Левицький Едуард Октовиянович - лікар, науковець, винахідник.

Біобібліографічний покажчик / Укл. Л.В. Старикова – Житомир, 2009. – 11 с. - / Славні імена охорони здоровя Житомирщини /

Від укладачів

Біобібліографічний покажчик „Левицький Едуард Октовиянович – лікар, нуковець, винахідник ” є виданням серії „Славні імена охорони здоров’я Житомирщини”, започаткованої Житомирською обласною науковою медичною бібліотекою.

Покажчик присвячений 75-річчю від дня народження Заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук, доцента Е.О. Левицького.

Едуард Октовиянович – широко відомий в Україні лікар-патологоанатом, великий фахівець – активно працює з науковими виданнями – монографіями, журналами, МРЖ, РЖ тощо. Він постійний багаторічний користувач нашої бібліотеки, інших наукових бібліотек України; уважно стежить за новаціями в медицині.

Покажчик має наступну структуру:

Перший розділ „Лікар, науковець, винахідник” коротко висвітлює біографічні дані лікаря, розкриває його творчу і практичну медичну діяльність.

Другий розділ представляє результати наукової діяльності: 37 наукових праць, надрукованих у різних типах фахових видань, 10 раціоналізаторських пропозицій. Наукові праці в покажчику розташовані в алфавіті авторів і назв. Кожна має власний номер.

Дякуємо за зауваження і пропозиції щодо структури і наповнення покажчика від користувачів на адресу обласної наукової медичної бібліотеки.

 

10002,

м.Житомир,

вул. Пушкінська, 62

Тел. 37-30-83

 

ЛІКАР, НАУКОВЕЦЬ, ВИНАХІДНИК

Едуард Октовиянович Левицький – кандидат медичних наук, заслужений лікар України, доцент – у своєму активі має 37 наукових праць, три монографії: „Сучасні алгоритми діагностики пухлин передміхурової залози”, „Нариси з практичної патологічної анатомії” (2005), розділ у книзі Маринбах Е.Б. „Рак предстательной железы” (1980), 10 свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції.

Едуард Октовиянович народився 19 травня 1934 року у м.Хмельницькому.

Після закінчення школи з срібною медаллю, у 1954 році вступив до Київського медичного інституту ім. Богомольця. Студентські роки промайнули швидко. Навчався з великим захопленням, закінчив інститут з відзнакою в 1960 році.

Працював в Луганській області м. Красний луч в онкодиспансері, потім у Хмельницькій обласній лікарні. З 1961 року – в Житомирському обласному онкологічному диспансері.

З 1980 по 1989 рік викладав у Житомирському педагогічному інституті ім. І.Я. Франка.

З 1989 року Е.О. Левицький – засновник і начальник Житомирського обласного патолого-анатомічного бюро, створення якого було значним прогресивним кроком у розвитку патологоанатомічної служби області.

З 1989 по 2005 рік – обласний патологоанатом Житомирської області. Едуарду Октовияновичу, як досвідченому фахівцю, вдалось у роботу внести значні зміни. Кількість патгістологічних досліджень біопсій зросла в 5-6 разів. Відсоток патологоанатомічних розтинів збільшвся до 97-99%, у всіх секційних випадках стали проводити морфологічні і гістологічні, а в разі потреби – гістохімічні, бактеріологічні, вірусологічні, цитологічні, ензимоцитохімічні й серологічні дослідження.

У 1970 році вперше в Україні було впроваджено диктофонний метод оформлення протоколів патологоанатомічних досліджень, з цього приводу видані методичні рекомендації, затверджені МОЗ України.

З 1972 року Едуард Октовиянович – лікар-патологоанатом вищої кваліфікації.

На матеріалі прозектури Едуард Октовиянович у 1978 році захистив на базі Інституту проблем онкології Академії Наук України кандидатську дисертацію на тему: „Комплексна морфологічна діагностика та ензимоцитохімія нодозної гіперплазії та раку передміхурової залози”.

У 1987 році атестаційна комісія при Раді Міністрів СРСР присвоїла лікарю Левицькому Едуарду Октовияновичу звання – доцент.

Указом Президента України Едуарду Октовияновичу 15 червня 1992 року присвоєно почесне звання – Заслужений лікар України.

Е.О. Левицький активно займається науковою діяльністю, дослідженнями.

Результати публікує на сторінках наукових журналів „Лікарська справа”, „Вопросы онкологии”, „Архив патологии”, доповідає на з’їздах патологоанатомів України, науково-практичних та анатомічних конференціях.

Едуард Октовиянович творчо, з душею підходить до підготовки і проведення науково-практичних, анатомічних конференцій. З інтересом сприймаються ці дійсно цікаві і важливі заходи з використанням мультимедійних технологій медичною громадськістю області.

Е.О. Левицьким започатковано систематичне проведення виїзних клініко-патологоанатомічних конференцій у районах області. З 1991 року було створено професійні програми „Аутопсія” і „Біопсія”. Нова система на більш високому технологічному рівні охоплює ведення всієї патологоанатомічної документації.

Створено першу в СНД систему електронного зв’язку з лікувальними закладами: обласною клінічною лікарнею, ЦМЛ № 1, діагностичним центром, з районними лікарнями (Любар, Радомишль). Впроваджено елементи телемедицини із передачею зображення на далекі відстані.

Едуард Октовиянович Левицький – творча особистість. Він постійно займається вдосконаленням фахової майстерності, вивчає досвід вітчизняних і зарубіжних колег, впроваджує нові методики, передає колегам власний досвід. Едуард Октовиянович підготував п’ятнадцять лікарів та понад тридцять лаборантів, які працюють у Києві та Вінниці. Серед них доцент кафедри патологічної анатомії КМАПО Сергій Васильович Дейнека.

Е.О. Левицький удосконалював професійну майстерність на курсах в Москві, Києві.

Лікар-патологоанатом Левицький Е.О. – лауреат премії ім. О.Ф. Гербачевського, нагороджений трьома почесними грамотами МОЗ України за доблесну працю, має значок „Відмінник охорони здоров’я СРСР”, грамоти, подяки.

Син Едуарда Октовияновича – Андрій Едуардович – професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Жінка – Левицька Галина Іванівна – лікар-невропатолог.

Постійний пошук – найяскравіша грань особистості Едуарда Октовияновича, яка характеризує його як справжнього лікаря, що достойно поповнює когорту найкращих лікарів Житомирщини.

Колектив працівників обласної наукової медичної бібліотеки сердечно вітає Едуарда Октовияновича Левицького – одного з найкращих своїх користувачів з 75-річчям від дня народження і бажає здоров’я, благословення жити на цій землі довго з вірою, надією, любов’ю.

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. БЯЛИК В.В., ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Гистохимия цитохимия нодозной гиперплазии и рака предстательной железы //Гистохимия и цитохимия: Тезисы докладов V международного конгресса по гистохимии и цитохимии. - Бухарест, 1976. - С. 64-66.

 

2. БЯЛИК В.В., ЛЕВИЦКИЙ Э.О. О некоторых гистологических и энзимоцитохимических изменениях, возникающих в предстательной железе при гормональном лечении: Тезисы докладов П съезда патологоанатомов Украинской ССР. - Черновцы, 1976. - С.134-135.

 

3. БЯЛИК В.В., ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Патологичсская анатомия рака предстательной железы //Е. Б. Маринбах. Рак предстательной железы. - М.: Медицина, 1980. - С. 9-28.

 

4. БЯЛИК В.В., ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Цитологическая диагностика рака

предстательной железы //Вопросы онкологии. – 1978. - № 5. - С. 86-92.

 

5. БЯЛИК В.В., ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Цитология и энзимоцитохимия нодозной гиперплазии и рака предстательной железы //Архив патологии. – 1976. - № 10. - С. 51-58.

 

6. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Диктофонный метод оформления протоколов вскрытий в патологоанатомических отделениях. – К., 1972. - 10с.

 

7. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Дифференциальная цитологическая диагностика нодозной гиперплазии и рака предстательной железы //Клиническая хирургия. – 1978. - № 2. - С. 61-65.

 

8. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Злокачественная лейомиома нижней полой вены //Врачебное дело. – 1974. - № 1. - С. 107-108.

 

9. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Инсулома //Врачебное дело. – 1967. - № 12. –

С. 138-139.

