Примірні питання до атестації

Примірні  питання до атестації

Обслуговування   користувачів

1. Проведення перереєстрації користувачів в бібліотеках ЛПЗ. Який термін повинні зберігатися  використані читацькі  формуляри?

2. Як обліковується робота бібліотеки з обслуговування читачів? В щоденнику роботи  бібліотекаря (ч.І) графа обліку читачів «Всього» поділяється на два розділи  - «За реєстраційною карткою» і «За формуляром читача». В якому розділі  обліковується читач, який вперше прийшов до  вашої бібліотеки?

3. Як здійснюється та обліковується видача  видань, які  зберігаються  в підшивках, комплектах?

4. Яка матеріальна відповідальність користувачів за загублені або пошкоджені книги? Яким документом вона регламентується?

5.  Як вплинуло реформування системи охорони здоров’я на діяльність бібліотеки?

6.  Як обліковується кількість книговидач в «інформаційному режимі»?

7. Як визначаються середні показники: читаності, відвідування, обертаності,  книгозабезпеченості в бібліотеках? 

8.  Які Ви знаєте діючі державні та регіональні  програми з охорони здоров я   населення ? Чи надає бібліотека інформаційну підтримку медичним працівникам свого закладу у виконанні цих програм?   

9.  Як використовуєте Ви в роботі „Медичний інформаційно – аналітичний  вісник”?  Які медичні   періодичні видання отримує Ваша  бібліотека?

10.Як вираховується   відсоток охоплення читанням окремих груп читачів? Який відсоток охоплення  лікарів та середніх медпрацівників інформаційно-бібліотечним обслуговуванням у Вашому лікувальному закладі, районі?

11.Завдання і напрямки роботи бібліотек навчальних закладів (ін-ту медсестринства, медичних  і  фармацевтичного коледжів).

12.Які форми масової роботи з читачем Ви знаєте? Які з них використовуєте в своїй  діяльності?

13.Інноваційні методи роботи бібліотек медичних навчальних закладів.

14.Чи надає Ваша бібліотека інформаційні послуги спеціалістам сімейної медицини?

15. Яку участь бере бібліотека в санітарно - просвітницьких заходах ЛПЗ?

16. Чи користуєтеся Ви комп’ютером? Як Ви використовуєте в роботі сучасні інформаційні технології?

17. Розкрийте поняття «соціокультурна діяльність бібліотеки».Сучасні форми. Як бібліотека реалізує свої завдання як культурний осередок  медичного закладу?

18. Які  послуги в електронному режимі ОНМБ пропонує читачам бібліотек ЛПЗ області? Як часто Ви звертаєтесь з інформаційними запитами до обласної наукової медичної бібліотеки? Чи користуєтесь Ви веб-сайтом ОНМБ ?

19.Чи користувалися медичні працівники Вашої установи «пересувною медичною бібліотекою»? Прокоментуйте доцільність такої форми бібліотечного обслуговування ?

20.Що таке «буккросінг»? Які Ви знаєте сучасні форми роботи в бібліотеках?

                   Організаційно - правові основи діяльності бібліотек

1.  Які законодавчі документи визначають діяльність бібліотек України ?  Які нормативні документи з’явилися за останні 5 років?

2. Які ДСТи з бібліотечної справи Ви використовуєте в роботі?

3. Творчість кого з  сучасних письменників України Ви  можете  виділити і чому?

4. Які невикористані резерви і можливості ви бачите в своїй роботі? Як  плануєте   удосконалення своє\ роботи ?

5. Чи співпрацюєте Ви з публічними бібліотеками міста та іншими соціальними партнерами?

6. Як Ви підвищуєте свій професійний  і  загальноосвітній рівень?

7. Як Ви розумієте поняття  «бібліотечний маркетинг»?

8. Рівень акредитації вашого  медичного закладу ?

9. Хто здійснює контроль діяльності бібліотеки? Яку Ви одержуєте допомогу   від  керівництва  лікарні,  профспілки?

