НАУКОВІ ПРАЦІ ЛІКАРІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ім. О.Ф. ГЕРБАЧЕВСЬКОГО

УДК 016 : 61(477.42)  Наукові праці лікарів ЖОКЛ

 НАУКОВІ  ПРАЦІ  ЛІКАРІВ 

                                                   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  КЛІНІЧНОЇ  ЛІКАРНІ

ім. О.Ф. ГЕРБАЧЕВСЬКОГО

(2006 – 2015 рр.)

Бібліографічний  покажчик

 

      Укладач : Домс Т.В., бібліограф відділу НМІ ОНМБ

                                   Редактор: Смалюх І.П., заступник директора ОНМБ

                                   Відповідальна за випуск: Осика А.В., директор ОНМБ

 

Від  укладача

     Покажчик   «Наукові  праці  лікарів  Житомирської обласної  клінічної  лікарні  ім. О.Ф. Гербачевського (2006-2015 рр.)» висвітлює наукову діяльність лікарів обласної  клінічної  лікарні  ім. О.Ф. Гербачевського та узагальнює  їх велику  практичну роботу за останні 10 років. Наукові  праці   лікарів  наочно  показують  певні  успіхи  лікарів  Житомирської  обласної клінічної  лікарні  ім. О.Ф. Гербачевського  в  обслуговуванні  пацієнтів,  допомагають  розширити  та  розповсюджувати  передовий  досвід.

     Дане бібліографічне видання – чергове, є продовженням покажчика «Наукові праці лікарів обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського (1980-2005 рр.)». Наукові праці лікарів Житомирської обласної  клінічної  лікарні  ім. О.Ф. Гербачевського за попередні роки були відображені у бібліографічних покажчиках «Научные работы врачей Житомирской области (1946-1978 гг.), «Здравоохранение Житомирской области (1968-1982 гг.)» та інших.

      Покажчик «Наукові  праці  лікарів  обласної  клінічної  лікарні  ім. О.Ф. Гербачевського (2006-2015 рр.)» представляє 155 бібліографічних описів. Серед них монографії, автореферати кандидатських дисертацій, статті з наукових медичних журналів, тези доповідей із збірників наукових конференцій, з’їздів, симпозиумів тощо.

     Структура покажчика побудована за схемою універсальної класифікації творів друку медичної галузі. Видання складається з 17 розділів. В кожному з них праці розміщені в алфавіті авторів та назв документів під загальною нумерацією.

     Для оперативного пошуку наукової праці користувачеві варто звернутися до «Іменного  покажчика», розміщеного в  кінці  видання, де за прізвищем автора подаються порядкові номери його наукових праць.

     При  підготовці покажчика використані документальні  фонди   обласної наукової медичної бібліотеки, Інтернет-джерела,  а також матеріали, надані лікарями.  

     Покажчик не претендує на вичерпне відображення документів.

     З  вдячністю  приймемо  всі   зауваження   та   пропозиції   щодо  структури  і  наповнення   покажчика  від  користувачів  на  адресу  обласної  наукової  медичної  бібліотеки: 10002, м. Житомир,вул. Пушкінська, 62. ОНМБ ЖОР.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

 

1.   Білоус В.Й. Офтальмологічна служба Житомирщини: історія і сьогодення / В.Й. Білоус, О.А. Мартиненко  // Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. - Житомир, 2011. - С. 42-47.

2.   Білоус В.Й. Розвиток офтальмологічної служби на Житомирщині  / В.Й. Білоус, О.А. Мартиненко // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція 10-11 листопада 2011 року, Житомир. - 2011. – С. 271-273.

3.   Борщівський М.І. Удосконалення інноваційної політики та підвищення ефективності використання наукового потенціалу на прикладі Житомирської обласної клінічної лікарні ім.О.Ф.Гербачевського / М.І. Борщівський, С.І. Шевченко, Г.І. Янчук // Україна. Здоров'я нації. - 2008. - № 3-4 . - С. 211-215.

4.  Борщівський М.І. Інноваційна політика та підвищення ефективності використання наукового потенціалу обласної клінічної лікарні / М.І. Борщівський, С.І. Шевченко, Г.І. Янчук // Магістр медсестринства. - 2009. - № 1. - С. 15-19.

5.   Дєєва О.В. Розвиток нефрологічної служби Житомирської області / О.В. Дєєва // Український журнал нефрології та діалізу. - 2008. - № 1. - С. 7-10.

6.  Крикливець Л.С. Нариси з історії розвитку терапевтичної служби Житомирщини: наукове видання / Л.С. Крикливець, А.М. Скуртов. - Житомир : Полісся, 2006. - 228 с.

7.   Махновська І.Р. Обгрунтування професіограми магістрів сестринської справи / І.Р. Махновська, М.І. Борщівський // Магістр медсестринства. - 2013. - №  2(10). - С. 19-29.

8.  Мосійчук П.Н. Материнська колискова / П.Н. Мосійчук // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2012. - № 1 . - С. 110-112.

9.   Мосійчук П.Н. Хірург, науковець, педагог, організатор… / П.Н. Мосійчук // Життєвий шлях і творчий подвиг: До 70-річчя Михайла Петровича Захараша. – К., 2014. – С. 111 – 115; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 254-257.

10.  Поліщук В.Т. Організаційно-методична роль хірургічного центру Житомирської обласної лікарні в лікуванні хворих із хірургічною патологією органів черевної порожнини / В.Т. Поліщук, О.Г. Дикий, І.П. Кудін // Актуальні питання сучасної медицини:Збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. - Житомир, 2011. - С. 48-52.

11.  Прищепа В.В. Організація неврологічної допомоги хворим з цереброваскулярною патологією в Житомирській області / В.В. Прищепа, Т.С. Савченко // Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. - Житомир, 2011. - С. 215-220.

12.  Сергієнко Л.М. Професійна захворюваність серед медичних працівників Житомирської області за результатами 10-річного моніторингу / Л.М.  Сергієнко // Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. – Житомир, 2011. – С. 53-56.

13.   Скуртов А.М. Економічний ефект використання тропонінового тесту / А.М. Скуртов // Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. – Житомир, 2011. – С. 151.

14.   Скуртов А.М. Показання для вибору умов лікування / А.М. Скуртов // Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. – Житомир, 2011. – С. 232-233.

15.  Толстанов О.К. Організація медичної допомоги хворим з цереброваскулярною патологією у Житомирській області / О.К. Толстанов, В.В. Прищепа // Україна. Здоров'я нації. - 2009. - № 3 . - С. 147-149.

16.   Шатило В.Й. Соціально-гігієнічна оцінка захворюваності і медико-соціальних наслідків парентеральних вірусних гепатитів В і С в Житомирському регіоні / В.Й. Шатило, Л.В. Мороз, І.М. Киричук, Б.Б. Леськів, В.А. Гречко, О.О. Шпита // Актуальні питання сімейної медицини: V Міжрегіональна науково-практична конференція (18 травня 2007 р.). - Житомир, 2007. - С. 21-29.

17.  Шевченко С.І. Амбулаторно-поліклінічна допомога дорослому населенню Житомирської області у 2008 році / С.І. Шевченко  // Медичний інформаційно-аналітичний вісник. - 2009. - № 409 . - С. 10-15.

