МАЧЕРЕТ ЄВГЕНІЯ ЛЕОНІДІВНА – всесвітньо відомий науковець та педагог

Біобібліографічний покажчик

 

Житомир - 2014

УДК 016 : 616.8 Мачерет

 

                                                              Укладач: Т.В. Жадановська, провідний   бібліограф відділу НМІ

                                                              Редактор: І.П. Смалюх, заст. директора ОНМБ  

                                                             Відповідальна за випуск: А.В. Осика, директор ОНМБ

 

Від укладача

                  Біобібліографічний покажчик «Мачерет Євгенія Леонідівна –всесвітньо відомий  науковець та педагог (4.06.1929-9.09.2011): До 85-річчя від народження» є продовженням видань серії «Славні імена охорони здоров’я  Житомирщини», започаткованої Житомирською обласною науковою медичною бібліотекою.

                 Покажчик присвячений 85-річчю від дня народження нашої славної землячки, уродженки м. Житомира, всесвітньо відомого науковця, президента Європейської асоціації з лазеротерапії, віце-президента Всесвітньої асоціації з акупунктури, президента Української асоціації з акупунктури і лазеротерапії, члена президії Вченої Ради МОЗ України, головного позаштатного спеціаліста з рефлексотерапії МОЗ України, члена редколегій багатьох медичних журналів.

                Покажчик має наступну структуру:

                Перший розділ коротко висвітлює біографічні дані Є.Л. Мачерет, розкриває її життєвий шлях та основні етапи наукової і практичної діяльності.

                 Другий розділ представляє наукову спадщину Є.Л. Мачерет: бібліографію наукових праць, надрукованих у різних типах фахових видань, патенти на винаходи. Наукові праці в покажчику розташовані в алфавіті авторів і назв.

                 Третій розділ містить джерела про Є.Л. Мачерет та її нагороди.

                  При підготовці покажчика використані документальні фонди обласної наукової медичної бібліотеки Житомирської обласної ради, Інтернет-джерела.

                  Покажчик не претендує на вичерпне відображення документів. Дякуємо за зауваження і пропозиції щодо структури і наповнення покажчика від користувачів на адресу ОНМБ:

10002, м. Житомир,

вул. Пушкінська, 62

Тел. 37-30-83

МАЧЕРЕТ ЄВГЕНІЯ ЛЕОНІДІВНА

 

                  Цього року, а саме 4 червня, відзначено ювілейну дату — 85-річчя від дня народження Євгенії Леонідівни Мачерет — доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, академіка Академії наук вищої школи України, лауреата Державної премії України, заслуженого діяча науки і техніки України, кавалера ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, лауреата Республіканської премії імені В.К. Семінського, президента Європейської асоціації з лазеротерапії, віце-президента Всесвітньої асоціації з акупунктури, професора Тяньцзинського коледжу традиційної китайської медицини, президента Української академії традиційної східної медицини і культури, почесного президента Української асоціації акупунктури і лазеротерапії, завідувача кафедри неврології та рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

                  Народилась Євгенія Леонідівна у м. Житомирі в 1929 році. Дитинство пройшло в тяжкі часи сталінських репресій та ІІ-ї Світової війни, які залишили її без батька. Доросле життя почалося в 12 років із розуміння необхідності піклування за хворими і знесиленими. Вона разом із своєю матір’ю Тамарою Олександрівною годували та доглядали хворих радянських військовополенених у німецькому концентраційному таборі. Це і було передумовою вибору медицини як життєвого шляху.

                   Після закінчення  Київського медичного інституту в 1955 р. зовсім молода випускниця починала свій шлях у професії лікарем у глухих поліських селах. Там, де часто не вистачало не тільки спеціалістів, а навіть найнеобхідніших медикаментів, працювала головним лікарем дільничної лікарні в с. Вишевичах Радомишльського району Житомирської області.

                   З 1958 р. стала працювати в Київському інституті удосконалення лікарів спочатку клінічним ординатором кафедри неврології, де вона пройшла клінічну та наукову школу під керівництвом видатного невролога професора Панченка Д. І. Захистила кандидатську дисертацію у 1964 р., стала асистентом кафедри, далі доцентом, у 1971 р. захистила докторську дисертацію, в 1976 р. отримала звання професора і заснувала школу рефлексотерапії, а в 1978 р. була обрана завідувачем кафедри неврології і рефлексотерапії, яку очолювала до 2011 р.

                  Член редколегій багатьох медичних журналів, Євгенія Леонідівна і сама була автором чисельних монографій і статей. Написані нею підручники, перекладені багатьма мовами, стали настільними для сотень її колег в Україні та різних країнах світу.

