Нові надходження

      

Віртуальна виставка "Нові надходження" пропонує вашій увазі найбільш цікаві, на наш погляд, видання, що надійшли до бібліотеки у першому кварталі 2013 р. Представлені на виставці книги супроводжуються анотацією.

 

616

Г 67

Горальський, Л. П.

      Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Горальський, В. Т.  Хомич, О. І. Кононський ; За ред. Л. П. Горальського. - 2-е вид. - Житомир : Полісся, 2011. - 288 с.

      У посібнику викладені основи гістологічної техніки і описані основні методи морфофункціональних досліджень, які широко використовуються у біології, ветеринарній і гуманітарній медицині.

      Посібник рекомендується студентам факультетів ветеринарної меди-цини, спеціалістам морфологічних відділів лабораторій ветеринарної меди-цини, науковцям-морфологам, які в своїй роботі використовують морфо-функціональні методи досліджень.

 

 

616.89

Д 58

       Довідник сімейного лікаря з питань психосоматики [Текст] / Н. О. Марута [та ін.] ; За ред. І. С. Вітенка. - К. : Здоров'я, 2012. - 384 с.

       У довіднику в зручній для повсякденного користування формі викладено основні питання психосоматичної медицини, основні симптоми, синдроми та захворювання, пов’язані з порушенням психічного здоров’я, які зустрічаються в практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини. Наведені принципи діагностики, лікування та профілактики. Описані медико-психологічні аспекти допомоги хворим із психосоматичними розладами.

        Довідник є корисним для лікарів та медичних працівників усіх спеціальностей, психологів, широкого кола читачів.

 

 

 

61

И74

       Інформатизація охорони здоров'я та розвиток телемедичних технологій [Текст] : монографія / В. В. Лазоришинець [та ін.]. - К., 2010. - 252 с.

       У даній монографії узагальнено досвід запровадження інформаційних технологій в Україні, їх взаємодію зі світовим досвідом.

       Кожен розділ висвітлює певні аспекти розвитку інформатизації охорони здоров’я на сучасному етапі, аналізується нормативно-правова база, державна політика в сфері інформатизації охорони здоров’я. Значну частину монографії присвячено розвиткові телемедицини в Україні, розглянуто низку питань щодо розвитку телемедицини у світі, можливості впровадження новітніх інформаційних технологій у медицині, перспективи їх використання.

 

61

М 42

        Медицина в художніх образах [Текст] :статті. Вып. 10 / Донецький державний медичний університет ім. М. Горького; ред. К. В. Заблоцька. - Донецьк : Норд-прес, 2012. - 683 с.

       Збірка містить статті, в яких аналізується образ медицини в сучасній суспільній свідомості, її відображення у віруваннях, звичаях, традиціях, творах літератури, образотворчого мистецтва, а також архітектура ліку-вальних закладів, духовний світ медиків. Спеціальні розділи присвячені методиці викладання в медичних ВНЗ, публікації мемуарів, знайомству з новими виданнями з проблеми.

 

 

 

 

 

616.9

П 49

       Поліомієліт: імунопрофілактика та її вплив на еволюцію епідемічного процесу [Текст] / В. І. Задорожна [та ін.]; За ред. В. І. Задорожної. - К. : ДІА, 2012. - 272 с. : іл.

     У монографії узагальнені сучасні дані щодо стану проблеми ерадикації поліомієліту, наведено історичні аспекти, пов’язані з вивченням цієї інфекції та її збудника, розробки та впровадження поліомієлітних вакцин, обґрунтування стратегії та тактики ерадикації поліомієліту, показано перспективи подальшої реалізації Програми ерадикації. Висвітлено вплив імунопрофілактики на еволюцію епідемічного процесу поліомієліту, оцінено ефективність різних схем імунізації та переваги комбінованих вакцин, що містять поліомієлітні компоненти.

      Призначена для імунологів, епідеміологів, вірусологів, інфекціоністів, студентів медичних ВУЗів і біологічних факультетів університетів.

 


616.37

С 42

Скачко, Б. Г.

      Цукровий діабет: хвороба століття, чи розплата за легковажність? [Текст] / Б. Г. Скачко, Г. О. Орещук. - К. : Здоров'я, 2012. - 96 с.

      Інформація в книзі викладена популярно і базується на сучасних знаннях про цукровий діабет як грізне за своїми ускладненнями захворювання. Запропонований авторами системний підхід до вирішення проблеми цукрового діабету дозволяє не тільки більш ефективно лікувати цукровий діабет, але і запобігти цукровому діабету як І, так і П типу. Поданий інформаційний матеріал базується на використанні багаторічного досвіду в галузі народної медицини.

 

 

 

 

616-002.5

Ф 47

Фещенко, Ю. І.

       Організація протитуберкульозної допомоги населенню [Текст] / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник. - К. : Здоров'я, 2012. - 656 с.

       У книзі туберкульоз розглядається як глобальна, так і національна проблема. Автори висвітлюють сучасні підходи до організації боротьби з туберкульозом, в тому числі в пенітенціарній системі, на засадах Адаптованої ДОТС-стратегії та Адаптованої Стоп-ТБ-стратегії. Особливе місце займають концептуальні пропозиції щодо реформування, реорганізації та реструктуризації протитуберкульозної служби в сучасних умовах реформування охорони здоров’я в країні.

      Книга призначена для організаторів охорони здоров’я та протитуберкульозної служби, лікарів і педагогічних працівників усіх спеціальностей, які зустрічаються з проблемами туберкульозу.

 

616.921.5

Ш 35

Швец, Н. И.

       Диагностика, лечение, иммунопрофилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций [Текст] : учеб. пос. / Н. И. Швец, А. В. Пидаев, Т. М. Бенца. - К. , 2009. - 224 с.

      У навчальному посібнику представлені принципи  діагностики, лікування, імунопрофілактики грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Представлені сучасні дані про пташиний та свинячий грип: особливості клініки, лікування та профілактики. Особливої уваги заслуговує питання вакцинопрофілактики грипу, розглянуті основні антивірусні препарати, їх властивості та алгоритми застосування.

      Посібник призначений для лікарів терапевтів: інтернів, слухачів передатестаційних циклів, клінічних ординаторів.

 

 

615

Ш 92

Шторх, Г. 

      Гомеопатические лекарства для практики [Текст] / Г. Шторх. - К. : Здоров'я, 2012. - 96 с.

      Книга Гервига Шторха, відомого у 50-і роки в Німеччині спеціаліста в галузі гомеопатії та внутрішньої медицини, представляє собою короткий довідник, який містить 100 назв гомеопатичних лікарських препаратів. Основну увагу автор приділяє їх гомеопатичному призначенню із ураху-ванням індивідуальних можливостей хворого, можливого лікувального ефекту препарату при різних захворюваннях і симптомах.

      Довідник стане у нагоді гомеопатам, лікарям різних спеціальностей, а також широкому колу читачів, які цікавляться питаннями гомеопатії.