МЕДИЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИЖНЕВИК

Шановні користувачі!

 

     У зв'язку з припиненням виходу «Медичного інформаційно-аналітичного вісника» обласна наукова медична бібліотека на  веб-сайті розміщує сторінки: «Наукова медична інформація» та «Публікації в центральній та місцевій пресі». Контент оновлюється щопонеділка.

     Анотований список літератури "На допомогу головним та старшим медичним сестрам" випускається щоквартально.

 Покажчик рацпропозицій медпрацівників області, впроваджених в практику лікувально-профілактичних закладів "Раціоналізація та винахідництво в медицині" розміщується 2 рази на рік.

     Для отримання повних текстів джерел звертайтеся на e-mail: onmb@bk.ru

22.06.2017 р.

 

НАУКОВО-МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

       

     БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Поширеність та структура посттравматичних психічних порушень в учасників бойових дій // Нейро News. – 2017. - № 4. – С. 54-57.

     Для отримання остаточних висновків про наслідки психотравмуючих подій для психічного здоров’я військовослужбовців та визначення стратегій протидії потрібні більш масштабні проспективні дослідження, які б охоплювали не тільки військових, які перебували на лікуванні у закладах охорони здоров’я, а й усю групу демобілізованих військових службовців.

     ГОЛУБЧИКОВ М.В., ОРЛОВА Н.М., КРАВЧУК Н.Г. Методика моніторингу та оцінки відвідувань лікарів в амбулаторно-поліклінічних закладах // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. - № 3. – С. 14-24.

     ДІАГНОСТИКА та удосконалення лікування вторинної кардіоміопатії у дітей: Метод. реком. / МОЗ України; Український центр науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи: Авт.: Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Тищак Т.В. – К., 2016 // Дитячий лікар. – 2017. - № 2. – С. 11-24.

    ДОВГАНЬ А.О. Особливості клініко-функціонального перебігу хронічного обструктивного захворювання легень за супутніх соматопсихічних станів // Астма та алергія. – 2017. - № 1. – С. 34-38.

     Встановлений прямий негативний взаємозв’язок між тяжкістю бронхіальної обструкції хворих та станом їх психоемоційної сфери. Багатосимптомний перебіг ХОЗЛ обумовлює розвиток вторинних змін у психоемоційній сфері пацієнтів, які шляхом зворотного впливу обтяжують його перебіг. Такий взаємовплив дозволяє умовно виділити два фенотипи перебігу ХОЗЛ: психологічно стійкий та психологічно нестійкий, який потребує відповідного лікування на фоні терапії ХОЗЛ.

     ЗАВАДЕНКО Н.Н. Расстройства развития речи у детей: ранняя диагностика и терапия // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2016. - № 12. – С. 119-125.

В статті розглядаються причини, клінічні варіанти, принципи діагностики розвитку мовлення у дітей.

     ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ускладнень гестації у жінок групи високого ризику невиношування вагітності / І.І. Воробйова, Н.Я. Скрипченко, О.І. Висоцька та ін.; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»; Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. – К., 2015. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Акушерство і гінекологія». Вип. 29 (618)

     Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних закладах  практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) акушерсько-гінекологічного профілю заходи попередження ускладнень гестації у жінок групи високого ризику невиношування вагітності. Проведення молекулярно-генетичного обстеження у жінок із звичним невиношуванням дозволяє встановити персональні фактори ризику розвитку патології під час вагітності. Таким чином, визначення передумов майбутніх акушерських ускладнень дозволить покращити наслідки пологів для матері і плода, а також значно знизити витрати на виходжування немовлят, що потребують інтенсивної терапії і реанімації в умовах лікувального закладу та подальшої реабілітації дітей батьками.

    ЛИТВИНЕНКО О.О., ТАЦЬКИЙ О.Ф. Ефективна профілактика рецидивів раку молочної залози: роль екзогенних пептидів МНР у відновленні імунного гомеостазу // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2017. - № 3. – С. 50-56.