 

ФАРМАЦІЯ. КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ

 

18.   Корендович В.С. Інформація про побічну реакцію лікарських засобів в ДФЦ МОЗ України / В.С. Корендович // Медичний інформаційно-аналітичний вісник. - 2009. - № 414 . - С. 10-11.

19.   Скуртов А.М. Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи: (на допомогу сімейному лікарю) / А.М. Скуртов ; Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського. - 2-е вид., доп. - Житомир : Житомирська облдрукарня, 2010. - 70 с.

 

Р Е В М А Т О Л О Г І Я

 

20.   Крикливець Л.С. Віддалені результати застосування пульс-терапії глюкокортикоїдами при системних захворюваннях сполучної тканини / Л.С. Крикливець // VII Міжрегіональна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку сімейної медицини» (25 листопада 2009 р.). – Житомир, 2009.  

21.   Крикливец Л.С. Случай синдрома Гудпасчера  / Л.С. Крикливец, А.В. Медведев, С.А. Латаш // Therapia. Український медичний вісник. - 2012. - № 1 . - С. 48-50.

 

Д І А Г Н О С Т И К А

 

22. Використання комп’ютерних технологій підвищення інформативності цифрових зображень в ендоскопії / В.З. Свиридюк, К.П. Строцький, І.Ю. Губренюк, А.В. Олійниченко, Б.П. Олійниченко // Шпитальна хірургія. – 2005. - № 3. – С. 127-129.

23. Дрозд А.В. Торакоскопічна діагностика поранення серця / А.В. Дрозд // Шпитальна хірургія. – 2005. - № 4. – С. 125.

24. Ендоскопічна діагностика дуоденогастрального рефлюксу при хронічному панкреатиті / Свиридюк В.З., Строцький К.П., Губренюк І.Ю., Олейніченко А.В., Олейніченко Б.П., Шатило В.Й. : Матеріали наукової конференції «Актуальные вопросы диагностической и лечебной эндоскопии» (18-20 вересня 2003 р., м. Житомир) // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2003. - № 3. – С. 29.

25. Омельчук А.І. Кили діафрагми. Огляд літератури та власні спостереження / А.І. Омельчук, Г.Ф. Шейко // Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. - Житомир, 2011. - С. 167-172.

 

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. ФІЗІОТЕРАПІЯ

 

26.    Бартош Г.К. Оздоровчий атлетизм / Г.К. Бартош, Ю.М. Петрук, О.С. Шоханов  // Магістр медсестринства. - 2014. - № 1(11) . - С. 95-98.

27. Досвід застосування флюктофорезу Полтавського БішофітаС та нестероїдного протизапального засобу ДіклакR 5% геля у лікуванні суглобового синдрому при захворюваннях сполучної тканини, нервової системи з больовими проявами і вегетативно-судинними порушеннями / Мосійчук П.Н., Рижовська Н.М., Рисінський В.О., Бойко М.О., Мосійчук Л.Г.: Материалы X республиканского конгресса курортологов и физиотерапевтов «Актуальные вопросы организации курортного дела, курортной политики и физиотерапии автономной республики Крым» (13-14 апреля 2010 г., г. Евпатория) // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2010. – № 2. – С. 132-133.

28.    Мосійчук П.Н. Природний полімінерал: практичні аспекти застосування в акцентованій комплексній реабілітації / П.Н. Мосійчук, Н.М. Рижовська, В.О. Рисінський; УОЗ Житомирської ОДА; Житомирський обласний осередок Української асоціації фахівців фізичної реабілітації; ЖОЛСЦРЗ «Дениші»; Консультативно – інформаційний центр сучасних реабілітаційних технологій «Сучасні аспекти реабілітації осіб з органічною патологією центральної та периферичної нервової системи». – Житомир, 2010; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 246-249.

29.    Мосійчук П.Н. Досвід лікування та реабілітації хворих з невритом лицевого нерва / П.Н.Мосійчук, В.О.Рисінський, Н.М.Рижовська // УОЗ Житомирської ОДА; Житомирський обласний осередок Української асоціації фахівців фізичної реабілітації; ЖОЛСЦРЗ «Дениші»; Консультативно – інформаційний центр сучасних реабілітаційних технологій «Сучасні аспекти реабілітації осіб з органічною патологією центральної та периферичної нервової системи». – Житомир, 2010.

30.   Рижовська Н.М. Досвід застосування бішофіту Полтавського при лікуванні хворих із посттравматичними рубцями та викликаними ними ускладненнями  / Н.М. Рижовська, П.Н. Мосійчук // Відновлювальні профілактичні технології в клінічній медицині: Матеріали наукового симпозіуму. - Полтава, 2009.

 

К А Р Д І О Л О Г І Я

 

31.   Борщівський В.  Життя без інфаркту  / В. Борщівський // Бізнес Полісся. - 2008. - №12 . - С. 36-37.

32.  Результати клініко-епідеміологічного дослідження артеріальної гіпертензії у Вінницькій та Житомирській областях / Л.В. Черешнюк, А.М. Скуртов, І.Г. Резніченко, Г.С. Черешнюк, Д.С. Фостаковський, О.Г. Чабан // Актуальні питання сімейної медицини: ІІІ Міжрегіональна науково-практична конференція (17 травня 2005 р., Житомир). - Житомир, 2005. - С. 26-31.

33.  Скуртов А.М. Напрямки попередження та корекції метаболічного синдрому / А.М. Скуртов // Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. – Житомир, 2011. – С. 206.

34.   Скуртов А.М. Прогноз ускладнень серцево-судинних захворювань під час або після несерцевих оперативних втручань / А.М. Скуртов // Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. – Житомир, 2011. – С. 242-245.

35.  Скуртов А.М. Обгрунтування ролі професійної компетентності та особистісних якостей медичної сестри лікувально-профілактичних закладів третинного рівня на прикладі кардіоаритмологічного центру / А.М. Скуртов, А.С. Васільєва // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція, 10-11 листопада 2011 року, Житомир. – Житомир, 2011. - С.354-356.

36.   Скуртов А.М. Роль професійної компетентності та особистісних якостей медичної сестри кардіоаритмологічного центру – активного учасника лікувального процесу / А.М. Скуртов, А.С. Васільєва // Магістр медсестринства. – 2011. - № 2(6). – С. 111-113.

 

Г Е М А Т О Л О Г І Я

 

37. Детермінанти множинної медикаментозної резистентності при гострій лімфобластній лейкемії в осіб, опромінених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / В.Г. Бебешко, Д.А. Базика, С.В. Клименко, О.Л. Мазниченко, Н.А. Голярник, О.В. Лясковська, І.М. Ільєнко, Н.М. Третяк, О.О. Вдовцов, Т.М. Сербіненко,Т.І. Лиса, Т.Б. Зубрицька, В.Н. Зінченко // Український журнал гематології та трансфузіології. - 2006. - № 1. - С. 8-12.

 

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

 

38.    Быстрицкая  В.И. Пульмонологические аспекты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: доклад, тезисы доклада / В.И. Быстрицкая, С.И. Хвелось, В.В. Савицкая // Актуальні питання сімейної медицини: VІ Міжрегіональна науково-практична конференція (21 травня 2008 р., м. Житомир. - Житомир, 2006. - С. 105-116.

39.  Быстрицкая В.И.  Антагонисты кальция в пульмонологической практике / В.И. Быстрицкая, С.И. Хвелось, В.В. Савицкая // Актуальні питання сімейної медицини: ІІІ Міжрегіональна науково-практична конференція (17 травня 2005 р., Житомир). - Житомир, 2005. - С. 54-58.

