибальченко, П. С. Русак, О. К. Толстанов // Хірургія дитячого віку. - 2010. - №2 . - С. 89-90

Данилов, О.А. Трьохмірна комп'ютерна томографія черевної порожнини в діагностиці хірургічної патології у дітей/ О. А. Данилов, П. С. Русак [и др.] // Хірургія дитячого віку. - 2010. - №4 . - С. 11-14

Дикий, О.Г. Діагностична лапароскопія в умовах інтраабдомінального спайкового процесу/ О. Г. Дикий // Шпитальна хірургія. - 2010. - №4 . - С. 49-51

615.3 Д 67 Донорська кров та її компоненти. Заготівля, зберігання, використання та контроль якості (технологічні стандарти)/ Асоціація служби крові України), Житомирський обласний центр крові); Уклад.: Чугрієв А.М., Котюк А.І., Терещук Т.О., Загородній А.В. - Житомир : [б. и.], 2007. - 106 с.

Дрюк, Н.Ф. Альтернативные технологии в лечении хронической ишемии верхних конечностей - презентация собственного опыта/ Н. Ф. Дрюк, В. И. Киримов, Л. И. Олейник, С. В. Мельник // Клінічна хірургія. - 2011. - №5 . - С. 19

Журба, В.А. Метод негайної іммобілізації вживлених дентальних імплантатів/ В. А. Журба, В. М. Хомишин // Стоматолог (Харків). - 2010. - №4 . - С. 45-47.

Заремба, В.Р. До питання про вибір методу лікування вродженої непрохідності дванадцятипалої кишки/ В. Р. Заремба, В. Ф. Рибальченко // Хірургія дитячого віку. - 2011. - №1 . - С. 71-72

Заремба, В.Р. Досвід та перспективи використання методу електрозварювання живих м'яких тканин у дитячій хірургії/ В. Р. Заремба, В. Ф. Рибальченко, П. С. Русак // Хірургія дитячого віку. - 2010. - №2 . - С. 51-53

Заремба, В.Р. Недоліки, проблеми та невирішені питання використання методу електрозварювання живих м'яких тканин в дитячій хірургії/ В. Р. Заремба // Клінічна хірургія. - 2010. - №11-12 . - С. 70-71

Інноваційні технології в дитячій хірургічній практиці: Інформація про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю/ О. К. Толстанов [и др.] // Хірургія дитячого віку. - 2011. - № 2. - С. 94-100

Карлінська, Я.В. Вплив нових інформаційних технологій на практичну значимість результатів навчання студентів вищих медичних навчальних закладів/ Я. В. Карлінська // Магістр медсестринства. - 2011. - №1 . - С. 35-38

Килимник, Т.М. Досвід використання високочастотної вентиляції легень у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Житомирської обласної дитячої лікарні/ Т. М. Килимник // Современная педиатрия. - 2011. - №1 . - С. 153-154

Козаченко, Г.В. Ситуативні завдання як засіб формування мовленнєвої компетентності студентів/ Г. В. Козаченко, О. О. Плохотнюк // Магістр медсестринства. - 2011. - №1 . - С. 48-51

Косяченко, Н.М. Впровадження Етичного кодексу фармацевтичних працівників України у вищих навчальних медичних (фармацевтичних) закладах / Н. М. Косяченко, Т. А. Домбровська // Магістр медсестринства. - 2011. - №1 . - С. 31-34

Кошманенко, Н. Твоє серце - у твоїх руках: регіональний етап проекту "Здорове серце" (Житомир)/ Н. Кошманенко, Г. Гаєвська // Ліки України. - 2010. - №5 . - С. 55-57

Лапоног, С.П. Опыт применения нового сурфактанта инфасурф на базе Житомирского областного центра охраны здоровья матери и ребенка/ С. П. Лапоног, Т. Н. Килимник // Современная педиатрия. - 2010. - №5 . - С. 134-141

Магалецька, Н.В. Досвід впровадження відеолапароскопічних операцій при урологічній патології в багатопрофільному Центрі малоінвазивної хірургії/ Н. В. Магалецька, Н. Г. Рудковська, А. О. Волков // Шпитальна хірургія. - 2010. - №1 . - С. 75-77

614 М 50 Менеджмент у медсестринстві: Всеукраїнська науково-практична конференція приурочена до 135-ї річниці заснування Житомирського інституту медсестринства, Житомир 22 жовтня 2010 р./ За ред. В. Й. Шатила. - Житомир : [б. и.], 2010. - 326 с.

