Шатило Віктор Йосипович – лікар, організатор, науковець.

Біобібліографічний покажчик / Укл. І.П. Смалюх. – Житомир, 2007. – 35 с. - / Славні імена охорони здоров’я  Житомирщини /

 

 

ВІД УКЛАДАЧІВ

 

Серія „Славні імена охорони здоров’я Житомирщини”, започаткована Житомирською обласною науковою медичною бібліотекою, поповнилася новим виданням. Воно присвячене неординарній особистості, що зробила вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я області, талановитому керівникові та науковцю, Заслуженому лікарю України, доктору медичних наук, директору Житомирського інституту медсестринства Вікторові Йосиповичу Шатилу.

Біобібліографічний покажчик „Шатило Віктор Йосипович – лікар, організатор, науковець” складається з кількох розділів.

Видання відкривається „Словом про колегу” та біографічною довідкою.

Наступний розділ представляє результати наукової діяльності – понад 150 наукових праць, серед яких – монографії, тези доповідей наукових форумів, патенти на винаходи, методичні рекомендації, інформаційні листи, статті з фахових періодичних видань.

Наукові праці в покажчику поділено на два хронологічні періоди: 1979-2001 рр. та 2002-2007 рр.. Матеріали в межах розділів розташовані в алфавіті авторів та назв робіт. Кожний має власний номер.

При підготовці покажчика використані документальні фонди Житомирської обласної наукової медичної бібліотеки та матеріали, передані в бібліотеку В.Й. Шатилом.

 

В кінці даного видання розміщений іменний покажчик співавторів.

 

З вдячністю приймемо всі зауваження та пропозиції щодо структури і наповнення покажчика від користувачів на адресу обласної наукової медичної бібліотеки.

 

10002, м. Житомир, вул. Пушкінська, 60

ЖОНМБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОВО ПРО КОЛЕГУ

Шатило Віктор Йосипович більше 30 років працює в медичній галузі Житомирської області.

З травня 2002 року очолює Житомирський інститут медсестринства, -правонаступник базового медичного коледжу.

Багато уваги приділяє розвитку медичної освіти в регіоні. Вмілий організатор ситеми охорони здоров'я, розуміє потребу у підвищенні рівня професійної підготовки майбутніх медпрацівників, докладає значних зусиль до зміцнення матеріально-технічної бази інституту медсестринства, вдосконалення форм і методів навчально-виховного процесу, переходу на принципово нові засади надання первинної медико-санітарної допомоги населенню, вдосконалення системи сестринської освіти, відповідності її сучасним світовим стандартам.

Шатило В.Й. спрямовує діяльність очолюваного ним колективу на впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молоді до трудової діяльності в сучасних умовах.

Під керівництвом Шатила В.Й. здійснюється реалізація положень Болонської декларації у системі підготовки додипломної і післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів та бакалаврів.

З 2003 року на базі інституту медсестринства створено кафедру сімейної медицини післядипломної освіти, підготовлено для охорони здоров'я області більше 300 лікарів загальної практики.

Пріорітетним напрямком діяльності Шатила В.Й., як керівника, є захист прав та інтересів членів колективу, удосконалення соціальної сфери, створення сприятливого соціально - психологічному клімату в колективі співробітників та студентів, реалізації соціальних програм та підтримки громадських ініціатив, конструктивної взаємодії з різними гілками влади.

В рамках реабілітації дітей з особливими потребами в навчальному закладі здійснюється набір студентів з вадами слуху за спеціальністю "Стоматологія ортопедична".

Президією Асамблеї ділових наукових і творчих кіл України інститут медсестринства відзначено Всеукраїнським знаком якості "Вища проба" та дипломом лауреата за впровадження сучасних методик освіти та високу професійну підготовку молодих спеціалістів...

Багато років поспіль навчальний заклад відзначається дипломами Міжнародних виставок навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні11 за високі досягнення в педагогічній науковій діяльності та вагомий внесок в модернізацію національної системи освіти.

Студенти інституту є неодноразовими дипломантами Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності за спеціальністю "Сестринська справа" та "Стоматологія ортопедична", неодноразові номінанти Всеукраїнських фестивалів конкурсу мистецтв "Ліра Гіпократа" серед студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України II - IV рівнів акредитації., переможці Всеукраїнського мовного конкурсу П.Яцека.

Шатило В.Й. з розумінням ставиться до розвитку фізичного виховання і спорту. У 2005 році студенти інституту в складі збірної команди України з волейболу вибороли перемогу та звання чемпіонів XX Дефлімпійських ігор (Мельбурн, Австралія) та звання чемпіонів Європи в 2007 р. (Бельгія). Збірні команди коледжу захищають честь області на Всеукраїнських спартакіадах серед ВНЗ II - IV рівнів акредитації.

В.Й. Шатило успішно поєднує педагогічну діяльність з науковою роботою. Має більше 160 наукових праць, авторських свідоцтв на винаходи, 16 навчально-методичних посібників і монографій, неодноразово виступав з доповідями на конгресах і науково-практичних конференціях на державному та міжнародному рівнях.

В інституті налагоджено міжнародне наукове співробітництво з університетом Кенесі, штат Джорджія, США. Співробітники інституту беруть участь в міжнародному пілотному проекті під егідою ЮНЕСКО «Тасіс».

На базі інституту медсестринства створено науково-методичну дослідну лабораторію.

На даний час виконується 42 дисертації, в т.ч. 6 - на вчене звання доктора медичних наук, 36 - кандидата медичних і педагогічних наук. Наукові розробки співробітників інституту медсестринства впроваджуються в практику охорони здоров'я як на державному рівні, так і на рівні області. Зокрема, за результатами докторської дисертації директора Житомирського інституту медсестринства В.Й. Шатило затверджено регіональну програму медико-санітарної і медико-профілактичної допомоги хворим на ПВГ В і С.

В 2007 році В.Й. Шатило успішно захистив науково-дослідну роботу на тему «Медико-соціальне обгрунтування системи медичного забезпечення хворих на паренетральні вірусні гепатити В і С» з присвоєнням наукового ступеня доктора медичних наук. В цьому ж році вийшла монографія В.Й. Шатила «Медико-соціальні аспекти парентеральних вірусних гепатитів В і С».

Він є науковим керівником чотирьох кандидатських дисертацій, членом редакційних колегій трьох науково-практичних професійних журналів.

За його ініціативи вкладено договори на підготовку науково-педагогічних кадрів з Вінницьким Національним медичним університетом ім М.І. Пирогова, Українським інститутом громадського здоров'я МОЗ України, Харківським інститутом мікробіології і імунології ім. І.І. Мечнікова.

Лауреат обласної премії ім. О.Ф. Гербачевського, неодноразово нагороджувався грамотами МОЗ України, обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я, ЦК профспілки, Червоного Хреста тощо.

В 1998 році В.Й. Шатилу присвоєно Почесне звання "Заслужений лікар України", в 2006 році нагороджений Грамотою Верховної ради України "За особливі заслуги перед народом України".

 

Колеги по роботі,

трудовий колектив

Житомирського інституту медсестринства

 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

 

Шатило Віктор Йосипович, директор Житомирського інституту медсестринства, завідувач кафедри "Загальна практика – сімейна медицина" ФПО Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, доктор медичних наук, доцент, заслужений лікар України, народився 1953 року в с. Кримок Радомишльського району Житомирської області.

По закінченню восьмого класу Радомишльської школи № 1 стає студентом Житомирського фармацевтичного училища ім. Г.С. Протасевича

В 1980 році В.Й. Шатило закінчив педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. З 1981 року по 1985 рік працював дитячим хірургом, ординатором дитячого реанімаційного відділення в Житомирській міській дитячій лікарні.

З 1985 по 1987 рр. – заступник головного лікаря з лікувальної роботи Житомирської обласної дитячої лікарні.

З 1987 по 1989 рр. – начальник сектору ЛППДМ обласного відділу охорони здоров’я.