40.  Заболеваемость саркоидозом органов дыхания в южном и северном регионах Украины в 2011 году / В.К. Гаврисюк, Е.А. Меренкова, О.В. Шадрина, Е.А. Беренда, А.И.Ячник, В.В. Куц, И.Г. Ульченко, С.И. Хвелось // Український пульмонологічний журнал. - 2013. - № 3. - С. 41-45.

 

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

 

41.  Свиридюк В.З. Використання ліпосом – перспективний напрямок розвитку нових діагностичних та лікувальних технологій при захворюваннях підшлункової залози / А.М. Скуртов // Актуальні питання сімейної медицини: ІІІ Міжрегіональна науково-практична конференція (17 травня 2005 р., Житомир). - Житомир, 2005. - С. 59-75.

 

Е Н Д О К Р И Н О Л О Г І Я

 

42.   Кльоц Ю.П. База даних Web-системи попереднього діагностування станів пацієнтів / Ю.П. Кльоц, В.П. Стаховська // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні технології в системному програмуванні» (22-24 квітня 2015 р., м. Хмельницький ). – Хмельницький, 2015;  Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 221-223.

43.   Кльоц Ю.П. Web-система збору та аналізу заявок на препарати інсуліну / Ю.І. Кльоц, В.П. Стаховська, М.Ю. Гаврилюк // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІІ (29-31 травня 2013 р., Харків) / За ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, 2013. – С. 102.

44. Стаховська В.П. Аналіз використання електронної методики прогнозування можливого ризику виникнення цукрового діабету 2 типу / В.П. Стаховська, П.М. Куськало // Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. - Житомир, 2011. - С. 112-114.

45.  Стаховська В.П. Аналіз результатів використання електронної методики визначення рівня глікозильованого гемоглобіну на основі середньодобового рівня глюкози в крові / В.П. Стаховська, П.М. Куськало // Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. - Житомир, 2011. - С.108-111.

46.     Стаховська В.П. Програмне забезпечення оцінки ризику виникнення цукрового діабету 2 типу / Кльоц Ю.П., Стаховська В.П., Вінник О.В.// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІІ (29-31 травня 2013 р., Харків) / За ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, 2013. – С. 103; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 220-221.

 

У Р О Л О Г І Я

 

47.     Горовий В.І. Перший досвід використання трансобтураторного слінгу вітчизняним набором «УКРТЕХМЕДСЛІНГ» при лікуванні жінок із стресовим нетриманням сечі /  В.І. Горовий, Р.К. Балацький, Н.В. Магалецька : Збірник праць міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології» (16-17 жовтня 2014 р., м. Яремче). – Яремче, 2014. – С. 200-207; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 179-183.

48. Досвід застосування трансобтураторної субуретральної петльової пластики набором «Укртехмедслінг» при лікуванні жінок із стресовим нетриманням сечі / В.І. Горовий, В.П. Головенко, Р.К. Балацький, Н.В. Магалецька: Матеріали VІ щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Досягнення на перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів» (23-25 квітня 2015 р., м. Київ) // Клиническая онкология. – 2015. – Спецвыпуск № І.– С. 42; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 178-179.

49.    Магалецька Н.В. Досвід впровадження відеолапароскопічних операцій при урологічній патології в багатопрофільному Центрі малоінвазивної хірургії / Н.В. Магалецька, Н.Г. Рудковська, А.О. Волков // Шпитальна хірургія. - 2010. - № 1 . - С. 75-77.

50.    Перші результати трансобтураторної субуретральної петльової пластики набором «УКРТЕХМЕДСЛІНГ» при лікуванні жінок із стресовим нетриманням сечі / В.І. Горовий, В.П. Головенко, Р.К. Балацький, Н.В. Магалецька: Материалы научно-практической конференции «Урология, андрология, нефрология - 2014» (28-30 мая 2014 г., г. Харьков). – Харьков, 2014. – С. 19-20; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 183-184.

 

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

 

51.    Герпес. Роль в патологи человека. Противовирусные препараты / Л.А. Панченко, Е.А. Куликова, С.И. Васина, И.Н. Звягольская, Г.Е. Христян, В.Д. Макаренко, В.В. Невмержицкий, В.В. Казмирчук. – Харьков: Планета-Принт, 2014. – 203с.

 

Х  І  Р  У  Р  Г  І  Я

 

52. Альтернативные технологии в лечении хронической ишемии верхних конечностей – презентация собственного опыта / Н.Ф. Дрюк, В.И. Кириллов, Л.И. Олейник, С.В. Мельник // Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 115-116.

53.   Ангіосаркома нижньої порожнистої вени (клінічний випадок) / В.Т. Поліщук, І.М. Невмержицький, О.Г. Дикий, І.П. Кудін, Р.В. Заболотнюк  // Шпитальна хірургія. – 2013. -  № 1. - С.144-145.

54. Аденокарцинома апендикса: огляд літератури та клінічне спостереження / В.І. Лучків, В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, А.В. Сироткін, Л.В. Хоменко // Здоров'я України: Онкологія. - 2015. - №4(40). - С. 43; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 41-44.

55.   Альтернативные технологии в лечении хронической ишемии верхних конечностей - презентация собственного опыта / Н.Ф. Дрюк, В.И. Киримов, Л.И. Олейник, С.В. Мельник // Клінічна хірургія. - 2011. - № 5 . - С. 19.

56. Аналіз проведення оперативних втручань з приводу злоякісних новоутворень панкреатобіліарної системи / В.Т. Поліщук, І.М. Невмержицький, Д.А. Музика. – Житомир, 2015. – 3 с.; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 11-13.

57.  Aнгіосаркома нижньої порожнистої вени (клінічний випадок ) / В.Т. Поліщук, І.М. Невмержицький, О.Г. Дикий, І.П. Кудін, Р.В. Заболотнюк// Шпитальна хірургія. - 2013. - № 1 . - С. 144-145.

58.   Аневризма загальної печінкової артерії / В.Т. Поліщук, Ю.І. Данилюк, О.М. Кравчук, І.М. Невмержицький, С.І. Кириленко, В.М. Мельник //Шпитальна хірургія. - 2010. - № 2. - С. 102-103. 

59.   Вимушені та етапні втручання в абдомінальній хірургії / О.Г. Дикий, В.Т. Поліщук, П.В. Пріор, В.М. Борщівський, А.І. Костина, О.В. Слободенюк, І.П. Кудін, І.М. Невмержицький // Клінічна хірургія. - 2007. - № 5/6. - С. 68-69.

60.   Випадок рідкісного ускладнення гнійного інфільтративного ларингіту  / Т.В. Муравйов, В.В. Артюх, Г.К. Бартош, А.В. Дрозд, Т.І. Марцун // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 3. - С. 77-78.

61.   Випадок успішного лікування гострого мезентеріального тромбозу з використанням системного тромболізису / В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, М.П. Суслик, Л.В. Хоменко, М.В. Хренов, І.В. Борачук, О.М. Муравець //  Здоров'я України : Хірургія. Ортопедія. Травматологія. – 2013. - № 2. - С. 37-38; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 55-60.

