Пересувна медична бібліотека (документи)

ДОГОВІР №___

на бібліотечно–інформаційне обслуговування

працівників медичного закладу пересувною бібліотекою

м. Житомир                                                                                  ___  ________   2012 р.

         Обласна наукова медична бібліотека Житомирської обласної ради, що діє на підставі Статуту,  в особі  директора   Осики Алли В’ячеславівни  з одного боку, надалі іменується "Виконавець"  та  _________________________, що діє на підставі Статуту в особі головного лікаря_______________________надалі іменується "Замовник", з метою бібліотечно-інформаційного обслуговування  медичних працівників району беруть на себе наступні зобов’язання:

виконавець                                                                                                                          1.      Організовує та комплектує пересувну бібліотеку з початковою кількістю фонду _____ примірники на суму _____________  та надає її в користування колективу медичного закладу ________________на  термін до              2012 р.

  1. Зобов’язується
    • забезпечувати оперативне довідково-інформаційне обслуговування колективу в цілому та індивідуальних користувачів бібліотечних послуг усіма доступними сьогодні бібліотечними формами передачі інформації;
    • надавати можливість колективу формувати замовлення на комплектування фонду пересувної бібліотеки відповідно до власних потреб та планів підвищення кваліфікації спеціалістів;
    • проводити навчання бібліотечного працівника медичного закладу шляхом проведення семінарів, практикумів, консультацій;

3.       Усі перераховані види послуг надаються  безкоштовно, крім ксерокопіювання документів. 

ЗАМОВНИК

  1. Доручає  завідуючому бібліотекою медичного закладу  забезпечити ефективне використання фонду  пересувної бібліотеки,  його зберігання та облік.

 

  1. Сприятиме забезпеченню цілісності  та збереження,  наданих в користування закладу бібліотечних документів, а у  випадку втрати  членом колективу, отриманих документів,  їх   стовідсотковому   відшкодуванню.

 

Відповідальність сторін

1.  За невиконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства України. Всі суперечки сторони вирішують в судовому порядку через арбітражний або третейський суд.

Договір складений в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, і діє до кінця поточного року.

 

Юридичні адреси і банківські реквізити                                   

 

Виконавець:                                                                         Замовник:

 

 Обласна наукова  медична бібліотека                              _____________________________

Житомирської обласної ради

м. Житомир, вул. Пушкінська, 62, 10002

Телефон/факс (0412) 37-30-83,          

Поточний рахунок  в

УДК у  Житомирській  області

МФО 811039  ЕДРПОУ  05503591  

 

Директор   _____________Осика А.В.                  Головний лікар  _____________

 

                   м.п.                                                                      м.п.

 

 

                  Затверджую:
                   директор ОНМБ

              ________ А.В. Осика
              «10» жовтня  2012 р.


                                                                                            Положення та  правила  користування

фондом пересувної  бібліотеки

 

Пересувна бібліотека, організована з метою доведення джерел нової медичної інформації на різних носіях (паперових та електронних), якими володіє обласна наукова медична бібліотека, безпосередньо до робочого місця медичних працівників районних медичних закладів.

Фонд пересувної бібліотеки формується за бюджетні кошти,  є частиною  основного фонду обласної медичної бібліотеки і стоїть на обліку  читального залу відділу обслуговування. 

         На договірній основі передається на термін не більше 30 днів в медичні заклади області відповідно графіка.

          Пересувна бібліотека надається в користування безкоштовно.
         Фонд передається безпосередньо бібліотекареві медичного закладу  під його відповідальність по накладній, підписаній  бібліотекарем.

          Бібліотекар має забезпечити ефективне використання документів спеціалістами  закладу для підвищення їх професійного рівня.

          Видача документів проводиться без будь яких обмежень медичним працівникам закладу під їх повну матеріальну відповідальність.

           На кожного читача заводиться обліковий формуляр користувача пересувної бібліотеки.

Запис про виданий документ  реєструється в формулярі читача бібліотеки закладу  та дублюється в формулярі користувача пересувної бібліотеки, засвідчується  його власним підписом.

Видаються книги та інші документи для опрацювання як безпосередньо  приміщенні бібліотеки, так  і на короткий термін додому.

Книги , CDдиски та інші види видань пересувної бібліотеки мають використовуватись дбайливо і повертатись в фонд без пошкоджень.

За пошкодження, заподіяні документам (вирвані сторінки, пошкоджений  сторонніми матеріалами текст та інше),  користувачі мають  сплатити  відшкодування  20%   від  його вартості.

За втрачений  документ користувач компенсує сто відсотків його вартості  на сьогоднішній  день  на книжковому ринку

При втраті  1  документа з фонду пересувної бібліотеки  колектив медичного закладу втрачає право користування даною бібліотекою.