МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 2016

Методичні рекомендації,

які надійшли в обласну наукову медичну бібліотеку

за І квартал 2016 року

 

     Безрук Т.О. Клінічні та вікові особливості застосування біогенних препаратів у комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит із поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем : Методичні рекомендації / Т.О. Безрук, О.І. Волошин, В.В. Безрук; ВНЗ «Буковинський державний медичний університет МОЗ України ». – К., 2015. – 23с. (616.6)

     У методичних рекомендаціях наведено результати власних досліджень, які допоможуть оптимізувати лікування хворих на патогенетично поєднану патологію (коморбідний стан) сечовидільної та травної систем. Методичні рекомендації розраховані на лікарів нефрологів, гастроентерологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини та можуть розцінюватись як додаткова теоретична основа для побудови диференційованих лікувальних програм хронічного пієлонефриту із включенням інших лікувальних засобів, що мають подібну дію, з метою оптимізації результатів лікування.

 

     Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем : Методичні рекомендації / Л.Ф. Матюха, Г.В. Бацюра, В.О. Бойко та ін.; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 60с. (616.98)

     Основною метою методичних рекомендацій є підвищення професійного рівня лікарів загальної практики – сімейних лікарів із питань сучасного стану етіології, епідеміології, патогенезу, клініки, консультування та тестування на ВІЛ, лікування та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, нормативно-правових документів і зменшення стигми та дискримінації при роботі з ВІЛ-позитивними хворими на першому рівні надання медичної допомоги. Методичні рекомендації призначені для лікарів та інтернів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина», дільничних терапевтів та педіатрів. З цієї проблеми видаються в Україні вперше.

 

     Метод комплексного лікування хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом Х : Методичні рекомендації /Одеський національний медичний університет МОЗ України; Укл.: О.О. Якименко, Л.Н. Єфременкова, Д.М. Себов та ін. – К., 2015. – 13с. (616.1)

     Запропонований метод комплексного лікування хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом Х достовірно покращує показники стабільності перебігу захворювання, задоволеності лікуванням та якості життя, має суттєву науково-практичну новизну, що стало підставою для підготовки даних методичних рекомендацій. Методичні рекомендації видаються вперше, призначені для лікарів-кардіологів.

 

     Оптимізація антибактеріальної терапії сепсису у хворих із гнійно-запальними процесами м’яких тканин / ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; Авт.: С. Шаповал, І. Савон, В. Мартинюк та ін..: Методичні рекомендації. – К., 2015. - 26с. (616.9)

     На сьогоднішній день назріла необхідність створення рекомендацій по проведенню антибактеріальної терапії (АБТ) сепсису у хворих із гнійно-запальними процесами м’яких тканин, що зумовлено збереженням високої летальності (понад 70%) від септичного шоку. В розроблених методичних рекомендаціях висвітлені питання призначення емпіричної та етіотропної терапії сепсису та септичного шоку, режиму та тривалості АБТ. Методичні рекомендації призначені для лікарів-хірургів та анестезіологів.

 

     Основні цитоморфологічні об’єктивізовані диференційно-діагностичні ознаки доброякісних і злоякісних пухлин яєчника : Методичні рекомендації / Л.С. Болгова, Т.М. Ярощук, Т.М. Туганова та ін.; Національний інститут раку. – К., 2015. – 15с. (618)

     Проведені цитологічні дослідження матеріалу з пухлин яєчника дозволили виявити найбільш характерні об’єктивізовані  цитоморфологічні диференційно-діагностичні ознаки доброякісних і злоякісних пухлин яєчника. Визначені якісні і кількісні цитоморфологічні особливості доброякісних і злоякісних пухлин яєчника доповнюють відомі ознаки, та можуть використані в цитологічній діагностиці на доопераційному та операційному етапі обстеження хворих. Методичні рекомендації призначені для лікарів-цитологів, патологоанатомів, онкологів та онкогінекологів. Підготовлені в Україні вперше.

 

     Супровідна терапія глюкозамінілмурамілдипептидом та мелатоніном при променевому лікуванні хворих на рак грудної залози : Методичні рекомендації / ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України”; Укл.: П.П. Сорочан, О.М. Сухіна, Н.Е. Прохач та ін. – Харків, 2015. – 14с. (618)

     У даних методичних рекомендаціях пропонується нова схема супровідної імунотерапії при променевому лікуванні хворих на рак грудної залози із сумісним використанням імуномодулятора (лікопід) та хронобіотика (мелатонін). Це дозволить проводити променеву терапію в оптимальному режимі, знизити її побічні ефекти та поліпшити якість життя онкологічних хворих. Методичні рекомендації призначені для лікарів-онкологів та радіологів і можуть бути застосовані у закладах онкологічного та радіологічного профілю. Видаються в Україні вперше.