                  Наукові праці Є.Л. Мачерет присвячені клінічній та експериментальній неврології, включаючи питання судинної патології центральної нервової системи, запальних захворювань, черепно-мозкової травми, захворювань периферичної нервової системи, а також дослідженню механізмів дії рефлексолазеротерапії на нервову систему. Великий цикл робіт присвячений розробці лазерних апаратів, електростимуляторів, спеціальних апаратів для електропунктури, акупунктури, акупунктурної діагностики. Значний її внесок в розробку проблеми клінічних особливостей перебігу пухлин головного мозку в залежності від локалізації процесу та віку хворого.

                   Євгенія Леонідівна розробила експериментальну модель церебрального арахноїдита, що дозволило відпрацювати оптимальні методи його лікування і профілактики. Вперше у світовій практиці представила переконливі дані про сполучені ураження судин головного мозку, серця та кінцівок. Вивчено механізми розвитку церебральних розладів у осіб, які постраждали під час аварії на ЧАЕС та розроблені спеціальні методи їх реабілітації.

                    Мачерет Є.Л. створила школу сучасних методів немедикаментозної терапії, в тому числі рефлексотерапії та лазеротерапії в клінічній практиці. Під її керівництвом проведені спеціальні дослідження по впливу лазерного випромінювання з різною довжиною хвилі на мембрану нервової клітини. Має диплом професора Всесвітнього Таньзцинського коледжу традиційної китайської медицини з правом викладання на Сході.

                     Євгенія Леонідівна - автор більш ніж 790 опублікованих наукових праць, 18 монографій та 6 посібників. Основні наукові праці: "Руководство по рефлексотерапии" (1989 р.); "Клініко-фармакотерапія неврологічних і нейрохірургічних захворювань" (1993 р.); "Основы электро- и акупунктуры" (1993 р.); "Справочник врача-невропатолога поликлиники" (1995 р.); "Практична неврологія" (1997 р.); "Радіаційна енцефалопатія та нетрадиційні методи її лікування" (2000 р.); "Електродіагностика та лікування в рефлексотерапії" (2001 р.); "Нервові хвороби" (2001 р., 2002 р.); "Нове у лікуванні невропатії лицевого нерва" (2005 р.); "Атеросклеротична дисциркуляторна енцефалопатія" (2005 р.); ”Сучасний погляд на проблему черепно-мозкової травми та її віддалені наслідки”(2005 р.); ”Основи традиційної китайської медицини в рефлексотерапії”(2005 р.); „Патогенез, методи, дослідження та лікування больових синдромів”(2006 р.); „Остеохондроз поперекового відділу хребта, ускладнений грижами дисків”(2006 р.) та ін.

                      Під керівництвом професора Є.Л. Мачерет виконано 12 докторських та 49 кандидатських дисертацій, пройшли навчання 44 аспіранти і 56 клінічних ординаторів, підготовлено близько 21 тис. спеціалістів-неврологів, 17,5 тис. рефлексотерапевтів, 250 інтернів і магістрів.

                     Впродовж життєвого шляху Є.Л. Мачерет була прикладом самовідданого служіння людям, медичній практиці та науці, якій вона присвятила майже 60 років свого яскравого життя.

 

Т.В. Жадановська,

провідний бібліограф відділу НМІ

 

НАУКОВА СПАДЩИНА Є.Л. МАЧЕРЕТ:

МОНОГРАФІЇ

 

              Використання методів лазеропунктури при лікуванні та реабілітації населення, потерпілого від аварії на ЧАЕС: методичні рекомендації / Є.Л. Мачерет, І.С. Зозуля,  А.О. Коркушко та ін.; Український центр наукової медичної інформації. - К., 1995. - 15 с.

              Застосування рефлексотерапії в комплексному лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту : метод. рекомендації / Уклад. Є. Л. Мачерет, Є.Х. Бабич, Г.М. Чуприна, О.Є.Коваленко, О.О.Коркушко; Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи; Київська медична академія післядипломної освіти. - К., 2000. - 16 с.: мал.

              Комплексное лечение ожирения с использованием методов рефлексотерапии / Є.Л. Мачерет, М.А. Бабиченко, А.О.Кормушко, В.В. Поканевич: метод. рекомендации. – К., 1995. – 10 с.

             Лікування остеохондрозу та його неврологічних проявів з сумісним використанням методів рефлексотерапії та гомеопатії / Мачерет Є.Л., Коваленко О.Є., Коркушко О.О., Чуприна Г.М. : навчально-метод. посібник для студентів мед.ВНЗів та лікарів лікувального профілю. – К., 2001. – 72 с.

              Мачерет Е.Л. Влияние биотрона на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы больных гипертонической болезнью, облитерирующим эндартериитом : Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата мед. наук. – К., 1964. – 23с.

               Мачерет Е.Л. Значение эхоэнцефалографии в орспознавании некоторых заболеваний головного мозга : Автореферат дисс. на соискание учен. степени д-ра мед. наук. – К., 1971. – 46с.

