ПЛЕЯДА МЕДИКІВ – НАУКОВЦІВ ЖИТОМИРЩИНИ

УДК   016: 001.8:614 (477-42)

 Плеяда  медиків – науковців  Житомирщини

Бібліографія  наукових  праць

(1980 – 2012 рр.)

                               

Редактор:   І.П. Смалюх   заступник  директора  обласної  наукової  медичної  бібліотеки

Укладач:   Т. В.  Домс   бібліограф  ВНМІ та  бібліографії                                                                        

Відповідальний  за випуск:  А.В. Осика  директор  ОНМБ

Комп’ютерний набір:     Т. В. Домс   бібліограф  ВНМІ  та  бібліографії                                                                          

                    Від  укладачів

До уваги медичної громадськості області пропонується  бібліографічний  покажчик «Плеяда  медиків – науковців  Житомирщини» (1980 - 2012 рр), в  якому зібрані наукові  доробки  лікарів, які мають вчений ступінь.  Покажчик   наукових  праць  містить  майже  1000  документів. При  підготовці  покажчика  використані  документальні  фонди   обласної наукової медичної бібліотеки а також матеріали, надані  авторами – науковцями   Житомирщини.  Матеріали  розміщені  в  алфавіті  авторів  і  назв. Висловлюємо  щиру подяку  авторам наукових праць  за  наданий  матеріал  при  створенні  покажчика. Покажчик не претендує на вичерпне відображення документів.   Побажання  та  зауваження  спеціалістів чекаємо за адресою:

                                                                                                  10002,     м. Житомир, вул. Пушкінська, 62, ОНМБ

ДОКТОРИ  МЕДИЧНИХ  НАУК

ПАРІЙ  ВАЛЕНТИН  ДМИТРОВИЧ

                                                                                                 

Парій  Валентин  Дмитрович   ( 1953 р.н. ) – професор,  доктор  медичних  наук,  заслужений  лікар  України,  Голова  ради  Лікарняних  кас  України

 

 

 

 

 

 

Гойда  Н. Г. Англійський досвід розробки клінічних посібників та стандартів / Н.Г. Гойда, В.Д. Парій // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2005. - № 3. - С. 78-80.

Державний  формуляр  лікарських  засобів.  Вип. 1 / Міністерство охорони здоров'я України, Державний фармакологічний центр ; За ред. В. Т. Чумака, В. І. Мальцева, Морозова А.М., Парія В.Д., Степаненка А.В. - К. : МОРІОН, 2009. - 1160 с.  (615)

Історія  розвитку  охорони  здоров'я  на  Житомирщині : монография / З.М. Парамонов, В.К. Головаков, В.Д. Парій и др.; Під заг. ред. В.Ф. Москаленка. - Житомир : Полісся, 2004. - 480 с. : іл. (614)

Мішунін І. Ф. Визначення тиреотропного гормону імунохромато-графічним і імуноферментним методами / І.Ф. Мішунін, В.Д. Парій, Л.Г. Золотова // Лабораторна діагностика. - 2004. - N2. -  С. 39-43.

Парамонов  З. М.  Лікарняна каса - прообраз добровільного медичного стахування в Україні  / З.М. Парамонов, В.Д. Парій // Главный врач. - 2004. - N4. -  С. 35-37.

Парій  В.Д.  Медико-соціальні та профілактичні засади сучасної перебудови первинної медико-санітарної допомоги на селі: дис...д-ра мед. наук: 14.02.03 / Парій Валентин Дмитрович ; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2004. - 383 с.

Парій  В.Д.  Наукове  обґрунтування  системи  управління  охороною  здоров’я   сільського  регіону  в  умовах  нового  господарського  механізму:  Автореф. дис. на здобуття  вченого ступеня канд. мед. наук. - К., 1993. – 18  с.

Парій  В. Д. Організаційно-методичні аспекти співпраці закладів охорони здоров'я з лікарняними кассами  / В. Д. Парій // Управління закладом охорони здоров'я. - 2011. - N 1. -  С. 11-16.

Парій  В. Д. Організація системи контролю якості лікувально-діагностичного процесу членів благодійної організації "Лікарняна каса Житомирської області" /  В.Д. Парій, В.К. Головаков, С.М. Грищук // Практична медицина. - 2004. - №1. -  С. 112-115.

Парій  В. Д. Розвиток лікарняних кас в Україні та інші позабюджетні джерела фінансування галузі охорони здоров'я / В.Д. Парій // Главный врач. - 2008. - N10. - С. 61.

Парій   В. Д. Фінансово-економічні аспекти лікувально-діагностичних технологій благодійної організації "Лікарняна каса Житомирської області"       / В.Д. Парій, С.М. Грищук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2004. - N1. -  С. 83-86.

Санітарно-освітня робота серед населення як складова первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню  / З.М. Парамонов, В.І. Хренов,   В.Д. Парій  та ін. // Охорона здоров'я України. - 2002. - № 3-4. -С. 64-65.

Толстанов  О. К.  Реформування охорони здоров'я на Житомирщині : досвід, проблеми, перспективи / О.К. Толстанов, В.Д. Парій. - Житомир : Обласний медичний центр, 2006. - 200 с. (614)

Формуляр  лікарських  засобів  первинної  медико-санітарної  допомоги. (Додаток 10. Державного  формуляра  лікарських  засобів)   / Під ред. В.Є. Бліхара, В.Т. Чумака, В.І. Мальцева, А. М. Морозова, В. Д. Парія. - К. : ДП "Державний експертний центр МОЗ України", 2011. - 303 с. (615.2)

РУСАК  ПЕТРО  СТЕПАНОВИЧ

    Русак  Петро  Степанович  - (1963 р.н.) – професор,  доктор  медичних  наук,  заслужений  лікар  України,  голова   асоціації  хірургів  області,  обласний  позаштатний дитячий  хірург, доцент, завідуючий хірургічним відділенням № 1   КУ «Житомирська  дитяча обласна  клінічна   лікарня»  Житомирської  обласної  ради

 

 

 

МОНОГРАФІЇ

ЗБІРНИК  наукових  праць  за  матеріалами  науково-практичної  конференції  з  міжнародною  участю.  Актуальні  питання  лікування  дітей  з  хірургічною  патологією  / За  ред.  Данилова  О.А.,  Толстанова  О.К.,  Рибальченка  В.Ф.,  Русака  П.С. – К.,  2012. – 208 с.

ІСТОРІЯ  хірургії дитячого віку України  : навчальний  посібник  / О. К. Толстанов, Ю.В. Вороненко,  В.Ф. Рибальченко, А.Ф. Левицький, А.А. Переяслов,  П.С.Русак . - Тернопіль : ТГМУ : "Укрмедкнига", 2012. - 432 с.

КУКУРУЗА  Ю.П.,  РУСАК  П.С.  Комплексне  лікування  гострого  гематогенного остеомієліту у дітей: навчально-методичний посібник. - Житомир:  Косенко, 2004. - 140 с.

ЛАПАРОСКОПІЧНА хірургія дитячого віку: навчально-методичний посібник / Русак П.С., Данилов О.А., Кукуруза Ю.П., Рибальченко В.Ф. – Житомир – Київ: НМАПО ім. П.Л. Шупика, ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 2006. – 128 с.

РУСАК  П.С. Раздел 3.9. // Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия: Атлас. / Под ред. Б.Е. Патона и О.Н. Ивановой; К. – 2008. – С. 186-191.

ТОРБАС  О.М.,  ЛУЧКІВ  В.І.,  РУСАК  П.С.  Історія  розвитку  хірургічної  служби  Житомирщини:  Монографія. Житомир: Полісся, 2012. – 222с.

ХВОРОБА Гіршпрунга,  діти та дорослі: навчально-методичний посібник / Юрченко М.І., Данилов О.А., Толстанов О.К., Рибальченко В.Ф., Смирнова І.В., Русак П.С., Смирнов В.В., Конопліцький В.С. - Житомир – Київ: НМАПО ім. П.Л. Шупика, ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 2010. – 298 с.

НАУКОВІ  ПРАЦІ  У  ЗБІРКАХ  СТАТЕЙ

                                                        ТА  ФАХОВИХ  ПЕРІОДИЧНИХ  ВИДАННЯХ

АБДОМІНАЛЬНА  форма  крипторхізму  (особливості лікування) / П. С. Русак,  Д.В. Шевчук, П.І. Волошин,  В.В. Стахов // Шпитальна хірургія. - 2012. - №3 . - С. 140-141.

АБДОМІНАЛЬНІ  ускладнення у дітей, оперованих з приводу ургентних станів / Ю.Л. Волошин, П.С. Русак, Д.В. Шевчук // Шпитальна хірургія. – 2008. - № 2. – С. 87-88.

АНАЛІЗ лікування гострого апендициту в умовах Житомирської обласної дитячої лікарні за період 1985-2000рр.. / Шигельський О.А., В.Р. Заремба, П.С. Русак // Збірник наукових праць співробітників КНМАПО ім. П.Л. Шупика. – К. 2001. – випуск 10, книга 1. – С. 190-194.

АНАЛІЗ економічного ефекту  лікування варікоцелє традиційними та лапароскопічними  методами   в   умовах  дитячого хірургічного стаціонару   / Марченко В.Ф., Данилов О.А., Шевчук Д.В., Русак П.С., Волошин П.І. // Хірургія дитячого віку. – 2007. – Т 4, № 2 (15). –  С. 60-69.

ВИКОРИСТАННЯ ендовідеохірургії у діагностиці та лікуванні черевної форми крипторхізму у дітей / О.К. Толстанов, П.С. Русак, Д.В. Шевчук, Р.П. Белей // Хірургія дитячого віку. – 2010. – Т VIІ, № 1 (26). – С.19-22.

ВИРАЗКОВО - НЕКРОТИЧНИЙ ентероколіт/ П.С.Русак, Б.П. Ковпанець, Р.П. Белей // Хірургія дитячого віку. – 2005. – Т ІІ, № 1 (6). – С. 104-108.

ВОЛОШИН  Ю.Л.,  РУСАК  П.С. Проблеми післяопераційної непрохідності у дітей / Ю.Л. Волошин, П.С. Русак // Шпитальна хірургія. – 2006. - № 2. – С. 80-83.

ВОЛОШИН  Ю.Л.,  РУСАК  П.С.  ШЕВЧУК  Д.В.  Абдомінальні ускладнення у дітей, оперованих з приводу ургентних станів  // Шпитальна хірургія. - 2008. - № 2. - С. 87-88.

ДВОРІЧНИЙ досвід застосування лапароскопічних операцій в Житомирській обласній дитячій лікарні / Ю.Я. Галінський, В.Ф. Марченко, П.І. Волошин, П.С. Русак, І.М. Вишпінський, О.І. Янчук // Клінічна хірургія. – 2003. –  № 9. – С. 44-45.

ДІАГНОСТИКА  гнійних  захворювань  м’яких  тканин  у  дітей:  Матеріали  республік.  наук.-практ.   конф.  з  міжнародною  участю «Від  наукових  розробок до впровадження  в  приктику:  педіатрія  та  дитяча  хірургія»  (4-5  жовтня  2012  р.,  м.  Алушта)  / В.Ф. Рибальченко,  І.В.  Потебня,  П.С. Русак  та  ін.  //Вестник  физиотерапии  и  курортологии. – 2012. - № 3. – С. 106.

ДИАГНОСТИКА  и  лечение  язвенно  некротического  энтероколита у  детей  / Г. В. Недавний, В. Ф. Рыбальченко, П.С. Русак, И.Г. Рыбальченко, М.С. Тарнавский  // Хірургія дитячого віку. - 2011. - № 1 . - С. 75-76.

ДІАГНОСТИКА та лікувальна тактика при кровотечах з дивертикула Меккеля у дітей / О.М. Горбатюк, П.С. Русак, С.М. Димо //Хірургія дитячого віку. - 2009. – Т VI, № 2 (23). – С. 27-30.

ДИТЯЧА хірургія в комплексі безперервного удосконалення лікаря / О. А. Данилов, В. Ф. Рибальченко,  П.С. Русак, О.К. Толстанов, І.Г. Рибальченко // Хірургія дитячого віку. - 2010. - № 2 . - С. 93-94.

ДОСВІД  та  перспективи  використання  методу  електро-зварювання  живих  м’яких  тканин  у  дитячій  хірургії  / Русак  П.С.,  Толстанов  О.К.,  Рибальченко  В.Ф.,  Заремба  В.Р.,  Ланкін  Ю.М. // Актуальні  питання  лікування  дітей  з  хірургічною  патологією: збірник наукових  праць  за  матеріалами  науково-практичної конференції з міжнародною участю / За ред. Данилова  О.А., Толстанова О.К., Рибальченка В.Ф., Русака П.С. – К., 2012. – С. 6-7.

ЗАВИСИМОСТЬ клинического течения острого гематогенного остеомиелита у детей от видового и количественного состава микроорганизмов в очаге поражения / Русак П.С., Фельдман Ю.М., Маханёва Л.Г. // Клінічна хірургія. -1996. - № 7. - С. 32-33.

ЗАКРЕПИ  у  дітей  нейрогенного  та  психогенного  характеру:  Матеріали  республік.  наук.-практ.   конф.  з  міжнародною  участю «Від  наукових  розробок до впровадження  в  приктику:  педіатрія  та  дитяча  хірургія»  (4-5  жовтня  2012  р.,  м.  Алушта)  / А.А. Невірковець,  В.Ф.  Рибальченко,  П.С.  Русак  та  ін.  //Вестник  физиотерапии  и  курортологии. – 2012. - № 3. – С. 103.

ЗАРЕМБА  В. Р. Досвід та перспективи використання методу електрозварювання живих м'яких тканин у дитячій   хірургії  / В. Р. Заремба, В. Ф. Рибальченко, П. С. Русак // Хірургія дитячого віку. - 2010. - № 2 . -С. 51-53.

ЗАСТОСУВАННЯ ліпосомальних   препаратів   в   комплексному   лікуванні   гострого гематогенного остеомієліту у дітей  / Русак П.С.,  Фельдман Ю.М.,  Маханьова Л.Г. //Ортопедия, травматология и протезирование. - 1998. - № 4. -С. 88-89.

ЗАСТОСУВАННЯ ліпосомальних   препаратів   у  лікуванні   гострого   гематогенного остеомієліту у дітей  / Русак П.С.,  Фельдман Ю.М.,  Маханьова  Л.Г.  // Роль центрів кістково-гнійної  хірургії  в діагностиці,  профілактиці  та лікуванні  хворих на остеомієліт в Україні:   Матеріали   наук.-практ.   конф. -   Київ-Житомир, 1996. - 152 с.

ЗАСТОСУВАННЯ методу електрозварювання живих мяких тканин при внутрішньочеревній кровотечі у дітей   / П.С. Русак, О.К. Толстанов, В.Р. Заремба, Д.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. - 2009. - № 2 . - С. 60-62.

ІННОВАЦІЇ  в  діагностиці  та  лікуванні  інвагінації  кишечника  у  дітей  / Рибальченко  В.Ф.,  Толстанов  О.К.,  Русак  П.С.,  Стахов  В.В.  // Актуальні  питання  лікування  дітей  з  хірургічною  патологією: збірник наукових  праць  за  матеріалами  науково-практичної конференції з міжнародною участю / За ред. Данилова  О.А., Толстанова О.К., Рибальченка В.Ф., Русака П.С. – К., 2012. – С. 9-10.

ІННОВАЦІЙНІ  технології  в  дитячій  хірургічній  практиці : інформація про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю / О. К. Толстанов,  В.Ф. Марченко,  П.С. Русак,  В.Ф. Рибальченко // Хірургія дитячого віку. - 2011. - № 2. - С. 94-100.

ІННОВАЦІЙНІ технології в профілактиці та лікуванні ускладнень гострих хірургічних захворювань живота у дітей / О.А.Данилов, Ю.П. Кукуруза, П.С. Русак, О.К. Толстанов, Є.О. Левицький, Д.В. Шевчук, В.Р. Заремба, Р.П. Белей, В.В. Стахов // Хірургія дитячого віку. – 2010. – Т VIІ, № 1 (26). – С. 66-70.

КІСТОЗНІ новоутворення придатків яєчників у дівчаток / Р.П. Белей, О.К. Толстанов, П.С. Русак, Л.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. – 2005. – Том ІІ. № 2 (7). – С. 16-20.

КИШЕЧНЫЕ  стомы как этап лечения детей с энтероколитом  / Г. В. Недавний, В. Ф. Рыбальченко, П.С. Русак, М.С. Тарнавский, И.Г. Рыбальченко  // Хірургія дитячого віку. - 2011. - № 1 . - С. 76.

КЛІНІЧНА ординатура з дитячої хірургії в контексті підготовки спеціаліста та викладача  / О. А. Данилов, В. Ф. Рибальченко, П.С. Русак, О. К. Толстанов  // Хірургія дитячого віку. - 2010. - № 2 .- С. 89-90.

КОМБІНАЦІЯ лапароскопії та методу електрозварювання живих м’яких тканин як спосіб лікування внутрішньочеревних кровотеч у дітей  / П.С. Русак, Д.В. Шевчук, В.Р. Заремба / Матеріали наукового конгресу «IV міжнародні Пироговські читання». – 2010. – Т.ІІ, С.121-122.

ЛАПАРОСКОПІЧНА оклюзія вен яєчка при варікоцелє у дітей / Шевчук Д.В., Русак П.С., Галінський Є.Ю. // Хірургія дитячого віку. – 2004. – Т І, № 4 (5). – С. 25-27.

ЛАПАРОСКОПІЧНЕ лікування гострої спайкової кишкової непрохідності у дітей  / П.С. Русак, П.І. Волошин, І.М. Вишпінський, Б.А. Мельник, Д.В. Шевчук  // Хірургія дитячого віку. – 2003. –  № 1. – С.59-62.

ЛАПАРОСКОПІЧНЕ лікування дітей з гострою генікологічною патологією / П.І. Волошин, П.С.Русак,  Є.Ю. Галінський, В.Р. Заремба // Хірургія дитячого віку. – 2004. – № 1 (2). – С. 56-58.

ЛЕЧЕНИЕ  острого гематогенного остеомиелита  у детей  / Русак П.С., Вышпинский И. М., Бродский Б. П.   // Хирургия.  - 1991.  - № 8. - С. 136-138.

ЛІКУВАННЯ  інвагінації  кишечнику  в  дітей  / П. С. Русак, В. Ф. Рибальченко, В . В. Стахов, Е. С. Акмоллаєв // Хірургія дитячого віку. - 2012. - № 1 . - С. 71-74.

ЛИПОСОМАЛЬНЫЕ  препараты в лечении острого гематогенного остеомиелита у детей  / Русак П.С.,  Фельдман Ю.М.,  Маханёва Л.Г.  // Проблеми   і перспективи   розвитку   охорони   здоров’я   в Житомирській області: Матеріали наук.-практ.  конф.,  присвяч.100-річчю   засн. обл.   лікарні   ім.О.Ф. Гербачевського.  - Житомир, 1995. - 158 с.

МАРЧЕНКО В.Ф., РУСАК  П.С. Імунологічні аспекти гнійно-запальних захворювань у дітей  // Збірка тез першого національного конгресу України з імунології, алергології та імунореабілітації. – Алушта, 1998. –С. 40-41.

МАРЧЕНКО В.Ф., РУСАК  П.С.  Ретроспективная  оценка  иммунного статуса  детей,  больных  острым  гематогенным  остеомиелитом  // Збірник   тез   І  національного   конгресу   України   з   імунології, алергології та імунореабілітації. – Київ-Алушта, 1998. - № 4.  - С. 40-41.

МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ характер гнійної рани / Ю.Я. Галінський, В.Ф. Марченко, П.С. Русак, Л.Г. Маханьова , В.Р. Заремба, Р.П. Белей //  Хірургія дитячого віку. – 2004. –  № 3 (4). – С. 75-80.

НЕДАВНИЙ  Г. В.  Диагностика и лечение язвенно некротического энтероколита у детей  / Г. В. Недавний, В. Ф. Рыбальченко, П.С. Русак, И.Г. Рыбальченко, М.С. Тарнавский  // Хірургія дитячого віку. - 2011. - № 1 . -С. 75-76.

НЕДОЛІКИ, проблеми та невирішені питання використання методу електрозварювання живих м'яких тканин в дитячій хірургії  / В. Р. Заремба,  В.Ф. Рибальченко, П.С. Русак, М.С. Стефанішин // Клінічна хірургія. - 2010. - № 11-12 . - С. 70-71.

ОПТИМІЗАЦІЯ   діагностики та лікування аноректальної атрезії у дітей  / В. Ф. Рибальченко, П. С. Русак, О.К. Толстанов,  В.Р. Заремба, Р.П. Белей // Хірургія дитячого віку. - 2009. - № 4 . - С. 47-49.

ОПТИМІЗАЦІЯ  критеріїв оцінки роботи хірурга обласної дитячої лікарні  / В. Ф. Марченко,  П.С. Русак, М.Д. Бобер, С.О. Русак  // Хірургія дитячого віку. - 2011. - № 3 . - С. 71-72.

ОСОБЛИВОСТІ анестезіологічного забезпечення при лапароскопічних операціях у дітей : огляд  літератури / Г.І. Белебезьєв, О.К. Толстанов, В. Ф. Марченко, М.Д. Бобер, П.С. Русак,  Д.В. Шевчук, В.Р. Заремба,  А.В. Каплюк,  О. Вербицька // Хірургія дитячого віку. – 2008. – Т V, № 4 (21). – С. 109-113.

ОСОБЛИВОСТІ  лікування  абдомінальної  форми  крипторхізму / Толстанов  О.К.,  Данилов  О.А.,  Русак  П.С.  та  ін.  //Хірургія  дитячого  віку. – 2012. - № 3. – С. 34-37.

ПОДВОЄННЯ товстого кишківника у дітей / П.С. Русак, В.Ф. Рибальченко, І.М. Вишпінський, Р.П. Белей // Хірургія дитячого віку. – 2006. – Т ІІІ, № 1 (10). – С.50-54.

ПРОБЛЕМА  антибіотикопрофілактики та лікування простого та ускладненого апендициту у дітей / П.С. Русак, Л.Г. Маханьова, В.Л. Тиндикевич // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2007. - № 11 (1/1) – С. 180-181.

ПРОГНОЗ виникнення рецидиву після операції оклюзії вен яєчка при ідіопатичному варікоцелє у дітей та підлітків  / Шевчук Д.В., Русак П.С., Волошин П.І.  // Хірургія дитячого віку. – 2005. – Т ІІ, С. 179-180.

РИБАЛЬЧЕНКО  В.Ф.,  РУСАК  П.С.,  БЕЛЕЙ  Р.П.  Діагностика  та  хірургічне  лікування  аноректальних  вад  розвитку  у  дітей  // Актуальні  питання  лікування  дітей  з  хірургічною  патологією: збірник наукових  праць  за  матеріалами  науково-практичної конференції з міжнародною участю / За ред. Данилова  О.А., Толстанова О.К., Рибальченка В.Ф., Русака П.С. – К., 2012. – С. 83-84.

РОЛЬ лапароскопії в діагностиці травматичних кровотеч в черевній порожнині / П.С. Русак, О.Я. Гусак, П.І. Волошин, Р.П. Белей // Хірургія дитячого віку. – 2005. – Т ІІ, № 1 (6). – С. 39-41.

РОЛЬ ультразвукового сканування в діагностиці післяопераційних ускладнень хірургічного лікування ідіопатичного варікоцелє у дітей та підлітків  / Шевчук Д.В., Данилов О.А., Горбатюк О.М., Русак П.С., Волошин П.І. // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2007 р. - №11 (1/1). – с.269-271.

РУСАК  П.С.  Використання методу електрозварювання живих м'яких тканин у дитячій хірургії / П.С.Русак, В. Р.Заремба //Магістр медсестринства. - 2009. - № 1 . - С. 105-108.

РУСАК П.С. Випадок лікування інвагінації, спричиненої дивертикулом Меккеля  / П. С. Русак, В. Ф. Рибальченко, В . В. Стахов // Хірургія дитячого віку. - 2012. - № 2 . - С. 89-92.

РУСАК  П.С.  Гострий  гематогенний остеомієліт у дітей // Хірургія  дитячого віку. - 2003. - № 1. - С. 50-56.

РУСАК  П. С.  Діагностика  та  хірургічне  лікування  гострого гематогенного остеомієліту в дітей [Текст] / П. С. Русак // Хірургія дитячого віку. - 2012. - № 4 . - С. 29-36.

РУСАК  П. С.  Досвід  лікування  перитоніту  та  профілактика злукової хвороби у дітей  // Хірургія дитячого віку. - 2007. - № 4. - С. 64-65.

РУСАК  П.С.  Застосування ліпосомальних препаратів в лікуванні післяопераційного перитоніту у дітей / Русак  П.С. , Шевчук Д.В. //Хірургія дитячого віку. – 2009. – Т VI, № 1 (22). – С. 89-92.

РУСАК  П.С. Застосування ліпосомальних препаратів у лікуванні гострого   гематогенного   остеомієліту   у   дітей   // Матеріали ХІХ з’їзду хірургів України. - Харків, 2000. - С. 260-261.

РУСАК  П.С.  Застосування методу електрозварювання живих м'яких тканин при внутрішньочеревній кровотечі / П.С. Русак, О.К. Толстанов, В.Р. Заремба, Д.В. Шевчук  // Хірургія дитячого віку. – 2009. – Т VI, № 2 (23). – С. 60-63.

РУСАК П.С. Захворюваність   дітей   Житомирської   області   на гострий   гематогенний   остеомієліт   // Збірник   наукових   праць співробітників КМАПО ім. П. Л. Шупика.  - Вип.  10.  - Кн.  1. - Київ, 2001. - С. 401- 419.

РУСАК  П. С. Клініко-діагностичні паралелі при інвагінації ишечнику в дітей  / П. С. Русак, В. Ф. Рибальченко, В. В. Стахов // Хірургія дитячого віку. - 2012. - № 3 .- С. 43-48.

РУСАК  П. С.  Комплексне лікування гострого гематогенного остеоміеліта у дітей : дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / Русак Петро Степанович. - Вінниця, 2002. - 137 с.

РУСАК П.С. Комплексне лікування гострого гематогенного остеоміеліта у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук: спец. 14.01.09 / П.С. Русак . - К., 2002. - 20 с.

РУСАК  П.С. Липосомальные препараты  в комплесном  лечении острого гематогенного   остеомиелита   у   детей   // Детская хирургия. - 1998. - № 2. -  С. 18-20.

РУСАК  П.С.  Малоінвазивні технології в лікуванні абсцесів черевної порожнини у дітей  // Хірургія дитячого віку. – 2006. – Т ІІІ, № 4 (13). – С. 23-25.

РУСАК  П.С. Можливості та перспективи лапароскопічної хірургії кишечника у дітей: матеріали науково-практичного симпозіуму "Хірургічні аспекти захворювання кишечника у дітей", (Чернівці 22-24 жовтня 2008р.) / П.С. Русак, Д.В. Шевчук // МОЗ України, Буковинський держ. мед. ун-т, 2008. – С. 58-59.

РУСАК  П. С. Можливості та перспективи лапароскопічної хірургії кишечника у дітей / П. С. Русак, Д. В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. - 2008. - № 4. - С. 87-89.

РУСАК  П.С. Новітні технології в діагностиці та лікуванні запальних процесів органів черевної порожнини у дітей  // Хірургія дитячого віку. – 2005. – Т ІІ, № 2 (7). – С. 108-110.

РУСАК П.С. Особенности профилактики  спаечной болезни у детей: материалы VI Российского конгресса "Современные технологии в педиатрии и детской хирургии", (М. 23-25 октября 2007г.) // МинЗдрав Росии, Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий, 2007. – С. 297.

РУСАК  П. С. Особливості перебігу гострої хірургічної патології у дітей із зони радіологічного контролю / П. С. Русак, Д. В. Шевчук  // Хірургія дитячого віку. - 2011. - №  2. - С. 48-51.

РУСАК  П.С.  Перший національний майстер-клас: "Лапароскопічна хірургія в педіатрії: Проблеми та перспективи розвитку в Україні"  // Хірургія дитячого віку. – 2009. – Т VI, № 1 (22). – С. 104-107.

РУСАК  П. С. Підготовка спеціалістів з питань дитячої лапароскопії / П.С. Русак, О.К. Толстанов //Хірургія дитячого віку.- 2010. - № 2 .- С. 91-92.

РУСАК П.С. Применение липосомальных препаратов в лечении послеоперационных перитонитов и профилактике спаечной болезни у детей: материалы VI Российского конгресса "Современные технологии в педиатрии и  детской  хирургии",  (М., 23-25 октября 2007г.)  // МинЗдрав  Росии, Московский  НИИ   педиатрии  и   детской  хирургии   Росмедтехнологий, 2007. – С. 296.

РУСАК  П.С.  Проблема злукової непрохідності у дітей: Матеріали республ. наук.-практ. конференції з міжнародною участю "Від наукових розробок до впровадження в практику: педіатрія та дитяча хірургія" (4-5 жовтня 2012 р., м. Алушта)  / П. С. Русак, В . В. Стахов, Є. С. Акмоллаєв // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2012. - № 3 . - С. 106-107.

РУСАК  П.С. Проблеми профілактики та лікування ускладнень оперативних втручань при ургентних абдомінальних станах у дітей (літературний огляд)  // Хірургія дитячого віку. – 2007. – Т IV, № 3 (16). –С. 72-76.

РУСАК  П.С. Релапаротомія і психологічний бар'єр, доцільність та результати лікування  // Хірургія дитячого віку. – 2006. – Т ІІІ, № 3 (12). – С. 54-55.

РУСАК  П.С. Ретроспективна оцінка імунного статусу у дітей, хворих на гострий гематогенний остеомієліт //Клінічна хірургія. - 2000. - № 6. - С. 34-36.

РУСАК  П.С. Частота виникнення і перебіг гострого гематогенного остеомієліту у дітей після аварії на ЧАЕС //ІІ конгрес хірургів   України: Збірник   наук.   робіт.   - Київ - Донецьк, 1998. - С. 420-421.

РУСАК  П.С.,  ГУСАК  О.Я.   Непрохідність кишечника в дитячій практиці: матеріали ХХ з'їзду хірургів України  // Тернопіль, 2002. – Т.2. – С. 266-267.

РУСАК  П.С.,  КОЗЛОВСКИЙ  Л.Р.  Перекрут червеобразного отростка у ребенка   // Весник хирургии. – 1989. - № 8. – С. 99-100.

РУСАК  П.С.,  ТОЛСТАНОВ  О.К. Діагностика та лікування ускладнених ургентних абдомінальних станів у дітей  // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2007. - № 11 (1/1) – С. 299-300.

РУСАК П.С., ТОЛСТАНОВ  А.К. Проблема послеоперационного перитонита и профилактика спаечной непроходимости: материалы IV Российского конгресса "Современные технологии в педиатрии и детской хирургии", (М. 25-27 октября 2005г.)  // Московский НИИ педиатрии и детской хирургии РосЗдрава, 2005. – С.368.

РУСАК  П.С.,  ТОЛСТАНОВ  О.К. Проблеми післяопераційного перитоніту та профілактика злукової непрохідності: матеріали ХХІ з'їзду хірургів України. Т.2. - Запоріжжя, 2003. – С. 161-162.

РУСАК  П.С.,  ЧАБАН  О.П. Оценка иммунологических показателей у больных острым гематогенным остеомиелитом  //  Проблеми  і перспективи розвитку охорони здоров’я в Житомирській області: Матеріали   наук.-практ.   конф.,   присвяч.   100-річчю   засн.   обл. лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. — Житомир, 1995. — 158 с.

РУСАК  П.С.,  ШЕВЧУК  Д.В.  Застосування  ліпосомальних  препаратів  в  лікуванні післяопераційного  перитоніту  у  дітей  // Хірургія  дитячого  віку. – 2009. – Т. VІ, № 1 (22). – С. 89-92.

РУСАК  П.С.,  ШЕВЧУК  Д.В.  Можливості  та  перспективи  лапароскопічної хірургії  кишечника  у  дітей // Хірургічні  аспекти  захворювання  кишечника  у  дітей:  матеріали  науково-практичного  симпозіуму  (Чернівці,  22-24  жовтня 2008 р.) /МОЗ  України,  Буковинський  держ.  мед.  ун-т, 2008. – С. 58-59. 

СТОРОННІ  предмети  кишечника  у  дітей:  Матеріали  республік.  наук.-практ.   конф.  з  міжнародною  участю «Від  наукових  розробок  до  впровадження  в  приктику:  педіатрія  та  дитяча  хірургія»  (4-5  жовтня  2012  р.,  м.  Алушта)  / В.Ф. Рибальченко,  О.Б. Доманський,  П.С Русак  та  ін.   //Вестник  физиотерапии  и  курортологии. – 2012. - № 3. – С. 105-106.

СТОРОННІ  предмети  кишечника  у  дітей  / Рибальченко  В.Ф.,  Доманський  О.Б.,  Акмоллаєв  Д.С.,  Русак  П.С.  та  ін.  // Актуальні  питання  лікування  дітей  з  хірургічною  патологією: збірник наукових  праць  за  матеріалами  науково-практичної конференції з міжнародною участю / За ред. Данилова  О.А., Толстанова О.К., Рибальченка В.Ф., Русака П.С. – К., 2012. – С. 55-56.

СУЧАСНІ  акценти ролі імунної системи в процесах регенерації / П.С. Русак, О.К. Толстанов, О.П. Чабан, О.І. Хохлов, А.П. Русак, Є.Є. Лойко // Хірургія дитячого віку. – 2009. – Т VI, № 4 (25). – С.76-80.

ТЕОРЕТИЧНЕ обгрунтування  та практичне використання методу біозварювання для зупинки кровотечі із рани селезінки / О.А.Данилов, О.К. Толстанов, В.Ф. Рибальченко, П.С. Русак, В.Р. Заремба, Д.В. Шевчук, В.В. Стахов // Хірургія дитячого віку. – 2009. – Т VI, № 4 (25). – С. 31-35.

ТИПОВИЙ навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності «дитяча хірургія» / О.А. Данилов, О.М. Горбатюк, В.Ф. Рибальченко, О.Б. Доманський, П.С. Русак, В.В. Гончар, В.В. Горелік, В.В. Христенко,О.К.Толстанов.– К.:МОЗУкраїни, НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2006.

ТОКСИЧНИЙ  мегаколон  у  детей  / Рибальченко  В.Ф.,  Русак  П.С.,    Акмоллаєв  Д.С.,  Рибальченко  І.Г.,  Колташ  Б.В.  // Актуальні  питання  лікування  дітей  з  хірургічною  патологією: збірник наукових  праць  за  матеріалами  науково-практичної конференції з міжнародною участю / За ред. Данилова  О.А., Толстанова О.К., Рибальченка В.Ф., Русака П.С. – К., 2012. – С. 56-58.

ТОЛСТАНОВ  О. К.   Дитячій хірургічній службі Житомирської області - 50 років  / О. К. Толстанов , В. Ф. Марченко, П. С. Русак // Хірургія дитячого віку. - 2011. - № 1 . - С. 85-90.

ТОЛСТАНОВ  О. К.   Інноваційні  технології  дистанційного післядипломного навчання / О. К. Толстанов , В. Ф. Рибальченко, П. С. Русак // Хірургія дитячого віку. - 2011. - № 3 . - С. 85-86.

ТОЛСТАНОВ  О. К.  Історія  хірургії  дитячого  віку на Житомирщині  / О. К. Толстанов , П. С. Русак, В. Ф. Марченко // Хірургія дитячого віку. - 2012. - № 1 . - С. 93-99.

ТОЛСТАНОВ О. К., РУСАК П.С. Лапароскопічна хірургія в педіатрії: проблеми та перспективи розвитку в Україні  //Актуальні  питання  лікування  дітей  з  хірургічною  патологією: збірник наукових  праць  за  матеріалами  науково-практичної конференції з міжнародною участю / За ред. Данилова  О.А., Толстанова О.К., Рибальченка В.Ф., Русака П.С. – К., 2012. – С. 4.

ТРЬОХМІРНА комп'ютерна томографія тазового дна при визначенні об'єму недуги / П.С. Русак, В.Ф. Рибальченко, О.О. Краснонос, В.Р. Заремба, Є.Ю. Галінський, І.В. Потебня, Т.К. Шиліна, І.Г. Рибальченко // Матеріали науково-практичного симпозіуму«Хірургічні аспекти захворювання кишечника у дітей» - Чернівці 22-24 жовтня 2008. – МОЗ України – С. 56-58.

ТРЬОХМІРНА  комп'ютерна  томографія  черевної  порожнини  в діагностиці хірургічної патології у дітей  / О. А. Данилов, П. С. Русак, О.К. Толстанов, В.Ф. Рибальченко, Р.П. Белей   // Хірургія дитячого віку. - 2010. - № 4 . - С. 11-14.

ТРЬОХМІРНА комп'ютерна томографія   черевної порожнини в діагностиці хірургічної патології у дітей  / П. С. Русак, О. К. Толстанов , В. Ф. Рибальченко, Р. П. Белей //Хірургія дитячого віку. - 2011. - № 1 . - С.73-74.