З 1989 по 2002 рік – заступник, перший заступник начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

В травні 2002 року В.Й. Шатило обраний на посаду директора Житомирського базового медичного коледжу, з січня 2007 р. – директор Житомирського інституту медсестринства.

В 2003 році організував і очолює кафедру "Загальна практика – сімейна медицина" факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (за сумісництвом).

В 1993 році В.Й. Шатило захистив дисертацію на тему: "Особливості функціонального стану щитовидної залози у дітей, які мешкають на територіях, забруднених радіоактивними речовинами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС" і здобув науковий ступінь кандидата медичних наук.

В.Й. Шатило атестований на вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності "Організація і управління в охороні здоров’я".

В 1991 році - присвоєно звання "Відмінник охорони здоров’я", в 1998 році присвоєно Почесне звання "Заслужений лікар України", в 2006 році нагороджений Грамотою Верховної ради України "За особливі заслуги перед народом України".

Віктор Йосипович успішно поєднує наукову роботу з педагогічною діяльністю. Має більше 150 наукових праць, 2 авторських свідоцтва на винаходи, 16 навчально-методичних посібників і монографій.

Бере активну участь в роботі конгресів і науково-практичних конференцій на державному і міжнародному рівнях, творчо працює в редакційних колегіях трьох науково-практичних журналів.

В 2007 році В.Й. Шатило успішно захистив науково-дослідну роботу на тему «Медико-соціальне обґрунтування системи медичного забезпечення хворих на парентеральні вірусні гепатити В і С» з присвоєнням наукового ступеня доктора медичних наук. В цьому ж році вийшла монографія В.Й. Шатила „ Медико-соціальні аспекти парентеральних вірусних гепатитів В і С ”.

Науковий керівник чотирьох кандидатських дисертацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДИРЕКТОРА ЖИТОМИРСЬКОГО ІНСТИТУТУ МЕДСЕСТРИНСТВА, ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК, ЗАСЛУЖЕНОГО ЛІКАРЯ УКРАЇНИ В. Й. ШАТИЛА

 

1990 – 2001

 

 1. Авраменко О.І., Шатило В.Й. Проблеми медичного обслуговування та безпечного проживання населення на контрольованих територіях Київської та Житомирської областей // Науково-практ. конф. по проблемах ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 24 квітня 1990 р. – Київ, 1990. – С. 15.

 2. Анализ результатов комплексных осмотров детского и взрослого населения контролированных районов и меры по укреплению здоровья населения / Пономаренко В.М., Шатило В.И., Мальцев В.И., Киричук И.Н., Якобчук А.В., // Состояние здоровья населения Народичского района Житомирской области, а также других контролируемых по радиационному фактору районов УССР : Материалы наук.- практ. конф. – Киев-Житомир, 1990. ─ С. 72-79 .

 3. Булат Л.М., Шатило В.Й., Галінський Ю.Я. Вивчення ефективності використання лікарських рослин і раціонального харчування у осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС при різних захворюваннях в санаторних умовах // Медичні аспекти впливу малих доз радіації на організм дітей : Збірник наук. праць. – Житомир, 1996.─ С.105-108 .

 4. Введение лекарственного формуляра в здравоохранение Житомирской области / Парамонов З.М., Шатило В.И., Олейник В.В., Дужей О., Семенченко М.В., Рудой К.В. // VII Российский национальный конгресс " Человек и лекарство": Тез. докл. – Москва, 2000. – С. 456.

 5. Веклич В.В., Шатило В.Й. Остеохондропатії головки стегна у дітей після гострого гематогенного остеомієліту // Актуальні проблеми дитячої хірургії і анестезіології : Тези доп. Всесоюз. конф. - Ростов-на-Дону, 1979.─ С. 72-79 .

 

 1. Використання продуктів, виготовлених на основі сої в дієтетиці здорових та хворих дітей / Набухотний Т.К., Шатило В.Й., Парамонов З.М., Павлюк В.П., Семоковський В.Л. / МОЗ України. - Київ, 1994. – 3 с./ Інформ. лист /.

 2. Волянський Ю.Л., Похил С.І., Шатило В.Й. Мікробіологічна діагностика рахвельозів : Метод. рекомендації. – Харків, 1997. – 26 с.

 3. Вплив активності внутрішнього опромінення на стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у дітей та підлітків, які мешкають на забруднених територіях Житомирської області / Набухотний Т .К., Пономаренко В.М., Шатило В.Й., Парамонов З.М., Павлюк В.П., Петренко О.С., Горобець Н.І., Киричук І.М. // Чорнобиль і здоров'я : Тези доп. наук.-практ. конф. – Київ, 1994. – С. 43.

 4. Вплив внутрішнього опромінення радіоцезієм на показники периферичної крові дітей і підлітків, які мешкають в забруднених районах Житомирської області / Парамонов З.М., Шатило В.Й., Дудник В.М., Горобець В.Н., Петренко О.С., Павлюк В.П. // Чорнобиль і здоров'я: Тези доп. наук.- практ. конф. - Київ, 1994. – С. 51.

 5. Вплив малих доз радіації на фізичний розвиток дітей, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях / Шатило В.Й., Сінчук Н.І., Парамонов З.М., Павлюк В.П. // Медичні аспекти впливу малих доз радіації на організм дітей : Збірник наук. праць. – Житомир, 1996. ─ С. 63-68.

 6. Годлевський Н.А., Шатило В.Й., Набухотний Т.К. Шлях зниження вмісту радіонуклідів в організмі дітей // IV Конгрес Світової федерації українських лікарських товариств. - Харків, 1992.─ С. 351 .

 7. Грибан М.П., Шатило В.Й. Медико-демографічні наслідки. // Чорний біль Житомирщини / Під ред. Войтенка А.Б., Бондарева В.П., Іващенка О.М., Лавриновича М.І., Павлова Г.Л., Щерби С.П. – Житомир, 2001. – С. 217 – 228.

 8. Грибан М.П., Шатило В.Й. Медичні заклади та медичне забезпечення. // Чорний біль Житомирщини. / Під ред. Войтенка А.Б., Бондарева В.П., Іващенка О.М., Лавріновича М.І., Павлова Г.Л., Щерби С.П. – Житомир, 2001. – С.325 – 333.

 9. Деякі проблеми стану здоров'я дитячого населення Житомирської області, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС / Набухотний Т .К., Парамонов З.М., Шатило В.Й., Петренко О.С., Киричук І.М. // Матеріали з'їзду ендокринологів України. – Івано-Франківськ, 1994. – С. 4.

 10. Досвід обласного управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації по організації та здійсненню науково-інформаційного та інформаційного забезпечення лікарів первинної медико-санітарної допомоги : Метод. рекомендації / Парамонов З.М., Шатило В.Й., Хренов В.І., Парій В.Д. - Київ, 2001. – 9 с.

 11. Досвід організації медичного забезпечення населення, яке підпало під вплив радіоактивного опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС / Мальцев В.І., Парамонов З.М., Шатило В.Й., Хренов В.І., Якобчук А.В. // Медико-біологічні наслідки Чорнобильської катастрофи через 15 років : Матеріали наук.-практ. конф. – Житомир, 2001. – С 19-21.

 12. Імунологічні показники у дітей з гіперплазією щитовидної залози / Шатило В.Й., Толстанов О.К., Горобець Н.І., Токарчук Н.І., Мацюрак О.Б. // Медичні аспекти впливу малих доз радіації на організм дітей : Збірник наук. праць. - Житомир, 1996. ─ С. 98-102 .

 13. Іридодіагностика в системі контролю за станом здоров'я людей, які проживають на території, забрудненій радіоактивними речовинами / Пономаренко В.М., Мальцев В.І., Шатило В.Й., Половка В.М., Дідик В.С., Якобчук А.В., Головко В.А. // Лікарська справа. – 1992. – № 1.- С.46.

 14. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції в Житомирській області / Парамонов З.М., Шатило В.Й., Галінський Ю.Я. та ін. // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2001. - № 2. – С. 22.

