ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ 2014 РІК

Інформаційні листи,

 які надійшли  в обласну наукову медичну бібліотеку

за І квартал 2014 року

Інформаційний лист є основним засобом наукової комунікації інноваційних процесів у галузі. Він зручний для використання, позбавлений інформаційного шуму, містить тільки ту інформацію, що має прикладний зміст.

Аналіз впливу чутливості охорони здоров’я на якість життя пацієнтів лікувальних закладів первинного рівня / МОЗ України; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Авт.: Крячкова Л.В., Сапа Ю.С. – К., 2013. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Соціальна медицина»; Вип. 7. (614)

Використання карти експертної оцінки якості стаціонарної допомоги / МОЗ України; Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами; Авт.: Котуза А.С., Семенів І.П., Гандурська-Павленко О.П., Івчук В.Г. – К., 2013. – 7с. / Інформ. лист з проблеми «Соціальна медицина»; Вип. 13. (614)

Діагностика та лікування екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей / МОЗ України; Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського; Авт.: Кінаш М.І., Лобода В.Ф. – К., 2013. – 3с. (616.37)

Пропонується для впровадження в роботу ЛПУ практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) педіатричного профілю, амбулаторій сімейних лікарів схема діагностики та лікування екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей. Позитивний ефект дає ферментний препарат німецької фармацевтичної компанії Berlin-Chemie, який містить стандартизований панкреатин, отриманий з ПЗ свиней.

Діагностична тест-система для моніторингу онкологічних захворювань / МОЗ України; «Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького» НАМН України; Авт.: Потебня Г.П., Діденко Г.В., Лісовенко Г.С. та ін. – К., 2012. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Онкологія»; Вип. 2. (616.006)

Критерії призначення і схема терапії препаратами глюкозамінілмурамілдипептиду та мелатоніну при променевому лікуванні онкологічних хворих / МОЗ України; ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»; Авт.: Сухіна О.М., Сорочан П.П.,  Прохач Н.Є. та ін. – К., 2012. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Медична радіологія»; Вип. 3. (616.006)

Оптимізація лікування хворих на стабільну стенокардію, асоційовану з артеріальною гіпертензією / МОЗ України; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України; Авт.: Катеренчук І.П., М’якінькова Л.О. – К., 2013. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Кардіологія та ревматологія»;  Вип. 2. (616.1)

Організація заходів корекції інформаційно-деонтологічних чинників незадоволеності пацієнтів наданими медичними послугами / МОЗ України; ДВНЗ «Івано-Франківський НМУ»; Авт.: Децик О.З., Яворський М.І., Яворський А.М. – К., 2013. – 2с. / Інформ. лист з проблеми «Соціальна медицина»; Вип. 12. (614)

Покращення організації медичної допомоги хворим з гострими порушеннями мозкового кровообігу / МОЗ України; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; Авт.: Зозуля І.С., Лисенко Г.І., Зозуля А.І., Латоха І.О. – К., 2013. – 2с. / Інформ. лист з проблеми «Неврологія»; Вип. 2. (616.831)

Профілактика професійного інфікування ВІЛ на робочому місці в галузі охорони здоров’я / МОЗ України; ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»; Авт.: Нагорна А.М., Варивончик Д.В., Кальченко А.М. та ін. – К., 2013. – 4с. (616.9)

Розроблена технологія, яка дозволяє удосконалити процес профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці ВІЛ серед працівників галузі охорони здоров’я пропонується для впровадження в закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) Держсанепідслужби України, профпатологічної служби, профільних НДІ удосконалення процесу профілактики інфікування на робочому місці ВІЛ серед працівників галузі охорони здоров’я.

Ризик-менеджмент профілактики порушень репродуктивного здоров’я / МОЗ України;  Національна академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН»; Перша міська клінічна лікарня ім. князя Лева; Авт.: Гойда Н.Г., Горбань Н.Є., Бісярин О.Ю. – К., 2013. – 6с. / Інформ. лист з проблеми «Соціальна медицина»; Вип. 1. (618)

Удосконалення діагностики хронічних форм Епштейна-Барр вірусної інфекції у дорослих / МОЗ України; ВНЗ «Українська медична стоматологічна академія»; Авт.: Дубинська Г.М., Коваль Т.І., Боднарь В.А. та ін. – К., 2013. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Інфекційні та паразитарні хвороби»; Вип. 4. (616.9)

Удосконалення експертизи професійного генезу туберкульозу у працівників галузі охорони здоров’я / МОЗ України; ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»; Авт.: Варивончик Д.В., Штанько В.Л. – К., 2013. – 4с. (616-002.5)

Розроблена технологія дозволяє удосконалити експертизу професійного генезу туберкульозу у працівників галузі охорони здоров’я. Пропонується для впровадження в закладах охорони здоров’я (обласних,міських, районних) Держсанепідслужби України, профпатологічної служби, профільних НДІ удосконалення експертизи професійного генезу туберкульозу у працівників галузі охорони здоров’я.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі