Свиридюк Василь Зіновійович: До 35-річчя лікарської, наукової та раціоналізаторської діяльності.

Біобібліографічний покажчик / Укл. Л.В. Старикова. – Житомир, 2007. – 24 с. - / Славні імена охорони здоров’я Житомирщини /

 

 

І. Монографії, розділи монографій, тези доповідей

 

1. Боровенський В.П., Міхлін М.М., Свиридюк В.З. Використання комп’ютерних технологій для аналізу закономірностей поєднання захворювань //Форум з міжнародною участю „Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині”. - К., 2006. – С. 26-27.

 

2. Взаємозв’язок розладів жирового обміну з жовчним рефлюксом у хворих на хронічний панкреатит /Олійниченко А., Чернобровий В., Свиридюк В., Козакевич О. //Матеріали VIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. - Тернопіль, 2004. – С. 30.

 

3. Використання антропометрії та сучасних комп’ютерних технологій у практиці сімейного лікаря /Степанова С.В., Гумінський Ю.Й., Олійниченко А.В., Свиридюк В.З. //Актуальні питання сімейної медицини. – Житомир: Полісся, 2004. - С. 28-31.

 

4. Використання сучасних компютерних технологій, антропометрії та органометрії в практиці сімейного лікаря /Свиридюк В.З., Гумінський Ю.Й., Олійниченко А.В., Степанова С.В., Шатило В.Й. //Медична інформатика і телемедицина. - 2005. - № 1. - С. 3-5.

 

5. Використання сучасних комп’ютерних технологій в антропометрії

/Степанова С., Гумінський Ю., Волков С., Свиридюк В. //Матеріали VIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль, 2004. – С. 174.

 

6. Вплив екологічної ситуації на перебіг хронічного гепатиту в жителів Житомирської області /Степанова С., Шатило В., Мороз Л., Бектеміров В., Свиридюк В. //Матеріали VII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль, 2003. –С. 82.

 

7. Деякі тенденції стану захворюваності на хронічний гепатит в жителів Житомирського регіону. Вплив екологічної ситуації на перебіг захворювання

/Шатило В.Й., Бектеміров В.В., Мороз Л.В., Свиридюк В.З. //Хронічний гепатит в практиці інфекціоніста, терапевта та сімейного лікаря. – Харків, 2003. – С. 86-88.

 

8. Евтушенко В.П., Свиридюк В.З. О взаимосвязи двигательной функции желчного пузыря с концентрацией отдельных компонентов желчи и некоторых электролитов крови у больных хроническим холециститом //Актуальные вопросы заболеваний печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы: Тез. докл. науч. конф. – Днепропетровск, 1979. – С.99-100.

 

 

9. Евтушенко В.П., Свиридюк В.З. Особенности течения воспалитель-ных заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны у беременных //Актуальные вопросы экстрагенитальной патологи в акушерстве: Тез. докл. обл. научно-практ. конф. акушеров-гинекологов и терапевтов. – Житомир, 1979. – С. 47-48.

 

10. Етіологічна та нозологічна характеристика хронічних панкреатитів

/Олійниченко Б., Желіба М., Свиридюк В., Шатило Ю., Шатило В. //Матеріали VIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. - Тернопіль, 2004. – С. 58.

 

11. Комп’ютерна технологія автоматизації обробки медичної документації лікаря терапевтичного стаціонару /Мальцев В.І., Свиридюк В.З., Скуртов А.М., Євтух М.М., Євтушенко В.П., Антонюк А.А., Долганов С.Ю., Медведовський В.М. //Застосування комп’ютерної техніки в процесі підготовки медичних кадрів: Респуб. наукова конф. 26-28 листоп. 1992 р., м. Вінниця. – Вінниця, 1992. – С. 70.

 

12. Методичні рекомендації з питань організації епідеміологічного нагляду та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій /Толстанов О.К., Шатило В.Й., Свиридюк В.З. та співавт. – Житомир, 2006. - 39 с.

 

13. Накопичення цезію-137 у хворих на хронічний гепатит /Шатило В.Й., Афонічкін С.О., Скуртов А.М., Корендович В.С., Свиридюк А.В., Свиридюк В.З.

//Проблеми радіаційної медицини: Збірник наукових праць. Вип. 7. – К., 2000. – С. 116.

 

14. Олійниченко Б.П., Желіба М.Д., Свиридюк В.З. Етіологічна та нозологічна характеристика панкреатитів //Актуальні питання сімейної медицини. - Житомир: Полісся, 2004. – С.114-121.