 

     Шальмін О.С. Спосіб діагностики порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень : Методичні рекомендації / О.С. Шальмін, О.М. Разнатовська О.М.; Запорізький державний медичний університет. – К., 2015. – 17с. (616.24)

     Впровадження в практику охорони здоров’я способу діагностики порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень шляхом розрахунку інтегральних гематологічних індексів імунологічної толерантності організму дозволить скоротити терміни визначення імунологічних змін та заощадити кошти на їх визначення, оскільки для цього необхідний лише загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, та своєчасно застосувати імунокоригуючі засоби направлених конкретно на порушену ланку імунної системи. Методичні рекомендації призначені для лікарів-фтизіатрів протитуберкульозних закладів України. Видаються в Україні вперше.

 

     Яковенко В.О., Курик О.Г. Рання ендоскопічна діагностика і мініінвазивне лікування нейроендокринних пухлин шлунка, тонкої і товстої кишки / ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»: Методичні рекомендації. – К., 2015. – 47с. (616.33)

     Нейроендокринні пухлини (НЕП) шлунково-кишкового тракту, зокрема карциноїди, на сьогоднішній день є актуальною проблемою, що зумовлено як зростанням захворюваності, так і важкістю діагностики. При НЕП суттєве погіршення якості життя пацієнтів, навіть за наявності метастазів, настає на досить пізній стадії захворювання. Було вдосконалено ранню ендоскопічну діагностику і мініінвазивне лікування НЕП шлунка, тонкої і товстої кишки, розроблена диференціальна діагностика НЕП шлунка, тонкої і товстої кишки, визначено показання до ендоскопічних втручань при НЕП шлунка, тонкої і товстої кишки, що дозволить суттєво змінити існуючу діагностично-лікувальну тактику. Доведено високу ефективність ендоскопічного лікування НЕП шлунка, тонкої і товстої кишки, вдосконалено хірургічну тактику при цій патології.

     Методичні рекомендації призначені для лікарів хірургів, ендоскопістів, проктологів, гастроентерологів, онкологів, терапевтів, патологоанатомів та лікарів-інтернів. Видаються в Україні вперше. 

 

Методичні рекомендації,

які надійшли в обласну наукову медичну бібліотеку

за ІІ квартал 2016 року

 

     Алгоритм променевої діагностики та динамічного спостереження вузлових форм фіброаденоматозу грудної залози / Т.С. Головко, С.Ю. Скляр, А.С. Крахмальова та ін.; Національний інститут раку: Методичні рекомендації.  – К., 2015. – 28с. (618)

     Запропонований в методичних рекомендаціях спосіб визначення ступеня вираженості вузлового фіброаденоматозу надав можливість виокремити групу з високим ступенем вираженості та вірогідністю розвитку злоякісного процесу.

 

     Використання методики Clinical Assessment for Systems Strengthening (CIASS) для моніторингу діяльності закладів охорони здоров’я України за напрямком протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу / С.Р. Коллінз, І.В. Кузін, Дж. Пеннер та ін.; ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України»; Міжнародний центр підготовки та освіти з питань охорони здоров’я (The International Training and Education Center for Нealth/I-TECН) університету штату Вашингтон (University of  Washington/UW) : Методичні рекомендації.  – К.: Видавництво “КІМ», 2016. – 136с. (616.98)

     Ця публікація стала можливою за підтримки в рамках Надзвичайного плану президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) з боку адміністрації з ресурсів та послуг у сфері охорони здоров’я (HRSA) департаменту США з медичних і гуманітарних послуг (HHS) та у тісній співпраці з Центрами контролю та профілактики захворювань США (CDC) в Україні.

 

     Евтушенко Е.Н., Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед, Вельма С.В. Моделирование влияния социально-экономических факторов на доступность медицинской и фармацевтической помощи населению (на примере Судана): Методические рекомендации.  – Харьков, 2016. – 35с. (614)

     Методичні рекомендації (МР) на дану тему підготовлені вперше і спрямовані на вдосконалення методологічних підходів до визначення залежності фармацевтичної допомоги населенню окремої муніципальної освіти від різних складових системи охорони здоров'я, порівняння показників доступності лікарського забезпечення різних територій один з одним і моделювання потенційних впливів різних соціально-економічних чинників на взаємопов'язаний з ними показник рівня захворюваності, розробка на основі проведеного аналізу організаційних заходів щодо підвищення доступності фармацевтичної допомоги. МР призначені для керівників системи охорони здоров'я, виробників фармацевтичної продукції, співробітників медичних установ, студентів фармацевтичних вузів та факультетів.

