АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ЧУГРІЄВ: ЛІКАРСЬКА, НАУКОВА ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (ДО 60-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ)

 

УДК 016 : 616.15 Чугрієв

Біобібліографічний покажчик

 

АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ЧУГРІЄВ:

ЛІКАРСЬКА, НАУКОВА ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА

ДІЯЛЬНІСТЬ

(ДО 60-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ)

 

                            Укладачі:  Домс Т.В., бібліограф відділу ОНМБ

Іващенко І.М., зав. відділом лабораторної діагностики та профілактики СНІД та інших інфекцій КУ «Центр крові»

Редактор: Смалюх І.П., заступник директора ОНМБ

                            Відповідальна за випуск: Осика А.В., директор ОНМБ

 

ВІД УКЛАДАЧА

 

          Біобібліографічний покажчик «Анатолій Миколайович Чугрієв: до 60-річного ювілею» є продовженням видань серії «Славні імена охорони здоров’я Житомирщини». Покажчик присвячений 60-річчю від дня народження відомого на Житомирщині та за її межами Чугрієва Анатолія Миколайовича - кандидата медичних наук, головного лікаря комунальної установи «Житомирський обласний центр крові» Житомирської обласної ради, голови Наукового медичного товариства гематологів та трансфузіологів Житомирської області, члена Президії Товариства Червоного Хреста України, президента Всеукраїнської громадської організації «Асоціація служби крові України», члена міжнародної організації ISBT.

      Біобібліографічний покажчик складається з двох розділів. Розпочинається видання розділом «Лікарська, наукова та раціоналізаторська діяльність А.М. Чугрієва», який висвітлює біографічні дані лікаря, розкриває його творчу і практичну діяльність. Другий розділ представляє результати наукової діяльності – наукові праці, надруковані у різних типах фахових видань.

       Наукові праці в покажчику розташовані в алфавіті авторів і назв.

       При підготовці покажчика використані документальні фонди Житомирської обласної наукової медичної бібліотеки, Інтернет. Покажчик не претендує на вичерпне відображення документів.

      З вдячністю приймемо всі зауваження та пропозиції щодо структури і наповнення покажчика від користувачів на адресу обласної наукової медичної бібліотеки: 10002, м. Житомир, вул. Пушкінська, 62. Тел.: (0412)47-30-83.

 

ЛІКАРСЬКА, НАУКОВА ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА

ДІЯЛЬНІСТЬ А.М. ЧУГРІЄВА

      Чугрієв Анатолій Миколайович – кандидат медичних наук, головний лікар комунальної установи «Житомирський обласний центр крові» Житомирської обласної ради, голова Наукового медичного товариства гематологів та трансфузіологів Житомирської області, член Президії Товариства Червоного Хреста України, президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація служби крові України» та член міжнародної організації ISBT (Міжнародне товариство з переливання крові).

      А. М.Чугрієв народився 28 лютого 1955 р. в м. Маріуполі Донецької області.

     У 1972 р., закінчивши середню школу, вступив на лікувальний факультет Донецького державного медичного інституту. Після закінчення вищого навчального закладу був направлений працювати на Житомирщину. Закінчив інтернатуру за спеціальністю «Анестезіологія та реаніматологія» на базі Житомирської обласної лікарні.

      З 1979 р. по 1983 р. працював лікарем-ординатором у Центральній  міській лікарні №1 м. Житомира.

      З 1983 р. по 1984 р. обіймав посаду лікаря-ординатора в обласному онкологічному диспансері за спеціальністю «Анестезіологія». Гарна фахова підготовка, компетентність, колегіальність, талант організатора та людські якості А.М. Чугрієва були відмічені керівництвом і у 1984 р. він був призначений заступником головного лікаря з медичної роботи облонкодиспансеру.

     З 1987 р. Анатолій Миколайович обіймає посаду головного лікаря обласної станції переливання крові. Під керівництвом А.М. Чугрієва впроваджуються нові сучасні методи лабораторної діагностики та інноваційні технології в трансфузіології, формується та розвивається на регіональному рівні добровільне донорство. Анатолій Миколайович один із перших в Україні почав практикувати апаратний метод заготовлення компонентів крові, лейкофільтрацію компонентів. Створив економічно обґрунтовану модель регіональної служби крові області, яка запозичена іншими областями України. Розробив і впровадив систему контролю якості компонентів крові згідно з параметрами якості, прийнятих Європейським Союзом. Бере участь у державних програмах з розвитку вітчизняної служби крові.

