МЕДИЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИЖНЕВИК

Шановні користувачі!

 

     У зв'язку з припиненням виходу «Медичного інформаційно-аналітичного вісника» обласна наукова медична бібліотека на  веб-сайті розміщує сторінки: «Наукова медична інформація» та «Публікації в центральній та місцевій пресі». Контент оновлюється щопонеділка.

     Анотований список літератури "На допомогу головним та старшим медичним сестрам" випускається щоквартально.

 Покажчик рацпропозицій медпрацівників області, впроваджених в практику лікувально-профілактичних закладів "Раціоналізація та винахідництво в медицині" розміщується 2 рази на рік.

     Для отримання повних текстів джерел звертайтеся на e-mail:  zhonmb@ukr.net

 

18.10.2017 р.

 

НАУКОВО-МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

 

     АЛГОРИТМИ хірургічного лікування хворих на колоректальний рак із синхронним метастатичним ураженням печінки: методичні рекомендації / уклад.: О.О. Колеснік, А.А. Бурлака, В.В. Звірич, В.І. Дорожинський; Національний інститут раку. – К., 2017. – 29с. (616.34)

     Вивчено безпосередні й віддалені результати лікування при одномоментних і двоетапних резекціях товстого кишечника з первинною пухлиною печінки із синхронними метастазами, а також повторних резекцій печінки у хворих на синхронні метастатичні ураження печінки при колоректальному раку в рамках рандомізованого дослідження.

     Методичні рекомендації призначені для онкологів та онкохірургів, що працюють у спеціалізованих центрах України.

 

     БАЙДАЛА О.Д., ДУБ Н.Є. Роль диспансеризації у збереженні здоров’я населення України // Сімейна медицина. – 2017. - № 3. – С. 15-17.

     У статті висвітлено питання диспансеризації задля збереження здоров’я населення країни. Цей метод направлений на попередження захворювань, їх активне виявлення на ранніх стадіях і своєчасне проведення лікувально-оздоровчих заходів.

 

     БЕЗРУКОВ Л.О., БОГУЦЬКА Н.К. Інфекційна складова нейропсихіатричного синдрому дитячого віку з гострим початком (PANS) із позицій доказової медицини: огляд літератури // Актуальная инфектология. – 2017. - № 3. – С. 20-25.

     Через низький рівень доказовості досліджень взаємозв’язку інфекційних чинників і неврологічної та поведінкової симптоматики з гострим початком у дітей із 2014 р. діагностують PANS – нейропсихіатричний педіатричний синдром із гострим початком.

 

     ЗАЙЦЕВ И.А. Вирусные гепатиты у женщин репродуктивного возраста: лекция // Актуальная инфектология. – 2017. - № 3. – С. 9-14.

     Виявлення інфікованих жінок на етапі планування сім’ї є найкращим способом профілактики інфекції у новонароджених, у зв’язку з чим воно повинне виконуватися строго відповідно до встановлених норм. У разі виявлення гепатиту подальша тактика залежить від варіанту вірусу: при гепатиті С переважно лікування, що передує вагітності; при гепатиті В – вагітність  з подальшою симультанною вакцинацією новонародженого. Противірусна терапія можлива при високому вірусному навантаженні з метою профілактики внутрішньоутробного інфікування. Схожої тактики слід дотримуватися і при екстракорпоральному заплідненні. Лекція призначена для акушер-гінекологів та лікарів-інфекціоністів.

 

     МИХАЙЛОВИЧ Ю.Й., ЖУРБЕНКО А.В. Оцінка виконання бюджетної онкологічної програми. Практичний аспект і філософія рішення // Клиническая онкология. – 2017. - № 3. – С. 6-10.

     В Україні вдалося досягти очікуваного рівня поліпшення якості надання спеціалізованої онкологічної допомоги за рахунок виконання Програми, а провести повну оцінку її ефективності без реалізації усіх її складових неможливо.

