Трінус Федір Петрович-видатний фармаколог і токсиколог

УДК 016:615 Трінус

 

Від  укладача

 

          Біобібліографічний  покажчик  „Трінус  Федір  Петрович (1924 – 2013 рр.) – видатний фармаколог і  токсиколог”  присвячений  90-річчю  від  дня  народження широко відомого в Україні фармаколога  і  токсиколога,  головного наукового співробітника Інституту фармакології та токсикології НАМН України, доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента HАН України, НАМН України, Російської академії медичних наук, лауреата Державної премії України, заслуженого діяча науки та техніки України  Федора  Петровича  Трінуса.        

           Покажчик є продовженням  видань  серії «Видатні медики – наші земляки »,  започаткованої   обласною  науковою  медичною  бібліотекою Житомирської обласної ради.

         Покажчик  має  наступну  структуру: перший розділ висвітлює  біографічні  дані  лікаря,  розкриває  його  наукову  і  практичну  діяльність.  Другий  розділ  представляє  результати  наукової  діяльності:  13 монографій, 19  наукових  праць,  надрукованих  у  різних  типах  фахових  видань,  18  патентів.  Наукові  праці  в  покажчику  розташовані  в  алфавіті  авторів  і  назв.  Третій розділ містить літературу про Ф.П. Трінуса.

         При  підготовці  покажчика використані документальні фонди  ОНМБ ЖОР,  ресурси Інтернет. Покажчик не претендує на вичерпне відображення документів.  Побажання та зауваження  спеціалістів чекаємо за адресою:    

                                10002,  м. Житомир,

вул. Пушкінська, 62

Тел. 37-30-83

    

 Біографічна довідка

          До  когорти  медиків,  які  складають  славні  сторінки історії  охорони  здоров’я  Житомирщини, по  праву належить ім’я  Трінуса  Федора  Петровича –   доктора медичних наук (1965 р.), професора (1969 р.), лауреата Державної премії України (1976 р.), заслуженого діяча нау­ки і техніки України (1981 р.), члена-кореспондента РАМН (1984 р.), члена-кореспондента HAHУ (1992 р.), члена-кореспондента АМН України (1993р.), завідувача відділу протизапальних та анальгезуючих засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології» НАМН України (1987 р.),  члена Нью-Йоркської Академії наук. 

         Федір Петрович Трінус народився  25  лютого  1924  року в  селі  Старий Любар  Любарського  району  Житомирської  області в чесній, трудолюбивій сім’ї. Його батьки, Петро Васильович Трінус та Анастасія Павлівна (дівоча – Вигнич), з 11 дітей виростили і виховали 7. Чоловіки в сім’ї отримали вищу освіту, а жінки середню, але усі стали чесними, порядними і працьовитими людьми. Справжнім взірцем на все життя для Федора Петровича став батько — Петро Васильович, який, залишившись у 10 років сиротою, опікувався молодшими братами та сестрами.  Петро Васильович знався трохи в медицині, робив різні лікувальні настоянки. Був мудрою і чесною людиною, ніколи чужого не брав і дітей так виховував. Бажання допомагати людям вплинуло на рішення Федора Петровича вступити до Житомирської фармацевтичної школи. Закінчивши її у 1941 р. з відзнакою, 17-річний юнак почав працювати в сільській аптеці, а згодом став завідуючим аптекою в м. Романів (з 1933 р. по 2003 р. — Дзержинськ). Шлях до вищої освіти перервала війна.

         Ф.П. Трінус, як і його предки, виборював незалежність Батьківщини, пройшов Велику Вітчизняну війну з 22 червня 1941 р. по 9 березня 1944 р. Приймав участь в партизанському рухові, неодноразово відзначився при виконанні складних завдань, під час одного з них був тяжко поранений, пролежав 40 днів без тями, а за цей час батьки отримали похоронку на сина. Пізніше, вже в 1970-ті роки, він їздив на могилу і бачив там своє прізвище і дату своєї смерті. Та доля оберігала Федора Петровича для його високої мети.  