 15. Лабораторна діагностика гнійно-запальних захворювань, обумовлених аспорогенними ана­еробними організмами: Метод. рекомендації. / Волянський Ю.Л., Похил С.І., Шатило В.Й. та ін. – Харків, 2000. - 46 с.

 16. Лабораторна діагностика та діагностичні критерії змішаних гострих кишкових інфекцій : Метод. рекомендації / Волянський Ю.Л., Похил С.І., Шатило В.Й. та ін. – Харків, 2000. - 52 с.

 17. Лікарський формуляр / Парамонов 3.М., Шатило В.Й., Дідик В.С. та ін. - Жито­мир. - 2000. - 108 с. – ( Проект «Раціональний фармацевтичний менеджмент».)

 18. Мальцев В.І., Шатило В.Й., Парамонов З.М. Стан здоров'я населення, яке потерпіло в результаті Чорнобильської катастрофи та міри по здійсненню спеціалізованої медичної допомоги // Тези Респ. наук.- практ. конф. – Київ, 1992. ─ С. 258 .

 19. Медичні аспекти впливу малих доз радіації на організм дітей: Збірник наук. праць / Під ред. Набухотного Т.К., Пономаренка В.М., Шатила В.Й. – Житомир, 1996. – 116 с.

 20. Медичні аспекти тривалої дії малих доз радіації внаслідок Чорнобильської катастрофи / Парамонов З.М., Шатило В.Й., Толстанов О.К., Галінський Ю.Я., Данилюк В.В., Якобчук А.В., Чабан О.П. // Проблеми і перспективи розвитку охорони здоров’я в Житомирській області: Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю заснування Житомирської обл.. лікарні ім. О.Ф.Гербачевського. – Житомир, 1995. ─ С.149-152.

 21. Мето­дичні рекомендації з питань епідеміологічного нагляду та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій / Парамонов 3.М., Шатило В.Й., Волков О.С. та ін. – Житомир, 2001. - 33 с.

 22. Набухотний Т.К., Павлюк В.П., Шатило В.Й. Вплив іонізуючого випромінювання на імунну систему людини // Медичні аспекти впливу малих доз радіації на організм дітей : Збірник наук. праць. - Житомир, 1996. ─ С.88-98 .

 23. Накопичення цезію-137 у хворих на хронічний гепатит /

Шатило В.Й., Афонічкін С.О., Скуртов А.М., Корендович В.С., Свиридюк А.В., Свиридюк В.З. // Проблеми радіаційної медицини. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 7.

 1. Нейро-вегетативиий статус дітей, які проживають в зоні тривалої дії малих доз радіації / Набухотний Т.К., Павлюк В.П., Шатило В.Й., Данилюк В.В. // Чорнобиль і здоров'я : Тези доп. наук.- практ. конф. – Київ, 1993. ─ С. 242 .

 2. Організація оздоровлення дітей з підвищеним накопиченням в організмі радіонуклідів і різними функціональними порушеннями в умовах центрів радіаційного захисту / Пономаренко В.М.,

Шатило В.Й., Парамонов З.М., Набухотний Т. К., Петренко О.С., Толстанов О.К., Киричук І.М., Якобчук А.В. // Чорнобиль і здоров'я: Тези доп. наук.- практ. конф. - Київ, 1994. – С. 58.

 1. Особливості організації надання термінової консультативної допомоги хворим із шлунково-кишковими кровотечами на забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС територіях Житомирщини / Парамонов З.М., Шатило В.Й., Головаков В.К. та ін. // Організація та управління системою охорони здоров’я, її правове і фінансове забезпечення на сучасному етапі реформування галузі: Тези наук.- практ. конф.. – Житомир, 1999. ─ С. 53-54.

 2. Особливості перебігу гострих пневмоній у хворих, які підпали під вплив малих доз іонізуючого опромінення в результаті аварії на ЧАЕС / Мальцев В.І., Колпаков М.Ю., Шатило В.Й., Якобчук А.В., Колпакова Н.Н. // Лікарська справа. – 1992. – № 7. – С. 11-15 .

 3. Особливості регуляторної дії ВНС на серцеву діяльність дітей, які проживають в зоні тривалої дії малих доз радіації / Попов В.П., Набухотний Т.К., Шатило В.Й., Кравець В.П. // Діагностика та лікування захворювань системи кровообігу : Матеріали симпозіуму. – Вінниця-Київ, 1993. – С. 43.

 4. Оцінка тенденції показників здоров'я дитячого населення радіаційно забруднених зон Житомирської області / Шатило В.Й., Парамонов З.М., Якобчук А.В., Малиновський А.С. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 1999. - № 2. – С. 94-98 .

 5. Павлюк В.П., Шатило В. И., Бондарь В.И. Физическое развитие детей, проживающих в зоне продолжительного воздействия малых доз радиации // Молодёжь и научно - технический прогресс в здравоохранении: Тез. обл. науч-практ. конф. – Винница, 1992. – С. 12.

 6. Парамонов З.М., Шатило В.Й. Досвід організації стаціонарної медичної допомоги в Житомирській області // Актуальні питання сімейної медицини: ІІІ Українська наук.- практ. конф. – Одеса, 2000. – С. 4 .

 7. Парамонов З.М., Шатило В.Й. Наукове обґрунтування комплексу організаційних заходів щодо медичної реабілітації дітей та підлітків, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // VIІІ Конгрес світової федерації Українських лікарських товариств. – К., 2000. – С.48.

 8. Парамонов З.М., Шатило В.Й., Борщівський М.І. Організаційні аспекти медичного забезпечення населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи // Проблеми і перспективи розвитку охорони здоров’я в Житомирській області: Матеріали наук.- практ. конф. присвяченої 100-річчю заснування Житомирської обл.. лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 1995. – С. 64-68 .

 9. Парамонов З.М., Шатило В.Й.,Грищук В.О. Із досвіду реформування охорони здоров'я Житомирщини // Медичний вісник України . – 2000.

 10. Парамонов З.М., Шатило В.Й., Хренов В.І. Досвід організації сімейної медицини в Житомирській області // Вибрані матеріали І з’їзду сімейних лікарів України. – Львів, 2001. – С. 56-60.

 11. Парамонов З.М., Шатило В.Й., Хренов В.І. Досвід реформування первинної ланки охорони здоров’я в Житомирській області // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2000. - № 2. – С. 35-38.

 12. Парамонов З.М., Шатило В.Й., Хренов В.І. Про хід реформування охорони здоров’я Житомирської області // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2000. - № 1. – С. 37-39.

 13. Парамонов З.М., Шатило В.Й., Якобчук А.В. Оцінка стану здоров'я населення Житомирської області, що постраждало від аварії на ЧАЕС // ІІ Міжнародна конференція з проблеми сільськогосподарської радіоекології після аварії на ЧАЕС. – Житомир, 1996. – С.180-182 .

 14. Пономаренко В.М., Шатило В.И. Новые подходы в организации диспансеризации населения, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльськой АЭС// Итоги оценки медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС : Тез. докл. республ. науч.-практ. конф. 18-20 апр. 1991 г. – К., 1991. ─ С.182 .

 15. Пономаренко В.М., Маслаков Г.Н., Шатило В.И. Использование ирридодиагностики на первом этапе диспансеризации населения с применением системы архивирования и отображения радужной оболочки: Метод. рекомендации. – Житомир, 1991. – 9 с. - / МЗ УССР. Респуб. центр научной мед. информации /.

 16. Пономаренко В.М., Мальцев В.І., Шатило В.Й. Медичні аспекти довгострокового проживання населення на радіоактивно забруднених територіях // Матеріали наук.- практ. конф. Всесвіт. федерації лікар. товариств. - Київ-Львів, 1990. ─ С. 25.

 17. Пономаренко В.М., Парамонов З.М., Шатило В.Й. Організація та управління системою охорони здоров'я, її правове і фінансове забезпечення на сучасному етапі реформування галузі. – Житомир, 1999. – 108 с.

 18. Проблеми і перспективи розвитку охорони здоров'я в Житомирській області : Матеріали до науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю заснування Житомирської обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського / Парамонов З.М., Борщівський М.І., Парій В.Д., Шатило В.Й.- Житомир, 1995. – 188 с.