 

     ОГЛЯД ІV видання Японських рекомендацій з лікування раку шлунка / А.В. Лукашенко, А.В. Бойко, І.В. Разумейко та ін. // Клиническая онкология. – 2017. - № 3. – С. 11-21.

 

     ПАРІЙ В.Д. Методика аудиту менеджменту кадрових ризиків у закладах охорони здоров’я: методичні рекомендації / В.Д. Парій, Т.А.Вежновець; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 16с. (614)

     Мета методичних рекомендацій - уніфікувати методику проведення аудиту менеджменту кадрових ризиків в закладах охорони здоров’я. Методичні рекомендації призначені для керівників закладів охорони здоров’я, видаються в Україні вперше.

 

     ПІДБІР ніжки ендопротеза при безцементному ендопротезуванні кульшового суглоба: методичні рекомендації / уклад.: В.А. Філіпенко, О.О. Підгайська, В.О. Мезенцев, С.Є. Бондаренко; ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України». – Харків, 2016. – 23с. (617.5)

 

     СЕЛЕЗНЬОВА І.Б., СТРОЖУК Л.О., ДОВГАЛЮК Т.В. Психосоматичні розлади у пацієнтів з хронічною хворобою нирок // Український журнал нефрології та діалізу. – 2017. - № 3. – С. 9-11.

     Встановлені в ході дослідження зміни психологічного статусу у пацієнтів з хронічною хворобою нирок мають враховуватись під час проведення медико-соціальної експертизи, а також при формуванні комплексних заходів з психологічної реабілітації.

 

     ЦИТОМОРФОЛОГІЧНІ особливості перехідноклітинного раку сечового міхура: методичні рекомендації / уклад.: Л.С. Болгова, Е.О. Стаховський, Т.М. Туганова та ін.; Національний інститут раку. – К., 2017. – 20с. (616.6)

     Інновація методичних рекомендацій полягає в тому, що визначені і вперше подані в Україні особливості розмірних параметрів пухлинних клітин рака сечового міхура, сприятиме уточненню цитоморфології даного захворювання і підвищить ефективність його цитологічної діагностики, а також може вважатися скринінговим тестом та важливим показником контролю ефективності лікування.

     Методичні рекомендації призначені для лікарів, які займаються цитологічною діагностикою, патологоанатомів, урологів, онкологів, терапевтів.

 

     ШЕВЧУК І.М. Особливості діагностики, лікування та профілактики стриктур відхідникового каналу: методичні рекомендації / І.М. Шевчук, І.Я. Садовий, О.В. Новицький; ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України. – К., 2017. – 30с. (616.35)

     У методичних рекомендаціях наведено узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що виявляється в покращенні результатів хірургічного лікування хворих на післяопераційну стриктуру відхідникового каналу на основі застосування нових методів рентгенологічної діагностики захворювання та удосконалення техніки виконання оперативних втручань, спрямованих на усунення і профілактику виникнення цього ускладнення. Впровадження опрацьованого методу хірургічного лікування дозволило знизити частоту виникнення рестриктури відхідникового каналу з 45,4 до 6,7%.

     Методичні рекомендації призначені для лікарів хірургів, хірургів-проктологів, рентгенологів, інтернів, підготовлені на цю тему в Україні вперше.

      

ПУБЛІКАЦІЇ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА МІСЦЕВІЙ ПРЕСІ

 

      БАБАК Ю. Принциповість – не вада, але з професійним життям не сумісна? // Ваше здоров’я. – 2017. - № 39-40. – 6 жовтня. – С. 11.

 

     В УКРАЇНІ створено публічний банк пуповинної крові // Ваше здоров’я. – 2017. - № 39-40. – 6 жовтня. – С. 5.

 

     ГЕТЬМАН А. У Житомирі відкрили нову амбулаторію сімейного лікаря вартістю понад 2 млн грн. // 20 хвилин. - 2017. - № 39. – 11 жовтня. – С. 8.

 

     ДОНЕЦ С. «Оперируем без разреза». Благотворительные фонды помогают детям с пороками сердца // Сегодня. – 2017. - № 185. – 9 октября. – С. 4.

 

     КРИКУНЕНКО И. Лекарства становятся доступнее для людей. Минздрав хочет расширить список препаратов в программе и готов выделить на это 1 млрд в 2018-м // Сегодня. – 2017. - № 185. – 9 октября. – С. 3.

 

     КУЗЬМІНСЬКА О.В. Сучасні підходи щодо консультування пацієнтів з приводу харчування в роботі лікарів загальної практики // Здоров’я України. – 2017. - № 15-16. – С. 46-47.

 

     ЛУЦЕНКО Б. Медицина по-коростенски: страховые полисы вместо «подяк» в карман халата врача // Субота. – 2017. - № 41. – 11 жовтня. – С. 4.

 

     МАТВІЄНКО Ж. Депресію здолає небайдужість. Уже котрий рік Україна посідає перше місце за кількістю психічних розладів у Європі // Урядовий кур’єр. – 2017. - № 190. – 10 жовтня. -  С. 5.

 

     МОЖИНА Т. Практическое руководство EASL: диагностика и лечение пациентов с первичным билиарным холангитом // Здоров’я України. – 2017. - № 15-16. – С. 50-51.

 

     НІКОЛАЙЧУК І. Чехун Василь: «Стандарт – це не той вектор, який забезпечить розв’язання проблем онкології” // Голос України. – 2017. - № 100. – 12 жовтня. – С. 4.

 

     ОСОБОВА О. Як заманити молодого лікаря в зону АТО? У деяких районах Луганщини майже половина посад у лікарнях вакантні // Урядовий кур’єр. – 2017. - № 190. – 10 жовтня. -  С. 1, 5.

 

     ПЕТНЕГАЗІ Д. Реформування української медицини. Погляд старого лікаря на реформування української охорони здоров’я // Новости медицины и фармации. – 2017. - № 9. – С. 19.

 

     СРІБНА О.В., КВАША О.О., СМИРНОВА І.П. Вплив електронних систем доставки нікотину на ризик розвитку серцево-судинних захворювань: оцінка толерантності до фізичних навантажень // Здоров’я України. – 2017. - № 15-16. – С. 28-29.

 

     ПРИХОДЬКО Т. Юлія Тріфонова: непрофесіоналізм може нашкодити більше, ніж неучасть // Ваше здоров’я. – 2017. - № 37-38. – С. 18-19.

 

     СЛАВІНСЬКИЙ Б. Відділення соціально-медичних послуг: на базі терапевтичного відділення Романівської ЦРЛ // Житомирщина. – 2017. - № 75. – 13 жовтня. – С. 2.

 

     ТЕРНОВА С. План розвитку громадського здоров’я в Україні – європейське рівняння для українських чиновників?: розмова з проректором з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами НМАПО ім. П.Л. Шупика, заслуженим працівником охорони здоров’я України, доктором медичних наук, професором Олесею Гульчій // Ваше здоров’я. – 2017. - № 37-38. – С. 8-9.

 

     ТЕРНОВА С. Реформа високоспеціалізованої ланки – за законом джунглів?: розмова з Василем Лазоришинцем, директором ДІ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України, академіком НАМН, доктором медичних наук, професором // Ваше здоров’я. – 2017. - № 39-40. – 6 жовтня. – С. 8-10.

 

     ТИЩЕНКО О.В. Медицина запорозького козацтва: огляд літератури // Новости медицины и фармации. – 2017. - № 9. – С. 22-24.

 

     У ЖИТОМИРІ відкрили ще одну амбулаторію сімейного лікаря // Місто. – 2017. - № 41. – 13 жовтня. – С. 1.