        У  1946 р.  Ф.П. Трінус  вступає  до  Київського медичного  інституту ім. О.О. Богомольця,  який    у 1952 році закінчив  з  червоним  дипломом. У стінах цього ж інституту, на кафедрі фармакології, з  успіхом  поєднуючи  педагогічну  та  наукову  роботу,  він  пройшов  шлях  від  аспіранта  (1952 р.)   до  доктора (1965р.) під керівництвом видатного  вченого  академіка Олександра Ілліча Черкеса.

         В 1956 році Ф.П. Трінус захистив кандидатську дисертацію, яка була присвячена вивченню перетворень сульфаніламідів в організмі при різних рівнях обміну речовин. Ця  група  лікарських  засобів  була  тоді  (по  війні  з  її  наслідками)  хіба що  не  провідною  в  терапії  різних  захворювань.  Надалі  Ф.П. Трінуса  захоплює  проблема  механізмів  дії  судинних  засобів.  Багатопланові  дослідження  в  цьому напрямку знайшли своє відображення  у докторській  дисертації  та в багатьох публікаціях.

З  1965 р.  Ф.П. Трінус  очолював  лабораторію  фармакології  в  Київському  інституті  фармакології  та  токсикології  МОЗ  України,  а  з  1968  по  1987  рр.  обіймав посаду його директора. Наполегливість, стратегічне бачення перспектив розвитку галузі, широка ерудиція, вміння навчити та захопити своїми ідеями молодих науковців, висока вимогливість до наслідків роботи та організаторські здібності впродовж 18 років сприяли успішному розвитку досліджень у керованому Ф.П. Трінусом Інституті.  У 70-х роках під керівництвом Ф.П. Трінуса набуває подальшого розвитку один із розділів токсикології — антидотологія. На основі фундаментальних досліджень було визначено перспективні шляхи пошуку засобів фармакотерапії інтоксикацій, розроблено і впроваджено в медичну практику оригінальні антидотні засоби — антиціан і фіцілін, а також створено раціональні схеми лікування інтоксикацій, розроблено нову класифікацію антидотів. Паралельно продовжуються роботи по вивченню тонких механізмів дії та пошук протипухлинних засобів серед алкіляторів та інших класів хімічних сполук, за що Ф.П. Трінусу разом з групою співробітників Інституту було присуджено Державну премію УРСР у галузі науки і техніки.

Ф.П. Трінусом  були  започатковані  в  інституті дослідження  з  фармакології  нестероїдних  протизапальних  засобів.  Він  висунув  медіаторно-мембранну  теорію  механізму  дії  протизапальних  засобів,  яка  одержала  переконливе  експериментальне  підтвердження  і  визнання  фахівців.

Протягом  багатьох  років  Ф.П. Трінус  очолював  Всесоюзну  проблемну  комісію  з  фармакології  нових  протизапальних  засобів.  Вагомим  здобутком  цього  періоду  було  створення  і  впровадження  нових  активних  антифлогістиків  (мефенамінова  кислота,  мефенаміну  натрієва  сіль,  піримідант,  амізон).

         У різні роки Федір Петрович очолював Українське наукове товариство фармакологів, Міжвідомчу секцію НАМН і МОЗ України з лікарських засобів, був головним науковим співробітником Державного фармакологічного центру та заступником голови вченої ради МОЗ України, членом президії вченої медичної ради МОЗ України, а також членом спеціалізованої ради при Інституті фармакології та токсикології НАМН України.

         Ф.П. Трінус – автор  понад  400  наукових  праць,  серед  них  монографії  «Нестероидные  противовоспалительные  средства»  (1975 р.), «Фармаколо-гическая регуляция воспаления» (1987 р.), «Фармакотерапевтический  справочник» який  має  9  видань,  165  авторських  свідоцтв,  5 патентів.  Ці роботи й нині користуються популярністю серед медичних спеціалістів.

         Серед    учнів  Ф.П. Трінуса - 10  докторів  і 16  кандитатів  наук.   

         Федора Петровича Трінуса нагороджено орденами «Жовтневої революції», «Вітчизняної війни» І ступеня, «Знак Пошани»  та 9 медалями, серед них — «За відвагу» і «Захиснику Вітчизни».  