УСКЛАДНЕННЯ дивертикула Меккеля у дітей та їх профілактика / О.М. Горбатюк, С.М. Димо, П.С. Русак, Л.М. Бондарюк // Матеріали наукового конгресу «IV міжнародні Пироговські читання». – 2010. – Т.І, С.105-106.

ШЕВЧУК  Д. В. Еволюція техніки виконання ендоскопічної корекції міхурово-сечовідного рефлюксу в умовах Житомирської обласної дитячої лікарні / Д. В. Шевчук , П. С. Русак, П. І. Волошин // Хірургія дитячого віку. - 2011. - № 1 . - С. 35-37.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ   ПУБЛІКАЦІЇ

ДИТЯЧА хірургія в комплексі безперервного удосконалення лікаря / Данилов О.А., Рибальченко В.Ф., Русак П.С., Рибальченко І.Г. // Хірургія дитячого віку – 2010. – №2(27) – С.93-95.

КЛІНІЧНА ординатура з дитячої хірургії в контексті підготовки спеціаліста та викладача / Данилов О.А., Рибальченко В.Ф., Русак П.С. // Хірургія дитячого віку – 2010. – №2(27) – С.89-91.

НАВЧАЛЬНИЙ план та програма циклу спеціалізації за фахом "Дитяча хірургія" / Данилов О.А., Давиденко В.Б., Горбатюк О.М., Рибальченко В.Ф., Пащенко Ю.В.,  Русак П.С., Гончар В.В., Горелік В.В., Христенко В.В.,Доманський О.Б.; МОЗ України, НМАПО ім.П.Л.Шупика, Харківський державний медичний університет. – К.,  2008. – 26 с.

НАВЧАЛЬНИЙ план та програма циклу спеціалізації за фахом "Дитяча хірургія" / Данилов О.А., Давиденко В.Б., Рибальченко В.Ф., Горбатюк О.М., Пащенко Ю.В., Русак П.С., Христенко В.В.,Доманський О.Б.; МОЗ України, НМАПО ім.П.Л.Шупика, Харківський державний медичний університет. – К., 2009.– 30 с.

РУСАК  П.С. Підготовка спеціалістів з питань дитячої лапароскопії // Хірургія дитячого віку – 2010. – №2(27) – С.91-93

СВИРИДЮК  ВАСИЛЬ  ЗІНОВІЙОВИЧ  

Василь  Зіновійович  Свиридюк  (1948 р.н.) проректор  з  наукової  роботи Житомирського   інституту  медсестринства,  доктор медичних  наук, професор  кафедри  «Сестринська  справа», доцент  кафедри „Загальна  практика – сімейна  медицина”  Вінницького  національного  медичного  університету ім.  М.І.  Пирогова  при  Житомирському   інституті  медсестринства

 

 

 

 

                                       Монографії,  розділи монографій,  тези доповідей

Боровенський В.П., Міхлін М.М., Свиридюк В.З. Використання комп’ютерних технологій для аналізу закономірностей поєднання захворювань // Форум з міжнародною участю „Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині”. - К., 2006. – С. 26-27.

Взаємозв’язок  розладів  жирового  обміну  з  жовчним  рефлюксом  у  хворих на  хронічний  панкреатит / Олійниченко А.,  Чернобровий В.,   Свиридюк В., Козакевич О.   // Матеріали  VIII  Міжнародного  медичного  конгресу  студентів  та молодих  учених. - Тернопіль, 2004. – С. 30. 

Використання антропометрії та сучасних комп’ютерних технологій у практиці сімейного лікаря / Степанова С.В., Гумінський Ю.Й., Олійниченко А.В., Свиридюк В.З.  // Актуальні  питання  сімейної  медицини. – Житомир:  Полісся, 2004. - С. 28-31. 

Використання  сучасних  комп¢ютерних  технологій, антропометрії  та органометрії  в  практиці  сімейного  лікаря  / Свиридюк В.З.,  Гумінський Ю.Й., Олійниченко А.В.,  Степанова С.В.,  Шатило В.Й.  // Медична  інформатика  і телемедицина. - 2005. - № 1. - С. 3-5.

Використання  сучасних  комп’ютерних  технологій  в  антропометрії   / Степанова С.,  Гумінський Ю.,  Волков С.,  Свиридюк В.   // Матеріали VIII Міжнародного  медичного  конгресу  студентів  та  молодих  учених.  – Тернопіль, 2004. – С. 174. 

Вплив екологічної ситуації на перебіг хронічного гепатиту в жителів Житомирської області / Степанова С., Шатило В., Мороз Л., Бектеміров В., Свиридюк В. // Матеріали VII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль, 2003. –С. 82. 

Деякі тенденції стану захворюваності на хронічний гепатит в жителів Житомирського регіону. Вплив екологічної ситуації на перебіг захворювання  /Шатило В.Й.,  Бектеміров В.В.,  Мороз Л.В.,  Свиридюк В.З.  // Хронічний  гепатит  в практиці  інфекціоніста, терапевта  та  сімейного  лікаря. – Харків, 2003. – С. 86-88.

Евтушенко  В.П.,  Свиридюк  В.З.  О  взаимосвязи  двигательной  функции  желчного  пузыря  с  концентрацией  отдельных  компонентов  желчи  и  некоторых  электролитов  крови  у  больных  хроническим  холециститом // Актуальные  вопросы  заболеваний  печени,  желчевыводящих  путей  и  поджелудочной  железы: Тез. докл. науч. конф. – Днепропетровск,  1979. – С.99-100.

Евтушенко В.П.,  Свиридюк В.З.  Особенности  течения  воспалитель-ных  заболеваний  гепатопанкреатодуоденальной  зоны  у  беременных  // Актуальные  вопросы  экстрагенитальной  патологи  в  акушерстве: Тез. докл. обл.  научно-практ. конф.  акушеров-гинекологов  и  терапевтов. – Житомир, 1979. – С. 47-48.

Етіологічна  та  нозологічна  характеристика  хронічних  панкреатитів  /Олійниченко Б.,  Желіба М.,  Свиридюк В.,  Шатило Ю.,  Шатило В.  //Матеріали VIII Міжнародного  медичного  конгресу  студентів  та  молодих  учених. - Тернопіль, 2004. – С. 58.

Комп’ютерна  технологія  автоматизації  обробки  медичної  документації лікаря  терапевтичного  стаціонару / Мальцев В.І.,  Свиридюк В.З.,  Скуртов А.М., Євтух М.М., Євтушенко В.П.,  Антонюк А.А.,  Долганов С.Ю.,  Медведовський В.М.  // Застосування  комп’ютерної  техніки  в  процесі  підготовки  медичних  кадрів: Респуб. наукова конф. 26-28 листоп. 1992 р., м. Вінниця. – Вінниця, 1992. – С. 70.

Методичні  рекомендації з питань організації епідеміологічного нагляду та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій / Толстанов О.К., Шатило В.Й., Свиридюк В.З. та  співавт.  – Житомир, 2006. - 39 с.

Накопичення цезію-137 у хворих на хронічний гепатит / Шатило В.Й., Афонічкін С.О., Скуртов А.М., Корендович В.С.,  Свиридюк А.В.,  Свиридюк  В.З. // Проблеми  радіаційної  медицини:  Збірник  наукових  праць.  Вип. 7. – К.,  2000.  – С. 116.

Олійниченко  Б. П. Внутрішньолікарняна інфекція та септичні ускладнення панкреатиту [Текст] : научное издание / Б.П. Олійниченко, В.З. Свиридюк // Biomedical and biosocial Antropology. - 2007. - № 8. - С. 85-89.

Олійниченко Б.П.,  Желіба М.Д.,  Свиридюк В.З.  Етіологічна  та  нозологічна  характеристика  панкреатитів  // Актуальні  питання  сімейної  медицини. - Житомир:  Полісся, 2004. – С.114-121.

Олійниченко Б.П.,  Свиридюк А.В.,  Свиридюк В.З.  Особливості  лікування  кровотеч  з  виразки  шлунку  та  дванадцятипалої  кишки  у  населення,  що  постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС // Медико-біологічні наслідки Чорнобильської катастрофи  через 15 років:  Матер. наук.-практ. конф. –Житомир, 2001. –С. 109-110.

Олійниченко А.В.,  Свиридюк В.З.  Використання  комп’ютерних технологій  в  антропометрії  // Наукові  праці  V  Конференції  з  міжнародною участю  „Інформаційні  технології  в  охороні  здоров’я  та  практичній  медицині”. - К.,  2005. – С. 88-89.

Олійниченко Б.П., Свиридюк В.З.  Внутрішньолікарняна інфекція та септичні ускладнення панкреатиту // Актуальні питання сімейної медицини. –Житомир, 2006. – С. 91-104.

Олійнічейко  Б.П.,  Свиридюк  В.З.  Особливості  перебігу  панкреатиту  в  жителів  Житомирської  області  // Актуальні питання  сімейної  медицини:  ІІІ  Міжрегіональна  наук.-практ.  конф. – Житомир, 2005. – С. 93-105.

Особливості астенічного синдрому у хворих хронічним гепатитом, що мешкають на забрудненій радіонуклідами території внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС  / Свиридюк В.З.,  Вовк С.Г.,  Свиридюк А.В.,  Якобчук А.В. // Науково-медичні наслідки аварії на ЧАЕС: підсумки 8-річного обстеження, лікування  і  моніторингу  у  ліквідаторів  аварії  та населення України:  Наук.-практ. конф., 30-31  травня 1994 р.,  м. Харків. - Харків, 1994. - С. 142.

Особливості ендоскопічного обстеження осіб із захворюваннями  шлунково- кишкового тракту, що мешкають на забрудненій радіонуклідами території  Житомирської області / Якобчук А.В., Євтушенко В.П., Свиридюк А.В., Свиридюк В.З., Сорока А.Н.  // Нове у діагностиці та лікуванні захворювань органів травлення. – Вінниця, 1993. – С. 239-240. 

Особливості  організації  надання  термінової  консультативної  допомоги  хворим  із  шлунково-кишковими  кровотечами  на  забруднених  внаслідок  аварії  на  ЧАЕС  територіях  Житомирщини  / З.М.  Парамонов,  В.Й.  Шатило,  В.К. Головаков,  Г.К. Бартош,  В.Т. Поліщук,  В.М. Борщівський,  В.З. Свиридюк  // Організація  та  управління  системою  охорони  здоров’я,  її  правове  і  фінансове  забезпечення  на  сучасному  етапі  реформування  галузі:  Матеріали  науково-практичної  конференції, м. Житомир, 7-8 жовтня  1999 р.–Житомир, 1999.– С. 53-54.

Особливості  перебігу  виразкової  хвороби  дванадцятипалої  кишки  в осіб, які мешкають на забрудненій радіонуклідами території внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / Філіппов Ю.О.,  Колпаков М.Ю.,  Колпакова Н.М.,  Свиридюк В.З.,  Скуртов А.М.,  Парій В.Д.,  Євтушенко В.П.  // Нове у діагностиці  та  лікуванні захворювань  органів  травлення:  Перша  Подільська  наук.-практ. конф.  гастроентерологів  22-24  вересня  1993 р. – Вінниця, 1993. – С. 215-216.

Особливості перебігу виразкової хвороби у хворих, які  піддались впливу малих доз іонізуючого випромінювання / Головаков В.К., Скуртов А.М., Олійник  В.В., Свиридюк В.З.,  Корендович В.С. // Медико-біологічні наслідки Чорнобильської катастрофи  через  15 років:  Матер.  наук.-практ. конф. - Житомир,  2001. – С. 108.

Рівень накопичення ізотопів цезію-137 та калію-40 у хворих на виразкову хворобу шлунку та дванадцятипалої кишки, які мешкають на забрудненій радіонуклідами території внаслідок аварії на Чорнобильській  АЕС / Шатило В.Й., Свиридюк А.В., Вовк С.Г., Якобчук А.В., Климчук Л.Ф., Свиридюк В.З.  // Науково-медичні наслідки аварії на ЧАЕС: підсумки 8-річного обстеження, лікування і моніторингу у ліквідаторів аварії та населення України:  Наук. практ. конф., 30-31  травня  1994 р., м. Харків. –Харків, 1994. - С. 140. 

Свиридюк В.З.  Використання  ліпосом – перспективний напрямок розвитку нових діагностичних та лікувальних технологій при захворюваннях   підшлункової залози  // Актуальні  питання  сімейної  медицини. – Житомир, 2005. – С. 59-75.

Свиридюк В.З. Використання сучасних комп’ютерних технологій, антропометрії та органометрії у практиці сімейного лікаря для діагностики хронічного панкреатиту // Biomedical and Biosotial Anthropology.- 2005.- № 4.- С.65-67.

Свиридюк В.З. Вплив метронідазолу та гіпербаричної оксигенації на інтенсивність гамма-випромінювання цезію-137 організмом людини // Проблеми радіаційної медицини:  Збірник  наукових  праць.  Вип. 7. – К.,  2000. – С. 115-116.

Свиридюк В.З.  Діагностичне  значення  визначення  рівня природного ізотопу калію-40 // Науково-медичні наслідки аварії на ЧАЕС: підсумки8-річного обстеження, лікування  і моніторингу у ліквідаторів аварії  та населення України. – Харків, 1994. - С. 38.

Свиридюк В.З. Діагностичні критерії та чинники ризику прогресування хронічного панкреатиту, поєднаного з метаболічним синдромом // Матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток наукових  досліджень 2006”. - Полтава:  ІнтерГрафіка, 2006. - Т.5. – С. 47-51.

Свиридюк В.З.   Діагностичні  критерії  та  чинники  ризику  прогресування хронічного панкреатиту, поєднаного  з метаболічним синдромом  // Розвиток  наукових  досліджень “2006”: Матеріали  другої  Міжнародної  науково - практичної конференції, Полтава, 27-29 листопада 2006 р. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2006. – Т.9. – С. 84-87.

Свиридюк В.З.  Епідеміологічні  аспекти  раку  підшлункової  залози  в жителів  Житомирської  області  // Наукові дослідження – теорія та експеримент 2006:  Матеріали  другої  Міжнародної  науково-практичної  конференції,  Полтава, 15-17 травня  2006 р. – Полтава :  ІнтерГрафіка, 2006. – Т.8. – С.77-79.

Свиридюк В.З. Інтегративна роль сімейного лікаря в подоланні поліморбідності  пацієнтів  з хворобами органів травлення // Матеріали  Міжнародної науково-практичної  конференції „Розвиток наукових досліджень 2005” ( Полтава, 7-9  листопада  2005 р.)  - Полтава :  ІнтерГрафіка, 2005. - Т.7. – С. 59-64. 

Свиридюк В.З.  Клінічна  та  економічна  ефективність  впровадження  нових  діагностичних  та  лікувальних  технологій  з  використанням  ліпосомних есенціальних фосфоліпідів при хронічному панкреатиті // Актуальні питання сімейної медицини. – Житомир, 2006. – С. 117-137.

Свиридюк В.З. Клінічне значення визначення рівня накопичення  радіоактивного цезію-137 в організмі хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки // Організація та управління системою охорони здоров’я, її правове і фінансове  забезпечення  на сучасному етапі  реформування  галузі :  Матер. наук.-практ. конференції,  м. Житомир, 7-8 жовтня 1999 р. - Житомир, 1999. – С. 59.

Свиридюк В.З.   Ліпосомні  есенціальні  фосфоліпіди  в  лікуванні стеатогепатиту,  поєднаного  з  хронічним  панкреатитом  і  метаболічним синдромом  // Проблеми клініки, діагностики  і терапії  гепатитів. - Харків: ХМАПО, 2005. - С. 146-147.

Свиридюк В.З.  Особливості  взаємозв’язку  між  жовчним  рефлюксом   і  сладжем  при  хронічному  панкреатиті  // ІХ з’їзд  Всеукраїнського Лікарського  товариства. – Київ:  Українські  медичні  вісті,  2007. – С. 131.

Свиридюк В.З. Особливості  діагностики  і лікування хронічного панкреатиту  в практиці сімейного лікаря // ХІ Конгрес Світової федерації Українських   лікарських  товариств. – Полтава – Київ – Чикаго, 2006. -С.89-90.

Свиридюк  В.З.  Особливості  діагностики  і  лікування  хронічного  панкреатиту  у  поліморбідних  пацієнтів. – Житомир :  Полісся, 2008. – 438 с.

Свиридюк  В.З.  Особливості епідеміології, перебігу, діагностики та лікування хронічного панкреатиту, поєднаного з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: спец. 14.01.02 / Свиридюк В.З. - К., 2009. - 36 с.

Свиридюк  В.З.  Особливості епідеміології, перебігу, діагностики та лікування хронічного панкреатиту, поєднаного з метаболічним синдромом : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Свиридюк Василь Зінов'євич ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - К., 2009. - 437 с. : рис., табл. 

Свиридюк В.З. Особливості перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки  в  залежності  від  рівня накопичення ізотопів цезію-137 та калію-40 у  осіб, що проживають на забрудненій радіонуклідами території внаслідок аварії на ЧАЕС // Актуальні питання  медицини: Збірник наукових робіт лікарів та  вчених провідних клінік  Вінниччини.  Вип. 2. – Вінниця, 1998. – С. 102-104.

Свиридюк  В. З.  Оцінка методів дослідження хронічного панкреатиту за критерієм доцільності [Текст] : доклад, тезисы доклада / В.З. Свиридюк // Актуальні питання сімейної медицини. - Житомир, 2007. -  С. 160-182.

Свиридюк  В.З.  Патогенетические  и  терапевтические  аспекты  нарушений  электролитного  и  кислотно-щелочного  баланса  при  хроническом  холецистопанкреатите: автореф. дисс.  на  соиск.  учен.  степени  канд.  мед.  наук  /Харьковский  мед.  институт. – Харьков, 1982. – 21с.

Свиридюк В.З.  Підвищення  інформативності  цифрових  зображень ендоскопічних,  ультразвукових та  променевих  методів  діагностики  за  допомогою комп’ютерних  технологій  // Форум  з  міжнародною  участю „Інформаційні технології  в  охороні  здоров’я  та  практичній  медицині”. - К., 2006. – С. 66-67.

Свиридюк В.З.  Сімейний  лікар – інтегруюча  ланка  в  лікуванні поліморбідних пацієнтів // Підготовка сімейних лікарів та моделі впровадження сімейної  медицини  в  Україні. - Чернівці: Медуніверситет, 2005. –С. 212.

Свиридюк В.З   Хронічний  панкреатит  в  практиці  сімейного  лікаря Житомир:Полісся, 2007. - 162 с.

Свиридюк В.З. Олійниченко А.В., Олійниченко Б.П.. Комп’ютерні технології  підвищення  інформативності  цифрових зображень в ендоскопії // Наукові  праці V Конференції з міжнародною участю „Інформаційні технології в охороні  здоров’я  та  практичній  медицині”. – К., 2005. –  С. 53-54. 

Свиридюк В.З.,  Олійниченко А.В.,  Чернобровий В.М.  Взаємозв’язок  розладів жирового обміну з жовчним  рефлюксом у  хворих на хронічний панкреатит // Актуальні  питання  сімейної  медицини. – Житомир :  Полісся,  2004. – С.122-127. 

Толстанов  О. К. Репродуктивне здоров'я і сьогодення [Текст] / О. К. Толстанов , В. Й. Шатило, Л. М. Козирацька , В. З. Свиридюк // Матеріали IV з'їзду спеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров'я. - 2008. - Т.2 . -  С. 223-225.

Характер  ендоскопічних  змін  верхніх  відділів  шлунково-кишкового тракту у мешканців Житомирської області з хворобами органів травлення / Мальцев В.І., Свиридюк В.З., Свиридюк А.В., Якобчук А.В., Вовк С.Г., Євтушенко В.П., Колпаков М.Ю., Парій В.Д., Чернобровий В.М.  // V  Конгрес Всесвітньої Федерації лікарів України. – Дніпропетровськ, 1994. - С. 38.

 Шатило  В.Й.,  Васьков  К.С.,  Козирацька  Л.М.,  Свиридюк  В.З.  Інноваційні  технології  інформаційного  забезпечення в  медсестринстві // Актуальні  питання  сімейної  медицини. – Житомир, 2007. – вип. 5. – С. 35-38.

Шатило В.Й., Козирацька Л.М., Свиридюк В.З. Комп’ютерні технології підвищення ефективності підготовки лікарів загальної практики // Наукові  праці  V Конференції  з  міжнародною  участю „Інформаційні  технології  в  охороні  здоров’я  та  практичній  медицині”. - К., 2005. – С. 112. 

Наукові  праці   у  фахових періодичних виданнях

Активность  и  дебит  уроамилазы  как  показатели  функционального состояния  поджелудочной  железы  / Мальцев В.И.,  Колпаков М.Ю.,  Евтушенко В.П.,  Свиридюк В.З.,   Якобчук  А.В.  // Врачебное  дело. – 1992. - № 5. – С. 74-77.

Билусяк  Д.М.,  Свиридюк  В.З.  Мицетома  // Клинич. хирургия. – 1990. – № 1. – С. 26-29. 

Використання  комп’ютерних  технологій  підвищення  інформативності цифрових  зображень  в  ендоскопії / Свиридюк В.З.,  Строцький К.П.,  Губренюк І.Ю.,  Олійниченко А.В.,   Олійниченко Б.П.   // Шпитальна  хірургія. - 2005.- № 3. –С.127-129. 

Використання сучасних комп’ютерних технологій в антропометрії / Степанова С.В.,  Гумінський Ю.Й.,  Волков С.Ю.,  Свиридюк В.З.,   Шатило  В.Й.  // Вестник Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина. Серия  „Медицина”. – 2004. –Вып. 8. - № 6 (17). – С. 28-32.

 Евтушенко  В.П.,  Свиридюк  В.З.  Клинико-бактериологические  параллели  в  изучении  микрофлоры  желчи  при  заболеваниях  органов  пищеварения  // Врачебное  дело. – 1974. - № 8. – С.53.

Евтушенко  В.П.,  Свиридюк  В.З.  Особенности  белкового  состава  сыворотки  крови  при  сочетании  хронического  холецистита  с  другими  заболеваниями  органов  пищеварения  // Врачебное  дело. – 1976. - № 3. – С. 63-64.

Ендоскопічна  діагностика  дуоденогастрального  рефлюксу  при  хронічному  панкреатиті  / Свиридюк В.З., Строцький К.П., Губренюк І.Ю., Олійниченко А.В., Олійниченко Б.П., Шатило В.Й.  // Український  журнал малоінвазивної  та  ендоскопічної  хірургії. – 2003. - № 3. – С. 29-30.

Олійниченко А.В., Свиридюк В.З. Гастроезофагальна  рефлюксна  хвороба  в  практиці  сімейного  лікаря  //Сімейна медицина. - 2005. - № 1. - С. 37-40.

Олійниченко Б.П., Свиридюк В.З.  Вутрішньолікарняна інфекція та септичні  ускладнення панкреатиту // Вісник  Вінницького  національного  медичного  університету. - 2007. - № 1. – С. 142-148. 

Організаційні  підходи  до  діагностики  і  лікування  хвороб органів травлення  / Борщівський М.І., Долганов С.Ю., Корендович В.С., Савченко А.О., Свиридюк В.З.  // Лікарська  справа. - 2003. - № 8. – С. 97-99.

Особенности  течения  заболеваний  органов  пищеварения  у  больных,  длительно  проживающих  на  загрязненной  радионуклидами  территории  / Мальцев  В.И.,  Колпакова  Н.Н.,  Колпаков  М.Ю.,  Евтушенко  В.П.,  Свиридюк  В.З.  // Лікарська  справа. – 1993. - № 8. – С. 3-5.

Поліщук   П. В.  Ендоскопічні методи лікування рубцевих звужень стравоходу після хімічних опіків  / П. В. Поліщук, С. П. Поліщук, В. З. Свиридюк // Магістр медсестринства. - 2011. - №1 . - С. 73-77.

Применение  антибиотиков  в  амбулаторной практике  /В.И. Мальцев,  В.З. Свиридюк, И.В.  Шамрай,  О.П. Шамрай, З.М. Парамонов,  В.С. Дидык  // Врачебное  дело. – 1989. - № 11. – С. 120-121.

Процек  О. Г. Коефіцієнт поєднання як кількісна характеристика синтропії, дистропії та інтерференції поєднаних захворювань   / О.Г. Процек, В.З. Свиридюк // Україна. Здоров'я нації. - 2007. - № 3-4. - С. 111-120.

Процек  О. Г. Коефіцієнт поєднання як кількісна характеристика синтропії, дистропії та інтерференції поєднаних захворювань  / О.Г. Процек, В.З. Свиридюк, В.Й. Шатило // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2008. - № 1. - С. 5-13.

Розлад  кислотно-лужного  балансу  у  хворих  хронічним  панкреатитом   / Стародуб  Є.М.,  Свиридюк В.З.,  Корендович В.С.,  Борщівський  В.М.  // Шпитальна хірургія. - 1999. - № 3. - С.1-4.

Свиридюк  В.З.  Алгоритм  діагностики хронічного  панкреатиту  в  поліморбідних  пацієнтів  // Сучасна  гастроентерологія. – 2007. - № 4. -С. 42-54. 

Свиридюк  В.З.  Алкоголь  и  поджелудочная  железа  // Терапевтический  архив. – 1986. - № 6. – С. 136-141.

Свиридюк В.З. Визначення  клінічної та економічної ефективності лікування хронічного панкреатиту ессенціальними фосфоліпідами  // Вісник Вінницького  національного  медичного  університету. - 2006. -№ 2. - С. 256-262.

Свиридюк В.З.   Використання  антропометрії  в  практиці  сімейного  лікаря  для  діагностики  хронічного  панкреатиту  // Сімейна  медицина. - 2004. - № 4. - С. 58-61.

Свиридюк  В. З. Використання коефіцієнта поєднання для характеристики етіологічних чинників хронічного панкреатиту за допомогою комп'ютерних технологій аналізу електронних баз даних (реєстрів) захворюваності  // Сучасна гастроентерологія. - 2008. - № 1. -  С. 7-15.

Свиридюк  В. З.  Використання  коефіцієнту  поєднання  для характеристики етіологічних чинниківхронічного панкреатіту за допомогою комп'ютерних технологій аналізу електронних реєстрів захворюванності // Магістр медсестринства. - 2008. - № 1 . - С. 93-101.

Свиридюк  В.З. Використання  чотирьохпільної  abcd-таблиці  і коефіциєнта  поєднання  хвороб  для  статистичного  аналізу  захворюваності  у  поліморбідних пацієнтів // Магістр медсестринства. - 2012. - №2 . - С.64-69.

Свиридюк В.З.  Епідеміологічні  та  патоморфологічні  аспекти  раку підшлункової  залози  у  жителів  Житомирської  області  // Вісник  морфології  Вінницького  національного  медичного  університету  ім. М.І.Пирогова. - 2006. –Т.12. – № 1. – С. 94-96.

Свиридюк В.З.  Етіопатогенетична  характеристика  хронічного  панкреатиту в  жителів  Житомирської області, потерпілих від наслідків аварії на  Чорнобильській АЕС // Проблеми  радіаційної медицини та радіобіології. – К., 2005. –Вип. 11. – С. 714-722.

Свиридюк  В.З.  Інтегративна  роль  сімейного  лікаря  в  подоланні  поліморбідності пацієнтів з хворобами органів травлення // Сімейна медицина. - 2005. - № 2(12). –С. 63-69.

Свиридюк В.З.   Комп’ютерні  технології  підвищення  інформативності   цифрових  зображень  цитологічних  методів  дослідження  // Вісник  морфології Вінницького  національного  медичного  університету  ім. М.І. Пирогова. – 2007. – Т.14. - № 2. – С. 12-20.

Свиридюк В.З.  Корекція  розладів  внутрішньоклітинного  травлення  і   дисліпідемії  при  хронічному  панкреатиті, поєднаному  з метаболічним синдромом, ліпосомними  фосфоліпідами  // Практична  медицина. – 2006 - № 3 – С. 90-100.

Свиридюк В.З. Лікування хронічного панкреатиту, поєднаного з метаболічним синдромом  // Ліки України. – 2005. - № 8. –С. 126-129.

Свиридюк  В.З.  Особливості  діагностики  і  лікування  хронічного панкреатиту  в  практиці  сімейного  лікаря  // Вісник  Вінницького національного медичного  університету. - 2005. - 9(1). – С. 142-148.

Свиридюк  В.З.  Особливості  перебігу  хронічного  панкреатиту  в   поліморбідних  пацієнтів  // Вісник  Вінницького  національного  медичного  університету  ім. М.І.Пирогова. – 2007. – Т.15(1). –С. 132-138.

Свиридюк В.З.  Поліморбідність  пацієнтів  з  хворобами  органів  травлення та  шляхи  її  подолання  // Сучасна  гастроентерологія. - 2005. - № 4. – С .24-29.

Свиридюк В.З.  Розлади  внутрішньоклітинного  травлення  та їх корекція при   хронічному  панкреатиті,  поєднаному  з  метаболічним  синдромом  // Вісник морфології  Вінницького  національного  медичного  університету  ім. М.І.Пирогова. - 2007. – Т.13(1). – С. 56-67.

Свиридюк В.З. Розширення діагностичних можливостей лікарів загальної практики за допомогою комп’ютерних технологій підвищення  інформативності цифрових зображень ендоскопічних, променевих та  ультразвукових методів обстеження  // Міжнародний  медичний  журнал. – 2005. – Спецвипуск. – С. 216-217.

Свиридюк В.З. Сімейний лікар – ключова фігура інтегративної медицини  // Буковинський  медичний  вісник. – 2005. - № 3. – С. 34-37.

Свиридюк  В.З.  Шляхи  подолання  поліморбідності  пацієнтів  з  хворобами  органів  травлення  // Гастроентерологія. Вип. 36. - 2005. -С.185-196.

Свиридюк  В.З.,  Горб  Г.Д.  Клинико-лабораторные  исследования  больных  хроническим  холецистопанкреатитом  // Врачебное  дело. – 1981. - № 11. – С. 28-32.

Свиридюк В.З., Олійниченко А.В.  Дуодено-гастро-езофагальний  (жовчний) рефлекс  при  хронічному  панкреатиті // Сучасна  гастроентерологія. - 2005. -№ 2 (22). - С. 56-61.

Створення  електронного  підручника  сімейного  лікаря  для теледистанційної  форми  навчання / Шатило В.Й., Бойченко Л.Д., Васьків К.С., Жовнерчук В.Р., Козирацька  Л.М., Лиса Т.І., Олійниченко А.В., Олійниченко Б.П., Свиридюк В.З., Степанова С.В.  // Медична освіта. - 2003. - № 2. – С. 219-220.

Шатило  В. Й.  Використання  коефіцієнта  поєднання  для  кількісної характеристики синтропії, дистропії та інтерференції поєднаних захворювань у поліморбідних пацієнтів  / В. Й. Шатило, В. З. Свиридюк // Україна. Здоров'я нації. - 2008. - № 3-4. - С. 41-49.

Шатило В. Й. Епідемічна ситуація щодо парентеральних вірусних гепатитів В і С у Житомирській області  / В.Й. Шатило, В.З. Островська, В.З. Свиридюк, А.М. Чугрієв // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2008. - № 1. - С. 16-18.

Шатило  В. Й.  Медсестринство  як  наукова  спеціальність  / В. Й. Шатило, В. З. Свиридюк // Магістр медсестринства. - 2011. - № 1 . - С. 5-14.

Шатило В.Й.,  Олійниченко Б.П.,  Свиридюк В.З.  Особливості  перебігу хронічного  панкреатиту,  поєднаного  з  гепатитом,  в  жителів  Житомирської  області,  потерпілих  від  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС  // Вісник  соціальної  гігієни  та  організації  охорони  здоров’я  України.- 2004.- №4. -С.28-33.

Патент  на  винахід

В.З.  Свиридюк,  А.В.  Олійниченко,  Б.П. Олійниченко, В.М.Чернобровий, В.Й. Шатило.  Спосіб діагностики панкреатиту:  Винахід. Патент  № 77072. – 2006. – 16  жовтня.

Раціоналізаторські  пропозиції

Євтушенко В.П., Свиридюк В.З.  Гастродуоденальный зонд  оригинальной конструкции  для  гастродуоденальных  промываний  и  орошений: Рацпредложение.  Удост. № 1798. -  1993 . – 14 октября. 

Евтушенко В.П., Свиридюк В.З.  Устройство для взвешивания стула больного:  Рацпредложение.  Удост. № 813. – 1986. – 7 августа.

Евтушенко В.П., Свиридюк В.З. Устройство для гастродуоденальных промываний и орошений :  Рацпредложение.  Удост. № 1796. – 1993. - 14 октября. 

Свиридюк В.З.  Использование  компрессорного  блока  двух  компрессорных установок  УК - 40/2,0  из  комплекса  ГЭК-1  для  обеспечения воздухом  шестиместной  пристеночной ингаляционной установки путём применения запорного крана воздухоотводов: Рацпредложение.  Удост. № 60. – 1978. – 31октября.

Свиридюк В.З.  Использование  компрессорного  блока  ингалятора  аэрозолей переносного «Аэрозоль –П 1» для обеспечения воздухом трёхместной пристеночной ингаляционной установки путём применения ресивера воздухосборника:  Рацпредложение.  Удост.  № 59. – 1978. –31 октября.

Свиридюк В.З.  Конструкция  кабеля  пациента  для  аппаратов „Амплипульс ЗТ”, „Амплипульс Н” с парными гнёздами для подключения четырёх электродов пациента : Рацпредложение.  Удост. № 61. – 1978. – 31 октября.

Свиридюк В.З.   Модификация  зонда для исследования желудочно-кишечного тракта:  Рацпредложение.  Удост. №  31. – 1980. – 22 августа.

Свиридюк В.З.  Переходная муфта-патрубок  к облучателю коротковолновому ОКУФ – 5 и ОКУФ – 5М:  Рацпредложение.  Удост. №  83. – 1978. – 22 декабря.

Свиридюк В.З. Способ определения водородного показателя в двенадцатиперстной  кишке и забора для исследования дуоденального содержимого, желчи и панкреатического сока  с помощью зондов  Липара: Рацпредложение.  Удост. № 82. – 1978. – 31 октября.

Свиридюк В.З. Устройство для глубоких кишечных орошений: Рацпредложение.  Удост. № 105. – 1978. – 31 октября.

Свиридюк В.З. Устройство для постоянного орошения двенадцати- перстной кишки:  Рацпредложение.  Удост. № 115. – 1978. – 31 октября.Свиридюк  В.З., Корендович В.С., Олійниченко А.В., Олійниченко Б.П., Строцький К.П.  Спосіб дослідження секреторної функції шлунку методом шлункової рН-метрії: Рацпропозиція. Свідоцтво № 46 від 03.10.2002 //Медичний інформаційний вісник. - 2002. - № 157.

Свиридюк В.З., Строцький К.П., Губренюк І.Ю., Олійниченко А.В., Олійниченко Б.П. Використання комп’ютерних технологій підвищення інформативності цифрових зображень в ендоскопії: Рацпропозиція. Свідоцтво  № 81 від 25.12.2005 р.  //Медичний інформаційний вісник. -2006. - № 212. – С. 31.

ТОЛСТАНОВ  ОЛЕКСАНДР  КОСТЯНТИНОВИЧ

Толстанов  Олександр  Костянтинович  (1960  р.н.) – доктор  медичних  наук,  заслужений  лікар  України,       начальник УОЗ Житомирської ОДА ( 2005-2011),  заступник  Міністра  охорони здоров’я  України

 

  

 

 

 

 

Використання ендовідеохірургії у діагностиці та лікуванні черевної форми крипторхізму у дітей  / Є.Ю. Галінський, О.І. Могиляк, О.К. Толстанов та ін. // Хірургія дитячого віку. - 2005. - N2. -  С. 20-22.

Використання ендовідеохірургії у діагностиці та лікуванні черевної форми крипторхізму у дітей / О. К. Толстанов  та ін. // Хірургія дитячого віку. - 2010. - N 1. - С. 19-21.

Дитяча хірургія в комплексі безперервного удосконалення лікаря/ О. А. Данилов, Рибальченко В. Ф., Русак П. С., Толстанов О. К., Рибальченко І. Г.  // Хірургія дитячого віку. - 2010. - N 2. -  С. 93-94.

Досвід  та  перспективи  використання  методу  електро-зварювання  живих  м’яких  тканин  у  дитячій  хірургії  / Русак  П.С.,  Толстанов  О.К.,  Рибальченко  В.Ф.,  Заремба  В.Р.,  Ланкін  Ю.М. // Актуальні  питання  лікування  дітей  з  хірургічною  патологією: збірник наукових  праць  за  матеріалами  науково-практичної конференції з міжнародною участю / За ред. Данилова  О.А., Толстанова О.К., Рибальченка В.Ф., Русака П.С. – К., 2012. – С. 6-7.

Запровадження  лікарського  формуляра  в  Житомирській  області  / О.К. Толстанов, О.Я. Гусак, О.М. Торбас, Хренов М.В. // Главный врач. - 2008. - N12. - С. 59-61.

Застосування методу електрозварювання живих м’яких тканин при внутрішньочеревній кровотечі у дітей  / П. С. Русак , Толстанов О.К., Заремба В.Р., Шевчук Д.В.// Хірургія дитячого віку. - 2009. - №2 . -  С. 60-62

Здоров'я сільського населення- пріоритетний напрямок сучасної медицини  / О.К. Толстанов, О.М. Торбас, М.В. Хренов, Тищик Л.О. // Главный врач. - 2008. - N11. -  С. 61-65.