 

     ФАЛЬКО О. Персоналізована вакцинація. Перспективи ХХІ століття: розмова з завідувачем кафедри клінічної імунології та мікробіології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, доктором медичних наук, керівником науково-дослідницької групи Андрієм Волянським // Ваше здоров’я. – 2017. - № 37-38. – С. 11.

 

     ХТО ВІДПОВІДАТИМЕ за медичне застосування незареєстрованого препарату? // Ваше здоров’я. – 2017. - № 37-38. – С. 5.

 

     ЦЮПА І. Паліативна допомога в Україні: сьогодення та перспективи // Здоров’я України. – 2017. - № 15-16. – С. 7.

      

НА ДОПОМОГУ  ГОЛОВНИМ ТА СТАРШИМ

МЕДИЧНИМ СЕСТРАМ

 

      МОЗ УКРАЇНИ. Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров’я: Наказ № 848 від 25.07.2017 р. // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 62-63.

 

    БРОНОВА В. Паліативна допомога: правове регулювання // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 5-13.

 

     ГРИЖИМАЛЬСКИЙ Е. Новые стандарты безопасности инфузионных систем // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 6. – С. 16-20.

 

     ЕТИЧНИЙ  кодекс медичної сестри // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 50-56.

 

     ІГОЛКІНА І. Камінь за пазухою, або налагоджуємо взаємини з колегами // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 57-61.

 

     ІЩЕНКО О. Мовою закону про раннє виявлення онкозахворювань у населення // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 7. – С. 13-26.

 

     ІЩЕНКО О. Оцінюємо якість роботи медичних сестер // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 6. – С. 6-30.

 

    КАСЯНЧУК І. Ботулізм «крокує» Україною: що слід знати про захворювання  // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 24-32.

 

     КАСЯНЧУК І. Використання масок під час епідемії // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 7. – С. 32-36.

 

     КАСЯНЧУК І. Чим небезпечні «дитячі» інфекційні захворювання для дорослих // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 7. – С. 27-31.

 

     КЛИМЕНКО О. Посадова інструкція молодшої медичної сестри з догляду за хворими // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 9. – С. 35-38.

 

     КЛИМЕНКО О. Посадова інструкція сестри медичної отоларингологічного кабінету // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 6. – С. 44-51.

 

     КЛИМЕНКО О. Посадова інструкція сестри медичної кабінету гірудотерапії  // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 37-43.

 

     КЛИМЕНКО О. Посадова інструкція сестри медичної кабінету телемедицини // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 9. – С. 40-46.

 

     КЛІЩОВИЙ енцефаліт: дії медсестри при інфекційних хворобах // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 6. – С. 63-67.

 

     КРАСОВСЬКА І. Відрахування та утримання із зарплати: що потрібно знати // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 9. – С. 20-31.

 

    МАЙМУЛА Г. Посадова інструкція сестри медичної  сурдологопедичного кабінету І кваліфікаційної категорії // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 18-20.

 

     МАЙМУЛА Г. Посадова інструкція сестри медичної фоніатричного кабінету вищої кваліфікаційної категорії // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 21-23.

 

     МАЙМУЛА Г. Посадова інструкція старшої сестри медичної стаціонару вищої кваліфікаційної категорії терапевтичного відділення // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 14-17.

 

     МАРШАЛКІНА О. Як знезаразити руки медичного працівника // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 8. – С. 41-44.

 

     МИЛЬНІКОВА М. Відповідальність за розкриття конфіденційної інформації // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 7. – С. 11-12.

 

     ПОСАДОВА інструкція реєстратора медичного амбулаторно-поліклінічного закладу // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 6. – С. 41-43.

 

     СЕМЕНЕЦЬ Г. Діагностичні та лікувальні процедури у педіатрії: тестові завдання // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 6. – С. 50-59.

 

     СЕМЕНЕЦЬ Г.  Лабораторні дослідження крові : тестові завдання // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 6. – С. 60-63.

 

    ХРЕНОВА Л. Звітність старшої медичної сестри // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 6. – С. 22-28.