         23 травня 2013 р. Федір Петрович Трінус на 90-му році життя відійшов у вічність. За своє яскраве і насичене життя натхненною працею, людяністю Федір Петрович здобув велику повагу і любов колег у всіх куточках нашої країни. Світла пам’ять про цю чудову, доброзичливу людину, талановитого фахівця, друга і порадника завжди житиме в серцях всіх, хто його знав, хто з ним працював, кого Федір Петрович вивів на широкий шлях наукового пошуку.

                                                                                                                                                     Т.В.Домс

                                                                                                                                                     бібліограф  відділу  ОНМБ

 

 

 

МОНОГРАФІЇ

 

Нестероидные  противовоспалительные  средства / Ф.П. Тринус,  Н.А. Мохорт,  Б.М. Клебанов  и др. – К.: Здоров’я, 1975. – 240с.

Тринус Ф.П. Методические рекомендации по экспериментальному (доклиническому) изучению нестероидных противовоспалительных фармакологических веществ / Ф.П.Тринус, Б.М. Клебанов,  В.И. Кондратюк. -  М., 1983. - 16 с.

Тринус Ф.П. Методы скрининга фармакологического изучения противовоспалительных, анальгезирующих и жаропонижающих средств: Метод. указания. – К., 1983. – 27с.

Тринус Ф.П.  Про шкідливість  самолікування. – К.: Здоров’я, 1980. – 48с.

Тринус  Ф.П.  Фармакотерапевтический  справочник. – К.: Здоров’я, 1972. – 424с.

Тринус  Ф.П.  Фармакотерапевтический  справочник. – 2-е  изд.,  испр.  и  доп. – К.: Здоров’я, 1976. – 608с.

Тринус  Ф.П.  Фармакотерапевтический  справочник. – 3-е  стереотип.  изд. – К.: Здоров’я, 1978. – 608с.

Тринус  Ф.П.  Фармакотерапевтический  справочник. – 4-е  стереотип.  изд. – К.: Здоров’я, 1979. – 605с.

Тринус  Ф.П.  Фармакотерапевтический  справочник. – 5-е  изд., испр.  и  доп. – К.: Здоров’я, 1981. – 463с.

Тринус  Ф.П.  Фармакотерапевтический  справочник. – 6-е  изд., перераб.  и  доп. – К.: Здоров’я, 1988. – 640с.

Тринус  Ф.П.  Фармакотерапевтический  справочник. – 7-е  изд., испр.  – К.: Здоров’я, 1993. – 592с.

Тринус  Ф.П.  Фармакотерапевтический  справочник. – 8-е  изд.,  перераб.  и  доп. – К.: Здоров’я, 1998. – 880с.

Тринус Ф.П.  Экспериментальные  исследования   механизма   действия сосудистых  средств:   Автореферат  дисс.  на  соискание  учен.  степени  доктора мед. наук  / Киевский  мед.  ин-т  им. А.А. Богомольца. – К., 1965. – 23с.

Тринус Ф.П., Клебанов Б.М., Кондратюк В.И. Методические рекомендации по экспериментальному (доклиническому) изучению нестероидных противовоспалительных фармакологических веществ. - М., 1983. - С.16.

Фармакологическая регуляция воспаления / Ф.П. Тринус, Б.М. Клебанов, И.М. Ганджа, Р.Д. Сейфулла.- К.: Здоровье, 1897. – 147 с.

 

 

НАУКОВІ  ПРАЦІ  У  ЗБІРКАХ  СТАТЕЙ

ТА  ФАХОВИХ  ПЕРІОДИЧНИХ  ВИДАННЯХ

 

Академік Олександр Ілліч Черкес - токсиколог/ Ф.П. Трінус, І.С. Чекман, Т.А. Бухтіарова, Ф.Ф. Полєшко // Фармакологія та лікарська токсикологія. - 2009. – № 2. - С.72-75.

Антипротеолитические свойства нестероидных противовоспалительных средств / Ф.П. Тринус,  К.Н. Веремеенко,  Н.А. Мохорт,  А.И. Кизим // Фармакология  и токсикология. - 1969. - № 6. - С. 715-718.

Вплив модуляторів холінергічної та адренергічної систем на фармакологічний ефект нового неопіоїдного анальгетика піродазола в експерименті/О.Є. Ядловський, Ф.П. Трінус, Т.А. Бухтіарова и др. // Вісник невідкладної і відновної медицини. - 2005. № 3.- С.514-517.