10.Чи допомагають Вам  у вдосконаленні  професійного рівня семінари, що їх проводить ОНМБ? Методичні матеріали чи сценарії Ви хотіли би отримати в майбутньому?

                                      Краєзнавча   робота

1.Основні напрямки краєзнавчої роботи медичної бібліотеки; форми роботи.

2. Ведення краєзнавчої картотеки. Методика відбору краєзнавчих матеріалів.

3. Як Ви використовуєте у своїй роботі матеріали з краєзнавства?

4. Чи співпрацюєте Ви з редакцією місцевих періодичних видань? Які теми та події медичного закладу найчастіше висвітлюються  Вами у періодичних виданнях?

5. Що Ви знаєте про історію своєї бібліотеки?

6. Яких видатних медиків свого району Ви знаєте? Чи є музей історії медицини у Вашому лікувальному закладі?

7. З яких місцевих газет Ви використовуєте  найбільше матеріалів?

8. Яку участь бере бібліотека в масових заходах  лікувального  закладу?

9.Які заходи Ви плануєте провести (провели) до 75-річчя визволення району від німецько-фашистських загарбників?

10.Які краєзнавчі матеріали Ви подали до зведеної картотеки „Медичне краєзнавство Житомирського регіону”(кількість, тематика)?

11. Що таке «медичний труентизм»? Якими видами мистецтв у вільний час займаються медичні працівники Вашої медичної установи ?.

12. Які клуби за інтересами функціонують у Вашому  лікувальному закладі?.   Участь в них бібліотеки.

                   Облік  та   збереження   бібліотечних фондів

1. Які законодавчі документи регламентують збереження  бібліотечних фондів?

2. Які правила прийому – передачі фонду бібліотеки?

3. Які системи  розстановки фондів Ви знаєте?  За  якою з  них розставлений  фонд у вашій бібліотеці?

4. Як обліковуються книги, прийняті в читачів замість загублених, під якими номерами вони записуються в інвентарну книгу?

5. З яких причин може бути списана література?

6.Облік фонду в бібліотеці. Правила ведення сумарної та інвентарної книг. Термін їх зберігання.

7.  З якою періодичністю має відбуватися інвентаризація? Форма акту інвентаризації бібліотечних фондів.

8. Назвіть основні правила та вимоги для збереження  бібліотечного фонду, чи виконуються  вони  у вашій  бібліотеці ?

9 Облік періодичних видань. Терміни їх зберігання. Як повинні  нумеруватися  акти на оприбуткування та списання  літератури ?

10.Який термін зберігаються акти на списання?

11. Як  провести  переоблік  книжкового фонду ?

12. Що робити, якщо читач впродовж року не повернув книгу? Робота з боржниками.

         Інформаційно - бібліографічне забезпечення   спеціалістів ЛПЗ

1. Дайте визначення і проаналізуйте інформаційно-бібліографічну роботу Вашої бібліотеки?

2.  Що таке вибіркове розповсюдження інформації (ВРІ)?

3. Як організувати "День інформації", "День спеціаліста", виставку нових надходжень, перегляди літератури до медичних конференцій лікарів та середніх медпрацівників?

4. Методика виконання бібліографічної довідки.

5. Види  бібліографічних  довідок  та  їх облік.

6.Які медичні видання найчастіше використовуються для інформування спеціалістів ? Чи користуєтесь Ви пошуковими системами мережі Інтернет, веб-сайтом (віртуальна довідкова служба), електронним каталогом ОНМБ ?

7.Методика проведення бібліографічного огляду нових надходжень. Бібліографічний огляд та перегляд літератури – чим вони відрізняються?

8. Яким чином Ви вивчаєте інформаційні потреби читачів? Чи користуються спеціалісти Вашого лікувального закладу інформаційними послугами ОНМБ, інших бібліотек ?

9. Які методи та форми роботи використовуються Вами для забезпечення безперервного  професійного розвитку медичних працівників ЛПЗ?

10.Правила аналітичного бібліографічного опису ( стаття з газети, журналу, книги, збірника).