Мішалов, В.Г. Аналіз клінічних варіантів та форм синдрому хребтової артерії у хворих з екстравазальною компресією в сегменті V1- V2 залежно від віку/ В. Г. Мішалов, Л. М. Яковенко [и др.] // Серце і судини. - 2011. - №2 . - С. 57-64

Миронюк, І.С. Результати вивчення ролі трудової міграції у поширенні ВІЛ-інфекції в Закарпатті/І.С.Миронюк, В. Й. Шатило // Магістр медсестринства. - 2011. - №1 . - С. 25-30

Миронюк, І.С. Роль близького оточення трудових мігрантів у розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в Закарпатті/ І. С. Миронюк, В. Й. Шатило // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - №1 . - С. 35-38

Мишківський, В. Лікарняна каса Житомирської області: 10-річний досвід підвищення якості та доступності медичних послуг/ В. Мишківський, С. Грищук // Управління закладом охорони здоров'я. - 2011. - №5 . - С. 47-51

Муравйов, Т.В. Три випадки лікування пізніх бронхоплевроторакальних нориць після пневмонектомій/ Т. В. Муравйов, Г. К. Бартош [и др.] // Торакальна хірургія. Збірник наукових праць. - Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2010. Вип. 1. Ч. 1. - С. 65-67

Муравйов, Т.В. Три випадки хірургічного лікування хвороби Кастлемана/ Т. В. Муравйов, Г. К. Бартош [и др.] // Торакальна хірургія. Збірник наукових праць. - Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2010. Вип. 1. Ч. 1. - С. 62-65

Муравьёв, Т.В. Хирургические подходы к диагностике и лечению энтерогенных кист средостения/ Т. В. Муравьёв, Г. К. Бартош [и др.]. - Кіровоград : [б. и.], 2010 // Торакальна хірургія.Збірник наукових праць.- Кіровоград:ТОВ"Імекс-ЛТД", 2010.Вип.1.Ч. 2.- С. 68-70

Недавний, Г.В. Диагностика и лечение язвенно некротического энтероколита у детей/ Г. В. Недавний, В. Ф. Рыбальченко [и др.] // Хірургія дитячого віку. - 2011. - №1 . - С. 75-76

Недавний, Г.В. Кишечные стомы как этап лечения детей с энтероколитом/ Г. В. Недавний, В. Ф. Рыбальченко [и др.] // Хірургія дитячого віку. - 2011. - №1 . - С. 76

Павлова, Т.М. Міжпредметна інтеграція на заняттях з терапії/ Т. М. Павлова // Магістр медсестринства. - 2011. - №1 . - С. 45-47

Парій, В.Д. Організація роботи мобільних діагностичних комплексів по обстеженню сільського населення, яке проживає на територіях, постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції (на прикладі Житомирської та Рівненської областей) : Інформаційний лист/ МОЗ України; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця ; Житомирська обласна організація товариства Червоного Хреста України; Укрмедпатентінформ; Вип.2 з проблеми "Соціальна медицина". - Киiв : [б. и.], 2010. - 3 с. (616.441)

Перепелиця, В.П. Спостереження випадку перфорації нагноєної гематоми печінки/ В. П. Перепелиця, В. С. Хоменко, А. В. Сіроткін // Шпитальна хірургія. - 2011. - №1 . - С. 83-85

Перехрестенко, П.М. Моніторинг біохімічних показників функціонального стану печінки донорів плазми в процесі проведення автоматичного плазмаферезу/ П. М. Перехрестенко, Л. В. Назарчук [и др.] // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. - 2010. - №2 . - С. 79-83

Поліщук, В.Т. Досвід лікування хворих із псевдокістами підшлункової залози, ускладненими кровотечею/ В. Т. Поліщук, І. М. Невмержицький [и др.] // Шпитальна хірургія. - 2011. - №2 . - С. 69-71

Поліщук, П.В. Ендоскопічні методи лікування рубцевих звужень стравоходу після хімічних опіків/ П. В. Поліщук, С. П. Поліщук, В. З. Свиридюк // Магістр медсестринства. - 2011. - №1 . - С. 73-77

