МЕДИЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИЖНЕВИК

Шановні користувачі!

 

     У зв'язку з припиненням виходу «Медичного інформаційно-аналітичного вісника» обласна наукова медична бібліотека на  веб-сайті розміщує сторінки: «Наукова медична інформація» та «Публікації в центральній та місцевій пресі». Контент оновлюється щопонеділка.

     Анотований список літератури "На допомогу головним та старшим медичним сестрам" випускається щоквартально.

 Покажчик рацпропозицій медпрацівників області, впроваджених в практику лікувально-профілактичних закладів "Раціоналізація та винахідництво в медицині" розміщується 2 рази на рік.

     Для отримання повних текстів джерел звертайтеся на e-mail: 

 

20.12.2017 р.

НАУКОВО-МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

 

 

     АНЧИШКІН А. Дифтерія – забута інфекція. Чи забута? // Участковый врач. – 2017. - № 10-11. – С. 36-38.

 

     БРОНОВА В. Паліативна допомога: правове регулювання // Управління закладом охорони здоров’я. – 2017. - № 7. – С. 15-24.

     ГЕПАТИТ Е у дітей. Рекомендації Європейського товариства фахівців у галузі дитячої гастроентерології, гепатології та нутриціології (2016 р.) // Дитячий лікар. – 2017. - № 4. – С. 53-54.

     ГРЕВЦОВА Р.Ю. Самоврядування в охороні здоров’я: переваги та перспективи запровадження в Україні // ХVІ з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства: Матеріали. Кам’янець-Подільський, 28 вересня – 1 жовтня 2017 р. – Одеса: Видавництво Бартенєва, 2017. – С. 12-14 (61)

     ЗАЙЦЕВА Т.Н., КУЛИКОВ А.Г. Сколиоз у детей: новые подходы к лечению и реабилитации // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. – 2017. - № 4. – С. 43-47.

     Результати досліджень показали високу клінічну ефективність застосування низькочастотної електростатичної терапії у комплексному лікуванні сколіозу І-ІІ ступеня.

     КУПЛІВАНЧУК А. Оплата праці в медицині: дрібниць не буває // Управління закладом охорони здоров’я. – 2017. - № 10. – С. 61-65.

     ОСТРОВСЬКИЙ М.М. Синдром професійного вигорання в клініці сімейного лікаря // ХVІ з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства: Матеріали. Кам’янець-Подільський, 28 вересня – 1 жовтня 2017 р. – Одеса: Видавництво Бартенєва, 2017. – С. 125-128 (61)

     ПАЛІАТИВНА допомога в Україні // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. - № 5. – С. 52-64.

     ПРОФИЛАКТИКА и коррекция когнитивных нарушений после общей анестезии / А.Ю. Новиков, В.А. Ковалев, Н.В. Виничук и др. // Журнал неврологии и психиатрии. – 2017. - № 6. – С. 28-31.

     Застосування цитофлавіна сприяє більш ранній післянаркозній активізації і більш швидкому відновлювальному наслідку когнітивного статусу пацієнтів.

     РУДЕНЬ В.В., МОСКОВЯК-ЛЕСНЯК Д.Є. Рак молочної залози у жінок: управління факторами ризику: монографія. – Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2017. – 129с. (618)

     Монографія буде корисною в практичній діяльності лікарів загальної практики / сімейних лікарів, лікарів акушер-гінекологів жіночих консультацій, а також для лікарів-мамологів та лікарів-онкологів.

     СЕЛЬЧЕНКОВА С. Факсиміле на кадрових наказах та бухгалтерських документах // Управління закладом охорони здоров’я. – 2017. - № 9. – С. 66-67.

     СПАЕЧНАЯ болезнь брюшины: современный взгляд на патогенез и лечение / О.Э. Луцевич, В.П. Акимов, В.Г. Ширинский и др.: обзор // Хирургия. – 2017. - № 10. – С. 100-108.

     ФЕЩЕНКО Ю.І., НАЗАРЕНКО К.В. Еозинофільне запалення у хворих на бронхіальну астму в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень: клініко-функціональна характеристика, ризики розвитку коморбідної патології // Астма та алергія. – 2017. - № 3. – С. 7-16.

     ФУРКАЛО С.Н. Хронические коронарные окклюзии у больных после аортокоронарного шунтирования. Морфологические особенности и обзор возможных инвазивных вмешательств: обзор // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2017. - № 3. – С. 5-13.

     При втручаннях після аортокоронарного шунтування у хворих кращою є реканалізація оклюзій нативних коронарних артерій, ніж аортокоронарних трансплантатів.

     ХОМЕНКО В.І., БИЧКОВ В.В., БАЗИКА Д.А. Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин: економічні аспекти // Врачебное дело. – 2016. - № 7-8. – С. 138-143.