     Отримані клінічні  результати свідчать про те, що гармонізація імунного гомеостазу за допомогою інтеграції Камеліну-Біо схему менеджменту раку молочної залози створює умови для підвищення ефективності лікування цього захворювання.

    КРУПНИК А.-С.А. Спосіб оцінки мінеральної щільності альвеолярних відростків щелеп у дітей та підлітків / А.-С.А. Крупник, В.Ф. Макєєв, Н.М. Крупник; Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. – К., 2017. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 2 (616.7)

      Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних закладах  практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) стоматологічного профілю спосіб оцінки мінеральної щільності альвеолярних відростків щелеп у дітей та підлітків. Запропонований спосіб дозволяє з високою точністю визначити мінеральну щільність альвеолярних відростків щелеп на різних рівнях, що дає можливість рекомендувати його при плануванні дентальної імплантації у дітей та підлітків, для контролю при дентальній імплантації та сили переміщення зубів при ортодонтичному лікуванні, прогнозування можливих рецидивів дентальної імплантації та ортодонтичного лікування.

     МУЗЫЧЕНКО П.Ф., ЧЕРНЯК В.А., ЛАНКИН Ю.Н. Исторические аспекты и перспективы электрохирургии: обзор // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2017. - № 1. – С. 124-127.

     Застосування електрохірургії є перспективним, високотехнологічним та економічно вигідним напрямком в медицині.

    НОВАКОВИЧ К.С., ПАВЛОВ Б.Б. Радіочастотні інтервенційні методи в лікуванні тазового болю // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. - № 2. – С. 84-87.

     Стаття висвітлює складну проблему тазового болю, яку, окрім гінекологів, проктологів, загальних хірургів та ін. можуть вирішувати і нейрохірурги, які володіють знаннями і досвідом роботи на нервових структурах, відповідальних за іннервацію тазових органів, а також мають апаратуру, що дає можливість виконати низку втручань.

     ПІДВИЩЕННЯ ефективності лікування хворих з некротичним панкреатитом та хронічними обструктивними захворюваннями легень на фоні некротичного панкреатиту / О.О. Юхименко, А.О. Руденко, В.В. Поточилова та ін.; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України»; Комунальний заклад Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня», центральна клініко-діагностична лабораторія. – К., 2017. – 3с. / Інформ. лист з проблеми «Мікробіологія і вірусологія». Вип. 1 (616.37)

     Пропонується для впровадження в закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) терапевтичного, хірургічного профілю та в лікувальну практику інфекціоністів, терапевтів, хірургів, сімейних лікарів, які надають допомогу хворим з хронічними обструктивними захворюваннями легень, гнійними панкреатитами. Використання в комплексному лікуванні некротичного панкреатиту бактеріофагів зменшує тривалість антибактеріальної терапії в середньому на 4+1 доби, пришвидшує очищення рани на 6+2 доби, зменшує тривалість перебування в стаціонарі в середньому на 3+1 доби.

     ПОПОВИЧ С.В., ЯЦЫК И.В. Возможности оптимизации терапии инсульта с помощью биорегуляционного подхода // Нейро News. – 2017. - № 1. – С. 60-62.

    САЛМАНОВ А. Охорона праці медичних працівників у системі інфекційного контролю // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. - № 3. – С. 24-34.

    ФЕОКТИЛЕТОВА Е.В., БЕЛЯКОВА Л.А., ВАРФОЛОМЕЕВА С.Р. Ультразвуковое исследование с контрастным усилением у детей – возможности применения в онкологической практике // Ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2016. - № 5. – С. 22-32. 

 

 

  ПУБЛІКАЦІЇ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА МІСЦЕВІЙ ПРЕСІ

   

      БАБІНЕЦЬ Л.С., БОРОВИК І.О. Місце сімейного лікаря в системі охорони здоров’я Угорщини // Здоров’я України. – 2017. - № 9. – С. 40-41.