Експериментальне вивчення впливу нового неопіоїдного анальгетика Піродазолу на адренергічну та холінергічну системи / О.Є. Ядловський, Ф.П. Трінус, Т.А. Бухтіарова та ін // Медична хімія. - 2007. - № 1.- С.62-66.

Изучение обезболивающего  действия  флогэнзима  в  эксперименте / Ф.П. Тринус, Ю.П. Лиманский, О.Е. Ядловский, Терзов А.И. // Журнал Академії  Медичних  Наук  України. - 2005. - № 3. - С. 620-627.

Мефенаминовая  кислота – нестероидное  противовоспалительное средство  / Ф.П. Тринус,  Н.А. Мохорт,  Л.М. Ягупольский  и др. // Химико-фармацевтический  журнал. - 1997. - № 2. - С. 123-128.

Протизапальна та аналгезуюча активність нових похідних індолізину                   / Ф.П. Трінус, Т.А. Бухтіарова, А.М. Демченко та ін // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2009. - № 2. - С.40-44.

Синтез, анальгетическая и противовоспалительная активность бромидов имидазо[2,1-b]тиазолия  / Чумаков В.А., Демченко А.М., Красовский А.Н., Бухтиарова Т.А., Мельниченко О.В., Тринус Ф.П., Лозинский М.О. //Хим.-фарм. журн. - 1999. - № 8. - С.20-21.

Сравнительное изучение противовоспалительного, анальгезирующего и жаропонижающего действия противоопухолевых препаратов/Тринус Ф.П., Чернов В.А., Рябуха Т.К. и др. // Вопросы онкологии. -1980. - № 5. - С.49-54.

Тиоловые соединения в комбинированной терапии отравлений прозерином / Ф.П. Тринус, Т.К. Рябуха, А.В. Чубенко, О.И. Федотенко // Фармакология и токсикология. - М., 1983. - Вып. 6. - С. 67-69.

Трінус Ф.П. До історії винаходу хірургічного наркозу // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2012. - №  1 (26). – С. 78.

Тринус Ф.П.  Некоторые  аспекты  клинической  фармакологии // Врачебное дело. – 1975. - № 12. – С. 5-9.

Тринус  Ф.П.  Пятый  международный  конгресс  по  фармакологии  (Сан-Франциско  (США), июль 1972 г.)  // Врачебное  дело. – 1973. - № 3. –  С. 155-156.

Трінус Ф. П. Розвиток уявлень про механізми дії нестероїдних протизапальних лікарських засобів та аналгетиків-антипіретиків // Фармакологія та лікарська токсикологія. - 2012. - № 2. - С.68-72.

Тринус Ф.П. Фармакология пуринергических систем // Вестник АМН СССР. -  № 5. – 1982. – С.  69-72.

Тринус  Ф.П.  ІV  Международный  конгресс  по  фармакологии  (Базель  (Швейцария.  Июль  1969 г.)  // Врачебное  дело. – 1970. - № 2. – С. 155-156.

Тринус Ф.П., Бухтиарова Т.А. К фармакологии  ненаркотических анальгетиков // Фармакология  и токсикология. - 1991. - № 6. - С. 57-60.

Трінус Ф.П., Бухтіарова Т.А.  Квантово-хімічний аналіз механізму дії неопіатного анальгетика «Амізон» //Журнал АМН України.- 2001, Т. 7. - №2.

Трінус Ф.П., Бухтіарова Т.А. Фармакокінетика і фармакодинаміка нового неопіоїдного анальгетика піродазолу при в/м введенні // Ліки. - 2002.- № 5-6.

Трінус Ф.П., Бухтіарова Т.А, Ядловский О.Є. Порівняльна фармакокінетика піродазолу та парацетамолу при внутрішньошлунковому введенні в експерименті //Одеський медичний журнал. – 2000. – № 3. – С. 4-5.

Тринус  Ф.П.,  Клебанов  Б.М.  Программно-целевой  метод  планирования  в  фармакологи  // Фармакология  и  токсикология. – 1983. –  Вып. 46. - № 5. - С. 10-14.

