„Хірургія – моє життя” (Русак Петро Степанович – обласний дитячий хірург)

Біобібліографічний покажчик / Уклад. Л.В. Старикова. – Житомир, 2010. – 17 с. – / Славні імена охорони здоров’я Житомирщини /

 

Від укладачів

 

Біобібліографічний покажчик „Хірургія – моє життя”, присвячений Русаку Петру Степановичу, є продовженням видань серії „Славні імена охорони здоров’я Житомирщини”, започаткованої Житомирською обласною науковою медичною бібліотекою у 2004 році.

Кандидат медичних наук, голова асоціації хірургів області, обласний позаштатний хірург, П.С. Русак понад двадцять років свого життя присвятив служінню одній з найблагородніших професій – хірургічній справі. Діяльність Петра Степановича пов’язана з поліською Житомирщиною, з головним закладом охорони здоров’я дітей – обласною дитячою лікарнею. В стінах лікарні, що стали рідними, він плекав думки, ідеї з удосконалення методів хірургічного лікування своїх маленьких пацієнтів, які потім впроваджував в практичну діяльність. Результати пошуків, роздумів, досліджень, винаходів Петро Степанович висвітлює на сторінках наукових фахових видань – медичних журналів, збірників науково-практичних конференцій, у виступах на провідних наукових форумах.

Петро Степанович ніколи не розлучається з науковими виданнями – монографіями, журналами, МРЖ тощо. Він постійний багаторічний користувач нашої бібліотеки, працює з фондами інших наукових бібліотек; уважно стежить за новаціями в медицині. П.С. Русак не полишає бібліотеку, завершуючи роботу над своєю багаторічною науковою працею – дисертацією на ступінь доктора медичних наук.

Біобібліографічний покажчик складається з кількох розділів. Починається видання розділом „Людина. лікар, науковець, винахідник”, який коротко висвітлює біографічні дані лікаря, розкриває його творчу й практичну діяльність. Два наступні розділи представляють результати наукової діяльності – наукові праці, надруковані у різних типах фахових видань.

В реєстрі праць Петра Степановича є 4 запатентованих винахода: „Спосіб лікування перитоніту”, „Спосіб лапароскопічного лікування ургентних абдомінальних станів у дітей”, „Спосіб лікування ідіопатичного розширення вен сім’яного канатика у дітей та підлітків”, „Спосіб лікування фімозу у дітей”.

Наукові праці в покажчику розташовані в алфавіті авторів і назв. Кожна має власний номер.

Дякуємо за зауваження і пропозиції щодо структури і наповнення покажчика від користувачів на адресу обласної наукової медичної бібліотеки.

 

10002, м.Житомир,

вул. Пушкінська, 62

Тел. 37-30-83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮДИНА, ЛІКАР, НАУКОВЕЦЬ, ВИНАХІДНИК

 

Хирург – человек, которому

нож в руку вложила

любовь к человеку

Л. Слепнер

 

Петро Степанович Русак – обласний позаштатний дитячий хірург, кандидат медичних наук, доцент, завідуючий хірургічним відділенням № 1 Житомирської обласної дитячої лікарні.

П.С. Русак в своєму активі має понад 60 наукових праць, 4 монографії, 4 патенти на винаходи, 4 науково-методичні роботи.

Петро Степанович народився 2 березня 1963 року у с.Синьків Заліщицького району Тернопільської області. У 1980 році вступив до Вінницького медичного інституту ім.М.І.Пирогова на педіатричний факультет. Студентські роки промайнули швидко, навчався з великим задоволенням. По закінченні був направлений в Житомирську обласну дитячу лікарню.

У 1992 р. Русак П.С. був призначений на посаду завідуючого хірургічним відділенням № 1, з 1994 року - обласний позаштатний дитячий хірург.

Широка ерудиція та глибокі професійні знання, невтомна жадоба до всього нового в медицині спонукали Петра Степановича до активної наукової діяльності. Результати його дослідницької праці публікуються на сторінках наукових журналів „Хірургія дитячого віку”, „Клінічна хірургія”, у збірках, матеріалах науково-практичних фахових конференцій України.

