МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 2017

Методичні рекомендації, 

які надійшли в обласну наукову медичну бібліотеку

за І квартал 2017 року

 

      Литвиненко Н.В., Дельва М.Ю., Дельва І.І. Особливості перебігу та лікування ішемічних атеротромботичних інсультів у пацієнтів з абдомінальним ожирінням / ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України: Методичні рекомендації. – К., 2016. – 19с. (616.8)

      У методичних рекомендаціях наведено дані про особливості розвитку та клінічного перебігу первинних ішемічних атеротромботичних інсультів, про особливості постінсультного функціонального відновлення та ендокринно-гуморального статусу у пацієнтів з абдомінальним ожирінням, а також обґрунтована доцільність використання піоглітазону у даної категорії пацієнтів. Методичні рекомендації призначені для лікарів неврологів, реабілітологів, ендокринологів, загальної практики-сімейної медицини. Видаються в Україні вперше.

 

    Методичні підходи до оптимізації вторинної стаціонарної медичної допомоги / В.І. Бугро, Ю.В. Вороненко, Н.Г. Гойда та ін.; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика:  Методичні рекомендації. – К., 2016. – 35с. (614)

      У методичних рекомендаціях представлені основні напрями удосконалення вторинної стаціонарної медичної допомоги в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні. Методичні рекомендації призначені для керівників закладів охорони здоров’я різних рівнів управління, регіональних органів управління охороною здоров’я та представницьких органів місцевого самоврядування. Видаються в Україні вперше.

 

      Особливості клініко-функціональних та імунологічних порушень та можливості їх медикаментозної корекції у хворих на ХОЗЛ тяжкого ступеня бронхіальної обструкції / М.М. Островський, І.О. Савеліхіна, М.П. Стовбан та ін.; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»:  Методичні рекомендації. – К., 2016. – 18с. (616.24)

       Включення до комплексного лікування хворих на ХОЗЛ тяжкого ступеня бронхіальної обструкції інгібітору ФДЕ-4 рофлуміласту дозволяє запобігти та стримати прогресування клініко-лабораторних проявів, зменшити прояви неоколагеногенезу й розвитку порушень локального захисного бар’єру, що, у свою чергу, сприяє отриманню позитивного клінічного ефекту, зменшення кількості загострень, покращення якості життя пацієнтів. Методичні рекомендації призначені для лікарів: пульмонологів, терапевтів, загальної практики-сімейної медицини і видаються в Україні вперше.

 

      Островський М.М., Стовбан М.П., Мельник О.П. Функціональні особливості дихальної системи хворих на інфільтративний туберкульоз, поєднаний з хронічним бронхітом, у процесі лікування / ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»: Методичні рекомендації. – К., 2016. – 18с. (616.24)

      Включення до комплексу стандартної терапії хворих із інфільтративним туберкульозом легень поєднаним із хронічним бронхітом імуномодулятора Liastenum дозволяє стримати прогресування патологічних змін слизової оболонки бронхів та клініко-функціональних проявів, що сприяє покращенню наслідків лікування. Методичні рекомендації призначені для лікарів: фтизіатрів, пульмонологів  і видаються в Україні вперше.

 

      Островський М.М., Швець К.В., Стовбан М.П. Оцінка ефективності проведеного лікування саркоїдозу легень / ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»: Методичні рекомендації. – К., 2016. – 14с. (616.24)

      Динамічне визначення та співставленні рівнів прозапальних цитокінів в бронхо-альвеолярному вмісті та сироватці периферійної крові у комплексному співставленні з простим у виконанні та економічно доступним визначенням рівня С-реактивного білка поряд з результатами мультиспіральної комп’ютерної томографії органів грудної порожнини, дасть можливість покращити результати оцінки ефективності проведеного лікування саркоїдозу легень, що дозволить максимально персоніфікувати подальшу тактику ведення пацієнтів. Методичні рекомендації призначені для лікарів: фтизіатрів, пульмонологів і видаються в Україні вперше.