      Служба крові Житомирської області була започаткована у 1938 р. Місцева газета «Червоне Полісся» опубліковала першу статтю «Про переливання крові», яка несла інформацію до пересічного житомирянина про доцільність та необхідність гемотрансфузій. Невелика філія Київського інституту по переливанню крові поступово переросла в окрему самостійну установу – Житомирський обласний Центр крові з трьома філіями (Новоград-Волинська, Коростенська, Бердичівська).

      З часом службу крові області очолив Анатолій Миколайович Чугрієв, обласний позаштатний трансфузіолог, голова Наукового медичного товариства гематологів та трансфузіологів Житомирської області та член Президії Товариства Червоного Хреста України, який у 1988р. об’єднав у новому приміщенні всі відділи та лабораторії центру крові.

      В 2000 році вперше в Україні в Житомирському обласному центрі крові розпочато впровадження в практику нового виду контролю – контроль якості консервованої донорської крові та її компонентів на відповідність стандартам належної виробничої практики (GMP), викладених в «Керівництві по виробництву, використанню та контролю якості компонентів крові» (Рада Європи, 5-те видання, 1995).

      За 2001-2005 роки досягнення Житомирського обласного центру крові представлені на чотирьох міжнародних конференціях з публікацією доповідей. Співробітники центру крові пройшли навчання на курсах «Якісний менеджмент у службі крові» (Рада Європи, Греція) та курс «Безпека крові», який провела Європейська школа трансфузійної медицини; на семінарах по забезпеченню якості тестування на ВІЛ та гепатити, які провела Всесвітня організація охорони здоров’я Європейського регіонального бюро. Опубліковано 6 статей. Співробітники центру крові стали співавторами відомчої інструкцієї «Організація заготівлі та трансфузії аутокрові та її компонентів в хірургії», затвердженої МОЗ України і погодженої з АМН України та Українським центром наукової медичної інформації.

      За 2006 – 2011 роки отримано 5 патентів на корисні моделі, які зареєстровані в Державному департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Фахівцями закладу та науковцями ДУ «Інститут гематології та трансфузіології АМН України» проведені спільні дослідження та розроблені методичні рекомендації за напрямками: контроль якості гемотрансфузійних середовищ, кріоконсервування еритроцитвмісних середовищ, зміни та доповнення до аналітично-нормативної документації Служби крові України.

     В області з 2009 року затверджено Технологічні стандарти «Донорська кров та її компоненти. Заготівля, зберігання, використання та контроль якості». Згідно з «Положенням про порядок організації контролю якості донорської крові та її компонентів» розпочато контроль якості компонентів крові, заготовлених у відділеннях трансфузіології області. Визначення параметрів якості донорської крові та її компонентів вважається елементом стандартизації продуктів крові та запорукою підвищення якості медичної допомоги населенню області.

     Запропонована Урядом Японії Грантова допомога по проектах людської безпеки програми «Кусаноне» сприяла написанню проекту «Оснащення сучасним лабораторним обладнанням відділу контролю якості Житомирського обласного центру крові». 2009 року підписано Грантовий контракт між Посольством Японії в Україні та Житомирським обласним центром крові. Оснащення відділу контролю якості сучасним лабораторним обладнанням дало можливість визначати всі необхідні параметри якості донорської крові та її компонентів не тільки в центрі крові, а і сімнадцяти відділеннях трансфузіології області.

     Анатолій Миколайович має вищі атестаційні категорії за спеціальностями: «Організація і управління системою охорони здоров’я», «Трансфузіологія» та «Анестезіологія і реанімація».

     За вагомий внесок у розвиток вітчизняної трансфузіології відзначений грамотами міністерства охорони здоров҆я України та його ім҆я внесене у видання «Імена України», «Україна медична». А. М. Чугрієв, як донор крові та її компонентів із багаторічним стажем набув звання «Почесний донор України».

     З ініціативи А. М. Чугрієва у 2002 р. створена Всеукраїнська громадська організація «Асоціація служби крові України», президентом якої залишається Анатолій Миколайович.

     Асоціація об'єднала більше 1400 фахівців закладів служби крові України, Міністерства оборони, закладів служби крові Укрзалізниці. Багаторічна тісна науково-пракична співпраця з ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» (м. Київ), ДУ «Львівський нститут патології крові та трансфузійної медицини Академії медичних наук України»; НМАПО ім. П. Л. Шупика МОЗ України направлена на підготовку фахівців закладів служби крові, впровадження нових технологій та методик. Асоціація стала співзасновником Української Федерації громадських організацій сприяння охороні здоров'я населення.