 

     Захараш М.П., Захараш Ю.М. Кишечні стоми: види стом, методики їх формування; медико-соціальна реабілітація стомованих хворих. Ускладнення кишечник стом, їх лікування / Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Універсальна клініка «ОБЕРІГ» : Методичні рекомендації.  – К., 2015. – 43с. (617.5)

     У методичних рекомендаціях (МР) представлені класифікація кишечних стом, сучасні методики їх формування, показання та протипоказання до формування кожного із видів стом, їх ускладнення, діагностика і лікування ускладнень стом, а також принципи медико-соціальної реабілітації стомованих хворих. МР призначені для лікарів-хірургів, проктологів, онкологів, клінічних ординаторів і лікарів-інтернів.

 

     Захаричев В.Д., Ганул А.В. Оптимізація лікування пухлин середостіння / Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України; Національний інститут раку : Методичні рекомендації.  – К., 2016. – 25с. (616.2)

     Методичні рекомендації видаються в Україні вперше за останні 10 років та призначаються для лікарів: хірургів-онкологів, хірургів торакальних, онкологів. Найбільш ефективними підходами в лікуванні пацієнтів на злоякісні пухлини середостіння являються комплексний і комбінований, в яких радикальному видаленню пухлини сприяє індукційна променева та/або хіміотерапія.

 

     Імунодіагностика ендометріозу у жінок з безпліддям / В.В. Чоп’як, Г.Д. Коваль, О.М. Юзько та ін.; ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України; ДЗ «Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького»; ДЗ «Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України» : Методичні рекомендації.  – Чернівці, 2016. – 25с. (618)

     Мета методичних рекомендацій – надати лікарям практичної охорони здоров’я сучасне обгрунтування та доцільність застосування розробленого алгоритму імунодіагностики ендометріозу поєднаного з безпліддям. МР призначені для клінічних імунологів, гінекологів, репродуктологів. Наведені матеріали можуть бути застосовані при підготовці лікарів-інтернів та для післядипломної освіти лікарів зазначених спеціальностей.

 

     Карабань І.М., Карасевич Н.В. Агоністи дофамінових рецепторів у комплексній патогенетичній терапії хвороби Паркінсона / ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»: Методичні рекомендації.  – К., 2015. – 25с. (616.8)

     У цих методичних рекомендаціях (МР) представлені сучасні дані про патогенетичні основи розвитку хвороби Паркінсона (ХП), обгрунтована стратегія лікування. Показана роль агоністів дофамінових рецепторів (АДР) у комплексному лікуванні ХП на всіх етапах розвитку захворювання у пацієнтів різного віку. Представлені клініко-нейровізуалізаційне та біохімічне обґрунтування ефективності АДР праміпексолу у хворих на ХП середнього і літнього віку. Визначені показання та протипоказання до призначення праміпексолу, можливість його застосування у комплексних схемах лікування. МР призначені для лікарів-неврологів.

 

     Подольський В.В. Репродуктивне здоров’я жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу / ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»: Методичні рекомендації.  – К., 2016. – 31с. (618)

     Результати проведених досліджень переконливо свідчать про тісний взаємозв’язок між станом вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку. Корекція виявлених змін мікробіоценозу статевих шляхів та змін імунітету проведена з використанням препарату Циклоферон (препарат  акридоуксусної кислоти), який показав свою високу ефективність для лікування жінок з змінами репродуктивного здоров’я та порушеннями вегетативного гомеостазу.  Дані методичні рекомендації видаються в Україні вперше, призначені для лікарів та лікарів-інтернів акушерів-гінекологів.

 

     Рання прегравідарна підготовка пацієнток зі звичним невиношуванням вагітності на тлі гіперандрогенії / М.Є. Яроцький, М.Л. Кирилюк, Л.М. Семенюк, Н.М. Воронкова; Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України: Методичні рекомендації.  – К., 2015. – 20с. (618)

     Розроблена і впроваджена поетапна система організаційних заходів, спрямованих на удосконалення спеціалізованої допомоги жінкам при плануванні вагітності з синдромом гіперандрогенії і невиношуванням вагітності в анамнезі, що забезпечує максимально безпечний перебіг гестаційного та пологового процесів.

