Нові надходження за 2-й квартал 2017 р.

        Віртуальна виставка «Нові надходження» пропонує вашій увазі видання, що надійшли до бібліотеки у другому кварталі 2017 року. Представлені на виставці книги супроводжуються анотацією.

 

 Абдуллаев  Р. Я. Ультрасонография органов желудочно-кишечного тракта [Текст] / Р. Я. Абдуллаев. - Х.: Факт, 2016. - 208 с.: ил.

Видання містить методичні рекомендації по ультразвуковому дослідженню органів шлунково-кишкового тракту. Видання проілюстровано 350 ехограмами.

Призначається для спеціалістів ультразвукової діагностики, гастроентерологів, терапевтів, хірургів, онкологів, лікарів-інтернів – радіологів, викладачів і студентів старших курсів вищих медичних закладів.

 

 

 

 

 Детская ультразвуковая диагностика [Текст]: учебник. - М.: Видар Т. 5: Андрология. Эндокринология. Частные вопросы / Под ред. М. И. Пыкова. - 2016. - 360 с.

У пятому томі великий розділ присвячено дитячій андрології. Окрім вікових змін гонад, передміхурової залози, пахового каналу, висвітлюються питання ехографії при різній патології мошонки. Розглядаються питання ультразвукової діагностики в дитячій ендокринології, патологічних змін щитовидної залози, наднирників, наводяться вікові нормативи в ультразвуковому аспекті.

Підручник призначено для спеціалістів ультразвукової діагностики, дитячих хірургів, педіатрів, неонатологів, ендокринологів, ортопедів, урологів-андрологів.

 

 

 Допплерография при атеросклерозе каротидных и церебральных артерий [Текст] / Р. Я. Абдуллаев [и др.]. - Х.: Факт, 2016. - 114 с.: ил.

Дане видання містить 136 ехограм, які демонструють атеросклеротичне ураження каротидних і церебральних артерій, зміни кровотока в них.

Розраховано на лікарів ультразвукової діагностики, невропатологів.

 

 

 

 

 

 Матиевская  Н. В. Вич-инфекция оппортунистические инфекции и заболевания [Текст]: пос. для студ. / Н. В. Матиевская, В. М. Цыркунов, Д. Е. Киреев. - М.: БИНОМ, 2016. - 320 с.: ил.

Дане видання призначено заповнити існуючі на сьогоднішній день прогалини у викладанні ВІЛ-інфекції на старших курсах медичних університетів. Воно може бути корисним також лікарям-інфекціоністам, терапевтам, візьким спеціалістам, яким доводиться стикатися з проблемою ВІЛ-інфекції в клінічній практиці.

 

 

 

 

 

 Онкомаммология [Текст] / Под ред. В. А. Хайленко, Д. В. Комова. - М.: МЕДпресс-информ, 2015. - 328 с.: ил.

У книзі висвітлено результати найновіших наукових досліджень, представлено сучасні практичні рекомендації по діагностиці та лікуванню раку молочної залози.

Лекції призначені для онкологів, гінекологів, хірургів, радіологів, хіміотерапевтів, лікарів інших спеціальностей, інтернів, ординаторів, аспірантів і студентів старших курсів медичних вузів.

 

 

 

 

 

 Пасєчніков С. П.  Сучасні проблеми урології у практиці сімейного лікаря [Текст] / С. П. Пасєчніков, B. I. Зайцев. - К. : Здоров'я України, 2015. - 126 с. - (Б-ка "Здоров'я України").

У навчальному посібнику викладені сучасні дані з основних урологічних захворювань, з якими зустрічається в реальній практиці лікар сімейної медицини. Основна увага звертається на сучасні аспекти діагностики та лікування основних захворювань органів сечостатевої системи.

Дане видання буде корисним для сімейних лікарів, урологів, лікарів інших спеціальностей, слухачів курсів післядипломної освіти, лікарів-інтернів, студентів медичних вузів.

 

 

 

 

 Педіатрія [Текст] : підручник / За ред. О. В. Тяжкої. - 4-е вид., випр. та доп. - Вінниця : Нова Книга, 2016. - 1152 с. : іл.

У підручнику представлено матеріали з пропедевтики педіатрії, найбільш поширених дитячих соматичних хвороб, дитячих інфекційних хвороб та дитячого туберкульозу.

Підручник рекомендується для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, а також для інтернів і лікарів.

 


 

 

 

 Сенча А. Н.  Ультразвуковая диагностика. Тазобедренный сустав [Текст] / А. Н. Сенча, Д. В. Беляев. - М. : Видар-М, 2016. - 152 с. : ил.

Книга є логічним продовженням трилогії книг ВБ «Відар», які присвячені актуальній темі діагностики великих суглобів: колінних, плечових, кульшових – з використанням сучасних новітніх технологій ультразвукової візуалізації. В книзі представлено великий ілюстрований матеріал: багаточисельні оригінальні ехограми, схеми, рисунки.

Дане видання призначено для спеціалістів променевої діагностики, травматологів-ортопедів, хірургів, ревматологів.

 

 

 

 Ультразвуковая  диагностика пролапса гениталий и недержания мочи у женщин [Текст] / М. А. Чечнева [и др.]; Под ред. В.И. Краснопольского. - М.: МЕДпресс-информ, 2016. - 136 с.: ил.

Книга узагальнює більше ніж 10-річний досвід ультразвукових досліджень у пацієнток із опущенням і випадінням внутрішніх статевих органів і різними типами нетримання сечі. Обстеження на етапі планування операції, застосування різних хірургічних технологій, спостереження у віддаленому післяопераційному періоді надало великий клінічний матеріал і можливість розглянути пролапс геніталій з біомеханічних позицій. Такий підхід полегшує можливість вибору корекції пролапса та оцінювання післяопераційних станів.

Книга призначена для спеціалістів ультразвукової діагностики, гінекологів, урогінекологів та урологів, які займаються проблемою пролапсу геніталій і стресової інконтиненції у жінок.

 

 Функциональные  методы диагностики в практике семейного врача [Текст]: учеб. пос. / Н. Я. Доценко [и др.]. - К.: ВСИ "Медицина", 2016. - 176 с.

Учбовий посібник засновано на нових підходах в інтерпретації інструментальних методів, які використовуються студентами і лікарями-інтернами у щоденній практиці.

Посібник призначено для студентів, лікарів-інтернів, а також буде корисним для лікарів загальної практики – сімейної медицини.