МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 2017

Методичні рекомендації, 

які надійшли в обласну наукову медичну бібліотеку

за І квартал 2017 року

 

      Литвиненко Н.В., Дельва М.Ю., Дельва І.І. Особливості перебігу та лікування ішемічних атеротромботичних інсультів у пацієнтів з абдомінальним ожирінням / ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України: Методичні рекомендації. – К., 2016. – 19с. (616.8)

      У методичних рекомендаціях наведено дані про особливості розвитку та клінічного перебігу первинних ішемічних атеротромботичних інсультів, про особливості постінсультного функціонального відновлення та ендокринно-гуморального статусу у пацієнтів з абдомінальним ожирінням, а також обґрунтована доцільність використання піоглітазону у даної категорії пацієнтів. Методичні рекомендації призначені для лікарів неврологів, реабілітологів, ендокринологів, загальної практики-сімейної медицини. Видаються в Україні вперше.

 

    Методичні підходи до оптимізації вторинної стаціонарної медичної допомоги / В.І. Бугро, Ю.В. Вороненко, Н.Г. Гойда та ін.; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика:  Методичні рекомендації. – К., 2016. – 35с. (614)

      У методичних рекомендаціях представлені основні напрями удосконалення вторинної стаціонарної медичної допомоги в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні. Методичні рекомендації призначені для керівників закладів охорони здоров’я різних рівнів управління, регіональних органів управління охороною здоров’я та представницьких органів місцевого самоврядування. Видаються в Україні вперше.

 

      Особливості клініко-функціональних та імунологічних порушень та можливості їх медикаментозної корекції у хворих на ХОЗЛ тяжкого ступеня бронхіальної обструкції / М.М. Островський, І.О. Савеліхіна, М.П. Стовбан та ін.; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»:  Методичні рекомендації. – К., 2016. – 18с. (616.24)

       Включення до комплексного лікування хворих на ХОЗЛ тяжкого ступеня бронхіальної обструкції інгібітору ФДЕ-4 рофлуміласту дозволяє запобігти та стримати прогресування клініко-лабораторних проявів, зменшити прояви неоколагеногенезу й розвитку порушень локального захисного бар’єру, що, у свою чергу, сприяє отриманню позитивного клінічного ефекту, зменшення кількості загострень, покращення якості життя пацієнтів. Методичні рекомендації призначені для лікарів: пульмонологів, терапевтів, загальної практики-сімейної медицини і видаються в Україні вперше.

 

      Островський М.М., Стовбан М.П., Мельник О.П. Функціональні особливості дихальної системи хворих на інфільтративний туберкульоз, поєднаний з хронічним бронхітом, у процесі лікування / ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»: Методичні рекомендації. – К., 2016. – 18с. (616.24)

      Включення до комплексу стандартної терапії хворих із інфільтративним туберкульозом легень поєднаним із хронічним бронхітом імуномодулятора Liastenum дозволяє стримати прогресування патологічних змін слизової оболонки бронхів та клініко-функціональних проявів, що сприяє покращенню наслідків лікування. Методичні рекомендації призначені для лікарів: фтизіатрів, пульмонологів  і видаються в Україні вперше.

 

      Островський М.М., Швець К.В., Стовбан М.П. Оцінка ефективності проведеного лікування саркоїдозу легень / ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»: Методичні рекомендації. – К., 2016. – 14с. (616.24)

      Динамічне визначення та співставленні рівнів прозапальних цитокінів в бронхо-альвеолярному вмісті та сироватці периферійної крові у комплексному співставленні з простим у виконанні та економічно доступним визначенням рівня С-реактивного білка поряд з результатами мультиспіральної комп’ютерної томографії органів грудної порожнини, дасть можливість покращити результати оцінки ефективності проведеного лікування саркоїдозу легень, що дозволить максимально персоніфікувати подальшу тактику ведення пацієнтів. Методичні рекомендації призначені для лікарів: фтизіатрів, пульмонологів і видаються в Україні вперше.