 

10. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Комплексная морфологическая диагностика и энзимоцитохимия нодозной гиперплазии и рака предстательной железы: Автореф дисc.... канд. мед. наук. - К., 1978. - 16с.

 

11. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Методические разработки и рекомендации для практических занятий по обучению методике наложения мягких повязок. - Житомир, 1983. - 38с.

 

12. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Методические рекомендации к практическим занятиям по разделу «Анатомия и физиология человека» курса медподготовки. Ч. 1. - Житомир, 1988. - 42с.

 

13. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. О возможности цитологической верификации различных гистологических вариантов рака предстательной железы //Диагностика и лечение злокачественных новообразований. - К.: Наукова думка, 1979. - С. 3-7.

 

14. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Постинфарктные разрывы межжелудочковой перегородки сердца //Врачебное дело. – 1984. - № 5. - С. 69-71.

 

15. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Противоалкогольное воспитание в школе. - Житомир, 1981. - 21с.

 

16. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Эмбриональная рабдомиома левого предсердия // Врачебное дело. – 1973. - № 4. - С. 98-99.

 

17. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. и др. Случай генерализованного актиномикоза в ревматологической практике /Крикливец Л.С., Левицкий Э.О., Медведев А.В., Кравченко Р.А. //Проблеми і перспективи розвитку охорони здоров’я в Житомирській області: Матеріали до науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю заснування Житомирської обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. - Житомир, 1995. - С. 128-130.

 

18. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. и др. Цитологическая диагностика нодозной гиперплазии и рака предстательной железы /Мельник А.Н., Гойхберг М.И., Клименко И.А., Левицкий Э.О., Мильграм С.С. //Вопросы онкологии. – 1983. –

№ 1. - С.40-43.

 

19. ЛЕВИЦКИЙ Э.О., ИЛЬИН И.М. Первичная меланобластома наружных гениталий //Акушерство и гинекология. – 1970. - № 2. – С. 69-70.

 

20. ЛЕВИЦКИЙ Э.О., КРАВЧЕНКО Р.А. Клинико-патологоанатомический анализ некоторых причин перинатальной смерти: Материалы I научно-практической конференции детских патологоанатомов Украины. - Харьков, 1968. - С.44-46.

 

21. ЛЕВИЦКИЙ Э.О., КРАВЧЕНКО Р.А. Клинико-патологоанатомический анализ ошибок в диагностике злокачественных опухолей //Врачебное дело. – 1973. – № 5. - С. 125-128.

 

22. ЛЕВИЦКИЙ Э.О., КРАВЧЕНКО Р.А. Ошибки в диагностике злокачественных опухолей: Тезисы докладов IV съезда онкологов УССР. – К., 1970. - С. 78-79.

 

23. ЛЕВИЦКИЙ Э.О., КРАВЧЕНКО Р.А. Спонтанный разрыв печени с множественными кавернозными гемангиомами //Клиническая хирургия. – 1971. - № 3. - С. 55-56.

 

24. ЛЕВИЦКИЙ Э.О., ЛЕВИЦКИЙ А.Э. Н. И. Пирогов и воскресные школы в г. Житомире: Рук. 11 стр. деп. в ОЦНИ «Школа и педагогика» МП СССР и АПН СССР. 01.09.1986 г. № № 217 – 861. //Методологические проблемы педагогической науки. История педагогики: Научн. реф. сб.- М., 1987. – Вып. 2/50/.

 

25. ЛЕВИЦЬКИЙ Е.О. Для чого проводити патолого-анатомічні дослідження померлих? //Пульс. – 2002. - № 17. – 25 квітня. – С.7.

 

26. ЛЕВИЦЬКИЙ Е.О. Застосування системи диктофон – комп’ютер у роботі патолого-анатомічного бюро //Екологічна та інфекційна патологія: сучасні патологоанатомічні аспекти: Тези доповідей V конгресу патологоанатомів України (30 вересня – 2 жовтня 1993 р.). - Чернігів. – 1993. – С. 239-240.

 

27. ЛЕВИЦЬКИЙ Е.О. Нариси з практичної патологічної анатомії. –Житомир: Полісся, 2005. - 200с.

 

28. ЛЕВИЦЬКИЙ Е.О. Патоморфологічне дослідження плаценти: Методичні рекомендації для патологоанатомів, акушерів-гінекологів і неонатологів. - Житомир, 2005. - 14с.