Проблема виразково-некротичного ентероколіту у новонароджених/ І. В. Смірнова [и др.] // Хірургія дитячого віку. - 2011. - № 2. - С. 68-72

Ренькас, В.Б. Проведення профілактики виникнення постпункційного головного болю/ В. Б. Ренькас, І. А. Чорноус // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2011. - №3 . - С. 39-40

Русак, П.С. Особливості перебігу гострої хірургічної патології у дітей із зони радіологічного контролю/ П. С. Русак, Д. В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. - 2011. - № 2. - С. 48-51

Русак, П.С. Трьохмірна комп'ютерна томографія черевної порожнини в діагностиці хірургічної патології у дітей/ П. С. Русак, О. К. Толстанов , В. Ф. Рибальченко, Р. П. Белей // Хірургія дитячого віку. - 2011. - №1 . - С. 73-74

Свиридюк В.З. Житомирському інституту медсестринства - 135 років!/ Свиридюк В.З., В. А. Копетчук [и др.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2010. - №4 . - С. 101-106

Сінельнікова, Л.Ф. Сучасна медсестринська освіта в умовах інтеграції України в європейський освітній простір/ Л.Ф.Сінельнікова // Магістр медсестринства.- 2011.- №1 . - С. 52-56

616.1 С 46 Скуртов, А.М. Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи: (на допомогу сімейному лікарю)/ А. М. Скуртов; Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського. - 2-е вид., доп. - Житомир : Жит. облдрукарня, 2010. - 70 с.

Сможанік, В.В. Передракові зміни шлунка/ В. В. Сможанік // Магістр медсестринства. - 2011. - №1 . - С. 83-90

Толстанов, О.К. Використання ендовідеохірургії у діагностиці та лікуванні черевної форми крипторхізму у дітей/ О. К. Толстанов , П. С. Русак, Д. В. Шевчук , Р. П. Белей // Хірургія дитячого віку. - 2010. - №1 . - С. 19-21

Толстанов, О.К. Використання коефіцієнта поєднання для діагностики та статистичного аналізу захворюваності у поліморбідних пацієнтів/ О. К. Толстанов , В. Й. Шатило, Свиридюк В.З., 2010 // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2010. - № 1. - С. 37-43

Толстанов, О.К. Впровадження загальної лікарської практики / сімейної медицини в систему охорони здоров'я сільського населення Житомирської області/ О. К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - №1 . - С. 68-73

Толстанов, О.К. Впровадження локальних клінічних протоколів як інструмент покращення якості медичної допомоги/ О. К. Толстанов , В. Д. Парій, С. М. Грищук // Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 22 жовтня 2010 року) /За ред. О.М. Орди, Д.Д. Дячука, М.Ю. Коломойця. - Киiв, 2010. - С. 143-144

Толстанов, О.К. Дитячій хірургічній службі Житомирської області - 50 років/ О. К. Толстанов , В. Ф. Марченко, П. С. Русак // Хірургія дитячого віку. - 2011. - №1 . - С. 85-90

Толстанов, О.К. Забезпечення міських та районних лікарень Житомирської області можливістю проведення діагностичних досліджень/ О. К. Толстанов // Україна. Здоров'я нації. - 2010. - №2 . - С. 66-68

Толстанов, О.К. Здоров'я жителів Житомирської області як визначальний чинник наукового обгрунтування потреби в сучасному обладнанні для апаратно-інструментальних методів діагностики/ О. К. Толстанов // Здоровье женщины. - 2010. - №1 . - С. 20-25

Толстанов, О.К. Наукове обгрунтування доцільності використання методів обстеження у поліморбідних пацієнтів/ О. К. Толстанов , В. Й. Шатило, Свиридюк В.З. // Україна. Здоров'я нації. - 2010. - №1 . - С. 48-55

Толстанов, А.К. Нормативно-правовая база стоматологии: факты, вопросы, решения/ А. К. Толстанов , А. П. Воевода // Стоматолог . - 2010. - №10 . - С. 6-7

Толстанов , О.К. Оцінка доступності лабораторної діагностики амбулаторними пацієнтами центральних районних лікарень/ О. К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2010. - №2 . - С. 31-34

Толстанов , О.К. Оцінка обласними позаштатними спеціалістами рівня забезпечення лікувального діагностичного процесу лабораторними діагностичними дослідженнями/ О. К. Толстанов // Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 22 жовтня 2010 року) /За ред. О.М. Орди, Д.Д. Дячука, М.Ю. Коломойця. - Киiв, 2010. - С. 144-145