 

     Якименко С.А., Костенко П.О. Діагностика, лікування та профілактика офтальмогіпертензії і вторинної глаукоми при опіках очей та їх наслідках / ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»: Методичні рекомендації.  – К., 2015. – 24с. (617.7)

     Застосування при опіках очей патогенетично спрямованого медикаментозного лікування (застосування протизапальної, противонабрякової, розсмоктувальної та стимулюючої терапії) попереджає розвиток внутрішньоочної гіпертензії і служить профілактикою розвитку вторинної післяопікової глаукоми у більшості хворих.

 

Методичні рекомендації,

які надійшли в обласну наукову медичну бібліотеку

за ІІІ квартал 2016 року

 

       Антагоніст глутаматних NMDA-рецепторів амантадин сульфат (інфузійна форма) у комплексній патогенетичній терапії хвороби Паркінсона / І.М. Карабань, Н.В. Карасевич, С.А. Крижановський та ін.; ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»: Методичні рекомендації. – К., 2016. – 33с. (616.8)

       У цьому виданні викладені сучасні дані про патогенез хвороби Паркінсона (ХП), представлена нейромедіаторна концепція розвитку захворювання. Показана роль блокаторів глутаматних N-метил-D-аспартат (NMDA) рецепторів у комплексній патогенетичній терапії ХП. Окремо представлені показання та протипоказання для призначення оригінальної форми амантадину сульфату на різних етапах лікування ХП. Методичні рекомендації призначені для лікарів: невропатологів, загальної практики – сімейних лікарів, видаються вперше в Україні.

 

       Демченко А.В., Боброва В.І. Хронічна ішемія мозку: оптимізація діагностики та лікувальної тактики / Запорізький державний медичний університет МОЗ України; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України : Методичні рекомендації.  – К., 2016. – 32с. (616.8)

        На сьогодні у комплексній терапії пацієнтів з  хронічною ішемією мозку є актуальним використання сучасних нефармакологічних методів лікування, які засновані на зверненні до природних ресурсів людського організму. Одним з таких методів є біоадаптивне управління з біологічним зворотним зв’язком (БЗЗ), або БЗЗ-тренінги. Це нефармакологічне лікування хворих проводиться за допомогою використання спеціального обладнання для реєстрації, посилення та «звороту» пацієнту фізіологічної інформації. Методичні рекомендації призначені для невропатологів, терапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини. Видаються в Україні вперше.

 

      Діагностичні можливості ультразвукового дослідження гортані в діагностиці гострих епіглотитів у дорослих / Г.І. Гарюк, Т.В. Почуєва, О.О. Кулікова та ін.; Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України : Методичні рекомендації. – К., 2016. – 23с. (616.2)

      Проблема діагностики та лікування захворювань гортані в даний час не тільки не втрачає своєї актуальності, а й набуває все більшого медичного та соціального значення. Розробка неінвазивних, доступних і в той же час достовірних (візуалізуючих) методів діагностики гострого епіглотиту є актуальною. Методичні рекомендації з цієї тематики на Україні за останні 15 років не видавалися. Призначені для лікарів та лікарів-інтернів: отоларингологів, загальної практики – сімейних лікарів.

 

      Ідіопатичний легеневий фіброз: клініка, діагностика, лікування (методичний посібник) / Ю.І. Фещенко, В.К. Гаврисюк, А.І. Ячник та ін.; ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України». – К., 2016. – 50с. (616.24)

      Даний методичний посібник містить стислий виклад методів діагностики і терапії хворих на ідіопатичний легеневий фіброз, рекомендується для використання в пульмонологічних і торакальних відділеннях обласних і міських лікарень, відділеннях диференційної діагностики протитуберкульозних диспансерів.

 

      Особливості діагностики і лікування хворих на хронічні вірусні гепатити В та С з ревматологічними проявами / Б.А. Герасун, О.А. Голубовська, О.М. Зінчук та ін.; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Національний медичний    університет ім. Данила Галицького:  Методичні рекомендації. – К., 2016. – 27с. (616.36)

      Метою наукових досліджень було вивчення клінічних та діагностичних особливостей хронічних гепатитів В та С із вираженими ревматичними проявами для оптимізації алгоритму їх ранньої діагностики та підвищення ефективності  противірусної терапії. За результатами досліджень встановлена частота та структура позапечінкових проявів хронічних вірусних гепатитів В та С та показаний позитивний ефект від застосування внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами в їх комплексному лікуванні. Методичні рекомендації призначені для лікарів інфекціоністів, терапевтів, ревматологів, гастроентерологів та інтернів відповідних спеціальностей.