Узагальнення великого практичного досвіду та даних досліджень в обласній дитячій лікарні стали підгрунтям для захисту П.С. Русаком у 2003 році дисертації на тему: «Комплексне лікування гострого гематогенного остеомієліту у дітей» на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук.

П.С. Русак – творча особистість. Він постійно займається вдосконаленням фахової майстерності, вивчає досвід вітчизняних і зарубіжних колег, впроваджує нові методики діагностики і лікування, передає колегам власний досвід, знаходить час для участі у діяльності громадських організацій.

У 2004 році, у зв’язку з відкриттям філії кафедри дитячої хірургії НМАПО ім. П.Л.Шупика, Русак Петро Степанович призначений завідуючим з курсу «Абдомінальна лапароскопічна хірургія дитячого віку». Петро Степанович вважає, що відкриття кафедри стало можливим завдяки набутому науковому і практичному досвіду, з яким хірурги обласної дитячої лікарні діляться зі своїми колегами не лише з Житомирської області, а й усіх регіонів України. На кафедрі пройшли навчання хірурги з Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Закарпатської, Одеської областей.

Набула широкого впровадження виїзна форма роботи щодо оздоровлення дітей з плановою хірургічною патологією на базах районних лікарень. У співпраці з науковцями інституту серцево-судинної хірургії м. Києва на базі ОДЛ, а також під час виїздів у райони проводяться операції з встановлення апарату штучного кровообігу серця, огляд дітей диспансерної групи з вродженими вадами серця.

У 2006 році дитяча хірургічна служба області відзначила своє 45-річчя. Засновниками її були славетні хірурги, справжні професіонали К.О. Могилевська і П.І. Покотило, які виростили не одне покоління спеціалістів. Головний потенціал дитячої хірургічної служби –її висококваліфіковані фахівці і прикладом для своїх колег є сам Петро Степанович Русак, який не зупиняється на досягнутому, а плідно працює над докторською дисертацією.

У 2008 році Петро Степанович отримав наукове звання доцент. У червні 2008 року проведено перший національний майстер-клас на тему: „Лапароскопічна хірургія в педіатрії – проблеми та перспективи розвитку в Україні”.

Постійний пошук – це та найяскравіша грань особистості Петра Степановича, яка характеризує його як справжнього лікаря, що достойно поповнив когорту хірургів Житомирщини.

Русак П.С. має гарну родину. Дружина – Світлана Олександрівна, працює заступником головного лікаря з медичної частини ЖОДЛ. Справу батьків продовжують доньки Петра Степановича. Настя закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2008 році, Наталія – студентка ІV курсу Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

 

 

Старикова Л.В.,

зав. відділу НМІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІБЛІОГРАФІЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ П.С. РУСАКА

 

ПАТЕНТИ

 

1. РУСАК П.С. Спосіб лапароскопічного лікування ургентних абдомінальних станів у дітей. Житомирська обласна дитяча лікарня. Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.12.2008 р. Заява від 15.12.2008р. Бюл. № 23. Патент № 37864 UA.

 

2. РУСАК П.С. Спосіб лікування перитоніту. Житомирська обласна дитяча лікарня. Заявка від 25.07.2006р. Опублікована 15.03.2006р. Бюл. № 3. Патент №12984 UA А61В17/00.

 

3. СПОСІБ лікування фімозу у дітей /Заремба В.Р., Русак П.С., Шевчук Д.В. Житомирська обласна дитяча лікарня. Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.07.2007р. Патент № 24998 UA.

 

4. ШЕВЧУК Д.В., РУСАК П.С. Спосіб лікування ідіопатичного розширення вен сім’яного канатика у дітей та підлітків. Житомирська обласна дитяча лікарня. Опубл. 15.03.2006 р. Бюл. № 3. Патент № 12881 UA МПК А61Р 9/14 (2006/1).

 

 

МОНОГРАФІЇ

 

 

5. КУКУРУЗА Ю.П., РУСАК П.С. Комплексне лікування гострого гематогенного остеомієліту у дітей: навчально-методичний посібник. - Житомир: Косенко, 2004. - 140 с.

 

6. ЛАПАРОСКОПІЧНА хірургія дитячого віку: навчально-методичний посібник / Русак П.С., Данилов О.А., Кукуруза Ю.П., Рибальченко В.Ф. – Житомир – Київ: НМАПО ім. П.Л. Шупика, ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 2006. – 128 с.