62.  Випадок хірургічного лікування ліпосаркоми тонкої кишки / В.І. Лучків, В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, Л.В. Хоменко, А.В. Сироткін, Є.П. Побережний // Здоров’я України : Хірургія. Ортопедія. Травматологія. - 2014. - № 2. - ­С. 34­-35; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 44-48.

  63.   Виразка Дьєлафуа / В.П. Перепелиця,  В.В. Сможаник, М.П. Суслик, В.С. Хоменко, Л.В. Хоменко // Здоров'я України : Хірургія. Ортопедія. Травматологія. - 2013. - № 3. - С. 30, 34; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 60-67.

64.   Волков А.О. Конверсія при лапароскопічній холецистектомії: причини та прогностичні фактори / А.О. Волков, Н.Г. Рудковська : Матеріали наукової конференції «Актуальные вопросы диагностической и лечебной эндоскопии» (18-20 вересня 2003 р., м. Житомир) // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2003. - № 3. – С. 35.

65.   Герніопластика: поєднання багаторічного досвіду та новітніх розробок / В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, В.Г. Шкляєв, Л.В. Хоменко // Здоров'я України : Хірургія. Ортопедія. Травматологія. - 2012. - № 4. - С. 24-25; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 48-54.

66.   Гострі порушення мезентеріального кровообігу: клініка та можливості діагностики: огляд / В. П. Перепелиця, В.С. Хоменко, А. В. Сироткін, Л. В.  Хоменко // Здоров'я України : Хірургія. Ортопедія. Травматологія. - 2013. - № 1. - С. 38-39.

67.  Гострий біліарний ілеус – синдром Бувере / В.С. Хоменко, В.П. Перепелиця, А.В. Сироткін, М.П. Суслик, Л.В. Хоменко // Здоров’я України : Хірургія, ортопедія, травматологія. – 2015. - № 4. – С. 42-43.

68.   Деклараційний патент на корисну модель 12244 Україна, МПК (2006) А61В 10/02. Катетер для корекції гідроперитонеуму при лікуванні спайкової хвороби очеревини методом динамічного лапароскопічного адгезіолізису / Дикий О.Г. – № u200509607; Заявл. 13.10.2005; Опубл. 16.01.2006. – Бюл. № 1.

69.   Деклараційний патент на корисну модель 12243 Україна, МПК (2006) А61В 17/22. Спосіб герметизації троакарних ран / Дикий О.Г. - № u200509606; Заявл. 13.10.2005; Опубл. 16.01.2006. - Бюл. № 1.

70.   Деклараційний патент на корисну модель 14114 Україна, МПК (2006) А61В 17/04. Спосіб зашивання лапаротомної рани / Дикий О.Г. – № а200511784; Заявл. 12.12.2005; Опубл. 15.05.2006. - Бюл. № 5.

71.   Деклараційний патент на корисну модель 14113 Україна, МПК (2006) А61К 9/08. Спосіб лікування вісцеропаріетальних спайок / Дикий О.Г. -  № а200511783; Заявл. 12.12.2005; Опубл. 15.05.2006. - Бюл. № 5.

72.   Десятирічний досвід лікування хворих на гострий медіастиніт / Т.В. Муравйов, В.В. Артюх, А.В. Дрозд, Т.І. Марцун, Г.К Бартош // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 3. - С. 59-62.

73. Дзюбановський І.Я. Динамічний лапароскопічний адгезіолізис в лікуванні спайкової хвороби очеревини / І.Я. Дзюбановський, О.Г. Дикий // Шпитальна хірургія. – 2006. – № 3. – С. 33-37.

74. Діагностика та лікування спонтанного пневмотораксу в умовах районних лікарень / Муравйов Т.В., Артюх В.В., Бартош Г.К., Дрозд А.В., Клюєв В.А., Марцун Т.І., Данилюк І.М. – Житомир, 2015. – 8с.; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 281-285. 

75.    Дикий  А.Г. Спаечная  болезнь  брюшины : монография / А.Г. Дикий,  С.А.  Дикий. – Житомир: Полісся, 2012. – 292с.

76.   Дикий О.Г. Діагностична  лапароскопія в умовах інтраабдомінального  спайкового процесу // Шпитальна хірургія. – 2010. - № 4. – С. 49-51.

77.   Дикий О.Г. Макроскопічна картина перебігу процесу адгезіогенезу : Матеріали наукової конференції «Актуальные вопросы диагностической и лечебной эндоскопии» (18-20 вересня 2003 р., м. Житомир) / О.Г. Дикий // Укр. журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2003. - № 3. – С. 35.

78. Дикий О.Г. Метод динамічного лапароскопічного адгезіолізису в лікуванні спайкової хвороби очеревини / О.Г. Дикий // Матеріали наукового конгресу «IV Міжнародні Пироговські читання», присвяченого 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова: XXIІ з’їзд хірургів України; Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (2-5 червня 2010 р., Вінниця). – Вінниця, 2010. – Т 1. – С. 148.

79.  Дикий О.Г. Післяопераційна  лапароскопія  в  діагностиці та динамічний лапароскопічний адгезіолізис  в  лікуванні спайкової хвороби: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. – Тернопіль, 2007. – 19с.

80.  Дикий О.Г. Причини конверсії при лапароскопічній адгезіотомії у пацієнтів зі спайковою хворобою очеревини / О.Г. Дикий //Практична медицина. – 2010. – Т.16. - № 4. – С.  87-91.

81.  Дикий О.Г. Прогнозування успіху лапароскопічної адгезіотомії у пацієнтів, хворих на спайкову хворобу очеревини / О.Г. Дикий // Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 78-82.

82.  Дикий О.Г. Сучасні аспекти лікування спайкової хвороби: 8-річний досвід роботи спеціалізованого центру / О.Г. Дикий // Матеріали наукового конгресу ХХІІ з’їзду хірургів України. – 2010. – Т.1. – С. 148-149.

83.   Дикий О.Г. Сучасні аспекти лікування спайкової хвороби очеревини     / О.Г. Дикий //Клінічна хірургія. – 2008. - № 4/5. – С. 14.

84.   Дикий О.Г. Сучасні аспекти профілактики гострої спайкової обструкції кишки  / О.Г. Дикий // Харківська хірургічна школа. – 2009. – № 2. – С.112-114.

85.   Дикий О.Г. Сучасні аспекти лікування спайкової хвороби / О.Г. Дикий, С.О. Дикий // Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 82-83.

86. Досвід впровадження сучасних підходів в лікуванні хворих на кровоточиву виразку шлунка та дванадцятипалої кишки в практиці виїзних хірургічних бригад / Поліщук В.Т., Костина А.І., Пріор П.В., Слободенюк О.В., Строцький К.П., Дикий О.Г., Борщівський В.М. : Матеріали наукової конференції «Актуальные вопросы диагностической и лечебной эндоскопии» (18-20 вересня 2003 р., м. Житомир) // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2003. - № 3. – С. 28.

87.   Досвід лікування поранень серця в Житомирській області за 10 років / Т.В. Муравйов, В.Л. Савченко, Г.К. Бартош, М.С. Кутишенко // Шпитальна  хірургія. - 2005. - № 2. - С. 91-92.

88. Досвід лікування хворих із псевдокістами підшлункової залози, ускладненими кровотечею / В.Т. Поліщук, І.М. Невмержицький, А.І. Костина, П.В. Пріор, О.В. Слободенюк, О.Г. Дикий, І.П. Кудін, Р.В. Заболотнюк, В.М. Мельник // Шпитальна хірургія. - 2011. - №2 . - С. 69-71.