Інновації  в  діагностиці  та  лікуванні  інвагінації  кишечника  у  дітей  / Рибальченко  В.Ф.,  Толстанов  О.К.,  Русак  П.С.,  Стахов  В.В.// Актуальні  питання  лікування  дітей  з  хірургічною  патологією: збірник наукових  праць  за  матеріалами  науково-практичної конференції з міжнародною участю / За ред. Данилова  О.А., Толстанова О.К., Рибальченка В.Ф., Русака П.С. – К., 2012. – С. 9-10.

Інноваційні технології в дитячій хірургічній практиці. Інформація про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю / О. К. Толстанов [и др.] // Хірургія дитячого віку. - 2011. - N 2. -  С. 94-100.

Інноваційні технології в профілактиці та лікуванні ускладнень гострих хірургічних захворювань живота у дітей / О. А. Данилов, Кукуруза Ю.П., Русак П.С., Толстанов О.К., Левицький Є.О., Шевчук Д.В., Заремба В.Р., Белей Р.П., Стахов В.В. // Хірургія дитячого віку. - 2010. - N 1. -С. 66-69.

Кістозні новоутворення придатків яєчників у дівчаток  / Р.П. Белей, О.К. Толстанов, П.С. Русак, Шевчук Л.В. // Хірургія дитячого віку. - 2005. - N2. -  С. 16-20.

Клінічна ординатура з дитячої хірургії в контексті підготовки спеціаліста та викладача  / О. А. Данилов, Рибальченко  В. Ф., Русак П. С., Толстанов О. К.  // Хірургія дитячого віку. - 2010. - N 2. -  С. 89-90.

Контроль  якості донорської крові та її компонентів : монографія / Чугрієв А.М., Толстанов О. К., Перехрестенко П. М., Шатило В. Й., Малиш  П. М. - Житомир : Полісся, 2011. - 368 с. (615.3)

Луньова  А. Г. Концепція створення централізованих регіональних клініко-діагностичних лабораторій / А.Г. Луньова, О. К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2009. - №4.- С.64-68.

Оптимізація діагностики та лікування аноректальної атрезії у дітей / В. Ф. Рибальченко, Русак П.С., Толстанов О.К., Заремба В.Р., Белей Р.П. // Хірургія дитячого віку. - 2009. - N 4. -  С. 47-49.

Особливості анестезіологічного забезпечення при лапароскопічних операціях у дітей : (огляд літератури) / Г.І. Белебезьєв, О.К. Толстанов, В.Ф. Марченко та ін. // Хірургія дитячого віку. - 2008. - N4. - С. 109-112.

Показники здоров'я населення та використання ресурсів охорони здоров'я за 2008-2009 роки / О. К. Толстанов [и др.]. - Житомир, 2010. -454 с.     

Русак  П. С. Підготовка спеціалістів з питань дитячої лапароскопії / П. С. Русак, О. К. Толстанов // Хірургія дитячого віку. - 2010. - N 2. -  С. 91-92.

Секвенція П'єра Робіна, хірургічне лікування / О. К. Толстанов, Вишпінський І. М., Гусак О. Я., Бобер М. Д.  // Хірургія дитячого віку. - 2010. - N 2. -  С. 16-19.

Сучасні акценти ролі імунної системи в процесах регенерації (Огляд літератури)  / П. С. Русак , Толстанов  О.К.,Чабан, О.П., Хохлов О.І., Русак А.П., Лойко Є.Є. // Хірургія дитячого віку. - 2009. - N 4. -  С. 76-79.

Теоретичне обгрунтування та практичне використання методу біозварювання для зупинки кровотечі із рани селезінки  / О. А. Данилов,     Толстанов О.К., Рибальченко В.Ф., Русак П.С., Заремба В.Р., Шевчук Д.В., Стахов В.В. // Хірургія дитячого віку. - 2009. - N 4. -  С. 31-34.

Толстанов  О. К. Антропометрія та комп'ютерна органометрія за порменевими методами візуалізації в діагностиці метаболічного синдрому             / О. К. Толстанов // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2009. - № 7/8. -С. 56-61.

Толстанов  О. К. Від школи фельдшерів - до Інституту медсестринства : 1875-2006 рр. / О.К. Толстанов, М.В. Хададова, В.Й. Шатило. - Житомир : Полісся, 2006. - 171 с. : фото   (61)

Толстанов  О. К. Використання коефіцієнта поєднання для діагностики та статистичного аналізу захворюваності у поліморбідних пацієнтів / О. К.

Толстанов, В. Й. Шатило, В. З. Свиридюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2010. - № 1. - С. 37-43.

Толстанов  О. К. Впровадження загальної лікарської практики  / сімейної медицини в систему охорони здоров'я сільського населення Житомирської області / О. К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 1. -  С. 68-73.

Толстанов  О. К. Громадське здоров'я жителів Житомирщини, оцінка ними якості життя і стану лікувально-діагностичного процесу в медичних закладах області / О. К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2009. - N 2. - С. 19-26.

Толстанов О. К. Діяльність лабораторних служб центральних районних лікарень Житомирської області / О. К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 2. -С. 25-29.

Толстанов  О. К. Дитячій хірургічній службі Житомирської області - 50 років   / О. К. Толстанов, В. Ф. Марченко, П. С. Русак // Хірургія дитячого віку. - 2011. - N 1. -  С. 85-90.

Толстанов  О. К. До питання організації та оцінки діяльності клініко-діагностичних лабораторій центральних районних лікарень Житомирської області  / О. К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2008. - N 3. - С. 42-46.

Толстанов  О. К. Досвід контролю якості діагностики при наданні медичної допомоги членам благодійної організації "Лікарняна каса Житомирської області" / О. К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2009. - N 1. - С. 24-27.

Толстанов  О. К. Здоровий спосіб життя та профілактика ВІЛ/СНІДу : спецкурс: навч.-метод. посіб. / О.К. Толстанов, В.А. Павловський. - Житомир : Полісся, 2007. - 159 с.  (613.8)

Толстанов  О. К. Інноваційні технології в підготовці медичних кадрів на прикладі визначення рівня обізнаності медичних працівників з проблеми парентеральних вірузних гепатитів та удосконалення інформаційного забезпечення / О. К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2008. - N 4. - С. 42-44.

Толстанов О.К. Інноваційні технології дистанційного післядипломного навчання  / О. К. Толстанов, В. Ф. Рибальченко, П. С. Русак // Хірургія дитячого віку. - 2011. - N 3. -  С. 85-86.

Толстанов  О. К.  Історія хірургії дитячого віку на Житомирщині / О. К. Толстанов, П. С. Русак, В. Ф. Марченко // Хірургія дитячого віку. - 2012. - N 1. -  С. 93-99.

Толстанов  О. К.  Медико-соціальне обґрунтування якісно нової системи лабораторної служби на регіональному рівні  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.02.03 «Соціальна медицина» / О. К. Толстанов. - К. : [б. в.], 2012. - 36 с. : рис.

Толстанов  О. К. Охорона здоров'я дітей та підлітків : навч.-метод. пос. . Ч.1. Догляд за здоровими та хворими дітьми / О.К. Толстанов, В.А. Павловський. - Житомир : Полісся, 2008. - 160 с.  (616-053.2)

Толстанов  О. К. Охорона здоров'я дітей та підлітків: навч.-метод.пос. Ч.II. Попередження дитячих захворювань / О. К. Толстанов, В. А. Павловський. - Житомир : Полісся, 2009. - 208 с.  (616-053.2)

Толстанов  О. К. Оцінка доступності лабораторної діагностики амбулаторними пацієнтами центральних районних лікарень / О. К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2010. -№ 2. -  С. 31-34.

Толстанов О.К. Протимікробна активність, токсичність і фармакологічна дія гетероциклічних сполук, що вміщують фрагменти металоценів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 03.00.07 «Мікробіологія». / О.К. Толстанов.– Харків, 2004. – 24 с.

Толстанов О. К.  Результати соціологічного дослідження професійних знань медичних працівників з проблеми парентеральних вірусних інфекцій для визначення стратегічних напрямків організації діагностичної та профілактичної роботи на регіональному рівні / О. К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2010. - № 4. -С. 50-54.

Толстанов О. К. Репродуктивне здоров'я і сьогодення  /О.К. Толстанов   // Главный врач. - 2008. - N11. -  С. 84-85.

Толстанов  О. К. Реформування охорони здоров'я на Житомирщині : досвід, проблеми, перспективи / О.К. Толстанов, В.Д. Парій. - Житомир : Обласний медичний центр, 2006. - 200 с. (614)

Толстанов  О.К.  Роль  діагностично-лікувальної  лапароскопії  в  профілактиці  та  лікуванні  ускладнень  у  ранньому  післяопераційному  періоді  / О.К.  Толстанов,  О.Г.  Дикий  //Хірургія  України. – 2009. – березень.

Толстанов О. К. Функціональні аспекти застосування симбікорту та пульмікорту в клінічній практиці / О. К. Толстанов //Астма та алергія. - 2009. - №1-2 . - С. 173.

Толстанов  О. К. Характеристика діагностичних можливостей лікаря загальної практики/сімейної медицини та перспективи їх покращення / О. К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. -  С. 98-101.

Толстанов О. К. Юридично-правові аспекти організації стоматологічної служби в Україні / О. К. Толстанов, О. П. Воєвода, В. М. Хомишин // Стоматолог (Харків). - 2009. - N 9. - С. 18-20.

 Толстанов О. К., Русак П.С. Лапароскопічна хірургія в педіатрії: проблеми та перспективи розвитку в Україні  // Актуальні  питання  лікування  дітей  з  хірургічною  патологією: збірник наукових  праць  за  матеріалами  науково-практичної конференції з міжнародною участю / За ред. Данилова  О.А., Толстанова О.К., Рибальченка В.Ф., Русака П.С. – К., 2012. – С. 4.

 Трьохмірна комп'ютерна томографія черевної порожнини в діагностиці хірургічної патології у дітей / О. А. Данилов, Русак П. С., Толстанов О. К., Рибальченко В. Ф., Белей Р. П. // Хірургія дитячого віку. - 2010. - N 4. - С. 11-14.

Трьохмірна комп'ютерна томографія черевної порожнини в діагностиці хірургічної патології у дітей / П. С. Русак, О. К. Толстанов, В. Ф. Рибальченко // Хірургія дитячого віку. - 2011. - N 1. -  С. 73-74.

Хвороба Гіршпрунга, діти та дорослі [Текст] : посібн. / М. І. Юрченко, Данилов О. А., Толстанов О. К., Рибальченко В. Ф., Русак П. С. - Житомир : Полісся, 2010. - 216 с. (614.34)

Хвороба Гіршпрунга. Діти та дорослі  / М. І. Юрченко, Данилов О. А., Толстанов О. К., Рибальченко В. Ф., Русак П. С., Смірнова І. В., Смірнов В. В., Конопліцький В. С.  // Хірургія дитячого віку. - 2010. - N 4. -  С. 95.

Шатило  В. Й.  Від школи фельдшерів - до інституту медсестринства. 1875-2010  / В. Й. Шатило, О. К. Толстанов, М. В. Хададова. - Житомир : Полісся, 2010. - 232 .

ШАТИЛО  ВІКТОР  ЙОСИПОВИЧ

Шатило Віктор Йосипович (1953 р.н.)  -  доктор медичних   наук, доцент, заслужений лікар України;           ректор Житомирського  інституту  медсестринства,  завідувач кафедри  "Загальна практика - сімейна        медицина" ФПО Вінницького національного медичного  університету ім. М.І. Пирогова 

 

 

 

 

 

 

 

Авраменко О.І., Шатило В.Й. Проблеми медичного обслуговування та безпечного проживання населення на  контрольованих територіях Київської та Житомирської  областей // Науково-практ. конф. по проблемах ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 24 квітня  1990 р. – Київ, 1990. – С. 15.

Анализ результатов комплексных осмотров детского и взрослого населения контролированных  районов  и меры по  укреплению здоровья населения / Пономаренко В.М., Шатило В.И., Мальцев В.И., Киричук И.Н., Якобчук А.В. // Состояние  здоровья населения Народичского района  Житомирской  области, а также  других контролируемых  по  радиационному фактору районов  УССР : Материалы  наук.- практ. конф. –  Киев-Житомир, 1990. - С. 72-79 .

Біктіміров В.В., Гаврилюк А.О., Шатило В.Й. Діагностична інформативність морфологічних маркерів хронічних вірусних гепатитів В і С за даними пункційної біопсії // Матеріали УІІ конгресу патологів України. – К., 2003. - С. 38.

Біктіміров В.В., Гаврилюк А.О., Шатило В.Й. Морфологічна оцінка ступеня активності некрозапального процесу при хронічному гепатиті В// Вісник морфології. – 2003. - №1. – С. 95-96.

Булат Л.М., Шатило В.Й., Галінський Ю.Я.  Вивчення ефективності використання лікарських рослин і раціонального харчування у осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС при різних захворюваннях в санаторних умовах // Медичні аспекти впливу малих доз радіації на організм дітей : Збірник наук. праць. –  Житомир, 1996.─ С.105-108 .

Введение лекарственного формуляра в здравоохранение   Житомирской области / Парамонов З.М., Шатило В.И., Олейник В.В., Дужей О., Семенченко М.В., Рудой К.В. // VII Российский национальный конгресс   " Человек и лекарство": Тез. докл. – Москва, 2000. – С. 456.

Веклич В.В., Шатило В.Й.  Остеохондропатії головки стегна у дітей після гострого гематогенного остеомієліту // Актуальні проблеми дитячої хірургії і анестезіології : Тези доп. Всесоюз. конф. - Ростов-на-Дону, 1979. - С. 72-79 .

Використання інформаційних технологій, антропометрії та органометрії в практиці сімейного лікаря / Гумінський Ю.Й., Степанова С.В., Олійниченко А.В., Свиридюк В.З., Шатило В.Й. // Клінічна інформатика  і  техмедицина. - 2005. - №1. – С.1-3.

Використання продуктів, виготовлених на основі сої в дієтетиці здорових та хворих дітей / Набухотний Т.К., Шатило В.Й., Парамонов З.М., Павлюк В.П., Семоковський В.Л. / МОЗ  України. - Київ, 1994. – 3 с./ Інформ. лист

Волянський Ю.Л., Похил С.І., Шатило В.Й.  Мікробіологічна діагностика рахвельозів : Метод. рекомендації. –  Харків, 1997. – 26 с.

Вплив активності внутрішнього опромінення на стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у дітей та підлітків, які мешкають на забруднених територіях Житомирської області / Набухотний Т .К., Пономаренко В.М., Шатило В.Й., Парамонов З.М., Павлюк В.П., Петренко О.С., Горобець Н.І., Киричук І.М. // Чорнобиль і здоров'я : Тези доп. наук.-практ. конф. – Київ, 1994. – С. 43.

Вплив внутрішнього опромінення радіоцезієм на показники периферичної крові дітей і підлітків, які мешкають в забруднених районах Житомирської області / Парамонов З.М., Шатило В.Й., Дудник В.М., Горобець В.Н., Петренко О.С., Павлюк В.П. // Чорнобиль і здоров'я: Тези доп. наук.- практ. конф. -  Київ, 1994. – С. 51.

Вплив екологічної ситуації на перебіг хронічного гепатиту в жителів Житомирської області / Шатило В.Й., Степанова С.В., Мороз Л.В., Біктіміров В.В., Свиридюк В.З.// VII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених. - Тернопіль, 2003. – С.31.

Вплив малих доз радіації на фізичний розвиток дітей, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях / Шатило В.Й., Сінчук Н.І., Парамонов З.М., Павлюк В.П. //  Медичні аспекти впливу малих доз радіації на організм дітей : Збірник наук.  праць. – Житомир, 1996. ─ С. 63-68.  

Годлевський Н.А., Шатило В.Й., Набухотний Т.К.   Шлях зниження вмісту радіонуклідів в організмі дітей // IV Конгрес Світової федерації українських лікарських  товариств. - Харків, 1992.─ С. 351.

Грибан  М.П., Шатило В.Й.  Медико-демографічні наслідки // Чорний біль Житомирщини / Під ред. Войтенка А.Б., Бондарева В.П., Іващенка О.М., Лавриновича  М.І., Павлова Г.Л., Щерби  С.П.  –  Житомир, 2001. – С. 217 – 228.

Грибан М.П., Шатило В.Й. Медичні заклади та медичне забезпечення. // Чорний біль Житомирщини. / Під ред. Войтенка А.Б., Бондарева В.П., Іващенка О.М., Лавріновича  М.І., Павлова Г.Л., Щерби С.П.  –  Житомир, 2001. – С.325 – 333.

Деякі проблеми стану здоров'я дитячого населення Житомирської області, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС / Набухотний Т .К., Парамонов З.М., Шатило В.Й., Петренко О.С., Киричук І.М. // Матеріали з'їзду ендокринологів України. – Івано-Франківськ, 1994. –  С. 4.

Деякі тенденції стану захворюваності на хронічний гепатит у жителів Житомирського регіону. Вплив екологічної ситуації на перебіг захворювання. / Шатило В.Й., Мороз Л.В., Біктіміров В.В., Свиридюк В.З. // Гепатити в практиці терапевта, сімейного лікаря та інфекціоніста. Сучасні методи діагностики і терапії : Матеріали наук.- практ.  конф. з міжнародною участю. – Харків, 2003. – С. 289-292.

До формування нової організаційної моделі стаціонарної медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби / Киричук І.М., Пономаренко В.М., Слабкий Г.О., Шатило В.Й. //Українські медичні вісті.– 2007. –№7.– С.60-61.

Доброштан Є.В., Шатило В.Й., Ципко М.І. Захворюваність на деякі інфекційні та паразитарні хвороби  // Стан здоров’я населення та результати діяльності системи охорони здоров’я в Україні. 2004р. / Під ред. Ю.В. Поляченка. – К., 2006. – С. 357.

Досвід обласного управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації по організації та здійсненню науково-інформаційного та інформаційного забезпечення лікарів первинної медико-санітарної допомоги : Метод. рекомендації / Парамонов З.М., Шатило В.Й., Хренов В.І., Парій В.Д.  -  Київ,  2001. – 9 с.

Досвід організації медичного забезпечення населення, яке підпало під вплив радіоактивного опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС / Мальцев В.І., Парамонов З.М., Шатило В.Й., Хренов В.І., Якобчук А.В. // Медико-біологічні наслідки Чорнобильської катастрофи через 15 років : Матеріали наук.-практ. конф. –  Житомир, 2001. – С 19-21.

Ендоскопічна діагностика дуоденогастрального рефлюксу при хронічному панкреатиті  / Свиридюк В.З., Строцький К.П., Губренюк І.Ю., Олійниченко А.В., Олійниченко Б.П., Шатило В.Й. // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2003. – № 3. – С. 29.

Епідеміологічна характеристика парентеральних  вірусних  гепатитів. Медико-профілактичні  технології і диспансерний  нагляд за хворими / Шатило В.Й., Благиня Л.А., Берегова М.О., Киричук І.М. та ін. // Актуальні питання  сімейної  медицини: ІV Міжрегіональна  науково-практична конференція. – Житомир, 2006. – С. 25-48.

Етіологічна та нозологічна характеристика хронічних панкреатитів / Олійниченко Б., Желіба М., Свиридюк В.З., Шатило В.Й. // Матеріали VIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. - Тернопіль, 2004. – С.34.

Захворюваність на деякі інфекції та паразитарні хвороби / Пономаренко А.М., Шатило В.Й., Ципко М.І., Любінець О.В. // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2005 р.  / Під ред. Ю.В. Поляченка. – К., 2006.– С.226 .

Захворюваність населення на найбільш поширені хвороби / Москалець Г.М., Чепелевська  Л.А., Шатило В.Й. та ін. // Оцінка виконання Міжгалузевої комплексної програми "Здоров’я нації" на 2002-2011 роки / Під ред. В.М. Пономаренка. – К., 2006. – С.204 .

Здорова сім’я – сильна  держава /  Шатило В.Й., Копетчук В.А., Піскарьова А.І., Кочина А.В., Леонченко Н.П., Мухін Є.Н., Прушковська О.М. //   Медсестринство  України . –  2004. – № 1. – С. 16-30.

Імунологічні показники у дітей з гіперплазією щитовидної залози /  Шатило В.Й., Толстанов О.К., Горобець Н.І., Токарчук Н.І., Мацюрак О.Б. // Медичні аспекти впливу малих доз радіації на організм дітей : Збірник наук. праць. -  Житомир, 1996. - С. 98-102 .

Інноваційні технології інформаційного забезпечення в медсестринстві / Шатило В.Й., Васьков К.С., Козирацька Л.М., Свиридюк В.З. //  Медсестринство України. – 2007. –  № 2  – С. 43-44.

Інноваційні технології інформаційного забезпечення в медсестринстві / Шатило В.Й., Васьков К.С., Козирацька Л.М., Свиридюк В.З.//  Актуальні  питання  сімейної  медицини. – Житомир, 2007. – Вип. 5. – С. 35-38.

Інформаційне  забезпечення  діяльності  закладів ПМСД  на засадах сімейної медицини, як засіб поліпшення управління якістю медичної допомоги населенню / Парамонов З.М., Головаков В.К., Шатило В.Й., Хренов В.І., Романишина Т.С. // Сімейна  медицина – досягнення і перспективи: Матеріали Всеукраїнської  наук.- практ. конф. – Київ-Харків, 2002. – С. 31-32.

Іридодіагностика в системі контролю за станом здоров'я людей, які проживають на території, забрудненій радіоактивними речовинами / Пономаренко В.М., Мальцев В.І., Шатило В.Й., Половка В.М., Дідик В.С., Якобчук А.В., Головко В.А. // Лікарська справа. –  1992. – № 1.- С.46.

Історія розвитку охорони здоров'я на Житомирщині / Парамонов З.М., Парій В.Д. Головаков В.К., Шатило В.Й., Хренов В.І. – Житомир: Полісся, 2004. – 480 с. 

Комплексна  медико-психологічна  реабілітація дітей, потерпілих внаслідок  аварії на  Чорнобильській  атомній  електростанції в  Житомирській області / Парамонов З.М., Шатило В.Й., Галінський Ю.Я. та ін. // Вестник физиотерапии и  курортологии. – 2001. - № 2. – С. 22.

Лабораторна діагностика гнійно-запальних захворювань, обумовлених аспорогенними ана­еробними організмами: Метод. рекомендації. / Волянський Ю.Л., Похил С.І., Шатило В.Й. та ін. – Харків, 2000. - 46 с.

Лабораторна діагностика та діагностичні критерії змішаних гострих кишкових інфекцій : Метод. рекомендації / Волянський Ю.Л., Похил С.І., Шатило В.Й. та ін. – Харків, 2000. - 52 с.

Лікарський  формуляр  / Парамонов 3.М., Шатило В.Й., Дідик В.С. та ін. - Жито­мир. - 2000. - 108 с. –  ( Проект «Раціональний фармацевтичний менеджмент».)   

Лікарський  формуляр.  Видання  друге,  доп. / Парамонов З.М., Головаков В.К., Шатило В.Й. та ін. – Житомир, 2003. – 146 с.

Мальцев В.І., Шатило В.Й., Парамонов З.М. Стан здоров'я населення, яке потерпіло в результаті Чорнобильської катастрофи та міри по здійсненню спеціалізованої медичної допомоги // Тези Респ. наук.- практ. конф. –   Київ, 1992. - С. 258 .

Медичні аспекти впливу малих доз радіації на організм дітей: Збірник наук. праць / Під ред. Набухотного Т.К., Пономаренка В.М., Шатила В.Й. –  Житомир, 1996. – 116 с.

Медичні аспекти тривалої дії малих доз радіації внаслідок Чорнобильської катастрофи / Парамонов З.М., Шатило В.Й., Толстанов О.К., Галінський Ю.Я., Данилюк В.В., Якобчук А.В., Чабан О.П. // Проблеми і перспективи розвитку  охорони  здоров’я в Житомирській  області: Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю заснування Житомирської обл.  лікарні ім. О.Ф.Гербачевського. – Житомир, 1995. - С.149-152.

Мето­дичні рекомендації з питань епідеміологічного нагляду та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій  / Парамонов 3.М., Шатило В.Й., Волков О.С. та  ін. – Житомир, 2001. - 33 с.

Методичні рекомендації з питань організації епідеміологічного нагляду та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій / Толстанов О.К., Шатило В.Й., Волков О.С. та ін.  – Житомир, 2005. - 38 с.

Мороз В.М., Парамонов З.М., Шатило В.Й. Актуальні питання  сімейної медицини // Актуальні питання сімейної медицини: Матеріали ІІ Міжрегіональної наук.- практ. конф.  -  Житомир: Полісся, 2004. – С.140 .

Мухарська Л.М., Шатило В.Й. Інфекційна захворюваність // Стан здоров’я населення України та результати діяльності закладів охорони здоров’я. 2002 р./ Під ред. В.Ф. Москаленка, А.В. Підаєва. – Київ, 2003. –                     С. 492 .

Набухотний Т.К., Павлюк В.П., Шатило В.Й.   Вплив іонізуючого  випромінювання на імунну систему людини // Медичні аспекти впливу малих доз радіації на організм дітей: Збірник наук. праць.– Житомир,1996.- С.88-98.

Накопичення  цезію-137  у  хворих  на  хронічний  гепатит  / Шатило В.Й., Афонічкін С.О., Скуртов А.М., Корендович В.С., Свиридюк А.В., Свиридюк В.З. // Проблеми радіаційної медицини. – Київ, 2000. –  Вип. 7. – С. 7

Нейро-вегетативиий статус дітей, які проживають в зоні тривалої дії малих доз радіації / Набухотний Т.К., Павлюк В.П., Шатило В.Й., Данилюк В.В. // Чорнобиль і здоров'я : Тези  доп. наук.- практ.  конф. –  Київ, 1993. - С. 242.

Організація оздоровлення дітей з підвищеним накопиченням в  організмі радіонуклідів і різними функціональними порушеннями в умовах центрів радіаційного захисту / Пономаренко В.М.,Шатило В.Й., Парамонов З.М., Набухотний Т. К., Петренко О.С., Толстанов О.К.,  Киричук І.М., Якобчук А.В. // Чорнобиль і здоров'я : Тези   доп. наук.- практ. конф. - Київ, 1994. – С. 58

Основні напрями державної політики в охороні здоров’я в сучасних соціально-економічних умовах України / Орда О.М., Пономаренко В.М., Шатило В.Й. та ін. // Досвід виконання Міжгалузевої комплексної програми "Здоров’я нації" на 2002-2011 роки / Під ред. Ю.В. Поляченка, В.М. Пономаренка. – К., 2006. – С. 240 .

Особливості епідеміології парентеральних вірусних гепатитів в Житомирській області / Киричук І.М., Берегова М.О., Благиня Л.А., Бобер М.Д., Шатило В.Й., Шевчук О.В., Шпита О.О. //  Українські медичні вісті.  –   2007. -  № 7.  – С.220-221.

Особливості організації надання термінової консультативної допомоги хворим із шлунково-кишковими кровотечами на забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС територіях Житомирщини / Парамонов З.М., Шатило В.Й., Головаков В.К. та  ін. // Організація та  управління системою  охорони  здоров’я, її правове і фінансове забезпечення на сучасному етапі реформування галузі: Тези  наук.- практ. конф.. –  Житомир, 1999. -  С. 53-54.

Особливості перебігу гострих пневмоній у хворих, які підпали під вплив малих доз іонізуючого опромінення в результаті аварії на ЧАЕС / Мальцев В.І., Колпаков М.Ю., Шатило В.Й., Якобчук А.В., Колпакова Н.Н. // Лікарська справа. – 1992. – № 7.  – С. 11-15 .

Особливості регуляторної дії ВНС на серцеву діяльність дітей, які проживають в зоні тривалої дії малих доз радіації / Попов В.П., Набухотний  Т.К., Шатило В.Й., Кравець В.П. // Діагностика та лікування захворювань системи кровообігу : Матеріали  симпозіуму. – Вінниця-Київ, 1993. – С. 43.

Оцінка тенденції показників здоров'я дитячого населення радіаційно забруднених зон Житомирської області / Шатило В.Й., Парамонов З.М., Якобчук А.В., Малиновський А.С. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. -  1999. -  № 2. – С. 94-98 .

Павлюк В.П., Шатило В. И., Бондарь В.И.  Физическое  развитие  детей, проживающих в зоне продолжительного воздействия  малых  доз  радиации //  Молодёжь и научно - технический  прогресс в здравоохранении: Тез. обл. науч-практ. конф. – Винница, 1992. – С. 12.

Парамонов З.М., Шатило В.Й.   Досвід організації стаціонарної медичної допомоги в Житомирській області // Актуальні питання сімейної медицини: ІІІ  Українська  наук.- практ. конф. – Одеса, 2000. – С. 4 .

Парамонов З.М., Шатило В.Й.  Наукове обґрунтування комплексу організаційних заходів щодо медичної реабілітації дітей та підлітків, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // VIІІ  Конгрес світової федерації Українських лікарських товариств. – К., 2000. – С.48.

Парамонов З.М., Шатило В.Й., Борщівський М.І. Організаційні аспекти медичного забезпечення населення, яке постраждало внаслідок  Чорнобильської катастрофи // Проблеми і перспективи розвитку  охорони  здоров’я в Житомирській  області: Матеріали наук.- практ. конф. присвяченої 100-річчю заснування Житомирської  обл.  лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. –  Житомир, 1995. – С. 64-68.

Парамонов З.М., Шатило В.Й.,Грищук В.О. Із досвіду реформування охорони здоров'я Житомирщини // Медичний вісник України . –  2000.

Парамонов З.М., Шатило В.Й., Хренов В.І. Досвід  економічного господарювання  в  закладах  охорони  здоров’я  Житомирської  області// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2002. - № 1. – С. 78-80.

Парамонов З.М., Шатило В.Й., Хренов В.І.  Досвід  організації сімейної  медицини в Житомирській області // Главный врач. – 2002. - № 2. – С. 30.

Парамонов З.М., Шатило В.Й., Хренов В.І.  Досвід організації сімейної медицини в Житомирській області // Вибрані матеріали І з’їзду сімейних лікарів України. – Львів, 2001. – С. 56-60.

Парамонов З.М., Шатило В.Й., Хренов В.І. Досвід  реформування первинної ланки охорони здоров’я  в  Житомирській області // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я  України. – 2000. - № 2. – С. 35-38.

Парамонов З.М., Шатило В.Й., Хренов В.І.  Про хід  реформування охорони здоров’я  Житомирської  області // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2000. - № 1. – С. 37-39.

Парамонов З.М., Шатило В.Й., Хренов В.І. Сімейна медицина: досвід, проблеми, перспективи; Під ред. В.Ф. Пономаренка.– Житомир, 2003.– 132 с.

Парамонов З.М., Шатило В.Й., Якобчук А.В. Оцінка стану здоров'я населення Житомирської області, що постраждало від аварії на ЧАЕС   // ІІ Міжнародна конференція з проблеми сільськогосподарської радіоекології після аварії на ЧАЕС. – Житомир, 1996. – С.180-182 .

Пономаренко В.М., Мальцев В.І., Шатило В.Й. Медичні аспекти довгострокового проживання населення на радіоактивно забруднених територіях // Матеріали наук.- практ. конф. Всесвіт. федерації  лікар. товариств. - Київ-Львів, 1990. - С. 25.

Пономаренко В.М., Маслаков Г.Н., Шатило В.И.  Использование  ирридодиагностики на первом  этапе  диспансеризации населения с применением  системы архивирования и отображения  радужной оболочки: Метод. рекомендации. – Житомир, 1991. – 9 с. - / МЗ УССР. Респуб. центр научной  мед. информации /.

Пономаренко В.М., Парамонов З.М., Шатило В.Й. Організація та управління системою охорони здоров'я, її правове і фінансове забезпечення на сучасному етапі реформування галузі. –  Житомир, 1999. – 108 с.

Пономаренко В.М., Шатило В.И.  Новые подходы в организации диспансеризации населения, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльськой АЭС//  Итоги оценки медицинских последствий аварии на Чернобыльской  АЭС : Тез. докл. республ. науч.-практ. конф. 18-20 апр. 1991 г. – К., 1991. - С.182 .

Пономаренко В.М., Шатило В.Й.   Парентеральні  вірусні  гепатити як важлива медико-соціальна  проблема (аналітичний  огляд  наукової  літератури) // Вісник  соц.  гігієни та  організації  охорони  здоров’я  України. – 2007. - №1. – С. 12-22.

Пономаренко В.М., Шатило В.Й. Соціально-економічний аспект медичної допомоги хворим на парентеральні вірусні гепатити В і С // Проблеми екології, медицини та клінічної імунології : Збірник наук. праць. - Київ – Луганськ – Харків, 2005. – С. 134-143.

Пономаренко В.М., Шатило В.Й., Слабкий Г.О.  Організація медичної допомоги хворим на  парентеральні  вірусні гепатити / МОЗ України. - К., 2006. - 4с. / Інформ. лист. з проблеми „Соціальна медицина”; Вип.6 /

Про заходи органів влади і місцевого самоврядування з  удосконалення системи  надання медичної допомоги  жителям Житомирської області / Лушкін В.А., Малиновський А.С., Парамонов З.М., Шатило В.Й., Хренов В.І.// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2002. - № 1. – С. 67-73.

Проблеми і перспективи розвитку охорони здоров'я в Житомирській області : Матеріали до науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю заснування Житомирської обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського / Парамонов З.М., Борщівський М.І., Парій В.Д., Шатило В.Й.-  Житомир, 1995. – 188 с.

Распространённость  некоторых заболеваний внутренних  органов среди сельского населения Житомирской области / Мальцев В.И., Колпаков М.Ю., Шатило В.И., Головко В.А., Дидык В.С., Якобчук А.В.// Врачебное дело. – 1991. - № 6. – С.109-111.

Роль та місце діагностичних центрів в системі охорони здоров'я України на сучасному етапі : Матеріали Всеукр. наради-семінару /  Ред. кол.: Парамонов З.М., Гойда  Н.Г., Уваренко А.Р, Шатило В.Й., Парій В.Д. – Житомир, 2001. –167 с.

Система економічного управління діяльністю фельдшерсько-акушерських пунктів Житомирської області / Парій В.Д., Шатило В.Й., Вексей І.І., Станіславчук В.А.// Підсумки та проблеми освоєння нового господарського механізму в системі охорони здоров'я України : Матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. –  Житомир, 1992. – С.92-95.

Соціально-гігієнічна  оцінка  захворюваності  та  медико-соціальних наслідківпарентеральних  вірусних  гепатитів В і С  в Житомирському  регіоні / Шатило В.Й., Мороз Л.В., Киричук І.М., Леськів Б.Б. та ін. // Актуальні  питання  сімейної  медицини. – Житомир, 2007. – Вип.5. – С. 21-29.

Сравнительная характеристика психосоматического состояния и нейроэндокринных реакций в популяциях, проживающих в зоне Ново-Земельного ядерного полигона и на контролируемых территориях после Чернобыля / Платко Р.В., Парамонов З.М., Дидык В.С., Шатило В.Й.  // Актуальные вопросы борьбы с инфекционными болезнями : Материалы международной  науч. – практ. конф. - Харьков, 2003. – С. 7.

Стан гуморального імунітету у дітей під впливом тривалої дії малих доз радіації / Шатило В.Й., Павлюк В.П., Ковальов М.А., Гончаров М.Г.  //  Актуальні проблеми ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: Тези доп. республ.  наук.- практ. конф. –  Київ, 1992. - С. 259.

Стан  здоровя населення  України та  результати  діяльності  та результати діяльності  галузі охорони  здоров’я / Москаленко В.Ф., Пономаренко С.Д., Слабкий Г.О., Шатило В.Й. – Київ, 2007. – 353 с.

Стан  здоров’я  населення, що потерпіло внаслідок Чорнобильської  катастрофи  і заходи по удосконаленню спеціалізованої  медичної допомоги  / Мальцев В.І., Парамонов З.М., Шатило В.Й., Дідик В.С., Парій В.Д.// Актуальні проблеми ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: Тези доп. республ.  наук.- практ. конф. –  Київ, 1992. - С. 89-90.

Стан  перекисного окислення ліпідів у дітей пре- і пубертатного віку, які проживають в зоні тривалої дії малих доз радіації / Набухотний Т.К., Пономаренко В.М., Шатило В.Й., Павлюк В.П., Леженко Г.А. // Актуальні медичні проблеми дітей-підлітків: Матеріали республ. наук.- практ. конф. –  Харків, 1992. - С. 91-92 .

Створення електронного підручника сімейного лікаря для теледистанційної форми навчання / Бойченко Л.Д., Васьков К.С., Жовнерчук В.Р., Козирацька Л.М., Лиса Т.І., Олійниченко А.В., Олійниченко Б.П., Свиридюк В.З., Степанова С.В., Шатило В.Й. // Медична освіта . – 2003. –      № 2. – С. 219-220.

Сучасні  особливості  захворювання  населення / Шатило В.Й., Слабкий Г.О., Кульчицька Т.К., Пономаренко С.Д. //  Щорічна  доповідь „Стан  здоров’я  населення  України  і  результати  діяльності  галузі охорони  здоров’я. 2003 рік”. – К.,2007. – С. 42-100.