     Основні цілі діяльності Всеукраїнської громадської організації «Асоціація служби крові України»:  підтримка і допомога у розвитку та впровадженні сучасних технологій в сфері виробничої та клінічної трансфузіології, підготовка і реалізація проектів, які спрямовані на вдосконалення діяльності служби крові, підтримка розвитку міжнародних науково-технічних зв'язків між Україною та іншими державами в галузі трансфузійної медицини.

     Житомирський обласний центр крові є одним з найважливіших закладів обласного та державного рівня. Створену модель служби крові Житомирської області впроваджують в п’яти областях України.

     Сьогодні Житомирський обласний Центр крові виготовляє 48 компонентів та препарати крові (розчини альбуміну).    Щорічно гемотрансфузійну допомогу отримують 18 тис. дорослих і близько тисячі дітей області.

     Пріоритетним залишається напрямок надання якісної, кваліфікованої невідкладної медичної допомоги компонентами донорської крові різним категоріям хворих в області.

     Поширюється міжнародна співпраця та обмін досвідом Житомирського центру крові з фахівцями Польщі, Латвії, Франції, США, Японії, ISBT (Міжнародне товариство з переливання крові), CDC.

А. М. Чугрієв представляє Україну та приймає активну участь в міжнародних конференціях, семінарах з виступами та доповідями. Працівники обласного центру крові навчаються на семінарах Всесвітньої організації охорони здоров'я, Ради Європи, отримують міжнародні гранти.

     Фахівці центру під керівництвом А.М. Чугрієва продовжують працювати на перспективу розвитку служби крові області та вітчизняної трансфузіології.

     Анатолій Миколайович – автор 39 наукових робіт, співавтор 8 методичних рекомендацій, чотирьох патентів на винаходи, декількох технологічних стандартів.

     Головний лікар Житомирського обласного центру крові А.М. Чугрієв не зупиняється на досягнутому, ставить нові завдання, цілі, вирішує проблеми та просто виконує свою роботу з честю та гідністю в боротьбі за найвищу земну цінність – людське життя.

 

                                                                                                        Іващенко І.М.,

                          зав. відділом лабораторної діагностики та профілактики

                                                СНІД та інших інфекцій КУ «Центр крові»

 

МОНОГРАФІЇ

     Донорська кров та її компоненти. Заготівля, зберігання, використання та контроль якості (технологічні стандарти) / Асоціація служби крові України; Житомирський обласний центр крові; Уклад.: Чугрієв А.М., Котюк А.І., Терещук Т.О., Загородній А.В. - Житомир, 2007. - 106 с.

     Донорська кров та її компоненти. Заготовлення, зберігання, використання та контроль якості (технологічні стандарти) / Асоціація служби крові України; Житомирський обласний центр крові; Уклад.: О.К. Толстанов, О.Я. Гусак, А.М. Чугрієв, А.І. Котюк, Т.О. Терещук, А.В. Загородній. – Житомир, 2009. – 101с.

     Заготівля свіжозамороженої донорської плазми : методичні рекомендації / Ін-т гематології та трансфузіології; МОЗ, АМНУ, УЦНМІПЛР; Уклад.: П.М. Перехрестенко, Л.В. Назарчук, А.М. Чугрієв, А.І. Котюк, А.В. Загородній. – К., 2007. - 28 с.

     Заготівля та використання кріопреципітату замороженого : методичні рекомендації / Ін-т гематології та трансфузіології АМН України, Укр. центр наук. мед. інформації і патент.-ліценз. роботи; Уклад.: П.М. Перехрестенко, А.М. Чугрієв, І.В. Жиглинський, В.В. Петров, О.О. Якубович. - К., 2006. - 21 с.

     Контроль якості донорської крові та її компонентів: Монографія / А.М. Чугрієв, О.К. Толстанов, П.М. Перехрестенко, В.Й. Шатило, П.М. Малиш. – Житомир: Полісся, 2011. – 368 с.

     Контроль якості еритроцитвмісних середовищ / МОЗ України, НАМН України, Укр. центр наук.-мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України, Житомир. обл. центр крові; Укл.: П.М. Перехрестенко, Л.В. Назарчук, А.М. Чугрієв, Т.О. Терещук,  І.А. Мазуркевич: методичні рекомендації. –К., 2012. – 27 с.

