Нормативна база

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про бібліотеки і бібліотечну справу
  Редакція від 12.12.2012, підстава 5461-17
 • ТИПОВІ ПРАВИЛА користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за № 538/5729
 • Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек: Указ Президента України від 14 трав.1998 р. № 471/98
 • Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 верес. 2009 р. № 1073
 • Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 верес. 2009 р. № 1218-р
 • Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки: Наказ Міністерства Культури України від 18.10.2005р. N 745 (Із змінами)
 • Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек: Постанова КМУвід 22 січня 2005 р. N 84
 • Про внесення зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 5грудня 2012 р.№ 1131
 • Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету: Наказ Міністерства Фінансів України від 12.03.2012 № 333
 • Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності: Постанова КМУ від 8 листопада 2007 р. N 1314 із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 1201 ( 1201-2009-п ) від 07.10.2009 N 483 ( 483-2011-п ) від 11.05.2011 N 1199 ( 1199-2012-п ) від 26.12.2012)
 • Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах: Наказ Міністерства культури і туризму України від 3 квітня 2007 року N 22
 • Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек: Наказ МНС України від 12.12.2012 № 1398
 • Типове положення про бібліотеку ЛПЗ
 • Типова форма акту на списання № ОЗ-5 (бюджет) http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG2416.html
 • Акт на оприбуткування літератури  без супровідних документів (у дарунок)