МЕДИЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИЖНЕВИК

Шановні користувачі!

 

     У зв'язку з припиненням виходу «Медичного інформаційно-аналітичного вісника» обласна наукова медична бібліотека на  веб-сайті розміщує сторінки: «Наукова медична інформація» та «Публікації в центральній та місцевій пресі». Контент оновлюється щопонеділка.

     Анотований список літератури "На допомогу головним та старшим медичним сестрам" випускається щоквартально.

 Покажчик рацпропозицій медпрацівників області, впроваджених в практику лікувально-профілактичних закладів "Раціоналізація та винахідництво в медицині" розміщується 2 рази на рік.

     Для отримання повних текстів джерел звертайтеся на e-mail:  zhonmb@ukr.net

 

14.08.2017 р.

 

НАУКОВО-МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

 

     ДЮДИНА И.А. Транстиретиновый амилоидоз: современное состояние проблемы: обзор // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. - № 1. – С. 63-68.

     Своєчасне виявлення транстиретинового амілоїдозу та вибір оптимальної тактики його терапії дозволяє віддалити несприятливий для пацієнта наслідок захворювання.

     ЛИСЮК Ю.С., САВЧАК Я.О., ПИЛИПОВИЧ О.І. До питання створення вітчизняних протоколів надання медичної допомоги хворим з гострою хірургічною патологією на засадах доказової медицини: огляд // Хірургія України. – 2017. - № 2. – С. 108-116.

     Проаналізовано відповідність вітчизняного клінічного протоколу надання медичної допомоги хворим на гострий апендицит рекомендаціям провідних хірургічних асоціацій.

    ПАЛЛИАТИВНОЕ внутреннее желчеотведение при нерезектабельных опухолях гепатопанкреатобилиарной зоны, осложнынных синдромом механической желтухи / А.Р. Бебуришвили, Е.Н. Зюбина, Ю.И. Веденин и др. // Эндоскопическая хирургия. – 2016. - № 6. – С. 27-31.

     Запропонований лікувальний алгоритм виявляє найбільш ефективне використання хірургічних і мінімально інвазивних варіантів внутрішнього жовчовиведення у пацієнтів з нерезектабельними пухлинами гепатопанкреатобіліарної зони і дозволяє уникнути характерні для біліодуоденального стентуванння ускладнення в окремому періоді.

    РАДИОЛОГИЧЕСКИ изолированный синдром (МРТ-критерии и тактика ведения больного) / В.В. Брюхов, Е.В. Попова, М.В. Кротенкова, А.Н. Бойко // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2016. - № 10. – Вып. 2. Рассеянный склероз. – С. 47-52.

    Метод МРТ головного мозку для діагностики неврологічних захворювань за останні два десятиліття став застосовуватися значно частіше. Це привело до збільшення виявлення випадкових знаків. У статті розглядаються діагностичний та клінічний підходи до пацієнтів з радіологічно ізольованим синдромом.

    СИДОРЕНКО И. Большое депрессивное расстройство: когнитивные нарушения и возможности их коррекции: по мтаериалам научно-практической конференции «Психиатрия ХХІ века: проблемы и инновационные решения (27-29 апреля 2017 р., Киев, Украина // Нейро News. – 2017. - № 4. – С. 25-28.

    СИНДРОМ раздраженного кишечника. Современные подходы к диагностике и лечению / Н.В. Харченко, И.А. Коруля, В.В. Харченко и др. // Сучасна гастроентерологія. – 2017. - № 2. – С. 56-60.

Лікування повинно бути комплексним з обов’язковою корекцією функцій кишківника і станом мікрофлори.

    СРАВНИТЕЛЬНЫЙ анализ диагностической ценности систем компьютерного анализа маммограмм І и ІІ колений / Д.В. Пасінков, И.А. Егошин, А.А. Колчев и др. // Медицинская визуализация. – 2017. - № 1. – С. 90-102.

    ФАДЄЄНКО Г.Д., КОЛЕСНІКОВА О.В. Основні стратегії профілактики неінфекційних захворювань в Україні // Раціональна фармакотерапія. – 2017. – № 2. – С. 5-8.