 

      Пресепсин як маркер діагностики і ефективності лікування гнійно-септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту / О.Ю. Усенко, І.В. Хомяк, О.В. Ротар, В.І. Ротар; ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» : Методичні рекомендації. – К., 2016. – 14с. (616.37)

      Визначення пресепсину в плазмі крові дозволяє з високою чутливістю і клінічною специфічністю діагностувати гнійно-септичні ускладнення гострого некротичного панкреатиту у ранні терміни захворювання.  Методичні розробки видаються вперше, призначені для лікарів-інтернів та лікарів хірургів, анестезіологів.

 

     Путієнко О.О., Погорілий Д.М., Елхадж Емхамед Алі. Лікування гемофтальму після вітректомії у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію методом замісної газової тампонади із додатковим введенням у вітреальну порожнину препарату, що блокує фактор росту ендотелію судин / ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»:  Методичні рекомендації. – К., 2016. – 16с. (617.7)

      Запропонований метод лікування гемофтальма після вітректомії у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію, який полягає у виконанні замісної газової тампонади із додатковим введенням у вітреальну порожнину 0,5 мг ранібізумабу дозволяє в 96,4% випадків досягти прозорості вітреальної порожнини з мінімальною частотою рецидиву гемофтальма – 3,6% випадків протягом 6 місяців спостереження. Методичні рекомендації по застосуванню цього методу лікування видаються вперше та призначені для лікарів-офтальмологів.

 

      Роль епідурального адгезіолізу в лікуванні нейрокомпресійного больового синдрому попереково-крижового відділу хребта у хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання опорно-рухового апарату / Г.В. Гайко, І.В. Рой, Я.В. Фіщенко та ін.; ДУ «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» :  Методичні рекомендації. – К., 2016. – 20с. (616.7)

      Проведене дослідження показало високу ефективність епідурального адгезіолізу в лікуванні нейрокомпресійного больового синдрому при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях попереково-крижового відділу хребта. Достовірне зменшення болю за даними візуально аналогової шкали болю в різні періоди спостереження відзначали у 67-82% пацієнтів. Методичні рекомендації призначені для лікарів ортопедів-травматологів, лікарів реабілітологів і видаються в Україні вперше.

 

      Сучасні методи діагностики та лікування кератоконусу / С.О. Риков, І.В. Шаргородська, Л.П. Тутченко та ін.; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»: Методичні рекомендації. – К., 2016. – 30с. (617.7)

      Методичні рекомендації підготовлені з метою підвищення рівня надання офтальмологічної допомоги пацієнтам з кератоконусом, дозволяють: покращити знання лікарів про сучасні погляди на патогенез, класифікацію, клінічні прояви та перебіг захворювання, сучасні методи діагностики, можливості ранньої до клінічної діагностики з використанням запропонованого методу та приладу для оцінки біомеханічних властивостей рогівки in vivo. Методичні рекомендації на цю тему видаються вперше і призначені для лікарів: офтальмологів, дитячих офтальмологів, загальної практики-сімейних лікарів, педіатрів та оптометристів.

 

       Удосконалення конструкції індивідуальної пародонтальної капи для місцевого лікування генералізованого пародонтиту / Є.М. Рябоконь, М.Б. Худякова, О.В. Крилова, Ю.А. Черепинська; Харківський національний медичний університет, МОЗ України :  Методичні рекомендації. – К., 2016. – 22с. (616.31)

       Удосконалена тонкостінна пародонтальна капа забезпечує місцеву пролонговану, захисну дію лікарських засобів; є простою у виготовленні та може застосовуватися у всіх лікувальних закладах стоматологічного профілю, а також хворими дома, що скорочує кількість відвідувань лікаря. Методичні рекомендації для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів-стоматологів та лікарів стоматологічного профілю.