 

15. Олійниченко Б.П., Свиридюк А.В., Свиридюк В.З. Особливості лікування кровотеч з виразки шлунку та дванадцятипалої кишки у населення, що постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС //Медико-біологічні наслідки Чорнобильської катастрофи через 15 років: Матер. наук.-практ. конф. –Житомир, 2001. –С. 109-110.

 

16. Олійниченко А.В., Свиридюк В.З. Використання комп’ютерних технологій в антропометрії //Наукові праці V Конференції з міжнародною участю „Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині”. - К., 2005. – С. 88-89.

 

17. Олійниченко Б.П., Свиридюк В.З. Внутрішньолікарняна інфекція та септичні ускладнення панкреатиту //Актуальні питання сімейної медицини. –Житомир, 2006. – С. 91-104.

 

18. Олійнічейко Б.П., Свиридюк В.З. Особливості перебігу панкреатиту в жителів Житомирської області //Актуальні питання сімейної медицини:

ІІІ Міжрегіональна наук.-практ. конф. – Житомир, 2005. – С. 93-105.

 

19. Особливості астенічного синдрому у хворих хронічним гепатитом, що мешкають на забрудненій радіонуклідами території внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС /Свиридюк В.З., Вовк С.Г., Свиридюк А.В., Якобчук А.В.

//Науково-медичні наслідки аварії на ЧАЕС: підсумки 8-річного обстеження, лікування і моніторингу у ліквідаторів аварії та населення України: Наук.-практ. конф., 30-31 травня 1994 р., м. Харків. - Харків, 1994. - С. 142.

 

20. Особливості ендоскопічного обстеження осіб із захворюваннями шлунково- кишкового тракту, що мешкають на забрудненій радіонуклідами території Житомирської області /Якобчук А.В., Євтушенко В.П., Свиридюк А.В., Свиридюк В.З., Сорока А.Н. //Нове у діагностиці та лікуванні захворювань органів травлення. – Вінниця, 1993. – С. 239-240.

 

21. Особливості організації надання термінової консультативної допомоги хворим із шлунково-кишковими кровотечами на забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС територіях Житомирщини /З.М. Парамонов, В.Й. Шатило, В.К. Головаков, Г.К. Бартош, В.Т. Поліщук, В.М. Борщівський, В.З. Свиридюк //Організація та управління системою охорони здоров’я, її правове і фінансове забезпечення на сучасному етапі реформування галузі: Матеріали науково-практичної конференції, м. Житомир, 7-8 жовтня 1999 р.–Житомир, 1999.– С. 53-54.

 

22. Особливості перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в осіб, які мешкають на забрудненій радіонуклідами території внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС /Філіппов Ю.О., Колпаков М.Ю., Колпакова Н.М., Свиридюк В.З., Скуртов А.М., Парій В.Д., Євтушенко В.П. //Нове у діагностиці та лікуванні захворювань органів травлення: Перша Подільська наук.-практ. конф. гастроентерологів 22-24 вересня 1993 р. – Вінниця, 1993. – С. 215-216.

 

23. Особливості перебігу виразкової хвороби у хворих, які піддались впливу малих доз іонізуючого випромінювання /Головаков В.К., Скуртов А.М., Олійник В.В., Свиридюк В.З., Корендович В.С.//Медико-біологічні наслідки Чорнобильської катастрофи через 15 років: Матер. наук.-практ. конф. - Житомир, 2001. – С. 108.

 

24. Рівень накопичення ізотопів цезію-137 та калію-40 у хворих на виразкову хворобу шлунку та дванадцятипалої кишки, які мешкають на забрудненій радіонуклідами території внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС /Шатило В.Й., Свиридюк А.В., Вовк С.Г., Якобчук А.В., Климчук Л.Ф., Свиридюк В.З. //Науково-медичні наслідки аварії на ЧАЕС: підсумки 8-річного обстеження, лікування і моніторингу у ліквідаторів аварії та населення України: Наук. практ. конф., 30-31 травня 1994 р., м. Харків. –Харків, 1994. - С. 140.

 

25. Свиридюк В.З. Використання ліпосом – перспективний напрямок розвитку нових діагностичних та лікувальних технологій при захворюваннях підшлункової залози //Актуальні питання сімейної медицини. – Житомир, 2005. – С. 59-75.

 

26. Свиридюк В.З. Використання сучасних комп’ютерних технологій, антропометрії та органометрії у практиці сімейного лікаря для діагностики хронічного панкреатиту //Biomedical and Biosotial Anthropology.- 2005.- №4.- С.65-67.