89.  Досвід  лікування  хворих  на обтураційну гостру непрохідність товстого кишечника пухлинного ґенезу / Поліщук В.Т., Дикий О.Г., Кудін І.П., Невмержицький І.М., Мельник В.М.  // Хірургічна  перспектива: Всеукраїнський збірник наукових робіт. – 2011. - № 1(5). – С. 67-69.

90. Досвід хірургічного лікування хронічного панкреатиту на базі панкреатичного центру  Житомирської обласної клінічної лікарні  ім. О.Ф. Гербачевського / В.Т. Поліщук, І.М. Невмержицький, О.Г. Дикий, І.П. Кудін, Р.В. Заболотнюк, О.В. Прокопчук / Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2014. – 4с.; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 8-11.

91.   Закрита травма органів черевної порожнини: травматичний розрив ехінококової кісти із жовчною норицею правої частки печінки, розрив печінки, дифузний жовчний перитоніт у хворого 15 років / П.С. Русак, О.К. Толстанов, В.Т. Поліщук, В.Ф. Рибальченко, М.П. Степанов // Хірургія дитячого віку. - 2013. - № 3 . - С. 81-85.

92.   Інструментальні пошкодження стравоходу  / К.П. Строцький, І.Ю. Губренюк, І.П. Кравчук, Ф.Т. Муравйов, О.О. Мельник, Г.К. Бартош, В.В. Артюх, А.В. Дрозд, А.О. Патола, В.А. Клюєв, Т.В. Муравйов // Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. - Житомир, 2011. - С. 159-162.

93.   Кісти брижі кишечнику / В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, В.В. Сікол, Л.В. Хоменко, В.А. Помирляну, О.Р. Савчин // Здоров'я України : Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія. - 2015. - № 1(35). - С. 56; Здоров'я України : Онкологія. - 2014. - № 5. - С. 33. 

94.   Клінічний випадок лікування лімфангіолейоміоматозу легень / Т.В. Муравйов, М.В. Хренов, Г.К. Бартош, А.В. Дрозд, В.В. Артюх, В.А. Клюєв, А.О. Патола, Ф.Т. Муравйов // Вестник неотложной и восстановительной медицины. - 2013. – № 1. - С. 132-134.

95.   Клінічний випадок хірургічного лікування секвестрації легені / Т.В. Муравйов, А.В. Дрозд, В.В. Артюх, Т.І. Марцун, Г.К. Бартош // Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 111-114.

96.  Леськів Б.Б. Комплексна реабілітація хворих, оперованих з приводу ускладненої виразкової хвороби / Б.Б. Леськів, П.Д. Фомін, Є.М. Шепетько // Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 38-40. 

97.  Муравйов В. П. Що повинен знати хірург про дифтерію / В.П. Муравйов, Т.В. Муравйов, П.Т. Муравйов // Шпитальна хірургія. - 2006. - № 2. - С. 89-93.

98.   Муравйов Т.В. Десятирічний досвід лікування хворих на гострий медіастиніт / Т.В. Муравйов, В.В. Артюх, А.В. Дрозд // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 3. - С. 59-62. 

99.     Муравйов Т.В. Клінічний випадок лікування хондросаркоми груднини / Т.В. Муравйов, Г.К. Бартош, А.О. Патола // Шпитальна хірургія. - 2014. - № 3. - С. 91-93.

100.    Муравьёв В.П. Желчно-каменная болезнь и непроходимость желчных протоков в хирургической практике: монография / В.П. Муравьёв, Т.В. Муравьёв, П.Т. Муравьёв, И.Е. Дедерко. - Житомир: Полісся, 2009.

101. Неоклюзивні порушення мезентеріального кровообігу: клініка, діагностика, лікування: Лекція / В.П. Перепелиця,  В.В. Сможаник, М.П. Суслик, В.С. Хоменко, Л.В. Хоменко // Здоров'я України: Хірургія. Ортопедія. Травматологія. – 2014. - № 1. - С. 40-41; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 263-270. 

102.  Олійник Л.І. Гострі тромбози та емболії артерій верхніх кінцівок як прояв компресійного синдрому грудного виходу  / Л.І. Олійник, С.В. Мельник // Клінічна хірургія. – 2014. - № 11.2. – С. 87-88.

103. Олійник Л.І. Тези виступу на Ювілейній науково-практичній конференції з міжнародною участю / Л.І. Олійник, С.В. Мельник // Актуальні аспекти лікування захворювань та ушкоджень магістральних судин у мирний та військовий час (15-16 жовтня, м. Київ). – К., 2009.

104. Перепелиця В. П. Синдром абдомінального компартмента / В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, А.В. Сироткін // Хірургія України. – 2011. - № 2. – С. 104-107; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 271-275.

105. Перепелиця В.П. Спостереження випадку оперативного лікування зрілої тератоми / В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, Ю.М. Журавльов // Здоров'я України : Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія. - 2012. - № 1. - С. 8.

106. Перепелиця В.П. Спостереження випадку перфорації нагноєної гематоми печінки  / В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, А.В. Сироткін // Шпитальна хірургія. - 2011. - № 1 . - С. 83-85.

107.  Поліщук В.Т. Аналіз проведення оперативних втручань з приводу злоякісних новоутворень панкреатобіліарної системи / В.Т.Поліщук, І.М.Невмержицький, Д.А. Музика; Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2015. – 2с.

108.  Поліщук В.Т. Організаційно-методична роль хірургічного центру Житомирської обласної клінічної лікарні в лікуванні хворих із хірургічною патологією органів черевної порожнини / В.Т. Поліщук, О.Г. Дикий, І.П. Кудін // Збірник наук. праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С.4-8.

109.   Поліщук  В.Т. Досвід хірургічного лікування хронічного панкреатиту / В.Т. Поліщук, І.М. Невмержицький, І.П. Кудін // Шпитальна хірургія. - 2014. - № 2 . - С. 80-81.

110. Прогнозування інвалідності після виконання операції з приводу ускладненої гастродуоденальної виразки / Є.М. Шепетько, П.Д. Фомін, Б.Б. Леськів, С.М. Козлов, О.Є.  Шепетько // Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 32-38.

111.   Рідкісні форми мегаколону / В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, Л.В. Хоменко, А.В. Сироткін, О.І. Резніков, В.Г. Шкляєв // Здоров"я України. - 2015. - № 1 . - С. 37-39.

112.   Рудковська Н.Г. Агенезія жовчного міхура: клінічне спостереження при лапароскопії / Н.Г. Рудковська, А.О. Волков  // Шпитальна хірургія. - 2006. - № 1. - С. 118-119.

  113. Рудковська Н.Г. Причини конверсії при лапароскопічній холецистектомії: результат 4768 операцій / Н.Г. Рудковська, А.О. Волков // Шпитальна хірургія. – 2008. - № 2. – С. 38-44.

114.   Сторонні тіла шлунково-кишкового тракту / В.П. Перепелиця,  В.С. Хоменко, В.Г. Шкляєв, М.В Хренов // Здоров'я України : Хірургія. Ортопедія. Травматологія. - 2012. - № 2. - С. 12-13.

115. Толстанов О.К. Роль лапароскопії в діагностиці та лікуванні післяопераційних ускладнень у хворих з абдомінальною хірургічною патологією / О.К. Толстанов, О.Г. Дикий // Харківська хірургічна школа. – 2009. - № 3.1. - С. 316-­317.