 19. Распространённость некоторых заболеваний внутренних органов среди сельского населения Житомирской области / Мальцев В.И., Колпаков М.Ю., Шатило В.И., Головко В.А., Дидык В.С., Якобчук А.В.// Врачебное дело. – 1991. - № 6. – С.109-111.

 20. Роль та місце діагностичних центрів в системі охорони здоров'я України на сучасному етапі : Матеріали Всеукр. наради-семінару / Ред. кол.: Парамонов З.М., Гойда Н.Г., Уваренко А.Р, Шатило В.Й., Парій В.Д. – Житомир, 2001. –167 с.

 21. Система економічного управління діяльністю фельдшерсько-акушерських пунктів Житомирської області / Парій В.Д., Шатило В.Й., Вексей І.І., Станіславчук В.А.// Підсумки та проблеми освоєння нового господарського механізму в системі охорони здоров'я України : Матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. – Житомир, 1992. – С.92-95.

 22. Стан гуморального імунітету у дітей під впливом тривалої дії малих доз радіації / Шатило В.Й., Павлюк В.П., Ковальов М.А., Гончаров М.Г. // Актуальні проблеми ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: Тези доп. республ. наук.- практ. конф. – Київ, 1992. ─ С. 259 .

 23. Стан здоров’я населення, що потерпіло внаслідок Чорнобильської катастрофи і заходи по удосконаленню спеціалізованої медичної допомоги / Мальцев В.І., Парамонов З.М., Шатило В.Й., Дідик В.С., Парій В.Д. // Актуальні проблеми ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: Тези доп. республ. наук.- практ. конф. – Київ, 1992. ─ С. 89-90.

 24. Стан перекисного окислення ліпідів у дітей пре- і пубертатного віку, які проживають в зоні тривалої дії малих доз радіації / Набухотний Т.К., Пономаренко В.М., Шатило В.Й., Павлюк В.П., Леженко Г.А. // Актуальні медичні проблеми дітей-підлітків: Матеріали республ. наук.- практ. конф. – Харків, 1992. ─ С. 91-92 .

 25. Тепловізійний скринінг дітей, які постраждали від радіаційної дії: Метод. рекомендації / Царюк Н.Б., Компанець В.С., Царюк Н.Н., Липко М.Р., Булат Л.М., Рудковська Н.В., Лойко Л.І., Шатило В.Й. - Вінниця, 1989. – 23 с.

 26. Фізичний і статевий розвиток підлітків, які проживають в зоні тривалої дії малих доз радіації / Набухотний Т .К., Пономаренко В.М., Шатило В.Й., Павлюк В.П., Годлевський Н.А. // Актуальні медичні проблеми дітей-підлітків: Республіканська наук.- практ. конф. – Харків, 1992. ─ С.104 .

 27. Фізичний розвиток та структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей, що мешкають у зоні радіоактивного контролю / Лук'янова О.М., Поворознюк В.В., Антипкін Ю.Г., Арабська Л.П., Шатило В.Й. // Педіатрія, акушерство та гінекологія . – 2000. – № 2. ─ С. 10-17.

 28. Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у дітей Житомирської області, що проживають в районах, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / Пономаренко В.М., Шатило В.Й., Маркевич В.Е., Набухотний Т.К. // Врачебное дело. – 1992. - № 5. – С. 16-20.

 29. Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у дітей Житомирської області, які проживають в районах, забруднених радіонуклідами в результаті аварії на ЧАЕС / Пономаренко В.М., Шатило В.Й., Маркевич В.Є., Набухотний Т.К. // Респуб. наук.- практ. конференція. – Житомир, 1991. ─ С.13 – 15.

 30. Шатило В.Й. Використання іридодіагностики на першому етапі диспансеризації населення, яке проживає на території, забрудненій радіоактивними речовинами, з використанням систем архівування відображення райдужної оболонки // Матеріали республ. семінару. – Житомир, 1990. ─ С. 7-9 .

 31. Шатило В.Й. Деякі аспекти гігієни харчування дітей, які мешкають у зоні тривалої дії малих доз радіації // Чорнобиль і здоров'я людей : Тези доп. наук.- практ. конф. – Київ, 1993. ─ С. 218 .

 32. Шатило В.Й. Епідеміологія захворювання гемобластозами у дітей Житомирської області // Доповідь на Міжнародному робочому засіданні експертів ВООЗ з проекту «Айфіка». – Брянськ, 1994. – С. 30.

 33. Шатило В.Й. Захворюваність раком щитовидної залози серед населення Житомирської області // Доповідь на Міжнародному робочому засіданні експертів ВООЗ з проекту «Айфіка». – Київ, 1993. ─ С. 31-35 .

 34. Шатило В.Й. Організація медичної допомоги населенню Житомирської області, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи // Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи : Тези доп. наук.-практ. конф. – Київ, 1995. – С.30.

 35. Шатило В.Й. Особливості функціонального стану щитовидної залози у дітей, які мешкають на територіях, забруднених радіоактивними речовинами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Вінницький мед. інститут ім.. М.І. Пирогова. – К., 1993. – 18 с.

 36. Шатило В.Й. Особливості функціонального стану щитовидної залози у дітей, які мешкають на територіях забруднених радіоактивними речовинами внаслідок аварії на ЧАЕС // Медичні аспекти впливу малих доз радіації на організм дітей : Збірник наук. праць. – Житомир,1996. ─ С. 76-87 .

 37. Шатило В.Й. Проблеми медичного обслуговування і безпечного проживання населення на контрольованих територіях Житомирської області // Матеріали наук.- практ. конф. з проблем ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. – Київ, 1990. ─ С.23-24 .

 38. Шатило В.И. Содержание иммуноглобулинов трёх основных классов С, М, А у детей раннего возраста с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей // 22-я Всесоюзная конф. НСО по детской хирургии: Тез. докл. – Махачкала, 1980.- С. 30.

 39. Шатило В.Й., Бистрицька В.Й., Лябах П.П. Економічні важелі в діяльності закладів охорони здоров'я // Підсумки та проблеми освоєння нового господарського механізму в системі охорони здоров'я України : Матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. – Житомир, 1992.─ С.26-27.

 40. Шатило В.Й., Парамонов З.М., Набухотний Т.К. Еквівалентна доза опромінення щитовидної залози радіонуклідами йоду-131 дітей та підлітків, які мешкають в зоні тривалої дії малих доз радіації // Фізична культура, спорт та здоров'я нації. – К., 1994. ─ С.300 .

 41. Шатило В.Й., Парій В.Д., Боровенський В.П. Організація моніторингу за станом здоров'я населення Житомирської області, що постраждало від катастрофи на ЧАЕС // Медико-біологічні наслідки Чорнобильської катастрофи через 15 років: Матеріали наук.- практ. конф. – Житомир, 2001. ─ С. 33-38 .

 42. Шатило В.Й., Парій В.Д., Хренов В.І. Етапи переходу до сімейної медицини в Житомирському обласному лікувально-профілактичному центрі "Здоров'я" // Організація та управління системою охорони здоров’я, її правове і фінансове забезпечення на сучасному етапі реформування галузі: Тези наук.- практ. конф.– Житомир, 1999. – С. 30-31.

 43. Шатило В.Й., Парій В.Д., Хренов В.І. Підготовка фахівців з сімейної медичної практики // Сімейна медицина. – 1999. – № 1 . ─ С. 86-87 .

 44. Шатило В.Й., Свиридюк В.З., Вовк С.Г. Рівень накопичення ізотопів цезію-lЗ7 та калію-40 у хворих на виразкову хворобу шлунку та дванадцятипалої кишки, які мешкають на забрудненій радіонуклідами території внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС // Науково-медичні наслідки аварії на ЧАЕС: Підсумки 8-річного обстеження, лікування і моніторингу ліквідаторів аварії та населення України: Тези доп. наук.- практ. конф. - Харків, 1994. – С. 30.