               Мачерет Є. Л. Остеохондроз поперекового відділу хребта, ускладнений грижами дисків : научное издание / Є.Л. Мачерет, І.Л. Довгий, О.О. Коркушко. - К. , 2006. - Т.1. - 256 с.; Т.2. - 480 с.

               Мачерет Е.Л., Замостьян В.П., Лысенюк В.П. Старение и двигательные возможности. – К., 1989. – 173с.

               Мачерет Є.Л., Коваленко О.Є., Коркушко О.О. Основи вакуумної рефлекторної терапії : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів/ Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. Кафедра рефлексотерапії. - К., 2003. - 112 с.: рис.

              Мачерет Є.Л., Коваленко О.Є., Коркушко О.О. Основи вакуумної рефлекторної терапії. — К.: Нічлава, 2002. — 124 с.

              Мачерет Е. Л., Коркушко А. О. Основы Традиционной Китайской медицины в рефлексотерапии : учебник для студ. высш. мед. учреждений. - К. : ДІЯ, 2005. - 400 с.: рис., табл.

              Мачерет Е.Л., Коркушко А.О. Основы электро- и акупунктуры. – К.: Здоров’я, 1993. – 392с.

              Мачерет Є.Л., Коркушко О.О., Поканевич В.В. Радіаційна енцефалопатія і нетрадиційні методи її лікування. - К.: ЗАТ "Нічлава", 2000. - 258с.

               Мачерет Е., Лысенюк В., Самосюк И. Атлас акупунктурных зон. - К.: Вища школа,1986. - 255с.

               Мачерет Е.Л., Поканевич В.В., Коркушко А.О. Эффективность рефлексо-лазеротерапии в лечении больных: информационное письмо. — К.: РЦНМИ МЗ Украины, 1992. – 2  с.

               Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Иглоукалывание и другие методы воздействия на биологически активные точки (БАТ) : Науч.-вспом. указ. отеч. и заруб. литературы (1954-1978) / Киевский ин-т усовершенствования врачей. - К., 1979. – 164с.

               Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Иглоукалывание и другие методы воздействия на биологически активные точки (БАТ) : Науч.-вспом. указ. отеч. и заруб. литературы (1978-1982) / Киевский ин-т усовершенствования врачей. - К., 1982.

              Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии. – К.: Вища школа, 1982. – 302с.

              Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии. – 2-е изд., стереот. – К.: Вища школа, 1986. – 302с.

               Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища школа, 1989. – 479с.

               Мачерет Е.Л., Самосюк И.З., Гаркуша Л.Г. Церебральные арахноидиты. – К.: Здоров’я, 1985. – 168с.

               Мачерет Е.Л., Самосюк И.З., Лысенюк В.П. Рефлексотерапия в комплексном лечении заболеваний нервной системы. – К.: Здоров’я, 1989. – 232с.

               Мачерет Е.Л., Теленгатор А.Я. Справочник врача-невропатолога поликлиники. – К.: Здоров’я, 1995. – 206с.

               Методика та техніка виконання вакуумної рефлекторної терапії : метод. рекомендації / Є.Л. Мачерет, О.Є. Коваленко, О.О. Коркушко та ін.; Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. Кафедра рефлексотерапії. - К., 2003. - 25 с.: рис.

               Неврологические синдромы остеохондроза / Лиманский Ю.П., Мачерет Е.Л., Ващенко Е.А. и др. – К.: Здоров’я, 1988. - 160 с.

               Нервові хвороби : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / С.М. Вінничук, Є.Г. Дубенко, Є.Л. Мачерет та ін.; ред. Є.Г. Дубенко. - К. : Здоров'я, 2001. - 696 с.: іл.

               Нове у лікуванні невропатії лицевого нерва / Є.Л. Мачерет, Т.В. Кулемзіна, Г.М.Чуприна, О.О. Коркушко, В.В. Поканевич. - Донецьк : Каштан, 2004. - 202 с.: мал., табл. 

               Панченко Д.И., Мачерет Е.Л. Клинико-электрофизиологические изменения при сосудистых заболеваниях головного мозга. – К., 1978.

               Панченко Д.И., Мачерет Е.Л. Эхоэнцефалография в невропатологии. – К.: Здоров’я, 1975. – 143с.

               Патогенез, методи дослідження та лікування больових синдромів: посібник / Є. Л. Мачерет, Г. М. Чуприна, О. Г. Морозова та ін. - Х. : ВПЦ Контраст, 2006. - 168 с.

               Практическая неврология: неотложные состояния / Зозуля И.С., Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. и др. - К. : Здоров'я, 1997. - 214 с.