 

27. Свиридюк В.З. Вплив метронідазолу та гіпербаричної оксигенації на інтенсивність гамма-випромінювання цезію-137 організмом людини //Проблеми радіаційної медицини: Збірник наукових праць. Вип. 7. – К., 2000. – С. 115-116.

 

28. Свиридюк В.З. Діагностичне значення визначення рівня природного ізотопу калію-40. //Науково-медичні наслідки аварії на ЧАЕС: підсумки 8-річного обстеження, лікування і моніторингу у ліквідаторів аварії та населення України. –Харків, 1994. - С. 38.

 

29. Свиридюк В.З. Діагностичні критерії та чинники ризику прогресування хронічного панкреатиту, поєднаного з метаболічним синдромом //Матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток наукових досліджень 2006”. - Полтава: ІнтерГрафіка, 2006. - Т.5. – С. 47-51.

 

30. Свиридюк В.З. Діагностичні критерії та чинники ризику прогресування хронічного панкреатиту, поєднаного з метаболічним синдромом //Розвиток наукових досліджень “2006”: Матеріали другої Міжнародної науково - практичної конференції, Полтава, 27-29 листопада 2006 р. - Полтава: ІнтерГрафіка, 2006. –Т.9. –С. 84-87.

 

31. Свиридюк В.З. Епідеміологічні аспекти раку підшлункової залози в жителів Житомирської області //Наукові дослідження – теорія та експеримент 2006: Матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 15-17 травня 2006 р. - Полтава: ІнтерГрафіка, 2006. – Т.8. – С.77-79.

 

32. Свиридюк В.З. Інтегративна роль сімейного лікаря в подоланні поліморбідності пацієнтів з хворобами органів травлення //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток наукових досліджень 2005” ( Полтава, 7-9 листопада 2005 р.) - Полтава: ІнтерГрафіка, 2005. - Т.7. – С. 59-64.

 

33. Свиридюк В.З. Клінічна та економічна ефективність впровадження нових діагностичних та лікувальних технологій з використанням ліпосомних

есенціальних фосфоліпідів при хронічному панкреатиті //Актуальні питання сімейної медицини. – Житомир, 2006. – С. 117-137.

 

34. Свиридюк В.З. Клінічне значення визначення рівня накопичення радіоактивного цезію-137 в організмі хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки //Організація та управління системою охорони здоров’я, її правове і фінансове забезпечення на сучасному етапі реформування галузі: Матер. наук.-практ. конференції, м. Житомир, 7-8 жовтня 1999 р. - Житомир, 1999. – С. 56.

 

35. Свиридюк В.З. Ліпосомні есенціальні фосфоліпіди в лікуванні

стеатогепатиту, поєднаного з хронічним панкреатитом і метаболічним

синдромом //Проблеми клініки, діагностики і терапії гепатитів. - Харків: ХМАПО, 2005. - С. 146-147.

 

36. Свиридюк В.З. Особливості взаємозв’язку між жовчним рефлюксом і сладжем при хронічному панкреатиті //ІХ з’їзд Всеукраїнського

Лікарського товариства. – Київ: Українські медичні вісті, 2007. – С. 131.

 

37. Свиридюк В.З. Особливості діагностики і лікування хронічного панкреатиту в практиці сімейного лікаря //ХІ Конгрес Світової федерації Українських лікарських товариств. – Полтава – Київ – Чикаго, 2006. - С.89-90.

 

38. Свиридюк В.З. Особливості перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в залежності від рівня накопичення ізотопів цезію-137 та калію-40 у осіб, що проживають на забрудненій радіонуклідами території внаслідок аварії на ЧАЕС //Актуальні питання медицини: Збірник наукових робіт лікарів та вчених провідних клінік Вінниччини. Вип. 2. – Вінниця, 1998. – С. 102-104.

 

39. Свиридюк В.З. Оцінка методів дослідження хронічного панкреатиту за критерієм доцільності //Актуальні питання сімейної медицини. –Житомир, 2007. – С. 111-128.

 

40. Свиридюк В.З. Патогенетические и терапевтические аспекты нарушений электролитного и кислотно-щелочного баланса при хроническом холецистопанкреатите: Автореф. дисс. на стиск. учен. степени канд. мед. наук /Харьковский мед. институт. – Харьков, 1982. – 21с.

