О.Ф.ГЕРБАЧЕВСЬКИЙ -ВИДАТНИЙ ХІРУРГ ТА ОРГАНІЗАТОР ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я ЖИТОМИРЩИНИ

Шановні користувачі! Пропонуємо Вам віртуальну виставку, яка присвячена 130-річчю від дня народження всесвітньо відомого вченого, видатного хірурга та організатора охорони здоров"я Житомирщини Олександра Федоровича Гербачевського

 

                           Розділи виставки :           

                                 1. Біографія

                                 2. Наукові праці

                                 3. Спогади

                                 4. Увічнення пам"яті

 

                                                                                                               БІОГРАФІЯ

                                     

        "Якби мені довелося починати життя, я неодмінно знову обрав би медицину..."

                                                                                  З виступу О.Ф. Гербачевського

 

 

 

 

 

 

                       Гербачевський Олександр Федорович народився 17 вересня 1884 року в селі Кололеброди Седлецької губернії (нині це територія Польщі) в родині священика. Після закінчення гімназії в м. Варшаві вступає у 1907 році до Київського університету Св. Володимира на медичний факультет. У 1912 році Олександр Федорович закінчує навчання і починає працювати ординатором хірургічної клініки університету, де проходить академічну школу у талановитого хірурга М.М. Волковича. Одночасно він практикує дільничним лікарем в селі Хоровець Із'яславського повіту.

                     Під час першої світової війни Олександр Федорович відправляється на фронт, де проходить службу хірургом в 217-му та 11 1-му польових шпиталях. У мороз і сльоту, вдень і вночі, в ім'я порятунку людей невтомно працював молодий хірург.

        З 1919 по 1921 рік О.Ф. Гербачевський працює старшим лікарем, а згодом і завідуючим хірургічним відділенням Тульського місцевого лазарету та лікарнею збройного заводу Тульського укріпрайону.

        12 липня 1921 року після демобілізації з армії Олександр Федорович приїздить до Житомира. Його трудова діяльність від моменту переїзду і до останніх днів життя тісно пов'язана з розвитком охорони здоров'я на Житомирщині. Спочатку О.Ф Гербачевський працює завідуючим хірургічним відділенням міської лікарні, а у 1923 році його призначають на посаду завідуючого хірургічним відділенням та рентгенстанціє ю лікарні Червоного Хреста - майбутньої обласної лікарні. А в листопаді 1924 року енергійний і наполегливий лікар призначається на посаду головного лікаря цієї лікарні.

                 З ініціативи О.Ф Гербачевського в 1923 році було відкрито губернський тубдиспансер на 25 ліжок, створена рентгенологічна служба, з кожним роком обласна лікарня все розширювалася. У 1928 році за значні досягнення у праці О.Ф. Гербачевського було відряджено на 2 роки на стажування до Німеччини За гарне навчання, показ хірургічних здібностей лікар був нагороджений рентгенівським апаратом Повернувшись до Житомира. Олександр Федорович організовує пересувний рентгенівський кабінет, а також започатковує виїзну консультативну поліклініку.

             В цей час Олександр Федорович також багато працює над науковими дослідженнями з хірургії. Перша наукова праця Гербачевського значиться ще в записах Тульського губернського відділу охорони здоров'я за 1921 рік, де була надрукована стаття про хірургічне лікування гангрени кінцівок після висипного тифу. У 20-х роках друкуються інші роботи О.Ф. Гербачевського: “Спосіб фіксації хребців при туберкульозних спондилітах", “Хірургічне лікування травматичної епілепсії", “Спосіб аутопластичної пересадки яєчника при статевому туберкульозі". За своє життя лікар написав 15 наукових праць.

             Досвідченого хірурга запрошують працювати на кафедри відомих медичних вузів, у столичні клініки. Проте він залишається у Житомирі, де так потрібні його знання, досвід, його золоті руки. Перед другою вітчизняною війною Олександру Федоровичу виповнилося 57 років. Він виконував функції головного лікаря і головного хірурга. В стаціонарі обласної лікарні вже було 175 ліжок.

               Під час тимчасової німецької окупації група медичних працівників обласної лікарні при безпосередній участі О.Ф Гербачевського надавала медичну допомогу пораненим солдатам і офіцерам, а також партизанським загонам, що діяли на території Житомирщини.

                 Після звільнення Житомирщини від окупантів Олександр Федорович з грудня 1944 по травень 1945 року виконує обов'язки завідуючого відділом охорони здоров’я, а потім призначається на посаду головного лікаря обласної лікарні, і одночасно - на посаду головного хірурга облздороввідділу. Значну роботу в гой час він проводив по мобілізації медичних працівників -та населення області на відбудову зруйнованих під час війни лікувальних закладів.

               Поряд із зміцненням матеріальної бази Олександр Федорович дбає про вдосконалення роботи обласної  лікарні як організаційно-методичного центру та центру по підвищенню кваліфікації медичних працівників області. Особлива увага приділялась підготовці спеціалістів лікарні, вдосконаленню їх майстерності.    

         У післявоєнні роки на Житомирщині (зокрема в Чуднівському районі) зароджується новий метод медичного забезпечення сільського населення - диспансеризація. О Ф. Гербачсвський вніс пропозиції щодо впровадження цього методу. З його ініціативи розпочалась робота по активному виявленню і оздоровленню дітей з вродженими та набутими вадами; диспансерному нагляду та активному оздоровленню хворих на кістково-суглобовий туберкульоз, остеомієліт, хронічну хірургічну патологію. Все це позитивно вплинуло на зменшення летальних випадків від гострих хірургічних захворювань.