               Сучасний погляд на проблему черепно-мозкової травми та її віддалені наслідки / Мачерет Є.Л., Парнікоза Т.П., Чуприна Г.М., Коркушко О.О., Бабич Є.Х.; Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. Кафедра неврології і рефлексотерапії. - К. : Дія, 2005. - 144 с.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ У ЗБІРНИКАХ СТАТЕЙ

ТА ФАХОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

 

             Деякі механізми лікувальних ефектів методів рефлексотерапії у разі судинної патології головного мозку / Є.Л. Мачерет, Г.М. Чуприна, В.Г. Панікарський, Л.П. Дригант // Кровообіг та гемостаз. - 2005. - № 3-4. - С. 159-161.

             Дуринян Р.А., Мачерет Е.Л. VІ Международный конгресс по акупунктуре (Париж, июнь 1979) // Врачебное дело. – 1980. - № 4. – С. 121.

             Значення знань основних принципів електронейроміографії для формування клінічного мислення лікаря невролога / Мачерет Є. Л., Дригант Л. П., Коркушко О. О., Пономаренко Ю. В. // Матеріали дев’ятої наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів медиків» (Київ, 26 берез. 2009 р). – К. : Віпол, 2009. – С. 72-74.

             Клініко-рентгенологічні прояви та головні принципи лікування гриж міжхребцевих дисків при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях попереково-крижового відділу хребта методом голкорефлексотерапії / Мачерет Є.Л., Довгий І.Л., Ханенко Н.В.,Середа В.Г., Ковальчук В.В. // Актуальні питання рефлексотерапії: Матеріали ювілейної науково–практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 10-11 жовтня 2002 р.). – К., 2002. – С. 148-151.

             Коваленко О.Є., Мачерет Є.Л. Визначення етіологічних чинників та факторів ризику цереброваскулярної патології в практиці сімейного лікаря // Сімейна медицина. - 2008. - № 2. - С. 59-61.

              Коваленко О.Є., Мачерет Є.Л. Оцінка електропровідності точок соскоподібної зони голови при дисциркуляторних розладах у вертебрально-базилярному басейні //Лікарська справа. Врачебное дело. - 2004. – №8.- С.36-38.

              Коваленко О.Є., Мачерет Є.Л., Захаренко Н.Ф. Рефлексотерапія у лікуванні хворих з вертебро-базилярною судинною недостатністю та супутньою патологією (питання проблеми протипоказань) // Мат-лы науч.-практ. конф. «Современные аспекты интегральной медицины» (Ялта, 26-27 сентября 2002 г.). – Симферополь: Таврия, 2002. – С. 86-87.

            Коваленко О.Є., Мачерет Є. Л., Чуприна Г. М. Значення поглибленого збору анамнезу в оптимізації виявлення причинно-наслідкових зв'язків у розвитку патології // Сімейна медицина. - 2009. - № 1. - С. 64-65.

             Концепція "збуджувального" і "гальмівного" методів у традиційній китайській медицині: загальний сенс, застосування у разі голковколювання та при інших методах рефлексотерапії / Чуприна Г. М., Мачерет Є.Л., Коркушко О.О., Дригант Л.П. // Міжнародний неврологічний журнал. – 2009. - № 8. –

С.21-30.

             Коркушко А.О., Мачерет Е.Л. Механизм действия лазерного излучения на соматическую мембрану нейронов //Врачебное дело. – 1982. - №7. – С. 94-97.

             Коркушко А.О., Мачерет Е.Л., Иванова Е.Д. Корреляция нарушения функционирования автономной нервной системы при вегетососудостой дистонии с помощью локального воздействия ЭМИ миллиметрового диапазона низкой интенсивности на точки акупунктуры // Фундаментальные и прикладные аспекты применения миллиметрового излучения в медицине: тезисы докладов I Всесоюзного симпозиума. — Киев. — 1989. — С. 292-293.

             Мачерет Е.Л. Вариабельность ритма сердца в зависимости от типа течения синдрома вегетативной дистонии //Вестник аритмологии. – 2000.–№ 16. - С.17.

             Мачерет Е.Л. Ницерголин в лечении цереброваскулярной патологии // Новые медицинские технологии. - 2002. - № 4. - С. 26-27.

             Мачерет Е.Л., Артеменко А.В., Лысенюк В.П. Применение локальной чрескожной электростимуляции при лечении болевых синдромов // Врачебное дело. – 1984. - № 9. – С. 101-104.

             Мачерет Е.Л., Ахмед Исса Махмуд, Чуприна Г.Н. Результаты лечения стойкого болевого синдрома при неврологическом проявлении пояснично-крестцового остеохондроза остеопериостальной электро- и лазеропунктурой

// Лікарська справа. - 2000. - № 5. - С. 124-125.

             Мачерет Е.Л., Влысенюк П., Гонгальский В.В. Клинико-электромиографическая оценка ранних неврологических проявлений остеохондроза позвоночного столба // Врачеб. дело. - 1988. - №11. - С.83-86.