Тепловізійний скринінг дітей, які постраждали від радіаційної дії: Метод. рекомендації / Царюк Н.Б.,Компанець В.С., Царюк Н.Н., Липко М.Р., Булат Л.М., Рудковська Н.В., Лойко Л.І., Шатило В.Й. - Вінниця, 1989.– 23с.

Толстанов О.К., Хададова М.В., Шатило В.Й.  Від школи фельдшерів до інституту медсестринства 1875-2006 рр. // Житомир: Полісся, 2006.– 171 с.

Толстанов О.К., Шатило В.Й., Шарандак Л.М. Профілактика парентеральних вірусних гепатитів //Актуальні питання сімейної медицини: Матеріали ІІІ Міжрегіональної  наук.- практ. конф.– Житомир,2005.– С.50-56.

Фізичний і статевий розвиток підлітків, які проживають в зоні тривалої дії малих доз радіації /  Набухотний Т .К., Пономаренко В.М., Шатило В.Й., Павлюк В.П., Годлевський Н.А. // Актуальні медичні проблеми дітей-підлітків:  Республіканська наук.- практ. конф. –  Харків, 1992. - С.104 .

Фізичний розвиток та структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей, що мешкають у зоні радіоактивного контролю / Лук'янова О.М., Поворознюк В.В., Антипкін Ю.Г., Арабська Л.П., Шатило В.Й. // Педіатрія, акушерство та гінекологія . –  2000. – № 2. - С. 10-17.

Формування нової  організаційної  моделі стаціонарної  медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби / Киричук І.М., Пономаренко В.М., Слабкий Г.О., Шатило В.Й. // ІХ з’їзд  ВУЛТ:  Тези доп. – К., 2007. – С. 220.

Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у дітей  Житомирської області, що проживають в районах, забруднених радіонуклідами внаслідок  аварії на Чорнобильській АЕС / Пономаренко В.М., Шатило В.Й., Маркевич В.Е., Набухотний Т.К. //  Врачебное дело. – 1992. - № 5. – С. 16-20.

Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у дітей Житомирської області, які проживають в районах, забруднених радіонуклідами в результаті аварії на ЧАЕС / Пономаренко В.М., Шатило В.Й., Маркевич В.Є., Набухотний Т.К. //  Респуб. наук.- практ. конференція. –  Житомир, 1991. ─ С.13 – 15.

Шатило В.Й. Автоматизована система управління гепатологічною службою на регіональному рівні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. –  2005. – №3. – С. 63-66.

Шатило В.И. Актуальные вопросы организации медицинской помощи больным парентеральными вирусными гепатитами // Актуальные вопросы борьбы с инфекционными заболеваниями в гуманной и ветеринарной медицине: Матер. Международ. науч. конф. - Харьков, 2005. 

Шатило В.Й. Використання електронного підручника "Хронічні  вірусні гепатити" для підвищення ефективності інформаційного забезпечення лікарів // Електронна охорона здоров'я : Матеріали наук.- практ. конф. –  Харків, 2005. – С. 134.

Шатило В.Й. Використання іридодіагностики на першому етапі диспансеризації населення, яке проживає на території, забрудненій радіоактивними речовинами, з використанням систем архівування відображення райдужної оболонки // Матеріали республ.  семінару. –   Житомир, 1990. - С. 7-9 .

Шатило В.Й. Визначення рівня обізнаності медичних працівників з проблеми парентеральних вірусних гепатитів та використання електронного підручника для підвищення інформаційного забезпечення // Сучасні технології вищої медичної освіти: Збірник  наук. праць. – Донецьк, 2006. –      С. 130-134.

Шатило В.Й.  Деякі аспекти гігієни харчування дітей, які мешкають у зоні тривалої дії малих доз радіації // Чорнобиль і здоров'я людей : Тези доп. наук.- практ. конф. –  Київ, 1993. - С. 218.

Шатило В.Й. Деякі особливості епідеміології хронічних вірусних гепатитів В і С у Житомирській області // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. –  2004. – № 3. – С. 36-39.

Шатило В.Й.   Дипломна і післядипломна підготовка сімейних лікарів і середніх  медичних спеціалістів з проблем парентеральних вірусних гепатитів і використання інтегративних технологій навчання // Практична медицина. – 2006. – Т.ХІІ, №3. – С. 67-70.

Шатило В.Й. Досвід реформування та основні напрямки подальшого розвитку сільської охорони здоров'я у Житомирській області // Всеукраїнська нарада медичних працівників сільської місцевості. – Київ-Миргород, 2002.

Шатило В.Й. Епідеміологія вірусних гепатитів В і С в Житомирській області // Гепатити в практиці терапевта, сімейного лікаря та інфекціоніста: Матеріали наук.- практ.  конф.. – Харків, 2005.– 2 с.

Шатило В.Й.  Епідеміологія захворювання гемобластозами у дітей Житомирської області // Доповідь на Міжнародному робочому засіданні експертів ВООЗ з проекту «Айфіка». –  Брянськ, 1994. – С. 30.

Шатило В.Й. Ефективність флюконазолу при кандидозних ураженнях дихальних шляхів у осіб, які тривало піддаються радіоактивному опроміненню в низьких дозах // Актуальные вопросы борьбы с инфекционными болезнями : Материалы  международной  науч.- практ. конф.  – Харьков, 2003. – С. 34.

Шатило В.Й.  Захворюваність раком щитовидної залози серед населення Житомирської області // Доповідь на Міжнародному робочому засіданні експертів ВООЗ  з  проекту «Айфіка». –  Київ, 1993. - С. 31-35.

Шатило В.Й. Інформаційне забезпечення лікаря загальної практики // Міжнародний медичний журнал. – 2005. – Спецвипуск. - С. 63.

Шатило В.Й.   Медико-соціальне   обґрунтування  системи  медичного забезпечення  хворих  на  парентеральні  вірусні  гепатити  В і С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.02.03 «Соціальна медицина» / В.Й. Шатило. – К., 2007. – 32 с.

Шатило В.Й.  Медико-соціальні наслідки парентеральних вірусних гепатитів  В і С . – Житомир: Полісся, 2007. – 286 с.

Шатило В.Й.  Медико-соціальні наслідки парентеральних вірусних гепатитів в матеріалах соціологічного дослідження якості життя осіб, що перенесли вірусний гепатит В або С  // ХІ Конгрес СФУЛТ. – Полтава, 2006. – С. 48.

Шатило В.Й. Методичні підходи до профілактики хронічних парентеральних вірусних гепатитів в умовах лікарняних закладів // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. –  2006. – № 2. – С. 35-38.

Шатило В.Й. Організаційні моделі системи надання допомоги хворим на хронічний гепатит на регіональному рівні // Гастроентерологія : Міжвідомчий збірник . – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 36.  – С. 22-23.

Шатило В.Й. Організаційно-функціональна модель системи надання медичної допомоги хворим з парентеральними вірусними гепатитами на регіональному рівні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. –  2005. – №1. – С. 60-64.

Шатило В.Й. Організація медичної допомоги, диспансерний нагляд та профілактика парентеральних вірусних гепатитів на регіональному рівні       // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2005. – №1. – С. 168 -172.

Шатило В.Й. Організація медичної допомоги населенню Житомирської області, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи // Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи : Тези доп. наук.-практ. конф. –  Київ, 1995. – С.30.

Шатило В.Й.  Особливості  функціонального стану  щитовидної  залози у дітей,  які  мешкають на  територіях,  забруднених  радіоактивними речовинами  внаслідок  аварії  на Чорнобильській АЕС: автореф. дис.  на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук /Вінницький мед. інститут ім. М.І.  Пирогова.– К., 1993.– 18с.

Шатило В.Й.  Особливості функціонального стану щитовидної залози у дітей, які мешкають на територіях, забруднених радіоактивними речовинами внаслідок аварії на ЧАЕС // Медичні аспекти впливу малих доз радіації на організм дітей : Збірник наук. праць. – Житомир,1996. - С. 76-87.

Шатило В.Й.  Оцінка епідеміологічної ситуації на  парентеральні  вірусні гепатити В і С за результатами тестування донорів крові і ефективності профілактики // Питання експериментальної та клінічної медицини: Збірник статей. – Донецьк, 2006. – Вип. 10, Том 2. – С. 108-114.

Шатило В.Й. Перспективи розвитку медсестринської освіти в Житомирському інституті медсестринства // Медсестринство в Україні: досвід та проблеми : Навчально – наук. конференція. – Житомир, 2007.

Шатило В.Й.  Післядипломна підготовка сімейних лікарів і молодших медичних спеціалістів з проблем парентеральних вірусних гепатитів // Розвиток наукових досліджень 2005: Міжнародна НПК. – Полтава, 2005. – С. 80-81.

Шатило В.Й. Проблеми медичного обслуговування і безпечного проживання населення на контрольованих територіях Житомирської області // Матеріали  наук.- практ. конф. з проблем ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. – Київ, 1990. - С.23-24 .

Шатило В.Й. Проблеми формування безпечної поведінки у молоді щодо інфікування на парентеральні вірусні інфекції // Современная педиатрия. – 2006. - № 4. – С. 128-130.

Шатило В.Й.  Результати епідеміологічних досліджень на парентеральні вірусні гепатити В і С в Житомирській області // Український медичний альманах. - 2006. – Т. 9, № 2. – С. 198-200.

Шатило В.Й.  Результати соціологічних досліджень якості життя в осіб, які перехворіли на вірусний гепатит В і С // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2005. – № 2. – С. 34-36.

Шатило В.Й. Результати соціологічного дослідження обізнаності медичної громади в актуальних питаннях щодо парентеральних вірусних гепатитів // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. –  2006. – №1. – С. 21-25.

Шатило В.Й. Реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах лікаря загальної практики. Система інформаційного забезпечення // Буковинський медичний вісник. –  2005. – Т.9,  №3. – С. 14-17.

Шатило В.Й.  Рівень обізнаності сімейних лікарів з проблем парентеральних вірусних гепатитів та використання електронного підручника для підвищення ефективності інформаційного забезпечення // Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині: Форум з міжнародною участю. – Київ, 2006. – С. 77-78.

Шатило В.Й.  Рівень професійних знань лікарів загальної практики з проблем парентеральних вірусних гепатитів та заходи по удосконаленню їхньої підготовки як один із засобів підвищення якості медичної допомоги // Проблеми  військової охорони здоров’я : збірник наук. праць. – К.,2006. – Вип. 16. – С. 671-675.

Шатило В.Й. Ситуаційний аналіз епідеміології парентеральних вірусних гепатитів В і С в Житомирській області // Профілактична медицина. - 2006. – № 5. – С. 88-89.

Шатило В.И.  Содержание  иммуноглобулинов трёх основных классов С, М, А  у  детей раннего возраста с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких  тканей //  22-я  Всесоюзная конф. НСО по детской хирургии: тез. докл. – Махачкала, 1980.- С. 30.

Шатило В.Й. Соціально-економічне значення впровадження інституту сімейної медицини, проблеми, перспективи // Актуальні питання сімейної медицини: ІІ Міжрегіональна  наук. – практ. конференція. – Житомир, 2004. – С. 10-14.

Шатило В.Й.  Якість і рівень медичної допомоги особам, які перенесли вірусний гепатит В і С, за результатами соціологічних досліджень // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я  України. – 2005. – №4. – С. 63-65.

Шатило В.Й., Бистрицька В.Й., Лябах П.П. Економічні важелі в діяльності закладів охорони здоров'я // Підсумки та проблеми освоєння нового господарського механізму в системі охорони здоров'я України : Матеріали Всеукраїнської  наук.- практ.  конф. – Житомир, 1992.- С.26-27.

Шатило В.Й., Киричук І.М.  Рівень професійної готовності сімейних лікарів щодо надання медичної допомоги хворим на хронічні парентеральні вірусні гепатити // Міжгалузева комплексна програма "Здоров’я нації" на 2002-2011 роки – крок до реформування галузі: матеріали конф. – К., 2006. – С.208 .

Шатило В.Й., Козирацька Л.М. Інноваційні методи підготовки лікарів загальної практики // Актуальні питання сімейної  медицини: Матеріали ІІІ  Міжрегіональної  наук.- практ. конф . -  Житомир, 2005. – С. 51-58.

Шатило В.Й., Козирацька Л.М., Свиридюк В.З.  Комп’ютерні  технології  підвищення  ефективності  підготовки  лікарів загальної практики // Наукові  праці V Конференції  з  міжнародною  участю „Інформаційні  технології в  охороні  здоров’я  та  практичній  медицині”. – К., 2005. –                С. 112.

Шатило В.Й., Купрійчук М.В.  Напередодні  130-річчя Житомирського базового  медичного коледжу  // Медсестринство  України. –  2004. – № 1. - С. 37.

Шатило В.Й., Мороз В.М., Толстанов О.К. Профілактика парентеральних вірусних гепатитів В і С. // Актуальні питання сімейної медицини : матеріали Міжрегіональної наук.- практ. конф. –  Житомир, 2005. –  С. 6.

Шатило Ю.В., Мороз Л.В., Шатило В.Й.  Епідеміологічна характеристика хронічних гепатитів В і С у жителів Житомирської області  // Матеріали VIIІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль, 2004. – С. 84.

Шатило В.Й., Олійниченко Б.П., Свиридюк В.З. Особливості перебігу хронічного панкреатиту, поєднаного з гепатитом, у жителів Житомирської області, потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2004. – № 4. – С. 28-32.

Шатило В.Й., Парамонов З.М., Набухотний Т.К. Еквівалентна доза опромінення щитовидної залози радіонуклідами йоду-131 дітей та підлітків, які мешкають в зоні тривалої дії малих доз радіації //  Фізична культура, спорт та здоров'я нації. – К.,  1994. - С.300 .

Шатило В.Й., Парій В.Д., Боровенський В.П. Організація моніторингу за станом здоров'я населення Житомирської області, що постраждало від катастрофи на ЧАЕС // Медико-біологічні наслідки Чорнобильської катастрофи через 15 років: матеріали наук.- практ.  конф. –  Житомир, 2001. - С. 33-38 .

Шатило В.Й., Парій В.Д., Хренов В.І.  Етапи переходу до сімейної медицини в Житомирському обласному лікувально-профілактичному центрі "Здоров'я" // Організація та  управління системою  охорони  здоров’я, її правове і фінансове забезпечення на сучасному етапі реформування галузі: тези наук.- практ. конф.–  Житомир, 1999. – С. 30-31.

Шатило В.Й., Парій В.Д., Хренов В.І. Підготовка фахівців з сімейної медичної практики // Сімейна медицина. – 1999. –  № 1 .- С. 86-87.

Шатило В.Й., Поташова І.М., Жовнерчук В.Р.  Роль  науково-дослідницької діяльності студентів у підвищенні якості підготовки молодших медичних працівників у Житомирському  базовому медичному коледжі  //  Медсестринство  України. – 2004. – № 2. - С. 32.

Шатило В.Й., Свиридюк В.З., Вовк С.Г.  Рівень накопичення ізотопів цезію-lЗ7 та калію-40 у хворих на виразкову хворобу шлунку та дванадцятипалої кишки, які  мешкають на забрудненій радіонуклідами території внаслідок  аварії на  Чорнобильській АЕС //  Науково-медичні наслідки аварії на ЧАЕС: Підсумки 8-річного обстеження, лікування і моніторингу ліквідаторів аварії та  населення України: тези доп. наук.- практ. конф. -  Харків, 1994. – С. 30.

Шатило В.Й., Склярова Н.О. Основи реабілітації. – Житомир: "Полісся", 2005. – 167 с.

Шатило В.Й., Слабкий Г.О. Тимчасова і стійка втрата працездатності внаслідок парентеральних вірусних гепатитів В і С // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. –  2006. – № 3. – С. 39-42.

Шатило В.Й., Снідевич Л.С. Епідеміологія хронічних гепатитів В і С  // Актуальні питання сімейної медицини : матеріали ІІ Міжрегіональної наук.- практ. конф. – Житомир, 2004. – С. 41-47.

Шатило В.Й., Ципко М.І.,  Киричук І.М.   Особливості захворювання населення на інфекції, керовані засобами специфічної імунопрофілактики          // Стан здоров’я  населення та результати  діяльності  закладів охорони здоров’я   – Київ, 2007. – С. 130-131.

Шатило В.Й., Чугрієв А.М. Використання результатів лабораторного скринінгу служби крові для оцінки захворюваності гепатитами В і С і контролю ефективності профілактики // Вісник гігієни і епідеміології. - 2006. –  Т. 10, №1. – С. 26-30.

Шляхи виведення інкорпорованого радіоцезію з організмів  дітей, які проживають в районах України з підвищеним радіаційним забрудненням внаслідок   аварії на ЧАЕС /  Набухотний Т. К., Шатило В.Й., Пономаренко В.М., Місюров О.Ю., Конощук Д.Д. // IV Конгрес Світової федерації українських лікарських товариств. –  Харків, 1992. - С. 358.

Шпита О.О., Слабкий Г.О., Шатило В.Й. Структурна реорганізація системи медичного обслуговування з першочерговим розвитком ПМСД на засадах сімейної медицини // Українські медичні  вісті. – 2007. - № 7. – С.52.

Шпита  О.О., Шатило В.Й., Киричук І.М.  Захворюваність на керовані  інфекції //  Щорічна доповідь „Стан  здоров’я населення України  та результати діяльності в галузі охорони здоров’я.2003 рік.” – Київ, 2007. – С. 88-92.

Щитовидна залоза та стан фізичного розвитку кісткової системи дітей, народжених після аварії на ЧАЕС / Арабська Л.П., Антипкін Ю.Г., Поворознюк В.В., Шатило В.Й. // Перинатологія та педіатрія. – 1999. -  № 3.-С. 20-23 .  

 

КАНДИДАТИ   МЕДИЧНИХ   НАУК

БЕНЕДИЧУК  ЮРІЙ  ВОЛОДИМИРОВИЧ

Бенедичук  Юрій   Володимирович  -  кандидат  медичних  наук,  завідувач  центром  планування  сім’ї  та  репродукції  людини  обласного  перинатального  центру

 

 

 

 

 

 

Бенедичук  Ю.В.  Аналіз  роботи  з  діагностики  вроджених  вад  розвитку  та  спадкових  захворювань  //Проблеми  і  перспективи  розвитку  охорони  здоров’я  в  Житомирській  області:  Матер.  до  наук.-практ.  конф.,  присвяч.  100-річчю  обл.  лікарні  ім.  О.Ф.  Гербачевського. – Житомир,  1995. – С. 90-92.

Бенедичук  Ю.В.  Вплив  проживання  на  радіоактивно  забруднених  територіях  в  результаті  аварії  на  ЧАЕС  на  формування  вроджених  вад  розвитку  (на  моделі  Житомирської  області):  автореф.  дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  канд.  мед.  наук.: 03.00.15 – К.,  2010. – 21  с.

Бенедичук   Ю.В.  Рідкісний  випадок  вродженої  аномалії  розвитку  плода – сіамські  близнюки  / Бенедичук  Ю.В.,  Грищук  О.Ю.  //Роль  та  місце  діагностичних  центрів  в  системі  охорони  здоров’я  України  на  сучасному  етапі:  Матер.  Всеукр.  наради-семінару. – Житомир,  2001. –     С. 156-158.

Вайсберг Ю.Р. Досвід впровадження сучасних ефективних перинатальних технологій в Житомирському обласному центрі охорони здоров'я матері і дитини  / Ю. Р. Вайсберг, Л. П. Асташкіна, Ю. В. Бенедечук   // Матеріали IV з'їзду спеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров'я  . - 2008. - Т.1 . - С. 23-28.

Вплив радіаційного чинника: обгрунтування необхідності проспективного спостереження за рівнем репродуктивних втрат серед населення, постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС            / О.В. Линчак, В.В. Єлагін, Ю.В. Бенедичук, О.І. Тимченко // Гігієна населених місць: зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 45. – С. 426-432.

Вроджені вади розвитку нервової системи на радіоактивно забруднених в результаті аварії на ЧАЕС і „чистих” територіях Житомирської області / О.О. Полька, Ю.В. Бенедичук, О.В. Линчак, О.В. Процюк, О.І. Тимченко // Гігієна населених місць: зб. наук. пр. –К., 2009. – Вип. 53. –  С. 374-379.   

Линчак О.В. Вроджені вади розвитку серед населення Житомирської області / О.В. Линчак, Ю.В. Бенедичук, О.І. Тимченко // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: зб. наук. пр. – Київ-Луганськ, 2006. – Вип. 13. – С. 228-233.

Парій  В.Д.  Дородова  (пренатальна)  діагностика  вродженої  та  хромосомної  патології  плода  за  допомогою  визначення  альфафетопротеїну  крові  матері  в  діагностиці  генетичних  дефектів               / Парій  В.Д.,  Бенедичук  Ю.В.  //Роль  та  місце  діагностичних  центрів  в  системі  охорони  здоров’я  України  на  сучасному  етапі:  Матер.  Всеукр.  наради-семінару. – Житомир,  2001. – С. 155-156.

Парій  В. Д.  Досвід використання сучасних  інформаційних  технологій у Житомирському обласному медичному консультативно-діагностичному центрі  / В.Д. Парій,  Бенедичук  Ю.В. // Охорона  здоров'я України. - 2003. - № 1. - С.23-25.

Парій  В. Д.  Досвід використання фетальних клітин та тканин  / В.Д. Парій, Ю.В. Бенедичук, В.І. Лучків, М.Л. Колеснікова // Стан та перспективи діагностичної служби в системі охорони здоров'я регіону : Збірник наук. праць міжобл. наук.-практ. конф.; Рівне, 2 листоп. 2000 р. - Рівне : "Вертекс", 2000. - с.127-128

Ризик виникнення вроджених вад розвитку на радіоактивно забрудненій території та думка матерів щодо причин виникнення даної патології у їх дітей / О.В. Линчак, Ю.В. Бенедичук, О.О. Полька,О.І. Тимченко // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: зб. наук. пр. – Київ-Луганськ, 2009. –Вип. 17.  – С. 196.-202.

Тимченко О.І.  Відношення жінок, які проживають на радіоактивно забрудненій території та народили дитину з вродженою вадою розвитку, до чинників ризику для здоров‘я та життя / О.І. Тимченко, О.В. Линчак,Ю.В. Бенедичук // Гігієна населених місць: зб. наук. пр. –К., 2007. – Вип. 49. – С. 405-409.

Тимченко О.І.  Вроджені вади розвитку серед новонароджених на радіоактивно забруднених в результаті аварії на ЧАЕС і „чистих” територіях Житомирської області / О.І. Тимченко, О.В. Линчак, Ю.В. Бенедичук // Гігієна населених місць: зб. наук. пр. –К., 2008. – Вип. 52. – С. 361-368.

БІЛОУС  ВОЛОДИМИР  ЙОСИПОВИЧ

 

Білоус  Володимир  Йосипович  (1945 р.н.)  – член-кореспондент Інженерної Академії України за спеціальністю „Медична інженерія”, лікар вищої кваліфікаційної категорії, головний офтальмолог м. Житомира, член Національної Спілки журналістів України. Працює  в КУ  «Центральна  міська  лікарня  № 1  м. Житомира»

 

 

 

 

 

Белоус  В.И. Апитерапия  в  офтальмологии. – Житомир: Полиграфический  центр  ЖГПУ, 2004. – 112 с.

Белоус  В.И.   Глазная  гимнастика  для  практически   здоровых людей. – Житомир, 1988. - 4 с.

Белоус  В.И. Диспансерное  наблюдение  больных  диабетической ретинопатией  в  поликлинической  сети  // Тез. докл. VII съезда офтальмологов УССР. – Одесса, 1984. - С. 89-90.

Белоус  В.И.  К  истории  офтальмологической  службы  на Житомирщине  // Тез. докл.  и  сообщений  региональной  научно-практической  конф. офтальмол. – Житомир, 1995. - С. 3-6.

Белоус  В.И. К  состоянию  органа  зрения  у  рабочих  производства корда  // Офтальмологический  журнал. -1979. - № 4. -С. 250.

Белоус  В.И.  Контактная   коррекция   зрения. – Житомир: издательство „Волынь”, 2001. – 144 с.

Белоус  В.И.  Контактные  линзы  и  правила  их  использования  для коррекции  зрения. – Житомир, 1987. - 4 с.

Белоус  В.И.  Криогенное  лечение  халазиона // Тез. докл. I съезда украинского  общества  криобиологии  и  криомедицины. –Харьков, 1995. - С.17 -19.

Белоус  В.И.  Лечебная  глазная  гимнастика  для  улучшения  зрения. – Житомир, 2003 . – 5с.

Белоус  В.И.  Наш  опыт  применения  электрофореза  экстракта  алоэ  в  комплексном  лечении  больных  диабетической  ретинопатией // Тез. докл. респ. конф. – Одесса, 1983. - Т. 1. - С. 120-122.

Белоус  В.И.  Организация  помощи  больным  глаукомой  в Королевском  районе  г. Житомира  // Офтальмологический журнал. - 1982. -№ 7. - С. 442-443.

Белоус  В.И.  Применение  мягкой  контактной  коррекции  зрения  у больных  после  склеропластики  при  прогрессирующей  близорукости  с использованием  аллоамниона  // Тез. докл. 8 международной  конференции офтальмологов. -  Одесса - Генуя – Одесса, 1993. - С. 25-26.

Белоус  В.И.  Реабилитация  больных  с  посттравматической  афакией мягкими  контактными  линзами  // Актуальные  вопросы  офтальмологии : Материалы  научно-практической  конференции, посвященной  90-летию больницы им. проф. Л.Л. Гиршмана. – Харьков, 1998. - С. 54.

Belous V.I. Results of Cryotherapy Application in Combined Treatment of Non-Penetrating Cornea Wound. Abstracts of the reports of All-Ukrainian conference “Achievements and Perspectives of Cryobiology and Cryomedicine Development”. –Problems of Cryobiology. - № 3. –2001. – p. 184-185.

Белоус  В.И.  Результаты  комплексного  лечения  больных диабетической  ретинопатией  // Офтальмологический журнал. - 1981. - № 5. - С. 315.

Белоус  В.И.  Результаты  применения  взвеси  плаценты  в комплексном  лечении  больных  с  синдромом  Съегрена  // Тези  доповідей наукової  конференції  офтальмологів, присвяченої  90 – річчю  акад. Н.О. Пучківській. – Одеса, 1998. - С. 231-233.

Белоус  В.И.  Результаты  применения  магнитного  поля  в комплексном  лечении  непроникающих  ранений  роговой  оболочки // Тез. IХ съезда  офтальмологов  Украины. – Одесса, 1996. - С.281 - 282.

Белоус  В.И.  Рецензия на монографию: Е.К. Мамбетов. Патология слезных  путей  и  их  хирургическое  лечение.  Алматы, ТОО Издательский дом “Антей”, 1999. - 120 с. // Актуальные вопросы офтальмологии: Сборник науч. Трудов. - Алматы: Республиканское ГКП “Казахский  НИИ  глазных болезней”, 1999. - С. 236.

Белоус  В.И.   Рецензия  на  монографию: Е.К. Мамбетов, Ю.А. Шустеров, Т.В. Тарасенко.  Межслойная  рефракционная  тоннельная кератопластика. Алматы, ТОО Издательский дом “Антей”, 1999. - 112 с. // Актуальные вопросы офтальмологии. Сборник науч.трудов - Алматы: Республиканское ГКП “Казахский НИИ глазных болезней”, 1999. -С. 237-239.

Белоус  В.И.  Случай  синдрома  Лоуренса-Муна-Барде-Бидля// Офтальмологический  журнал. - 1982. - № 3. - С. 187-188.

Белоус  В.И.  Травматизм  глаз  в  сельском  хозяйстве  и  пути  его предупреждения: Методический  материал  и  рекомендации  в  помощь лекторам  и  слушателям  народных  университетов  медицинских  знаний. – Житомир, 1983. - 18 с.

Белоус  В.И.  Хорошее  зрение - важнейшее  условие высокопроизводительного труда: Методические рекомендации и материал в помощь лектору и слушателям народных университетов медицинских знаний. - Житомир. - 1981. –23 с.

Белоус  В.И.  Эффективность  взвеси  плаценты  при  лечении  больных диабетической  ретинопатией // Тез.докл.респ.конф. – Одесса, 1983. - Т. 1. -С.126-127.

Белоус  В.И. Эффективность  предоперационной  санации конъюнктивальной  полости  эктерицидом // Тез. докл. Х международного офтальмологического симпозиума Одесса – Генуя – Одесса, 1997. - С. 159-160.

Белоус  В.И., Боровенская  Н.П.  Сравнительная  оценка  ближайших и  отдаленных  результатов  микрохирургического  лечения  глаукомы  //Тези ІV - міжнародної конференції з офтальмології. – Київ,1998. - С. 23-24.

Белоус   В.И., Лищенко  Б.М.  Изменения  органа  зрения  у хмелеводов  // Офтальмологический журнал. - 1984. - № 4. - С. 241-242.

Белоус  В.И., Лищенко  Б.М.,  Юмашева  А.А. Самоконтроль остроты  зрения. – Житомир, 1989. - (плакат).

Белоус  В.И., Месяц  Н.К. С. М. Тер-Арутюнянц - основатель глазной службы на Житомирщине // Офтальмологический журнал. -1984. -№ 1. -                    С. 63-64.

Белоус В.И., Месяц Н.К.  Состояние  органа  зрения  у  детей  с отклонениями в речевом развитии  // Тез.докл. и сообщений региональной научно-практической конф. офтальмол. – Житомир, 1995. - С.34 - 35.

Белоус  В.И., Мошковская  Е.К.  Наш  опыт  занятий  физической культурой  в  специальной  группе  для  учащихся  с  высокой близорукостью  // Тез. докл. и сообщений региональной научно- практической конф. офтальмол. – Житомир, 1995. - С.35- 37.

Белоус  В.И., Подвысоцкая  М.И. Применение  отвара  из  пшеничных отрубей  в  комплексном  лечении  больных  диабетической  ретинопатией. //Офтальмологический журнал. - 1987. -№ 7. -С. 443-444.

Белоус  В.И., Рудзинский  Л.М. Алкоголь, никотин  и  зрение: Методический материал и рекомендации в помощь врачам - лекторам, слушателям народных университетов медицинских знаний. – Житомир, 1990. - 16 с.

Белоус  В.И., Юмашева  А.А.  Результаты  применения  эмоксипина  в комплексном  лечении  больных  диабетической  ретинопатией  // Тез.докл. VIII съезда офтальмологов УССР. – Одесса, 1990. - С. 402 - 403.

Білоус  В.Й.   Алкоголь і зір  // Наука і суспільство. - Київ. - 1987. -№ 8. - С. 66.

Білоус  В.Й.  Астигматизм  після  екстракції  катаракти  // Тези доповідей  УІІІ  Конгресу  Світової  федерації  українських  лікарських товариств. – Львів – Трускавець, 2000. - С. 327.

Білоус  В.Й.  Бетоптик – S в лікуванні хворих первинною відкритокутовою  глаукомою // Тези  доповідей  Х  Конгресу  Світової  федерації  українських  лікарських  товариств. – Чернівці – Київ – Чикаго, 2004. – С. 403-404.

Білоус  В.Й.  В.Ф. Войно-Ясінецький  на  службі  медичної  науки  і християнської  віри  // Матеріали  Всеукраїнської  науково - теоретичної конференції до 2000-річчя Різдва Христового. – Житомир, 1999. - С. 60 - 63.

Білоус  В.Й.  Гострота  зору  і  рефракція  у  студентів  Житомирського педінституту,  які  проживають  в  умовах  дії  малих  доз  радіації// Педагогічні  основи  організації  літнього  відпочинку  дітей  зони радіологічного  контролю: Тези  регіональної  науково-практичної конференції 19 - 20 листопада 1996 р. – Житомир, 1996. - С. 7.

Білоус  В.Й.  Диспансерне  спостереження  за  хворими,  які  отримали контактну корекцію зору  // Проблеми і перспективи розвитку охорони здоров’я в Житомирській області: Матеріали до науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю заснування обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 1995. - С. 93 - 95.

Білоус В.Й.  До  витоків  офтальмологічної  служби  на  Житомирщині. // Матеріали конференції “Історія української медицини”. –К., 1995. - С. 7-9.

Білоус  В.Й.  До  методики  використання  моделі “схематичного ока” // Тези доповідей дев’ятої науково-методичної конференції військового факультету радіоелектроніки при Житомирському інженерно-технологічному інституті. - Частина 1. – Житомир, 1997. - С. 71.

Білоус  В.Й.  Ефективність  застосування   даларгіну  в  комплексному лікуванні  хворих  з  травматичними  кератитами  // Тези  доповідей  Х Конгресу  Світової  федерації  українських  лікарських  товариств. – Чернівці – Київ –Чикаго, 2004. – С. 404-405.

Білоус  В.Й. Ефективність застосування екстракту плаценти в комплексному лікуванні хворих з синдромом Сьогрена // Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні питання тканинної терапії та перспективи застосування природних біологічно активних речовин у сучасній медицині”. – Одеса, 2003. – С. 48-49.

Білоус  В.Й.  Ефективність  застосування  квінаксу  в  консервативному лікуванні  катаракт  // Тези  доповідей  ІХ  Конгресу  Світової  федерації українських  лікарських  товариств. - Луганськ -Київ - Чикаго,2002. – С. 353-354.

Білоус  В.Й.  Ефективність  застосування  низькочастотного перемінного магнітного поля в комплексному лікуванні ерозій рогової оболонки. - В кн.: Проблеми і перспективи розвитку охорони здоров’я в Житомирській області. - Матеріали до науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю заснування обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 1995. - С. 95-96.

Білоус  В.Й.  Ефективність  м’яких  контактних  лінз  з  пропоміксом при  бульозній  кератопатії  // Тези  ІІ українсько - польської  конференції  з офтальмології. – Київ, 1999. - С. 110-111.

Білоус  В.Й.  Ефективність м’якої контактної корекції зору при спазмі акомодації у школярів // Тези ІІ конференції дитячих офтальмологів України  “Сучасні технології діагностики та лікування очної патології у дітей”. – К., 2003. – С. 30-31

Білоус  В.Й.  Застосування  м’якої  контактної  корекції  зору  у школярів  з  однобічною  високою  короткозорістю  // Тези  та  лекції  І конференції дитячих офтальмологів України. – Ялта, 2000.- С. 32-33.

Білоус  В.Й.  Застосування  цілоксану  в  лікуванні  бактеріальних кератитів  // Тези  доповідей  XII  міжнародного  Одеса-Генуя офтальмологічного  симпозіуму. –Чернівці, 2001. –С. 93-94.

Білоус  В.Й.  Квінакс  в  лікуванні  катаракт:  безпосередні  результати застосування  // Тези  доповідей  наукової  конференції  офтальмологів, присвяченої  125 - річчю  з  дня  народження  акад. В.П.Філатова. – Одеса, 2000. - С. 46-47.

Білоус  В.Й.  Контактні  лінзи:  біохімічний,  гістохімічний  та мікробіологічний  аспекти  застосування  // Вісник  Житомирського педагогічного  університету  ім. І.Франка. - Вип. 11. – Житомир, 2003. –С. 234-237.

Білоус  В.Й.  Медичні  терміни  в  науковому  тексті // Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем. -Випуск  9. – Житомир, 2002. – С. 90-92.

Білоус  В.Й.  Організація  диспансерного  спостереження  за  хворими на  глаукому  та  їх  лікування  в  місті  Житомирі  // Тези доповідей X з’їзду офтальмологів України. – Одеса, 2002. – С. 8-9.

Білоус  В.Й.  Особливості  контактної  корекції  післяопераційної  афакії  у дітей // Тези ІІ конференції дитячих офтальмологів України  “Сучасні технології діагностики та лікування очної патології у дітей”. – К., 2003. – С. 31-32.

Білоус  В.Й.  Особливості  структури  офтальмологічної  патології серед учнів професійно - технічних училищ Житомира, що піддалися впливу малих доз радіаційного забруднення  // Малинщина у просторі і часі: Матеріали  Всеукраїнської  науково – краєзнавчої  конференції  25 - 27 вересня 1996 р. – Малин, 1996. - С. 218-219.

Білоус  В.Й.   Офтагель як засіб підвищення толерантності до м’яких контактних лінз у дітей // Тези ІІ конференції дитячих офтальмологів України  “Сучасні технології діагностики та лікування очної патології у дітей”. – К., 2003. – С. 32-33.

Білоус  В.Й.   Очна лікарня князя Волконського на Волині  // Діяльність бібліотек по збереженню культурної спадщини і відродження духовності народу: Матеріали Всеукраїнської науково - краєзнавчої конференції до 130 - річчя Житомирської обласної наукової універсальної бібліотеки 23 - 25 травня 1996р. - Житомир. - ВКФ “Поліграфіка”, 1996. - С. 121-122.

Білоус  В.Й.  Перша очна лікарня на Волині  //  Звягель древній і вічно молодий: Тези Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції з нагоди 200-річчя утворення Волинської губернії, 200-річчя Волинської єпархії та 200-річчя найменування міста Звягеля Новоград-Волинським. - Новоград-Волинський, 1995. - С.81-82.