 

 Методичні рекомендації,

які надійшли в обласну наукову медичну бібліотеку

за ІІ квартал 2017 року

 

     Алгоритм лікування пацієнтів з гострим некротичним панкреатитом в умовах спеціалізованого відділення багатопрофільної лікарні: методичні рекомендації / уклад.: Я.М. Сусак, О.А. Ткаченко, Л.В. Згржебловська та ін.; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України; Київська міська клінічна лікарні швидкої медичної допомоги. – К., 2017. – 25с. (616.37)

     Методичні рекомендації щодо алгоритму лікування гострого  панкреатиту допоможуть лікарям практичної охорони здоров’я надавати більш якісну медичну допомогу хворим з тяжкою хірургічною патологією. Призначені для хірургів, анестезіологів, спеціалістів з ультразвукової діагностики, лікарів загальної практики та лікарів-інтернів зазначених спеціальностей.

 

     Діагностика та удосконалення лікування вторинної кардіоміопатії у дітей : методичні рекомендації / уклад.: Ю.В. Марушко, Т.В. Марушко, Т.В. Тищак; МОЗ України; Український центр науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи.  – К., 2016 // Дитячий лікар. – 2017. - № 2. – С. 11-24.

 

     Диференційоване застосування методик відновлювального лікування на основі галоаерозольтерапії в етапній реабілітації хворих на негоспітальну пневмонію: методичні рекомендації / уклад.: О.І. Лемко, І.С. Лемко, Д.В. Решетар та ін.; ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я України”. – К., 2016. – 18с. (616.24)

     Проведені дослідження продемонстрували високу ефективність всіх запропонованих лікувальних комплексів, підтверджену як клінічними, так і лабораторними (імунологічними) та інструментальними показниками, за умови диференційованого підходу до їх застосування. Дані методичні рекомендації видаються в Україні вперше, призначені для лікарів-пульмонологів, фізіотерапевтів, імунологів клінічних, загальної практики – сімейної медицини.

 

     Застосування компресійної еластографії у комплексному ультразвуковому дослідженні хворих на рак шийки матки:  методичні рекомендації / уклад.: Т.С. Головко, О.О. Бакай, Г.В. Лаврик, Л.А. Шевчук; Національний інститут раку. – К., 2016. – 28с. (618)

     Застосування еластографії не підвищує інформативність УЗД у виявленні новоутворення при РШМ, але статистично достовірно підвищує інформативність для оцінки ступеня розповсюдження пухлинного процесу на параметрій, піхву, тіло матки, сечовий міхур. Результати дослідження обґрунтовують доцільність використання методу ЕГ, який відрізняється доступністю, невисокою вартістю і безпекою для пацієнта. Методичні рекомендації призначені для лікарів променевої діагностики, онкологів та гінекологів.

 

     Кадрові ризики в закладах охорони здоров’я та алгоритм експертної оцінки: методичні рекомендації / уклад.: В.Д. Парій, Т.А. Вежновець; Національний      медичний університет ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 19с. (61)

     Мета методичних рекомендацій уніфікувати алгоритм оцінки кадрових ризиків, які можуть негативно впливати на якість надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я. Методичні рекомендації призначені для керівників закладів охорони здоров’я.

 

     Критерії та методи оцінки біологічної безпеки металовмісних наноматеріалів при створенні протипухлинних векторних систем: методичні рекомендації / уклад.: В.Ф. Чехун, Л.А. Налєскіна, Н.Ю. Лук’янова та ін.; Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. – К., 2014. – 40с. (615.2)

     При випробуванні будь-якого наноматеріалу (НМ) першим етапом тестування є верифікація цитотоксичних ефектів на пухлинних клітинах за допомогою світлооптичної мікроскопії для визначення ступеня цитотоксичного впливу наноагенту на цитоархітектоніку клітин залежно від його концентрації та тривалості контактної дії. Запропонований комплекс методів для тестування НМ різного походження в системі in vitro та in vivo дозволяє визначити не лише наявність небезпечної дії того чи іншого чинника, але і встановити ступінь прояву, а також об’єктивне уявлення про біологічну сутність змін на різних рівнях організації пухлинних клітин, що відбуваються під їх впливом. Методичні рекомендації видаються в Україні вперше.