Тринус Ф.П., Мохорт Н.А. Сравнительное  противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее  и  токсическое  действие  мефенамовой кислоты, бутадиона  и  салицилата  натрия // Фармакология  и токсикология. - 1971. -  № 3. - С. 306-311.

Тринус Ф.П., Чубенко А.В. Антидотная эффективносить антициана по сравнению с нитритом натрия, тиосульфатом натрия и комбинацией антициана и тиосульфата натрия при отравлении цианидами // Сучасні проблеми токсикології. – 2005. - № 4.

Трінус Ф.П., Ядловський О.Є., Михайлов С.А. Фармакокінетика піродазолу (Д-57) при пероральному введенні // Ліки. – 2000. – № 1-2. – С. 69-71.

Фармакокінетика нового неопіоїдного анальгетика Піродазолу в експерименті / О.К. Ярош, Ф.П. Трінус, Т.А. Бухтіарова и др // Медична хімія. - 2004. - № 4. - С.23-27.

Фармакокинетика пиродазола Д-57 при болевом синдроме / Ядловский О.Е., Тринус Ф.П., Бухтиарова Т.А., Хоменко В.С., Шатыркина Т.В., Бершова Т.А. // Праці Міжнародної конференції “Хімія азотовмісних гетероциклів”. Харків. – 2000. – С. 246.

Фармакология  и  токсикология : Респ.  межвед. сборник  / Под ред.  Ф.П. Тринуса. – Вып. 5. – К.: Здоров’я, 1970. – 252с.: ил. / М-во здравоохранения  УССР.  Киевский  науч.-исслед. ин-т  фармакологи  и  токсикологи.

Фармакология  и  токсикология : Респ.  межвед. сборник  / Под ред.  Ф.П. Тринуса. – Вып. 6. – К.: Здоров’я, 1971. – 224с.  / М-во  здравоохранения  УССР.  Киевский  науч.-исслед. ин-т  фармакологи  и  токсикологи.

Фармакология  и  токсикология : Респ.  межвед. сборник  / Под ред.  Ф.П. Тринуса. – Вып. 7. – К.: Здоров’я, 1972. – 223с.  / М-во  здравоохранения  УССР.  Киевский  науч.-исслед. ин-т  фармакологи  и  токсикологи.

Фармакология  и  токсикология : Респ.  межвед. сборник  / Под ред.  Ф.П. Тринуса. – Вып. 8. – К.: Здоров’я, 1973. – 204с.  / М-во  здравоохранения  УССР.  Киевский  науч.-исслед. ин-т  фармакологи  и  токсикологи.

Фармакология  и  токсикология : Респ.  межвед. сборник  / Под ред.  Ф.П. Тринуса. – Вып. 15. – К.: Здоров’я, 1980.   / М-во  здравоохранения  УССР.  Киевский  науч.-исслед. ин-т  фармакологи  и  токсикологию.

Фармакология  и  токсикология : Респ.  межвед. сборник  / Под ред.  Ф.П. Тринуса. – Вып. 21. – К.: Здоров’я, 1986. – 120с.   / М-во  здравоохранения  УССР.  Киевский  науч.-исслед. ин-т  фармакологи  и  токсикологию.

Ядловський О.Є. Вивчення тривалості аналгезії нового неопіоїдного аналгетика Піродазолу в експерименті/О.Є. Ядловський, Ф.П. Трінус, Д.А. Міроненко // Ліки. – 2005. - № 3/4. - С.79-86.

Trinus F.P. Pharmaco-Therapeutical reference book. Eighth edition (in Russian). Kyiv, Zdorovia, 1998, 880 p.

Trinus F.P., Braver-Chernobul’skaia B.S., Chubenko A.V. Nauka v olimpijskom sporte [Science in Olympic Sport], 1999, vol.1, pp. 97-102.

 

ПАТЕНТИ

Антидот  при  отравлении  фосфоорганическими  соединениями “аллоксим”  / Ф.П. Тринус, Ю.И. Лобода, Л.В. Мухина В. Б. и др.;  Государственный  комитет  СССР по делам  изобретений и открытий. Описание  изобретения  к  авторскому  свидетельству;  Киевский научно-исследовательский институт фармакологии и токсикологии :  Авторское свидетельство СССР 3Ф 1094289, кл. А 61 К 3342, 1971.  Опубликовано: 23.03.1992.