Білоус  В.Й.  Перша  очна  лікарня  на  Волині - початок офтальмологічної служби на Житомирщині  // Проблеми і перспективи розвитку охорони здоров’я в Житомирській області : Матеріали до науково - практичної конференції, присвяченої 100-річчю заснування обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 1995. - С. 25-27.

Білоус  В.Й.  Поглиблене  офтальмологічне  обстеження  школярів,які  проживають  в  умовах  малих  доз  радіаційного  забруднення// Психолого-педагогічні фактори підвищення професійної майстерності вчителя-вихователя: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 листопада 1995 р. – Житомир, 1995. - С. 316 -317.

Білоус  В.Й.  Реабілітація  дітей  з  посттравматичною  монокулярною афакією  м’якими  контактними  лінзами  // Тези та лекції І конференції дитячих офтальмологів України. – Ялта, 2000.- С. 31-32.

Білоус  В.Й.  Результати застосування м’яких контактних лінз з пропоміксом і тканинної терапії в комплексному лікуванні бульозної кератопатії // Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні питання тканинної терапії та перспективи застосування природних біологічно активних речовин у сучасній медицині”. – Одеса, 2003. – С. 49-50.

Білоус  В.Й.  Результати обстеження акомодаційного апарату у школярів, що проживають в зоні радіаційного забруднення  // Педагогічні основи організації літнього відпочинку дітей зони радіологічного контролю: Тези регіональної науково-практичної конференції 19 - 20 листопада 1996 р. – Житомир, 1996. - С. 6.

Білоус  В.Й.  Рейтинг  офтальмопатології  у  школярів  Житомира,що зазнали  впливу  малих  доз  радіації  // Тези ІІ українсько - польської конференції з офтальмології. – Київ, 1999. - С. 59.

Білоус  В.Й.  С.М. Тер-Арутюнянц - засновник офтальмологічної служби на Волині  // Тези Всеукраїнської наукової краєзнавчої конференції. – Житомир, 1994. - С. 189-191.

Білоус  В.Й.  Сучасні наукові погляди на наркотичну залежність серед молоді //Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні: Збірник наукових праць. – Житомир, 2002. – С. 160-162.

Білоус  В.Й.  Фітотерапевтична корекція зорових функцій в умовах дії малих доз радіації  // Малинщина у просторі і часі: Матеріали Всеукраїнської науково - краєзнавчої конференції 25 - 27 вересня 1996 р. – Малин, 1996. - С. 217-218.

Білоус  В.Й.  Фітотерапевтична корекція функцій органу зору в умовах дії малих доз радіаційного забруднення // Тези доповідей Х Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств. – Чернівці – Київ – Чикаго, 2004. – С. 73-74.

Білоус  В.Й.   Як виникли окуляри  // Наука і суспільство . – 1986. -№ 10. - С.43-44.

Білоус В. Й., Боровенська  Н.П.   Результати  комплексного консервативного  лікування  компенсованої  глаукоми  // Тези ІІ українсько - польської конференції з офтальмології. – К., 1999. - С. 34 - 35.

Білоус  В.Й., Місяць  Н.К.  Лікарська, педагогічна та наукова діяльність Івана Талимоновича Ямкового  // Вісник Житомирського педагогічного університету ім. І. Франка. - Вип. 10. – Житомир, 2002. –С. 224-226.

Білоус  В.Й., Місяць  Н.К.  Рейтинг офтальмопатології серед школярів з відхиленням у мовному розвитку  // Тези та лекції  І конференції дитячих офтальмологів України. – Ялта, 2000.- С. 33-34.

Білоус  В.Й., Місяць  Н.К., Білоус  А.В.  Актуальні  проблеми української офтальмологічної термінології  // Офтальмологический журнал. -1999. - № 6. - С. 410-415.

Білоус  В.Й., Місяць  Н.К., Білоус  А.В.  Основні тенденції розвитку української офтальмологічної термінології  // Тези доповідей УІІІ Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств. – Львів –Трускавець, 2000. - С. 326-327.

Білоус  В.Й., Місяць  Н.К., Білоус  А.В.  Термінотворення  в офтальмології: здобутки і втрати  // Тези доповідей наукової конференції офтальмологів, присвяченої 125 - річчю з дня народження акад. В.П.Філатова. – Одеса, 2000. - С. 418-419.

Білоус  В.Й., Місяць  Н.К., Білоус  А.В.  Українські  анатомічні терміни  в  офтальмології  // Тези доповідей XII міжнародного Одеса-Генуя офтальмологічного симпозіуму. –Чернівці, 2001. – С. 139.

Білоус  В.Й., Сікол  С.З.  Фітотерапія в комплексному лікуванні очних захворювань. – Житомир: РВДП „Льонок”, 1994. – 96 с.

Білоус  В.Й., Ямковий  І.Т.  Навчання студентів самоконтролю зору // Тези доповідей міжрегіональної науково - практичної конференції “Соціально-педагогічні проблеми професійної підготовки майбутніх вчителів”. – Житомир, 1993. - Т.1. - Ч.2. - С. 266 - 267.

Боровенская  Н.П., Белоус  В.И.  Результаты  имплантации интраокулярной линзы модели Н.М. Сергиенко в условиях глазного отделения городской больницы  // Тези IV міжнародної конференції з офтальмології. – Київ, 1998. - С. 76-77.

Боровенська  Н.П., Білоус  В.Й.  Ефективність  тіаміно-тауфонової суміші в лікуванні поверхневого герпесу рогівки  // Тези  ІІ українсько - польської конференції з офтальмології. – Київ, 1999. - С. 190-191.

Боровенська  Н.П., Білоус  В.Й.   Наш досвід профілактики рецидивів герпеса  рогівки // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції лікарів-офтальмологів „Проблеми діагностики та лікування синдрому „сухого ока”. – Харків, 2004. – С. 12-13.

Домненкова  И.А., Белоус  В.И.  Лечение  постгерпетических помутнений  роговой  оболочки  пчелиным  медом  // Тез.докл. и сообщений региональной научно- практической конф. офтальмол. – Житомир, 1995. -С. 32 -34.

Лищенко  Б.М., Белоус  В.И.  Непрерывный  микрошов  как  метод герметизации раны при экстракции катаракты // Тез. докл. конференции с участием иностранных специалистов. – Одесса, 1987. - С. 118-119.

Лищенко  Б.М., Белоус  В.И., Половка  В.М.  Отдаленные функциональные  результаты  хирургического  лечения  глаукомы  в Житомирской области  //Офтальмологический журнал. -1995. - №1. - С.55-56.

Мартиненко О.А., Мартиненко  А.Б., Білоус  В.Й.  Аналіз результатів хірургічного лікування травматичних катаракт в очному травматологічному центрі Житомирської обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського  // Тези  IV міжнародної конференції з офтальмології. – Київ, 1998. - С. 54.

Місяць  Н.К., Білоус  В.Й., Білоус  А.В.  Житомирський проект словника українських офтальмологічних термінів  // Історія української лінгвістики: Збірник наукових праць. –Київ-Ніжин, 2001. – С. 193-197.

Місяць  Н.К., Білоус  А.В., Білоус  В.Й.   Принципи  укладання латинсько-українського словника офтальмологічних термінів  //Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка. - Вип. 17. – Житомир, 2004. – С.183-185.

Місяць  Н.К., Білоус  В.Й., Білоус  А.В.  Про укладання латинсько-українського офтальмологічного словника – довідника  // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. - 80 років Національної академії наук України. – Київ, 1998. - С. 219-223.

Місяць  Н.К., Білоус  В.Й., Білоус  А.В.  Проблеми упорядкування української офтальмологічної термінології  // Вісник Житомирського педагогічного університету ім. І.Франка. - Вип.3. - Житомир, 1999. - С. 104-107.

Місяць  Н.К., Білоус  В.Й., Білоус  А.В.  Українська офтальмологічна термінологія: тенденції розвитку  // Лікарський вісник  (журнал українського лікарського товариства Північної Америки). – 2002. – №1(147). – С. 46-51.

Місяць  Н.К., Білоус  А.В., Білоус  В.Й.  Українські  анатомічні офтальмологічні терміни  // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. - Вип. IV. –К.: КНЕУ, 2001. –С. 194-196.

Місяць  Н.К., Білоус  А.В., Білоус  В.Й.  Українські  анатомічні офтальмологічні терміни в аспекті генезису // Тези доповідей Х Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств. – Чернівці – Київ – Чикаго, 2004. – С. 687-688.

Місяць  Н.К., Білоус  В.Й., Білоус  А.В.  Українські  офтальмологічні терміни з погляду походження // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. - Випуск V. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 158-160.

Місяць  Н.К., Білоус  В.Й., Білоус  А.В.  Формування  української офтальмологічної термінології  // Сучасні  проблеми  мовознавства  та літературознавства: Збірник наукових праць. – Випуск 4. – Ужгород, 2001. –С. 350-353.

Місяць  Н.К., Білоус  В.Й., Білоус  А.В.  Шляхи  формування української  медичної  термінології: офтальмологія  // Україна і слов’янський світ: історія та сучасність: Науковий збірник. –Рівне. –Ч.I. – 2001. – С.122-126

Организация  лечения  больных  глаукомой  в  Житомирской  области/ Б.М. Лищенко, А.А. Юмашева, В.И. Белоус, О.М. Мороз  //Тез. докл. конф. с участием  иностранных  специалистов. – Одесса, 1986. - С.331-332.

Результаты  офтальмологического  обследования  лиц,  подвергшихся ионизирующему  облучению  свыше  25  бэр  в  результате  аварии  на  ЧАЭС/ Б.М. Лищенко,  В.И. Белоус,  А.А. Юмашева,  В.Б. Лищенко  // Тез. IХ съезда  офтальмологов  Украины. – Одесса, 1996. - С. 65 - 66.

Результаты  офтальмологического  обследования  лиц,  подвергшихся ионизирующему  облучению  свыше  25  бэр  в  результате  аварии  на  ЧАЭС  / Б.М. Лищенко,  В.И. Белоус,  А.А., Юмашева,  В.Б.  Лищенко  // Тез. докл. и сообщений региональной научно-практической конф. офтальмол. –Житомир, 1995. - С. 19 - 20.

Рудзинский  Л.М., Белоус  В.И.  Результаты офтальмологического обследования учащихся г. Житомира, проживающих в условиях малых доз ионизирующего облучения  // Тез. докл. и сообщений региональной научно-практической конф. офтальмол. – Житомир, 1995. - С.23. -24.

Черников  В.И., Белоус  В.И.   Доклад № 14, секция №1 – а// Х военно-научная конференция ЖВУРЭ ПВО. – Житомир,16 - 17 мая 1996. - ДСП.

Юмашева  А.А., Белоус  В.И., Лищенко  Б.М.  Результаты склеропластики  при  прогрессирующей  близорукости  с  использованием аллоамниона  // Офтальмологический  журнал. - 1989. - № 6. - С. 352-354.

 

БІЛОЧЕНКО  АЛЛА  МИКОЛАЇВН

          Білоченко  Алла  Миколаївна  (1967 р.н.) – кандидат  медичних  наук, обласний  позаштатний дитячий  гінеколог,  лікар-гінеколог дитячий  КУ «Житомирська  дитяча обласна  клінічна лікарня»  Житомирської обласної  ради.

 

 

 

 

                              

 

 

Білоченко  А.М.  Вивчення структури запальних захворювань зовнішніх статевих органів у дівчат, які проживають на території Житомирської області // Матеріали науково-практичної конференції „Медико-біологічні наслідки Чорнобильської катастрофи через 15 років”. – Житомир. – 2001

Білоченко  А.М. Запальні захворювання зовнішніх статевих органів у дівчат, які мешкають у зоні екологічного неблагополуччя  // ПАГ. – 2002.− №2. − С. 102−104. (Відбір хворих, аналіз отриманих даних, підготовка до друку).

Білоченко  А.М.  Вульвовагініти у дітей. Сучасний погляд на проблему / Білоченко  А.М.  Вовк  І.Б. // ПАГ. − 2004. − №4. − С. 94−97.

Білоченко  А.М.  Клініко-імунологічні аспекти використання пробіотиків у лікуванні вульвовагінітів у дітей  / Білоченко  А.М.,  Галазюк  Л.В.  // Репродуктивное здоровье женщины. − 2006. − №2(26) І часть. − С. 140−142. (Відбір хворих, клініко-статистичний аналіз, підготовка до друку).

Білоченко  А.М.  Клініко-імунологічне обґрунтування місцевого лікування вульвовагінітів у дітей / Білоченко  А.М.,  Вовк  І.Б.,  Галазюк  Л.В.// ПАГ. − 2003. − №3. − С. 97−100. (Відбір хворих, клініко-статистичне обстеження, обгрунтування висновків, підготовка до друку).

Білоченко  А.М.  Клініко-патогенетичне  обґрунтування лікування  неспецифічних  вульвовагінітів  у  дівчаток  пубертатного  віку:  автореф.  дис.  на  здобуття  наук. ступеня  кандидата  мед.  наук. / А.М. Білоченко. – К.,  2008. – 22  с.

БИСТРИЦЬКА  ВАЛЕНТИНА  ЙОСИПІВНА

 Бистрицька  Валентина  Йосипівна   (1938 – 2008) – кандидат  медичних  наук,    працювала  лікарем - пульмонологом КУ «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського»  Житомирської  обласної  ради

 

 

 

 

 

 

Быстрицкая  В.И.  Влияние  некоторых  сочетаний  патогенетических  средств  на  эффективность  лечения  больных  впервые  выявленным  деструктивным туберкулёзом: Автореферат  дисс…канд. мед. наук /Киевский  НИИ фтизиатрии  и  пульмонологии  им. акад. Ф.Г.Яновского.– К., 1987.–22с.

Быстрицкая  В.И.  Внутриклеточные  патогены  при  бронхолёгочных  заболеваниях  /В.И. Быстрицкая,  М.И. Борщивский,  С.И. Хвелось  //Актуальні  проблеми  клінічної  пульмонології. – К., 2003. – С. 24-25.

Быстрицкая  В.И.  Метастатические  лимфангоиты  лёгких  в  практике  семейного  врача /В.И.Быстрицкая, М.И.Борщивский,А.М.Скуртов,  А.А. Донец,  Г.И. Павленко  //Актуальні  питання  сімейної  медицини:  Друга  Міжрегіональна  науково-практична  конференція. – Житомир: Полісся, 2004. – С. 109-113.

Быстрицкая  В.И.  Применение  контрикала  в  комплексной  терапии  гепатитов  у  больных  деструктивным  туберкулезом  лёгких  //Туберкулёз. – К., 1982. – Вып. 14. – С. 67-69.

Быстрицкая В.И.  Пульмонологические  аспекты  гастроэзофагеальной  рефлюксной  болезни  /В.И. Быстрицкая,  С.И. Хвелось,  В.В. Савицкая  //Актуальні  питання  сімейної  медицини. – Житомир, 2006. – С. 105-116.

 Быстрицкая  В.И.  Роль  патогенетических  средств  в  комплексном  лечении  и  реабилитации  больных  туберкулёзом  лёгких  //Туберкулёз. – К., 1981. – Вып. 13. – С. 28-30.

Быстрицкая  В.И.  Хронические  неспецифические  заболевания  лёгких  и  хронический  пиелонефрит – клинические  параллели 

/В.И. Быстрицкая, В.В. Олейник, С.И. Хвелось, В.В. Савицкая,  В.В. Кордон  //Актуальні  питання  сімейної  медицини:  Друга  Міжрегіональна  науково-практична  конференція. – Житомир:  Полісся, 2004. – С. 101-108.

Быстрицкая  В.И.,  Гомоляко  И.В.  Клинико-экспериментальное  обоснование  применения  трентала  у  больных  с  впервые  выявленным  деструктивным  туберкулёзом  лёгких  //VІІІ  съезд  фтизиатров  УССР.  (Донецк,  сентябрь  1987 г.). – К., 1987. – С. 195-196.

Бистрицька  В.Й.,  Крикливець  Ю.І.  Можливості  корекції  лікування  хронічного  обструктивного  бронхіту з  метою  профілактики  прогресування  хронічного легеневого серця: Матеріали ІІ з’їзду  фтизіатрів  і  пульмонологів  України  (Київ,  20-23  жовтня  1998 р.). – К., 1998. – С. 283.

Быстрицкая  В.И.,  Крикливец  Ю.И.,  Корсун  Н.К.  Дифференцированная  иммунокорекция  в  комплексной  терапии  отдельных  вариантов  хронического  бронхита  //Проблеми  і  перспективи  розвитку  охорони  здоров’я  в Житомирській області: Матеріали  науково-практ. конф.,  присвяч. 100-річчю  обллікарні  ім.  О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 1995. – С. 98-101.

Быстрицкая  В.И.,  Крикливец  Ю.И.,  Мосийчук  П.Н.  Опыт  клинического  применения  электрофореза  ацетилсалициловой  кислоты  и  димексида  в  комплексной  терапии  хронического  бронхита  //Проблеми  і  перспективи  розвитку  охорони  здоров’я  в  Житомирській  області:  Матеріали  наук.-практ.  конф.,  присвяч.  100-річчю  обллікарні  ім.  О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 1995. – С. 101-103.

Быстрицкая  В.И.,  Мельник  В.Н.,  Фринерман  Е.А.  Практические  аспекты  реабилитации  впервые  выявленных  больных  деструктивными  формами  туберкулёза  лёгких  //VІІ  съезд  фтизиатров  УССР:  Тез.  докл. (Винница,  8-10  сент., 1981 г.). – К., 1981. – С. 148-149.

Гомоляко  И.В.,  Быстрицкая  В.И.,  Юхимец  В.А.  Системные  проявления  улучшения  микроциркуляции  при  туберкулёзе  лёгких  под  влиянием  трентала  в  эксперименте  //Туберкулёз. – К., 1989. – Вып. 21. –

С. 23-26.

Дифференцированная  патогенетическая  терапия  в  комплексном  лечении  больных  деструктивным  туберкулёзом  лёгких  /В.Н. Молотков,  О.М. Иванюта,  В.И. Быстрицкая  и  др.  //Проблемы  туберкулёза. – 1982. - № 2. – С. 45-48.

Использование  тканевого  электрофореза  в  комплексном  лечении  больных  туберкулёзом  лёгких  /О.М. Иванюта,  Н.Н. Коваленко,  В.И. Быстрицкая  и  др.:  Метод. рекомендации. – К.,  1982. – 2с.

Молотков  В.Н.,  Быстрицкая  В.И.  Место  патогенетических  средств  и  трентала  в  комплексной  терапии  впервые  выявленных  больных  деструктивным  туберкулёзом  лёгких  //Туберкулёз. – К., 1983. – Вып. 15. – С. 6-9.

Молотков  В.Н.,  Быстрицкая  В.И.  Патогенетическое  лечение  и  корреляционная  оценка  его  результатов  в  комплексной  терапии  вновь  выявленных  больных  деструктивным  теберкулёзом  лёгких  //І  съезд  фтизиатров  и  пульмонологов  Молдавской  ССР:  Тез.  докл. – Кишинев, 1984.Молотков  В.Н.,  Быстрицкая  В.И.  Профилактическое  значение  патогенетической терапии  в  прогрессировании  деструктивного туберкулёза  лёгких  с  учётом  корреляционного  анализа   //Туберкулёз. – К.,  1986. – Вып. Окремі  аспекти  емпіричної  антибактеріальної  терапії  негоспітальних  пневмоній  в  стаціонарі  після  неефективного  амбулаторного  лікування  /В.Й. Бистрицька,  М.І. Борщівський,  О.А. Донець,  В.А. Клюєв  //Український  пульмонологічний  журнал. – 2003. -№ 2. – С. 116-117.

Особенности  клинического  течения  и  лечения  хронического  бронхита  у  лиц,  проживающих  в  зоне  воздействия  малых  доз  радиоактивного  излучения  /Быстрицкая  В.И.,  Мельник  В.П.,  Олейник  В.В.,  Колосович  Н.А.,  Быстрицкая  М.А.  //Пульмонология.  Приложение  2001.  Одиннадцатый  национальный  конгресс  по  болезням  органов  дыхания  (Москва,  9-13  ноября  2001  г.). – С.32

Применение  трентала  и  амбена  в  комплексной  терапии  больных  туберкулёзом  лёгких  /Ю.Л. Замдборг,  А.В. Панасюк,  В.И. Быстрицкая и  др.:  Инф.  письмо  по  проблеме  „Туберкулёз  и  патология  органов  дыхания”  /МЗ  УССР,  РЦНМИ  Киевский  НИИ  туберкулёза,  пульмонологии  и  грудной  хирургии. – К., 1982. – 2с.

Хламидиоз  бронхов  в  практике  пульмонолога  /В.И. Быстрицкая,  С.И. Хвелось,  В.А. Клюев,  Н.В. Яковенко,  Н.С. Обухова  //Імунологія  та  алергологія. – 2001. - № 1. – С.71.

Хламидиоз  бронхов  в  практике  пульмонолога  /Быстрицкая  В.И.,  Хвелось С.И.,  Клюев В.Х.,  Обухова Н.С.  //Програма  ІІ  міждисциплінарної  наук.-практ. конференції  „Епідеміологія,  імунопатогенез,  діагностика  та  лікування  хламідіозу”  (23-25  квітня  2001 р.  м. Київ). – К., 2001. – С.12.

Эффективность  электрофореза  ацетилсалициловой  кислоты  и  димексида  при  лечении  хронического  обструктивного  бронхита  /Быстрицкая  В.И.,  Мельник  В.П., Колосович Н.А. и др. //VІ  нац.  конгресс  по  болезням  органов  дыхания:  Сборник  резюме. – М., 1996. – С.509.

БОГДАН  ОЛЕКСАНДР  ВОЛОДИМИРОВИЧ

Богдан  Олександр  Володимирович  (1961 р.н.) –  кандидат  медичних  наук,  заслужений  лікар  України,  Голова  обласної  організації  Товариства  Червоного  Хреста  України

 

 

 

 

 

 

 

 

Богдан  О. В.  Аналіз  ефективності  діяльності  пересувних  діагностичних  лабораторій  Червоного Хреста  по  обстеженню  населення,  постраждалого  від  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС  // Матеріали  VІІ  Міжрегіональної  науково-практичної  конференції  «Актуальні  питання  сімейної  медицини». – Житомир : Полісся, 2009. – С. 85-93.

Богдан  О. В.  Досвід застосування пересувних діагностичних лабораторій по проведенню медичного скринінгу населення, що постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, в рамках Міжнародної Чорнобильської Програми Червоного Хреста  / О. В. Богдан, О. К. Толстанов  // Україна. Здоров'я нації. - 2009. - № 3 . - С. 34-37.

Богдан  О.В.  Досвід  застосування  пересувних  діагностичних  лабораторій  по  проведенню  медичного  скринінгу  населення,  що  постраждало  внаслідок  аварії  на  Чорнобильській  атомній  електростанції,  в  рамках  Міжнародної  Чорнобильської  програми  Червоного  Хреста                         / О.В. Богдан,  О.К. Толстанов  // Україна.  Здоров’я  нації. – 2009. - № 4 (12)  / 09. –  С. 34-37.

Богдан  О.В.  Досвід  моніторингу  стану  здоров’я  населення,  постраждалого  внаслідок  аварії  на  Чорнобильській  АЕС  в  межах  Міжнародної  Чорнобильської  Програми  гуманітарної  допомоги  і  реабілітації  / О.В. Богдан  // Вісник  Житомирського  національного  агроекологічного  університету. – 2012. - № 1 (30), т. 1. – С. 216-222.

Богдан  О. В.  Досвід надання консультативно-діагностичної допомоги сільським жителям Житомирської області пересувною діагностичною лабораторією / О. В. Богдан // Охорона здоров'я України. - 2007. - №2 .- С.59-61.

Богдан О. В.  Ефективність пересувних діагностичних лабораторій з обстеження населення,  потерпілого від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС    / О. В. Богдан // Магістр медсестринства. - 2009. - № 2 (3) . - С. 67-71.

Богдан  О.В.  Медико-демографічні  наслідки  Чорнобильської  катастрофи  на  Житомирщині  // Матеріали  VІ  Міжрегіональної  науково-практичної  конференції  «Актуальні  питання  з  сімейної  медицини». – Житомир : Полісся, 2008. – С. 70-84.

Богдан  О. В.  Медико-демографічні наслідки Чорнобильської катастрофи через 22 роки / О. В. Богдан // Україна. Здоров'я нації. - 2008. - №3-4 . - С. 80-86.

Богдан  О.В.  Організація  консультативно-діагностичної  допомоги  сільським  жителям  Житомирської  області  пересувною  діагностичною  лабораторією  в  рамках  Міжнародної  Чорнобильської  програми  гуманітарної  допомоги  і  реабілітації  Товариства  Червоного  Хреста // Матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції  «Чорнобильська  катастрофа: 20  років  потому»  (інтердисциплінарні  аспекти). – Київ – Житомир : Державний  фонд  фундаментальних  досліджень МОН України, 2006. – С. 9-15.

Богдан  О.В.  Удосконалення  профілактичних  технологій  і  моніторингу  здоров’я  населення,  яке  постраждало  від  наслідків  аварії  на  Чорнобильській АЕС: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.мед.наук. – К., 2012. – 24 с.

Парій  В.Д.  Досвід  організації  консультативно-діагностичної  допомоги  сільським  жителям  пересувною  діагностичною  лабораторією/ В.Д. Парій,  О.В. Богдан,  В.Д. Серт,  Н.Є. Маслюк  // Вісник  морфології. – 2004. - № 10 (1). – С. 191-194.

Парій  В.Д.  Організація  роботи  мобільних  діагностичних  комплексів  по  обстеженню  сільського  населення,  що  проживає  на  територіях,  постраждалих  від  аварії  на  Чорнобильській  атомній  електростанції  (на  прикладі  Житомирської  та  Рівненської  областей)  /Парій  В.Д.,  Богдан  О.В.;  МОЗ  України,  Укрпатентінформ. – Інформаційний  лист  про  нововведення  в  охороні  здоров’я. - № 73-2010.

Парій  В.Д.  Особливості  функціонування  мобільних  діагностичних  комплексів  щодо  надання  медичної  допомоги  і  моніторингу  стану  здоров’ населення  у  Житомирській  та  Рівненській  областях  / В.Д. Парій,  О.В. Богдан  // Клінічна  фармація,  фармакотерапія  та  медична  стандартизація. – 2011. - № 3-4  (12-13). – С. 34-40.

Парій В. Д.   Результати соціологічних досліджень щодо оцінки діяльності пересувних діагностичних лабораторій по обстеженню населення, постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції / В. Д. Парій, О. В. Богдан, С. М. Грищук // Україна. Здоров'я нації. - 2009. - № 3 . -  С. 42-46.

Парій В. Д.,  Богдан  О.В.  Організація роботи мобільних діагностичних комплексів по обстеженню сільського населення, яке проживає на територіях, постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції (на прикладі Житомирської та Рівненської областей) : інформаційний лист / МОЗ України; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця ; Житомирська обласна організація товариства Червоного Хреста України; Укрмедпатент-інформ; Вип.2 з проблеми "Соціальна медицина". - Киiв : [б. и.], 2010. - 3 с.     

 

БОРЩІВСЬКИЙ  ВІКТОР  МИХАЙЛОВИЧ

Борщівський  Віктор  Михайлович  (1975  р.н.) -  кандидат  медичних  наук, лікар-хірург, головний лікар ПП “Перша приватна клініка” (2008), начальник  управління  охорони  здоров’я  Житомирської  міської  ради

 

 

 

 

 

 

 

Борщівський  В. М.  Вибір методу хірургічного лікування та ведення післяопераційного періоду у пацієнтів з виразкою дванадцятипалої кишки, ускладненою кровотечею, в умовах тривалого впливу малих доз радіації // Клінічна хірургія. - 2001. - № 9. -  С. 22-25.

Борщівський  В. М.  Зміни місцевого імунітету при тривалому впливі малих доз радіації у пацієнтів з кровоточивими виразками двадцятипалої кишки   // Вісник наукових досліджень. - 2001. - № 2. -  С. 46-47.

Борщівський М.І. Нові підходи до організації ведення післяопераційного періоду / М.І. Борщівський, К.Б. Вишинський, В.М. Борщівський // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України : Наук.-практ. журн. - 2002. – N 2. - С. 80-82.

Борщівський  В.М.  Стан  загального  імунітету  у  хворих  на  кровоточиву  виразку  дванадцятипалої  кишки  в  умовах  тривалого  впливу  малих  доз  радіації  //Шпитальна  хірургія. – 2001. - № 1. – С. 69-71.

Борщівський  В.М.  Хірургічне  лікування  кровоточивих  виразок  дванадцятипалої  кишки  у  хворих,  які  піддавались  тривалому  впливу  малих  доз  радіації:  автореф.  дис..  на  здобуття  наукового  ступеня  канд. мед. наук.: 14.01.03 – Тернопіль, 2002. – 21с.   

Верховський  В. В.  Особливості метаболізму 90SR в організмі кролів   / В.В. Верховський, В.М. Борщівський // Шпитальна хірургія. - 2005. - N3. -  С. 104-107.

Досвід  лікування  гострих  деструктивних  панкреатитів  в  Житомирській  області  /П.В. Пріор,  В.Т. Поліщук,  В.С. Побережний,  В.М. Борщівський  //Шпитальна  хірургія. – 1999. - № 1. – С. 132-135.

Досвід   роботи  обласного  хірургічного  центру  з  лікування  хворих  з  ускладненою  виразкою  шлунка  та  дванадцятипалої  кишки  /Г.К.  Бартош,  В.Т. Поліщук,  П.В. Пріор,  А.І. Костина,  О.В. Слободенюк,  О.Г. Дикий,  В.М. Борщівський,  І.П. Кудін  //Нова  медицина. – 2003. - № 6. –

С. 42-43.

З  досвіду  роботи  центру  шлунково-кишкових  кровотеч  на  базі  обласної  лікарні  /Поліщук  В.Т.,  Пріор  П.В.,  Костина  А.І., Слободенюк  О.В.,  Рудковська  Н.Г.,  Дикий  О.Г.,  Строцький  К.П.,  Борщівський  В.М.:  Тези  //Шляхи  оптимізації  лікування  хворих  з  шлунково-кишковими  кровотечами:  Наук.-практ. конф.,  м. Львів,  10  березня 2000 р. – Львів, 2000. – С.85.

Інтраопераційна  пряма  рентгеноендоваскулярна  оклюзія  лівої  печінкової  артерії  при  гемобілії  /В.Т. Поліщук,  Р.П.  Борущак,  П.В. Пріор,  О.В. Слободенюк,  В.М. Борщівський  //Шпитальна  хірургія. – 2001. - № 1. – С. 125-128.

Комплексне  лікування  ускладненої  гастродуоденальної  виразви  в  практиці  хірургічного  центру   /Поліщук  В.Т.,  Строцький  К.П.,  Пріор  П.В.,  Костина  А.І.,  Слободенюк  О.В.,  Дикий  О.Г.,  Борщівський  В.М.,  Кудін  І.П.  //Клінічна  хірургія. – 2004. - № 4-5. – С. 27-28.

Лікувально-діагностична  лапароскопія  у  хворих  з  ускладненнями  в  ранньому  післяопераційному  періоді  /В.Т. Поліщук,  О.Г. Дикий,  Н.Г. Рудковська,  В.М.  Борщівський  //Шпитальна  хірургія. – 1999. - № 2. –  С.121-123.

Організація малоінвазивних втручань під контролем ультразвукової апаратури в умовах клінічної обласної лікарні / В.Т. Поліщук, К.Б. Вишинський, В.М. Борщівський, Ю.В. Макаров // Шпитальна хірургія. - 2003. - №1. -  С. 104-105

Особливості  організації  надання  термінової  консультативної  допомоги  хворим  із  шлунково-кишковими  кровотечами  на  забруднених  внаслідок  аварії  на  ЧАЕС територіях  Житомирщини  /З.М. Парамонов,  В.Й. Шатило,  В.К. Головаков,  Г.К. Бартош,  В.Т. Поліщук,  В.М. Борщівський,  В.З. Свиридюк  //Організація  та  управління  системою  охорони  здоров’я,  її  правове  і  фінансове  забезпечення  на  сучасному  етапі  реформування  галузі:  Матер. наук.-практ. конф.,  м. Житомир, 

7-8  жовтня  1999 р. – Житомир, 1999. – С. 53-54.

Поліщук  В. Т.  Діагностично-лікувальна лапароскопія у хворих з ускладненнями в післяопераційному періоді   / В.Т. Поліщук, О.Г. Дикий, В.М. Борщівський // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. - 2001. - № 2. - С. 20-22.

Поліщук  В.Т.,  Борщівський  В.М.  Хірургічне  лікування  кривавлячих  виразок  дванадцятипалої  кишки  у  пацієнтів,  які  піддавались  тривалому  впливу  малих  доз  радіації:  Тези  //Шляхи  оптимізації  лікування  хворих  з  шлунково-кишковими  кровотечами:  Наук.-практ.  конф.,  м. Львів,  10  березня  2000 р. – Львів,  2000. – С.84.

Розлади   кислотно-лужного  балансу  у  хворих  на  хронічний  панкреатит  /Стародуб  Є.М.,  Свиридюк  В.З.,  Корендович  В.С.,  Борщівський  В.М.  //Шпитальна  хірургія. – 1999. - № 3. – С. 38-4.

ВЕРХОВСЬКИЙ  ВІКТОР  ВОЛОДИМИРОВИЧ

Верховський  Віктор  Володимирович   (1974 р.н.) – кандидат  медичних  наук,  завідувач  центру  травматології  та  ортопедії   КУ  «Обласна  клінічна   лікарня  ім. О.Ф. Гербачевського»  Житомирської  обласної  ради

 

 

 

 

 

 

Аналіз  причин виникнення незрощених, неправильно зрощених переломів та несправжніх суглобів при переломах кісток кінцівок / Верховський В.С., Опрелянський І.Р., Хіміч М.М., Верховський В.В. // Матеріали пленуму ортопедів-травматологів України – (Київ – Одеса, 21-22 травня 1998 р.). – К., 1998. – С.226–229.

Верховський В.В.  Репаративний остеогенез при переломах довгих кісток у осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС (експериментальне та клінічне дослідження):Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.21 / В.В. Верховський ; АМН України. Ін-т травматології та ортопедії. — К., 2005. — 20 с.   Верховський  В.В. Вплив 90Sr на біологічні процеси в організмі кролів// ІІІ З¢їзд з радіаційних досліджень (Київ, 21-25 травня 2003р.). – К., 2003. – С.138.

Верховський  В. В. Особливості метаболізму 90SR в організмі кролів / В.В. Верховський, В.М. Борщівський // Шпитальна хірургія. - 2005. - N3. -  С. 104-107.

Верховський  В.В.  Переломи  шийки  стегнової  кістки  //Літопис  ортопедо-травматологічної  служби  Житомирської  області. – Житомир, 2003. – С. 23-25.

Верховський В.В., Сулима В.С. Особливості метаболізму стронція-90 в кістковій тканині експериментальної тварини // Архів клінічної медицини. – 2005. – № 1(7). – С. 31-33.

Вплив різних доз інкорпорованого 90Sr на загоювання дефекту метафіза великогомілкової кістки  / Верховський В.В., Бруско А.Т., Вернигора І.П. Хіміч М.М. // Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 19–21 травня 2004) К., 2004. – С.252.

Вплив різних доз інкорпорованого 90Sr на загоювання дефекту метафіза великогомілкової кістки [Текст] / В.В. Верховський, А.Т. Бруско, І.П. Вернигора, Хіміч М.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезуваня. - 2004. - N4. -  С. 62-64.

Ендопротезування  кульшових  суглобів – сучасний  напрямок  лікування  в  ортопедичному  центрі  Житомирської  обласної  лікарні  /Верховський  В.С.,  Опрелянський  І.Р.,  Верховський  В.В.,  Хіміч  М.М.  //Організація  та  управління  системою  охорони  здоров’я,  її  правове  і  фінансове  забезпечення  на  сучасному  етапі  реформування  галузі:  Матеріали  наук.-практ. конф.,  м. Житомир,  7-8  жовтня  1999 р. – Житомир, 1999. – С. 50-51.

Опрелянський, І. Р. "Пастка для лікаря"  / І. Р. Опрелянський, В. В. Верховський, В. П. Гнелиця // Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наук. праць. - Житомир, 2011. -  С. 229-231

Особливості медико-соціальної реабілітації хворих з переломами кісток кінцівок в умовах ортопедичного центру Житомирської обласної лікарні  / Вернигора І.П., Хіміч М.М., Контуш Б.П., Костюкевич Й.М., Верховський В.В. // Матеріали пленуму асоціації ортопедів-травматологів України (Київ – Вінниця 23-24 вересня 2004 р.). – К., 2004. – С.4 – 7.

Особливості метаболізму 90Sr в організмі кролів  / Верховський В.В., Лазарєв М.М., Дідух М.І. Олійник Д.М., Гуреля В.В.  // Проблеми сільськогосподарської радіології: 17 років після аварії на Чорнобильській АЕС. Доп.уч.IV міжнар.конф. (Житомир, 19-21 червня 2003 р.) – Житомир, 2003. – С.161 – 167.

Особливості репаративного остеогенезу діафізарних переломів довгих кісток у осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС  / Верховський В.В., Хіміч М.М., Опрелянський І.Р. Гнелиця В.П.  // Актуальні питання сучасної травматології та ортопедії. Матеріали міжобласної науково-практичної конференції (Київ – Житомир, 5-6 грудня 2002 р.). –Житомир, 2002. – С.64 – 69.