     Контроль якості свіжозамороженої плазми / П.М. Перехрестенко, А.М. Чугрієв, Т.О. Терещук,  І.А. Матвєєва: методичні рекомендації. – К., 2009. – 27 с.

     Метод приготування відмитих еритроцитів в полімерних контейнерах: метод. реком. / Ін-т гематології та трансфузіології АМН України, Житомир. обл. центр крові; Уклад.: П.М. Перехрестенко, Чугрієв А.М., Загородній А.В., Матвєєва І.А. - К., 2006. - 21 с. : іл.

     Організація заготівлі та трансфузії аутокрові та її компонентів в хірургії: відомча інструкція / П.М. Перехрестенко, Я.С. Березницький, В.Л. Новак, Б.В. Качоровський, М.М. Бондаренко, І.В. Жиглінський, В.В. Петров, А.М. Чугрієв, В.Я. Березницький. – К., 2001. – 22 с.

     Перехрестенко П.М. Контроль якості свіжозамороженої плазми : методичні рекомендації / П.М. Перехрестенко, А.М. Чугрієв, Т.О. Терещук, І.А. Матвєєва; МОЗ України; Академія медичних наук України; Укрмедпатент-інформ; ДУ «Інститут гематології та трансфузіології» »; Житомирський обласний центр крові. – К., 2009. – 27 с. 

     Перехрестенко П.М. Організація контролю якості консервованої донорської крові та її компонентів / П.М. Перехрестенко, А.М. Чугрієв, Т.О. Терещук. – К., 2006. – 34 с.

    Порядок проведення імуногематологічних досліджень крові донорів і реципієнтів у закладах служби крові та в лікувально-профілактичних закладах: методичні рекомендації / МОЗ, АМНУ, УЦНМІПЛР, ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»; Житомирський обласний центр крові; Укл.: П.М.Перехрестенко, А.М.Чугрієв, Р.П. Павлюк, С.В.Замліла, І.С.Демянюк.– К., 2010. – 51с.

     Чугрієв А.М. Формування донорського контингенту та забезпечення якості гемокомпонентів в умовах регіонального центру крові: автореф. дис...канд. мед. наук: 14.01.31 / А.М. Чугрієв; Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології АМН України" АМН України. - К., 2009. - 22 с.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ У ЗБІРКАХ СТАТЕЙ

ТА ФАХОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

     Аналіз результатів вивчення різних схем проведення донорського плазмаферезу / П.М. Перехрестенко, Л.В. Назарчук, П.Т. Вербіцький, А.М. Чугрієв //Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. - Київ : Атіка-Н, 2008. - Вип. 34. – Т. ІІ. - С. 196-20.

     Биохимические показатели доноров в процессе проведения автоматического плазмафереза / П.М. Перехрестенко, М.Ю. Антошина, М.В. Яговдик, Л.В. Назарчук, П.Т. Вербицький, А.Н. Чугриев // Здравоохранение Таджикистана. - 2007. - № 1 - С.50-53.

     Епідемічна ситуація щодо парентеральних вірусних гепатитів В і С у Житомирській області / В.Й. Шатило, А.І. Островська, В.З. Свиридюк, А.М. Чугрієв // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. - № 1. - С.16-18.

     Колебания уровней иммуноглобулинов в сыворотке крови доноров при проведении плазмафереза / П.М. Перехрестенко, Р.П. Павлюк, Л.В. Назарчук, У.В. Тимошенко, А.Н. Чугриев, А.В. Талалай // Актуальные вопросы трансфузиологии и клинической медицины: материалы Всероссийского совещания (Киров, 27-28 мая 2008г.). – Киров, 2008. - С. 46-47.

     Моніторинг біохімічних показників функціонального стану печінки донорів плазми в процесі проведення автоматичного плазмаферезу / П. М. Перехрестенко, Л.В. Назарчук, М.Ю. Аношина, А.М. Чугрієв та ін. // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. - 2010. - № 2. - С. 79-83.

     Назарчук Л.В. Стан антименінгококового імунітету донороздатного населення Житомирського регіону та перспектива одержання алогенної антименінгококової плазми / Л.В. Назарчук , Т.О. Терещук, А.М. Чугрієв // Інфекційні хвороби. - 2014. - № 2 . - С. 59-63.

     Новак В.Л. Імунне донорство. Виробництво та забезпеченість населення імунними препаратами плазми крові в  1991-2000 р.р. / В.Л. Новак, П.В. Гриза, А.М. Чугрієв //Вісник наукових досліджень. – 2001. - № 3. – С. 8-12.

