Наукові праці лікарів

НАУКОВІ ПРАЦІ ЛІКАРІВ ЖИТОМИРЩИНИ

за 2016

     Баранова, Л. М. Напрямки,методи та специфіка викладання української мови як іноземної в ситуації білінгвізму у вищих навчальних закладах України / Л. М. Баранова // Магістр медсестринства. - 2016. - №2 . -  С. 30-36

     Білоус, В. Й. Катаракта : етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування/ В. Й. Білоус // Магістр медсестринства. - 2016. - №1 . -  С. 133-140

     Білоус, В. Й. Вікова макулодистрофія : етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування / В. Й. Білоус // Магістр медсестринства. - 2016. - №2 . -  С. 70-76

     Верховський, В. Розроблено алгоритм накладання пов"язок / В. Верховський, Л. Глущенко // Довідник головної медичної сестри. - 2016. - №10 . -  С. 25-40

     Гречко, В. А. Медико-соціальні та біоетичні аспекти лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції / В. А. Гречко, Свиридюк В.З. // Магістр медсестринства. - 2016. - №2 . -  С. 77-80

    Губарєва, Т. І. Формування духовності, загальнолюдських цінностей у студентів медичного коледжу на заняттях зарубіжної літератури / Т. І. Губарєва // Магістр медсестринства. - 2016. - №2 . -  С. 37-43

     Іваненко, І. В. Вікові осоливості використання синтаксичних засобів етикетизації агломовного рекламного дискурсу / І. В. Іваненко // Магістр медсестринства. - 2016. - №1 . -  С. 81-86

     Косенко, В. М. Шляхи становлення професії гігієніст зубний :світовий досвід / В. М. Косенко, Г. С. Полчанова  // Магістр медсестринства. - 2016. - №1 . -  С. 86-94

     Перепелиця, В. П. Кісти холедоха: огляд літератури та власне клінічне дослідження / В. П. Перепелиця, В. С. Хоменко // Здоров'я України : Хірургія.Ортопедія.Травматологія. - 2016. - №3(25) . -  С. 44-45

     Слабкий , Г. Функціональноорганізаційна модель надання ПМСД хворим на інфекційні хвороби / Г. Слабкий , О. Шпита // Журнал заступника головного лікаря. - 2016. - №1 . -  С. 46-53

     Самборська, Н. М. Роль навчальної дисципліни "іноземна мова" у формуванні соціально-комунікативної компетентності майбутнії медичних працівників / Н. М. Самборська // Магістр медсестринства. - 2016. - №59-63 . -  С. 59-63

     Свиридюк В.З. Біоетичні засади формування безпечного лікарняного середовища/ Свиридюк В.З. // Магістр медсестринства. - 2016. - №2 . -  С. 100-111

     Свиридюк, В. З. Основні причини помилок в клінічній лабораторній діагностиці та роль медичної сестри їх попередженні / В. З. Свиридюк, К. С. Васьков, В. А. Гречко // Магістр медсестринства. - 2016. - №1 . -  С. 141-146

     Свиридюк В.З. Наукові дослідження магістрів медсестринства / Свиридюк В.З. // Магістр медсестринства. - 2016. - №2 . -  С. 14-29

      Толстанов , О. К. Поширеність новоутворень та сучасні вітчизняні засади надання медичної допомоги хворим онкологічного профілю(огляд літератури) / О. К. Толстанов , І. В. Дідик // Український медичний часопис. - 2016. - №2 . -  С. 88-92

     Цівко, В. М. Інтерактивні технології як фактор підвищення ефективності формування професійних умінь молодших медичних спеціалістів / В. М. Цівко // Магістр медсестринства. - 2016. - №2 . -  С. 64-69

    Чугрієв, А. М. Рівень забезпечення лікувальних закладів компонентами крові / А. М. Чугрієв // Клінічна хірургія. - 2016. - №9 . -  С. 74-76

     Чупракова, І. Є. Формування здорового спосубу життя студентів засобами фізичної культури / І. Є. Чупракова, Т. В. Павленко // Магістр медсестринства. - 2016. - №1 . -  С. 111-116

     Шатило, В. Й. Медсестринство в Україні : історіогенез, проблеми і перспективи / В. Й. Шатило, С. В. Гордійчук  [и др.] //Магістр медсестринства. - 2016. - №1 . -  С. 6-32

     Шатило, В. Й. Сучасні підходи до підготовки медичних фахівців з медсестринства в Україні / В. Й. Шатило, І. Р. Махновська // Магістр медсестринства. - 2016. - №2 . -  С. 7-13