І.П.ПАВЛОВ. СТАРІЙШИНА ФІЗІОЛОГІВ СВІТУ

  26 вересня 2014 року виповнюється 165 років від дня народження Івана  Петровича Павлова - вченого, фізіолога, творця науки про вищу нервову діяльність і уявлень про процеси регуляції травлення; засновника найбільшої російської фізіологічної школи; лауреата Нобелівської премії в області медицини і фізіологіі 1904 року

 

                

 

                                                                                         ЕТАПИ ЖИТТЯ

 

        Іван Петрович Павлов народився 26 вересня 1849 р. у Рязані, в сім'ї священика. Захопившись природничими науками , Павлов в 1870 році вступив до Петербурзького університету . Займаючись на природничому відділенні фізико -математичного факультету він працював у лабораторії під керівництвом відомого фізіолога І. Ф. Ціона , де виконав кілька наукових досліджень . А в 1875 році рада університету нагородив його золотою медаллю за роботу "О нервах, заведующих работой в поджелудочной железе".

По закінченні університету у 1875 році Іван Петрович поступає на третій курс Медико- хірургічної академії,одночасно ( 1876-1878 ) працює в фізіологічній лабораторії К. Н. Устимовича ; по закінченні МХА (1879) був залишений завідуючим фізіологічною лабораторією при клініці С. П. Боткіна.

• 1883 - Павлов захистив докторську дисертацію «О центробежных нервах сердца».

 • 1884-1886 - був відряджений для вдосконалення знань за кордон у Бреслау і Лейпциг , де працював у лабораторіях у Р. Гейденгайнаі К. Людвіга .

• 1890 - обраний професором і завідувачем кафедри фармакології Військово -медичної академії , а в 1896 - завідувачем кафедри фізіології , якою керував до 1924 . Одночасно (з 1890 ) Павлов - завідувач фізіологічною лабораторією при організованому тоді Інституті експериментальної медицини.

• 1901 - Павлов був обраний членом- кореспондентом , а в 1907 дійсним членом Петербурзької Академії наук .

• 1904 - Павлову присуджується Нобелівська премія за багаторічні дослідження механізмів травлення.

• 1925 - до кінця життя Павлов керував Інститутом фізіології АН СРСР.

• 1935 - на 15 Міжнародному конгресі фізіологів Іван Петрович був увінчаний почесним званням « старійшини фізіологів світу ». Ні до, ні після нього , жоден біолог не вдостоювався такої честі.

• 1936 - 27 лютий Павлов помирає від пневмонії. Похований на « Літераторських мостках » Волкова кладовища в Санкт -Петербурзі.

 

 

 Афоризми  Івана Петровича Павлова

 

  • Никогда не беритесь за последующее, не усвоив предыдущего.
  • Отдых — это перемена занятий.
  • Будьте страстны в вашей работе и ваших исканиях.
  • Счастье человека где-то между свободой        и дисциплиной.
  • Человек — высший продукт земной природы. Человек — сложнейшая и тончайшая система. Но для того чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек должен быть здоровым, сильным и умным.
  • Никогда не думайте, что вы уже всё знаете. И как бы высоко не оценили вас, всегда имейте мужество сказать себе: я невежда. Не давайте гордыне овладевать вами. Из-за неё вы будете упорствовать там, где нужно согласиться, из-за неё вы откажетесь от полезного совета и дружеской помощи, из-за неё утратите веру объективности.

 

                                                                                       

                                          Праці  І.П.Павлова  з фонду  бібліотеки

 

 

 

                                                             

 

             Павлов, И.П. Полное собрание сочинений.В 6 т., 8 кн. / И.П.Павлов.- Москва,Ленинград:Изд. Академии наук СССР,1951-1952

 

                                                                                                           

 

                          

      Павлов, И.П., академик. Избранные произведения/Павлов, И.П.,академик.-М.: Изд. Академии наук СССР,1949.-639с. 

 

                                                                                                   

 

               Павлов, И.П., академик. Избранные труды по физиологии высшей нервной деятельности /Павлов, И.П.,академик.-М.:  Гос.учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР,1950.-263с.

 

                                                                            

 

             Павлов, И.П., академик. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения ) животных.Условные рефлексы.Сборник статей, докладов, лекций и речей / Павлов, И.П.,академик.-Москва,Ленинград,Наркомздрав СССР: Биомедгиз,1938.-771с.

 

                                                                                

 

             Павлов, И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга/ И.П.Павлов.-М.: Изд. Академии мед. наук СССР,1952.-287с.

 

                                                                              

 

            Павлов, И.П. Лекции по физиологии. 1912-1913 / И.П.Павлов.-М.: Изд. Академии мед. наук СССР,1949.-331с.

 

                                                             

                

            Павлов, И.П. Лекции по физиологии / И.П.Павлов.- Москва,Ленинград:Изд. Академии наук СССР,1952.-491с.

 

                                                                        

 

               

             Павлов, И.П. О типах высшей нервной деятельности и экспериментальных неврозах/ И.П.Павлов.-М.:Гос. издательство мед. литературы,1954.-192с.

 

                                                                          

 

 

                   

               Павлов, И.П. Психопатология и психиатрия. Избранные произведения/ И.П.Павлов.-М.: Изд. Академии мед. наук СССР,1949.-235с.

 

                       

                                                                             

 

                  

            Павлов, И.П. Труды по физиологии кровообращения/ И.П.Павлов.-М.: Гос.изд.мед.литературы,1954.-331с.