Особливості  репаративного  остеогенезу  у  осіб,  що  постраждали  від  аварії  на  ЧАЕС  / Верховський  В.В.,  Хіміч  М.М.,  Опрелянський  І.Р.,  Гнелиця  В.П.  //Літопис  ортопедо-травматологічної  служби  Житомирської  області. – Житомир, 2003. – С. 43-45.

Реорганізація спеціалізованої допомоги населенню Житомирської області з питань кістково-гнійної хірургії, методів консервативного лікування та реабілітації інвалідів  / Контуш Б.П., Вернигора І.П., Верховський В.С., Костюкевич Й.М., Верховський В.В.  // Вісник ортопедії, травматології та протезування, 2000. – № 1. – С. 87 – 89.

Сулима В.С., Верховський В.В., Вернигора І.П. Вплив препарату „Сунамол” на метаболізм стронцію-90 у експериментальної тварини // Галицький лікарський вісник. 2005. – № 1. – С 62 – 64.

Verkhovsky V., Vernygora I., Molyuk E., Mikityuk Iu. The Influence of Preparation Sunamol on Metabolism of Strontium-90 in the Organism of Rabbits. // Bul.of the Georgian Academy of Sciences. – Vol. – 169. – № 1. – 2004. – P.193–196.

Verkhovsky V., Lazarev M. Specificity of Metabolism 90Sr in the Organism of Animals // Bul.of the Georgian Academy of Sciences. – Vol. – 169. – № 2. – 2004. – P.391–396.

 

ДІДИК  ВІТАЛІЙ  СТЕПАНОВИЧ

  Дідик  Віталій  Степанович  (1962 р.н.) – кандидат    медичних  наук,  головний  лікар  обласного  протитуберкульозного  диспансеру  Житомирської  обласної  ради

 

 

 

 

 

 

 

Антибіотикорезистентність  збудників  гострих  кишкових  інфекцій,  виділених  у  східному  й  західному  регіонах  України   / Деркач  С.А., Дідик  В.С.,  Марченко  В.Ф.  та  ін.   //Інфекційні  хвороби. – 2002. - № 3. – С. 22-26.

Біологічні  властивості  патогенних  ентеробактерій,  циркулюючих  у  північно-східному  регіоні  України  (1996-2000  р.р.)   / Дідик  В.С.,  Липовська  В.В.,  Журавльова  І.С.  та  ін.  //Вісник  Вінницького  Державного  медичного  університету. – 2002. - № 6. – С. 305-308.

Генетичні  основи  формування  поліаглютинабільних  штамів  менінгококу  / Бабіч  Є.М.,  Дідик  В.С.,  Толстанов  О.К.  та  ін.   //Вісник  Буковинської  медичної  академії. – 2002. - № 3. – С.  151-155.

Дідик  В.С.  Біологічні  властивості  та  чутливість  до  протимікробних  препаратів  збудників  гнійно-септичних  інфекційних  захворювань  //Вісник  Сумського  державного  університету. – 2001. - № 11. – С. 185-188.

Дідик  В.С.  Мікробіологічне  обґрунтування  сумісного  використання  антибіотиків  з  антисептиками  групи  четвертинного  амонію:  автореферат  дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  кандидата  мед.  наук. – Х.,  2003. – 19  с.

 Использование  эндоскопического  контроля  для  выбора  метода  лечения  больных  язвенной  болезнью  /В.П. Левковский,  М.Ю. Колпаков,  В.И. Мальцев, В.С. Дидык  //Врачебное  дело. – 1989. - № 10. – С. 30-32.

Распространенность  некоторых  заболеваний  внутренних  органов  среди  населения  Житомирской  области  / Мальцев  В.И.,  Дидык  В.С.,  Шатило  В.И.,  Головко  В.А.  //Врачебное  дело. – 1991. - № 6. – С. 109-110.          

Фактори  патогенності  ентеробактерій,  виділених  від  хворих  на  змішані  кишкові  інфекції  / Деркач  С.А.,  Носатенко  А.І.,  Дідик  В.С.  та  ін.  //Інфекційні  хвороби. – 2002. - № 2. – С. 41-43.

Черенько  С.О.  Клінічні симптоми, рентгенологічні зміни в легенях та результативність мікроскопічного дослідження мокротиння у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з позитивним мазком мокротиння залежно від тривалості кашлю / С.О. Черенько, М.С. Кутишенко, В.С. Дідик, Т.Б. Федоренко , О.Д. Савіна  // Український пульмонологічний журнал. - 2008. - №1. -  С. 54-57.

Черенько С.О.  Оцінка даних рентгенологічного обстеження у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з позитивним мазком харкотиння / С.О. Черенько, М.С. Кутишенко, В.С. Дідик // Інфекційні хвороби. - 2008. - №1. -  С. 15-17.

 

ДИКИЙ  ОЛЕКСАНДР  ГРИГОРОВИЧ

Дикий  Олександр  Григорович (1965 р.н.) –  кандидат  медичних  наук,  лікар - хірург хірургічного  центру  КУ  «Обласна  клінічна   лікарня  ім. О.Ф. Гербачевського»  Житомирської  обласної  ради

 

 

                                                      ПАТЕНТИ

Деклараційний патент на корисну модель 12244 Україна, МПК (2006) А61В 10/02. Катетер для корекції гідроперитонеуму при лікуванні спайкової хвороби очеревини методом динамічного лапароскопічного адгезіолізису / Дикий О.Г. – № u200509607; Заявл. 13.10.2005; Опубл. 16.01.2006. – Бюл. № 1.

Деклараційний патент на корисну модель 12243 Україна, МПК (2006) А61В 17/22. Спосіб герметизації троакарних ран / Дикий О.Г. - № u200509606; Заявл. 13.10.2005; Опубл. 16.01.2006. - Бюл. № 1.

Деклараційний патент на корисну модель 14114 Україна, МПК (2006) А61В 17/04. Спосіб зашивання лапаротомної рани / Дикий О.Г. - № а200511784; Заявл. 12.12.2005; Опубл. 15.05.2006. - Бюл. № 5.

Деклараційний патент на корисну модель 14113 Україна, МПК (2006) А61К 9/08. Спосіб лікування вісцеропаріетальних спайок / Дикий О.Г. - № а200511783; Заявл. 12.12.2005; Опубл. 15.05.2006. - Бюл. № 5.

Деклараційний патент на корисну модель 4683 Україна, МКВ А61В17/00, А61Р35/00. Спосіб профілактики рецидиву спайкоутворення при лікуванні спайкової хвороби очеревини методом динамічного лапароскопічного адгезіолізису / Дикий О.Г. - № 20040907821; Заявл. 27.09.2004; Опубл. 17.01.2005 - Бюл. № 1.

Патент на винахід 52353 Україна, МКВ А61В17/00, А61Р3/12, 7/02 Спосіб лікування злукової хвороби очеревини / Дикий О.Г., Борщівський В.М. - № 2002042990; Заявл. 12.04.2002; Опубл. 17.01.2005. – Бюл. № 1. 

НАУКОВІ  ПРАЦІ

 Відеоасистуюча холецистоентеростомія у хворих з неоперабельним раком голівки підшлункової залози / Поліщук В.Т., Дикий О.Г., Волков А.О., Борщівський В.М. // Український  журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2001. - № 2. – С. 26-28.

Відеоасистуюча холецистоентеростомія у хворих на рак голівки підшлункової залози / Поліщук В.Т., Дикий О.Г., Борщівський В.М., Волков А.О. // Матеріали ХХ з’їзду хірургів України (м. Тернопіль). – 2002 . – Т.2. – С. 62-63.

Видалення  стороннього  тіла  з черевної  порожнини  лапароскопічним  способом  / Г.К.  Бартош,  М.І.  Борщівський,  В.Т.  Поліщук,  О.Г.  Дикий, Н.Г.  Рудковська  //Шпитальна  хірургія. – 1998. -              № 2. – С. 106-107.

 Вимушені  та  етапні  втручання  в  абдомінальній  хірургії  / О.Г.  Дикий,  В.Т.  Поліщук,  П.В.  Пріор  та  ін.  //Клінічна  хірургія. – 2007. -                  № 5/6. – С. 68-69.

Дзюбановський І.Я., Дикий О.Г. Динамічний лапароскопічний адгезіолізис в лікуванні спайкової хвороби очеревини // Шпитальна хірургія. – 2006. – № 3 –С. 33-37.

Дикий О.Г. Алгоритм оцінки кардіального ризику хірургічних втручань при хірургічній патології органів черевної порожнини // Зб. матеріалів 1-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми стандартизації у невідкладній абдомінальній хірургії”. – Львів, 2004. – С. 219-220.

Дикий О.Г. Вибір місця та доступу при лапароскопічній адгезіотомії  // Шпитальна хірургія. – 2004. – № 2. – С. 188-191.

Дикий О.Г. Діагностична  лапароскопія в умовах інтраабдомінального  спайкового процесу // Шпитальна хірургія. – 2010. - № 4. – С. 56-60.

Дикий О.Г. Досвід лікування злукової хвороби очеревини в хірургічному центрі Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф.Гербачевського // Зб. матеріалів 1-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми стандартизації у невідкладній абдомінальній хірургії”. – Львів, 2004.– С. 217-218.

Дикий О.Г. Лікування та попередження гострої спайкової непрохід­ності тонкої кишки // Шпитальна хірургія. – 2004. – № 4. – С. 108-110.

Дикий О.Г. Лікування та попередження спайкової хвороби очеревини із застосуванням методу лапароскопічного динамічного адгезіолізису // Шпитальна хірургія. – 2003. – № 2. – С. 93-97.

Дикий О.Г. Макроморфологічні типи спайкового процесу в адгезивній стадії при лікуванні спайкової хвороби методом динамічного лапароскопічного адгезіолізису // Шпитальна хірургія. – 2005. – № 2. – С. 110-114.

Дикий О.Г. Макроскопічна картина перебігу процесу адгезіогенезу // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2003. –               Т. 7, № 3. – С. 35-36.

Дикий О.Г. Метод динамічного лапароскопічного адгезіолізису в лікуванні спайкової хвороби очеревини //Матеріали наукового конгресу ХХІІ з’їзду хірургів України. – 2010. – Т.1. – С. 148.

Дикий О.Г. Оперативне лікування гострої спайкової непрохідності кишечнику // Харківська хірургічна школа. – 2005. – № 1.1 (15). – С. 305-306.

Дикий О.Г. Післяопераційна  лапароскопія  в  діагностиці та динамічний лапароскопічний адгезіолізис  в  лікуванні спайкової хвороби: автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук. – Тернопіль, 2007. – 19с.

Дикий О.Г. Причини конверсії при лапароскопічній адгезіотомії у пацієнтів спайковою хворобою очеревини  //Практична медицина. – 2010. – Т.16. - № 4. – С.  87-91.

Дикий О.Г. Роль лапароскопії в діагностиці та лікуванні спайкової хвороби органів черевної порожнини // Хірургія України. – 2004. – № 3(11). – С. 18-20.

Дикий О.Г. Спайкова хвороба очеревини: можливі шляхи вирішення проблеми (за даними досвіду роботи хірургічного центру Житомирської обласної лікарні) // Матеріали 10 Конгресу світової федерації Українських лікарських товариств. – Чернівці – Київ – Чікаго, 2004. – С. 475.

Дикий О.Г. Спайкова хвороба очеревини: проблема, етіологія, патогенез // Шпитальна хірургія. – 2003. – № 4. – С. 83-90.

Дикий О.Г. Сучасні аспекти лікування спайкової хвороби: 8-річний досвід роботи спеціалізованого центру //Матеріали наукового конгресу ХХІІ з’їзду хірургів України. – 2010. – Т.1. – С. 148-149.

Дикий О.Г. Сучасні аспекти лікування спайкової хвороби очеревини   //Клінічна хірургія. – 2008. - № 4-5. – С. 14.

Дикий О.Г. Сучасні аспекти лікування спайкової хвороби очеревини   // Харківська хірургічна школа. – 2005. – № 1.1 (15). – С. 105-106.

Дикий О.Г. Сучасні аспекти профілактики гострої спайкової обструкції кишки  // Харківська хірургічна школа. – 2009. – № 2. – С.112-114.

 Дикий  А.Г., Дикий  С.А.  Спаечная  болезнь  брюшины : монография. – Житомир: Полісся, 2012. – 292с.

Дикий О.Г., Поліщук В.Т., Борщівський В.М. Лікувально-діагностична лапароскопія у хворих з ускладненнями в ранньому післяопераційному періоді // Матеріали ХХ з’їзду хірургів України. – 2002. – Т. 2. – С. 112-113. 

Дикий О.Г., Поліщук В.Т., Борщівський В.М. Метод комбінованого адгезіолізису в лікуванні спайкової хвороби очеревини // Матеріали ХХ з’їзду хірургів України. – 2002. – Т. 2. – С. 98-99. 

Досвід лікування гострих деструктивних панкреатитів на базі обласного панкреатичного центру / Поліщук В.Т., Пріор П.В., Побережний В.С., Дикий О.Г., Борщівський В.М. // Матеріали ХХ з’їзду хірургів України (м. Тернопіль). – 2002 р. – Т.2. – С. 172-173.

Досвід  лікування  хворих  на обтураційну гостру непрохідність товстого кишечника пухлинного ґенезу / Поліщук В.Т., Дикий О.Г., Кудін І.П., Невмержицький І.М., Мельник В.М.  // Хірургічна  перспектива: Всеукраїнський збірник наукових робіт. – 2011. - № 1(5). – С. 67-69.

 Досвід  перших  двохсот  лапароскопічних  холецистектомій  / Дикий  О.Г.,  Рудковська  Н.Г.,  Строцький  М.П.,  Бартош  Г.К.,  Борщівський  М.І.,  Поліщук  В.Т.,  Савченко  В.Л. //Шпитальна  хірургія. – 1998. - №3. – С.72-74.

Досвід роботи обласного хірургічного центру з лікування ускладненої виразки шлунка та 12-палої кишки / Бартош Г.К., Поліщук В.Т., Пріор П.В., Костина А.І., Слободенюк О.В., Дикий О.Г., Борщівський В.М., Кудін І.П.               // Нова медицина. – 2004. - № 1.

З досвіду роботи центру шлунково-кишкових кровотеч на базі обласної лікарні  /Поліщук В.Т., Пріор П.В., Костина А.І., Слободенюк О.В., Рудковська Н.Г., Дикий О.Г., Строцький К.П., Борщівський В.М. // Матеріали науково-практичної конференції «Шляхи оптимізації лікування хворих з шлунково-кишковими кровотечами». – Львів, 2000. – С. 85.

Лікувально-діагностична лапароскопія у хворих з ускладненнями в ранньому післяопераційному періоді  / Поліщук В.Т., Дикий О.Г., Рудковська  Н.Г.,  Борщівський В.М // Шпитальна  хірургія. – 1999. – № 2. – С. 121-123. 

Опыт  хирургического  лечения  хронического  панкреатита  / В.Т. Полищук,  А.Г.  Дикий,  К.П.  Стоцкий,  А.И.  Омельчук  //Проблеми  і  перспективи  розвитку  охорони  здоров’я  в  Житомрській  області:  матер.  до наук.-практ. конф. присвяч. 100-річчю обллікарні ім.О.Ф.  Гербачевського. – Житомир,  1995. – С. 152.

Поліщук В.Т., Дикий О.Г., Борщівський В.М. Діагностично-лікувальна лапароскопія у хворих з ускладненнями в післяопераційному періоді // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2001. - № 2. – С. 20-22.

Принципи організації надання допомоги хворим шлунково-кишковими кровотечами в області / Бартош Г.К., Поліщук В.Т., Дикий О.Г., Пріор П.В., Костина А.І., Слободенюк О.В., Борщівський В.М. // Матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю кафедри хірургії КМАПО «Хірургічне лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та гепатобіліарної зони». – С. 24-26.

Ранні  ускладнення  після  втручань  на  органах  черевної  порожнини  / В.Т.  Поліщук,  П.С.  Пріор,  А.І  Костина,  О.Г.  Дикий  та  ін.  //Клінічна  хірургія. – 2004. - № 11-12. – С. 84-85.

Результати застосування методу алопластики в сучасному лікуванні гриж живота / Поліщук В.Т., Костина А.І., Пріор П.В., Дикий О.Г., Слободенюк О.В., Борщівський В.М., Кудін І.П. // Матеріали наукової конференції «Сучасне хірургічне лікування гриж передньої черевної стінки», м. Алушта. – 2004. – С.24.

Толстанов  О.К.  Роль  діагностично-лікувальної  лапароскопії  в  профілактиці  та  лікуванні  ускладнень  у  ранньому  післяопераційному  періоді  / О.К.  Толстанов,  О.Г.  Дикий  //Хірургія  України. – 2009. – березень.

КЛИМЕНЮК  ВОЛОДИМИР  ПЕТРОВИЧ

Клименюк  Володимир Петрович –  кандидат  медичних  наук,  директор  Бердичівського  медичного  коледжу  Житомирської  обласної  ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клименюк  В.П.  Аналіз обсягів та вчасності звернень за медичною допомогою на рівні сільської лікарської дільниці сільських мешканців Житомирської області / В.П. Клименюк // Матер. наук.-практ. конф. «Біопсихосоціальні аспекти здоров’я: здоров’я здорових» (21-22 жовтня       2004 р., Вінниця). - Вінниця, 2004. - С.55-58.

Клименюк  В.П.  Аналіз обумовленості показників діяльності СЛД і ФАПів їх структурними параметрами та характеристиками оснащеності / В.П. Клименюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2007. - №2. - С. 80-87.

Клименюк  В.П.  Аналіз обумовленості структурних параметрів ФАПів характе­ристиками макроструктури районів / В.П. Клименюк // Матер. XIII університет. наук.-практ. конф. молодих учених та фахівців (24 травня 2007 р., Вінниця). - Вінниця, 2007. - С.30.

Клименюк  В.П.  Аналіз медико-організаційних чинників і стану здоров’я сільсь­ких мешканців сіл Житомирської області (на основі вибіркового дослідження) / В.П. Клименюк // Матер. наук.-практ. конф. «Соціально-медичні аспекти інвалідності дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи та сучасні підходи до її профілактики і реабілітації» (26 квітня 2006 р., Вінниця). - Вінниця, 2006. - С.43-48.

Клименюк  В.П.  Обсяги та якість надання лікувально-оздоровчої допомоги сіль­ським мешканцям Житомирської області (на основі вибіркового дослідження) / В.П. Клименюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2007. - № 3. - С.50-55.

Клименюк  В.П. Оптимізація долікарської допомоги сільським мешканцям: автореферат  на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук. / Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика – К., 2009. – 25с.

Клименюк  В.П. Оптимізація первинного етапу надання медичної допомоги сільському населенню / В.П. Клименюк //Biomedical and biosocial anthropology. - 2008. - №10. - С. 152-154.

Клименюк  В.П.  Особливості потреб звернень за медичною допомогою первин­ного рівня сільських мешканців Житомирської області/ В.П. Клименюк // Матер. наук.-практ. конф. «Біопсихосоціальні аспекти здоров’я» (17-18 вересня 2003 р., Вінниця). - Вінниця, С.25-29.

Клименюк  В. П. Оцінка факторів формування важкості перебігу та наслідків захворювань сільських мешканців ( за даними вибіркового дослідження у Житомирській області) : научное издание / В.П. Клименюк  // Україна. Здоров'я нації. - 2007. - № 3-4. - С. 52-60.

Клименюк  В. П.  Провідні фактори формування рівнів захворюваності сільських мешканців (за даними вибіркового дослідження селян Житомирської області у 2002-2007 рр.)  / В. П. Клименюк  // Україна. Здоров'я нації. - 2008. - №1(5) . - С. 23-32.

Клименюк  В.П.  Сучасна медсестринська освіта в умовах інтеграції України в Европейський освітній простір /В.П. Клименюк, Л.Ф. Сінельнікова //Буковинський медичний вісник. - 2007. - Спец. випуск. - С. 30-35.  

Методи  соціальної  медицини  / О.М. Очередько, О.Г. Процек, І.Ю. Андрієвський, В.П. Клименюк / За заг. ред. О.М. Очередька, О.Г. Процек. - Вінниця: Тезис, 2007. – 410 с.  

Методичні підходи до визначення пріоритетних проблем національної системи охорони здоров’я / В.П. Клименюк, О.М. Очередько, О.Г. Процек, Н.Т. Комарницька // Матер. V міжрег. наук.-практ. конф. «Актуальні питання сімейної медицини» 18 травня, 2007р., Житомир, С.18-21.

Очередько  О.М.  Аналіз медико-демографічних характеристик країн постра­дянського простору і країн-членів Євросоюзу на основі мета-аналізу міжнародних баз даних / О.М. Очередько, В.М. Пономаренко, В.П. Клименюк // Вісник соціальної гігіє­ни та організації охорони здоров’я України. - 2006. - № 3 - С. 62-75.  

Ocheredko O.M. Analysis of priority of Health reformation problems in Ukraine through Nominal Group Technique / O.M. Ocheredko, N.T. Komarnytska, V.PKlimenuk / Збірник наукових праць Українського Інституту Громадського Здоров’я. - 2007. - Вип. 1. - С. 219-230.  

Очередько  О.М.  Резерви удосконалення первинної медико-санітарної допомоги сільським мешканцям у контексті соціального розвитку сіл України  / О.М. Очередько,  В.П. Клименюк. – Житомир : Полісся, 2008. - 224 с.  

Methodical recommendation on course of lectures on history of medicine / O.M. Ocheredko, O.G. Procek, O.M. Krekoten, N.T. Komarnytskya, V.PKlimenuk. - Zhytomir, 2007. - 92 p.

 

КЛИМЧУК   ЛАРИСА  ФЕОФАНІВНА

Климчук  Лариса  Феофанівна  (1969 р.н.) - кандидат медичних наук, головний терапевт  департаменту управління охорони здоров’я  Житомирської  облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

Адаптаційні  та  регенераційні  процеси  червоного  кісткового  мозку  та  клітин  крові  за  дії  опікової  травми  / Кузів  О.Є.,  Климчук  Л.Ф.,  Дмитренко  О.В.  та  ін.  //Український  медичний  альманах. – 2000. - № 3. – С. 84-87.

Вплив  важкої термічної  травми  на  активність  природних  кілерів  крові  / Климчук  Л.Ф.,  Кузів  О.І.,  Балацька  Н.І.,  Дмитренко  О.В.  //Российские  морфологические  ведомости. – 2000. - № 1-2. – С. 275-277.

Климчук  Л.Ф.  Морфометричний  аналіз  лімфоцитів  периферійної  крові  донорів  та  хворих  з  тяжкою  опіковою  травмою  / Климчук  Л.Ф.,  Лихацька  В.О.,  Боднар  П.Р.  //Матеріали  IV  Міжнародного  медичного  конгресу  студентів  і  молодих  учених.- Тернопіль:  Украмедкнига,  2002. – С.271.

Климчук  Л.Ф.  Морфофункціональні  зміни  нейтрофільних  гранулоцитів  і  лімфоцитів  крові  за  дії  тяжкої  термічної  травми:  автореф.  дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  канд.  мед.  наук. – Симферопіль,  2003. – 24  с.

Климчук  Л.Ф.  Морфофункціональні  особливості  нейтрофільних  гранулоцитів  крові  з  тяжкою  опіковою  травмою  //Науковий  вісник  Ужгородського  університету, серія «Медицина». – 2002. – Вип.17. – С.28-30.

Климчук  Л. Ф. Організаційне та інвестиційне планування розвитку кардіологічної служби області / Л. Ф. Климчук, О. В. Ільчишина  // Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наук. праць. - Житомир, 2011. -  С. 38-41

Климчук  Л.Ф.   Структурний  аналіз  лімфоцитів  периферійної  крові  здорових  осіб  і  за  дії  термічної  травми  //Вісник  наукових  досліджень. – 2002. - № 2. – С. 126-132.

Климчук  Л.Ф.  Структурна  характеристика  лімфоцитів  крові  здорових  людей   / Климчук  Л.Ф.,  Кузів  О.Є.,  Дмитренко  О.В.  //Матеріали  V  Міжнародного  конгресу  студентів  і  молодих  учених,  приуроченого  до  10-річниці  незалежності  України. – Тернопіль:  Укрмедкнига,  2001. – С. 181.

Морфологічна  характеристика  лімфоцитів  крові  здорових  людей / Климчук  Л.Ф.,  Балацька  Н.І.,  Дмитренко  О.В.,  Кузів  О.Є.  //Матеріали  IV  Міжнародного  медичного  конгресу  студентів  і  молодих  учених.- Тернопіль:  Украмедкнига,  2000. – С. 292-293.

Морфометричний  аналіз  лімфоцитів  периферійної  крові  за  дії  тяжкої  опікової  травми  / Климчук  Л.Ф.,  Кузів  О.Є.,  Боднар  Я.Я.,  Головата  Т.К.  //Здобутки  клінічної  та  експериментальної  медицини. – Тернопіль:  Укрмедкнига,  2002. – Вип. 7. – С. 153.

Нові  дані  про  будову  ретикулярної  строми  центральних  органів  кровотворення  та  імуногенезу  / Кузів  О.Є.,  Климчук  Л.Ф.,  Грималюк  О.І.  та  ін.  //Здобутки  клінічної  та  експериментальної  медицини. – Тернопіль:  Укрмедкнига,  2000. – Вип. 5. – С. 505-509.

Показники  імунологічної  реактивності  та  неспецифічної  резистентності  організму  хворих  з  важкими  термічними  опіками  /Климчук  Л.Ф.,  Нікітенко  М.А.,  Кузів  О.Е.  та  ін.  //Шпитальна  хірургія. – 1999. - № 4. – С. 37-43.

Природні  клітини-кілери  крові  опікових  хворих  / Кузів  О.Є.,  Климчук  Л.Ф.,  Грималюк  О.І.  та  ін.  //Здобутки  клінічної  та  експериментальної  медицини. – Тернопіль:  Укрмедкнига,  1999. – Вип. 4. – С. 111-115.

Рівень  накопичення  ізотопів  цезію-137  та  калію-40  у  хворих  на  виразкову  хворобу  шлунку  та  дванадцятипалої  кишки,  які  мешкають  на  забрудненій  радіонуклідами  території  внаслідок  аварії  на  Чорнобильській  АЕС  /Шатило В.Й.,  Свиридюк  А.В.,  Вовк  С.Г.,  Якобчук  А.В.,  Климчук  Л.Ф.,  Свиридюк  В.З.  //Науково-медичні  наслідки  аварії  на  ЧАЕС:  підсумки  8-річного  обстеження,  лікування  і  моніторингу  ліквідаторів  аварії  та  населення  України:  Наук.-практ.  конф.,  30-31 травня  1994 р., м. Харків. – Х.,  1994.

Структурна  основа  адаптації  строми  червоного  кісткового  мозку  до  дії  опікової  травми  / Кузів  О.Є.,  Грималюк  О.І.,  Климчук  Л.Ф.,  Лихацька  В.А.  //Российские  морфологические  ведомости. – 2000. - № 1-2. – С. 278-279.

Ультраструктура  нейтрофільних  гранулоцитів  і  макрофагів  крові  при  септикопіємії  в  опечених  / Климчук  Л.Ф.,  Кузів  О.Є.,  Головата  Т.К.  та  ін.  //Здобутки  клінічної  та  експериментальної  медицини. – Тернопіль:  Укрмедкнига,  2001. – Вип. 6. – С. 84.

Ультраструктура  червоного  кісткового  мозку  інтактних  морських  свинок  / Кузів  О.Є.,  Грималюк  О.І.,  Климчук  Л.Ф.  та  ін.  //Здобутки  клінічної  та  експериментальної  медицини. – Тернопіль:  Укрмедкнига,  1999. – Вип. 4. – С. 408-411.

КОСЕНКО  ВАЛЕНТИНА  МИКОЛАЇВНА

                                                                                                 Косенко  Валентина   Миколаївна (1963 

                                                                                                 р.н.)–кандидат медичних наук,  лікар-стоматолог,  

                                                                                                 викладач Житомирського інституту  медсестринства

 

 

 

Пат.  17423  А  Україна,  МКВ  А  61  К 31/78.  Засіб  для  лікування  пародонту  / Добровольська  М.К.  (UA),  Косенко  В.М.  (UA),  Чучмай  Г.С.  (UA),  Акимова  А.Я.  (UA). - № 94063013:  Заявл. 30.06.94;  Опубл. 06.05.97.

Косенко В.Н. Методика проведения аллергологической пробы при использовании клеевых цианакрилатных стоматологических композиций. Удостоверение на рационализаторское предложение № 1680 от 12.05.1991.

Косенко В.Н. Набор щеточек для полировки поверхности зуба после снятия зубных отложений. Удостоверение на рационализаторское предложение № 1700 от 12.05.1991.

Косенко В.Н. Применение клеевой цианакрилатной композиции СК-М в комплексном лечении травматических поражений слизистой оболочки полости рта. Удостоверение на рационализаторское предложение № 1681 от 12.05.1991.

Косенко В.Н. Усовершенствованная методика кюретажа. Удостоверение на рационализаторское предложение № 1700 от 12.05.1991.

Деякі  особливості  перебігу  запальних  захворювань  пародонту,  зумовлені  тривалою  дією  малих  доз  радіації  / В.М. Косенко,  Н.К. Корсун,  М.К. Добровольська, Л.Л. Корсун,  Т.А. Ковальчук  // Проблеми  та  перспективи  розвитку  охорони  здоров’я  в  Житомирській  області:  Матеріали  до  наук.-практ. конф., присвяченої  100-річчю заснування  обл.  лікарні ім О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 1995. – С. 123-125.

Добровольська  М.К.,  Косенко  В.М.  Результати  вивчення впливу клейової композиції СК-М на загальний аналіз крові білих мишей з експериментально викликаним пародонтитом, обтяженим іонізуючою радіацією // Вісник стоматології. – 1996. - № 3. – С. 191-194.

Добровольська  М.К.,  Косенко  В.М.  Результати  гістологічного  вивчення  впливу  нової  стоматологічної  композиції  СК-М  на  тканини  пародонту  // Стоматологічні  новини. – Львів,  1994. – С. 53-55.

Добровольська  М.К.,  Косенко  В.М.  Результати  застосування  клейової  ціанакрилатної  стоматологічної  композиції  СК-М  у  комплексному  лікуванні  пародонтиту  // Тези  доп.  ІХ  Об’єднаної  наукової  медико-технічної  конференції. – Вінниця, 1991. – С. 106-107.

Добровольська  М.К.,  Косенко  В.М.  Цитологічний  склад  змішаної  нестимульованої  слини  у  хворих  на  пародонтоз,  які  живуть  в  районах,  забруднених радіонуклідами //Вісник стоматології. – 1996. - №2. – С.157-159.

 Клініко-імунологічні  особливості  перебігу  запальних  захворювань  пародонту  у  мешканців,  які  живуть  на  території,  забрудненій  радіонуклідами  / В.М. Косенко,  М.К. Добровольська,  Н.К. Корсун,  Л.Л. Корсун  / ЖЦНТЕІ  Державного  Комітету  України  з  питань  науки,  технологій  та промислової політики. – Житомир, 1995. – 3с. /Інформ. листок.

 Косенко В.М. Валеологічне значення композиції СК-М // Молодь в умовах нової соціальної перспективи. Матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 2010. – Частина І. – С. 255–257.

Косенко В.М. Гігієніст зубний у системі надання лікувально-профілактичної допомоги населенню України // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 2012. – С. 355–359.

Косенко В.М. Ефективність застосування препаратів пролонгованої дії в лікуванні захворювань пародонту // Молодь в умовах нової соціальної перспективи. Матеріали XIІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 2011. – Частина І. – С. 143–145.

Косенко  В.М.  Ефективність  застосування  ціанакрилатної  композиції  СК1-М  в  комплексному  лікуванні  пародонтитів  / Косенко  В.М.,  Чучмай  Г.С.,  Добровольська  М.К.  // Стоматологічні  новини. – Львів,  1994. – С. 16.

Косенко  В.М.  Застосування  клейової  ціанакрилатної  стоматологічної  композиції  СК-М  у  комплексному  лікуванні  запальних  захворювань  пародонту   / Косенко  В.М.,  Чучмай  Г.С.,  Добровольська  М.К.;  МОЗ  України. – К.,  1994. – 1  с. – (Інформаційний  лист  з  проблеми  «Стоматології»;  Вип. 9.)

Косенко  В. М.  Застосування  стоматологічної  композиції  СК-М  у  комплексному  лікуванні  захворювань  пародонту  у  мешканців  районів,  забруднених  внаслідок  аварії  на  Чорнобильській  АЕС: автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук. – Львів,1997. – 16с.

Косенко В.М. Здоров'я школярів та шляхи його збереження і зміцнення / Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». – Житомир, 2006. – Ч. І. – С. 141–142.

Косенко  В. М.  Інтерактивне навчання як чинник підвищення якості освіти  / В. М. Косенко, І. М. Скиба // Магістр медсестринства. - 2012. - N 1. -  С. 31-34.

Косенко  В.М.  Клейове  покриття  на  основі  ціанакрилатів  у  хворих  з  запальними  захворюваннями  пародонту  і  слизової  оболонки  порожнини  рота  / Косенко  В.М.,  Добровольська  М.К.,  Корольчук  М.Л.  // VIII об’єднана  наукова  медико-технічна  конференція:  Тези  доповіді. – Вінниця,  1990. – С. 93.

Косенко В.М. Наукова робота студентів із вадами здоров’я в сучасному суспільстві:  Стратегії та основні заходи модернізації взаємин. – Житомир, 2010. – С. 472–484.

Косенко В.М. Наукова робота як один із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів // Особа з функціональними обмеженнями в колі проблем здоров’я – навчання – працевлаштування. – Житомир : Полісся, 2009. – С. 255–263.

Косенко  В. М.  Наукова робота як чинник розвитку креативних здібностей студентів  / В. М. Косенко // Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наук. праць. - Житомир, 2011. -  С. 81-87.

Косенко  В. М.  Особливості  лікування  захворювань  пародонту  в  осіб,  які  тривалий  час  зазнавали  дії  іонізуючої  радіації: Метод. рекомендації. – Житомир, 1997. – 15 с.

Косенко В.М. Оцінка показників місцевого імунітету у хворих з патологією тканин пародонту // Молодь в умовах нової соціальної перспективи. Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 2009. – Частина І. – С. 232–235.

Косенко В.М. Регіональні особливості стану здоров'я населення України / Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». – Житомир, 2007. – Ч. І. – С. 202–203.

Косенко  В.М.  Результати  епідеміологічного  обстеження  мешканців  Житомирської  області  // Вісник  стоматології. – 1997. - № 3. – С. 470-471.

Косенко  В.М.  Результати  епідеміологічного  обстеження  мешканців  Житомирської  області  / Косенко  В.М.,  Добровольська  М.К.,  Прилипко  Г.І.  // Стоматологічні  новини. – Львів,  1994. – С. 17-18.

Косенко В.М. Сучасний стан здоров'я населення Житомирської області / Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». – Житомир, 2008. – Ч. І. – С. 169–171.

Косенко  В.М.,  Добровольська  М.К.  Результати  гістологічного  вивчення  впливу  нової  стоматологічної  композиції  СК-М  на  тканини  пародонту  // Стоматологічні  новини. – Львів,  1994. – С. 53-55.

Некоторые  особенности  течения  воспалительных  заболеваний  пародонта  обусловленных  длительным  воздействием  малых  доз  радиации  / В.Н.  Косенко,  Н.К.  Корсун,  М.К.  Добровольская  и  др.  //Проблеми  і  перспективи  розвитку  охорони  здоров’я  в  Житомирській  області:  Матер.  до  наук.-практ.  конф.,  присвяч.  100-річчю  обл.  лікарні  ім.  О.Ф.  Гербачевського. – Житомир,  1995. – С. 123-126.

Чучмай  Г.С.,  Добровольська  М.К.,  Косенко  В.М.  Ефективність  застосування  ціанакрилатної  композиції  СК-М  в  комплексному  лікуванні  пародонтитів  // Стоматологічні  новини. – Львів, 1994. – С. 16.

Чучмай  Г.С.,  Добровольська  М.К.,  Косенко  В.М.  Застосування  клейової  ціанакрилатної  стоматологічної  композиції  СК-М  у комплексному  лікуванні  запальних  захворювань  пародонту  / МОЗ  України. – К., 1994. – 1 с. - / Інформ. лист з проблеми «Стоматологія»; Вип. 9.

Пат.  17423  А  Україна,  МКВ  А  61  К 31/78.  Засіб  для  лікування  пародонту  / Добровольська  М.К.  (UA),  Косенко  В.М.  (UA),  Чучмай  Г.С.  (UA),  Акимова  А.Я.  (UA). - № 94063013:  Заявл. 30.06.94;  Опубл. 06.05.97.

Косенко В.Н. Методика проведения аллергологической пробы при использовании клеевых цианакрилатных стоматологических композиций. Удостоверение на рационализаторское предложение № 1680 от 12.05.1991.

Косенко В.Н. Набор щеточек для полировки поверхности зуба после снятия зубных отложений. Удостоверение на рационализаторское предложение № 1700 от 12.05.1991.