 45. Шляхи виведення інкорпорованого радіоцезію з організмів дітей, які проживають в районах України з підвищеним радіаційним забрудненням внаслідок аварії на ЧАЕС / Набухотний Т. К., Шатило В.Й., Пономаренко В.М., Місюров О.Ю., Конощук Д.Д. // IV Конгрес Світової федерації українських лікарських товариств. – Харків, 1992. ─ С. 358 .

 46. Щитовидна залоза та стан фізичного розвитку кісткової системи дітей, народжених після аварії на ЧАЕС / Арабська Л.П., Антипкін Ю.Г., Поворознюк В.В., Шатило В.Й. // Перинатологія та педіатрія. – 1999. -

№ 3. – С. 20-23 .

 

2002-2007

 

 1. Біктіміров В.В., Гаврилюк А.О., Шатило В.Й. Діагностична інформативність морфологічних маркерів хронічних вірусних гепатитів В і С за даними пункційної біопсії // Матеріали УІІ конгресу патологів України. – К., 2003.- С. 38.

 2. Біктіміров В.В., Гаврилюк А.О., Шатило В.Й. Морфологічна оцінка ступеня активності некрозапального процесу при хронічному гепатиті В // Вісник морфології. – 2003. - №1. – С. 95-96.

 3. Використання інформаційних технологій, антропометрії та органометрії в практиці сімейного лікаря / Гумінський Ю.Й., Степанова С.В., Олійниченко А.В., Свиридюк В.З., Шатило В.Й. // Клінічна інформатика і техмедицина. - 2005. - №1. – С.1-3.

 4. Вплив екологічної ситуації на перебіг хронічного гепатиту в жителів Житомирської області / Шатило В.Й., Степанова С.В., Мороз Л.В., Біктіміров В.В., Свиридюк В.З.// VII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених. - Тернопіль, 2003. – С.31.

 5. Деякі тенденції стану захворюваності на хронічний гепатит у жителів Житомирського регіону. Вплив екологічної ситуації на перебіг захворювання. / Шатило В.Й., Мороз Л.В., Біктіміров В.В., Свиридюк В.З. // Гепатити в практиці терапевта, сімейного лікаря та інфекціоніста. Сучасні методи діагностики і терапії : Матеріали наук.- практ. конф. з міжнародною участю. – Харків, 2003. – С. 289-292.

 6. До формування нової організаційної моделі стаціонарної медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби / Киричук І.М., Пономаренко В.М., Слабкий Г.О., Шатило В.Й. // Українські медичні вісті. – 2007. –№7. – С. 60-61.

 7. Доброштан Є.В., Шатило В.Й., Ципко М.І. Захворюваність на деякі інфекційні та паразитарні хвороби. // Стан здоров’я населення та результати діяльності системи охорони здоров’я в Україні. 2004р. / Під ред. Ю.В. Поляченка. – К., 2006. – С. 357.

 8. Ендоскопічна діагностика дуоденогастрального рефлюксу при хронічному панкреатиті / Свиридюк В.З., Строцький К.П., Губренюк І.Ю., Олійниченко А.В., Олійниченко Б.П., Шатило В.Й. // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2003. – № 3. – С. 29.

 9. Епідеміологічна характеристика парентеральних вірусних гепатитів. Медико-профілактичні технології і диспансерний нагляд за хворими / Шатило В.Й., Благиня Л.А., Берегова М.О., Киричук І.М. та ін. // Актуальні питання сімейної медицини: ІV Міжрегіональна науково-практична конференція. – Житомир, 2006. – С. 25-48.

 10. Етіологічна та нозологічна характеристика хронічних панкреатитів / Олійниченко Б., Желіба М., Свиридюк В.З., Шатило В.Й. // Матеріали VIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. - Тернопіль, 2004. – С.34.

 11. Захворюваність населення на найбільш поширені хвороби / Москалець Г.М., Чепелевська Л.А., Шатило В.Й. та ін. // Оцінка виконання Міжгалузевої комплексної програми "Здоров’я нації" на 2002-2011 роки / Під ред. В.М. Пономаренка. – К., 2006. – С.204 .

 12. Захворюваність на деякі інфекції та паразитарні хвороби. / Пономаренко А.М., Шатило В.Й., Ципко М.І., Любінець О.В. // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2005 р. / Під ред. Ю.В. Поляченка. – К., 2006.– С.226 .

 13. Здорова сім’я – сильна держава / Шатило В.Й., Копетчук В.А., Піскарьова А.І., Кочина А.В., Леонченко Н.П., Мухін Є.Н., Прушковська О.М. // Медсестринство України . – 2004. – № 1. – С. 16-30.

 14. Інноваційні технології інформаційного забезпечення в медсестринстві / Шатило В.Й., Васьков К.С., Козирацька Л.М., Свиридюк В.З.// Медсестринство України. – 2007. – № 2 – С. 43-44.

 15. Інноваційні технології інформаційного забезпечення в медсестринстві / Шатило В.Й., Васьков К.С., Козирацька Л.М., Свиридюк В.З.// Актуальні питання сімейної медицини. – Житомир, 2007. – Вип. 5. – С. 35-38.

 16. Інформаційне забезпечення діяльності закладів ПМСД на засадах сімейної медицини, як засіб поліпшення управління якістю медичної допомоги населенню / Парамонов З.М., Головаков В.К., Шатило В.Й., Хренов В.І., Романишина Т.С. // Сімейна медицина – досягнення і перспективи: Матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. – Київ-Харків, 2002. – С. 31-32.

 17. Історія розвитку охорони здоров'я на Житомирщині / Парамонов З.М., Парій В.Д. Головаков В.К., Шатило В.Й., Хренов В.І. – Житомир: Полісся, 2004. – 480 с.

 18. Лікарський формуляр. Видання друге, доп. / Парамонов З.М., Головаков В.К., Шатило В.Й. та ін. – Житомир, 2003. – 146 с.

 19. Методичні рекомендації з питань організації епідеміологічного нагляду та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій / Толстанов О.К., Шатило В.Й., Волков О.С. та ін. – Житомир, 2005. - 38 с.

 20. Мороз В.М., Парамонов З.М., Шатило В.Й. Актуальні питання сімейної медицини // Актуальні питання сімейної медицини: Матеріали ІІ Міжрегіональної наук.- практ. конф. - Житомир: Полісся, 2004. – С.140 .

 21. Мухарська Л.М., Шатило В.Й. Інфекційна захворюваність // Стан здоров’я населення України та результати діяльності закладів охорони здоров’я. 2002 р./ Під ред. В.Ф. Москаленка, А.В. Підаєва. – Київ, 2003. – С. 492 .

 22. Основні напрями державної політики в охороні здоров’я в сучасних соціально-економічних умовах України / Орда О.М., Пономаренко В.М., Шатило В.Й. та ін. // Досвід виконання Міжгалузевої комплексної програми "Здоров’я нації" на 2002-2011 роки / Під ред. Ю.В. Поляченка, В.М. Пономаренка. – К., 2006. – С. 240 .

 23. Особливості епідеміології парентеральних вірусних гепатитів в Житомирській області / Киричук І.М., Берегова М.О., Благиня Л.А., Бобер М.Д., Шатило В.Й., Шевчук О.В., Шпита О.О. // Українські медичні вісті. – 2007. - № 7. – С.220-221.

 24. Пономаренко В.М., Шатило В.Й. Соціально-економічний аспект медичної допомоги хворим на парентеральні вірусні гепатити В і С // Проблеми екології, медицини та клінічної імунології : Збірник наук. праць. - Київ – Луганськ – Харків, 2005. – С. 134-143.

 25. Парамонов З.М., Шатило В.Й., Хренов В.І. Досвід економічного господарювання в закладах охорони здоров’я Житомирської області // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2002. - № 1. – С. 78-80.

 26. Парамонов З.М., Шатило В.Й., Хренов В.І. Досвід організації сімейної медицини в Житомирській області // Главный врач. – 2002. - № 2. – С. 30.