Гидрохлорид 3- (31,51-дитретбутил -41-гидроксифенил ) -5,6,7,8-тетрагидроимидазо[1,2-a]пиридина, обладающий противовоспалительной активностью / Демченко А.М., Бухтиарова Т.А, Назаренко К.Г., Тринус Ф.П.:А.С. 1707958 СССР, МКИ С 07 D 487/04, A 61 K 31/445. Заявлено 08.01.1990; Опубл. 22.09.1991.

-(2-(0-карбоксифениламино)-пиримидо (2, 1) хиназолон-6, проявляющий противовоспалительную активность, и способ его получения / В.А. Портнягина, В.К. Карп, И.С. Баркова, Ф.П. Тринус,  Н.А. Мохорт;   Государственный  комитет  СССР по делам  изобретений и открытий. Описание  изобретения  к  авторскому  свидетельству;  Киевский научно-исследовательский институт фармакологии и токсикологии. Авторское  свидетельство  СССР  5п 4 С 07 Р 48704 А 61 К 31505. Опубликовано: 07.06.1986.

2-(0-карбоксифениламино)-6 -пиримидо (2, 1 )хиназолон-6 солянокислый, проявляющий противовоспалительную активность  / В.К. Карп, В.А. Портнягина, И.С. Баркова, А.Г. Фадеичева, Ф.П. Тринус, Н.А. Мохорт;  Государственный  комитет  СССР по делам  изобретений и открытий. Описание  изобретения  к  авторскому  свидетельству; Киевский научно-исследовательский институт фармакологии и токсикологии : Авторское  свидетельство  СССР 5ц 4 С 07 Р 48704, А 61 К 31505.  Опубликовано: 07.06.1986.

2-п-R-фенил-3-фенил-5Н-имидазо(2,1-а)изоиндолы, обладающие противовоспалительной активностью/  Бабичев Ф.С., Тринус Ф.П., Демченко А.М., Бухтиарова Т.А., Ковтуненко В.А., Купчевская И.П., Тылтин А.К.: А.С. 1707957 СССР, МКИ С 07 D 487/04, A 61 K 31/415, 31/46. Заявлено 09.01.1990; Опубл. 22.09.1991.

2-(п-Тиометоксифенил)-3-(п-метоксифенил) и 2-(п-метилсульфонилфенил)-3-фенил-6,7-дигидро-5Н-пирроло[1,2-a]имидазолы, обладающие противовоспалительной активностью/ Бабичев Ф.С., Тринус Ф.П., Ковтуненко В.А., Тылтин А.К., Бухтиарова Т.А., Демченко А.М.: А.C. 1415730 СССР, МКИ С 07 D 487/04, A 61 K 31/445. Заявлено 20.01.1987; Опубл. 08.04.1988.

2,3-Ди-(4-метоксифенил)-5Н-имидазо(2,1-а)изоиндол, обладающий противовоспалительной активностью/ Демченко А.М., Бухтиарова Т.А., Тринус Ф.П., Губский Ю.И., Литвинова Н.В.: А.С. 1807692 СССР, МКИ С 07 D 487/04, A 61 K 31/415, 31/46.  Заявлено 17.12.1990; Опубл. 10.10.1992.

Карбаматы -(3, 4, 5-триметоксилбензоил) -аминоацетофеноноксима, проявляющие нейролептическую активность / В.А. Портнягина, Ф.П. Тринус, Л. А. Громов и  др.; Государственный  комитет  СССР по делам  изобретений и открытий. Описание  изобретения  к  авторскому  свидетельству;  Киевский научно-исследовательский институт фармакологии и токсикологии: Патент СССР. В 465782 кл, С 07 С 12506, 1973.  Опубликовано: 15.03.1985.

Карбоксифениламиды 1-окисей никотиновой или изоникотиновой кислоты, обладающие противовоспалительной активностью, и способ их получения   / В.Ф. Даниленко, Ф.П. Тринус, В.А. Портнягина, Т.К. Рябуха, Б.М. Клебанов;  Государственный  комитет  СССР по делам  изобретений и открытий. Описание  изобретения  к  авторскому  свидетельству;  Киевский научно-исследовательский институт фармакологии и токсикологии.  Заявл. 04. 06.  Опубл. 25.12.76. - Бюллетень № 47.