     Островська А.І. Основні тенденції динаміки діяльності обласного центру крові /А.І. Островська, Т.О. Терещук, А.М. Чугрієв // Актуальні питання гематології та трансфузіології : Матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 жовтня 2011р. – 2011. – С. 112-113.

     Перехрестенко П.М. Аналіз результатів вивчення різних схем проведення донорського плазмаферезу / П.М. Перехрестенко, Л.В. Назарчук, П.Т. Вербіцький, А.М. Чугрієв // Гематологія і переливання крові: міжвідомчий збірник. – Київ : Атіка-Н, 2008. – Вип. 34. – Т. ІІ. – С. 196-201.

     Перехрестенко П.М. Виробнича трансфузіологія України / П.М. Перехрестенко, Л.В. Назарчук, А.М. Чугрієв //Український журнал гематології та трансфузіології. – 2003. - № 3. – С. 45-47.

     Перехрестенко П.М. Колебания уровней иммуноглобулинов в сыворотке крови доноров при проведении плазмафереза /П.М. Перехрестенко, Р.П. Павлюк, Л.В. Назарчук, У.В. Тимошенко, А.Н. Чугриев, А.В. Талалай: материалы Всероссийского совещания «Актуальные вопросы трансфузиологии и клинической медицины (Киров, 27-28 мая 2008г.) – Киров, 2008. – С. 46-47.

    Результаты изучения клинико-гематологических и биохимических показателей доноров в процессе проведения автоматического плазмафереза /П.М. Перехрестенко, Л.В. Назарчук, М.Ю. Аношина, А.Н. Чугриев, А.В. Талалай: материалы VI съезда гематологов и трансфузиологов Республики Беларусь «Актуальные проблемы гематологии и трансфузиологии» (Минск, 24-25 мая 2007 г.). – Минск, 2007. - С.64-65.

     Social profile of repeat reactive donors for HIV ½ / Chugriiev A.N., Ivashchenko I.N. MARKERS IN UKRAINE DURING 2008–2010 Special Issue: Abstracts of the 32nd International Congress of the International Society of Blood Transfusion in joint cooperation with the 10th Congress of AMMTAC, Cancun, Mexico, July 7-12, 2012.

     Социально – демографический состав доноров и варианты мотивации к донорству / А.Н.Чугриев, В.В. Стефанович, И.В. Гришаева, А.А. Мрук // Вестник службы крови России. - 2013. - № 3. – С. 13-17.

     Терещук Т.О. Менінгококова інфекція: актуальність проблеми / Т. О. Терещук, А.М. Чугрієв // Лікарська справа – 2011. - № 3/4. – С. 41-44.

     Технології одержання плазми донорської крові та їх ефективність / Л.В. Назарчук, Т.О. Терещук, А.М. Чугрієв, А.І. Котюк, А.І. Островська // Український медичний часопис. – 2012. - № 4. – С. 147-149.

     Чугрієв А.М. Аналіз діючої нормативно-правової бази в службі крові України /А.М. Чугрієв, А.І. Котюк // Матеріали науково-практичної конференції. АР Крим. – Алушта, 2013.

     Чугрієв А.М. Аналіз заготівлі і використання компонентів крові в Житомирській області /А.М. Чугрієв // Гематологія і переливання крові: міжвідомчий збірник. – Харків, 2004. – Вип. 32. – С. 147-149.

     Чугрієв А.М. Аудит використання компонентів та препаратів крові в закладах охорони здоров'я Житомирської області / А.М. Чугрієв, А.І. Котюк, А.І. Островська // Магістр медсестринства. – 2011. - № 1 . – С. 91-97.

     Чугрієв А.М. Аудит використання компонентів та препаратів крові в лікувально-профілактичних закладах Житомирської області / А.М. Чугрієв, А.І. Островська, А.І. Котюк // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О.Можаєва. – 2010. - № 2. – С. 53-55.

     Чугрієв А.М. Аудит використання компонентів та препаратів крові в ЛПЗ Житомирської області /А. М. Чугрієв, А. І. Котюк : Науково-практична конференція "Актуальні питання клінічної трансфузіології", присвячена 70-річчю заснування Харківської обласної станції переливання крові (м. Харків, 23-24 квітня 2009 р.) //Гематологія і переливання крові. -Х., 2009. - Вип. 34 (дод.). - С.49-55.

