ОБЛАСНІЙ НАУКОВІЙ МЕДИЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ - 70 РОКІВ

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ 

ОБЛАСНОЇ НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

  Без книг, як без повітря, людина жити не може. 

С.П.Корольов

 

      За 70-річну історію на теренах медицини Поліського краю наша установа пройшла складний шлях становлення і розвитку, виконуючи свою місію у плині соціальних та державних перетворень.

     З відділенням у вересні 1937 року Житомирщини у самостійну область, за відомостями з автобіографії першого директора бібліотеки Софії Львівни Щедріної, в передвоєнні роки при обласному відділі охорони здоров’я функціонувала медична бібліотека, але ніяких документів про бібліотеку, її книжковий фонд, їх долю під час Великої Вітчизняної війни не збереглося.

     Офіційним роком заснування бібліотеки вважається квітень 1945 р., (номера наказу в архівних документах не виявлено). Становлення бібліотеки як інформаційно-бібліотечного, культурного і науково-методичного центру області важким тягарем лягло на плечі перших двох директорів - С.Л. Щедріної, яка очолювала її в період 1945 - 1960 рр., і В.П. Тартасюк, яка прийняла естафету і працювала в ній 20 років до 1981 року. Зусилля працівників ОНМБ в перші повоєнні роки були спрямовані на формування книжкового фонду, створення опорних медичних бібліотек в ЛПЗ, формування контингенту читачів. Книжковий фонд формувався за рахунок передачі книг з міської лікарні, з подарованих та отриманих з Київської та Харківської медичних бібліотек видань, пізніше – шляхом закупівлі в бібколекторах, за книгообміном. За ініціативи С.Л. Щедріної створено мережу бібліотек, що функціонували на громадських засадах при районних лікарнях (мережа у 1950 р. налічувала 38 бібліотек). Таким чином в ті важкі післявоєнні роки медична книга була доведена до робочого місця лікаря сільської місцевості. За 15 років С.Л. Щедріна сформувала бібліотеку в 31694  одиниць зберігання, якими користувалися понад 1000 читачів.

     В 1960 р. бібліотека переїхала в нове приміщення за адресою К. Маркса,14 і була розміщена на 3-му поверсі 1-ї міської поліклініки; штат збільшився до 5 працівників. У 60-ті роки задовго до державної програми розвитку науково-технічної інформації в усіх галузях народного господарства, у бібліотеці здійснювалось інформаційне забезпечення спеціалістів-медиків. При ОНМБ на громадських засадах працювала група з провідних лікарів і спеціаліста обласного аптекоуправління. Члени групи популяризували нові документи, які надходили до бібліотеки на засіданнях лікарських наукових товариств, семінарах, де виступали з аналітичними, реферативними та бібліографічними оглядами. Щомісячні видання «Бюлетень нової літератури» і 16 тематичних списків із серії «На допомогу практичному лікарю» надсилались до ЛПЗ області.

      У 70-80-ті роки розвиток бібліотеки відбувався еволюційно: значно зросли основні показники обслуговування читачів, книжковий фонд поповнився майже вдвічі і налічував у 1985 році понад 150 тис. одиниць зберігання. Характерним для цих років став процес становлення усіх структурних підрозділів установи, пошук нових форм і методів обслуговування читачів. Відділ обслуговування став самостійним структурним підрозділом з 5 штатними одиницями. Наказом МОЗ УРСР № 212 від 13.04.1972 р. в бібліотеці створено відділ науково-медичної інформації, а в лікувально-профілактичних установах - групи НМІ на громадських засадах. У 80-ті роки інформаційна служба області налічувала 75 груп НМІ (понад 700 лікарів-інформаторів).

         В цей період у бібліотеці вже чітко визначилась система інформаційного забезпечення спеціалістів галузі. В ній мали місце режими диференційованого індивідуального, колективного та масового інформування абонентів. Створення спеціальної структури дозволило вдосконалити такі комплексні форми інформування, як Дні інформації, Дні спеціаліста; запровадити нові форми індивідуального інформування: вибіркове розповсюдження інформації (ВРІ), диференційне обслуговування керівників (ДОК), режим «запит-відповідь» чи сигнальне інформування поточних надходжень. Тематика випусків оперативної інформації: інформаційних списків нових надходжень, досягла 36 медичних профілів. Списки розмножувалися на ротаторі і відсилалися у медичні заклади області. Проводилася спільна робота з обласними курсами підвищення кваліфікації лікарів. Велика увага приділялася розвитку медичного краєзнавства і краєзнавчої бібліографії.