 

Методичні рекомендації,

які надійшли в обласну наукову медичну бібліотеку

за ІV квартал 2016 року

 

      Бушуєва Н.М., Романенко Д.В. Спосіб визначення руху очей та кута девіації / ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»: Методичні рекомендації. – К., 2016. – 16с. (617.7)    

      Розроблений спосіб багатофункціональний, оскільки одномоментно дозволяє визначити величину горизонтального та вертикального кута девіації та рухливість очних яблук у хворих на косоокість протягом 5 хвилин, що скорочує час дослідження в середньому на 25 хвилин порівняно зі стандартними методами діагностики (тест Кримскі з коордиметрією). Хірургічне втручання, виконане в обсязі, запланованому на основі кутів девіації, що виявлені за допомогою розробленого метода, дозволяє досягти ортотропії у 89, 6% хворих, тоді як при використанні відомих діагностичних методів (Гіршберг, Кримскі) – у 68,1% хворих. Методичні рекомендації призначені до впровадження в клінічну практику лікарів-офтальмологів.

 

      Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) / Ю.І. Фещенко, С.О. Черенько, Н.А. Литвиненко та ін.; ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»: Методичний посібник для лікарів. – К., 2016. – 93с. (616.24)

      Побічні реакції лікарських засобів є джерелом невирішених проблем системи охорони здоров’я загалом і лікування туберкульозу, зокрема. Погіршення якості життя пацієнтів в результаті виникнення побічних реакцій  на протитуберкульозні препарати, є однією з основних причин слабкої прихильності до лікування та відмови від застосування протитуберкульозних препаратів. У методичному посібнику вперше наведені етапи надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на туберкульоз та ко-інфекцію у яких виникають побічні реакції під час лікування, розроблені алгоритми своєчасного та повноцінного лікування більшості відомих побічних реакцій, що дозволить зменшити їх кількість та буде сприяти підвищенню ефективності лікування  даної категорії хворих.

 

     Демченко А.В., Боброва В.І. Хронічна ішемія мозку: оптимізація діагностики та лікування тактики / Запорізький державний медичний університет МОЗ України; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України : Методичні рекомендації. – К., 2016. – 32с. (616.8)

      Діагностика хронічної ішемії мозку (ХІМ) на ранніх етапах, що включає об’єктивну оцінку результатів нейропсихологічного тестування, нейровізуалізаційних змін тканини головного мозку, ультразвукових особливостей стану судинної стінки, нейрофізіологічних показників електроенцефалограми та викликаних потенціалів мозку (когнітивних та вегетативних), визначення біомаркерів – рівня антитіл до NR-2 пептиду, білка S100В, дозволяє призначити своєчасну комплексну терапію пацієнтам на ХІМ, з урахуванням сучасних уявлень про механізм розвитку та прогресування судинного патологічного процесу в головному мозку. Методичні рекомендації призначені для невропатологів, терапевтів, лікарів загальної практики-сімейної медицини. Видаються в Україні вперше.

 

     Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Гищак Т.В. Діагностика та удосконалення лікування вторинної кардіоміопатії у дітей / Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця: Методичні рекомендації. – К., 2017. – 32с. (616.1)

     При вторинній кардіоміопатії (ВКМП)  кардіометаболічна терапія є патогенетично обґрунтованою та визнана важливим компонентом лікування. Застосування препарату левокарнітину у дітей з ВКМП призводить до покращення суб’єктивного стану дітей і електричної функції міокарду лівого шлуночку серця. Препарат левокарнітину «Агвантар» є ефективним і безпечним засобом лікування ВКМП у дітей і може бути рекомендований до широкого застосування в кардіологічній і педіатричній практиці. Методичні рекомендації підготовлені вперше та призначені для лікарів-педіатрів, дитячих кардіологів.

 

     Шкробот С.І., Мисула М.С. Оптимізація діагностичної та лікувальної тактики хворих, які перенесли ішемічний інсульт /  ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»: Методичні рекомендації. – К., 2016. – 26с. (616.8)

      Запропонований комплекс дослідження (денситометричний, імунологічний, цитокіновий та метаболічний) дозволяє виявити клініко-патогенетичні закономірності перебігу інсульту у відновному та резидуальному періодах, а також обґрунтовує доцільність оптимізації лікувальної тактики у пацієнтів. Дані методичні рекомендації публікуються вперше, призначені для використання у практичній роботі лікарів: невропатологів, загальної практики – сімейних лікарів та лікарів-інтернів.

 

 

 

Коментарі