 27. Парамонов З.М., Шатило В.Й., Хренов В.І. Сімейна медицина: досвід, проблеми, перспективи; Під ред. В.Ф. Пономаренка.– Житомир, 2003.– 132 с.

 28. Пономаренко В.М., Шатило В.Й. Парентеральні вірусні гепатити як важлива медико-соціальна проблема (аналітичний огляд наукової літератури) // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. - №1. – С. 12-22.

 29. Пономаренко В.М., Шатило В.Й., Слабкий Г.О. Організація медичної допомоги хворим на парентеральні вірусні гепатити / МОЗ України. - К., 2006. - 4с. / Інформ. лист. з проблеми „Соціальна медицина”; Вип.6 /

 30. Про заходи органів влади і місцевого самоврядування з удосконалення системи надання медичної допомоги жителям Житомирської області / Лушкін В.А., Малиновський А.С., Парамонов З.М., Шатило В.Й., Хренов В.І.// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2002. - № 1. – С. 67-73.

 31. Соціально-гігієнічна оцінка захворюваності та медико-соціальних наслідківпарентеральних вірусних гепатитів В і С в Житомирському регіоні / Шатило В.Й., Мороз Л.В., Киричук І.М., Леськів Б.Б. та ін.// Актуальні питання сімейної медицини. – Житомир, 2007. – Вип.5. – С. 21-29.

 32. Сравнительная характеристика психосоматического состояния и нейроэндокринных реакций в популяциях, проживающих в зоне Ново-Земельного ядерного полигона и на контролируемых территориях после Чернобыля / Платко Р.В., Парамонов З.М., Дидык В.С., Шатило В.Й. // Актуальные вопросы борьбы с инфекционными болезнями : Материалы международной науч. – практ. конф. - Харьков, 2003. – С. 7 .

 33. Стан здоров’я населення України та результати діяльності та результати діяльності галузі охорони здоров’я / Москаленко В.Ф., Пономаренко С.Д., Слабкий Г.О., Шатило В.Й. – Київ, 2007. – 353 с.

 34. Створення електронного підручника сімейного лікаря для теледистанційної форми навчання / Бойченко Л.Д., Васьков К.С., Жовнерчук В.Р., Козирацька Л.М., Лиса Т.І., Олійниченко А.В., Олійниченко Б.П., Свиридюк В.З., Степанова С.В., Шатило В.Й. // Медична освіта . – 2003. – № 2. – С. 219-220.

 35. Сучасні особливості захворювання населення / Шатило В.Й., Слабкий Г.О., Кульчицька Т.К., Пономаренко С.Д. // Щорічна доповідь „Стан здоров’я населення України і результати діяльності галузі охорони здоров’я. 2003 рік”. – К.,2007. – С. 42-100.

 36. Толстанов О.К., Шатило В.Й., Шарандак Л.М. Профілактика парентеральних вірусних гепатитів //Актуальні питання сімейної медицини: Матеріали ІІІ Міжрегіональної наук.- практ. конф. – Житомир, 2005. – С. 50-56.

 37. Толстанов О.К., Хададова М.В., Шатило В.Й. Від школи фельдшерів до інституту медсестринства 1875-2006 рр. // Житомир: Полісся, 2006.– 171 с.

 38. Формування нової організаційної моделі стаціонарної медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби / Киричук І.М., Пономаренко В.М., Слабкий Г.О., Шатило В.Й. // ІХ з’їзд ВУЛТ: Тези доп. – К., 2007. – С. 220.

 39. Шатило В.Й. Автоматизована система управління гепатологічною службою на регіональному рівні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2005. – №3. – С. 63-66.

 40. Шатило В.И. Актуальные вопросы организации медицинской помощи больным парентеральными вирусными гепатитами // Актуальные вопросы борьбы с инфекционными заболеваниями в гуманной и ветеринарной медицине: Матер. Международ. науч. конф. - Харьков, 2005.

 41. Шатило В.Й. Визначення рівня обізнаності медичних працівників з проблеми парентеральних вірусних гепатитів та використання електронного підручника для підвищення інформаційного забезпечення // Сучасні технології вищої медичної освіти: Збірник наук. праць. – Донецьк, 2006. – С. 130-134.

 42. Шатило В.Й. Використання електронного підручника "Хронічні вірусні гепатити" для підвищення ефективності інформаційного забезпечення лікарів // Електронна охорона здоров'я : Матеріали наук.- практ. конф. – Харків, 2005. – С. 134.

 43. Шатило В.Й. Деякі особливості епідеміології хронічних вірусних гепатитів В і С у Житомирській області // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2004. – № 3. – С. 36-39.

 44. Шатило В.Й. Дипломна і післядипломна підготовка сімейних лікарів і середніх медичних спеціалістів з проблем парентеральних вірусних гепатитів і використання інтегративних технологій навчання // Практична медицина. – 2006. – Т.ХІІ, №3. – С. 67-70.

 45. Шатило В.Й. Досвід реформування та основні напрямки подальшого розвитку сільської охорони здоров'я у Житомирській області // Всеукраїнська нарада медичних працівників сільської місцевості. – Київ-Миргород, 2002.

 46. Шатило В.Й. Епідеміологія вірусних гепатитів В і С в Житомирській області // Гепатити в практиці терапевта, сімейного лікаря та інфекціоніста: Матеріали наук.- практ. конф.. – Харків, 2005.– 2 с.

 47. Шатило В.Й. Ефективність флюконазолу при кандидозних ураженнях дихальних шляхів у осіб, які тривало піддаються радіоактивному опроміненню в низьких дозах // Актуальные вопросы борьбы с инфекционными болезнями : Материалы международной науч.- практ. конф. – Харьков, 2003. – С. 34.

 48. Шатило В.Й. Інформаційне забезпечення лікаря загальної практики. // Міжнародний медичний журнал. – 2005. – Спецвипуск. - С. 63.

 49. Шатило В.Й. Медико-соціальне обґрунтування системи медичного забезпечення хворих на парентеральні вірусні гепатити В і С: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук / Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2007. – 32 с.

 50. Шатило В.Й. Медико-соціальні наслідки парентеральних вірусних гепатитів В і С . – Житомир: Полісся, 2007. – 286 с.

 51. Шатило В.Й. Медико-соціальні наслідки парентеральних вірусних гепатитів в матеріалах соціологічного дослідження якості життя осіб, що перенесли вірусний гепатит В або С // ХІ Конгрес СФУЛТ. – Полтава, 2006. – С. 48.

 52. Шатило В.Й. Методичні підходи до профілактики хронічних парентеральних вірусних гепатитів в умовах лікарняних закладів // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – № 2. – С. 35-38.

 53. Шатило В.Й. Організаційні моделі системи надання допомоги хворим на хронічний гепатит на регіональному рівні // Гастроентерологія : Міжвідомчий збірник . – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 36. – С. 22-23.

 54. Шатило В.Й. Організаційно-функціональна модель системи надання медичної допомоги хворим з парентеральними вірусними гепатитами на регіональному рівні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2005. – №1. – С. 60-64.

 55. Шатило В.Й. Організація медичної допомоги, диспансерний нагляд та профілактика парентеральних вірусних гепатитів на регіональному рівні // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2005. – №1. – С. 168 -172.

 56. Шатило В.Й. Оцінка епідеміологічної ситуації на парентеральні вірусні гепатити В і С за результатами тестування донорів крові і ефективності профілактики // Питання експериментальної та клінічної медицини: Збірник статей. – Донецьк, 2006. – Вип. 10, Том 2. – С. 108-114.

 57. Шатило В.Й. Перспективи розвитку медсестринської освіти в Житомирському інституті медсестринства // Медсестринство в Україні: досвід та проблеми : Навчально – наук. конференція. – Житомир, 2007.

 58. Шатило В.Й. Післядипломна підготовка сімейних лікарів і молодших медичних спеціалістів з проблем парентеральних вірусних гепатитів // Розвиток наукових досліджень 2005: Міжнародна НПК. – Полтава, 2005. – С. 80-81.