     Нині настав час для створення центрів здоров’я, основними завданнями яких є робота з формування здорового способу життя та профілактика неінфенкційних захворювань серед населення.

    ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ исследования зрительных каналов: клинические аспекты / М.В. Зуева, И.В. Шапенко, Е.П. Лантух и др.: обзор // Вестник офтальмологии. – 2017. - № 2. – С. 114-119.

     Для досліджень направлених на розробку нових відчутних методів ранньої діагностики та покращання знань про механізми таких захворювань, як глаукома та неврит зорового нерва, доцільно використовувати комплекс різних тестів.

    ХВОРОБА Кавасакі у дітей. Особливості діагностики та лікування: Лекція / В.В. Бережний, Х.М. Совтус, Ю.І. Бондарець // Современная педиатрия. – 2017. - № 3. – С. 38-44.

     В статті наведено сучасні уявлення про епідеміологію, клініку, діагностику та лікування хвороби Кавасакі. Хвороба Кавасакі – це клінічний діагноз. Для лікування використовують інфузію внутрішньовенного імуноглобуліну людського.

    ХОРС И. Профилактика внезапной смерти у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и артериальной гипертензией // Участковый врач. – 2017. - № 5. – С. 28-30.

     ЯК ПОКРАЩИТИ  носове дихання, не застосовуючи назальні деконгестанти і хірургічні втручання / І.І. Горішня, В.І. Ткаченко, О.І. Горішня // Сімейна медицина. – 2017. - № 2. – С. 112-115.

     У статті наведено дані про причини утрудненого носового дихання на організм, функціонування органів і систем, психоневрологічну сферу. Зроблений акцент на фізіологію і анатомію будови носа, їх участь у носовому диханні, розглядається сучасна методика відновлення носового дихання за допомогою бестери, яку можна ефективно використовувати у практиці сімейного лікаря.

 

ПУБЛІКАЦІЇ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА МІСЦЕВІЙ ПРЕСІ

 

     АКАДЕМІК Василь Лазоришинець: «Потрібна державна програма боротьби із серцево-судинними захворюваннями» / Бесіду вів Коломак В. // Голос України. – 2017. - № 144. – С. 4.

     БЕРЕЗКО І. Лікування залежностей. Чому заборони не працюють? / Підготувала Т. Приходько // Ваше здоров’я. – 2017. - № 29-30. – С. 21.

     БЫЧКОВСКАЯ Л. На крупной взятке задержали двух тюремных врачей // Эхо. – 2017. - № 32. – С. 3.

     ГАЛИНЕНКО І. Такі доступні : За квітень – липень, відколи в Україні діє програма «Доступні ліки», майже півтора мільйона громадян скористалися нею, а понад 6000 аптек взяли в ній участь. Стабільно діє програма у Волинській, Тернопільській, Черкаській і Житомирській областях // Житомирщина. – 2017. - № 57. – 8 серпня. – С. 5.

     ГЕРАСИМЧУК О. Коли війна стає буденною роботою: Чим довше триває АТО на Сході України, тим звичнішим, як це не прикро визнавати, стає цей збройний конфлікт, кінця якому все ще не видно. Лікарі-добровольці, котрі щодня бачать страждання, а то й смерті, не готові із цим миритися й роблять усе можливе, аби змінити на краще ситуацію хоча б в окремо взятій, увіреній їм, лікарні / Підготував П. Герасименко // Ваше здоров’я. – 2017. - № 29-30. – С. 20.

    ДОРОДНИХ І. Сучасні технології в рутинній практиці: Малоінвазивні втручання нині стали нормою сучасної хірургії. Лапароскопічні технології дають змогу виконувати операції високого рівня складності з надзвичайною точністю, але потребують значних витрат на придбання обладнання і постійне навчання хірургів / Підготував П. Герасименко // Ваше здоров’я. – 2017. - № 29-30. – С. 19.

