Довідково-пошуковий апарат

       Довідково-пошуковий апарат (ДПА) ОНМБ складається з каталогів:

 • алфавітного читацького і алфавітного службового;
 • систематичного читацького;
 • предметного (карткового);
 • електронного.

       ДПА відображає наявний книжковий і журнальний фонд з 1950 р. по даний час. Загальне наповнення каталогів складає  понад 1,5 млн. джерел інформації: книг, збірників, періодичних видань, нормативних документів.

       Наймолодший  у ДПА ОНМБ електронний каталог. Він формується в  АІБС ІРБІС. Вісім  власних баз даних розкривають джерела інформації з  2002 року:

 • DB-1 „Книги  та періодичні видання ЖОНМБ”, 
 • DB-2 „Картотека періодичних видань”
 • DB-3 „Охорона здоров’я  Житомирщини”
 • DB-4 „Накази МОЗ України”
 • DB-5  „Наукові праці лікарів Житомирщини”
 • DB-12 „Ретро-каталог” ( Книги  до 2000 року видання)
 • DB-13 „Медичне краєзнавство на сторінках районної преси”
 • DB-14 "Історія медицини Волинської Губернії до 1917 року"

       В базах даних понад 100 тис. описів джерел медичної наукової інформації.

       В системі ДПА бібліотеки чільне місце займають тематичні картотеки на паперових носіях з краєзнавства: "Охорона здоров'я Житомирщини" (з 1917), "Наукові праці лікарів Житомирської області" з 1950р.