      1977 р. бібліотека отримує приміщення в одному з корпусів обласної лікарні по вул. Червоного Хреста, 3 – архітектурній будівлі XIX ст.(зараз на цьому місці збудовано обласну консультативну поліклініку), де дійсно були створені належні умови для повноцінного функціонування установи.

      В кінці 70-х рр. розпочався новий етап у розвитку бібліотеки. Відкрився він сторінкою часткової централізації бібліотек. Були централізовані книжкові фонди 16 бібліотек—філіалів ЛПУ. Понад 20 років 4 міські і 12 бібліотек ЦРЛ одержували книжкові фонди в ОНМБ. Процес централізації медичних бібліотек затягнувся на декілька років. Після В.П. Тартасюк з 1981 р. його продовжувала новий директор Г.Г.Проценко. У 1985 р. бібліотекою користувалось понад 5300 читачів, видача становила понад 108 тис. прим, друкованих одиниць, тираж видавничої продукції складав до двох тис. прим. на рік.

       В 1985 р. бібліотеку очолила К.Ф. Комінарець. Програма перебудови охорони здоров’я області, питання науково-технічного прогресу, раціоналізаторства та винахідництва в медицині і охороні здоров’я стали пріоритетними в інформаційній роботі бібліотеки. Використовуючи різні інформаційні режими, бібліотека диференційовано забезпечувала провідних спеціалістів охорони здоров’я інформацією про нові досягнення медичної науки і передового досвіду.

1986-1990 рр. - період найвищого зростання бібліотечних фондів у медичних бібліотеках регіону. На 1.01.1991 р. він становив 738 тис. прим., в ОНМБ - 178 тис., ЛПУ - 371 тис., медичних училищах - 187 тис. прим.   Централізація коштів, фондів, офіційне визначення в 1992 р. (наказ МОЗ УРСР №97 від 18.06. 1992) статусу бібліотекарів, як штатних одиниць ЛПЗ, дали позитивні зміни в їх діяльності. Мережа бібліотек зі штатним працівником збільшилась у 1,5 рази. Проводилася змістовна робота в інформаційному забезпеченні спеціалістів охорони здоров’я області, зросли основні показники, підвищилась культура обслуговування.

      В 2002 р. колектив ОНМБ очолила А.В. Осика. Пріоритетним напрямом розвитку установи стало кардинальне покращення бібліотечного сервісу за рахунок впровадження нових комп’ютерних технологій. За сприяння УОЗ ОДА бібліотека придбала перші 3 комп’ютери, принтер, сканер, ксерокс. Працівники самотужки освоювали роботу з ПК, роботу в програмі ІРБІС і розпочали формування електронного каталогу бібліотеки     

       У 2004 р. бібліотека стала членом Міжрегіональної корпоративної системи медичних бібліотек. Корпоративна співпраця сформувала тісні професійні зв’язки, спільними зусиллями бібліотек-партнерів розписується 157 назв медичних періодичних видань України і близького зарубіжжя. За роки спільної роботи значно зріс обсяг електронного каталогу бібліотеки  і становить понад 133 тис. записів.

       Унікальний сегмент ЕК ОНМБ – його краєзнавчі БД : «Охорона здоров’я  Житомирщини», «Наукові праці лікарів Житомирщини», «Історія медицини Волинської Губернії» (до 1917 року). У 2005 році ОНМБ відкрила в Інтернеті свій сайт, де міститься вичерпна інформація про історію створення бібліотеки, її структуру, ресурси та послуги, контакти; постійно триває його модернізація. Електронний каталог виставлений на веб-сайті у вільному доступі.

        З 2010 року установа працює у власному приміщенні по вул.. Пушкінській,62. Бібліотека намагається дедалі більше відходити від образу традиційної книгозбірні і виконувати функції бібліотечно-інформаційного центру. Постійно здійснюється технологічна модернізація, локальна мережа налічує 9 автоматизованих робочих місць, усі - з доступом до Інтернету. На абонементі та у читальному залі для користувачів обладнані окремі автоматизовані робочі місця. Проводиться опрацювання зібрання електронних ресурсів українського та російського сегментів Інтернету та мережевих матеріалів.

        Документальний фонд бібліотеки на 01.01.2015 р. становить 208896 прим. Забезпечуючи комфортність бібліотечного середовища, повноту і оперативність обслуговування та доступність послуг, бібліотека пропонує медичним фахівцям самим обрати найбільш зручний для них режим обслуговування: як у самій бібліотеці, так і поза нею, на робочому місці: за допомогою електронної пошти, засобів мережі Інтернет, телефону/факсу, тощо. Бібліотека успішно практикує послуги по дистанційному інформаційному обслуговуванню абонентів на їх e-mail; електронну доставку документів (цифрові копії).