116.   Трансаксилярна резекція першого ребра в хірургічному лікуванні хворих з різними  формами компресійного синдрому грудного виходу / Л.І. Олійник, С.В. Мельник, Р.П. Борущак, С.І. Кириленко // Серце і судини. - 2006. - № 2. - С. 53-59.

117.   Три випадки лікування пізніх бронхоплевроторакальних нориць після пневмонектомій / Т.В. Муравйов, Г.К. Бартош, А.В. Дрозд, В.В. Артюх, В.А. Клюєв, А.А. Патола, Ф.Т. Муравйов // Торакальна хірургія. Збірник наукових праць. - Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2010. Вип. 1. Ч. 1. - С. 65-67.

118.  Три випадки хірургічного лікування хвороби Кастлемана  / Т.В. Муравйов, Г.К. Бартош, А.В. Дрозд, В.В.Артюх, В.А. Клюєв, А.А. Патола, Ф.Т. Муравйов // Торакальна хірургія. Збірник наукових праць. - Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2010. Вип. 1. Ч. 1. - С. 62-65.

119.  Фомін П.Д. Порівняльна оцінка віддалених результатів хірургічного лікування ускладненої гастродуоденальної виразки / П.Д. Фомін, Є.М. Шепетько, Б.Б. Леськів // Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 28-31.

120.  Функціональний стан периферичного судинного русла у хворих з різними формами компресійного синдрому грудного виходу / Л.І. Олійний, С.В. Мельник, Р.П. Борущак, С.І. Кириленко // Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 90-92.

121.   Хирургические подходы к диагностике и лечению энтерогенных кист средостения / Т.В. Муравьёв, Г.К. Бартош, А.В. Дрозд, В.В. Артюх, А.А. Патола, Ф.Т. Муравьёв  // Торакальна хірургія. Збірник наукових праць. - Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2010. Вип. 1. Ч.  2. - С. 68-70.

122.   Хоменко В.С. Ендометріоз післяопераційного рубця / В.С. Хоменко, В.П. Перепелиця, Д.М. Меллі // Здоров’я України: Хірургія, ортопедія, травматологія. – 2015. - № 4. – С. 37.

123.   Чотири випадки хірургічного лікування хвороби Кастлемана  / Т.В. Муравйов, Т.І. Засланець, Г.К. Бартош, А.В. Дрозд, В.В. Артюх, В.А. Клюєв, А.О. Патола, Ф.Т. Муравйов // Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. - Житомир, 2011. - С. 274-278.

 

Н Е Й Р О Х І Р У Р Г І Я

 

124.   Аналіз клінічних варіантів та форм синдрому хребтової артерії у хворих з екстравазальною компресією в сегменті V1- V2 залежно від віку / В.Г. Мішалов, Л.М. Яковенко, В.А. Черняк, В.В. Сулік, С.В. Дибкалюк, Р.В. Сулік, В.Ю. Зоргач, K.M. Зозуля //Серце і судини. - 2011. - №2(34). - С.57-64.

125. Ендоваскулярне лікування аневризм великих та гігантських розмірів внутрішньої сонної артерії. Досвід 1976-2013 років / В.І. Щеглов, Д.В. Щеглов, О.Є. Свиридюк, С.В. Конотопчик, О.А. Пастушин, О.П. Гнелиця // Український вісник психоневрології. – Т. 21, Вип. 3(76). – 2013. – С. 31-35; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 148-154.

126.   Зозуля К.М. Диагностика та хірургічне лікування порушень мозкового кровообігу при вертеброгенних ураженнях хребтових артерій: автореф. дис. ... канд. мед. наук; Ін­-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України. ­ К., 2014. ­- 23 с.

127.   Зозуля К.М. Переваги оперативного лікування порушень мозкового кровообігу головного мозку у вертебробазилярному басейні за вертеброгенного ураження хребтових артерій / К.М. Зозуля // Укр. нейрохірург. журн. - 2013. - № 3. - С. 30–33; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 276-280. 

128.   Зозуля К.М. Діагностика та хірургічне лікування порушення мозкового кровообігу при вертеброгенних ураженнях хребтових артерій / К.М. Зозуля, Л.М. Яковенко // Матеріали V з’їзду нейрохірургів України (Ужгород, 25–28черв. 2013 р.). - Ужгород, 2013. - С. 90.

129.   Зозуля К.М. Особливості клініко-неврологічної діагностики порушень мозкового кровообігу в вертебро-базилярному басейні, зумовлених вертеброгенними стенозами хребцевих артерій / К.М. Зозуля, Л.М. Яковенко // Шпитальна хірургія. - 2013. - № 1. - С. 5–11.

130. Зозуля К.М. Особливості хірургічної тактики усунення вертеброгенного стенозу хребтових артерій в сегменті V2 при лікуванні порушень мозкового кровообігу у вертебробазилярному басейні / К.М. Зозуля, Л.М. Яковенко // Укр. мед. альманах. - 2013. - Т.16, № 1. - С. 22–25; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 134-139.

131.   Зозуля К.М. Показання та переваги операційного лікування порушень мозкового кровообігу у вертебробазилярному басейні при вертеброгенних ураженнях хребтових артерій  / К.М. Зозуля, Л.М. Яковенко // Шпитальна хірургія 2013. - № 3. - С. 32–35.

132.  Зозуля К.М. Спондилографія та комплексне ультразвукове дослідження - оптимальні скринінгові методи діагностики вертеброгенного ураження хребтових артерій при порушенні кровообігу головного мозку / К.М. Зозуля, Л.М. Яковенко // Укр. нейрохірург. журн. - 2013. - № 1. - С. 50-54; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 189-193.

133.  Щеглов Д.В. Эндоваскулярное лечение множественных мешотчатых аневризм головного мозга / Д.В. Щеглов,  А.П. Гнелица // Эндоваскулярная нейрорентгенохирургия. – 2012. - № 3-4. – С. 60-66; Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 173-178.

 134.   Яковенко Л.М. Використання хірургічного лікування недостатності мозкового кровообігу при вертеброгенних ураженнях хребтових артерій / Л.М. Яковенко, К.М. Зозуля / Yalta NeuroSummit-V (Ялта, 12–15 вер. 2013 р.). - Ялта, 2013. - С.6–7.

135.   Яковенко Л.М. Хірургічне лікування стенозів хребтових артерій у профілактиці ішемічних уражень головного мозку / Л.М. Яковенко, К.М. Зозуля // Матеріали пленуму «Первинна та вторинна профілактика серцево-судинних та мозкових порушень, можливості інтервенційних втручань» (19-20 вересня 2006 р., м. Київ). - К., 2006. - С.7.

 

ОРТОПЕДІЯ  ТА  ТРАВМАТОЛОГІЯ

 

136.   Ампутація гомілки у хворих з глибокими трофічними розладами стопи / А.П. Лябах, О.Е. Міхневич, В.М. Пятковський, О.М. Хіміч // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2012. - № 4 . - С. 15-18.

137. Вернигора І. П. Обгрунтування позаосередкового остеосинтезу у поєднанні з кістковою автопластикою на етапах хірургічної реабілітації інвалідів із травматичним остеомієлітом гомілки /І.П. Вернигора, Й.М. Костюкевич, Б.П. Контуш // Шпитальна хірургія. – 2005. - № 3. - С.92-95.