 

41. Свиридюк В.З. Підвищення інформативності цифрових зображень ендоскопічних, ультразвукових та променевих методів діагностики за допомогою комп’ютерних технологій //Форум з міжнародною участю „Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині”. - К., 2006. – С. 66-67.

 

42. Свиридюк В.З. Сімейний лікар – інтегруюча ланка в лікуванні

поліморбідних пацієнтів //Підготовка сімейних лікарів та моделі впровадження сімейної медицини в Україні. - Чернівці: Медуніверситет, 2005. –С. 212.

 

43. Свиридюк В.З Хронічний панкреатит в практиці сімейного лікаря Житомир: Полісся, 2007. - 162 с.

 

44. Свиридюк В.З. Олійниченко А.В., Олійниченко Б.П.. Комп’ютерні технології підвищення інформативності цифрових зображень в ендоскопії //Наукові праці V Конференції з міжнародною участю „Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині”. – К., 2005. – С. 53-54.

 

45. Свиридюк В.З., Олійниченко А.В., Чернобровий В.М. Взаємозв’язок

розладів жирового обміну з жовчним рефлюксом у хворих на хронічний панкреатит //Актуальні питання сімейної медицини. – Житомир: Полісся, 2004. – С.122-127.

 

46. Характер ендоскопічних змін верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у мешканців Житомирської області з хворобами органів травлення /Мальцев В.І., Свиридюк В.З., Свиридюк А.В., Якобчук А.В., Вовк С.Г., Євтушенко В.П., Колпаков М.Ю., Парій В.Д., Чернобровий В.М. //V Конгрес Всесвітньої Федерації лікарів України. – Дніпропетровськ, 1994. - С. 38.

 

47. Шатило В.Й., Козирацька Л.М., Свиридюк В.З. Комп’ютерні технології підвищення ефективності підготовки лікарів загальної практики //Наукові праці V Конференції з міжнародною участю „Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині”. - К., 2005. – С. 112.

 

ІІ. Наукові праці у періодичних виданнях

 

48. Активность и дебит уроамилазы как показатели функционального состояния поджелудочной железы / Мальцев В.И., Колпаков М.Ю., Евтушенко В.П., Свиридюк В.З., Якобчук А.В. //Врачебное дело. – 1992. - № 5. – С. 74-77.

 

49. Билусяк Д.М., Свиридюк В.З. Мицетома //Клинич. хирургия. – 1990. – № 1. – С. 26-29.

 

50. Використання комп’ютерних технологій підвищення інформативності цифрових зображень в ендоскопії /Свиридюк В.З., Строцький К.П., Губренюк І.Ю., Олійниченко А.В., Олійниченко Б.П. //Шпитальна хірургія. - 2005.- № 3. –С.127-129.

 

51. Використання сучасних комп’ютерних технологій в антропометрії

/Степанова С.В., Гумінський Ю.Й., Волков С.Ю., Свиридюк В.З., Шатило В.Й.

//Вестник Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина. Серия „Медицина”. – 2004. –Вып. 8. - № 6 (17). – С. 28-32.

 

52. Евтушенко В.П., Свиридюк В.З. Клинико-бактериологические параллели в изучении микрофлоры желчи при заболеваниях органов пищеварения //Врачебное дело. – 1974. - № 8. – С.53.

 

53. Евтушенко В.П., Свиридюк В.З. Особенности белкового состава сыворотки крови при сочетании хронического холецистита с другими заболеваниями органов пищеварения //Врачебное дело. – 1976. - № 3. – С. 63-64.

 

54. Ендоскопічна діагностика дуоденогастрального рефлюксу при хронічному панкреатиті / Свиридюк В.З., Строцький К.П., Губренюк І.Ю., Олійниченко А.В., Олійниченко Б.П., Шатило В.Й. //Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2003. - № 3. – С. 29-30.

 

55. Олійниченко А.В., Свиридюк В.З. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба в практиці сімейного лікаря //Сімейна медицина. - 2005. - № 1. - С. 37-40.

 

56. Олійниченко Б.П., Свиридюк В.З. Вутрішньолікарняна інфекція та септичні ускладнення панкреатиту //Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2007. - № 1. – С. 142-148.

 

57. Організаційні підходи до діагностики і лікування хвороб органів травлення / Борщівський М.І., Долганов С.Ю., Корендович В.С., Савченко А.О., Свиридюк В.З. //Лікарська справа. - 2003. - № 8. – С. 97-99.