 59. Шатило В.Й. Проблеми формування безпечної поведінки у молоді щодо інфікування на парентеральні вірусні інфекції // Современная педиатрия. – 2006. - № 4. – С. 128-130.

 60. Шатило В.Й. Результати епідеміологічних досліджень на парентеральні вірусні гепатити В і С в Житомирській області // Український медичний альманах. - 2006. – Т. 9, № 2. – С. 198-200.

 61. Шатило В.Й. Результати соціологічних досліджень якості життя в осіб, які перехворіли на вірусний гепатит В і С // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2005. – № 2. – С. 34-36.

 62. Шатило В.Й. Результати соціологічного дослідження обізнаності медичної громади в актуальних питаннях щодо парентеральних вірусних гепатитів // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – №1. – С. 21-25.

 63. Шатило В.Й. Реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах лікаря загальної практики. Система інформаційного забезпечення // Буковинський медичний вісник. – 2005. – Т.9, №3. – С. 14-17.

 64. Шатило В.Й. Рівень обізнаності сімейних лікарів з проблем парентеральних вірусних гепатитів та використання електронного підручника для підвищення ефективності інформаційного забезпечення // Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині: Форум з міжнародною участю. – Київ, 2006. – С. 77-78.

 65. Шатило В.Й. Рівень професійних знань лікарів загальної практики з проблем парентеральних вірусних гепатитів та заходи по удосконаленню їхньої підготовки як один із засобів підвищення якості медичної допомоги.// Проблеми військової охорони здоров’я : Збірник наук. праць. – К.,2006. – Вип.. 16. – С. 671-675 .

 66. Шатило В.Й. Ситуаційний аналіз епідеміології парентеральних вірусних гепатитів В і С в Житомирській області // Профілактична медицина. - 2006. – № 5. – С. 88-89.

 67. Шатило В.Й. Соціально-економічне значення впровадження інституту сімейної медицини, проблеми, перспективи // Актуальні питання сімейної медицини: ІІ Міжрегіональна наук. – практ. конференція. – Житомир, 2004. – С. 10-14.

 68. Шатило В.Й. Якість і рівень медичної допомоги особам, які перенесли вірусний гепатит В і С, за результатами соціологічних досліджень // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2005. – №4. – С. 63-65.

 69. Шатило В.Й., Киричук І.М. Рівень професійної готовності сімейних лікарів щодо надання медичної допомоги хворим на хронічні парентеральні вірусні гепатити // Міжгалузева комплексна програма "Здоров’я нації" на 2002-2011 роки – крок до реформування галузі: Матеріали конф. – К., 2006. – С.208 .

 70. Шатило В.Й., Козирацька Л.М. Інноваційні методи підготовки лікарів загальної практики // Актуальні питання сімейної медицини: Матеріали ІІІ Міжрегіональної наук.- практ. конф . - Житомир, 2005. – С. 51-58.

 71. Шатило В.Й., Купрійчук М.В. Напередодні 130-річчя Житомирського базового медичного коледжу // Медсестринство України. – 2004. – № 1. - С. 37.

 72. Шатило В.Й., Мороз В.М., Толстанов О.К. Профілактика парентеральних вірусних гепатитів В і С. // Актуальні питання сімейної медицини : Матеріали Міжрегіональної наук.- практ. конф. – Житомир, 2005 – С. 6.

 73. Шатило В.Й., Ципко М.І., Киричук І.М. Особливості захворювання населення на інфекції, керовані засобами специфічної імунопрофілактики // Стан здоров’я населення та результати діяльності закладів охорони здоров’я – Київ, 2007. – С. 130-131.

 74. Шатило В.Й., Склярова Н.О. Основи реабілітації. – Житомир: "Полісся", 2005. – 167 с.

 75. Шатило В.Й., Слабкий Г.О. Тимчасова і стійка втрата працездатності внаслідок парентеральних вірусних гепатитів В і С // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – № 3. – С. 39-42.

 76. Шатило В.Й., Снідевич Л.С. Епідеміологія хронічних гепатитів В і С // Актуальні питання сімейної медицини : Матеріали ІІ Міжрегіональної наук.- практ. конф. – Житомир, 2004. – С. 41-47.

 77. Шатило В.Й., Чугрієв А.М. Використання результатів лабораторного скринінгу служби крові для оцінки захворюваності гепатитами В і С і контролю ефективності профілактики // Вісник гігієни і епідеміології. - 2006. – Т. 10, №1. – С. 26-30.

 78. Шатило В.Й., Козирацька Л.М., Свиридюк В.З. Комп’ютерні технології підвищення ефективності підготовки лікарів загальної практики // Наукові праці V Конференції з міжнародною участю „Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині”. – К., 2005. – С. 112.

 79. Шатило В.Й., Олійниченко Б.П., Свиридюк В.З. Особливості перебігу хронічного панкреатиту, поєднаного з гепатитом, у жителів Житомирської області, потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2004. – №4. – С. 28-32.

 80. Шатило В.Й., Поташова І.М., Жовнерчук В.Р. Роль науково-дослідницької діяльності студентів у підвищенні якості підготовки молодших медичних працівників у Житомирському базовому медичному коледжі // Медсестринство України. – 2004. – № 2. - С. 32.

 81. Шатило Ю.В., Мороз Л.В., Шатило В.Й. Епідеміологічна характеристика хронічних гепатитів В і С у жителів Житомирської області // Матеріали VIIІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль, 2004. – С. 84.

 82. Шпита О.О., Слабкий Г.О., Шатило В.Й. Структурна реорганізація системи медичного обслуговування з першочерговим розвитком ПМСД на засадах сімейної медицини // Українські медичні вісті. – 2007. - № 7. – С.52.

 83. Шпита О.О., Шатило В.Й., Киричук І.М. Захворюваність на керовані інфекції // Щорічна доповідь „Стан здоров’я населення України та результати діяльності в галузі охорони здоров’я.2003 рік.” – Київ, 2007. – С. 88-92.

ПАТЕНТИ

 1. Спосіб ранньої діагностики опромінення кісткової тканини у дітей: Пат. 980527707. МПК 6А 61 В 10/00 / Лук'янова О.М., Задорожна Т.Д., Антипкін Ю.Г., Арабська Л.П., Єщенко Л.І., Поворознюк В.В., Товкач С.І., Віленський А.Б., Шатило В.Й. (Україна); Заявл. 26.05.1998; Опубл. 11.11.1998.

 2. Спосіб діагностики панкреатиту: Пат. 77072 UA, МПК 6А 61 В 10/00 G 01 N 33/549 Свиридюк В.З., Олійниченко А.В., Олійниченко Б.П., Чорнобровий В.М., Шатило В.Й. (Україна); Заявл. 13.10.04; Опубл.16.10.2006, Бюл. №10.

НАВЧАЛЬНО- Методичні розробки

 1. Жовнерчук В.Р. Алгоритми практичних навичок в хірургії./ За ред. В.Й.Шатила. – Житомир, 2005.

 2. Козирацька Л.М. Алгоритми практичних навичок в акушерстві та гінекології. / За ред. В.Й.Шатила. – Житомир, 2005.

 3. Козирацька Л.М., Жовнерчук В.Р., Свиридюк В.З. Алгоритми надання невідкладної допомоги лікарем загальної практики./ За ред. В.Й.Шатила. – Житомир, 2005.

 4. Свиридюк В.З. Алгоритми практичних навичок в терапії / За ред. В.Й.Шатила. – Житомир, 2005.

 5. Свиридюк В.З. Алгоритми практичних навичок в педіатрії. / За ред. В.Й.Шатила. – Житомир, 2005.

РЕЦЕНЗІЇ.ВІДГУКИ

 1. Шатило В.Й. Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю "Соціальна медицина" - 14.02.03 Ю.О. Гайдаєва "Наукове обґрунтування моделі впровадження в Україні Державних цільових програм покращення здоров'я народу"

 2. Шатило В.Й. Рецензія на монографію Ю.О. Гайдаєва „Наукові засади кадрової політики в охороні здоров’я України. Потреба регіонів в медичних кадрах ”.