     Чугрієв А.М. Визначення фактичної потреби лікарняних закладів в компонентах і препаратах крові / А.М. Чугрієв, В.А. Камінський // Гематологія і переливання крові: міжвідомчий збірник. – К., 2006. – Вип. 33. - С. 151-154.

     Чугрієв А.М. Використання донорських еритроцитів в областях України / А.М. Чугрієв // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. - 2015. - № 1. – С. 203-204.

     Чугрієв А.М. Вплив регіонального людського розвитку на формування донорських ресурсів / А.М. Чугрієв // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. -2008. - № 4 (4). – С. 100-106.

     Чугрієв А.М. Впровадження методу автоматичного плазмаферезу з метою створення банку плазми, безпечної на СНІД, для лікування хворих на гемофілію, дітей та вагітних жінок: матеріали міжнародної наукової конференції «Донори для охорони здоров’я України» (Київ, 5-6 жовтня 1999 р.) / А.М. Чугрієв //МОЗ, USAID - К., 1999. - С. 117.

     Чугрієв А.М. Дослідження ефективності елімінації лейкоцитів при отриманні компонентів крові / А.М.Чугрієв // Гематологія і переливання крові: міжвідомчий збірник. – К., 2004. – Вип. 32. – С. 144-146.

     Чугрієв А.М. Дослідження режимів центрифугування крові при проведенні мануального плазмаферезу / А.М. Чугрієв, А.В. Загородній, Т.О. Терещук: Матеріали V з’їзду гематологів та трансфузіологів України з міжнародною участю «Підсумки та перспективи розвитку гематології та трансфузіології в Україні» (20-22 травня 2008 р.) // Гематологія і переливання крові: міжвідомчий збірник. – К., 2008. - Вип. 34. – Т. ІІ. – С. 268-274.

     Чугрієв А.М. Контроль за якістю крові та її компонентів /А.М. Чугрієв, П.І. Лучанко, І.М. Дейкало // Вісник наукових досліджень – 2005. - № 1. – С. 106-108.

     Чугрієв А.М. Контроль якості еритроцитвмісних середовищ: Матеріали V з’їзду гематологів та трансфузіологів України з міжнародною участю «Підсумки та перспективи розвитку гематології та трансфузіології в Україні» (20-22 травня 2008 р.) / А.М. Чугрієв // Гематологія і переливання крові: міжвідомчий збірник. – К., 2008. - Вип. 34. – Т. ІІ. - С. 263-268.

     Чугрієв А.М. Контроль якості концентрату тромбоцитів, отриманого методом переривчастого аферезу /А.М.Чугрієв, Т.О. Терещук // Гематологія і переливання крові: міжвідомчий збірник. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 148-151.

     Чугрієв А. М. Контроль якості свіжозамороженої плазми / А.М. Чугрієв //Матеріали ІV з'їзду спеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров'я (23-25 жовтня 2008 р., м. Житомир). - К.; Житомир, 2008. - Т. 2. - С. 254.

     Чугрієв А.М. Організація надання медичної допомоги дітям, хворим на гемофілію в Житомирській області / А.М.Чугрієв, Л.О. Чмут // Гематологія і переливання крові: міжвідомчий збірник. -  К., 2002. – Вип. 31. – С. 369-372.

     Чугрієв А.М. Організація системи контролю якості в Обласному центрі крові /А.М. Чугрієв //Матеріали ІV з'їзду спеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров'я (23-25 жовтня 2008 р., м. Житомир). - К.; Житомир, 2008. - Т. 2. - С. 255.

     Чугрієв А.М. Основні тенденції динаміки діяльності обласного центру крові / А.М. Чугрієв, А.І. Островська, Т.О. Терещук // Актуальні питання гематології та трансфузіології: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 жовтня 2011 р.). – К., 2011. – С. 112.

     Чугрієв А.М. Підвищення ефективності гемотрансфузійної терапії: контроль якості крові та її компонентів /А.М. Чугрієв //Український журнал гематології та трансфузіології – 2005. - № 1. – С. 33-34.

     Чугрієв А.М. Розвиток регіональної служби крові в Україні / А. М. Чугрієв, В. В. Стефанович // Гематологія і переливання крові: міжвідомчий збірник. – К., 2010. – Вип. 35. - С. 286-293.

     Чугрієв А. М. Служба крові Житомирського регіону / А.М. Чугрієв, Т.О. Терещук // Український журнал гематології та трансфузіології. – 2010. - № 6. – С. 25-28.