     Збільшення розвитку між країнами з низькими і високими доходами та значні регіональні відмінності свідчать про необхідність розробки індивідуальної стратегії розвитку ТГСК, як економічно ефективного методу лікування відповідно до соціально-економічних особливостей країн.

     ХУДЯКОВА А. Формуємо вартість палатної медичної послуги: що слід врахувати // Управління закладом охорони здоров’я. – 2017. - № 10. – С. 22-27.

 

     

ПУБЛІКАЦІЇ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА МІСЦЕВІЙ ПРЕСІ

 

     АНДРЕЙЧИН М. Інфекції в Україні – бікфордів шнур підпалено? // Ваше здоров’я. – 2017. - № 47-48. – 1 грудня. – С. 6-7.

     ВЕТЕРАНСКОМУ госпиталю 70 лет // Эхо. – 2017. - № 49. – С. 18.

     ГЕТЬМАН А. У Житомирській ЦМЛ № 2 презентували нове медичне обладнання // 20 хвилин. – 2017. – 6 грудня. – С. 16.

     ДВОРАКОВСЬКА У. Потрібно відновити безплатні медогляди // Голос України. – 2017. - № 226. – 2 грудня. – С. 3.

    КИРИЛЮК М.Л. Синдром гіперпролактинемії: етіологія, патогенез, клініка, діагностика: Лекція // Здоров’я України: Діабетологія, тиреоїдологія, метаболічні розлади. – 2017. - № 3. – С. 37-40.

    КОВАЛЬСКИЙ А. Кажется, в больницы вернутся бесплатные лекарства? // Эхо. – 2017. - № 49. – С. 1, 21.

    КОЛОМАК В. Олександр Клюсов: «У лікуванні онкопатології потрібно сповідувати єдині підходи, тактику і стратегію» // Голос України. – 2017. - № 239. – 7 грудня. – С. 18.

    КОСЕНКО Е.Н. Индукция овуляции // Здоров’я України : Гінекологія, акушерство, репродуктологія. – 2017. - № 3. – С. 44-48.

    КУБАНСЬКИЙ С., РОГОВ А. Нокдаун для швидкої: лікарі звільняються, фельдшерів ліквідовують? // Ваше здоров’я. – 2017. - № 47-48. – 1 грудня. – С. 8-10.

     КУШНИР И.Э. Язвенный колит: что нового в терминологии, диагностике и лечении? // Здоров’я України. – 2017. - № 21. – С. 14-17.

     МАЙКОВА Т. Українська медреформа повторює чужі помилки? // Ваше здоров’я. – 2017. - № 47-48. – 1 грудня. – С. 11.

     МАРТИНЮК Т. Рак грудей: хворіє кожна сьома українка. Як «зловити» хворобу на ранній стадії, коли вона повністю виліковна? // Субота. – 2017. - № 50. – 13 грудня. – С. 6.

    МАРУШКО В. Возможности реабилитации онкологических пациентов // Здоров’я України : Онкологія. – 2017. - № 4. – С. 39.

    МАЦЕГОРА К. Медицина має дійти до села. Президент вважає за потрібне доукомплектувати ФАПи і надати для віддалених регіонів медичні спецавто // Урядовий кур’єр. – 2017. - № 232. – 8 грудня. – С. 2.

    МЕЛЬНИЧУК Ю. Прививка от вируса папилломы – это спасение от рака шейки матки // Эхо. – 2017. - № 50. – С. 6.

    МОЖИНА Т. Острая боль в грудной клетке: неожиданная причина? // Здоров’я України. – 2017. - № 21. – С. 12-13.

    МОЇСЕЄВА Т. Активність упровадження програми «Доступні ліки» залежить від місцевої влади: розмова з заступником міністра охорони здоров’я Романом Іликом // Урядовий кур’єр. – 2017. - № 228. – 2 грудня. – С. 5.

    НАГУРНЫЙ В. После лечения в Черняховской стоматполиклинике даже утратившие все зубы могут грызть орехи // Эхо. – 2017. - № 49. – С. 23.

    НИКОНОВ В.В., СОКОЛОВ В.С., ФЕСЬКОВ А.Э. Сепсис от древности до современности. Взгляд сквозь века // Новости медицины и фармации. – 2017. - № 11. – С. 3-6.

    ОНИЩУК Л. Нейросимпозіум – 2017: нові можливості підвищення якості надання неврологічної допомоги населенню України // Здоров’я України : Неврологія, психіатрія, психотерапія. – 2017. - № 3. – С. 14-16.

    ПОРЯТУНОК потопаючих у штормі реформ: «самовивіз» за кордон чи лікарське самоврядування? // Ваше здоров’я. – 2017. - № 45-46. – С. 8-10.

    ПРИХОДЬКО Т. «Гаряча хімія» проти раку // Ваше здоров’я. – 2017. - № 45-46. – С. 21.