 

7. РУСАК П.С. Раздел 3.9.// Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия: Атлас. / Под ред. Б.Е. Патона и О.Н. Ивановой; К. – 2008. – С. 186-191.

 

8. ХВОРОБА Гіршпрунга, діти та дорослі: навчально-методичний посібник / Юрченко М.І., Данилов О.А., Толстанов О.К., Рибальченко В.Ф., Смірнова І.В., Русак П.С., Смирнов В.В., Конопліцький В.С. - Житомир – Київ: НМАПО ім. П.Л. Шупика, ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 2010. – 298 с.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ У ЗБІРКАХ СТАТЕЙ

ТА ФАХОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

 

 

9. АБДОМІНАЛЬНІ ускладнення у дітей, оперованих з приводу ургентних станів / Ю.Л. Волошин, П.С. Русак, Д.В. Шевчук // Шпитальна хірургія. – 2008. - № 2. – С. 87-88.

 

10. АНАЛІЗ лікування гострого апендициту в умовах Житомирської обласної дитячої лікарні за період 1985-2000рр.. / Шигельський О.А., В.Р. Заремба, П.С. Русак // Збірник наукових праць співробітників КНМАПО ім. П.Л. Шупика. – К. 2001. – випуск 10, книга 1. – С. 190-194.

 

11. АНАЛІЗ економічного ефекту лікування варікоцелє традиційними та лапароскопічними методами в умовах дитячого хірургічного стаціонару / Марченко В.Ф., Данилов О.А., Шевчук Д.В., Русак П.С., Волошин П.І. // Хірургія дитячого віку. – 2007. – Т 4, № 2 (15). – С. 60-69.

 

12. ВИКОРИСТАННЯ ендовідеохірургії у діагностиці та лікуванні черевної форми крипторхізму у дітей / О.К. Толстанов, П.С. Русак, Д.В. Шевчук, Р.П. Белей // Хірургія дитячого віку. – 2010. – Т VIІ, № 1 (26). – С.19-22.

 

13. ВИРАЗКОВО - НЕКРОТИЧНИЙ ентероколіт/ П.С.Русак, Б.П. Ковпанець, Р.П. Белей // Хірургія дитячого віку. – 2005. – Т ІІ, № 1 (6). – С. 104-108.

 

14. ВОЛОШИН Ю.Л., РУСАК П.С. Проблеми післяопераційної непрохідності у дітей / Ю.Л. Волошин, П.С. Русак // Шпитальна хірургія. – 2006. - №2. – С. 80-83.

 

15. ДВОРІЧНИЙ досвід застосування лапароскопічних операцій в Житомирській обласній дитячій лікарні / Ю.Я. Галінський, В.Ф. Марченко, П.І. Волошин, П.С. Русак, І.М. Вишпінський, О.І. Янчук // Клінічна хірургія. – 2003. – № 9. – С. 44-45.

 

16. ДІАГНОСТИКА та лікувальна тактика при кровотечах з дивертикула Меккеля у дітей / О.М. Горбатюк, П.С. Русак, С.М. Димо //Хірургія дитячого віку. - 2009. – Т VI, № 2 (23). – С. 27-30.

 

17. ЗАВИСИМОСТЬ клинического течения острого гематогенного остеомиелита у детей от видового и количественного состава микроорганизмов в очаге поражения / Русак П.С., Фельдман Ю.М., Маханёва Л.Г. // Клінічна хірургія. -1996. - № 7. - С. 32-33.

 

18. ЗАСТОСУВАННЯ ліпосомальних препаратів в комплексному лікуванні гострого гематогенного остеомієліту у дітей / Русак П.С., Фельдман Ю.М., Маханьова Л.Г. //Ортопедия, травматология и протезирование. - 1998. - № 4. -С. 88-89.

 

19. ЗАСТОСУВАННЯ ліпосомальних препаратів у лікуванні гострого гематогенного остеомієліту у дітей / Русак П.С., Фельдман Ю.М., Маханьова Л.Г. // Роль центрів кістково-гнійної хірургії в діагностиці, профілактиці та лікуванні хворих на остеомієліт в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. - Київ-Житомир, 1996. - 152 с.

 

20. ІННОВАЦІЙНІ технології в профілактиці та лікуванні ускладнень гострих хірургічних захворювань живота у дітей / О.А.Данилов, Ю.П. Кукуруза, П.С. Русак, О.К. Толстанов, Є.О. Левицький, Д.В. Шевчук, В.Р. Заремба, Р.П. Белей, В.В. Стахов // Хірургія дитячого віку. – 2010. – Т VIІ, № 1 (26). – С. 66-70.

 

21. КІСТОЗНІ новоутворення придатків яєчників у дівчаток / Р.П. Белей, О.К. Толстанов, П.С. Русак, Л.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. – 2005. – Том ІІ. № 2 (7). – С. 16-20.

 

22. КОМБІНАЦІЯ лапароскопії та методу електрозварювання живих м’яких тканин як спосіб лікування внутрішньочеревних кровотеч у дітей / П.С. Русак, Д.В. Шевчук, В.Р. Заремба / Матеріали наукового конгресу «IV міжнародні Пироговські читання». – 2010. – Т.ІІ, С.121-122.

 

23. ЛАПАРОСКОПІЧНА оклюзія вен яєчка при варікоцелє у дітей / Шевчук Д.В., Русак П.С., Галінський Є.Ю. // Хірургія дитячого віку. – 2004. – Т І, № 4 (5). – С. 25-27.

 

24. ЛАПАРОСКОПІЧНЕ лікування гострої спайкової кишкової непрохідності у дітей / П.С. Русак, П.І. Волошин, І.М. Вишпінський, Б.А. Мельник, Д.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. – 2003. – № 1. – С.59-62.

 

25. ЛАПАРОСКОПІЧНЕ лікування дітей з гострою гінекологічною патологією / П.І. Волошин, П.С.Русак, Є.Ю. Галінський, В.Р. Заремба // Хірургія дитячого віку. – 2004. – № 1 (2). – С. 56-58.

 

26. ЛЕЧЕНИЕ острого гематогенного остеомиелита у детей / Русак П.С., Вышпинский И. М., Бродский Б. П. // Хирургия. - 1991. - № 8. - С. 136-138.

 

27. ЛИПОСОМАЛЬНЫЕ препараты в лечении острого гематогенного остеомиелита у детей / Русак П.С., Фельдман Ю.М., Маханёва Л.Г. // Проблеми і перспективи розвитку охорони здоров’я в Житомирській області: Матеріали наук.-практ. конф., присвяч.100-річчю засн. обл. лікарні ім.О.Ф. Гербачевського. - Житомир, 1995. - 158 с.

 

28. МАРЧЕНКО В.Ф., РУСАК П.С. Імунологічні аспекти гнійно-запальних захворювань у дітей // Збірка тез першого національного конгресу України з імунології, алергології та імунореабілітації. – Алушта, 1998. – С. 40-41.

 

29. МАРЧЕНКО В.Ф., РУСАК П.С. Ретроспективная оценка иммунного статуса детей, больных острым гематогенным остеомиелитом // Збірник тез І національного конгресу України з імунології, алергології та імунореабілітації. – Київ-Алушта, 1998. - № 4. - С. 40-41.

 

30. МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ характер гнійної рани / Ю.Я. Галінський, В.Ф. Марченко, П.С. Русак, Л.Г. Маханьова , В.Р. Заремба, Р.П. Белей // Хірургія дитячого віку. – 2004. – № 3 (4). – С. 75-80.

 

31. ОСОБЛИВОСТІ анестезіологічного забезпечення при лапароскопічних операціях у дітей / Г.І. Белебезьєв, О.К. Толстанов, В. Ф. Марченко, М.Д. Бобер, П.С. Русак // Хірургія дитячого віку. – 2008. – Т V, № 4 (21). – С. 109-113.

 

32. ПОДВОЄННЯ товстого кишківника у дітей / П.С. Русак, В.Ф. Рибальченко, І.М. Вишпінський, Р.П. Белей // Хірургія дитячого віку. – 2006. – Т ІІІ, № 1 (10). – С.50-54.

 

33. ПРОБЛЕМА антибіотикопрофілактики та лікування простого та ускладненого апендициту у дітей / П.С. Русак, Л.Г. Маханьова, В.Л. Тиндикевич // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2007. - № 11 (1/1) – С. 180-181.

 

34. ПРОГНОЗ виникнення рецидиву після операції оклюзії вен яєчка при ідіопатичному варікоцелє у дітей та підлітків / Шевчук Д.В., Русак П.С., Волошин П.І. // Хірургія дитячого віку. – 2005. – Т ІІ, С. 179-180.

 

35. РОЛЬ лапароскопії в діагностиці травматичних кровотеч в черевній порожнині / П.С. Русак, О.Я. Гусак, П.І. Волошин, Р.П. Белей // Хірургія дитячого віку. – 2005. – Т ІІ, № 1 (6). – С. 39-41.

 

36. РОЛЬ ультразвукового сканування в діагностиці післяопераційних ускладнень хірургічного лікування ідіопатичного варікоцелє у дітей та підлітків / Шевчук Д.В., Данилов О.А., Горбатюк О.М., Русак П.С., Волошин П.І. // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2007 р. - №11 (1/1). – С.269-271.

 

37. РУСАК П.С. Гострий гематогенний остеомієліт у дітей // Хірургія дитячого віку. - 2003. - № 1. - С. 50-56.

 

38. РУСАК П.С. Застосування ліпосомальних препаратів в лікуванні післяопераційного перитоніту у дітей / Русак П.С. , Шевчук Д.В. //Хірургія дитячого віку. – 2009. – Т VI, № 1 (22). – С. 89-92.

 

39. РУСАК П.С. Застосування ліпосомальних препаратів у лікуванні

гострого гематогенного остеомієліту у дітей // Матеріали ХІХ з’їзду хірургів України. - Харків, 2000. - С. 260-261.

 

40. РУСАК П.С. Застосування методу електрозварювання живих м'яких тканин при внутрішньочеревній кровотечі / П.С. Русак, О.К. Толстанов, В.Р. Заремба, Д.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. – 2009. – Т VI, № 2 (23). – С. 60-63.

 

41. РУСАК П.С. Захворюваність дітей Житомирської області на гострий гематогенний остеомієліт // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П. Л. Шупика. - Вип. 10. - Кн. 1. - Київ, 2001. - С. 401- 419.

 

42. РУСАК П.С. Липосомальные препараты в комплесном лечении острого гематогенного остеомиелита у детей // Детская хирургия. - 1998. - № 2. - С. 18-20.

 

43. РУСАК П.С. Малоінвазивні технології в лікуванні абсцесів черевної порожнини у дітей // Хірургія дитячого віку. – 2006. – Т ІІІ, № 4 (13). – С. 23-25.

 

44. РУСАК П.С. Можливості та перспективи лапароскопічної хірургії кишечника у дітей / П.С. Русак, Д.В. Шевчук // Хірургічні аспекти захворювання кишечника у дітей : матеріали наук-практ симпозіуму (Чернівці 22-24 жовтня 2008р.) / МОЗ України, Буковинський держ. мед. ун-т., 2008. – С. 58-59.

 

45. РУСАК П.С. Новітні технології в діагностиці та лікуванні запальних процесів органів черевної порожнини у дітей // Хірургія дитячого віку. – 2005. – Т ІІ, № 2 (7). – С. 108-110.

 

46. РУСАК П.С. Особенности профилактики спаечной болезни у детей // Материалы VI Российского конгресса "Современные технологии в педиатрии и детской хирургии" (Москва, 23-25 октября 2007г.) / МинЗдрав Росии, Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий, 2007. – С. 297.

 

47. РУСАК П.С. Перший національний майстер-клас: "Лапароскопічна хірургія в педіатрії: Проблеми та перспективи розвитку в Україні" // Хірургія дитячого віку. – 2009. – Т VI, № 1 (22). – С. 104-107.

 

48. РУСАК П.С. Применение липосомальных препаратов в лечении послеоперационных перитонитов и профилактике спаечной болезни у детей // Материалы VI Российского конгресса "Современные технологии в педиатрии и детской хирургии" (М., 23-25 октября 2007г.) / МинЗдрав Росии, Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий, 2007. – С. 296.

 

49. РУСАК П.С. Проблеми профілактики та лікування ускладнень оперативних втручань при ургентних абдомінальних станах у дітей (літературний огляд) // Хірургія дитячого віку. – 2007. – Т IV, № 3 (16). – С. 72-76.

 

50. РУСАК П.С. Релапаротомія і психологічний бар'єр, доцільність та результати лікування // Хірургія дитячого віку. – 2006. – Т ІІІ, № 3 (12). – С. 54-55.

 

51. РУСАК П.С. Ретроспективна оцінка імунного статусу у дітей, хворих на гострий гематогенний остеомієліт //Клінічна хірургія. - 2000. - № 6. - С. 34-36.

 

52. РУСАК П.С. Частота виникнення і перебіг гострого гематогенного остеомієліту у дітей після аварії на ЧАЕС // ІІ конгрес хірургів України: збірник наук. робіт. - Київ - Донецьк, 1998. - С. 420-421.

 

53. РУСАК П.С., ГУСАК О.Я. Непрохідність кишечника в дитячій практиці: матеріали ХХ з'їзду хірургів України // Тернопіль, 2002. – Т.2. – С. 266-267.

 

54. РУСАК П.С., КОЗЛОВСКИЙ Л.Р. Перекрут червеобразного отростка у ребенка // Весник хирургии. – 1989. - № 8. – С. 99-100.

 

55. РУСАК П.С., ТОЛСТАНОВ О.К. Діагностика та лікування ускладнених ургентних абдомінальних станів у дітей // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2007. - № 11 (1/1) – С. 299-300.

 

56. РУСАК П.С., ТОЛСТАНОВ А.К. Проблема послеоперационного перитонита и профилактика спаечной непроходимости: // Материалы IV Российского конгресса "Современные технологии в педиатрии и детской хирургии" (М. 25-27 октября 2005г.) / Московский НИИ педиатрии и детской хирургии РосЗдрава, 2005. – С.368.

 

57. РУСАК П.С., ТОЛСТАНОВ О.К. Проблеми післяопераційного перитоніту та профілактика злукової непрохідності: матеріали ХХІ з'їзду хірургів України. Т.2. - Запоріжжя, 2003. – С. 161-162.

 

58. РУСАК П.С., ЧАБАН О.П. Оценка иммунологических показателей у больных острым гематогенным остеомиелитом // Проблеми і перспективи розвитку охорони здоров’я в Житомирській області: Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю засн. обл. лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. — Житомир, 1995. — 158 с.

 

59. РУСАК П.С., ШЕВЧУК Д.В. Застосування ліпосомальних препаратів в лікуванні післяопераційного перитоніту у дітей // Хірургія дитячого віку. – 2009. – Т. VІ, № 1 (22). – С. 89-92.

 

60. РУСАК П.С., ШЕВЧУК Д.В. Можливості та перспективи лапароскопічної хірургії кишечника у дітей // Хірургічні аспекти захворювання кишечника у дітей: матеріали науково-практичного симпозіуму (Чернівці, 22-24 жовтня 2008 р.) /МОЗ України, Буковинський держ. мед. ун-т, 2008. – С. 58-59.

 

61. СУЧАСНІ акценти ролі імунної системи в процесах регенерації / П.С. Русак, О.К. Толстанов, О.П. Чабан, О.І. Хохлов, А.П. Русак, Є.Є. Лойко // Хірургія дитячого віку. – 2009. – Т VI, № 4 (25). – С.76-80.

 

62. ТИПОВИЙ навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності «дитяча хірургія» / О.А. Данилов, О.М. Горбатюк, В.Ф. Рибальченко, О.Б. Доманський, П.С. Русак, В.В. Гончар, В.В. Горелік, В.В. Христенко, О.К. Толстанов. – К.: МОЗ України, НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2006.

 

63. ТРЬОХМІРНА комп'ютерна томографія тазового дна при визначенні об'єму недуги / П.С. Русак, В.Ф. Рибальченко, О.О. Краснонос, В.Р. Заремба, Є.Ю. Галінський, І.В. Потебня, Т.К. Шиліна, І.Г. Рибальченко // Матеріали науково-практичного симпозіуму «Хірургічні аспекти захворювання кишечника у дітей» (Чернівці 22-24 жовтня 2008) / МОЗ України . – Чернівці, 2008.– С. 56-58.