       Як методичний центр для мережі з 44 бібліотек медичних закладів області, в яких оновлення документальних фондів новою фаховою літературою недостатнє або повністю відсутнє, наша бібліотека допомагає задовольняти інформаційні потреби спеціалістів на периферії. З 2013 року в медичних закладах області, де функціонують бібліотеки, працює сервіс «пересувна медична бібліотека», ця нестаціонарна форма обслуговування довела свою ефективність.

       Протягом багатьох років зібрано унікальний фонд літератури з питань охорони здоров’я краю. Він налічує понад 800 назв інформаційних джерел. Використовуючи фонд, бібліотека готує краєзнавчу бібліографію. Повні тексти бібліографічних покажчиків розміщені на веб-сайті бібліотеки.

      В останнє десятиріччя ОНМБ велику увагу приділяє соціокультурній діяльності. Серед медичної спільноти є багато особистостей, котрі щиро полюбляють мистецтво, художнє слово, видають збірки власних творів. З такими медичними працівниками бібліотека спілкується, збирає їх для зустрічей з аудиторією любителів художнього слова, презентує їхні видання. Традиційними для ОНМБ стали виставки творчих робіт медиків Житомирщини: картин, вишивок, інших мистецьких витворів. В 2014 році бібліотека розпочала новий веб-проект: сайт «Світ захоплень» - блог про творчість і хобі медиків Житомирщини. Блог представляє матеріали про творчих і захоплених улюбленою справою особистостей – представників медичної спільноти нашого краю; містить інформацію про творчі виставки та масові заходи бібліотеки. (http://svitzaxoplen.zt.ua/) Такі заходи, як «Лідер читання», «Місячник наукової медичної інформації», художні експозиції, презентації, які регулярно проводить ОНМБ, є чудовою нагодою прорекламувати себе, свої послуги, залучити до бібліотеки потенційних читачів, друзів і, звичайно, партнерів.

       За цим невеликим літописом подій стоять люди, які творили цю історію і як працівники бібліотеки, і як користувачі її послуг. Здобутком декількох поколінь бібліотекарів-ентузіастів стали її становлення та розвиток. Хочеться згадати наших корифеїв Т.Ю. Музичук та Н.А. Волинець, які, нажаль, відійшли у вічність. Продовжують працювати ветерани бібліотечної справи та висококваліфіковані спеціалісти: Л.В. Старикова, Т.В. Домс, В.Г. Дородна, Л.І. Шараха, С.П. Комаренко,

       В різні роки читачами бібліотеки були видатні постаті медицини України: О.Ф. Гербачевський, В.І. Мальцев, Ю.П. Спіженко, В.М. Пономаренко, М.П. Захараш, Ю.Ю. Вороний та багато інших.

       Для нашої установи дуже важливо бачити перспективу своєї справи. Формування галузевого інформаційного ресурсу та забезпечення комфортного інформаційного середовища є головним завданням бібліотеки, оскільки від рівня інформатизації медичних працівників залежать позитивні зрушення в галузі охорони здоров’я. Колектив бачить свою бібліотеку потрібною, корисною, успішною, відповідною завданням сьогодення і майбуття.

                                                                                                            

          ЗАХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Смалюх І.П. Обласній науковій медичній бібліотеці -70 років! // Пульс.-2015.-№36.-С.3.

          Паламарчук В. Історія розвитку медичної галузі в Україні з часів Київської Русі до кінця ХIХ століття // Пульс.-2015.-№22.-С.3.

          Дідковська Ю. "Лідер читання 2012" визначив переможців // Пульс.-2013.-№12.-С.5.

                         


 

               

                                                                      .

         Кузьменко І.Ю. Світ творчості медиків Житомира // Пульс.-2015.-№24.-С.5.

         Кузьменко І.Ю. Завітайте на виставку // Пульс.-2015.-№40.-С.5.

         Кузьменко І.Ю. Виставка різьби по дереву Наталії Орженік // Пульс.-2014.-№12.-С.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Дембицька А. "Йду до осені" - час збирати врожай...// Пульс.-2014.-№20.-С.4.

         Смалюх І.П. Медичні бібліотеки: сьогодення і перспективи // Пульс.-2013.-№15.-С.5.

         Дідкоська Ю. Чарвні хрестики лікують душу// Пульс.-2013.-№42.-С.5.

                

           

 

         Дідковська Ю. Коли мистецтво бере за душу // Пульс.-2013.-№21.-С.5.

         Кухарець А.Ю. Відвідали обласну науково-медичну бібліотеку // Пульс.-2013.-№17.-С.4.       

         Семінар бібліотечних фахівців медзакладів // Пульс.-2014.-№14.-С.5.

 

                                                                                   Видання