Періодичні видання

ЖУРНАЛИ

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
АНГИОЛОГИЯ И СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ (до 2009 р)
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ    
АННАЛЫ ХИРУРГИИ
АРТЕРІАЛЬНА  ГІПЕРТЕНЗІЯ  
АСТМА ТА АЛЕРГІЯ
АРХИВ  ПАТОЛОГИИ
БІЛЬ, ЗНЕБОЛЮВАННЯ І ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ (до 2010 р)
БОЛЬ. СУСТАВЫ. ПОЗВОНОЧНИК. ( з 2012 р.)
БУДЬМО ЗДОРОВІ!
ВЕСТНИК ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
ВЕСТНИК НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (до 2010 р)
ВЕСТНИК ОФТАЛЬМОЛОГИИ
ВЕСТНИК РЕНТГЕНОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ (до 2010 р., передплачено  на 2012-2013 рр.)
ВЕСТНИК ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ ИМ. Н.Н.ПРИОРОВА
ВЕСТНИК ХИРУРГИИ ИМ. И. И. ГРЕКОВА
ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ТЕРНОПІЛЬ
ВІСНИК ОРТОПЕДІЇ, ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ
ВІСНИК СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ''Я                                         
ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ
ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ (до 2010 р)  2012-2013 рр.
ВОПРОСЫ КУРОРТОЛОГИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И ЛФК
ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ (з 2011 р)
ВРАЧ (2011)
ГЕМАТОЛОГИЯ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ    
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
ГОЛОВНА МЕДИЧНА СЕСТРА
ГРУДНАЯ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ (до 2010 р) 2012 -2013  рр.
ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ                                                                                              
ДИТЯЧИЙ ЛІКАР
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ (до 2009 р)
ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ ЗДОРОВЬЕ
ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ЖУРНАЛ ВОПРОСЫ НЕЙРОХИРУРГИИ ИМ. Н. Н. БУРДЕНКО
ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ І ГОРЛОВИХ ХВОРОБ 
ЖУРНАЛ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ (з 2013 р.)
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ ИМ. С. С. КОРСАКОВА
ЖУРНАЛ ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ
ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ДИРЕКТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ (з 2013 р.)
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
КАРДИОЛОГИЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ (до 2009 р        
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА                                                                                  
КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ ТА ЕНДОКРИННА ХІРУРГІЯ
КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ. АЛЕРГОЛОГІЯ. ІНФЕКТОЛОГІЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
КЛІНІЧНА ОНКОЛОГІЯ         
КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ
КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ  (з 2012 р.)
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ
ЛІКАРСЬКА СПРАВА. ВРАЧЕБНОЕ ДЕЛО      
ЛІКИ УКРАЇНИ
ЛФК И МАССАЖ (до 2010 р) 
МАГІСТР МЕДСЕСТРИНСТВА
МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 
МЕДИЦИНА СВІТУ (до 2010 р)
МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (до 2010 р)
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ. КУРОРТОЛОГИЯ. ФИЗИОТЕРАПИЯ.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ       
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ                    
МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИНЫ
МІЖНАРОДНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ                         
МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ
НАУКА И ЖИЗНЬ
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НЕФРОЛОГИЯ
НОВА МЕДИЦИНА(до 2010 р)
ОНКОЛОГИЯ
ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ  
ОСТРЫЕ И НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ПЕДИАТРИЯ. ЖУРНАЛ ИМЕНИ Г.Н.СПЕРАНСКОГО
ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ
ПЕРИНАТОЛОГИЯ ТА ПЕДІАТРІЯ ПЕДИАТРИЯ                                                                          
ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА  (з ІІ півріччя 2012 р.)
ПРАКТИЧНА МЕДИЦИНА
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ (до 2010 р)     
ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ (до 2010 р) з 2012 р.
ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ
ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА, ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ 
ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ  
РАЦИОНАЛЬНАЯ  ФАРМАКОТЕРАПИЯ  (з 2011 р.)
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ (до 2010 р.)
РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, ГЕПАТОЛОГИИ, КОЛОПРОКТОЛОГИИ
РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ
СЕРЦЕ І СУДИНИ
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА
СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ
СТОМАТОЛОГ (до ІІ півріччя 2011 р)
СТОМАТОЛОГИЯ (до 2010 р)
СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ                                                                                 
ТУБЕРКУЛЁЗ И БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ  
ТУБЕРКУЛЬОЗ. ЛЕГЕНЕВІ ІНФЕКЦІЇ. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДЕРМАТОЛОГІЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇ, КОСМЕТОЛОГІЇ
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ім.Г.О.МОЖАЄВА
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ КЛІНІЧНОЇ ТА ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ    
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ХІРУРГІЇ
УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (THERAPIA)
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС 
УКРАЇНСЬКИЙ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
УКРАЇНСЬКИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ   
УКРАЇНСЬКИЙ ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ( з 2012 р.)
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
УРОЛОГИЯ
УРОЛОГІЯ (ДНІПРОПЕТРОВСЬК) (до 2010 р)
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ (до 2010 р)
ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н. И. ПИРОГОВА
ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ
ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ (до 2010 р) (з 2012 р.)
БАЛАНС-БЮДЖЕТ
БУРДА
ВІДОМОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ДІМ,САД, ГОРОД + КВІТИ УКРАЇНИ
ДОБРЫЕ СОВЕТЫ
ЕДИНСТВЕННАЯ
КАЗНА УКРАЇНИ
КАРАВАН ИСТОРИЙ.УКРАИНА
ЛИЗА
ОТДОХНИ
НАТАЛИ

ГАЗЕТИ

АПТЕКА 
АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ В УКРАИНЕ+АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ.ЗДОРОВЬЕ.
БУЛЬВАР ГОРДОНА
ВАШЕ ЗДОРОВ’Я
ВІСНИК ЧОРНОБИЛЯ
ГОЛОС УКРАЇНИ
20 ХВИЛИН
ЖИТОМИРЩИНА
ЗАМОК ВОЛОДАРІВ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В УКРАИНЕ
МЕДИЧНА ГАЗЕТА „ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХХІ СТОРІЧЧЯ”
МІСТО
НАРОДНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ
НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ
ПРАЦЯ І ЗАРПЛАТА
ПУЛЬС
ПУЛЬС-НОРМА
СЕГОДНЯ
СУБОТА
УРЯДОВИЙ КУР’ЄР
ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ЭХО