 

      Пресепсин як маркер діагностики і ефективності лікування гнійно-септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту / О.Ю. Усенко, І.В. Хомяк, О.В. Ротар, В.І. Ротар; ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» : Методичні рекомендації. – К., 2016. – 14с. (616.37)

      Визначення пресепсину в плазмі крові дозволяє з високою чутливістю і клінічною специфічністю діагностувати гнійно-септичні ускладнення гострого некротичного панкреатиту у ранні терміни захворювання.  Методичні розробки видаються вперше, призначені для лікарів-інтернів та лікарів хірургів, анестезіологів.

 

     Путієнко О.О., Погорілий Д.М., Елхадж Емхамед Алі. Лікування гемофтальму після вітректомії у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію методом замісної газової тампонади із додатковим введенням у вітреальну порожнину препарату, що блокує фактор росту ендотелію судин / ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»:  Методичні рекомендації. – К., 2016. – 16с. (617.7)

      Запропонований метод лікування гемофтальма після вітректомії у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію, який полягає у виконанні замісної газової тампонади із додатковим введенням у вітреальну порожнину 0,5 мг ранібізумабу дозволяє в 96,4% випадків досягти прозорості вітреальної порожнини з мінімальною частотою рецидиву гемофтальма – 3,6% випадків протягом 6 місяців спостереження. Методичні рекомендації по застосуванню цього методу лікування видаються вперше та призначені для лікарів-офтальмологів.

 

      Роль епідурального адгезіолізу в лікуванні нейрокомпресійного больового синдрому попереково-крижового відділу хребта у хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання опорно-рухового апарату / Г.В. Гайко, І.В. Рой, Я.В. Фіщенко та ін.; ДУ «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» :  Методичні рекомендації. – К., 2016. – 20с. (616.7)

      Проведене дослідження показало високу ефективність епідурального адгезіолізу в лікуванні нейрокомпресійного больового синдрому при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях попереково-крижового відділу хребта. Достовірне зменшення болю за даними візуально аналогової шкали болю в різні періоди спостереження відзначали у 67-82% пацієнтів. Методичні рекомендації призначені для лікарів ортопедів-травматологів, лікарів реабілітологів і видаються в Україні вперше.

 

      Сучасні методи діагностики та лікування кератоконусу / С.О. Риков, І.В. Шаргородська, Л.П. Тутченко та ін.; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»: Методичні рекомендації. – К., 2016. – 30с. (617.7)

      Методичні рекомендації підготовлені з метою підвищення рівня надання офтальмологічної допомоги пацієнтам з кератоконусом, дозволяють: покращити знання лікарів про сучасні погляди на патогенез, класифікацію, клінічні прояви та перебіг захворювання, сучасні методи діагностики, можливості ранньої до клінічної діагностики з використанням запропонованого методу та приладу для оцінки біомеханічних властивостей рогівки in vivo. Методичні рекомендації на цю тему видаються вперше і призначені для лікарів: офтальмологів, дитячих офтальмологів, загальної практики-сімейних лікарів, педіатрів та оптометристів.

 

       Удосконалення конструкції індивідуальної пародонтальної капи для місцевого лікування генералізованого пародонтиту / Є.М. Рябоконь, М.Б. Худякова, О.В. Крилова, Ю.А. Черепинська; Харківський національний медичний університет, МОЗ України :  Методичні рекомендації. – К., 2016. – 22с. (616.31)

       Удосконалена тонкостінна пародонтальна капа забезпечує місцеву пролонговану, захисну дію лікарських засобів; є простою у виготовленні та може застосовуватися у всіх лікувальних закладах стоматологічного профілю, а також хворими дома, що скорочує кількість відвідувань лікаря. Методичні рекомендації для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів-стоматологів та лікарів стоматологічного профілю.

 

 

 

 

 

 

Коментарі