 

29. ЛЕВИЦЬКИЙ Е.О. Патоморфологічні особливості патології щитовидної залози //Медико-біологічні наслідки Чорнобильської катастрофи через 15 років: Матеріали науково-практичної конференції. - Житомир, 2001. - С. 101-102.

 

30. ЛЕВИЦЬКИЙ Е.О. Про санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи при патологоанатомічних розтинах: Методичні рекомендації. - Житомир, 2000. - 10с.

 

31. ЛЕВИЦЬКИЙ Е.О. Сучасні алгоритми діагностики пухлин передміхурової залози. – Житомир: Полісся, 2007. - 316с.

 

32. ЛЕВИЦЬКИЙ Е.О. Туберозний склероз ( хвороба Бурневиля) //Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1985. - № 3. - С. 28-29.

 

33. ЛЕВИЦЬКИЙ Е.О., РУБЛЮК О.М. Патоморфоз раку щитовидної залози після аварії на ЧАЕС // Медико-біологічні наслідки Чорнобильської катастрофи через 15 років: Матеріали науково-практичної конференції. - Житомир, 2001. – С. 146-149.

 

34. ЛЕВИЦЬКИЙ Е.О. та ін. Телекомунікаційні технології в Житомирській області /Парій В. Д. , Левицький Е. О., Красевич О. А. , Бенедичук Ю. В. // Медична освіта. - 2002. - № 2. - С. 75-79.

 

РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ

35. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Комбинированное морфологическое исследование оперативно удаленных узлов предстательной железы: Рацпредложение. Удостоверение № 101 от 1 сентября 1977 г.

 

36. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Переключатели для одновременного пользования двумя магнитофонами в режиме записи воспроизведения: Рацпредложение. Удостоверение № 42 от 24 декабря 1976 г.

 

37. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Переоборудование термостата с водяной рубашкой и контактным термометром на унифицированную систему терморегуляции: Рацпредложение. Удостоверение № 40 от 26 декабря 1976 г.

 

38. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Прибор для измерения параметров макропрепаратов: Рацпредложение. Удостоверение № 776 от 16 апреля 1986 г.

 

39. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Применение одного электронасоса СК-2-НЛ-5 для пропитывания парафином ткани под вакуумом и его одновременное использование для двух термостатов: Рацпредложение. Удостоверение № 132, 1977 г.

 

40. ЛЕВИЦКИЙ Э.О. Приспособление к электродрели ИЗ-10 22-1 для использования её в качестве пилы для распиловки костей: Рацпредложение. Удостоверение № 41 от 24 декабря 1976 г.

 

41. ЛЕВИЦЬКИЙ Е.О. Фотонасадка для мікроскопа Олімпус „OLYMPUS” при використанні цифрової фотокамери: Рацпропозиція. Посвідчення № 23, 2001 р.

 

ПРО Е.О. ЛЕВИЦЬКОГО

42. З ІСТОРІЇ охорони здоров’я Житомирщини: патолого-анатомічна служба області // Пульс. – 2003. - № 38. – С.3.

 

43. ОБЛАСНЕ патолого-анатомічне бюро // Історія розвитку охорони здоров’я на Житомирщині / Парамонов З.М., Головаков В.К., Парій В.Д. та ін. – Житомир, 2004. – С. 88-95.

 

44. ХІМИЧ М. „ Я люблю свою працю ”: про кандидата медичних наук, доцента, заслуженого лікаря України Едуарда Октовияновича Левицького // Пульс. – 2009. - № 43. – С.2.

 

 

З м і с т

Від укладачів...............................................................................................................3

Лікар, науковець, винахідник.....................................................................................4

Наукові публікації........................................................................................................6

Раціоналізаторські пропозиції.....................................................................................9

Про Е.О.Левицького...................................................................................................10

 

 

Б і б л і о г р а ф і ч н е в и д а н н я

Левицький Едуард Октовиянович - лікар, науковець, винахідник : Біобібліографічний покажчик

 

Редактор: І.П. Смалюх, заступник директора ОНМБ

 

Укладач: Л.В. Старикова , завідувачка відділу інформації та бібліографії ОНМБ

 

Відповідальна за випуск: А.В. Осика, директор

Житомирської ОНМБ