Нові надходження за 1-й квартал 2017 р

      Віртуальна виставка «Нові надходження» пропонує вашій увазі видання, що надійшли до бібліотеки у першому кварталі 2017 року. Представлені на виставці книги супроводжуються анотацією.

 Атлас операций при злокачественных опухолях пищевода и желудка [Текст] / В. И. Чиссов [и др.]; Под ред. А. Д. Каприна, А. Х. Трахтенберга, В. И. Чиссова. - М. : Практическая медицина, 2016. - 120 с.

Атлас складається з двох розділів, які присвячені операціям при злоякісних пухлинах стравоходу і шлунка. Окрема глава відведена сучасним класифікаціям злоякісних пухлин стравоходу і шлунка, включаючи Міжнародну гістологічну і за системою TNM (7-го перегляду, 2009 р.). Заключні глави присвячені техніці типових онкогінекологічних операцій на стравоході та шлунку, покрокового детального опису ходу операцій, а також оригінальним технічним прийомам, що полегшують роботу хірурга і дозволяють мінімізувати частоту післяопераційних ускладнень.

 

 

 Атлас операций при злокачественных опухолях женских половых органов [Текст] / Е. Г. Новикова [и др.]; Под ред. А. Х. Трахтенберга, В. И. Чиссова, А. Д. Каприна. - М. : Практическая медицина, 2015. - 200 с.

Дане третє видання «Атласу» суттєво перероблене і доповнене, містить докладний опис як класичних радикальних хірургічних втручань, так і нові органозберігаючі та реконструктивно-пластичні операції. Окремий розділ присвячено методичним і практичним аспектам застосування відеоендоскопічних технологій при гінекологічних пухлинах.

Для онкологів, гінекологів, спеціалістів суміжних хірургічних спеціальностей.

 

 

 

 Гостищев В. К. Клиническая оперативная гнойная хирургия [Текст] / В. К. Гостищев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с. : ил.

В книзі викладено техніку хірургічних втручань при різних гнійних захворюваннях із урахуванням особливостей локалізації та розповсюдження гнійних процесів. Розглянуті питання передопераційної підготовки, вибір методу обезболювання, хірургічних доступів, санації і дренування гнійних вогнищ.

Видання призначено для лікарів-хірургів: загальних торакальних, урологів, гінекологів.

 

 

 

 

 

 Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Текст] : руков. для врачей / Под ред. Э. К. Айламазяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил.

У керівництві узагальнені дані сучасної наукової, методичної та практичної літератури, що висвітлює різні аспекти інфекційно-запальних захворювань, актуальних в акушерстві та гінекології.

Книга призначена акушерам-гінеколагам, а також спеціалістам, які займаються проблемами інфекційно-запальних захворювань.

 


 

 

 

 Ламоткин И. А. Онкодерматология [Текст] : атлас / И. А. Ламоткин. - М. : Лаборатория знаний, 2017. - 878 с. : 1225 цв.ил.

В книзі розглянуті різні аспекти онкодерматології і представлена найбільш повна колекція описів 570 нозологічних форм. Наведені історичні довідки, клінічна картина, результати гістологічних досліджень, диференціальна діагностика, а також прогноз і лікування доброякісних і злоякісних уражень шкіри, слизових оболонок і м’яких тканин.

Для дерматологів, онкологів, онкодерматологів, косметологів, хірургів, слухачів курсів післядипломної освіти, а також для студентів старших курсів медичних вузів.

 

 

 

 Маев И. В. Болезни желудка [Текст] / И. В. Маев, А. А. Самсонов, Д. Н. Андреев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 976 с.

У монографії наведені докладні відомості про будову і фізіологію шлунку. Описані основні синдроми і методи дослідження функцій та структури гастродуоденальної зони. Розглянуті класифікація, етіологія, патогенез, клінічна картина, сучасна лабораторна та інструментальна діагностика хвороб шлунка, їх лікування і профілактика.

Монографія призначена для гастроентерологів, терапевтів, лікарів загальної практики, хірургів та онкологів.

 

 

 

 

 МакКиннис, Линн Н. Лучевая диагностика в травматологии и ортопедии [Текст] : клин. руковод. Пер. с англ. / Линн Н. МакКиннис ; Под ред. Н. А. Шестерни. - М. : Изд-во Панфилова, 2015. - 644 с. : ил.

У третому виданні фундаментального клінічного керівництва представлено увесь спектр питань діагностики пошкоджень і захворювань опорно-рухового апарату. Особливої уваги заслуговують патофізіологічні основи клінічної інтерпретації характерних рентгенологічних змін. Основою ілюстративного матеріалу керівництва являються більше 1000 рисунків, діагностичних схем, високоякісних рентгенограм, комп’ютерних томограм і ультразвукових зображень.

Книга призначена для травматологів, ортопедів, спеціалістів по променевій діагностиці та лікувальній фізкультурі.

 

 Роговская С. И. Практическая колькоскопия [Текст] / С. И. Роговская. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : МИА, 2016. - 256 с. - (Библиотека врача-специалиста).

В книзі представлено основи кольпоскопії – методи ранньої діагностики предракових станів і раку, а також доброякісних захворювань нижніх відділів статевий шляхів. Представлена міжнародна термінологія, яка застосовується в останні роки.

Для акушерів-гінекологів, онкологів, дерматовенерологів, патоморфологів.

 

 

 

 

 

 

 Хирургические инфекции  груди и живота [Текст] : руков. для врачей / Л. Н. Бисенков [и др.]; Под ред. Б. Н. Котива, Л. Н. Бисенкова. - СПб. : СпецЛит, 2016. - 671 с. : ил.

У керівництві викладено основи клінічної мікробіології та імунології інфекцій, загальні принципи передопераційної підготовки, анестезіологічного забезпечення і післяопераційної інтенсивної терапії у таких хворих. Детально висвітлено загальні принципи діагностики і лікування генералізованих хірургічних інфекцій.

Керівництво призначено для хірургів, реаніматологів, терапевтів і лікарів інших спеціальностей, які мають відношення до діагностики і лікування хірургічних інфекцій.

 

 

 

 Хирургия печени. Оперативная техника и миниинвазивные технологии [Текст] : руков. для врачей / Под ред. О. Г. Скипенко. - М. : МИА, 2016. - 304 с. : ил.

У керівництві розглянуті методи оперативної техніки та мініінвазивних технологій хірургії печінки. Більша частина висвітлених питань стосується онкологічних аспектів лікування пацієнтів з пухлинними ураженнями печінки. Представлені найбільш актуальні питання трансплантації печінки, докладно висвітлені етапи і технічні прийоми малоінвазивних втручань.

Для хірургів, які спеціалізуються у гепатопанкреатобіліарній області, онкологів, трансплантологів, променевих діагностів, гепатологів і лікарів іншіх спеціальностей.

 

 Хронический вирусный гепатит С и цирроз печени [Текст] : руковод. для врачей / А. Г. Рахманова [и др.] ; Под ред. А. Г. Рахмановой. - СПб. : СпецЛит, 2016. - 380 с. : ил.

У керівництві представлено результати багаторічної праці авторів з проблем вірусних гепатитів, переважно прогресуючих хронічних і тяжких форм. З нових позицій висвітлені важливі напрямки лабораторної діагностики і моніторинга противірусної терапії хронічного гепатиту різного.