            Мачерет Є.Л., Джужа Т.В. Комплексне лікування хворих старших вікових груп з больовими рефлекторними проявами поперекового остеохондрозу та порушеннями периферійного кровообігу // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2004. - № 8. - С. 57-63.

            Мачерет Є.Л., Коваленко О.Є. Обгрунтування доцільності викладання рефлексотерапії в підготовці сімейних лікарів // Сімейна медицина. - 2004.–№ 3. - С. 46-47.

            Мачерет Є.Л., Коваленко О.Є., Ханенко Н.В. Перспективи застосування рефлексотерапії в дерматовенерології // Мат-ли наук.-практ. конф. «Дерматовенерологія в проблемі сімейного лікаря». – К., 2008. – С. 67-68.

            Мачерет Є.Л., Коваленко О.Є., Чуприна Г.М. Актуальні питання показань і протипоказань щодо застосування рефлексотерапії в клінічній практиці // Міжнародний неврологічний журнал. -2009. - № 8. – С. 41-46.

            Мачерет Є.Л., Коваленко О.Є., Чуприна Г.М. Навчання сімейного лікаря основам рефлексотерапії - шлях до оптимізації профілактично-лікувального напрямку в медицині // Сімейна медицина. - 2008. - № 3. - С. 125.

            Мачерет Е.Л., Коваленко О. Е., Чупрына Г. Н. Современное состояние рефлексотерапии // Міжнародний неврологічний журнал. -2009. - № 8. – С. 9-11.

            Мачерет Є.Л., Корж Н.А., Коваленко О.Є. Деякі аспекти щодо застосування лазеротерапії для лікування дистальної діабетичної полінейропатії. Нетрадиційні методи діагностики та лікування // Мат-ли ІІІ наук.-практ. конф. – К., 1999. – С. 72-73.

            Мачерет Е.Л., Коркушко А.О. Вегетососудистая дистония и рефлексотерапия //Міжнародний неврологічний журнал. -2009. - № 8. – С.55-63.

           Мачерет Є.Л., Мурашко Н.К. Аналіз особливостей впливу магнітного поля // Лікарська справа. - 2003. - № 7. - С. 17-19.

           Мачерет Є.Л., Мурашко Н.К., Паламарчук І.С. Аналіз перехідного процесу ритму серця у хворих із церебральними захворюваннями  // Лікарська справа. - 2003. - №5-6. - С. 30-34.

           Мачерет Е.Л., Мурашко Н.К., Писарук А.В. Методы диагностики вегетативной дисфункции // Український медичний часопис. - 2000. - № 2. - С. 89-94.

          Мачерет Е.Л., Мурашко Н.К., Чабан Т.И. Вариабельность ритма сердца  в зависимости от типа течения синдрома вегетативной  дистонии // Вестник аритмологии. - 2000. - № 16. - С. 17-19.

          Мачерет Є.Л., Мурашко Н.К., Чуприна Г.М. Регулювання системи медичної освіти // Сімейна медицина. - 2010. - № 1. - С. 46-47.

          Мачерет Є.Л., Панікарський В.Г., Мурашко Н.К. Сирингомієлія на циклах спеціалізації за фахом загальна практика - сімейна медицина : лекція // Сімейна медицина. - 2007. - № 1. - С. 116-117.

          Мачерет Є.Л., Парнікоза Т.П., Коваленко О.Є. Применение лазеропунктуры в комплексном лечении вегетативных нарушений в результате перенесенной черепно-мозговой травмы // Мат-ли наук.-практ. конф. «Теоретичні та клінічні аспекти рефлексотерапії та нетрадиційної медицини». – К., 2003. – С. 131-134.

          Мачерет Є.Л., Пономаренко Ю.В. Клініко-електроміографічна характеристика перебігу загострення вертеброгенного попереково-крижового корінцевого синдрому // Український медичний альманах. – 2010. – Т. 13, № 5. – С. 119–122.

          Мачерет Є.Л., Пономаренко Ю.В. Особливості перебігу загострень вертеброгенних попереково-крижових радикулопатій (клініко-електронейроміографічне дослідження) // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Досягнення рефлексотерапії в Україні і в світі» (Київ, 29-30 верес. 2010 р). – К. : Віпол, 2010. – С. 105—114.

          Мачерет Є.Л., Пономаренко Ю.В. Показники стимуляційної ЕНМГ у хворих з парезом стопи внаслідок вертеброгенного ураження спинномозкових корінців // Міжнародний неврологічний журнал. – 2010. - № 7 (37). – С. 65-68.

          Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Некоторые возможные механизмы акупунктурного обезболивания // Врачебное дело. – 1979. - № 1. – С. 97-101.

         Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. О подготовке врачебных кадров по рефлексотерапии // Врачебное дело. – 1978. - № 9. – С. 138-140.