 

* * * * * * * * * * * * *

 

Будник Е. Відданість професії // Пульс. – 2003. - № 13. – С. 1.

До 50-річного ювілею В.Й. Шатила.

Будник Е. Шляхом удосконалення і розвитку // Пульс. – 2003. - № 24. – С. 3.

Нові вітрила: Про Житомирський базовий медичний коледж та його директора В.Й. Шатила // Відлуння. – 2002. - № 42. – 18 жовтня. – С. 4.

Паламарчук В. Презентація монографії житомирського науковця // Пульс. – 2007. - № 48. – С.1.

Презентація монографії директора інституту медсестринства, доктора медичних наук, заслуженого лікаря України В.Й. Шатила „Медико- соціальні аспекти парентеральних вірусних гепатитів В і С ”.

Проніна Г. Монографія Віктора Шатила – перша наукова праця такого профілю в Україні // Житомирщина. – 2007. – 25 грудня. – С. 2.

Проніна Г. Чоловікам пасує висота: про першого заступника

начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації

В.Й. Шатила // Житомирщина. – 1999. – 2 лютого. – С. 2.

 

 

 

 

 

 

 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК СПІВАВТОРІВ

 

Авраменко О.І. – 1

Антипкін Ю.Г. – 57, 76, 160

Арабська Л.П. – 57, 76, 160

Афонічкін С.О. – 28

Берегова М.О. – 85, 99

Бистрицька В.Й. – 69

Біктіміров В.В. – 74, 77, 78, 80, 81

Благиня Л.А. – 85, 99

Бобер М.Д. – 99

Бойченко Л.Д. – 110

Бондар В.І. – 35

Бондарев В.П. – 12, 13

Боровенський В.П. – 71

Борщівський М.І. – 38

Булат Л.М. – 3, 55

Васьков К.С. – 90, 91, 110

Веклич В.В. - 5

Вексей І.І. – 51

Віленський А.Б. – 160

Вовк С.Г. – 74

Войтенко А.Б. – 12, 13

Волков О.С. – 26, 95

Волянський Ю.Л. – 7, 20,21

Гаврилюк А.О. – 77,78

Галінський Ю.Я. – 3, 19, 25

Годлевський Н.А.- 11, 56

Гойда Н.Г. - 50

Головаков В.К. – 31, 92, 93, 94

Головко В.А. – 18, 49

Гончаров М.Г. – 52

Горобець В.Н. – 9

Горобець Н.І. – 8, 17

Грибан М.П. – 12, 13

Грищук В.О. - 39

Губренюк І.Ю. - 84

Гумінський Ю.Й. – 79

Данилюк В.В. – 25,29

Дідик В.С. – 18, 22, 46, 49, 53, 108

Доброштан Є.В. – 83

Дудник В.М. – 9

Дужей О. – 4

Єщенко Л.І. – 160

Желіба М. – 86

Жовнерчук В.Р. – 110, 156, 162, 164,

Задорожна Т.Д. – 160

Іващенко О.М. – 12. 13

Киричук І.М. – 2, 8, 14, 30, 82, 85, 99, 107, 114, 145, 149, 159

Ковальов М.А. – 52

Козирацька Л.М. – 90, 91, 110, 146, 154, 163, 164

Колпаков М.Ю. – 32, 49

Колпакова Н.Н. – 32

Компанець В.С. – 55

Конощук Д.Д. – 75

Копетчук В.А. – 89

Корендович В.С. – 28

Кочина А.В. – 89

Кравець В.П. – 33

Кульчицька Т.К. – 111

Купрійчук М.В. – 147

Лавринович М.І. – 12, 13

Леженко Г.А. – 54

Леонченко Н.П. – 89

Леськів Б.Б. – 107

Липко М.Р. – 55

Лиса Т.І. - 110

Лойко Л.І. – 55

Лук’янова О.М. – 57, 160

Лушкін В.А. – 106

Любінець О.В. – 88

Лябах П.П. – 69

Малиновський А.С. – 34, 106

Мальцев В.І. – 2, 16, 18, 23, 32, 44, 46, 49, 53

Маркевич В.Є. – 55, 58, 59

Маслаков Г.Н. – 45

Мацюрак О.Б. – 17

Місюров О.Ю. – 75

Мороз В.М. – 96, 148

Мороз Л.В. – 80, 81,107, 157

Москаленко В.В. – 106

Москаленко В.В. ред. - 97

Москалець Г.М. – 87

Мухарська Л.М. – 97

Мухін Є.Н. – 89

Набухотний Т.К. – 6, 8, 11, 14, 24, 27, 29, 30, 33, 51, 54, 56, 58, 59, 70, 75

Олійник В.В. – 4

Олійниченко А.В. – 79, 84, 110, 161

Олійниченко Б.П. – 84, 86, 110, 155, 161

Орда О.М. – 98

Павлов Г.Л. – 12, 13

Павлюк В.П. – 6, 8, 9, 10, 27, 29, 35, 48, 52, 56

Парамонов З.М. – 4, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 34, 36, 37, 38,

39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 53, 70, 93, 96, 101, 102, 103, 106, 108

Парій В.Д. – 15, 47, 48, 50, 51, 53, 68, 69, 71, 72, 73, 90, 91, 93, 98, 99,100, 103, 105

Петренко О.С. – 8, 9, 14, 30

Підаєв А.В. ред. – 97

Піскарьова А.І. – 89

Платко Р.В. - 108

Поворознюк В.В. – 57, 76, 160

Половка В.М. – 18

Поляченко Ю.В. ред - 88

Пономаренко В.М. – 2, 7, 18, 24, 30, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 75, 82, 87, 88, 98, 100,104, 105, 114

Пономаренко С.Д. – 109, 111

Попов В.П. – 33

Поташова І.М. – 156

Похил С.І. – 7, 20, 21

Прушковська О.М. - 89

Романишина Т.С. – 92

Рудий К.В. – 4

Рудковська Н.В. – 55

Свиридюк А.В. – 28

Свиридюк В.З. – 28, 74, 79, 80, 81, 86, 90, 91, 110, 154,155, 161, 164, 165, 166

Семенченко М.В. – 4

Семоковський В.Л. – 6

Сінчук Н.І. – 10

Склярова Н.О. – 150

Скуртов А.М. – 28

Слабкий Г.О. – 82, 105, 109, 111, 114, 147, 151, 158

Снідевич Л.С. – 152

Станіславчук В.А. – 51

Степанова С.В. – 80, 110

Строцький К.П. – 84

Товкач С.І. – 160

Токарчук Н.І. – 17

Толстанов О.К. – 17, 25, 30, 95, 112, 113, 148

Уваренко А.Р. – 50

Хададова М.В. – 113

Хренов В.І. – 15, 16, 40, 41, 42, 69, 72, 73, 92, 90, 98, 101, 102, 103, 106

Царюк Н.Б. – 55

Царюк Н.Н. – 55

Ципко М.І. – 83, 88, 149

Чабан О.П. – 25

Чепелевська Л.А. – 87

Чорнобровий В.М. – 161

Чугрієв А.М. – 153

Шарандак Л.М. – 112

Шатило Ю.В. – 157

Шевчук О.В. – 99

Шпита О.О. – 99, 158, 159

Щерба С.П. – 12, 13

Якобчук А.В. – 2, 16, 18, 25, 30, 32, 34, 41, 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Від укладачів .................................................................................................... 3

 

Слово по колегу ................................................................................................ 4

 

Біографічна довідка .......................................................................................... 7

 

Список наукових праць.................................................................................... 9

 

Іменний покажчик співавторів....................................................................... 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліографічне видання

 

 

 

 

 

 

 

 

Шатило Віктор Йосипович – лікар,організатор,науковець:

Біобібліографічний покажчик

 

 

 

 

 

 

 

Редактор: Т.Ю. Музичук, заступник директора ОНМБ

 

 

Укладач: І. П. Смалюх, провідний бібліограф ОНМБ

 

 

Відповідальний за випуск: А.В. Осика, директор

Житомирської ОНМБ