     Чугрієв А.М. Служба крові Німеччини / А.М. Чугрієв, А.І. Котюк //Український журнал гематології та трансфузіології. – 2012. - № 3. – С. 35-39.

     Чугрієв А.М. Стандартизація компонентів крові в Житомирському обласному центрі крові / А.М. Чугрієв, Т.О. Терещук, І.А. Мазуркевич // Магістр медсестринства. – 2011. - № 1 . – С. 98-102.

     Чугрієв А.М. Стандартизація параметрів якості свіжозамороженої плазми / А. М. Чугрієв // Український журнал гематології та трансфузіології. – 2008. - № 6. – С.24-27.

     Чугрієв А.М. Техніко-економічне обґрунтування заготівлі крові різними засобами / А.М. Чугрієв // Проблеми і перспективи розвитку охорони здоров’я в Житомирській області: Матеріали до науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю обллікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 1995. – С. 82-83.

     Чугрієв А.М. Трансфузіологія та її нормативно-правовва база в Україні / А. М. Чугрієв // Магістр медсестринства. – 2014. - № 2. – С. 106-112.

     Чугрієв А.М. Форми і методи пропаганди масового добровільного донорства /А.М. Чугрієв, В.В. Стефанович, Л.М. Тимощук // Актуальні питання гематології та трансфузіології: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 жовтня 2011 р.). - К., 2011.– С. 165.

     Чугриев А.Н. Влияние температурного режима центрифугирования крови на качество плазмы, полученной методом плазмафереза / А. Н. Чугриев, Т. А. Терещук, А. В. Загородний // Гематология и трансфузиология. – 2012. - № 2 . – С. 45.

     Чугриев А.Н. Динамика показателей деятельности службы крови Украины 1993-2007 гг. / А. Н. Чугриев // Трансфузиология. – 2011. - № 4. – С. 132-133.

     Чугриев А.Н. Результаты проведення ретроспективного аудита по применению компонентов и препаратов крови в лечебных учреждениях Житомирской области /А.Н. Чугриев //Медико-соціальні проблеми сім’ї. – 2002. –Т. 7. - № 1. – С. 38-40.

     Чугриев А.Н. Результаты скрининга антиэритроцитарных антител у доноров, реципиентов и беременных в Житомирской области / А. Н. Чугриев, С. В. Замлила, И.С. // Вестник гематологии. – 2011. - № 4.

     Чугриев А.Н. Создание системы контроля качества донорской крови и ее компонентов /А.Н.Чугриев, И.Р. Андрияш // Гематологія і переливання крові: міжвідомчий збірник. - К., 2001. – Вип. 30. – С. 205-206.

     Чугриев А.Н. Социально-демографический состав доноров и варианты мотивации к донорству / А.Н. Чугриев, В.В. Стефанович, И.В. Гришаева, А.А. Мрук // Вестник службы крови России. – 2013. - № 3 . – С. 13-16.

     Чугриев А.Н. Социально-экономические преимущества метода автоматического плазмафереза / А.Н. Чугриев // Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии: Материалы Российской научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 18-20 июня 2002 г.). – СПб., 2002.  – С.298 – 299.

      Шатило В.Й. Використання результатів лабораторного скринінгу в службі крові для оцінки захворюваності вірусними гепатитами В, С і контролю ефективності профілактики /В.Й.Шатило, А.М. Чугрієв // Вестник гигиены и эпидемиологии. - 2006. – Т. Х. - № 1. – С. 26-30.

      Шатило В.Й. Результати тестування донорів крові на парентеральні віруси гепатиту В і С. /В.Й. Шатило, А.М. Чугрієв // Україна. Здоров’я нації. – 2007. - № 3-4. - С. 61-63.

 

ПУБЛІКАЦІЇ В ЦЕНТРІЛЬНІЙ ТА МІСЦЕВІЙ ПРЕСІ

     Бакальчук В. Донорская кровь: стратегический ресурс или биологическое оружие?: беседа с главврачом Житомирского областного центра крови, президентом Ассоциации службы крови Украины Анатолием Чугриевым // Эхо. – 2015. - № 11. -12-18 марта . – С. 20.

     Чугрієв А. Вітчизняна служба крові у системі світових координат // Ваше здоров’я. – 2015. - № 33-34. – С. 12-13.

     Чугриев А. Можно стать донором для самого себя / А. Чугриев //Комсомольская правда. - 2006. - 15-21 декабря. - С. 28.

     Чугрієв А. Попереду ще багато роботи / А. Чугрієв // Аптека. - 2004. - 2 февраля. - С. 7.