Литиевые или кальциевые соли фторсодержащих бензойных кислот, проявляющие противовоспалительное действие  / Н.И. Мирян, Ф.П. Тринус, В.С. Даниленко и др.; Государственный  комитет  СССР по делам  изобретений и открытий. Описание  изобретения  к авторскому  свидетельству; Киевский научно-исследовательский институт фармакологии и токсикологии.

Опубликовано: 15.03.1985.

Оксимы -(3,4,5-триметоксибензоил)-замещенных –аминоалкилфенилкето-нов, обладающие нейролептической активностью / В.А. Портнягина, В.К. Карп, З.Н. Федосеева, Ф.П. Тринус и др.; Государственный  комитет СССР по делам изобретений и открытий. Описание изобретения к  авторскому свидетельству; Киевский научно-исследовательский институт фармакологии и токсикологии.  Опубликовано: 15.03.1985.

Противотрихомонадное средство / Я.П. Сольский, Ф.П. Тринус, Н.А. Мохорт и др.; Государственный комитет СССР по делам  изобретений и открытий. Описание  изобретения  к  авторскому  свидетельству;  Киевский научно-исследовательский институт фармакологии и токсикологии,  Киевский научно-исследовательский институт педиатрии, акушерства и гинекологии

Заявл. 09. 1. 71. Опубл. 15.05.80. - Бюллетень №18.

Соли-2-(-карбоксифениламино)-6 -пиримидо 2, 1 хиназолона-6, проявляющие противовоспалительную активность  / В.К. Карп, В.А. Портнягина, И.С. Баркова, Ф.П. Тринус и др.; Государственный комитет СССР по делам  изобретений и открытий. Описание  изобретения  к  авторскому  свидетельству; Киевский научно-исследовательский институт фармакологии и токсикологии : Патент Англии № 1418822кл. С 07 1) 48704, опублик. 1975. 2. Авторское свидетельство СССР по заявке № 233601723-04кл.

Солі 1,3-діарил-4,5-поліметиленімідазолію, що виявляють анальгезуючу активність//Демченко А.М., Бухтіарова Т.А., Назаренко К.Г., Трінус Ф.П., Стефанов О.В., Лозинський М.О., Марковський Л.М.: Пат. 26886 Україна, МКІ С 07 D 487/04, A 61 K 31/415. Заявлено 10.02.1999; Опубл. 29.12.1999.

Способ очистки лекарственных препаратов, растворимых в щелочной среде  / Ф.П. Тринус,  Н.Д. Денисов, А.В. Винникова;  Государственный  комитет  СССР по делам  изобретений и открытий. Описание  изобретения  к  авторскому  свидетельству;  Киевский научно-исследовательский институт фармакологии и токсикологии, Институт органической химии АН украинской ССР. Заявл. 14.01.76. Опубл. 25.09.78.

Способ получения биологически активных конденсационных полимеров/ Котенко, Ф.П. Тринус, В.С. Даниленко, К.А. Чернощтан; Государственный  комитет СССР по делам изобретений и открытий. Описание  изобретения  к  авторскому  свидетельству;  Киевский научно-исследовательский институт фармакологии и токсикологии : Авторское свидетельство СССР У 506599, кл. С 08 С 816, 1973. Опубликовано: 15.03.1985.

Способ получения водорастворимых физиологически активных сополимеров / Ф.П. Тринус,  В.Я. Починок, С.И. Котенко  и др.; Государственный комитет СССР по делам  изобретений и открытий. Описание  изобретения  к авторскому свидетельству; Киевский научно-исследовательский институт фармакологии и токсикологии,  Киевский государственный университет им, Т. Г. Шевченко. Опубликовано 25. 07.74. - Бюллетень № 27.

Способ получения водорастворимых физиологически активных сополимеров / С.И. Котенко, Г.И. Даниленко, Н.А. Мохорт, Ф.П. Тринус; Государственный  комитет  СССР по делам  изобретений и открытий. Описание  изобретения  к  авторскому  свидетельству;  Киевский научно- исследовательский  институт фармакологии и токсикологии,  Институт органической химии АН Украинской ССР. Опубликовано 25. 03. 76. - Бюллетень № 11.