    ПРОНІНА Г. За покликанням – лідер: головний лікар Житомирської центральної районної лікарні Тарас Собко // Житомирщина. – 2017. - № 89. – 5 грудня. – С. 5.

    СКИБЧИК В.А. Гостре розшарування аорти: діагностика, лікування та прогноз // Новости медицины и фармации. – 2017. - № 11. – С. 3-5.

    СОБОЛЬ В. Перша колиска: Бердичівський центр жінки – зав. відділенням Віталій Миколайович Грубський // Житомирщина. – 2017. - № 90. – 8 грудня. – С. 4.

    СТРЕЛЬЧУК Л. Пиелонефриты в практике семейного врача // Здоров’я України. – 2017. - № 20. – С. 54-55.

    СТРІЛЬЧУК Л. Сімейна медицина в Україні та у Європі: досягнення, проблеми і перспективи: огляд // Здоров’я України : Пульмонологія, алергологія, риноларингологія. – 2017. - № 3. – С. 62-63.

    ТЕРНОВА С. Охорона психічного здоров’я загубилася в нетрях реформи?: розмова з директором українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, доктором медичних наук Іриною Пінчук // Ваше здоров’я. – 2017. - № 45-46. – С. 6-7.

    ХІРУРГІЧНЕ відділення центральної міської лікарні № 2 отримало сучасне медичне обладнання // Місто. – 2017. - № 49. – 8 грудня. – С. 3.

 

НА ДОПОМОГУ  ГОЛОВНИМ ТА СТАРШИМ

МЕДИЧНИМ СЕСТРАМ

 

      БЕРНАЦЬКА О. Медична етика в роботі з колегами: профілактика конфліктів // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 9. – С. 54-58.

     БЕРНАЦЬКА О. Як подолати дитячий страх перед медичними процедурами // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 10. – С. 53-55.

     БОЙКО О. Інформаційні стенди у закладах охорони здоров’я // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 9. – С. 33-53.

     ВІРУСНИЙ гепатит А: дії медсестри при інфекційних хворобах // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 10. – С. 60-63.

    ДВОРЯНІНОВИЧ Л. Робота з документацією: що потрібно знати головній медсестрі // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 9. – С. 26-32.

     ІЩЕНКО О. Контроль якості лікарських засобів у ЛПЗ // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 10. – С. 29-37.

    ІЩЕНКО О. Річний план роботи Ради медичних сестер // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 11. – С. 34-45.

    КАСЯНЧУК І. Це страшне слово «Коксакі» // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 9. – С. 18-25.

    КЛИМЕНКО О. Посадова інструкція сестри медичної дитячого стаціонару (палатної) для новонароджених // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 10. – С. 46-52.

    КЛИМЕНКО О. Посадова інструкція сестри медичної - координатора // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 11. – С. 56-61.

    МАРШАЛКІНА О. Методи лабораторної діагностики вірусних інфекцій // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 9. – С. 14-17.

    МЕНІНГІТ: типи, причини, симптоми, лікування та профілактика // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 11. – С. 46-55.

    ОБМАК Н. Гигиена рук // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 11. – С. 8-14.

    ПРАКТИКУМ з медсестринства в хірургії / Р.О. Сабадишин, О.В. Маркович, В.О. Рижковский та ін. – Вінниця: Нова Книга, 2017. – 360с. (617)

      РЕФОРМУВАННЯ медсестринської справи // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 7. – С. 10-14.

     Прийнята в Україні система підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою та кваліфікаційні вимоги до них передбачають якісну практичну підготовку медичних сестер лише для виконання призначень лікаря, недостатню підготовку технології роботи за медсестринським процесом і фундаментальну підготовку з медичних та клінічних дисциплін.

    РОЛЬ медсестры в борьбе с инфекциями / Н. Морозова, С. Ридный, А. Попов и др. // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 10. – С. 14-19.

    САМОФАЛОВ Д., ДІЛАНЯН І. Невідкладні стани в дитячому стаціонарі // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 11. – С. 22-28.

    ТРОФІМОВА Н. Туберкульоз: що варто знати про захворювання // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 10. – С. 38-52.

    ФЕДИК Т. Психологічний підхід до навчання пацієнтів // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 9. – С. 6-13.

    ФІЛІН В. Правила та норми поводження з медичними відходами // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 11. – С. 16-21.

    ШАРЛОВИЧ З. Посада сестри медичної з масажу // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 11. – С. 40-41.

    ШЕГЕДИН М.Б., ЗАСТАВНА Н.А., КОКОТ Н.В. Медсестринство в неврології: навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 160с. (616.8)

    ШУДРА Т. Правила роботи медсестер хірургічного та приймального відділень // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 11. – С. 22-29.

    ШУДРА Т. Правила та локальні протоколи дій медичних сестер // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 10. – С. 9-25.

 

 

     Осика А.В., тел.: 43-05-04

                                                                                               Web-cайт: http://www.medbib.zt.ua