 

     Організація проведення аудиту використання компонентів і препаратів крові: методичні рекомендації / уклад.: Г.О. Слабкий, В.Й. Шатило, А.М. Чугрієв; ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України»; КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради; КУ «Житомирський обласний центр крові» Житомирської обласної ради. – К., 2016. – 33с. (615.3)

     Методичні рекомендації призначені для використання в установах служби крові та підрозділах крові закладів охорони здоров’я при формуванні регіональної політики з клінічного використання компонентів і препаратів крові для отримання прогнозованих результатів гемотрансфузійного забезпечення лікувального процесу.

 

     Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з функціональними розладами травної системи : методичні рекомендації / уклад. : О.Г. Шадрін, С.Л. Няньковський, Г.В. Бекетова та ін. - К.: ТОВ «Люди в білому», 2016. – 28с. (613.2)

     У методичних рекомендаціях на підставі сучасних доказових даних з урахуванням особливостей надання медичної допомоги в умовах нашої країни запропоновано підходи до діагностики та лікування функціональних розладів травної системи у дітей раннього віку. Призначено для використання у практичній роботі педіатрів, дитячих гастроентерологів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів.

 

     Рання діагностика та профілактика кардіальних ускладнень променевої терапії в онкологічних хворих: методичні рекомендації / уклад.: Л.О. Гайсенюк, Г.В. Кулініч, А.С. Савченко; Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харків, 2016. – 21с. (616.1)

     Найбільш важливою уявляється проблема оцінки після променевих змін серцево-судинної системи, оскільки захворювання серця складають основний компонент променевих ушкоджень, що зумовлюють неонкологічну смертність. Запропонований комплекс медикаментозної профілактики ранніх променевих ускладнень серцево-судинної системи дозволяє стабілізувати її стан шляхом поліпшення основних параметрів гемодинаміки та знизити ризики променевих кардіальних ускладнень. Методичні рекомендації призначені для лікарів: онкологів, радіологів, кардіологів, терапевтів загальної практики – сімейних лікарів.

 

     Роль закладів первинної медичної допомоги у виявленні, лікуванні та профілактиці туберкульозу при реформуванні охорони здоров’я і вдосконаленні протитуберкульозних заходів : методичний посібник / уклад.: В.М. Мельник, І.О. Новожилова, В.Г. Матусевич та ін.; Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України». – К., 2017. – 44с. (614)

     Методичний посібник присвячено актуальній проблемі фтизіатрії – ролі закладів первинної медичної допомоги у виявленні, лікуванні та профілактиці туберкульозу і буде корисним в роботі фтизіатрів, лікарів загальної медичної мережі та при викладанні курсу у вищих медичних закладах.

 

     Сучасні методи хірургічної реабілітації пацієнтів з рубцевою деформацією або відсутністю кон’юнктивальної порожнини при анофтальмі : методичні рекомендації / уклад.: С.А. Якименко, П.О. Костенко; ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» : методичні рекомендації. – Одеса: «Видавництво Бартнєва», 2016. – 16с. (617.5)

     Розроблені і апробовані в відділі післяопікової патології очей методики по хірургічному відновленню кон’юнктивальної порожнини (КП) з використанням аутослизової губи у пацієнтів з рубцевої деформації або повною відсутністю  КП дозволяють досягнути позитивного результату у 94,7% пацієнтів з рубцевою деформацією КП та у 88,2% пацієнтів з повною відсутністю КП, а також та скоротити терміни їх реабілітації, що дозволяє рекомендувати їх для широкого застосування в клінічній практиці лікарів-офтальмологів.

 

     Сучасний алгоритм судово-медичної діагностики давності настання смерті у ранній постмортальний період: методичні рекомендації / уклад.: О.М. Гуров, В.Л. Кондратенко, В.Г. Бурчинський, Д.Б. Гладких; Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України; ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи України» МОЗ України. – К., 2017. – 34с. (61:34)

     Вперше в Україні запропонована інновація у вигляді комплексного дослідження трупних явищ та суправітальних реакцій з подальшою інтегративною оцінкою отриманих результатів, що являє собою сучасний алгоритм діагностики давності настання смерті в судово-медичній експертизі. Позитивним ефектом презентованого алгоритму є звуження ймовірного часового інтервалу давності смерті, що визначається у ранньому постмортальному періоді.