    ЄРОШКІН О. Нав’язувати лікарям європейські протоколи без адаптації – нісенітниця: Використання неадаптованих міжнародних протоколів змушує панікувати лікарів абсолютно всіх спеціалізацій. Таке директивне рішення позбавлене будь-якого раціонального підґрунтя / Записала Т. Приходько // Ваше здоров’я. – 2017. - № 29-30. – С. 11.

    КРИКУНЕНКО И., ШКОЛЬНАЯ А. «Вакцину нашел, думаю, контрабанда». Харчишин поднял тему прививок от бешенства. МОЗ: есть 33 тысячи доз // Сегодня. – 2017. - № 142. – С. 4.

    ЛІСОВСЬКИЙ Б. «Душа не відчуває років…»: Так про свої життя й роботу говорить почесний громадянин міста Малина, лікар акушер-гінеколог, відмінник охорони здоров’я України Мірдза Арнольдівна Приходько, яка 24 липня відсвяткувала 95-річчя, а у вересні готується відзначити 70-річчя лікарської практики у Малині // Житомирщина. – 2017. - № 57. – 8 серпня. – С. 5.

    ОПЫТ применения отечественной высокочастотной электросваривающей технологии в хирургическом лечении больных с абдоминальной патологией / Б.Ф. Шевченко, А.М. Бабий, В.М. Ратчик и др. // Здоров’я України : Хірургія, ортопедія, травматологія. – 2017. - № 2. – С. 34-36.

    ПРИХОДЬКО Т. Клінічні форми діабетичної нейропатії // Ваше здоров’я. – 2017. - № 29-30. – С. 22-23.

    РАДУЧИЧ О. Медичний форум з розвитку первинної медичної допомоги: Київщина // Здоров’я України. – 2017. - № 10. – С. 66-68.

    РЕФОРМА охорони здоров’я – питання національної безпеки держави // Новости медицины и фармации. – 2017. - № 6. – С. 13.

    РИГУН А. Аномальна спека – небезпечна // Житомирщина. – 2017. - № 57. – 8 серпня. – С. 5.

    СЛАБКИЙ Г. Кадровий потенціал охорони здоров’я – за крок до кризи: Медичну галузь звалили на плечі пацієнтів і медиків. Перші «підтримують» її власними коштами, хоча це нікого не рятує, другі масово виїздять за кордон, де їх «корупційні статки» тьмяніють перед чесною зарплатою. З чим і з ким залишимося завтра? // Ваше здоров’я. – 2017. - № 29-30. – С. 12-13.

    СЛАВІНСЬКИЙ Б. Ціна волі: 2 серпня слідчі прокуратури області спільно зі співробітниками спецпідрозділу «К» центрального апарату Служби безпеки України та управління оперативної роботи Міністерства юстиції України затримали начальника багатопрофільної лікарні, яка діяла при Райківській виправній колонії Бердичівського району, а також його заступника під час одержання ними 5 тис. доларів США неправомірної вигоди // Житомирщина. – 2017. - № 57. – 8 серпня. – С. 4.

    СОЛОВЬЕВА Г.А. Хронический гастрит, рак желудка – как предотвратить эту последовательность? // Здоров’я України: Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія. – 2017. - № 2. – С. 42-43.

     СТАН скелетної м’язової тканини в жінок української популяції / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, А.С. Белінська та ін. // Новости медицины и фармации. – 2017. - № 6. – С. 20-21.

    ТЕРЕЩЕНКО Е. Возможности оптимизации ведения пациентов с хроническими заболеваниями печени: мнения ведущих украинских экспертов: по материалам ХІХ Национальной школы гастроэнтерологов, гепатологов Украины // Здоров’я України: Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія. – 2017. - № 2. – С. 20-21.

    ФЕСЕНКО У.А. Інтенсивна терапія тяжкої нейротравми // Здоров’я України: Хірургія, ортопедія, травматологія. – 2017. - № 2. – С. 28-29.

     ФОМІНА С.П. Цукровий діабет та діабетична нефропатія у дітей: окремі питання:  огляд // Здоров’я України: Урологія, нефрологія, андрологія. – 2017. - № 2. – С. 33-37.