Косенко В.Н. Применение клеевой цианакрилатной композиции СК-М в комплексном лечении травматических поражений слизистой оболочки полости рта. Удостоверение на рационализаторское предложение № 1681 от 12.05.1991.

Косенко В.Н. Усовершенствованная методика кюретажа. Удостоверение на рационализаторское предложение № 1700 от 12.05.1991.

Деякі  особливості  перебігу  запальних  захворювань  пародонту,  зумовлені  тривалою  дією  малих  доз  радіації  / В.М. Косенко,  Н.К. Корсун,  М.К. Добровольська, Л.Л. Корсун,  Т.А. Ковальчук  // Проблеми  та  перспективи  розвитку  охорони  здоров’я  в  Житомирській  області:  Матеріали  до  наук.-практ. конф., присвяченої  100-річчю заснування  обл.  лікарні ім О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 1995. – С. 123-125.

Добровольська  М.К.,  Косенко  В.М.  Результати  вивчення впливу клейової композиції СК-М на загальний аналіз крові білих мишей з експериментально викликаним пародонтитом, обтяженим іонізуючою радіацією // Вісник стоматології. – 1996. - № 3. – С. 191-194.

Добровольська  М.К.,  Косенко  В.М.  Результати  гістологічного  вивчення  впливу  нової  стоматологічної  композиції  СК-М  на  тканини  пародонту  // Стоматологічні  новини. – Львів,  1994. – С. 53-55.

Добровольська  М.К.,  Косенко  В.М.  Результати  застосування  клейової  ціанакрилатної  стоматологічної  композиції  СК-М  у  комплексному  лікуванні  пародонтиту  // Тези  доп.  ІХ  Об’єднаної  наукової  медико-технічної  конференції. – Вінниця, 1991. – С. 106-107.

Добровольська  М.К.,  Косенко  В.М.  Цитологічний  склад  змішаної  нестимульованої  слини  у  хворих  на  пародонтоз,  які  живуть  в  районах,  забруднених радіонуклідами //Вісник стоматології. – 1996. - №2. – С.157-159.

Клініко-імунологічні  особливості  перебігу  запальних  захворювань  пародонту  у  мешканців,  які  живуть  на  території,  забрудненій  радіонуклідами  / В.М. Косенко,  М.К. Добровольська,  Н.К. Корсун,  Л.Л. Корсун  / ЖЦНТЕІ  Державного  Комітету  України  з  питань  науки,  технологій  та промислової політики. – Житомир, 1995. – 3с. Інформ. листок.

Косенко В.М. Валеологічне значення композиції СК-М // Молодь в умовах нової соціальної перспективи. Матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 2010. – Частина І. – С. 255–257.

Косенко В.М. Гігієніст зубний у системі надання лікувально-профілактичної допомоги населенню України // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 2012. – С. 355–359.

Косенко В.М. Ефективність застосування препаратів пролонгованої дії в лікуванні захворювань пародонту // Молодь в умовах нової соціальної перспективи. Матеріали XIІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 2011. – Частина І. – С. 143–145.

Косенко  В.М.  Ефективність  застосування  ціанакрилатної  композиції  СК1-М  в  комплексному  лікуванні  пародонтитів  / Косенко  В.М.,  Чучмай  Г.С.,  Добровольська  М.К.  // Стоматологічні  новини. – Львів,  1994. – С. 16.

Косенко  В.М.  Застосування  клейової  ціанакрилатної  стоматологічної  композиції  СК-М  у  комплексному  лікуванні  запальних  захворювань  пародонту   / Косенко  В.М.,  Чучмай  Г.С.,  Добровольська  М.К.;  МОЗ  України. – К.,  1994. – 1  с. – (Інформаційний  лист  з  проблеми  «Стоматології»;  Вип. 9.)

Косенко  В. М.  Застосування  стоматологічної  композиції  СК-М  у  комплексному  лікуванні  захворювань  пародонту  у  мешканців  районів,  забруднених  внаслідок  аварії  на  Чорнобильській  АЕС: автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук. – Львів,1997. – 16с.

Косенко В.М. Здоров'я школярів та шляхи його збереження і зміцнення / Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». – Житомир, 2006. – Ч. І. – С. 141–142.

Косенко  В. М.  Інтерактивне навчання як чинник підвищення якості освіти  / В. М. Косенко, І. М. Скиба // Магістр медсестринства. - 2012. - N 1. -  С. 31-34.

Косенко  В.М.  Клейове  покриття  на  основі  ціанакрилатів  у  хворих  з  запальними  захворюваннями  пародонту  і  слизової  оболонки  порожнини  рота  / Косенко  В.М.,  Добровольська  М.К.,  Корольчук  М.Л.  // VIII об’єднана  наукова  медико-технічна  конференція:  Тези  доповіді. – Вінниця,  1990. – С. 93.

Косенко В.М. Наукова робота студентів із вадами здоров’я в сучасному суспільстві:  Стратегії та основні заходи модернізації взаємин. – Житомир, 2010. – С. 472–484.

Косенко В.М. Наукова робота як один із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів // Особа з функціональними обмеженнями в колі проблем здоров’я – навчання – працевлаштування. – Житомир : Полісся, 2009. – С. 255–263.

Косенко  В. М.  Наукова робота як чинник розвитку креативних здібностей студентів  / В. М. Косенко // Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наук. праць. - Житомир, 2011. -  С. 81-87.

Косенко  В. М.  Особливості  лікування  захворювань  пародонту  в  осіб,  які  тривалий  час  зазнавали  дії  іонізуючої  радіації: Метод. рекомендації. – Житомир, 1997. – 15 с.

Косенко В.М. Оцінка показників місцевого імунітету у хворих з патологією тканин пародонту // Молодь в умовах нової соціальної перспективи. Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 2009. – Частина І. – С. 232–235.

Косенко В.М. Регіональні особливості стану здоров'я населення України / Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». – Житомир, 2007. – Ч. І. – С. 202–203.

Косенко  В.М.  Результати  епідеміологічного  обстеження  мешканців  Житомирської  області  // Вісник  стоматології. – 1997. - № 3. – С. 470-471.

Косенко  В.М.  Результати  епідеміологічного  обстеження  мешканців  Житомирської  області  / Косенко  В.М.,  Добровольська  М.К.,  Прилипко  Г.І.  // Стоматологічні  новини. – Львів,  1994. – С. 17-18.

Косенко В.М. Сучасний стан здоров'я населення Житомирської області / Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». – Житомир, 2008. – Ч. І. – С. 169–171.

Косенко  В.М.,  Добровольська  М.К.  Результати  гістологічного  вивчення  впливу  нової  стоматологічної  композиції  СК-М  на  тканини  пародонту  // Стоматологічні  новини. – Львів,  1994. – С. 53-55.

Некоторые  особенности  течения  воспалительных  заболеваний  пародонта  обусловленных  длительным  воздействием  малых  доз  радиации  / В.Н.  Косенко,  Н.К.  Корсун,  М.К.  Добровольская  и  др.  //Проблеми  і  перспективи  розвитку  охорони  здоров’я  в  Житомирській  області:  Матер.  до  наук.-практ.  конф.,  присвяч.  100-річчю  обл.  лікарні  ім.  О.Ф.  Гербачевського. – Житомир,  1995. – С. 123-126.

Чучмай  Г.С.,  Добровольська  М.К.,  Косенко  В.М.  Ефективність  застосування  ціанакрилатної  композиції  СК-М  в  комплексному  лікуванні  пародонтитів  // Стоматологічні  новини. – Львів, 1994. – С. 16.

Чучмай  Г.С.,  Добровольська  М.К.,  Косенко  В.М.  Застосування  клейової  ціанакрилатної  стоматологічної  композиції  СК-М  у комплексному  лікуванні  запальних  захворювань  пародонту  / МОЗ  України. – К., 1994. – 1 с. - / Інформ. лист з проблеми «Стоматологія»; Вип. 9.

КРАВЧУК  ВІКТОР   ВІЛЬГЕЛЬМОВИЧ

      Кравчук Віктор Вільгельмович – кандидат медичних  наук,  зав. гінекологічним  відділенням  обласного  онкологічного  диспансеру Житомирської  обласної  ради    

       

 

 

 

 

 

 

Влияние  энтеросорбента  на  функцию  монооксигенной  системы  печени  больных  раком  яичников  в  процессе  химиотерапии   / В.В. Кравчук,  Г.И.  Соляник,  В.Ф. Чехун,  Г.И. Кулик  //Экспериментальная  онкология. – 1993. - № 5. – С. 61-63.     

Волков  Т.О.,  Кравчук  В.В.   Цитологічний  скринінг  у  виявленні  раку  шийки  матки  // Актуальні питання сучасної медицини : Збірник  наукових  робіт  лікарів  провідних  лікувально-профілактичних  закладів  Житомирської  області  до    20-річного  ювілею  Обласного  медичного  консультативно-діагностичного  центру. – Житомир, 2011. – С. 266-267.

Діагностика, лікування передракових  захворювань  шийки  матки  та  профілактика  раку  шийки  матки: методичні рекомендації / МОЗ  України; УОЗ Житомирської ОДА; Розробники: В.І. Лучків, В.Є. Донець, Т.О. Волков, В.В. Кравчук. – Житомир, 2010. – 18с.

Диагностический  сывороточный  (ФР-тест),  как  показатель  антиметастатической  резистентности  организма  при  регионарной химиотерапии  больных  раком  яичника  /Кравчук  В.В.,  Гаврина  Г.Б.,  Воронцова  А.Л.  и  др. //Обоснование  комплексних  методов  лечения  злокачественных  опухолей  основних  локализаций.  Материалы  научно-практической  конференции  онкологии  Украины  17-18  июня. -  Керчь,  1993. – С. 89-90.

Захворюваність  злоякісними пухлинами  в  Житомирській  області  за  період  1984 – 1994 рр. /З.М. Парамонов,  Б.М. Гуля,  В.В. Кравчук,І.З. Іванчук,  Л.В. Мельничук  //Проблеми  і  перспективи  розвитку  охорони  здоров’я  в  Житомирській  області:  Матеріали  до  наук.-практ. конференції, присвяченій  100-річчю  обллікарні  ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 1995. – С. 63-64.

Индивидуализация  назначения  противоопухолевых  препаратов  при  химиотерапии  больных  злокачественными  новообразованиями  яичников  / В.В. Кравчук,  В.Ф. Чехун,  Г.И. Солянин  и  др.  //Шляхи  впровадження  найбільш  ефективних  методів  обліку та  лікування  онкохворих: Матеріали  наук.-практ. конференції  онкологів  України  23-24  вересня. – Донецьк, 1993. – С. 136-137.

Кравчук  В.В.  Зниження токсичності хіміотерапії у хворих на рак яєчника ІІІ-ІV стадії за допомогою сірковмісного ентеросорбенту К-2-9 / В.В. Кравчук, Г.В. Кравчук // Онкология. - 2007. – Том 9. - № 3. - С. 282-283.

Кравчук  В.В.  Індивідуалізація  та  оптимізація  хіміотерапії  хворих  на  рак яєчників ІІІ-ІV стадії: автореф. дис. на здобуття  наукового ступеня  канд. мед. наук /Київській ін-т  експериментальної  патології, онкології та  радіобіології  ім. Р.Є. Кавецького. – К.,1995. – 24с.

Кравчук  В.В.,  Гаврина  Г.Б.,  Воронцова  А.Л.  Влияние  модифицированной  послеоперационной  химиотерапии  на  антиметастатическую  резистентность  больных  раком  яичников  //Экспериментальная  онкология. – 1993. - №4. – С. 79-80.

Рівень  SH-груп  сироватки  крові  хворих  на  рак  яєчників  як  показник  розповсюдження  процесу,  ефективності  лікування  та  строків  призначення  повторних  курсів  хіміотерапії  /Г.І. Кулик,  В.В. Кравчук,  В.І. Король  та  ін.  //Лабораторні  методи  дослідження  в  діагностиці  та  оцінці  ефективності  лікування  злоякісних  пухлин : матеріали наук.-практ. конференції  онкологів  України  21-22  квітня. – Черкаси, 1994. – С. 49-50

 

ЛЕВИЦЬКИЙ  ЕДУАРД   ОКТОВИЯНОВИЧ

Едуард  Октовиянович  Левицький (1934 р.н.) – кандидат  медичних  наук,  заслужений лікар  України, доцент, працює в  Житомирському  обласному  патолого-анатомічного бюро Житомирської обласної  ради, широко відомий в Україні лікар-патологоанатом

 

 

 

 

 

 

 

БЯЛИК  В.В.,  ЛЕВИЦКИЙ  Э.О.  Патологичсская  анатомия  рака предстательной  железы  //Е. Б. Маринбах.  Рак  предстательной  железы. - М.: Медицина, 1980. - С. 9-28.

ЛЕВИЦКИЙ  Э.О.  Комплексная  морфологическая  диагностика  и энзимоцитохимия  нодозной  гиперплазии  и  рака  предстательной  железы: Автореф. дисc.... канд. мед. наук. -  К., 1978. - 16с.

ЛЕВИЦКИЙ  Э.О.  Методические  разработки  и  рекомендации  для практических  занятий  по  обучению  методике  наложения  мягких  повязок. - Житомир, 1983. - 38с.

ЛЕВИЦКИЙ  Э.О.   Методические  рекомендации  к  практическим  занятиям  по  разделу  «Анатомия  и  физиология  человека»  курса медподготовки. Ч. 1. -  Житомир, 1988. - 42с.

ЛЕВИЦКИЙ  Э.О.  О  возможности  цитологической  верификации различных  гистологических  вариантов  рака  предстательной  железы //Диагностика  и  лечение  злокачественных  новообразований. - К.: Наукова думка, 1979. - С. 3-7.

ЛЕВИЦКИЙ  Э.О.  Постинфарктные  разрывы  межжелудочковой перегородки  сердца  //Врачебное дело. – 1984. - № 5. - С.69-71.

ЛЕВИЦКИЙ  Э.О.  Противоалкогольное  воспитание  в  школе. -  Житомир, 1981. - 21с.

ЛЕВИЦКИЙ  Э.О.,  КРАВЧЕНКО  Р.А.  Спонтанный  разрыв  печени  с множественными  кавернозными  гемангиомами  //Клиническая хирургия. – 1971. - № 3. - С. 55-56.

ЛЕВИЦКИЙ  Э.О.,  ЛЕВИЦКИЙ  А.Э.   Н. И. Пирогов  и  воскресные школы  в  г. Житомире: Рук. 11 стр. деп.  в  ОЦНИ  «Школа и педагогика»  МП СССР и АПН СССР.  01.09.1986 г.  № № 217 – 861. //Методологические проблемы педагогической науки. История педагогики: Научн. реф. сб.- М., 1987. – Вып. 2/50/.

ЛЕВИЦЬКИЙ  Е.О.  Застосування  системи  диктофон – комп’ютер  у роботі  патолого-анатомічного  бюро  //Екологічна  та  інфекційна  патологія: сучасні  патологоанатомічні  аспекти: Тези  доповідей  V  конгресу патологоанатомів  України  (30  вересня – 2 жовтня 1993 р.). - Чернігів. – 1993. – С. 239-240.

ЛЕВИЦЬКИЙ  Е.О.  Нариси  з  практичної  патологічної  анатомії. –Житомир:  Полісся, 2005. - 200с.

ЛЕВИЦЬКИЙ  Е.О.  Патоморфологічне  дослідження  плаценти: Методичні  рекомендації  для  патологоанатомів,  акушерів-гінекологів  і неонатологів. - Житомир, 2005. - 14с.

ЛЕВИЦЬКИЙ  Е.О.  Патоморфологічні  особливості  патології щитовидної  залози  //Медико-біологічні  наслідки  Чорнобильської  катастрофи через  15 років:  Матеріали  науково-практичної  конференції. - Житомир, 2001. - С. 101-102.

ЛЕВИЦЬКИЙ  Е.О.  Про  санітарно-гігієнічні  та  протиепідемічні  заходи при  патологоанатомічних  розтинах: Методичні  рекомендації. - Житомир, 2000. - 10с.

ЛЕВИЦЬКИЙ  Е.О.   Сучасні  алгоритми  діагностики  пухлин передміхурової  залози. – Житомир:  Полісся,  2007. - 316с.

ЛЕВИЦЬКИЙ  Е.О.  Трепанобіопсія  кісткового  мозку:  Довідник  із  сучасної  клініко-патоморфологічної  діагностики. – Житомир:  Полісся,  2012. – 496  с.: іл.

ЛЕВИЦЬКИЙ  Е.О.  Туберозний  склероз  ( хвороба  Бурневиля) //Педіатрія,  акушерство  і  гінекологія. – 1985. - № 3. - С. 28-29.

ЛЕВИЦЬКИЙ  Е.О.,  РУБЛЮК  О.М.   Патоморфоз  раку  щитовидної залози  після  аварії  на  ЧАЕС  // Медико-біологічні  наслідки  Чорнобильської  катастрофи  через  15 років:  Матеріали  науково-практичної  конференції. - Житомир, 2001. –  С. 146-149.

Случай  генерализованного  актиномикоза  в ревматологической  практике  / Крикливец Л.С., Левицкий Э.О., Медведев А.В., Кравченко Р.А.  //Проблеми  і  перспективи  розвитку  охорони здоров’я  в  Житомирській  області: Матеріали  до  науково-практичної конференції,  присвяченої  100-річчю  заснування  Житомирської  обласної лікарні  ім. О.Ф. Гербачевського. - Житомир, 1995. - С. 128-130.

 Телекомунікаційні  технології  в Житомирській  області  /Парій В. Д. , Левицький Е. О., Красевич О. А. , Бенедичук Ю. В. // Медична освіта. -  2002. - № 2. -  С. 75-79.

Цитологическая  диагностика  нодозной гиперплазии   и  рака  предстательной  железы  /Мельник А.Н.,  Гойхберг М.И., Клименко И.А., Левицкий Э.О., Мильграм С.С.  //Вопросы онкологии. – 1983. – № 1. - С.40-43.

ЛЕСЬКІВ  БОГДАН  БОГДАНОВИЧ

Леськів  Богдан  Богданович (1966 р.н.) -  кандидат  медичних  наук,  заступник  головного  лікаря  з  лікувальної  роботи  обласного  центру  профілактики  та боротьби зі СНІДом Житомирської  обласної  ради

 

 

 

Аналіз застосування антрумектомії з ваготомією в хірургічному лікуванні гострокровоточивої виразки дванадцятипалої кишки / П.Д. Фомін, Є.М. Шепетько, М.В. Щербина, О.Г. Могільний, Б.Б. Леськів  // Вісник морської медицини.- 2001.- №2 (14). - С. 339-341. 

Двадцатилетние результаты ушивания прободных дуоденальных язв / Е.Н. Шепетько, О.А. Повч, Б.Б. Леськив, И.Б. Руденко // Сучасна гастроентерологія: питання діагностики та лікування. Збірник наукових праць присвячений 80-річчю Харківської медичної академії післядипломної освіти. - Харків, 2002. - С.130-131. 

Карасьова О.В., Козлов С.М., Леськів Б. Б. Хірургічна тактика лікування виразкових кровотеч в осіб молодого віку // ІІ Українська конференція молодих вчених, присвячена пам’яті академіка Володимира Веніаміновича Фролькіса;  Ін-т геронтології АМНУ (Київ, 13 квітня 2001 року). – К., 2001. - С. 41–42. 

Леськів Б.Б. Хірургічні методи лікування ускладнених гастродуоденальних виразок та шляхи покращання медичної, професійної та соціальної  реабілітації хворих  / Національний   медичний   університет ім. акад. О.О. Богомольця :  автореферат дисертації на  здобуття   наукового  ступеня канд. мед. наук. – К., 2003. – 26с.

Леськів Б.Б., Фомін П.Д., Шепетько Є.М.  Комплексна реабілітація хворих, оперованих з приводу ускладненої   виразкової хвороби // Лікарська справа . - 2001. - № 5-6. - С. 83-85. 

Леськів Б.Б., Фомін П.Д., Шепетько Є.М. Шляхи покращання медичної, професійної та соціальної реабілітації хворих оперованих з   приводу   ускладнених  гастродуоденальних  виразок // Лікарська справа. - 2002. - № 7.- С. 57-59. 

Леськів Б. Б., Шепетько О. Є., Щербина М.В. Застосування субтотальної селективної проксимальної ваготомії  при ускладнених дуоденальних виразках // II Українська конференція   молодих вчених, присвячена пам’яті академіка Володимира Веніаміновича Фролькіса / Ін-т геронтології АМНУ (Київ, 13 квітня 2001 року). - К., 2001. - С.70-71.

Місце ваготомії з антрумектомії з ваготомією в хірургічному лікуванні гострокровоточивої виразки дванадцятипалої кишки  / Є.М. Шепетько, М.В. Щербина, Б.Б. Леськів, П.В. Іванчов, І.Г. Мельник // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. - 2001.- № 1.- С.59-60. 

Нова концепція лікування геморагічного шоку / Є.М. Шепетько, П.В. Булич, П.В. Іванчов, Б.Б. Леськів, О.Є. Шепетько // Праці ІХ конгресу світової федерації українських лікарських товариств.-Луганськ-Київ-Чикаго, 2002. - С.441.

Особливості перебігу і хірургічного лікування гастродуоденальних виразок у хворих з цукровим діабетом / П.Д. Фомін, І.Г. Мельник, А. В. Булава, Р.О. Лелета, Б.Б. Леськів // Шпитальна хірургія. - 2001. - № 3 (додаток). - С.178-179. 

Пілорусзберігаючі операції з ваготомією-приоритетне направлення в хірургічному лікуванні ускладнених дуоденальних виразок / Є.М. Шепетько, Б.Б. Леськів, П.В. Іванчов, Б.В. Борисов // Українські медичні вісті. Київ.- Січень-Червень, 2001. - Том. 4,Число 1(62). - С.124.

Пилоруссохраняющие и пилорускорригирующие органосберегающие операции   при острокровоточащих дуоденальних язвах / Е.Н. Шепетько,      А. В. Заплавский, Б.Б. Леськив, Б.В. Борисов // Український  журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. - 2001. - № 1.- С.60-61. 

Пилоруссохраняющие операции с ваготомией – приоритетное направление в хирургическом лечении осложненных язв двенадцатиперстной кишки / Е. Н. Шепетько, Б.Б. Леськив, П.В. Иванчов, Б. В. Борисов // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – К., 2001.–В.10. КН.4. - С.417-426. 

Пилоруссохраняющие операции с ваготомией – приоритетное направление в хирургическом    лечении осложненных дуоденальных язв / Е.Н. Шепетько, Б.Б. Леськив, П.В. Иванчов, Б.В.  Борисов // Матеріали ХХ з’їзду хірургів України. Том 1. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - С.133-136. 

Порівняльна характеристика застосування селективної проксимальної ваготомії, антрумектомії з ваготомією та резекції   шлунку   в   хірургічному лікуванні гострокровоточивої виразки дванадцятипалої кишки     / Є.М. Шепетько, М.В. Щербина, П.В. Іванчов, Б.Б. Леськів // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Медицина, 2001. - Вип. 14. -С. 163-165. 

Реимплантация большого дуоденального соска при осложненных     юкстапапиллярных язвах  / Е. Н. Шепетько, Б.Б. Леськив, П.В. Иванчов, М.В.  Щербина // Матеріали ХХ з’їзду хірургів України. Том 1.- Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - С.144-146. 

Рецидивы язвы после пилоруссохраняющих и пилорускорригирующих операций с ваготомией при острокровоточащих  и перфоративных дуоденальних язвах / Е.Н. Шепетько, О.А. Повч, С. Н. Козлов, П.В. Иванчов, Б.Б. Леськив// Международний медицинский журнал. - 2000. - Т.6, №4. - С.80-82. 

Спосіб   хірургічного   лікування кровоточивих виразок шлунка / Є.М. Шепетько, П.Д. Фомін, І.М. Антонщук, Б.Б. Леськів, П.В. Іванчов : Деклараційний патент України на винахід №37768А. Опуб. 15.05. 2001, Бюл. № 4. 

Технические особенности реимплантации большого дуоденального соска при осложненных юкстапапиллярных язвах  / Е.Н. Шепетько, Б.Б. Леськив, П.В. Иванчов,  М.В. Щербина // Вісник морської медицини. - 2001. - № 2(14). - С. 359-361. 

Фомін П. Д., Леськів Б.Б.  Санаторне лікування в медичній реабілітації  хворих оперованих з приводу ускладненої виразкової хвороби // Матеріали І національного конгресу фізіотерапевтів і курортологів України “Фізичні чинники в медичній реабілітації”. – Хмільник. - 1998. - С.123. 

Фомін П.Д., Шепетько Є.М., Леськів Б.Б.   Порівняльна оцінка результатів різних операцій при ускладнених гастродуоденальних виразках у віддаленому післяопераційному періоді  // Клінічна хірургія. - 2002.- № 9. – С.14 –16. 

Шепетько Є.М., Іванчов П.В., Леськів Б.Б. Розширююча  комбінована дуоденопластика в хірургії кровоточивих стенозуючих дуоденальних виразок // Збірник наукових праць ХLV підсумкової (міжрегіональної) науково-практичної конф. “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. - Вип. 7.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- С. 93. 

Pylorus-retaining operations with selective proximal vagotomy - priority direction in surgical treatment of complicated duodenal ulcers / E.N. Shepetko, B.B. Leskiv, P.V. Ivanchov, A.E. Shepetko, B.V.Borisov // 9th United   European Gastroenterology Week. Amsterdam, 6-10 October 2001 the Netherlands. Gut; Vol. 49 (Suppi III); November 2001; abstract no. 3180. 

Surgical aspects of bleeding peptic ulcers European Society of Surgery / P. Fomin, E. Shepetko, A. Belskiy, A. Zaplavsky, S. Kozlov, B. Leskiv // 4th Annual Meeting, Krakov December 3 rd -6th, 2000. Przeglad lecarski. - 2000.  Vol.57 (supl.6). - P.21. 

Surgery of peptic-ulcer hemorrhage  / P. Fomin,  E. Shepetko, B. Leskiv,          V. Sidorenko,  A. Zaplavsky, 0. Mogilny  // European Society of Surgery, 4th Annual Meeting, Krakov. December 3rd- 6th, 2000. Przeglad lecarski. - 2000. - Vol.57.- P. 106

ЛИСА   ТАМІЛА   ІЛЛАРІОНІВНА

Лиса Таміла Ілларіонівна (1958 р.н.) – кандидат  медичних  наук,  завідувачка  гематологічного  центру   КУ «Обласна  клінічна  лікарня ім. О.Ф. Гербачевського»  Житомирської  обласної  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Бебешко В.Г. Детермінанти множинної медикаментозної резистентності при гострій лімфобластній лейкемії в осіб, опромінених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / В.Г. Бебешко, Д.А. Базика , С.В. Клименко , Т.І. Лиса // Український журнал гематології та трансфузіології. - 2006. - № 1. -  С. 8-12

Борщівський  М.І.,  Лиса  Т.І.  Захворюваність  на  лейкемії  в  Житомирській  області  після  аварії  на ЧАЕС  //Медико-біологічні  наслідки  Чорнобильської  катастрофи  через  15  років:  Матер.  Наук. – практ.  конф. – Житомир,  2001. – С. 48-50.

Лиса  Т.  Захворюваність  на  гемобластози  у  Житомирській  області  після  аварії  на  ЧАЕС  //Проблеми  і  перспективи  розвитку  охорони  здоров’я  в  Житомирській  області:  Матер. до наук.-практ. конф., присвяч.  100-річчю  обллікарні  ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир, 1995. – С. 50-52.

Лиса  Т.І.  Лімфаденопатії  в  практиці  сімейного  лікаря  //Актуальні  питання  сімейної  медицини:  ІІ  Міжрегіон. наук.-практ  конф.  (3  червня  2004 р.,  м. Житомир). – Житомир, 2004. – С. 87-94.

Лысая  Т.И.  Изыскание  кардиотропных  и  нейротропных  средств  среди  азотсодержащих  гетероциклических  соединений:  Автореф. дисс. канд. мед.  наук. – К., 1985. – 24с.

Столярчук  А.А.,  Лысая  Т.И.  Больше  внимания  клинической  фармакологии  //Актуальні  проблеми  клінічної  фармакології:  ІІ  Укр. наук.  конф. з  міжнародною  участю  (6-8  жовт. 1998р.). – Вінниця,  1998. – С.30.

 

МАХАНЬОВА  ЛЮДМИЛА  ГРИГОРІВНА

 

Маханьова  Людмила  Григорівна  (1953 р.н.)  – кандидат  медичних  наук,  лікар - бактеріолог    КУ «Житомирська  дитяча обласна  клінічна   лікарня»  Житомирської  обласної  ради

 

 

 

 

 

Использование  бумажных  индикаторных  систем  для  ускоренной  идентификации  Corynebacterium  diphtheriae,  Neisseria  meningitidis и  рода  Staphylococcus  / Фельдман  Ю.М.,  Маханева  Л.Г.,  Кузьменко  В.Д.,  Мельник  Н.С.  //Журнал  микробиологии. – 1984. - № 5. – С. 33-36.

Количественное  определение  бактерий  в  клиническом  матери але / Фельдман  Ю.М.,  Маханева  Л.Г.,  Шапиро  А.В.,  Кузьменко  В.Д.  //Лабораторное  дело. – 1984. - № 10. – С. 616-618.

Количественное  определение  бактерий  в  различном  клиническом  материале  и  ускоренное  определение  чувствительности  к  антимикробным  препаратам  / Шапиро  А.В.,  Фельдман  Ю.М.,  Маханева  Л.Г.,  Кузьменко  В.Д.  – МЗ  УССР. – К.,  1984. – 3  с. Информ.  письмо. – Вып. 8.

Маханева  Л.Г.  Усовершенствование  методов  бактериологической  диагностики  дифтерии  и  менингококковой  инфекции  //Тезисы  докладов  ХІ  Украинского  респ.  съезда  микробиологов,  эпидемиологов  и  паразитологов:  Часть  ІІ. – К.,  1985. – С. 71-72.

Маханева  Л.Г.  Усовершенствование  методов  микробиологической  диагностики  дифтерии:  автореф. дис.  на  соискание  ученой  степени  канд.  мед.  наук. – К.,  1989. – 24  с.

Методические  рекомендации  по  применению  модифицированной  среды  Пизу  и  индикаторных   бумажных  дисков  для  идентификации,  биохимического  типирования  и  определения  токсикогенности  дифтерийных  микробов  / Фельдман  Ю.М.,  Маханева  Л.Г.,  Пичушков  А.В.  и  др. – М.,  1988. -  9  с.

Оценка  эффективности  новой  сухой  питательной  среды  для  выделения  Corynebacterium  diphtheria  / Маргулис  И.Л.,  Фельдман  Ю.М.,  Маханева  Л.Г.  и  др.  //Журнал  микробиологии. – 1989. - № 3. – С. 20-21.

Получение  поливалентных  диагностикумов  и  выявление  микроорганизмов  в  смешанной  культуре  с  помощью  реакции  коаглютинации  / Фельдман  Ю.М.,  Маханева  Л.Г.,  Шапиро  А.В.,  Кузьменко  В.Д.  //Журнал  микробиологии. – 1984. – № 10. – С. 107-108.

Фельдман  Ю.М.  Новая  модификация  среды  Пизу  для  ускоренной  идентификации  Corynebacterium  diphtheria  на  основе  среды  АГВ / Фельдман  Ю.М.,  Маханева  Л.Г.,  Лябах  А.И.  //Лабораторное  дело. – 1989. - № 4. – С. 69-70.

Фельдман  Ю.М.  Определение  редукции  нитратов  в  нитриты  с  помощью  бумажной  индикаторной  системы  / Фельдман  Ю.М.,  Маханева  Л.Г.  //  Лабораторное  дело. – 1989. - № 1. – С. 69-70.

Фельдман  Ю.М.  Определение  токсикогенности  Corynebacterium  diphtheriae  с  помощью  индикаторных  бумажных  дисков  / Фельдман  Ю.М.,  Маханева  Л.Г.,  Глушкевич  Т.Г.  //Журнал  микробиологии. – 1987. - № 4. – С. 32-33.

Фельдман  Ю.М.  Получение  поливалентных  стафилококковых  диагностикумов  для  индикации  и  серологической  бактерий  в  реакции  коагглютинации  / Фельдман  Ю.М.,  Маханева  Л.Г.  //Актуальные  вопросы  бактериофагии  и  прикладной  иммунологии:  материалы  Всесоюзного  симпозиума. – Тбилиси,  1984. – С. 483-484.

НОСТОПИРЬОВА  ОЛЕНА  ІВАНІВНА

Ностопирьова  Олена  Іванівна –  кандидат медичних  наук, керівник  спеціалізованого  центру                      з надання допомоги дітям  з гострою травмою КУ «Житомирська  дитяча обласна  клінічна   лікарня»  Житомирської  обласної  ради

 

 

 

 

 

 

Захворювання очей та стан зорово-нервового апарату школярів, що мешкають в районі Житомирської області з високим радіоактивним забрудненням  / Сердюченко В.І., Корбутяк С.В., Ностопирьова О.І., Дідик В.С., Головко В.О., Головко І.І.  // Матеріали 3-й симпозіуму "Діагностика та профілактика негативних наслідків радіації", присвяченого пам'яті д.б.н. Е.В.Михайловської. – Київ, 1997. – С. 227-229.

Зоровий профіль підлітків, що зазнали "Чорнобильського удару" у пренатальному і ранньому постнатальному періодах  / Сердюченко В.І., Ностопирьова О.І., Бикова І.О., Савчук О.М. // ІІ конф. дитячих офтальмологів України "Сучасні технології діагностики та лікування очної патології у дітей". – Тези та лекції, Судак, 2003. – С. 165-166.

Ностопирьова О.І. Формування рефракції у дітей, які мешкають на радіаційно забрудненій території: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.18          / О.І. Ностопирьова ; Ін-т оч. хвороб і тканин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. - О., 2007. - 20 с.

Ностопирьова О.І., Сердюченко В.І., Драгомирецька О.І. Радіоактивна забрудненість регіону мешкання і особливості стану рефракції у дітей і підлітків // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика. Вип. 13. – Кн. 4. – Київ, 2004. – С. 393-400.

Особенности формирования рефракции у детей радиационно загрязненной зоны  / Сердюченко В.И., Ностопырева Е.И., Драгомирецкая Е.И., Конопчук Н.П.  // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Труды Крымского гос. мед. ун-та им. С.И. Георгиевского. – Симферополь: Издат. центр КГМУ, 2007. – Т. 143, ч. ІІ. – С. 160-161.

Сердюченко В.И., Драгомирецкая Е.И., Ностопырева Е.И.Размер глаза по данным ультразвуковой биометрии у школьников и его взаимосвязь с антропометрическими показателями // Детская офтальмология. Итоги и перспективы: Материалы научно-практич. конф. 21-23 ноября. – Москва, 2006. – С. 228-229.

Сердюченко В.І., Ностопирьова О.І. Віддалені спостереження за станом органа зору школярів, які постійно мешкають в радіоактивно забрудненому районі // Офтальмол. журн. – 2006. - № 3 (ІІ). – С. 152-155.

Сердюченко В.І., Ностопирьова О.І. Стан офтальмопатології у школярів із радіаційно забрудненого району у віддалений після чорнобильської аварії період // Miedzynarodova konferencja choroby rogowki, twardowki i powierzchni oka oraz V Polsko-Ukrainska konferencja okulisticzna. Lublin, 2006. – PU-3-3.

Сердюченко В.І., Ностопирьова О.І., Драгомирецька О.І. Особливості рефрактогенезу у школярів з радіаційно забрудненого району  // Наук.-практ. конф. з міжнародною участю "Актуальні проблеми медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідизуючою очною патологією". – Київ, 2006. – С. 215-217.

Сердюченко В.И., Ностопырева Е.И. Функциональное состояние органа зрения у детей из радиоактивно загрязненного района и его взаимосвязь с общим состоянием организма, возрастом и экологической характеристикой зоны обитания // Международный журнал радиационной медицины. – 2001. – Т. 3, № 1-2. – С. 286-287.

Соматический статус и физическое развитие детей и подростков как факторы риска разития миопии /Сердюченко В.И., Драгомирецкая Е.И., Ностопырева Е.И., Головко И.И. // Офтальмол.  журнал. – 2002. - № 2. – С. 4-8.

Физическое развитие детей и подростков и общесоматический статус как факторы риска развития близорукости  / Сердюченко В.И., Драгомирецкая Е.И., Ностопырева Е.И., Головко И.И. // ІІІ симпозіум  з катарактальної та рефракційної хірургії. ІV Українсько-Польська конф.          з офтальмології: Тези. – Київ, 2003. – С. 156-157.

Results of a profound screening of schoolchildren living in a district of the Zhitomir region with radioactive contamination / Serdyuchenko V.I., Korbutyak S.V., Nostopireva E.I., Didik V.S., Golovko V.A., Golovko I.I. // Current рroblems in ophthalmology. Proceeding of the 1 st Polish-Ukrainian Conference in Ophthalmology. – Lublin, 1999. – Р. 251-253.