                Багато сил, ініціативи та енергії протягом діяльності в лікарні віддав Олександр Федорович зміцненню її матеріально- технічної бази, подальшому розвитку спеціалізованих служб, співпраці з районними, міськими та спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами області. Велику увагу в наукових працях він приділяв узагальненню досвіду фахівців лікарні, завжди був добрим вчителем та наставником молоді.

              Після введення інституту головних спеціалістів МОЗ України О Ф Гербачевському, єдиному з головних лікарів обласних лікарень України, було дозволено поєднувати цю посаду з роботою в якості головного лікаря Житомирської обласної лікарні.

              Невичерпна енергія, ентузіазм, невід'ємне почуття нового передавались учням Олександра Федоровича. Під його безпосереднім керівництвом шість лікарів обласної лікарні захистили звання кандидата медичних наук. Спеціалістами обласної лікарні виконано кілька сотень наукових праць, в лікарні видавались збірники наукових робіт.

                  В жовтні 1972 року Олександр Федорович залишає: посаду головного лікаря і стає головним консультантом лікарні, очолює Раду наставників. В 90-річному виці (1974 р.) він був обраний заступником голови 29-го Всесоюзного з'їзду хірургів, який відбувся в м. Києві. Це був його останній з’їзд. З жовтня 1979 року Олександр Федорович Г ербачевський відійшов у життя вічне.

                 За видатні заслуги в справі організації охорони здоров’я, високу майстерність та наукову діяльність Олександр Федорович був нагороджений :

1945 р. - присвоєно почесне звання Заслуженого лікаря УРСР;

1945 р. - медаллю "За доблестньїй труд в Великой Отечественной войне";

1948 р    -орденом Трудового Червоного Прапора;

1953 р    -орденом   Леніна;

1961 р    -орденом    "Знак Пошани”;

1969 р    - Указом Президії Верховної Ради СРСР від 4 лютого

О.Ф. Г ербачевському було присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці.

Пам’ять про О.Ф. Гербачевського залишилася, методи, започатковані ним ще й досі застосовуються лікарями. А обласна лікарня з 1992 року носить ім’я видатного лікаря, генія свого часу. 15 вересня 2002 року на території обласної лікарні був урочисто відкритий пам'ятник відомому вченому як знак великої пошани від усієї громадськості Житомирщини

 

                                                                                              НАУКОВІ ПРАЦІ

                               

Гербачевский А.Ф. Активное выявление хирургических больных и плановое их    

оздоровление в Житомирской области // VIII съезд хирургов УССР (8-13 июня

1954 г.) : тезисы докладов.-К.,1954.-С.5-8.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       Гербачевський А.Ф. Житомирская областная больница // Тезисы докладов на семинаре слушателей международных курсов больничных администраторов Всемирной организации здравоохранения по вопросам организации медицинского обслуживания сельского населения в Житомирской области 18-23 мая 1971 г.-Житомир.-1971.-С. 20-25.

 

 

 

 

 

            

 

      

        Гербачевский А.Ф.Радикальные и паллиативные повторные операции на пептических язвах, пенетрирующих в переднюю брюшную стенку/Гербачевский А.Ф., Красномовец В.Н. //Научные труды Житомирской области Украинской ССР.-Житомир,1959.-С.94-107.

          Брынко В.Ф. Множественные непаразитарные кисты печени  // Научные труды Житомирской области Украинской ССР.-Житомир,1959.-С.108-111.

 

 

 

 

 

 

 

         

       Анализ реаниматологической помощи в условиях областной больницы / Гербачевский А.Ф., Ямковой И.П., Доморацкий Э.Я., Шелестюк П.И. // Обезболивание и реанимация в условиях клиники и скорой помощи : Материалы I съезда анестезиологов УССР.-Киев,1966.-С.50-51.

 

 

 

 

 

 

 

       

        Гербачевсий А.Ф. Порочная осанка и начальные формы искривления позвоночника у школьников / Гербачевський А.Ф.,Гервич С.И.,Пестерева А.М. //Хирургия, травматология и ортопедия детского возраста.-К.,1965.-С.212-214.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                                           СПОГАДИ

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Федорова Н.А. А починала працювати з Гербачевським // Пульс.-2001.-№34.-С.1.

    Клейненберг М. Мы вместе работали // Пульс.-1996.-№20.-С.2,4.-(Областной больнице 100 лет).

    Поперечна А. Ніщо на землі не минає безслідно // Пульс.-2004.-№4.-С.1.-(До 60-річчя визволення Житомирщини від фашизму).

    Етапи розвитку охорони здоров"я Житомирщини у повоенний час // Пульс.-2003.-№28.-С.2.

Вернигора І.П. Зірка Героя // Пульс.-2002.-№46.-С.7

 

 

 

 

                                                                                             УВІЧНЕННЯ ПАМ"ЯТІ

 

         

   Памятки археології, історії та монументального мистецтва/ За заг.ред. Г.Мокрицького : Енциклопедия Житомира.-Т2.Кн.1.-Житомир,2009.

   С.148-Могила Гербачевського О.Ф. ; С.195-пам"ятник О.Ф.Гербачевському

            

                                      

                      

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    130 років від дня народження Олександра Федоровича Гербачевського // Імена в медицині у відгомоні часу.2014 (друге півріччя) : Календар знаменних і памятних дат / ННМБ України.-К.,2014.-С.29.

   Видатний хірург та організатор охорони здоров"я Житомирщини: До 130-річчя від дня народження О.Ф.Гербачевського (1884-1979) : Біобібліографічний покажчик. Вид.2.-Житомир,2014.

     Будник Е. Увічнення пам"яті: Відкриття пам"ятника відомому вченому на території обласної лікарні(О.Ф.Гербачевському) // Пульс.-2002.-№38.-С.1.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Пульс.-1996.-№16.-С.1.