         Мачерет Є.Л., Сулік Р.В. Допплєрографічні критерії в діагностиці кардіоемболічного підтипу ішемічного інсульту // Кровообіг та гемостаз. - 2006. - № 3. - С. 83-87.

          Мачерет Є.Л., Сулік Р.В. Клініко-інструментальна характеристика підтипів ішемічного інсульту у відновний період // Кровообіг та гемостаз. - 2007. - № 2. - С. 66-71.

         Мачерет Є.Л., Сулік Р.В. Прогнозування неврологічного дефіциту в кінці гострого періоду кардіоемболічного підтипу ішемічного інсульту/ Є.Л. Мачерет, // Кровообіг та гемостаз. - 2006. - № 4. - С. 101-106.

         Мачерет Е.Л., Червонный И.П., Коваленко О.Е. Эклектика в медицине // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2004. - № 7. - С. 88-91.

          Мачерет Є.Л., Чуприна Г.Н. Використання препарату Ніцерголін АТ "Галичфарм" у лікуванні цереброваскулярної патології // Нова медицина. - 2004. - № 1. - С. 65-67.

         Мачерет Є.Л., Чуприна Г.М., Коваленко О.Є. Дослідження зон Захар'їна-Геда та дані електропунктурної діагностики у хворих із астенічними синдромами // Сімейна медицина. - 2008. - № 3. - С. 100-101.

         Мачерет Є.Л., Чуприна Г М., Коваленко О.Є. Питання розробки медичних стандартів у спеціальності "Рефлексотерапія" назріло // Міжнародний неврологічний журнал. -2009. - № 8. – С. 69-71.

         Мачерет Е.Л., Ярошенко В.Т., Самосюк И.З. Вторая Всесоюзная научно-техническая конференция по медико-биологическим и физико-техническим вопросам рефлексотерапии (Калинин, сентябрь 1978) / Е.Л. Мачерет, В.Т. Ярошенко, И.З. Самосюк  // Врачебное дело. – 1979. - № 2. – С. 120-121.

           Наукове обгрунтування лікувального впливу методів рефлексотерапії / Є.Л. Мачерет, О.Є. Коваленко, О.О. Коркушко и др. // Сімейна медицина. - 2006. –№ 3. - С. 98-100.

         Поканевич В.В., Мачерет Е.Л., Чуприна Г.М. Поєднання рефлексотерапії та гомеопатії при лікуванні хворих з невропатією лицевого нерва // Лікарська справа. - 2000. - № 2. - С. 115-119.

          Рання діагностика дисциркуляторних енцефалопатій / Мачерет Є.Л., Зозуля І.С., Лисенко В.І. та ін. // Неврологічні і психіатричні аспекти ранніх форм цереброваскулярної патології. – Т. 2. – М., 1983. – С. 108-110.

          Рефлексотерапия при острых респираторных вирусных инфекциях / Мачерет Е.Л., Чуприна Г.Н., Коваленко О.Є., Бабич Е.Х. // Мат-ли ювілейної наук.-практ. конф. з міжнарод. участю, присвяч. 25-річчю служби РТ в Україні «Актуальні питання рефлексотерапії». – К., 2002. – С. 74.

          Рефлексотерапія при судомному синдромі / Мачерет Є.Л., Коваленко О.Є., Парнікоза Т.П., Нечкалюк М.В. // Мат-ли наук.-практ. конф. «Теоретичні та клінічні аспекти рефлексотерапії та нетрадиційної медицини». – К., 2003. – С. 110-111.

         Чуприна Г.М., Мачерет Є.Л., Коваленко О.Є. Комплексний підхід до лікування мігрені на тлі астенічного синдрому з використанням методів рефлексотерапії // Сімейна медицина. - 2009. - № 1. - С. 19-22.

         Ярошенко В.Т., Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Рефлексотерапия у больных гипертонической болезнью в биотроне // Врачебное дело. – 1980. - № 11. – С. 47-48.

                                                                      ПАТЕНТИ

        Пат. 64905 Україна, МПК: A61H 39/08 (2006.01) Спосіб корекції симптоматичної артеріальної гіпертензії на фоні хронічної хвороби нирок / Мачерет Євгенія Леонідівна, Бредихін Костянтин Олександрович, Коркушко Олександр Олегович, Бредихін Олександр Володимирович, Дригант Леонід Петрович, Зозуля Іван Савович, Кіріченко Алла Григорівна; № u201104291 (22) заявл.08.04.2011 (24) 25.11.2011 (46); опубл. 25.11.2011, бюл. № 22, 2011 р. (72)

       Пат. 57526 Україна. МПК: A61N 5/00, A61N 1/18 (2011.01) Спосіб лікування вегетативної дисфункції у хворих з функціональними захворюваннями органів травлення / Мачерет Євгенія Леонідівна, Мирзабаєва Нейля Абдуллаївна; № u201015695; заявл. 27.12.2010; опубл.: 25.02.2011, бюл.№4, 2011.