ОЛІЙНИК  ЛЕОНІД  ІВАНОВИЧ

Олійник  Леонід  Іванович  (1950  р.н.) – кандидат  медичних  наук,  завідувач  центру  судинної  хірургії   КУ  «Обласна  клінічна   лікарня  ім. О.Ф. Гербачевського»  Житомирської  обласної  ради

 

 

 

 

 

 

Комбіновані  хірургічні  методи  лікування  венозних  тромбозів  та  тромбофлебітів  як  засіб  профілактики  тромбоемболії  легеневої  артерії/ Олійник  Л.І.,  Кириленко  С.І.,  Афонічкін  С.О.,  Борущак  Р.П.  //Актуальні  проблеми  відновлювальної  хірургії:  Тези  Всеукр.  конф. – Запоріжжя,  2001. – С. 53-54.

Левчак  Ю.А.  Методика  ультразвуковой  дезоблитерации  при  окклюзионных  поражениях  и  тромбозах  артерий  нижних  конечностей  у  больных  облитерирующим  атеросклерозом  / Левчак  Ю.А.,  Дрюк  Н.Ф.,  Олейник  Л.И. :  МЗ  Украины.  – К.,  1993. – 2 с.  / Информ.  Письмо  о  нововведениях  в  системе  здравоохранения.

Микрохирургия  плечевого  сплетения  и  его  длинных  ветвей  / Л.И.  Олейник,  Ю.С.  Лисейчук,  Л.Н.  Павличенко,  С.П.  Галич //Актуальные  вопросы  экспериментальной  и  клинической  хирургии:  Тез.  У  объед.  науч.  конф.  молодых  ученых. -  Тбилиси,  1981. – С. 155-158.

 Новые  аспекты  в  хирургическом  лечении  синдрома  Педжета-Шреттера   / Л.И.  Олейник,  А.Б.  Доминяк,  Ю.Э.  Полищук,  А.М.  Бехарев   //ХХ  съезд  хирургов  Украинской  ССР:  Тез.  докл.  (Симферополь,  24-26  окт.,  1984  г.). – К. ,  1984. – С. 170-171.

Обгрунтування вибору методу лікування хворих з різними формами компресійного синдрому грудного виходу / Л.І. Олійник, Р.П. Борущак, А.І. Матвійчук та ін. // Клінічна хірургія. - 2004. - N4-5. -  С. 99-100

Олейник  Л.И.  Выбор  метода  лечения  при  компрессионном  синдроме  грудного  выхода  / Л.И.  Олейник,  В.А.  Шпыта  //Клиническая  хирургия. – 1988. - № 8. – С. 31-34.

Олейник  Л.И.  Диагностика  и  результаты  хирургического  лечения  нейцрососудистого  компрессионного  синдрома  грудного  выхода  / Л.И.  Олейник,  А.А.  Шалимов,  Н.Ф.  Дрюк  //Кардиология. – 1982. - № 4. – С. 38-41.

Олейник  Л.И.  Диагностика  и  хирургическая  коррекция  нарушений  брахиоцефального  кровообращения  при  компрессионном  синдроме  грудного  выхода  /  Л.И.  Олейник,  Н.Ф.  Дрюк,  Ю.Э.  Полищук  //Диспансеризация  и  хирургическое  лечение  больных  облитерирующими  заболеваниями  брахиоцефальных  артерий: Тез.  Всесоюз.  конференц.  (Ярославль  22-23  мая  1986  г.)  М. – Ярославль,  1986. – С. 79-80.

Олейник  Л.И.  Диагностика  и  хирургическое  лечение  компрессионного  синдрома  грудного  выхода:  Автореф.  дис… канд.  мед.наук  / Киевский гос. ун-т усовершенствования  врачей. – К., 1989. – 18 с.

Олейник  Л.И. Диагностика  и  хирургическое  лечение  нейрососудистых  заболеваний  верхних  конечностей  / Л.И.  Олейник,  Ю.Э. Полищук,  Н.Ф. Дрюк //Клиническая  хирургия. – 1980. - №7. – С.36-39.

Олійник  Л. І. Тези виступу на Ювілейній науково-практичній конференції з міжнародною участю / Л. І. Олійник, С. В. Мельник  // Актуальні аспекти лікування захворювань та ушкоджень магістральних судин у мирний та військовий час. - Київ, 2009.

Олейник  Л.И.  Ультразвуковая  тромбэндартектомия  в  хирургическом  лечении  окклюзионных  поражений  артерий  бедренно-подколенного  сегмента  / Олейник  Л.И.,  Левчак  Ю.А.,  Афоничкин  С.А.   //Клиническая  хирургия. – 1992. - № 7. – С. 46-49.

Патофизиология  и  выбор  метода  хирургического  лечения  синдрома  грудного  выхода  / Л.И.  Олейник,  А.А.  Шалимов,  Н.Ф.  Дрюк  и  др.  //Inter.  Angio. – 1985. - № 4. – С. 147-152.

Способ  хирургического  лечения  тромбоза  подключичной  вены / А.А.  Шалимов,  Н.Ф.  Дрюк,  Л.И.  Олейник:  А.с.  № 1080816.  Заявлено  27.04.82.  Опубликовано  22.11.83  //Открытия,  изобретения. – 1984. - № 11.

Трансаксилярна резекція першого ребра в хірургічному лікуванні хворих з різними  формами компресійного синдрому грудного виходу / Л.І. Олійник, С.В. Мельник, Р.П. Борущак, Кириленко С.І. // Серце і судини. - 2006. - N2. -  С. 53-59.

Функціональний  стан  периферичного  судинного  русла  у  хворих  з  різними  формами  компресійного  синдрому  грудного  виходу  / Олійник  Л.І.,  Мельник  С.В.,  Борущак  Р.П.,  Кириленко  С.І.  //Клінічна  хірургія. – 2005. - № 4-5. – С. 60-61.

Хирургическое  лечение  нейрососудистого  компрессионного  синдрома  грудного  выхода  / Л.И.  Олейник,  А.А. Шалимов,  Н.Ф.  Дрюк,  Ю.Э.  Полищук  //Клиническая  хирургия. – 1987. - № 7. – С. 1-4.

СКЛЯРОВ  ВОЛОДИМИР  ІВАНОВИЧ

Скляров  Володимир  Іванович – кандидат  медичних  наук, лікар-дерматовенеролог  обласного  шкірно-венерологічного  диспансеру  Житомирської  обласної  ради

 

 

 

 

 

 

 

Скляров  В.И.  Ближайшие  и  отдаленные  результаты  лечения  больных  псориазом  и  радоновыми  ваннами  Житомирского  источника //  ІІІ-й  cъезд  физиотерапевтов  и  курортологов  Украины: Тезисы  докладов. – Одесса, 1979. – С. 82.

Скляров  В.И.  Влияние  Житомирских  радонових  ванн  на  функциональное  состояние  печени  и  желудочно-кишечного  тракта  при  псориазе  // Дерматология  и  венерология.  – К.: Здоровье, 1978. – Вып. 13. – С. 58-61.

Скляров  В.И.  Динамика  функционального  состояния  нервно-рефлекторного  анализатора  кожи  у  больных  псориазом  под  влиянием  лечения  радоновой  водой  Житомирского  минерального  источника  //  ІV республиканский  съезд  дермато-венерологов  УССР: тезисы  докладов. – Харьков, 1980. – С. 177-179.

Скляров  В.И.  Интенсивность  пигментообразования  в  коже  и  изменение  реактивности  при  псориазе  под  влиянием  курортних  факторов  // Вестник  дерматологии  и  венерологии. – 1977. - № 1. – С. 8-12.

Скляров  В.И.  Лечение  больных  псориазом,  экземой,  нейродермитом  Житомирскими  радиоактивными  углекисло-кальциево-магниевыми  естественными  водами  в  комплексе  с  ультрафиолетовыми  облучениями  и  терренкуром: Информационное  письмо. – Житомир, 1978. Утв. ХНИИДИВ.

Скляров  В.И.  Лечение  больных  экземой  и  нейродермитом  Житомирскими  радоновими  минеральными  водами  // Дерматология  и  венерология: Сборник. – К.:  Здоровье, 1976. - Вып. 11. – С. 17-18.  

Скляров  В.И.  Лечение  радоновыми  ваннами  Житомирского  источника  больных  псориазом  // Врачебное  дело. – 1975. - № 9. – С. 103-105.

Скляров  В.И.  Лечение  радоновими  ваннами  Житомирского  источника  больных  псориазом  // Медицинский  реферативный  журнал.                Р. ХІ, 1976.- № 1. – С. 13-14.

Скляров  В.И.  Пигментомер  кожи  / Винницкий  мед.  ин-т :  Рационализаторское  предложение. – Винница, 1975. -  Удост. № 134.

Скляров  В.И.  Способ  определения  потоотделения  при  помощи  прибора  Ц 4324  / Винницкий  мед.  ин-т :  Рационализаторское  предложение. – Винница, 1975. -  Удост. № 133.

Скляров  В.И.  Эффективность  радиоактивной  углекисло-кальциево-магниевой  воды  Житомирского  источника  в  комплексной  терапии  некоторых  хронических  дерматозов  /Киевский  государственный  институт  усовершенствования  врачей : Автореферат  дис.  на  соискание  ученой  степени  канд. мед. наук. – К., 1981. – 24с.

СТАНІСЛАВЧУК  ВАЛЕРІЙ  АНТОНОВИЧ

Станіславчук  Валерій  Антонович  (1952 р.н.) – кандидат  медичних  наук,  заслужений  лікар  України,  головний  лікар  КП  «Попільнянська  центральна  районна  лікарня»

 

 

 

 

 

 

 

З  досвіду  економічного  управління  діяльністю  фельдшерсько-акушерських  пунктів  Житомирської  області  / З.М.  Парамонов,  В.Д.  Парій,  В.А.  Станіславчук,  І.І.  Вексей  //Лікарська  справа. – 1993. - № 1. – С. 115-117.

Станіславчук  В.А.  Перспективи розвитку інфраструктури первинної ланки медичних закладів на селі/ В.А. Станіславчук // Охорона здоров'я України . -2001. -N2. - C. 44-47.

Станіславчук  В. А.  Розробка та наукове обгрунтування основних шляхів розвитку первинної медико-санітарної допомоги на рівні первинної ланки медичних закладів сільської охорони здоров'я:  Автореферат.  наук.  дис.  на  ступінь  канд.  мед.  наук  /Мед. ун-т  ім. О.О. Богомольця. – К. ,  2002. – 20 с.

Станіславчук  В. А.  Розробка та наукове обгрунтування основних шляхів розвитку первинної медико-санітарної допомоги на рівні первинної ланки медичних закладів сільської охорони здоров'я: дис. канд. мед. наук: 14.02.03 / Станіславчук Валерій Антонович ; Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. - К., 2002. - 184 арк. - арк. 128-144.

ЧАБАН  ОЛЕНА  ПАВЛІВНА

 

Чабан Олена  Павлівна  (1946 р.н.) – кандидат  медичних  наук, лікар-імунолог   КУ «Житомирська  дитяча обласна  клінічна   лікарня»  Житомирської  обласної  ради

Галинський  Ю.Я.  Імунний  статус  здорових  дітей  Житомирської  області,  які  мешкають  у  різних  зонах  радіаційного  забруднення / Галинський  Ю.Я.,  Чабан  О.П.  // Медичні  аспекти  впливу  малих  доз  радіації  на організм  дітей: Збірник  наук.  пр. – Житомир, 1996. – С. 102-104.

Галинський  Ю.Я.  Імунний  статус  здорових  дітей  Житомирської  області,  які  мешкають  у  різних  зонах  радіаційного  забруднення / Галинський  Ю.Я.,  Чабан  О.П.  // ПАГ. – 1995. - № 4. – С. 24-27.

Галинский  Ю.Я.  О  результах  иммунологического  обследования  здоровых  детей  Житомирской  области  / Галинский  Ю.Я.,  Чабан  Е.П.  //Проблеми  і  перспективи  розвитку  охорони  здоров’я  в  Житомирській  області:  Матер.  до  наук.-практ.  конф.,  присвяч.  100-річчю  обл.  лікарні  ім.  О.Ф.  Гербачевського. – Житомир,  1995. – С. 106-108.

Изучение  календаря  профилактических  прививок  в  условиях  широкой  практики  / Чудная  Л.М.,  Красюк  Л.С.,  Чабан  Е.П. и  др.  //Микробиология,  эпидемиология  и  иммунология. – 1988. - № 1. – С. 37-40.

Красюк  Л.С.  Изучение  привитости  детей  до  1  года  / Красюк  Л.С.,  Чабан  Е.П.  //Детские  инфекции.  Межвед. респуб.  сб. – К., 1986. - № 16. – С. 28-30.

Красюк  Л.С.  Методика  изучения  своевременности  проведения  прививок  АКДС-вакциной  у  детей  до  1  года:  Тезисы  докладов  ІІ  съезда  гигиенистов  и  санитарных  врачей,  микробиологов,  эпидемиологов  и  паразитологов  Молдавской  ССР,  10-11  декабря  1987  г.  / Красюк  Л.С., Чабан  Е.П.,  Аникеева  Л.Н. – Кишинев,  1987. – Ч. ІІ. – С. 143-145.

Причины  нарушения  декретированных  сроков  иммунизации  детей  возрастной  группы  до  1  года  против  дифтерии,  столбняка  и  коклюша:  Тезисы  докладов  ХІ  Украинского  съезда  эпидемиологов,  микробиологов  и  паразитологов  / Красюк  Л.С.,  Орехова  Г.И., Чабан  Е.П.  и  др.– Одесса  9-11  октября  1985  г.;  К.,  1985. – Ч. ІІ. – С. 69-70.

Чабан  Е.П.  Вопросы  организации  прививочной  работы  в  сельской  местности  / Чабан  Е.П.,  Красюк  Л.С.,  Чудная  Л.М.  //Педиатрия  акушерство  и  гинекология. – 1987. - № 6. – С. 25-27.

Чабан  Е.П.  Дифтерийное  бактерионосительство  в  современных  эпидемиологических  условиях  / Чабан  Е.П.,  Панова  В.Н.  // Детские  инфекции.  Межвед.  респуб.  сб. – К.,  1983. - № 13. – С.  32-34.

Чабан  Е.П.  Оценка  существующих  схем  иммунизации  против  дифтерии,  столбняка  и  кори:  Автореф.  дис. … канд.  мед. наук  / Киевский  НИИ  эпидемиологии  и  инфекционных  болезней. – К., 1989. – 24 с.

Чабан  Е.П.  Эпидемиологические  особенности  кори  в  период  вакцинопрофилактики  //Детские  инфекции.  Межвед.  респуб.  сб. – К.,  1987. - № 17. – С.  18-25.

ЧУГРІЄВ  АНАТОЛІЙ  МИКОЛАЙОВИЧ

Чугрієв  Анатолій  Миколайович  (1955 р.н.) – кандидат  медичних  наук,  головний  лікар    обласного центру  крові  Житомирської  обласної  ради

 

 

 

 

 

 

Аналіз результатів вивчення різних схем проведення донорського плазмаферезу : научное издание / П.М. Перехрестенко, Л.В. Назарчук, П.Т. Вербіцький, А.М. Чугрієв  // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. - Київ : Атіка-Н, 2008. - Т. ІІ : Вип. 34. -  С. 196-20.

Биохимические показатели доноров в процессе проведения автоматического плазмафереза  / П.М. Перехрестенко, М.Ю. Антошина, М.В. Яговдик, Л.В. Назарчук, П.Т. Вербицький, А.Н. Чугриев // Здравоохранение  Таджикистана. - 2007. -  № 1 - С. 50-53.         

Епідемічна ситуація щодо парентеральних вірусних гепатитів В і С у Житомирській області / В.Й. Шатило, А.І. Островська, В.З. Свиридюк, А.М. Чугрієв // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2008. - № 1. - С. 16-18.

Колебания уровней иммуноглобулинов в сыворотке крови доноров при проведении плазмафереза /П.М. Перехрестенко, Р.П. Павлюк, Л.В. Назарчук, У.В. Тимошенко, А.Н. Чугриев, А.В. Талалай : материалы Всероссийского совещания [«Актуальные вопросы трансфузиологии и клинической медицины] (Киров, 27-28 мая 2008г.) – Киров: б.и., 2008. -С. 46-47.

Контроль якості донорської крові та її компонентів : монографія/ А. М. Чугрієв [и др.]. - Житомир : Полісся, 2011. - 368 с.

Контроль якості свіжозамороженої плазми : методичні рекомендації / П. М. Перехрестенко, А. М. Чугрієв, Т. О. Терещук, І. А. Матвєєва; МОЗ України; Академія медичних наук України; Укрмедпатентінформ; ДУ "Інститут гематології та трансфузіології . - Киiв : [б. и.], 2009. - 3 с.

Контроль  якості  свіжезамороженої плазми : методичні рекомендації / П. М. Перехрестенко, А. М. Чугрієв, Т. О. Терещук, І. А. Матвєєва. -  / МОЗ України; ДУ "Інститут гематології та трансфузіології АМН України"; Житомирський обласний центр крові. - К. : [б. и.], 2009. - 27 с.

Моніторинг біохімічних показників функціонального стану печінки донорів плазми в процесі проведення автоматичного плазмаферезу / П. М. Перехрестенко, Л.В. Назарчук,  М.Ю. Аношина,  А.М. Чугрієв та ін. // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. - 2010. - № 2.- С. 79-83.

Новак В.Л. Імунне донорство. Виробництво та забезпеченість населення імунними препаратами плазми крові в  1991-2000 р.р.  /В.Л. Новак, П.В. Гриза, А.М. Чугрієв  // Вісник наукових досліджень. - 2001 - № 3. - С. 8-12.

Перехрестенко П.М. Виробнича трансфузіологія України / П.М.Перехрестенко,  Л.В. Назарчук, А.М. Чугрієв //Український журнал гематології та трансфузіології. - 2003. - № 3 - С. 45-47.

Результаты изучения клинико-гематологических и биохимических показателей доноров в процессе проведения автоматического плазмафереза /П.М. Перехрестенко, Л.В. Назарчук, М.Ю. Аношина, А.Н. Чугриев, А.В. Талалай: материалы VI съезда гематологов и трансфузиологов Республики Беларусь [«Актуальные проблемы гематологии и трансфузиологии»]  (Минск, 24-25 мая 2007 г.). – Минск, 2007. - С.64-65.

Терещук  Т. О. Менінгококова інфекція: актуальність проблеми  / Т. О. Терещук, А. М. Чугрієв // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2011. -  № 3/4. -  С. 41-44.

Чугрієв А.М. Аналіз заготівлі і використання компонентів крові в Житомирській області /А.М. Чугрієв //Міжвідомчий збірник «Гематологія і переливання крові»  - Харків: НТМТ, 2004. -  Вип.32 - С. 147-149.

Чугрієв  А. М.   Аудит використання компонентів та препаратів крові в закладах охорони здоров'я Житомирської області / А. М. Чугрієв,  А. І. Котюк, А. І. Островська // Магістр медсестринства. - 2011. - № 1 . - С. 91-97.

Чугрієв  А. М.   Аудит використання компонентів та препаратів крові в лікувально-профілактичних закладах Житомирської області / А. М. Чугрієв, А. І. Островська , А. І. Котюк // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. - 2010. - № 2. - С. 53-55.

Чугрієв А.М. Визначення фактичної потреби лікарняних закладів в компонентах  і препаратах крові / А.М.Чугрієв, В.А. Камінський // Гематологія і переливання крові : Міжвідомчий збірник. – К.: Нора-друк, 2006. - Вип. 33. - С. 148-151.

Чугрієв А.М. Вплив регіонального людського розвитку на формування донорських ресурсів / А.М. Чугрієв // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. -2008. - №4 (4) – С. 100-106.

Чугрієв А.М. Впровадження методу автоматичного плазмаферезу з метою створення банку плазми, безпечної на СНІД, для лікування хворих на гемофілію, дітей та вагітних жінок /А.М. Чугрієв: матеріали міжнародної наукової конференції [Донори для охорони здоров’я України], 5-6 жовтня 1999 р. м. Київ //МОЗ, USAID - К.: б.в., 1999. - С. 117.

Чугрієв А.М.  Дослідження ефективності елімінації лейкоцитів при отриманні компонентів крові /А.М.Чугрієв // Гематологія і переливання крові : Міжвідомчий збірник. – К.: НТМТ, 2004. – Вип. 32. - С. 144-146.

Чугрієв  А. М.   Дослідження режимів центрифугування крові при проведенні мануального плазмаферезу : научное издание / А.М. Чугрієв, А.В. Загородній, Т.О. Терещук // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. - Київ : Атіка-Н, 2008. - С. 268-274.

Чугрієв А.М. Контроль за якістю крові та її компонентів /А.М. Чугрієв, П.І. Лучанко,  І.М. Дейкало //Вісник наукових досліджень. – 2005. - № 1. -             С. 106-108.

Чугрієв А.М. Контроль якості концентрату тромбоцитів, отриманого методом переривчастого аферезу /А.М.Чугрієв, Т.О. Терещук // Гематологія і переливання крові : Міжвідомчий збірник. – К.: Нора-друк, 2006. – Вип. 33. - С.148-151.

Чугрієв  А. М.   Контроль якості еритроцитвмісних середовищ: научное издание / А.М. Чугрієв // Гематологія і переливання крові: Міжвідомчий збірник. - Київ : Атіка-Н, 2008. - Т.ІІ : Вип. 34. -  С. 263-268.

Чугрієв А.М. Організація надання медичної допомоги дітям, хворим       на гемофілію в Житомирській області /А.М.Чугрієв, Л.О.Чмут// Гематологія і переливання крові : міжвідомчий збірник. - К.: Знання України, 2002. – Вип. 31. - С. 369-371.

Чугрієв  А. М.  Підвищення ефективності гемотрансфузійної терапії: контроль якості крові та її компонентів / А.М. Чугрієв // Український журнал гематології та трансфузіології. - 2005. - № 1. - С. 33-34.

Чугрієв  А. М.  Служба крові Житомирського регіону / А. М. Чугрієв, Т. О. Терещук // Український журнал гематології та трансфузіології. - 2010. - № 6. - С. 25-28.

Чугрієв  А. М. Служба крові Німеччини / А. М. Чугрієв, А. І. Котюк // Український журнал гематології та трансфузіології. - 2012. - № 3. - С.35-39.

Чугрієв  А. М.   Стандартизація компонентів крові в Житомирському обласному центрі крові / А. М. Чугрієв, Т. О. Терещук, І. А. Мазуркевич// Магістр медсестринства. - 2011. - № 1 . -  С. 98-102.

Чугрієв  А. М.  Стандартизація параметрів якості свіжозамороженої плазми  / А. М. Чугрієв // Український журнал гематології та трансфузіології. - 2008. - № 6. - С. 24-27.

Чугрієв А.М. Формування донорського контингенту та забезпечення якості гемокомпонентів в умовах регіонального центру крові: автореф. дис. . на здобуття наук. ступня канд. мед. наук: 14.01.31 / А.М. Чугрієв ; Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології АМН України" АМН України. - К., 2009. - 22 с.

Чугриев А.Н.  Результаты проведення ретроспективного аудита по применению компонентов и препаратов крови в лечебных учреждениях Житомирской области  /А.Н. Чугриев //Медико-соціальні проблеми сім'ї. – 2002. -Т 7, № 1. - С. 38-40.

Чугриев А.Н. Создание системы контроля качества донорской крови и ее компонентов. /А.Н.Чугриев, И.Р. Андрияш // Гематологія і переливання крові : Міжвідомчий збірник. - К., 2001. – Вип. 30. - С.205-206.

Чугриев А.Н. Социально-экономические преимущества метода автоматического плазмафереза. /А.Н. Чугриев: Материалы Российской научно-практической конференции [«Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии»], Санкт-Петербург, 18-20 июня 2002 г. – СПб.: б.и., - 2002.  - С.298 – 299.

Шатило В.Й. Використання результатів лабораторного скринінгу в службі крові для оцінки захворюваності вірусними гепатитами В, С і контролю ефективності профілактики.  / В.Й.Шатило, А.М. Чугрієв // Вестник гигиены и эпидемиологии - 2006. - Т. Х. - № 1. - С. 26-30.

Шатило В.Й. Результати тестування донорів крові на парентеральні віруси гепатиту В і С  / В.Й. Шатило, А.М. Чугрієв  // Україна. Здоров’я нації. – 2007. - № 3-4  - С. 61-63.

Пат. № 18480. Україна UA 18480 МПК7  G 01N 33/48 Спосіб оцінки якості консервованої донорської крові за параметрам «Стандартність кроводачі» /П.М Перехрестенко.,  А.М. Чугрієв, Т. О.Терещук, І.А Матвеєва.  Заявник і патентовласник: Інститут гематології та трансфузіології АМН України, Житомирський обласний центр крові; № u 2006 04676;заяв. 27.04.2006; опуб. 15.11.2006. Бюл. № 11.

Пат. № 28081. Україна UA 28081 МПК7 G 01N 33/48 Спосіб оцінки якості свіжозамороженої та замороженої плазми за параметром залишкової кількості лейкоцитів. / П.М Перехрестенко, А.М. Чугрієв, Т.О. Терещук,І.А. Матвеєва.  Заявник і патентовласник: ДУ «Інститут гематології та трансфузіології АМН України», Житомирський обласний центр крові; № u 2007 07769; заяв.10.07.2007; опуб. 26.11.2007. Бюл. № 19.

Пат. № 35745. Україна UA 35745 МПК8 G 01N 33/48 Спосіб оцінки якості свіжозамороженої та замороженої плазми за параметром залишкової кількості еритроцитів / Перехрестенко П.М., Чугрієв А.М., Терещук  Т.О., Матвеєва І.А.  Заявник і патентовласник: ДУ «Інститут гематології та трансфузіології АМН України», Житомирський обласний центр крові; № u 2008 01501; заяв. 05.02.2008; опуб. 10.10.2008; Бюл. № 19.

ШЕВЧУК  ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ  

Шевчук  Дмитро  Володимирович  – кандидат  медичних  наук,  лікар-хірург  відділення  хірургії  № 2 КУ «Житомирська  дитяча обласна  клінічна   лікарня»  Житомирської обласної  ради

 

 

 

Пат. № 12881 UA МПК А61Р 9/14 (2006/1) „Спосіб лікування ідіопатичного розширення вен сім`яного канатика у дітей та підлітків”:  Пат. № 12881 UA МПК А61Р 9/14 (2006/1)  Шевчук Д.В.  (UA); Опубл. 15.03.2006 р. (Бюл. № 3).

Абдомінальна   форма  крипторхізму   (особливості  лікування)  / П. С. Русак,  Д.В. Шевчук, П.І. Волошин,  В.В. Стахов // Шпитальна хірургія. - 2012. - №3 . - С. 140-141.

Аналіз економічного ефекту лікування варикоцеле традиційними та лапароскопічними методами в умовах дитячого хірургічного стаціонару           / В.Ф. Марченко, О.А. Данилов,  Д.В. Шевчук, П.С. Русак, П.І. Волошин // Хірургія дитячого віку. – 2007. – №2 (15). – С. 60-69.

Використання  ендовідеохірургії  у  діагностиці  та  лікуванні  черевної  форми  крипторхізму  у  дітей  / О. К. Толстанов , П. С. Русак,  Д. В. Шевчук, Р. П. Белей  // Хірургія дитячого віку. - 2010. - № 1 . - С. 19-21.

Інноваційні  технології  в  профілактиці  та  лікуванні  ускладнень гострих  хірургічних  захворювань  живота  у  дітей  / О. А. Данилов, Ю. П. Кукуруза, П.С. Русак, О.К.Толстанов , Е.О. Левицький,  Д.В. Шевчук [и др.] // Хірургія дитячого віку. - 2010. - № 1 . - С. 66-69.

Особливості  анестезіологічного  забезпечення  при  лапароскопічних операціях у дітей (огляд літератури)  / Г. І. Белебезьев, О. К. Толстанов, В.Ф. Марченко,  М.Д. Бобер,  П.С. Русак, Д.В. Шевчук  [и др.] // Хірургія дитячого віку. - 2008. - № 4 . - С. 109-112.

Особливості  лікування  абдомінальної  форми  крипторхізму / О.К. Толстанов,О.А. Данилов, П.С. Русак, В.Ф. Рибальченко, Д.В. Шевчук, В.Р. Заремба, Ю.Л. Волошин //Хірургія дитячого віку. - 2012. - №3 . - С.34-37.

Роль ультразвукового сканування в діагностиці післяопераційних ускладнень хірургічного лікування ідіопатичного варикоцеле у дітей та підлітків  / Д.В. Шевчук,  О.А. Данилов, О.М. Горбатюк, П.С. Русак, П.І.  Волошин // Вісник Вінницького Національного медичного університету. – 2007 р. - № 11 (1/1). - с. 269-271.

Русак П. С.,  Шевчук Д.В.  Особливості перебігу гострої хірургічної патології у дітей із зони радіологічного контролю  // Хірургія дитячого віку. - 2011. - № 2. - С. 48-51.

Теоретичне обгрунтування  та  практичне  використання  методу біозварювання  для  зупинки  кровотечі  із  рани  селезінки / О. А. Данилов, О. К. Толстанов,  В.Ф. Рибальченко,  П.С. Русак,  В.Р. Заремба, Д.В. Шевчук, В .В. Стахов  // Хірургія дитячого віку. - 2009. - № 4 . - С. 31-34.

Шевчук Д.В. Значение доплерографии в оценке результатов лапароскопического лечения варикоцеле у детей и подростков// Материалы VI Конгресса «Современные технологии в педиатрии и детской хирургии». – Москва, 23-25 октября 2007. - с. 414.

Шевчук Д.В. Оперативне лікування варикоцеле у дітей та підлітків : за і проти (огляд літератури)// Хірургія дитячого віку. - 2006. – Т.3. - № 4(13). –  С. 83-91.

Шевчук  Д.В.  Оптимізація  хірургічного  лікування  варикоцеле  у  дітей: автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук /   Національний мед. ун-т  ім. О.О. Богомольця. – К., 2008. – 13 с.

Шевчук  Д.В.,  Данилов  О.А.  Вибір  хірургічного  лікування  варикоцеле  у  дітей  // Актуальні  питання  лікування  дітей  з  хірургічною  патологією: збірник наукових  праць  за  матеріалами  науково-практичної конференції з міжнародною участю / За ред. Данилова  О.А., Толстанова О.К., Рибальченка В.Ф., Русака П.С. – К., 2012. – С. 170-171.

Шевчук Д.В., Заремба В.Р. Спосіб діагностики колатерального кровотоку в системі внутрішньої яєчкової вени при варикоцеле. Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію № 5 від 12.06.2006 р.

Шевчук Д.В., Русак П.С. Вибір тактики лікування при рецидиві ідіопатичного варикоцеле у дітей та підлітків // Хірургія дитячого віку. – 2005. – №2 (7). – С. 71-74.

Шевчук  Д. В.,  П.С. Русак,  П.І. Волошин.  Еволюція техніки виконання ендоскопічної корекції міхурово-сечовідного рефлюксу в умовах Житомирської обласної дитячої лікарні // Хірургія дитячого віку. - 2011. - № 1 . - С. 35-37.

Шевчук Д.В., Русак П.С., Волошин П.І. Прогноз виникнення рецидиву після операції оклюзії вен яєчка при ідіопатичному варикоцеле у дітей та підлітків  // Матеріали ХХІ з`їзду хірургів України. Запоріжжя, 5-7 вересня 2005 р. – Запоріжжя, 2005. – Т. 2. – С. 179-180.

Шевчук Д.В., Русак П.С., Галінський Є.Ю. Лапароскопічна  окклюзія вен яєчка при варікоцелє у дітей //Хірургія дитячого віку. - 2004. – Т. 1. - № 4 (5). - С. 25-27.

ЯВОРСЬКИЙ  ПАВЛО  ВАЦЛАВОВИЧ

Яворський  Павло  Вацлавович – кандидат  медичних наук, проректор з практичної роботи  Житомирського інституту медсестринства, доцент кафедри «Сестринська справа»,  акушер-гінеколог вищої  кваліфікаційної  категорії

 

 

Булавенко  О. В.  Аналіз стану щодо низьковагових дітей, народжених від жінок з лейоміомою матки та надлишковою масою тіла [Текст]  / О. В. Булавенко, П. В. Яворський // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2012. - Т. 74, № 5. - С. 23-25.

Булавенко  О. В.  Особливості поєднання супутніх хвороб при лейоміомі матки за даними комп'ютерної програми POLYGON [Текст]  / О. В. Булавенко, П. В. Яворський // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2012. - Т. 74, № 2. - С. 78-81.

Європейські  стандарти  освіти  в  медсестринстві [Текст] / В. Й. Шатило, В.А. Копетчук,  В.З. Свиридюк, П.В. Яворський та ін. // Актуальні питання сучасної медицини: Збірник наук. праць. - Житомир, 2011. - С. 61-66.

Жученко П. Г. Сучасні підходи до вивчення патогенезу пізніх гестозів вагітних / П. Г. Жученко, Б. Ф. Мазорчук, П. В. Яворський, А. В. Полторак,  Г. В. Чайка // Збірник наукових праць асоціації акушер-гінекологів України. – 2006. – С. 286 – 288.

 Мазорчук Б. Ф. Особливості доплерівського дослідження плацентарного кровоплину при прееклампсії вагітних / Б. Ф. Мазорчук, Г.В. Чайка, П.В. Яворський // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2008. – № 12(1). - С. 79 - 81.

Мазорчук Б. Ф. Особливості перебігу пізнього гестозу у вагітних, що проживають в зоні посиленного радіологічного контролю / Б. Ф. Мазорчук,          А.П. Дністрянська, П.В. Яворський, Г.В. Чайка : мат. обл. наук.- практ. конф. 2001–2006 рр. – Вінниця, 2006. – С. 88-89. 

Паліативна медицина  [Текст]: підручник / В. Й. Шатило,П.В. Яворський. - К. : Медицина, 2010. - 200 с.  

Яворський  П. В.  Впровадження безперервної освіти медсестер, проблеми і перспективи [Текст] / П. В. Яворський // Магістр медсестринства. - 2012. - №2 . -  С. 110-116.

Яворський П. В.  Імуноцитокінові особливості фетоплацентарного комплексу у вагітних жінок із прееклампсією / П. В. Яворський // Вісник морфології. – 2008. – №14(2). – С. 292 – 297.

Яворський  П. В.  Морфологічні та  імуноцитокінові зміни плаценти при прееклампсії [Текст] / П. В. Яворський // Україна. Здоров'я нації. - 2009. - №1-2 . -  С. 201-205.

Яворський  П. В.  Морфофункціональні зміни в плаценті як одна із основних причин виникнення прееклапмсії / П. В. Яворський // Актуальні питання сімейної медицини : мат. VІ міжрег. наук.-практ. конф. - Житомир, 2008. – С. 201–206.

Яворський  П. В. Наукове обгрунтування доцільності використання методів обстеження в поліморбідних пацієнток гінекологічного профілю [Текст] / П. В. Яворський, О. В. Булавенко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2012. - Т. 74, № 5. - С. 66-70.

Яворський  П. В. Ожиріння та стан статевих стероїдів у жінок з фіброміомою матки [Текст] / П. В. Яворський // Магістр медсестринства. - 2011. -№1 . -  С. 103-106.

Яворський П. В. Ожиріння та стан статевих стероїдів у жінок із лейоміомою матки [Текст] / П. В. Яворський // Сімейна медицина. - 2011. - №2 . - С. 91-93.

Яворський  П. В. Оптимізація консервативного лікування лейоміоми матки на тлі ожиріння у поліморбідних жінок [Текст] / П. В. Яворський  // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2012. - Т. 74, № 4. - С. 92-95.

Яворський  П. В. Особливості доплеровського дослідження плацентарного кровоплину при прееклампсії вагітних / П. В. Яворський, Б. Ф. Мазорчук, Г. В. Чайка // Актуальні питання сімейної медицини : мат. V міжрег. наук.-практ. конф. – Житомир, 2007. – С. 218 – 223.

Яворський  П.В.  Рання  діагностика, причини  розвитку  та  профілактика  прееклампсії  у  вагітних: автореферат  дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук / Вінницький  національний  медичний  університет  ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2008. – 23с.

Яворський  П. В. Розлади ліпідного обміну у хворих з лейоміомою матки на тлі ожиріння та поєднаною з метаболічним синдромом   / П. В. Яворський // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2012. - Т. 74, № 3. - С. 93-96.

Яворський П. В. Стан ендотелію судин і плаценти при гестозі вагітних / П. В. Яворський : мат. ІХ з’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства «Українські Медичні Вісті». – 2007. – Т. 7. – С. 177.

Яворський П. В. Стан інтерлейкінів у вагітних як ранній діагностичний критерій прееклампсії / П. В. Яворський // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2008. – №12(2). – С. 372–374.

Яворський  П. В. Сучасні акушерські технології в діяльності Житомирського перинатального центру [Текст] / П. В. Яворський // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2009. - №6 . - С. 99-102.

Яворський  П. В. Сучасні аспекти ранньої діагностики прееклампсії [Текст] / П. В. Яворський // Україна. Здоров'я нації. - 2008. - №3-4. -  С. 60-63

Яворський П.В., Мазорчук Б.Ф. Спосіб визначення плацентарної гіпертензії у вагітних з прееклампсією. Деклараційний пат. України № 37471, МПК(2006) А61М25/00. Заявл. 07.07.2008; Опубл. 25.11.2008 – Бюл. Промислова власність. – 2008.– № 22.