138.   Вернигора І.П. Особливості медико-соціальної реабілітації хворих з переломами кісток кінцівок в умовах ортопедичного центру Житомирської обласної лікарні / І.П. Вернигора, Й.М. Костюкевич, В.В. Верховський // Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 194-198.

139.   Верховський В.В. Вплив 90SR на організм кролів // Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 87-90.

140.   Верховський В.В. Репаративний остеогенез при переломах довгих кісток у осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС (експериментальне та клінічне дослідження) / АМН України; Інститут травматології та ортопедії: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. – К., 2005. – 19с.

141.   Верховський В.В. Особливості метаболізму 90SR в організмі кролів / В.В. Верховський, В.М. Борщівський // Шпитальна хірургія. – 2005. - № 3. – С. 104-107.

142.  Верховський В.В. Особливості метаболізму стронція-90 в кістковій тканині експериментальної тварини / В.В. Верховський, В.С. Сулима  // Архів клінічної медицини. – 2005. – № 1(7). – С. 31-33.

143.   Високі ампутації нижньої кінцівки у нетравматичних хворих (огляд літератури) / Г.В. Гайко, А.П. Лябах, О.Е. Міхневич, О.М. Хіміч // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2014. - № 2. - С. 66-70.

144.   Лікування перелому плечової кістки з пошкодженням променевого нерва / І.Р. Опрелянський, В.В. Верховський, І.П. Вернигора, В.В. Прищепа // Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 199-202.

145.   Лябах А.П. Коморбідність та її вплив на кількість реампутацій нижньої кінцівки у пацієнтів з трофічними розладами / А.П. Лябах, О.Е. Міхневич, О.М. Хіміч // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2013. - № 2 . - С. 4-7.

146. Опрелянський І.Р. "Пастка для лікаря" / І.Р. Опрелянський, В.В. Верховський, В.П. Гнелиця // Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наукових робіт лікарів провідних лікувально-профілактичних закладів Житомирської області до 20-річного ювілею Обласного медичного консультативно-діагностичного центру. - Житомир, 2011. - С. 229-23.

147.  Особливості медико-соціальної реабілітації хворих з переломами кісток кінцівок в умовах ортопедичного центру Житомирської обласної лікарні / І.П. Вернигора, М.М. Хіміч, Б.П. Контуш,  Й.М. Костюкевич, В.В.   Верховський // Матеріали пленуму асоціації ортопедів-травматологів України (Київ – Вінниця 23-24 вересня 2004 р.). – К., 2004. – С.4 – 7.

148.   Результати лікування закритих діафізарних переломів довгих кісток у осіб, що проживають на території, забрудненій внаслідок аварії на ЧАЕС. Ускладнення та їх наслідки / В.В. Верховський, І.П. Вернигора, І.Р. Опрелянський, В.П. Гнелиця // Збірник науково-практичних праць: До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 2016. – С. 202-207.

149.   Сулима В.С. Вплив препарату „Сунамол” на метаболізм стронцію-90 у експериментальної тварини / В.С. Сулима, В.В. Верховський, В.В., Вернигора І.П. // Галицький лікарський вісник. - 2005. – № 1. – С 62 – 64.

 

О Ф Т А Л Ь М О Л О Г І Я

 

150.   Бездітко П.А. Математичне прогнозування змін очного дна на підставі швидкості розповсюдження ультразвуку в скловидному тілі у хворих цукровим діабетом при непрозорих середовищах / П.А. Бездітко, А.Б. Мартиненко // Офтальмологический журнал. - 2009. - № 4 . - С. 20-22.

151.   Бездітко П. А. Швидкість розповсюдження ультразвуку в скловидному тілі як діагностично-прогностичний критерій у хворих з проліферативною діабетичною ретинопатією і непрозорими середовищами / П.А. Бездітко, А.Б. Мартиненко  // Офтальмологічний журнал. - 2007. - № 6. - С. 45-49.

152.  Мартиненко А.Б. Математичне прогнозування змін очного дна за допомогою швидкості розповсюдження ультразвуку в скловидному тілі у хворих цукровим діабетом при непрозорих середовищах / А.Б. Мартиненко // Сучасні методи діагностики та лікування в офтальмології: матеріали ІІ Всеукраїнської конференції (Харків, 19-­20 червня 2008 р.). -­ Х.: СПД ФО Бровін О.В., 2008. ­- С. 148­-154.

153. Мартиненко А.Б. Математичне прогнозування ступеня проліферативних змін за швидкістю розповсюдження ультразвуку в скловидному тілі у хворих з діабетичною ретинопатією / А. Б. Мартиненко  // Матер. науково-практ. конференції з міжнародною участю "Філатовські читання"  - Одеса, 2009. – травень.

 

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

 

154. Випадок первинної черевної вагітності, родорозрішений через лапаротомію / М.І. Борщівський, В.П. Муравйов, В.В. Шеверєв, Н.П. Кравчук // Шпитальна хірургія. – 2003. - № 1. – С. 93-95.

155.  Рудковська Н.Г. Досвід впровадження лапароскопічних гінекологічних втручань на базі багатопрофільного центру малоінвазивної хірургії / Н.Г. Рудковська, О.Л. Сова, А.О. Волков // Шпитальна хірургія. - 2006. - № 1. - С. 89-91.

 

З М І С Т :

 

Від укладача…………………………………………………………….......2                                                                                                

Організація  охорони  здоров’я  населення…………………………………….. 4                                            

Фармація.  Клінічна  фармакологія………………………………………………6

Ревматологія ……………………………………………………..……………….6                                                                                                                                       Діагностика………………………………………………………………………..6                                                                                                 

Клінічна  медицина.  Фізіотерапія………………………………………….……7

Кардіологія………………………………………………………………………...8                                                                                                                                         Гематологія………………………………………………………………………..9                                                                                                

Хвороби  органів  дихання…………………………………………………….…9                                                                        

Хвороби  органів  травлення………………………………………………..……9                                                                                 

Ендокринологія……………………………………………………………………9                                                                                

Урологія…………………………………………………………………………..10

Інфекційні хвороби………………………………………………………………11

Хірургія…………………………………………………………………………...11                                                                                                       

Нейрохірургія………………………………………………………………….... 20                                                                                           

Ортопедія  та  травматологія……………………………………………………21                                                                   

Офтальмологія…………………………………………………………………...23                                                                                         

Акушерство та гінекологія…………………………………………………...…24                                                                                             

Авторський  покажчик………………………………………………………..…26   

 

 

 АВТОРСЬКИЙ  ПОКАЖЧИК

 