       Пат. 88937. Україна. МПК: A61F 5/00, А61Н. Спосіб інтенсивного патогенетично обгрунтованого лікування дітей зі спастичними формами церебрального паралічу / Мачерет Євгенія Леонідівна, Абраменко Володимир Валерійович, Мартинюк Володимир Юрійович; заявл.03.09.2007; опубл.: 10.12.2009.

       Пат. 40871 Україна, МПК: A61K 33/00, A61N 5/00, A61K 31/00. Спосіб лікування дискогенної радикулопатії / Мачерет Євгенія Леонідівна, Зозуля Андрій Іванович, Бредихін Костянтин Олександрович, Зозуля Іван Саввович, Бредихін Олександр Володимирович; № u200814036; заявл. 05.12.2008; опубл.: 27.04.2009, бюл.№8.

       Пат. 28931 Україна, МПК: A61H 39/00 (2009.01) Спосіб інтенсивного патогенетично обґрунтованого лікування дітей з спастичними формами церебрального паралічу з використанням скальппунктури шляхом голковколювання /Абраменко Володимир Валерійович, Мартинюк Володимир Юрійович, Мачерет Євгенія Леонідівна; №а200708197; заявл. 18.07.2007; опубл. 10.12.2009, бюл. №23.

       Пат. 23952 Україна, МПК:A 61N 5/00, A61B 6/00 Спосіб терапії цереброваскулярної патології /Паламарчук Ірина Станіславівна, Паламарчук Андрій Леонідович, Мачерет Євгенія Леонідівна, Зозуля Іван Саввович; заявл. 15.02. 2007; опубл.: 11.06.2007.

       Пат. 23951 Україна, МПК: A61F 5/00, A61H 1/02, A61F 5/04 Пристрій для витягання шийного та грудного відділів хребта /Паламарчук Ірина Станіславівна, Зозуля Іван Саввович, Паламарчук Андрій Леонідович, Мачерет Євгенія Леонідівна, Приходько Артур Арсентійович; опубл.: 11.06.2007

       Пат. 23263 Україна, МПК A61B 5/00, A61B 6/00 Спосіб визначення неврологічного дефіциту у пацієнтів з атеротромботичним або кардіоемболічним підтипами ішемічного інсульту Чуприна Генадій Миколайович, Мачерет Євгенія Леонідівна, Сулік Роман Володимирович, Сулік Світлана Іванівна; опубл.: 10.05.2007

       Пат. 23262 Україна, МПК: А61Б 5/00, A61B 6/00 Спосіб короткострокового прогнозування неврологічного дефіциту при атеротромботичному і кардіоемболічному підтипах ішемічного інсульту / Мачерет Євгенія Леонідівна, Сулік Роман Володимирович, Сулік Володимир Володимирович; опубл.: 10.05.2007

       Пат. 11375 Україна, МПК:A61H 39/08, A61H 39/00 Спосіб електропунктурного дослідження точок голови при вертебрально-базилярних судинних порушеннях / Мачерет Євгенія Леонідівна, Коваленко Ольга Євгеніївна; №u200506544; заявл. 04.07.2005; опубл.:15.12.2005, бюл.№12, 2005.

        Пат. 11345 Україна, МПК: A61F 5/04, A61F 5/00, A61F 5/01 Тренажер для профілактики і лікування опорно-рухового апарату /Середа Віталій Георгійович, Коркушко Олексій Олегович, Зозуля Іван Саввович, Паламарчук Андрій Леонідович, Мачерет Євгенія Леонідівна, Паламарчук Ірина Станіславівна; u200506332; заявл 29.06.2005;опубл.: 15.12.2005, бюл.№12,2005.

        Пат. 10361 Україна, МПК: A61F 5/04 Спосіб лікування захворювань хребта /Паламарчук Андрій Леонідович, Зозуля Іван Саввович, Паламарчук Ірина Станіславівна, Мачерет Євгенія Леонідівна; u200503661; заявл. 18.04.2005; опубл.: 15.11.2005, бюл.№11, 2005.

       Пат. 10023 Україна, МПК: A61N 1/18 Спосіб електротерапії / Паламарчук Ірина Станіславівна, Мачерет Євгенія Леонідівна, Паламарчук Андрій Леонідович, Зозуля Іван Савович; №u200505140; заявл. 30.05.2005; опубл.: 17.10.2005, бюл.№10, 2005.

       Пат. 5100 Україна, МПК: A63B 23/00 Тренажер “марс-мотильок” /Паламарчук Андрій Леонідович, Мачерет Євгенія Леонідівна, Зозуля Іван Саввович; заявл 05.07.2004; опубл.: 15.02.2005, бюл.№2, 2005.

       Пат. 4475 Україна, МПК: A61F 5/00 Спосіб лікування вертеброгенних больових синдромів з використанням методу полісегмента рної електропунктури / Коркушко Олександр Олегович, Мачерет Євгенія Леонідівна, Довгий Ігор Леонідович ; заявл. 18.05.2004; опубл.: 17.01.2005, бюл. №1, 2005.

       Пат. 68949 Україна, МПК: A61H 11/00, A61H 7/00, A61H 39/00 Шолом ок для точкового масажу та самомасажу голови і спосіб лікування вертебро-базилярної дисциркуляції за допомогою шолома ок / Мачерет Євгенія Леонідівна, Коваленко Ольга Євгеніївна; опубл.:16.08.2004.

        Пат. 60218 Україна, МПК: A61N 2/06 Спосіб профілактики та лікування хворих на гіпертонічну енцефалопатію 1 - 2 стадії / Головін Микола Іванович, Мурашко Наталя Костянтинівна, Мачерет Євгенія Леонідівна; заявл. 26.03.2003; опубл.: 15.09.2003, бюл.№9, 2003.

        Пат. 45668 Україна, МПК: A61H 39/04, A61H 39/00, A61H 23/06 Спосіб лікування депресивних станів/ Мачерет Євгенія Леонідівна, Аль-Мадані Данііл Хамідович, Аль-Мадані Хамід Рахман; заявл. 29.05.2001; опубл.: 15.04.2002. бюл.№4, 2002.

       Пат. 42558 Україна, МПК: A61H 39/06, A61H 39/02, A61B 5/00 Спосіб ранньої діагностики діабетичної полінейропатії /Лишневський Сергій Олександрович, Мачерет Євгенія Леонідівна, Корж Валерій Дмитрович, Корж Ніна Анатоліївна; заявл. 05.04. 2001; опубл. 15.10.2001, бюл.№9, 2001.

       Пат. 23921 Україна, МПК: A61N 5/00 Спосіб лікування шлунково-стравохідного рефлюксу /Мачерет Євгенія Леонідівна, Мирзабаєва Нейля Абдулаєвна; опубл.: 31.08.1998.

                                                             ЛІТЕРАТУРА ПРО Є.Л. МАЧЕРЕТ

      Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах. – Львів, 2004. – С. 304.

    Євгенія Леонідівна Мачерет (до 70-річчя від дня народження) //Лікарська справа. - 1999. - № 4. - С. 176-178.

    Євгенія Леонідівна Мачерет ( до 75-річчя від народження) // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2004. - № 3/4. - С. 116-118.

     Євгенія Леонідівна Мачерет // Імена в медицині у відгомоні часу. 2014 рік (перша частина): календар знаменних та пам’ятних дат / Національна наукова медична бібліотека України; Укл.: С.М. Булах, Л.Є. Корнілова, М.С. Слободенюк.– К., 2013. – С.87.

     Мачерет Евгения Леонидовна // Міжнародний неврологічний журнал. – 2009. - № 3(25). – С. 140-141.

     Мачерет Євгенія Леонідівна, член-кореспондент Академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор // Сімейна медицина. - 2009. – № 2. - С. 104.

      Пам'яті видатного вченого, лікаря, педагога, вчителя (Євгенія Леонідівна Мачерет) // Український медичний часопис. - 2011. - № 5. - С. 128.

     Памяти учителя. Евгения Леонидовна Мачерет. К 85-летию со дня рождения.//Международный неврологический журнал. – 2014. - №4. – С.177-178.

     Сребродольська Т. Найголовніше – передати справу життя в надійні руки Про Є.Л. Мачерет та її ученицю// Молодь України. – 2010. - № 137-138, 10 грудня.

      Члену-кореспонденту АМН України Є.Л. Мачерет - 80 років // Журнал Академії Медичних Наук України. - 2009. - Том 15. - № 2. - С. 413-414.

       Ювілей: Мачерет Євгенія Леонідівна, член-кореспондент Академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор // Український медичний часопис. - 2009. - № 3. - С. 9.

                                                                       НАГОРОДИ

      Про відзначення державними нагородами України працівників Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика: Указ Президента України від 30.10.2003 №1235/2003 – Режим доступу: http: //zakon1. rada. gov.ua /laws/show /1235/2003

      Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня Мачерет Євгенію Леонідівну - завідувача кафедри, доктора медичних наук, члена-кореспондента АМН України

      Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1993 року: Указ Президента України від 31.12.1993 № 617/93 – Режим доступу: http: // zakon1 .rada. gov.ua/laws/show/617/93

Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 1993 року:

     Мачерет Євгенії Леонідівні, докторові медичних наук, завідуючій кафедрою Київського інституту удосконалення лікарів за цикл праць "Початкові та зворотні форми порушень мозкового кровообігу. Розробка і впровадження у практику нових методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації в Україні"