 

 

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ВИНАХІДНИЦТВО

В МЕДИЦИНІ ТА ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

 

Покажчик рацпропозицій медпрацівників області,

впроваджених в практику лікувально-профілактичних закладів

у І півріччі 2017 року 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА СЛУЖБА

 

     Шевченко С.І. КУ «Обласна  клінічна  лікарня  ім. О.Ф. Гербачевського». Сучасний метод моніторингу і оцінки ефективності виконання обласних (регіональних) програм в галузі охорони здоров’я. Свідоцтво № 13.

 

КАРДІОЛОГІЯ

 

     Кушнір М.О. КУ «Обласна  клінічна  лікарня  ім. О.Ф. Гербачевського». Імплантація тимчасового передсердного ЕКС у хворих із тахіаритміями перед проведенням ЕІТ з метою профілактики гострої серцевої недостатності та загрозливих життю аритмій. Свідоцтво № 1.

 

СТОМАТОЛОГІЯ

 

     Воєвода О.П. КУ Житомирське обласне стоматологічне медоб’єднання. Балочна фіксація бюгельних протезів. Свідоцтво № 9.

 

     Воєвода О.П. КУ Житомирське обласне стоматологічне медоб’єднання.    Спосіб застосування препарату «ЕРБІСОЛ» у лікуванні протезних стоматитів. Свідоцтво № 10.

 

УРОЛОГІЯ

 

     Пункційний адаптор-насадка / Ю.В. Храпчук, О.Л. Шарпило, Р.Ж. Зелінський, Т.В. Коваль, А.Ю. Храпчук. КУ ЦМЛ № 1 м. Житомира. Свідоцтво № 8.

 

ХІРУРГІЯ

 

      Метод герніопластики пупочної грижі у дітей з надлишковою масою тіла / І.М. Вишпінський, П.С. Русак, Д.В. Шевчук, Ю.С. Можаровський.  КУ «Житомирська дитяча обласна клінічна лікарня». Свідоцтво № 5.

 

      Метод іммобілізації пальців кінцівок в післяопераційному періоді при травмах та пластичних операціях / І.М. Вишпінський, В.Ф. Панчишин, О.А. Сергієнко, М.Д. Бобер, Д.В. Шевчук. КУ «Житомирська дитяча обласна клінічна лікарня». Свідоцтво № 4.

 

ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА  ОРТОПЕДІЯ

 

     Гудименко О.М., Федурко М.С., Можаровський Ю.С. КУ «Житомирська дитяча обласна клінічна лікарня». Метод додаткової фіксації при італійській пластиці нігтьових фаланг пальців кисті. Свідоцтво № 3.

 

      Гудименко О.М., Панчишин В.Ф.,  Можаровський Ю.С. КУ «Житомирська дитяча обласна клінічна лікарня». Метод позавогнищевої фіксації хибного суглобу човникоподібної кістки кисті апаратом зовнішньої фіксації А.Н. Костюка. Свідоцтво № 6.

 

     Сергієнко О.А., Можаровський Ю.С. КУ «Житомирська дитяча обласна клінічна лікарня». Метод підшкірної тенолігаментокапсулотомії при вальгусному відхиленні великого пальця стопи. Свідоцтво № 7.

 

     Сергієнко О.А., Можаровський Ю.С. КУ «Житомирська дитяча обласна клінічна лікарня». Пов’язка для профілактики гематом після підшкірних тенотомій в області таза. Свідоцтво № 12.

 

О Ф Т А Л Ь М О Л О Г І Я

 

     Борщівська Г.В., Сивко І.С., Рижук В.О. КУ «Обласна  клінічна  лікарня  ім. О.Ф. Гербачевського». Покриття виразки рогівки слизовою по Кунту з використанням підшкарлупної оболонки перепелиного яйця. Свідоцтво  № 2.

 

 

                                                                  Осика А.В., тел.: 43-05-04

                                                                  Web-cайт: http://www.medbib.zt.ua