       Чугрієв А.М. Ваша думка / А.М. Чугрієв // Пульс. - 2003. - № 16. - С. 1.

      Чугрієв А.М. Краплина крові - дар життя  / А.М. Чугрієв // Житомирщина. - 2004. - 19 червня. - С. 3.

      Чугрієв А.М. Крапля донорської крові - синонім життя : Розмова з головними лікарем обласного центру крові А.М. Чугрієвим / Записала Н. Нєжданова / А.М. Чугрієв // Місто. - 2004. - 3 червня . - С. 10.

     Чугрієв А.М. Розвиток служби крові Житомирської області / А.М. Чугрієв //Пульс. - 2012. - № 3. - 30 серпня. - С. 4.

     Чугрієв А.М. Служба крові діє / А.М. Чугрієв // Ваше здоров'я. - 2006. - № 3. - С.7.

      Чугрієв А.М. Якість гемотрансфузійних середовищ забезпечує ефективність та безпечність гемотрансфузій / А.М. Чугрієв, Т.О. Терещук // Пульс. - 2008. - № 17. - С. 6.

 

ПАТЕНТИ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ

     Пат. № 18480. Україна UA 18480 МПК7 G 01N 33/48. Спосіб оцінки якості консервованої донорської крові за параметрам «Стандартність кроводачі» /П.М. Перехрестенко, А.М. Чугрієв, Т. О.Терещук, І.А Матвеєва. Заявник і патентовласник: Інститут гематології та трансфузіології АМН України, Житомирський обласний центр крові; № u 2006 04676; заяв. 27.04.2006; опуб. 15.11.2006. Бюл. № 11.

     Пат. № 28081. Україна UA 28081 МПК7 G 01N 33/48. Спосіб оцінки якості свіжозамороженої та замороженої плазми за параметром залишкової кількості лейкоцитів / П.М Перехрестенко, А.М. Чугрієв, Т.О. Терещук, І.А. Матвеєва. Заявник і патентовласник: ДУ «Інститут гематології та трансфузіології АМН України», Житомирський обласний центр крові; № u 2007 07769; заяв.10.07.2007; опуб. 26.11.2007. Бюл. № 19.

     Пат. № 35745. Україна UA 35745 МПК8 G 01N 33/48. Спосіб оцінки якості свіжозамороженої та замороженої плазми за параметром залишкової кількості еритроцитів / Перехрестенко П.М., Чугрієв А.М., Терещук Т.О., Матвеєва І.А. Заявник і патентовласник: ДУ «Інститут гематології та трансфузіології АМН України», Житомирський обласний центр крові; № u 2008 01501; заяв. 05.02.2008; опуб. 10.10.2008; Бюл. № 19.

     Пат. № 64803. МПК: G01N 33/48. Спосіб оцінки якості компонента консервованої донорської крові – тромбоцитів за параметром кількість клітин тромбоцитів / Чугрієв А.М., Перехрестенко П.М., Мазуркевич І.А., Терещук Т.О. Опубл. 25.11.2011.

     Пат. № 90115. UA 90115 U (12) UA 90115 U UA 90115 U 5 10 15 20 25 30. Спосіб одержання антименінгококової плазми / Чугрієв А.М., Назарчук Л.В., Терещук Т.О. Опубл.12.05.2014.

     Пат. № 99299. UA 99299 U (12) UA 99299 U UA 99299 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60. Спосіб оцінки якості донорської плазми за вмістом (титром) антиеритроцитарних антитіл / Назарчук Л.В., Замліла С.В., Сергутіна С.Ю., Демянюк І.С., Чугрієв А.М., Терещук Т.О.Опубліковано: 25.05.2015.

 

 

      Анатолій Миколайович Чугрієв: лікарська, наукова та раціоналізаторська діяльність (до 60-річного ювілею): біобібліографічний покажчик / Укл.: Т.В. Домс, І.М. Іващенко. Житомир, 2015. – 18с.

 

                                   Укладачі: Т.В. Домс, бібліограф відділу НМІ

                                   І.М. Іващенко, зав. відділом лабораторної діагностики та профілактики СНІД

                                    та інших інфекцій КУ «Центр крові»

                                    Редактор: І.П. Смалюх, заст. директора ОНМБ

                                    Відповідальна  за  випуск: Осика А.В.,директор ОНМБ

                                    Комп’ютерний набір: бібліографа відділу НМІ Т.В. Домс