Толстанов , О.К. Результати соціологічного дослідження професійних знань медичних працівників з проблеми парентеральних вірусних інфекцій для визначення стратегічних напрямків організації діагностичної та профілактичної роботи на регіональному рівні/ О. К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2010. - №4 . - С. 50-54

Толстанов , О.К. Секвенція П'єра Робіна, хірургічне лікування/ О. К. Толстанов , І. М. Вишпінський , О. Я. Гусак, М. Д. Бобер // Хірургія дитячого віку. - 2010. - №2 . - С. 16-19

Толстанов , О.К. Характеристика діагностичних можливостей лікаря загальної практики / сімейної медицини та перспективи поліпшення/ О. К. Толстанов // Україна. Здоров'я нації. - 2010. - №3 . - С. 99-102.

Толстанов,О.К. Цитологічна діагностика злоякісних новоутворень щитоподібної залози в житомирському обласному медичному консультативно-діагностичному центрі/ О. К. Толстанов // Здоровье женщины. - 2010. - №2 . - С. 216-218

616.34 Х 32 Хвороба Гіршпрунга, діти та дорослі: Посібн./ М. І. Юрченко, О.А. Данилов, О.К. Толстанов, В.Ф. Рибальченко, П.С. Русак, І.В. Смірнова, В.В. Смирнов, В.С. Конопліцький. - Житомир : Полісся, 2010. - 216 с.

Шарлович, З.П. Професійно-педагогічна компетентність учасників лікувального процесу/З.П. Шарлович, Ж.П. Шарлович, А.С.Васільєва//Магістр медсестринства. - 2011. - №1 . - С. 63-67

61 Ш 28 Шатило, В.Й. Від школи фельдшерів - до інституту медсестринства. 1875-2010/ В. Й. Шатило, О. К. Толстанов, М. В. Хададова. - Житомир : Полісся, 2010. - 232 с.

Шатило, В.Й. Медсестринство як наукова спеціальність/ В. Й. Шатило, В. З. Свиридюк // Магістр медсестринства. - 2011. - №1 . - С. 5-14

616.1/9 Ш 28 Шатило, В.Й. Паліативна медицина: Підручник/ В. Й. Шатило, П. В. Яворський. - К. : Медицина, 2010. - 200 с.

Шевчук , Д.В. Еволюція техніки виконання ендоскопічної корекції міхурово-сечовідного рефлюксу в умовах Житомирської обласної дитячої лікарні/ Д. В. Шевчук , П. С. Русак, П. І. Волошин // Хірургія дитячого віку. - 2011. - №1 . - С. 35-37

Шуляк, В.І. Міжнародний досвід застосування інтегрованого клінічного протоколу в медичній практиці: Огляд літератури/ В. І. Шуляк // Український медичний часопис. - 2010. - №5 . - С. 41-44

Чугрієв, А.М. Аудит використання компонентів та препаратів крові в закладах охорони здоров'я Житомирської області/ А. М. Чугрієв, А. І. Котюк, А. І. Островська // Магістр медсестринства. - 2011. - №1 . - С. 91-97

Чугрієв, А.М. Аудит використання компонентів та препаратів крові в лікувально-профілактичних закладах Житомирської області/ А. М. Чугрієв, А. І. Островська , А. І. Котюк // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. - 2010. - №2 . - С. 53-55

Чугрієв, А.М. Служба крові Житомирського регіону/ А. М. Чугрієв, Т. О. Терещук // Український журнал гематології та трансфузіології. - 2010. - №6 . - С. 25-28

Чугрієв, А.М. Стандартизація компонентів крові в Житомирському обласному центрі крові/ А. М. Чугрієв, Т. О. Терещук, І. А. Мазуркевич // Магістр медсестринства. - 2011. - №1 . - С. 98-102

Яворський, П.В. Ожиріння та стан статевих стероїдів у жінок із лейоміомою матки/ П. В. Яворський // Сімейна медицина. - 2011. - №2 . - С. 91-93

Яворський, П.В. Ожиріння та стан статевих стероїдів у жінок з фіброміомою матки/ П. В. Яворський // Магістр медсестринства. - 2011. - №1 . - С. 103-106