    БЕДЗІР В. Медична реформа дасть змогу позбутися кадрових реформ: розмова з директором департаменту охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації Володимиром Марковичем // Урядовий кур’єр. – 2017. - № 113. – 20 червня. – С. 6.

    БЕЛІНСЬКА О. Сергій Млавець: сільський лікар повинен мати гарну репутацію і йти в ногу з часом // Ваше здоров’я. – 2017. - № 23-24. – 16 червня. – С. 20.

    ВАСИЛЬЧУК В. Непростий шлях до зцілення: про завідуючого гінекологічним відділенням ООД В. Кравчука // Житомирщина. – 2017. - № 42. – 16 червня. – С. 4.

    ГОЛЕУСОВА Г. Пенсійна реформа: чого очікувати медикам?: юридична консультація // Ваше здоров’я. – 2017. - № 23-24. – 16 червня. – С. 21.

    КИРЕЙ Р. Як навчити милосердя. За 90 років Уманський медичний коледж підготував понад 22 тисячі фахівців середньої ланки // Урядовий кур’єр. – 2017. - № 110. – 16 червня. – С. 6.

    КЛІНІЧНИЙ випадок оперативного лікування заочеревинної лімфангіоми у дорослого / В.С. Хоменко, В.Т. Поліщук, А.В. Сироткін, В.П. Перепелиця, Л.В. Хоменко // Здоров’я України : Онкологія. – 2017. - № 2. – С. 76-77.

     КОВАЛЕНКО Д. Нейропротекторная терапия в офтальмологии: тройка лидеров от компании Nikopharm // Здоров’я України. – 2017. - № 8. – С. 34-35.

    КОВАЛЬ К. Молекулярные машины откроют новые возможности в онкологии? // Здоров’я України : Онкологія. – 2017. - № 2. – С. 17.

    КОЛОМАК В. Діагноз пухлини за… 15 хвилин // Голос України. – 2017. - № 108. – 15 червня. – С. 14.

    КОТЕНКО К. Улучшение доступа к медикаментам. Онкология в центре внимания // Здоров’я України : Онкологія. – 2017. - № 2. – С. 14-16.

    МАРУШКО Е. Аспекты безопасности в работе с препаратами для химиотерапии: огляд // Здоров’я України : Онкологія. – 2017. - № 2. – С. 78-79.

    МЕДИЧНІ реформи: як дожити до «світлого завтра»?: дискусійний клуб // Ваше здоров’я. – 2017. - № 23-24. – 16 червня. – С. 12-13.

    МИШКІВСЬКИЙ В. Благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області» до Дня медичного працівника відзначила кращих лікарів // Субота. – 2017. - № 25. – 21 червня. – С. 5.

    МОЇСЕЄВА Т. Без нової моделі фінансування реформи не буде // Урядовий кур’єр. – 2017. - № 111. – 17 червня. – С. 4.

    ПОЛІЩУК Я. 30 років день і ніч на посту…: про завідуючого відділенням реанімації та інтенсивної терапії Житомирської міської дитячої лікарні Володимира Павловича Мадзегона // Місто. – 2017. - № 24. – 16 червня. – С. 3.

    ПРИХОДЬКО Т. Імунотерапія раку: загадка з багатьма невідомими // Ваше здоров’я. – 2017. - № 21-22. – С. 17.

    ПРОНІНА Г. Щоб галузь працювала нормально, потрібне  кількавекторне фінансування: ділиться баченням тих проблем, які нині хвилюють і медиків, і пересічних громадян Микола Суслик – керівник служби здоров’я області // Житомирщина. – 2017. - № 42. – 16 черня. – С. 3.

    СВЕТЛАКОВА А. Реформу здравоохранения тормозили сознательно: нардеп и врач – онколог Константин Ярынич – о реформе Минздрава, отсутствии вакцин и благодарности медикам // Аргументы и факты. – 2017. - № 24. – С. 3.

    СЕРОВ И. Ботулизм убил уже 9 человек // Сегодня. – 2017. - № 106. – 15 июня. – С. 4.