 

 Методичні рекомендації,

які надійшли в обласну наукову медичну бібліотеку

за ІІІ квартал 2017 року

 

     Алгоритми хірургічного лікування хворих на колоректальний рак із синхронним метастатичним ураженням печінки: методичні рекомендації / уклад.: О.О. Колеснік, А.А. Бурлака, В.В. Звірич, В.І. Дорожинський; Національний інститут раку. – К., 2017. – 29с. (616.34)

    Вивчено безпосередні й віддалені результати лікування при одномоментних і двоетапних резекціях товстого кишечника з первинною пухлиною печінки із синхронними метастазами, а також повторних резекцій печінки у хворих на синхронні метастатичні ураження печінки при колоректальному раку в рамках рандомізованого дослідження.

     Методичні рекомендації призначені для онкологів та онкохірургів, що працюють у спеціалізованих центрах України.

 

      Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень: методичні рекомендації / уклад.: Е.О. Асанов, В.Г. Сліпченко, Л.Г. Полягушко та ін.; Національна академія медичних наук України. - К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 28с. (616.24)

     Дослідження показують, що інтервальні нормобаричні гіпоксичні тренування (ІНГТ) можуть впливати на ключові ланки патогенезу ХОЗЛ, що визначають розвиток артеріальної гіпоксемії і тканинної гіпоксії у хворих похилого віку. Застосування ІНГТ можливо як монотерапія, так і в складі комплексного впливу, що дозволяє домогтися найбільшої ефективності лікувальних заходів у хворих похилого віку з ХОЗЛ. Перевагою використання ІНГТ над існуючими медикаментозними та безмедикаментозними методами є безпечність, відсутність побічних реакцій, фізіологічність, висока терапевтична ефективність, дешевизна.

     Методичні рекомендації пропонуються для впровадження в лікувально-профілактичних установах Міністерства охорони здоров’я (обласних, міських, районних) пульмонологічного і терапевтичного профілю. Призначені для лікарів та лікарів-інтернів пульмонологів, геронтологів, терапевтів, загальної практики – сімейної медицини.

 

     Оптимізація міжсекторальної співпраці сімейних лікарів та соціальних працівників у процесі надання соціально-медичних послуг групам підвищеного ризику інфікування ВІЛ, туберкульозом, вірусними гепатитами та людям, які живуть з ВІЛ: методичні рекомендації / Л.Ф. Матюха, Г.В. Бацюра, О.К. Надута-Скринник та ін.; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я”. – К., 2017. – 40с. (616.9)

     Основне завдання сімейних лікарів – це здоров’я кожного пацієнта, в тому  числі і представників груп підвищеного ризику.  Специфіка цих груп полягає у нехтуванні власним здоров’ям, недовіри до медичних закладів, відсутності прихильності до лікування і т.п.   Вирішенням цієї проблеми є налагодження міждисциплінарної взаємодії між центрами ПСМД та установами соціальної сфери, а також ВІЛ-сервісними неурядовими організаціями. Координація дій, ведення медичної документації для моніторингу стану та ефективності терапії є необхідною функцією мультидисциплінарної команди, яка опікується пацієнтом з визначеними станами та захворюваннями.

     Для лікарів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина», соціальних працівників.

 

     Організація роботи закладів і підрозділів патологоанатомічної служби України: методичні рекомендації / уклад.: В.А. Діброва, С.Г. Гичка, П.В. Кузик та ін.; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця; Івано-Франківський національний медичний університет; КУ «Одеське обласне патологоанатомічне бюро»; КЗ ЛОР «Львівське обласне патологоанатомічне бюро»; КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня». – К., 2017. – 48с. (614.2)

     Методичні рекомендації пропонують структуру патологоанатомічної служби, принципи організації роботи її закладів і підрозділів, штатні нормативи медичного персоналу, примірний табель оснащення патологоанатомічних закладів (підрозділів), основні вимоги до приміщень та охороні праці, техніки безпеки при роботі у цих закладах (підрозділах).