 

64. ТЕОРЕТИЧНЕ обгрунтування та практичне використання методу біозварювання для зупинки кровотечі із рани селезінки / О.А.Данилов, О.К. Толстанов, В.Ф. Рибальченко, П.С. Русак, В.Р. Заремба, Д.В. Шевчук, В.В. Стахов // Хірургія дитячого віку. – 2009. – Т VI, № 4 (25). – С. 31-35.

65. УСКЛАДНЕННЯ дивертикула Меккеля у дітей та їх профілактика / О.М. Горбатюк, С.М. Димо, П.С. Русак, Л.М. Бондарюк // Матеріали наукового конгресу «IV міжнародні Пироговські читання». – 2010. – Т.І, С.105-106.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОБОТИ

66. ДИТЯЧА хірургія в комплексі безперервного удосконалення лікаря / Данилов О.А., Рибальченко В.Ф., Русак П.С., Рибальченко І.Г. // Хірургія дитячого віку – 2010. – 2(27) – С.93-95.

67. КЛІНІЧНА ординатура з дитячої хірургії в контексті підготовки спеціаліста та викладача / Данилов О.А., Рибальченко В.Ф., Русак П.С. // Хірургія дитячого віку – 2010. – 2(27) – С.89-91.

68. НАВЧАЛЬНИЙ план та програма циклу спеціалізації за фахом "Дитяча хірургія" / Данилов О.А., Давиденко В.Б., Горбатюк О.М., Рибальченко В.Ф., Пащенко Ю.В., Русак П.С., Гончар В.В., Горелік В.В., Христенко В.В.,Доманський О.Б.; МОЗ України, НМАПО ім.П.Л.Шупика, Харківський державний медичний університет. – К., 2008. – 26 с.

69. НАВЧАЛЬНИЙ план та програма циклу спеціалізації за фахом "Дитяча хірургія" / Данилов О.А., Давиденко В.Б., Рибальченко В.Ф., Горбатюк О.М., Пащенко Ю.В., Русак П.С., Христенко В.В.,Доманський О.Б.; МОЗ України, НМАПО ім.П.Л.Шупика, Харківський державний медичний університет. – К., 2009.– 30 с.

70. РУСАК П.С. Підготовка спеціалістів з питань дитячої лапароскопії // Хірургія дитячого віку – 2010. – 2(27) – С.91-93.

 

ПРО П.С. РУСАКА

БУДНИК Е. Хірургія – це постійний розвиток і вдосконалення: Розповідь зав. хірургічним відділенням, обл. позаштатного дитячого хірурга, канд. мед. наук Петра Степановича Русака з нагоди 45-річчя дитячої хірургічної служби області //Ваше здоров’я. – 2006. - № 3. – 27 січня. – С.8.

ЖУРАВЕЛЬ Я. В Москві 23-27 жовтня проходив V Міжнародний конгрес з актуальних проблем лікування в педіатрії та дитячій хірургії, учасником якого був завідуючий хірургічним відділенням № 1 Петро Степанович Русак //Пульс. – 2006. - № 44. – С.3.

ЖУРАВЕЛЬ Я. Кадри вирішують усе: на базі кафедри НМАПО ім. Шупика ОДЛ пройшли курси „Абдомінальна лапароскопічна хірургія” під керівництвом завідуючого хірургічним відділенням № 1 ЖОДЛ, обласного позаштатного дитячого хірурга, канд. мед. наук Петра Степановича Русака //Пульс. – 2007. - № 47. – С.2.

ЖУРАВЕЛЬ Я. Хірургічна допомога дітям області: Розповідь обласного позаштатного дитячого хірурга, завідуючого відділенням хірургії № 1 ДОЛ, канд. мед. наук Петра Степановича Русака //Пульс. – 2007. - № 3. – С.2.

ПРОНІНА Г. Як рятували Михайлика: Про зав. хірургічним відділенням ОДЛ П.С. Русака //Житомирщина. – 1999. – 5 жовтня.

ХІРУРГІЯ – це постійний розвиток і удосконалення: Інтерв’ю з зав. хірургічним відділенням ОДЛ П.С. Русаком // Пульс. – 2005. - № 46. – 17 листопада. – С. 1,2.