Артюх В.В. – 60, 72, 74, 92, 94, 95, 98, 117, 118, 121

Базика Д.А. – 37

Балацький Р.К. – 47, 48, 50

Бартош Г.К. – 26, 60, 72, 74, 87, 92, 94, 95, 99, 117, 118, 121, 123

Бебешко В.Г. – 37

Бездітко П.А.  – 150, 151

Беренда Е.А. – 40 

Білоус В.Й. – 1, 2

Бойко М.О. – 27

Борачук І.В. – 61

Борущак Р.П. – 116, 120

Борщівський В.М. – 31, 59, 86, 141    

Борщівський М.І. – 3, 4, 7, 154

Быстрицкая В.И. – 38, 39

Васільєва А.С. – 35, 36

Васина С.И. - 51

Вдовцов О.О. – 37

Вернигора І.П. – 137, 138, 144, 148, 149

Верховський В.В. – 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 149

Вінник О.В. – 46

Волков А.О. – 49, 64, 112, 113, 155

Гаврилюк М.Ю. - 43

Гаврисюк В.К. – 40

Гайко Г.В. – 142

Гнелиця В.П. – 146, 148

Гнелиця О.П. – 125, 133

Головенко В.П. – 48, 50

Голярник  Н.А. – 37

Горовий В.І. – 47, 48, 50 

Гречко В.А. – 16

Губренюк І.Ю. – 22, 24, 92

Данилюк І.М. - 74

Данилюк Ю.І. – 58

Дедерко И.Е. - 100

Дєєва О.В. – 5

Дзюбановський І.Я. – 73

Дибкалюк С.В. - 124

Дикий  А.Г. - 75

Дикий О.Г. – 10, 53, 57, 59, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,85, 86, 88, 89, 90, 108, 115

Дикий С.О. - 85

Дрозд А.В. – 23, 60, 72, 74, 92, 94, 95, 98, 117, 118, 121, 123    

Дрюк Н.Ф. – 52, 55

Журавльов Ю.М. - 105

Заболотнюк Р.В. – 53, 57, 88, 90     

Засланець Т.І. - 123

Звягольская И.Н. - 51

Зінченко В.Н. – 37

Зозуля K.M. – 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135

Зоргач В.Ю. - 124

Зубрицька Т.Б. - 37

Ільєнко І.М. – 37

Казмирчук В.В. – 51

Кириленко С.І. – 58, 116, 120

Кириллов В.И. – 52

Киримов В.И. - 55

Киричук І.М. – 16

Клименко С.В. – 37

Кльоц Ю.П. – 42, 43, 46

Клюєв В.А. - 74, 92, 94, 117, 118, 123

Козлов С.М. – 110

Конотопчик С.В. – 125

Контуш Б.П. – 137, 147         

Корендович В.С. – 18

Костина А.І. – 58, 86, 88

Костюкевич Й.М. – 137, 138, 147

Кравчук І.П. – 92

Кравчук  Н.П. - 154

Кравчук О.М. - 58

Крикливець Л.С. – 6, 20, 21

Кудін І.П. – 10, 53, 57, 59, 88, 89, 90, 108, 109 

Куликова Е.А. - 51

Куськало П.М. – 44, 45

Кутишенко М.С. - 87

Куц В.В. - 40

Латаш С.А. - 21

Леськів Б.Б. – 16, 96, 110, 119

Лиса Т.І. – 37

Лучків В.І. – 54, 62

Лябах А.П. – 136, 143, 145  

Лясковська О.В. – 37

Магалецька Н.В. – 47, 48, 49, 50

Мазниченко О.Л. – 37

Макаренко В.Д. – 51

Мартиненко А.Б. – 150, 151, 152, 153

Мартиненко О.А. – 1, 2

Марцун Т.І. – 60, 72, 74, 95

Махновська І.Р. – 7

Медведев  А.В. – 21

Меллі Д.М. - 122 

Мельник В.М. – 58, 88, 89

Мельник О.О. - 92   

Мельник С.В. – 52, 55, 102, 103, 116, 120  

Меренкова Е.А. – 40

Міхневич О.Е. – 136, 143, 145

Мішалов В.Г. - 124

Мороз Л.В. – 16

Мосійчук Л.Г. - 27

Мосійчук П.Н. – 8, 9, 27, 28, 29, 30

Музика Д.А. – 56, 107

Муравець О.М. - 61

Муравйов В.П. – 97, 100, 154

Муравйов П.Т. – 97, 100

Муравйов Т.В. – 60, 72, 74, 87, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 117, 118, 121, 123   

Муравйов Ф.Т. – 92, 94, 117, 118, 121, 123

Невмержицкий В.В. – 51

Невмержицький І.М. – 53, 56, 57, 58, 59, 88, 89, 90, 107, 109    

Олейник Л.И. – 52, 55

Олійник Л.І. – 102, 103, 116, 120  

Олійниченко  А.В. – 22, 24

Олійниченко Б.П. – 22, 24

Омельчук А.І. – 25

Опрелянський І.Р. – 144, 146, 148

Панченко Л.А. – 51

Пастушин О.А. - 125

Патола А.О. – 92, 94, 99, 117, 118, 121, 123

Перепелиця В.П. – 54, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 93, 101, 104, 105, 106, 111, 114,122

Петрук Ю.М. – 26

Побережний Є.П. - 62

Поліщук В.Т. – 10, 53, 56, 57, 58, 59, 86, 88, 89, 90, 91, 107, 108, 109

Помирляну  В.А. - 93

Пріор П.В. – 59, 86, 88  

Прищепа В.В. – 11, 15, 144

Прокопчук О.В. – 90

Пятковський В.М. - 136

Резніков О.І. - 111

Резніченко І.Г. – 32

Рибальченко В.Ф. - 91

Рижовська Н.М. – 27, 28, 29, 30

Рисінський  В.О. – 27, 28, 29

Рудковська Н.Г. – 49, 64, 112, 113, 155

Русак П.С. – 91

Савицкая В.В. – 38, 39

Савченко В.Л. - 87

Савченко Т.С. – 11

Савчин О.Р. - 93

Свиридюк В.З. – 22, 24, 41

Свиридюк О.Є. - 125

Сербіненко Т.М. - 37

Сергієнко Л.М. – 12

Сікол В.В. - 93

Сироткін А.В. – 54, 62, 66, 67, 104, 106, 111

Скуртов А.М. – 6, 13, 14, 19, 32, 33, 34, 35, 36

Слободенюк О.В. – 59, 86, 88

Сможаник В.В. – 63, 101

Сова О.Л. - 155  

Стаховська В.П. – 42, 43, 44, 45, 46

Степанов М.П. - 91

Строцький К.П. – 22, 24, 86, 92

Сулік В.В. – 124

Сулік Р.В. – 124

Сулима В.С. – 142, 149   

Суслик М.П. – 61, 63, 67, 101  

Толстанов О.К. – 15, 91, 115

Третяк Н.М. – 37

Ульченко И.Г. - 40

Фомін П.Д. – 96, 110, 119

Фостаковський Д.С. – 32

Хвелось С.И. – 38, 39, 40

Хіміч М.М. - 147

Хіміч О.М. – 136, 143, 145

Хоменко В.С. – 54, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 93, 101, 104, 105, 106, 111, 114, 122    

Хоменко Л.В. – 54, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 93, 101, 111

Хренов М.В. – 61, 94, 114

Христян Г.Е. - 51

Чабан О.Г. - 32

Черешнюк  Г.С. - 32

Черешнюк Л.В. – 32

Черняк В.А. - 124

Шадрина О.В. - 40

Шатило В.Й. – 16, 24

Шеверєв В.В. - 154  

Шевченко С.І. – 3, 4, 17

Шейко Г.Ф. – 25

Шепетько Є.М. – 96, 110, 119

Шепетько О.Є. - 110

Шкляєв В.Г. – 65, 111, 114

Шоханов О.С. - 26

Шпита О.О. – 16

Щеглов В.І. – 125

Щеглов Д.В. – 125, 133

Яковенко Л.М. – 124, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135  

Янчук Г.І. – 3, 4

Ячник А.И. - 40