     Методичні рекомендації розроблені вперше в Україні на основі проведеного аналізу діяльності патологоанатомічної служби України, за ініціативи Асоціації патології України, звернень регіональних патологоанатомічних закладів і підрозділів щодо удосконалення роботи установ. Видання рекомендоване для практичного використання у закладах охорони здоров’я і підрозділах патологоанатомічної служби України.

 

     Парій В.Д. Методика аудиту менеджменту кадрових ризиків у закладах охорони здоров’я: методичні рекомендації / В.Д. Парій, Т.А.Вежновець; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. – К., 2017. – 16с. (614)

     Мета методичних рекомендацій уніфікувати методику проведення аудиту менеджменту кадрових ризиків в закладах охорони здоров’я. Методичні рекомендації призначені для керівників закладів охорони здоров’я, видаються в Україні вперше.

 

     Підбір ніжки ендопротеза при безцементному ендопротезуванні кульшового суглоба: методичні рекомендації / уклад.: В.А. Філіпенко, О.О. Підгайська, В.О. Мезенцев, С.Є. Бондаренко; ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України». – Харків, 2016. – 23с. (617.5)

 

     Толочко В.М. Обгрунтування етапів формування та складових елементів «соціального пакета» працівників фармацевтичного сектора сфери охорони здоров’я України: методичні рекомендації / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова; Національний фармацевтичний університет. – К., 2017. – 23с. (614)

     На основі проведених досліджень з’ясовано, що існує необхідність в удосконалення системи  соціального захисту спеціалістів фармації в Україні і одним з ефективних шляхів є запровадження «Соціального пакета» для спеціалістів фармації як елемента додаткових соціальних гарантій. Упровадження та використання «Соціального пакета» у діяльності аптечних закладів та їх структурних підрозділів викликає позитивні соціально-економічні зміни довгострокового характеру.

     Методичні рекомендації видаються в Україні вперше й призначені для надання медичної допомоги керівникам аптечних закладів та їх заступникам, керівникам структурних підрозділів.  Рекомендації можуть застосовуватися працівниками фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я, викладачами фармацевтичних ВНЗ і фармацевтичних факультетів медичних ВНЗ.

 

     Цитоморфологічні особливості перехідноклітинного раку сечового міхура: методичні рекомендації / уклад.: Л.С. Болгова, Е.О. Стаховський, Т.М. Туганова та ін.; Національний інститут раку. – К., 2017. – 20с. (616.6)

     Інновація методичних рекомендацій полягає в тому, що визначені і вперше подані в Україні особливості розмірних параметрів пухлинних клітин рака сечового міхура, сприятиме уточненню цитоморфології даного захворювання і підвищить ефективність його цитологічної діагностики, а також може вважатися скринінговим тестом та важливим показником контролю ефективності лікування.

     Методичні рекомендації призначені для лікарів, які займаються цитологічною діагностикою, патологоанатомів, урологів, онкологів, терапевтів.

 

     Шевчук І.М.Особливості діагностики, лікування та профілактики стриктур відхідникового каналу: методичні рекомендації / І.М. Шевчук, І.Я. Садовий, О.В. Новицький; ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України. – К., 2017. – 30с. (616.35)

     У методичних рекомендаціях наведено узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що виявляється в покращенні результатів хірургічного лікування хворих на післяопераційну стриктуру відхідникового каналу на основі застосування нових методів рентгенологічної діагностики захворювання та удосконалення техніки виконання оперативних втручань, спрямованих на усунення і профілактику виникнення цього ускладнення. Впровадження опрацьованого методу хірургічного лікування дозволило знизити частоту виникнення рестриктури відхідникового каналу з 45,4 до 6,7%.

     Методичні рекомендації призначені для лікарів хірургів, хірургів-проктологів, рентгенологів, інтернів, підготовлені на цю тему в Україні вперше.

 

 

 

 

 

Коментарі