 

58. Особенности течения заболеваний органов пищеварения у больных, длительно проживающих на загрязненной радионуклидами территории /Мальцев В.И., Колпакова Н.Н., Колпаков М.Ю., Евтушенко В.П., Свиридюк В.З. //Лікарська справа. – 1993. - № 8. – С. 3-5.

 

59. Применение антибиотиков в амбулаторной практике /В.И. Мальцев, В.З. Свиридюк, И.В. Шамрай, О.П. Шамрай, З.М. Парамонов, В.С. Дидык //Врачебное дело. – 1989. - № 11. – С. 120-121.

 

60. Розлад кислотно-лужного балансу у хворих хронічним панкреатитом /Стародуб Є.М., Свиридюк В.З., Корендович В.С., Борщівський В.М. //Шпитальна хірургія. - 1999. - № 3. - С.1-4.

 

61. Свиридюк В.З. Алкоголь и поджелудочная железа //Терапевтический архив. – 1986. - № 6. – С. 136-141.

 

62. Свиридюк В.З. Визначення клінічної та економічної ефективності лікування хронічного панкреатиту ессенціальними фосфоліпідами //Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2006. -№ 2. - С. 256-262.

 

63. Свиридюк В.З. Використання антропометрії в практиці сімейного лікаря для діагностики хронічного панкреатиту //Сімейна медицина. - 2004. - № 4.- С. 58-61.

 

64. Свиридюк В.З. Епідеміологічні та патоморфологічні аспекти раку підшлункової залози у жителів Житомирської області //Вісник морфології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. - 2006. –Т.12. – №1. – С. 94-96.

 

65. Свиридюк В.З. Етіопатогенетична характеристика хронічного панкреатиту в жителів Житомирської області, потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС //Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – К., 2005. –Вип. 11. – С. 714-722.

 

66. Свиридюк В.З. Інтегративна роль сімейного лікаря в подоланні

поліморбідності пацієнтів з хворобами органів травлення //Сімейна медицина. - 2005. - № 2(12). –С. 63-69.

 

67. Свиридюк В.З. Комп’ютерні технології підвищення інформативності цифрових зображень цитологічних методів дослідження //Вісник морфології

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. – 2007. –

Т.14. - № 2. – С. 12-20.

 

68. Свиридюк В.З. Корекція розладів внутрішньоклітинного травлення і

дисліпідемії при хронічному панкреатиті, поєднаному з метаболічним синдромом, ліпосомними фосфоліпідами //Практична медицина. – 2006 - № 3 – С. 90-100.

 

69. Свиридюк В.З. Лікування хронічного панкреатиту, поєднаного з метаболічним синдромом //Ліки України. – 2005. - № 8. –С. 126-129.

 

70. Свиридюк В.З. Особливості діагностики і лікування хронічного панкреатиту в практиці сімейного лікаря //Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2005. - 9(1). – С. 142-148.

 

71. Свиридюк В.З. Особливості перебігу хронічного панкреатиту в

поліморбідних пацієнтів //Вісник Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. – 2007. – Т.15(1). –С. 132-138.

 

72. Свиридюк В.З. Поліморбідність пацієнтів з хворобами органів травлення та шляхи її подолання //Сучасна гастроентерологія. - 2005. - № 4. –

С .24-29.

 

73. Свиридюк В.З. Розлади внутрішньоклітинного травлення та їх корекція при хронічному панкреатиті, поєднаному з метаболічним синдромом //Вісник морфології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. - 2007. – Т.13(1). – С. 56-67.

 

74. Свиридюк В.З. Розширення діагностичних можливостей лікарів загальної практики за допомогою комп’ютерних технологій підвищення інформативності цифрових зображень ендоскопічних, променевих та ультразвукових методів обстеження //Міжнародний медичний журнал. – 2005. – Спецвипуск. – С. 216-217.

 

75. Свиридюк В.З. Сімейний лікар – ключова фігура інтегративної медицини //Буковинський медичний вісник. – 2005. - № 3. – С. 34-37.

 

76. Свиридюк В.З. Шляхи подолання поліморбідності пацієнтів з хворобами

органів травлення //Гастроентерологія. Вип. 36. - 2005. - С.185-196.

 

77. Свиридюк В.З., Горб Г.Д. Клинико-лабораторные исследования больных хроническим холецистопанкреатитом //Врачебное дело. – 1981. - № 11. – С. 28-32.

 

78. Свиридюк В.З., Олійниченко А.В. Дуодено-гастро-езофагальний (жовчний) рефлекс при хронічному панкреатиті //Сучасна гастроентерологія. - 2005. -№ 2 (22). - С. 56-61.

