Категорії

Дієта при подагрі

613.2 Ван Вей ІІІ, Ч. В. Секреты питания : пер. с англ. / Ч.В. Ван Вей ІІІ, К. Айертон-Джонс; Под ред. В.Н. Малаховского. - М. : БИНОМ ; СПб. : Диалект, 2006. - 320 с. : ил.

613.2 Ванханен, В. Д.Учение о питании / В. Д. Ванханен. - Донецк : "Донеччина", 2007 -Т. 3 : Культура питания : избр. труды и науч.-практ. публикации. - 456 с.

613.2 Гігієна харчування з основами нутриціології : підручник: У 2-х кн. Кн.2 / Т.І. Аністратенко, Т.М. Білко, О.В. Благодарова, та ін.; За ред. В.І. Ципріяна. - К. : Медицина, 2007. - 544 с.

613.2 Мартинчик, А. Н. Общая нутрициология : учеб. пособ. / А.Н. Мартинчик, И.В. Маев, О.О. Янушевич. - М. : МЕДпресс-информ, 2005. - 392 с. : ил.

613.2 Гігієна харчування з основами нутриціології : підручник: У 2-х кн. Кн.1 / Т.І. Аністратенко, Т.М. Білко, О.В. Благодарова, та ін.; За ред. В.І. Ципріяна. - К. : Медицина, 2007. - 528 с.

613.2 Хаубер-Швенк, Г. Питание: dtv-Atlas : пер. с нем. / Г. Хаубер-Швенк, М. Швенк. - М. : Рыбари, 2004. - 182 с. : цв.ил

Матюха, М. Т. Дієтотерапия при подагрі як один із засобів її профілактики та лікування / М.Т. Матюха // Сімейна медицина. - 2004. - №1. -  С. 53-56

Дубецька, І. Подагра та дієта: що нового?  / І. Дубецька // Боль. Суставы. Позвоночник. - 2012. - N 4. -  С. 101-102

Рудіченко, В. М. Споживання фруктози та гіперурикемія, подагра: актуальність у роботі лікаря загальної практики — сімейної медицини/ В. М. Рудіченко // Сучасна гастроентерологія. - 2013. - № 3. -  С. 115-121

Мороз, Г. З. Современные рекомендации по лечению подагры / Г. З. Мороз, И. В. Седченко // Therapia (Український медичний вісник). - 2015. - N 12. -  С. 18-21

Заздравнов, А. А. Особливості перебігу подагри в жінок: огляд літератури та власні спостереження / А. А. Заздравнов // Український ревматологічний журнал. - 2015. - № 4. -  С. 73-76

Елисеев, М. С. Алгоритм диагностики и лечения подагры / М. С. Елисеев // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2015. - №  3/4. -  С. 56-60

Верещагіна, К. В. Клініко-патогенетичні аспекти подагри / К. В. Верещагіна, Η. Α. Бількевич, Η. Α. Бількевич // Вісник наукових досліджень. - 2012. - № 4. -  С. 4-7

Мороз, Г. З. Острый подагрический артрит: клиника и лечение / Г. З. Мороз // Therapia (Український медичний вісник). - 2012. - N 11. -  С. 14-16

Подагра в свете доказательной медицины // Сімейна медицина. - 2012. - № 1. -  С. 48-54

Соболева, Н. И. Заболевания опорно-двигательного аппарата: остеопороз, остеоартроз, подагра / Н. И. Соболева, В. Н. Петров, В. А. Лапотников // Медицинская сестра. - 2012. - N 2. -  С. 29-37

 

 

 

Категорія: