Книги, подаровані лікарями

                                                                               

                                                                

 

Книга подарована Толстановим О.К., доктором мед. наук, начальником УОЗ ОДА

    Історія хірургії дитячого віку України : навч. посіб. / [О. К. Толстанов, Ю. В. Вороненко, В. Ф. Рибальченко та ін.] ; за ред. О. К. Толстанова, Ю. В. Вороненка, В. Ф. Рибальченка, А. Ф. Левицького, А. А. Пе-реяслова, П. С. Русака. — Тернопіль : ТДМУ, 2012. — 432 с.

          У навчальному посібнику "Історія хірургії дитячого віку України" йдеться про витоки, становлення, досягнення та перспективи розвитку галузі дитячої хірургії України.

           Книга складається з чотирьох розділів. У першому показано становлення та розвиток медицини, зокрема хірургії, від часів Київської Русі до сьогодення, включаючи довоєнні роки (до 1941 року), і стан хірургії дитячого віку на окупованій території, розвиток хірургії дитячого віку в післявоєнні та радянські часи і роки незалежності України. Окремо зосереджено увагу на участі лікарів-дитячих хірургів України в гуманітарних місіях у світі та перспективах розвитку хірургії дитячого віку України. Перший розділ присвячено також видатним постатям України, які зробили значний внесок у розвиток хірургії дитячого віку всіх напрямків та всіх часів, зокрема княжні Зої — Євпраксії Мстис­лавівні, М. І. Пирогову, В. Ф. Войно-Ясенецькому, І. В. Буяльському, М. В. Скліфосовському, М. М. Волковичу, Г. А. Баїрову та багатьом іншим.

             У другому розділі йдеться про становлення, розвиток та досягнення провідних інститутів МОЗ України й академіч­них установ НАМН України з надання спеціалізованої допомоги дітям із хірургічною патологією різних напрямків діяльності, зокрема травматологічної та ортопедичної, урологічної, онкологічної, отоларингологічної, торакальної, кардіохірургічної.

           У третьому розділі викладено історію відкриття, становлення та розвитку наукових інститутів і медичних вузів в Автономній Республіці Крим та областях України.

          У четвертому розділі розглянуто досягнення хірургів дитячого віку України — талановитих керівників галузі та підрозділів, науковців, які зробили значний внесок у розвиток і популяризацію наукових досягнень у медицині, зокрема М. М. Амосова, О. М. Авілової, М. Л. Дмитрієва, М. Б. Сітковського, М. Л. Куща та інших.

       Видання проілюстровано як фотографіями історичного характеру, так і тими, що стосуються сьогодення клінічних закладів України.

      Навчальний посібник призначено для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти.

      

                                           

 

Книга подарована Русаком П.С., доктором медичних наук, обласним дитячим хірургом, головою Асоціації хірургів Житомирської області

             О. М. Торбас, В. І. Лучків, П. С. Русак.Історія розвитку хірургічної служби Житомирщини. Монографія. -Житомир: «Полісся», 2012. -222 с.

         Монографія "Історія розвитку хірургічної служби Житомирщини" - це спроба прослідкувати поетапний розвиток хірургічної служби області. У монографії висвітлено розвиток хірургії у кожному регіоні області, автобіографії відомих лікарів-хірургів, які внесли вагомий вклад у розвиток охорони здоров'я області. Окремим розділом вміщена розповідь про роботу головних хірургів області, їх особисту участь в організації хірургічного оздоровлення населення. Ознайомле­но з роботою АсоціаціГлірургів Житомирської області.

        Автори усвідомлюють, що, можливо, не всі історичні моменти, імена хірургів згадано у даному виданні, тож сприй­муть зауваження та пропозиції із вдячністю і врахують ці моменти у подальшому.

        Книга адресується керівникам медичних закладів, лікарям-хірургам, інтернам та студентам медичних закладів.

 

                             

     Книга подарована Чугрієвим А.М., кандидатом медичних наук, головою Асоціації служби крові України, головним лікарем обласного центру крові

Чугрієв А. М., Толстанов О. К. та інші. Контроль якості донорської крові та її компонентів. Моногра­фія. - Житомир: «Полісся», 2011. - 368 с.