     ШЕВЧЕНКО М. Реалії й очікування: коли лінії перетнуться?: Реформи охорони здоров’я нагадують дюни в пустелі – то загрозливо наростають, то розносяться новою бурею ідей, так і не реалізувавшись. Залишаються лише розчарування, невиправдані надії і, можливо, у когось – нові сподівання. Як сприймає таку «довгу дорогу в дюнах» населення? // Ваше здоров’я. – 2017. - № 29-30. – С. 6-7.

     ШУЛЬГА О. Просто допомогли: Відтепер учасники АТО можуть безкоштовно зробити УЗД із новими датчиками у Житомирському обласному консультаційно-діагностичному центрі // Житомирщина. – 2017. - № 57. – 8 серпня. – С. 4.

    ЯНОВСЬКИЙ С. Зекономили на людських життях. Через «ощадливість» чиновників хворим херсонцям загрожує смерть. Кардіостимулятори від МОЗ України кардіодиспансер у Херсоні не отримує вже два роки // Голос України. – 2017. - № 145. – 8 серпня. – С. 8.

    МИХАЛЕВА С. О бесплатных лекарствах и их доступности // Эхо. – 2017. - № 32. – С. 1, 21.

 

НА ДОПОМОГУ  ГОЛОВНИМ ТА СТАРШИМ

МЕДИЧНИМ СЕСТРАМ

 

     ВЕРХОВСЬКИЙ В. Алгоритм накладання пов’язок: готуємося до акредитації // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 5. – С. 19-48.

 

    ЗАГОРОДНА Т. Як організувати роботу з наркотичними засобами у ЛПЗ // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 3. – С. 9-17.

 

    ІЩЕНКО О. Упроваджуємо новий СанПін із дезінфекції, ПСО і стерилізації у стаціонарах // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 3. – С. 22-29.

 

    КЛИМЕНКО О. Застосування комп’ютерів у роботі медичних працівників: про що варто знати // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 4. – С. 6-12.

 

    КЛИМЕНКО О. Посадова інструкція сестри медичної відділення «Хоспіс» // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 4. – С. 14-22.

 

    КЛИМЕНКО О. Посадова інструкція сестри медичної з дієтичного харчування (код КП 3231) // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 5. – С. 18-24.

 

    КЛИМЕНКО О. Посадова інструкція сестри медичної офтальмологічного кабінету // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 3. – С. 12-20.

 

    КЛИМЕНКО О. Посадова інструкція сестри медичної хірургічного кабінету  // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 1. – С. 14-23.

 

    КРАСОВСЬКА І. Доплата до мінімальної зарплати при суміщенні та сумісництві // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 3. – С. 6-9.

 

    КУНИНЕЦЬ О. Дезінфекція, ПСО та стерилізація у локальних документах // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 4. – С. 22-36.

 

    МИХАЙЛЕНКО М., МАЛЕГА В. Сказ як особливо небезпечне захворювання: що потрібно знати // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 1. – С. 56-66.

 

    НАДБАВКИ медпрацівникам, які мають бути нараховані понад мінімальну заробітну плату // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 3. – С. 52-64.

 

    ПЕРШЕГУБА Я. Розроблюємо інструкцію щодо протидії поширенню ВЛІ  через руки медиків // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 4. – С. 37-43.

 

    ПРОБЛЕМА післядипломної підготовки медичних сестер // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 5. – С. 43-45.

 

    ХРЕНОВА Л., ДЕМЧЕНКО О. Локальні документи закладу охорони здоров’я, які стосуються роботи медичних сестер // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 1. – С. 45-54.

 

    ЧЕРНЯК І. Поводження з медичними відходами у локальних документах // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 2. – С. 9-16.

 

    ЯКУШЕВА О. Положення про медсестринське відділення // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 5. – С. 12-18.

 

                                                                               Осика А.В., тел.: 43-05-04

                                                                               Web-cайт: http://www.medbib.zt.ua