Правила користування бібліотекою (Витяг)

 1. Користувачами ОНМБ є юридичні і фізичні особи. Кожен громадянин України незалежно від місця проживання, лікувальної установи, закладу освіти має право на бібліотечне обслуговування в обласній науковій медичній бібліотеці Житомирської обласної ради. 
 2. Користувачі бібліотеки мають право:

  – безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів,
  – безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуках  та виборі джерел інформації;
  – одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів  терміном до 30 днів (лише для медичних працівників області);
  – користуватися іншими видами  послуг, у т.ч.  платними, згідно чинного законодавства;
  Термін користування новими надходженнями, документами  підвищеного  читацького попиту і періодичними  виданнями - до 5 днів;
  – термін користування документами на абонементі на прохання читача може бути продовжено, якщо на них немає попиту інших користувачів;
  – кількість видачі документів для роботи в читальному залі не обмежується;
  – рідкісні та  цінні документи, довідкові видання (енциклопедії, атласи, довідники, словники) видаються для користування лише в читальному залі;
  –  у  виключних випадках  книги та інші документи можуть   видаватися  з читального залу через «нічний абонемент», згідно чинного законодавства та «Положення про «нічний абонемент» ОНМБ».

  Бібліотека самостійно визначає види й типи  документів, що видаються лише у читальному залі. Видача додому  документів, що користуються  підвищеним попитом, може здійснюватися через «нічний абонемент» чи  під грошову заставу, розмір якої встановлює бібліотека.
  Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування ОНМБ чи  не  є спеціалістами закладів охорони здоров'я, обслуговуються лише в читальному залі.

 3. Обов'язки користувачів:

  – Для запису до бібліотеки спеціалісти галузі охорони здоров’я    пред'являють паспорт, довідку з місця роботи;  лікарі-інтерни - завірені гарантійні листи-зобов’язання з лікувального закладу, в якому вони тимчасово працюють. Інші громадяни в читальному залі  пред'являють  лише паспорт.  На початку  кожного року  користувач повинен  пройти перереєстрацію.
  – Документи, одержані з фондів ОНМБ, слід повернути в установлені терміни. У разі порушення їх на користувача накладаються штрафні санкції.
  – Користувач повинен  дбайливо ставитися  до  документів з бібліотечного фонду: не вирізати сторінок, не робити позначок на сторінках видання. За зроблені пошкодження читач несе матеріальну відповідальність.
  – Кожний  виданий документ фіксується  у читацькому формулярі  і підтверджується  підписом  читача.
  – Користувач, який втратив або пошкодив  документ з  фондів ОНМБ, повинен замінити його аналогічним чи  документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати  його  ринкову  вартість. Розмір відшкодування  визначається  ОНМБ.

 4. Обов'язки ОНМБ з обслуговування користувачів:

  – створити умови для нормальної праці користувача в бібліотеці;
  – інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає ОНМБ, в т.ч. платних, згідно з чинним законодавством;
  – дбати про культуру обслуговування  користувачів;
  – враховувати інтереси і запити користувачів при формуванні інформаційних ресурсів.