    СИСОЄНКО І.В. «Міжнародні» протоколи лікування. Чи будуть вони корисними для пацієнтів? // Здоров’я України. – 2017. - № 8. – С. 43.

    СУРКИС М.А. Интимная жизнь онкологических больных во время лечения // Здоров’я України : Онкологія. – 2017. - № 2. – С. 51-52.

    ТКАЧ С.М. Наявні та перспективні методи фармакотерапії функціональної гастроінтестинальної патології // Здоров’я України: Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія. – 2017. - № 1. – С. 8-9.

    ФАЛЬКО О., ЛУКАЩУК Л. Чи стали доступними безкоштовні ліки? // Ваше здоров’я. – 2017. - № 23-24. – 16 червня. – С. 16-17.

    ЧИРИЦЯ І. Лікар-кардіолог Світлана Гаркуша допомогла своїй пацієнтці позбутися зайвих 80 кілограмів за один рік // Субота. – 2017. - № 25. – 21 червня. – С. 16.

    ШУТКЕВИЧ О. Ази створення госпітальних округів: розмова з начальником управління лікувально-профілактичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Ольгою Задорожною // Ваше здоров’я. – 2017. - № 23-24. – 16 червня. – С. 19.

 

НА ДОПОМОГУ  ГОЛОВНИМ ТА СТАРШИМ

МЕДИЧНИМ СЕСТРАМ

 

     ВЕРХОВСЬКИЙ В. Алгоритм накладання пов’язок: готуємося до акредитації // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 5. – С. 19-48.

    ЗАГОРОДНА Т. Як організувати роботу з наркотичними засобами у ЛПЗ // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 3. – С. 9-17.

    ІЩЕНКО О. Упроваджуємо новий СанПін із дезінфекції, ПСО і стерилізації у стаціонарах // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 3. – С. 22-29.

    КЛИМЕНКО О. Застосування комп’ютерів у роботі медичних працівників: про що варто знати // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 4. – С. 6-12.

    КЛИМЕНКО О. Посадова інструкція сестри медичної відділення «Хоспіс» // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 4. – С. 14-22.

    КЛИМЕНКО О. Посадова інструкція сестри медичної з дієтичного харчування (код КП 3231) // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 5. – С. 18-24.

    КЛИМЕНКО О. Посадова інструкція сестри медичної офтальмологічного кабінету // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 3. – С. 12-20.

    КЛИМЕНКО О. Посадова інструкція сестри медичної хірургічного кабінету  // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 1. – С. 14-23.

    КРАСОВСЬКА І. Доплата до мінімальної зарплати при суміщенні та сумісництві // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 3. – С. 6-9.

    КУНИНЕЦЬ О. Дезінфекція, ПСО та стерилізація у локальних документах // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 4. – С. 22-36.

    МИХАЙЛЕНКО М., МАЛЕГА В. Сказ як особливо небезпечне захворювання: що потрібно знати // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 1. – С. 56-66.

    НАДБАВКИ медпрацівникам, які мають бути нараховані понад мінімальну заробітну плату // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 3. – С. 52-64.

    ПЕРШЕГУБА Я. Розроблюємо інструкцію щодо протидії поширенню ВЛІ  через руки медиків // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 4. – С. 37-43.

    ПРОБЛЕМА післядипломної підготовки медичних сестер // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 5. – С. 43-45.

    ХРЕНОВА Л., ДЕМЧЕНКО О. Локальні документи закладу охорони здоров’я, які стосуються роботи медичних сестер // Журнал головної медичної сестри. – 2017. - № 1. – С. 45-54.

    ЧЕРНЯК І. Поводження з медичними відходами у локальних документах // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 2. – С. 9-16.

    ЯКУШЕВА О. Положення про медсестринське відділення // Довідник головної медичної сестри. – 2017. - № 5. – С. 12-18.

 

                                                                               Осика А.В., тел.: 43-05-04

                                                                               Web-cайт: http://www.medbib.zt.ua