            Монографія присвячена актуальній проблемі розвитку служби крові і відкриває вперше новий розділ практичної роботи закладів служби крові - контроль якості до­норської крові та її компонентів. Розкрита страгеїія ВООЗ з дотримання безпеки та якості донорської крові. Систематизовані етапи розвитку та сучасний стан менедж­менту якості в розвинутих країнах світу та в Україні. Чітко викладено порядок здійс­нення контролю якості, методики дослідження параметрів якості. Вимоги до якості донорської крові та її компонентів адаптовані до р.имог Ради Європи Наведені між­народні офіційні документи вважаються основою для створення системи якості в за­кладах служби крові

                                              

               Книга подарована Мельничуком А.О. Анатолій Олександрович Мельничук - завідувач хірургічним відділенням №2 (відділення гнійної хірургії) ЦМЛ №2 м. Житомира, Заслужений лікар України, кавалер ордену Трудового Червоного Прапора, голова Громадської ради при УОЗ Житомирської обласної державної адміністрації

              Мельничук А. Історія розвитку та становлення медичної галузі в Україні /з часів Київської Русі до кінця XIX століття/ укр. мовою.- Житомир: ПП “Рута”,2014.-139с.              

             Використано великий арсенал історіографічних джерел авторів різних епох, зроблено системний ана­ліз історії розвитку медичної науки та практичної охорони здоров’я. Книга розрахована на широкий читацький загал та для студентів середніх і вищих медичних закладів, які вивчають історію медицини. 
                           

     Книга подарована ректором КВЗ «Житомирський інститут медсестринства» Шатило Віктором Йосиповичем – професором, доктором медичних наук, Заслуженим лікарем України, кавалером ордена «За заслуги» III ступеня

     Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з менеджменту в медсестринстві, затвердженої Міністерством охорони здоров’я у 2008 р. У підручнику наведено загальні основи менеджменту, поняття про заклади охоро­ни здоров’я як об’єкта управління, структуру управління в охороні здоров’я, інформаційні технології та методи управління інформаційними системами у галузі охорони здоров’я, концептуальні засади управління кадрами. Особливу увагу приділено таким тематичним підрозділам, як управління конфліктами та стресами, ліцензування та акредитація закладів охорони здоров’я.

     Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів І—IV рівнів акредитації, слухачів курсів підвищення кваліфікації, організаторів та керівників системи охорони здоров’я.

 

                      

      Книга подарована Невмержицьким В.В., співавтором книги, лікарем-неврологом обласної консультативної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачеського 

      У монографії приведені сучасні дані по класифікації, патогенезу, клінічним проявам, діагностиці і лікуванню герпевірусних інфекцій. Представлені вітчизняні і зарубіжні засоби по їх лікуванню і профілактиці. Викладена фармакологічна дія, показання і протипоказання до призначення, форма випуску, спосіб застосування і дози антигерпетичних препаратів.

     Для лікарів різних спеціальностей, інтернів, аспірантів, викладачів і студентів медичних ВНЗ.

 

                                   

 

     Книгу подарував Русак Петро Степанович – професор,  доктор  медичних  наук,  заслужений  лікар  України,  голова   асоціації  хірургів  області,  обласний  позаштатний дитячий  хірург, доцент, завідуючий хірургічним відділенням №1 КУ «Житомирська  дитяча обласна  клінічна   лікарня»  Житомирської  обласної  ради

     Русак П. С. Проблема гострого живота у педіатрії . - Житомир: «Полісся», 2015. - 168 с.

      У монографії розглянуті питання гострих хірургічних захворювань у дитячо­му віці, які клінічно проявляються проблемами гострого живота, особлива увага приділяється діагностиці та лікуванню їх за допомогою лапароскопічного облад­нання, методу зварювання живих м’яких тканин, даних лабораторних та інстру­ментальних методів дослідження. Окремим розділом висвітлено клінічні випад­ки, які зустрічаються в практиці дитячого хірурга.

Рекомендовано для викладачів та студентів медичних вузів, курсантів, лікарів-хірургів дитячих, сімейних лікарів.