 

79. Створення електронного підручника сімейного лікаря для теледистанційної форми навчання / Шатило В.Й., Бойченко Л.Д., Васьків К.С., Жовнерчук В.Р., Козирацька Л.М., Лиса Т.І., Олійниченко А.В., Олійниченко Б.П., Свиридюк В.З., Степанова С.В. //Медична освіта. - 2003. - № 2. – С. 219-220.

 

80. Шатило В.Й., Олійниченко Б.П., Свиридюк В.З. Особливості перебігу хронічного панкреатиту, поєднаного з гепатитом, в жителів Житомирської

області, потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС //Вісник

соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2004.- №4. -С.28-33.

 

 

 

ІІІ. Патент на винахід

 

81. В.З. Свиридюк, А.В. Олійниченко, Б.П. Олійниченко,

В.М.Чернобровий, В.Й. Шатило. Спосіб діагностики панкреатиту: Винахід. Патент № 77072. – 2006. – 16 жовтня.

 

ІV. Раціоналізаторські пропозиції

 

82. Євтушенко В.П., Свиридюк В.З. Гастродуоденальный зонд оригинальной конструкции для гастродуоденальных промываний и орошений: Рацпредложение. Удост. № 1798. - 1993 . – 14 октября.

 

83. Евтушенко В.П., Свиридюк В.З. Устройство для взвешивания стула больного: Рацпредложение. Удост. № 813. – 1986. – 7 августа.

 

84. Евтушенко В.П., Свиридюк В.З. Устройство для гастродуоденальных промываний и орошений : Рацпредложение. Удост. № 1796. – 1993. - 14 октября.

 

85. Свиридюк В.З. Использование компрессорного блока двух компрессорных установок УК - 40/2,0 из комплекса ГЭК-1 для обеспечения воздухом шестиместной пристеночной ингаляционной установки путём применения запорного крана воздухоотводов: Рацпредложение. Удост. № 60. – 1978. – 31октября.

 

86. Свиридюк В.З. Использование компрессорного блока ингалятора аэрозолей переносного «Аэрозоль –П 1» для обеспечения воздухом трёхместной пристеночной ингаляционной установки путём применения ресивера воздухосборника: Рацпредложение. Удост. № 59. – 1978. – 31 октября.

 

87. Свиридюк В.З. Конструкция кабеля пациента для аппаратов „Амплипульс ЗТ”, „Амплипульс Н” с парными гнёздами для подключения четырёх электродов пациента : Рацпредложение. Удост. № 61. – 1978. – 31 октября.

 

88. Свиридюк В.З. Модификация зонда для исследования желудочно-кишечного тракта: Рацпредложение. Удост. № 31. – 1980. – 22 августа.

 

89. Свиридюк В.З. Переходная муфта-патрубок к облучателю коротковолновому ОКУФ – 5 и ОКУФ – 5М: Рацпредложение. Удост. № 83. – 1978. – 22 декабря.

 

90. Свиридюк В.З. Способ определения водородного показателя в двенадцатиперстной кишке и забора для исследования дуоденального содержимого, желчи и панкреатического сока с помощью зондов Липара: Рацпредложение. Удост. № 82. – 1978. – 31 октября.

 

91. Свиридюк В.З. Устройство для глубоких кишечных орошений: Рацпредложение. Удост. № 105. – 1978. – 31 октября.

 

92. Свиридюк В.З. Устройство для постоянного орошения двенадцати- перстной кишки: Рацпредложение. Удост. № 115. – 1978. – 31 октября.

 

93. Свиридюк В.З., Корендович В.С., Олійниченко А.В., Олійниченко Б.П., Строцький К.П. Спосіб дослідження секреторної функції шлунку методом шлункової рН-метрії: Рацпропозиція. Свідоцтво № 46 від 03.10.2002 //Медичний інформаційний вісник. - 2002. - № 157.

 

94. Свиридюк В.З., Строцький К.П., Губренюк І.Ю., Олійниченко А.В., Олійниченко Б.П. Використання комп’ютерних технологій підвищення інформативності цифрових зображень в ендоскопії: Рацпропозиція. Свідоцтво № 81 від 25.12.2005 р. //Медичний інформаційний вісник. -2006. - № 212. – С. 31.

 

 

Про В.З. Свиридюка

 

95. Свиридюк В.З., Орел В. Жити з вірою, надією, любов’ю: Інтерв’ю з лікарем-гастроентерологом, к.м.н. Свиридюком В.З. //Пульс. – 2003. № 9. – С.7.