Способ получения 11н-изоиндоло 2, 1-ахиназолона-5 / Ф.С. Бабичев, Ф.П. Тринус, Л.А. Громов  и др.;  Государственный  комитет  СССР по делам  изобретений и открытий. Описание  изобретения  к  авторскому  свидетельству;  Киевский научно-исследовательский институт фармакологии и токсикологии, Киевский ордена Ленина государственный университет им. Т. Г. Шевченко.

Заявл. 10. 06.75.   Опубл. 05.09.76. - Бюллетень № 33.   

Способ получения -оксидов -адамантиламидов пиридинкарбоновых кислот /  Г.И. Даниленко, Н.А. Мохорт,  Ф.П. Тринус; Государственный  комитет СССР по делам  изобретений и открытий. Описание  изобретения  к  авторскому  свидетельству;  Киевский научно-исследовательский институт фармакологии и токсикологии, Институт органической химии АН Украинской ССР. Опубликовано  05. 01.76. - Бюллетень № 1.

Способ получения 5-нитро-8-оксихинолина / А.В. Кирсанов, М.О. Лозинский, В.С. Дмнтруха, Е.В. Зарановская, М.С. Ккпнис, Н.С. Куприянова, Л.Н. Марковский, В.В. Маловик, Ф.П. Тринус, В.С. Даниленко; Государственный  комитет СССР по делам  изобретений и открытий. Описание  изобретения  к  авторскому свидетельству; Киевский научно-исследовательский институт фармакологии и токсикологии, Институт органической химии АН украинской ССР. Заявл. 09.03.76 Опубл. 25. 11. 79.

3-(Пара-метоксифенил)-6,7-дигидро-5Н-пирроло[1,2-a]имидазол или его гидрохлорид, обладающие противовоспалительной активностью/ Демченко А.М., Бухтиарова Т.А, Тринус Ф.П., Ковтуненко В.А., Тылтин А.К., Бабичев Ф.С.: А.C. 1637262 СССР, МКИ С 07 D 487/04, A 61 K 31/445. Заявлено 30.05.1988; Опубл. 22.11.1990.

Фторпроизводные -фенилантраниловой кислоты, обладающие анальгезирующим и противовоспалительным действием/ К.А. Черноштан, В.С. Даниленко, Е.С. Эндельман, Ю.А. Фиалков, Ф.П. Тринус и др.; Государственный  комитет СССР по делам  изобретений и открытий. Описание изобретения  к авторскому свидетельству; Киевский научно-исследовательский институт фармакологии и токсикологии : Авторское свидетельство СССР  5р С 07 С 10154А 61 К 31 24.  Опубликовано: 15.05.1984.

4н-хиназолино2, 3: 6, 1пиримидо2, 3-в-4н-хиназолин-9, 16-дион и его 6-замещенные, проявляющие противовоспалительную и анальгезирующую активность / В.К. Карп, М.Ю. Корнилов, И.С. Татьяненко, Т.А. Бухтиарова, Ф.П. Тринус; Государственный  комитет  СССР по делам  изобретений и открытий. Описание изобретения к авторскому свидетельству; Киевский научно-исследовательский институт фармакологии и токсикологии. Опубликовано: 07.02.1993.

 

ЛІТЕРАТУРА  ПРО Ф.П. ТРІНУСА

80-річчя члена-кореспондента НАН України Ф.П. Трінуса [Текст] // Вісник Національної Академії наук України. - 2004. - С. 2004.

Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах. – Львів, 2004. – С. 295.

Ф.П. Трінус (к 60‑летию со дня рождения)//Фармакология и токсикология. – 1984. - № 47.

Федір Петрович Трінус – Член-кореспондент  НАМУ,  АМНУ  і  РАМН:  До 75 річчя з дня народження // Современные проблемы  токсикологии. – 1999. - № 1. – С. 62-63.

Федір Петрович Трінус [Текст] //Современные проблемы токсикологии. - 2004. - № 1. - С. 63.

Члену-кореспонденту АМН України  Ф.П. Тринусу – 75 років // Журнал АМН  України. – 1999. - № 1. – С. 184-186.